นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-02-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+SD141 16 15 ตค-5744 หนองบัวลำภู ส้ม 07/07/2562 474 220,000 0 -
**หมายเหตุ +DP223C-Heavy plus+SD141
V 002 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 16 16 ตค-6360 หนองคาย ส้ม 02/11/2562 362 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225C-H+FD144D
V 003 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 15 15 ตค-9385 สกลนคร ส้ม 03/11/2562 582 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 004 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 15 ตฆ-4171 ขอนแก่น ส้ม 18/12/2562 1,079 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 005 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 16 15 ตฆ-9944 อุบลราชธานี ส้ม 27/04/2562 627 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 006 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 15 15 ตค-2077 มุกดาหาร ส้ม 02/04/2562 899 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 007 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 14 14 ตฆ-4967 อุบลราชธานี ส้ม 23/07/2562 2,307 220,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 008 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 13 ตฆ-2029 บุรีรัมย์ ส้ม 28/07/2562 ไมล์ชำรุด 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Heavy plus+FD163E
V 009 KUBOTA L3608DT +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 13 13 ตค-3383 ยโสธร ส้ม 26/12/2562 ไมล์ชำรุด 190,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 010 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 16 ตช-3287 นครราชสีมา ส้ม 24/01/2563 1,358 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 011 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E 17 16 ตฆ-6800 ชัยภูมิ ส้ม 24/01/2563 494 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E
V 012 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตฆ-4998 สุรินทร์ ส้ม 26/07/2562 788 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 013 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 16 ตฆ-9163 อุดรธานี ส้ม 20/01/2563 1,312 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 014 KUBOTA L4508DI(Kubota Max) + ชุดโครงใบมีดดันดินหน้า 10 09 ตธ-4131 กรุงเทพมหานคร ส้ม 15/07/2562 2,869 100,000 0 -
**หมายเหตุ + ชุดโครงใบมีดดันดินหน้า
V 015 KUBOTA L4708 SP +CP100F+DH246F-Heavy Plus 15 14 ตฉ-9559 นครราชสีมา ส้ม 08/12/2562 674 350,000 0 -
**หมายเหตุ +CP100F+DH246F-Heavy Plus
V 016 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 14 ตฆ-4061 อุดรธานี ส้ม 06/02/2563 1,444 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 017 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 14 ตฆ-2426 บุรีรัมย์ ส้ม 09/12/2562 593 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 018 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+FD185F 15 14 ตค-2036 มุกดาหาร ส้ม 13/02/2563 2,012 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 019 KUBOTA L4708 SP +FD185F 14 13 ตฆ-1107 อุดรธานี ส้ม 03/02/2563 1,005 300,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F
V 020 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F 13 13 ตค-3368 ยโสธร ส้ม 19/12/2562 1,120 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 021 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 15 15 ตค-8776 มหาสารคาม ส้ม 08/12/2562 2,200 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 022 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 15 15 ตค-5185 หนองบัวลำภู ส้ม 25/11/2562 2,134 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 023 KUBOTA L5018 4WD +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 15 ตฆ-6540 อุดรธานี ส้ม 18/01/2563 2,477 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
V 024 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+RX183F+SD182 16 15 ตฆ-8095 อุดรธานี ส้ม 01/08/2562 1,351 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+RX183F+SD182
V 025 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตฆ-9920 อุบลราชธานี ส้ม 21/04/2562 2,197 420,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 026 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H+RX220H 17 17 ตฆ-4797 สุรินทร์ ส้ม 31/05/2562 1,391 500,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD202H+RX220H
V 027 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 17 16 ตฆ-342 มหาสารคาม ส้ม 04/07/2562 1,484 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH266JW+FD206J
V 028 KUBOTA DC-70G 16 16 1ตฉ-131 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 22/11/2560 969 400,000 0 -
V 029 KUBOTA DC-70G Cabin 16 16 1ตจ-4846 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 03/08/2562 1,485 360,000 0 -