นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 11.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-01-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA HB130PLUS xx-2626 - ส้ม ไม่มี 180,000 0 -
V 002 KUBOTA B2140 +DP184A+SD131 16 15 ตค-5845 หนองคาย ส้ม 19/01/2562 482 130,000 0 -
**หมายเหตุ +DP184A+SD131
V 003 KUBOTA B2140S Narrow +RX80A2+SG270 17 17 ตฆ-7044 ขอนแก่น ส้ม 31/10/2561 37 160,000 0 -
**หมายเหตุ +RX80A2+SG270
V 004 KUBOTA B2440 +SG248+RX85B+SD131 16 15 ตค-9453 เลย ส้ม 05/08/2562 457 160,000 0 -
**หมายเหตุ +SG248+RX85B+SD131
V 005 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+FD143D 15 15 ตฆ-2734 สุรินทร์ ส้ม 23/09/2562 374 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225C-H+FD143D
V 006 KUBOTA L3208 SP(Kubota Max) +FD143D (Kubota Max) 14 14 ตฆ-2161 สกลนคร ส้ม 21/05/2562 1,378 180,000 0 -
**หมายเหตุ +FD143D (Kubota Max)
V 007 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +FD163E (MAX) 13 13 ตฆ-8447 อุดรธานี ส้ม 02/04/2562 1,468 180,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 008 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +FD163E (MAX) 13 13 ตฆ-652 สกลนคร ส้ม 19/12/2561 2,081 160,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 009 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +FD163E (MAX) 13 12 ตฆ-2004 สกลนคร ส้ม 20/02/2562 1,492 170,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 010 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 16 15 ตข-1626 บึงกาฬ ส้ม 10/02/2562 1,717 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 011 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E 16 15 ตฆ-2085 ร้อยเอ็ด ส้ม 15/02/2562 1,233 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 012 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+RX164E+SD160 16 15 ตฆ-6852 อุดรธานี ส้ม 09/02/2562 1,305 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+RX164E+SD160
V 013 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 15 ตฆ-1559 ร้อยเอ็ด ส้ม 07/08/2562 850 260,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 014 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 15 ตค-9087 กาฬสินธุ์ ส้ม 07/10/2562 226 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 015 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ตฆ-2816 อุดรธานี ส้ม 19/09/2562 1,285 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 016 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ตค-7239 เลย ส้ม 23/12/2561 886 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 017 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 15 ตฆ-5156 ชัยภูมิ ส้ม 04/12/2561 ไมล์ชำรุด 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 018 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 16 ตฆ-7947 อุดรธานี ส้ม 04/07/2562 974 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 019 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E+RX164E 15 14 ตฉ-6313 นครราชสีมา ส้ม 03/02/2562 ไมล์ชำรุด( 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E+RX164E
V 020 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 15 15 ตฆ-4949 อุดรธานี ส้ม 09/06/2562 1,265 260,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E+RX164E
V 021 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 16 14 ตฆ-2920 ศรีสะเกษ ส้ม 17/02/2562 421 280,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E+RX164E
V 022 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 17 ตง-211 อุดรธานี ส้ม 19/05/2562 471 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 023 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตฆ-6118 บุรีรัมย์ ส้ม 28/06/2562 637 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 024 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 17 17 ตค-2878 มุกดาหาร ส้ม 09/06/2562 617 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 025 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 14 13 ตฆ-1565 กาฬสินธุ์ ส้ม 25/07/2562 1,266 300,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 026 KUBOTA L4708 SP +DH226E-Heavy plus+FD185F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L4708 ) 15 15 ตฆ-2624 สุรินทร์ ส้ม 05/08/2562 1,240 430,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Heavy plus+FD185F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L4708 )
V 027 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตค-7841 กาฬสินธุ์ ส้ม 16/12/2561 705 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 028 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตค-7871 เลย ส้ม 08/05/2562 1,400 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 029 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 14 ตค-5231 หนองคาย ส้ม 12/01/2562 2,206 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 030 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 14 ตค-7378 กาฬสินธุ์ ส้ม 15/07/2562 1,968 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 031 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+RX192F+SD181 15 13 ตฆ-2527 บุรีรัมย์ ส้ม 06/01/2562 1,335 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+RX192F+SD181
V 032 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 14 ตฆ-4186 อุดรธานี ส้ม 03/03/2562 685 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 033 KUBOTA L4708DT +DP224F-Heavy Plus+FD185F 13 13 ตฆ-576 ขอนแก่น ส้ม 20/08/2562 1,897 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 034 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F 17 16 ตฆ-9312 อุดรธานี ส้ม 03/02/2562 913 430,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F
V 035 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 16 16 ตฆ-9512 อุบลราชธานี ส้ม 12/02/2562 1,799 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 036 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SP420 (NEW) 17 17 ตฆ-1614 กาฬสินธุ์ ส้ม 06/10/2561 1,066 490,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SP420 (NEW)
V 037 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 15 ตฆ-9409 อุบลราชธานี ส้ม 11/02/2562 2,784 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 038 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 16 ตฆ-2997 ร้อยเอ็ด ส้ม 27/01/2562 2,528 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
V 039 KUBOTA M6040SU +DP243H+FD202H 15 15 ตฆ-4134 อุดรธานี ส้ม 20/02/2562 3,828 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DP243H+FD202H
V 040 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-5541 กรุงเทพมหานคร ส้ม 24/08/2562 1,104 300,000 0 -
V 041 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-8349 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 26/10/2562 1,297 290,000 0 -
V 042 KUBOTA DC-70 16 16 1ตฉ-1522 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 20/12/2561 1,484 250,000 0 -
V 043 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-7295 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 04/10/2562 752 320,000 0 -
V 044 KUBOTA DC-70G 16 16 1ตฉ-131 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 22/11/2560 969 440,000 0 -
V 045 KUBOTA DC-70G Cabin 16 16 1ตจ-4846 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 03/08/2562 1,485 400,000 0 -
V 046 KUBOTA KX91-3C ล้อเหล็ก 16 15 ตฆ-4232 สุรินทร์ ส้ม 26/12/2561 3,071 350,000 0 -
V 047 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 15 15 ตฉ-7853 นครราชสีมา ส้ม 04/06/2562 1,432 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 048 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 15 13 ตง-3184 อุบลราชธานี ส้ม 29/04/2562 1,031 220,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 049 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตฆ-4352 สุรินทร์ ส้ม 31/01/2562 1,318 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 050 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 17 16 ตช-3873 นครราชสีมา ส้ม 14/03/2562 1,291 350,000 0 -
**หมายเหตุ หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน| +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 051 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F 16 15 ตฆ-4453 ขอนแก่น ส้ม 05/02/2562 1,345 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 052 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 16 15 ตช-1048 นครราชสีมา ส้ม 05/04/2562 3,788 600,000 0 -
**หมายเหตุ +DP264L+FD210L