นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19-12-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฆ-9366 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 94,362 310,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 002 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฉ-5650 กรุงเทพมหานคร เทา 10/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 84,615 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 003 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 4WD 3.0 G AB-ABS M 3.0 13 13 2กย-7295 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 136,015 410,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 004 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6879 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 190,152 293,000 7% 3,210 0 2140.00 D
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 005 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6794 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 200,901 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 006 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6864 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 172,397 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ | ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหลัง
C 007 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6890 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 145,570 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 008 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 4WD 3.0 G AB-ABS M 3.0 13 13 2กย-7249 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 110,339 420,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 009 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฉ-5643 กรุงเทพมหานคร เทา 10/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 98,967 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 010 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6921 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 117,420 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 011 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8279 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 161,470 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 012 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 4WD 3.0 G AB-ABS M 3.0 13 13 2กย-7236 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 193,540 410,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 013 TOYOTA ALTIS 1.6 G VVT-I DUAL AB-ABS A 1.6 13 13 1กฮ-4138 กรุงเทพมหานคร เทา 19/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 111,616 220,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ ก่อนประมูลและนำรถกลับ
C 014 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6911 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 108,101 293,000 7% 3,210 0 2140.00 D
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 015 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V VVT-I DUAL NAVI AB-ABS A 1.8 14 14 3กช-9126 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 261,740 460,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ | ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ ก่อนประมูลและนำรถกลับ
C 016 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6870 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 119,234 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 017 TOYOTA ALTIS 1.6 G VVT-I DUAL AB-ABS A 1.6 13 13 1กส-4845 กรุงเทพมหานคร เทา 29/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 241,306 220,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 018 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฆ-857 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 109,247 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 019 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8236 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 100,897 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 020 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8217 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 125,920 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 021 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กจ-6275 กรุงเทพมหานคร เทา 31/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 102,610 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 022 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กก-3606 กรุงเทพมหานคร เทา 25/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 105,956 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 023 TOYOTA CAMRY 2.0 G VVT-I AB-ABS A 2.0 13 13 2กผ-3387 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 133,734 500,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ| ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ ก่อนประมูลและนำรถกลับ
C 024 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8249 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 115,271 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 025 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฉ-5633 กรุงเทพมหานคร เทา 10/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 129,156 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 026 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8192 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 100,228 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 027 TOYOTA FORTUNER 2.5 V AB-ABS A 2.5 14 14 3กย-8560 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 242,218 665,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 028 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-7330 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 268,405 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 029 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8131 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 170,580 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 030 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8156 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 102,147 300,000 7% 3,210 0 2140.00 D
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 031 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6817 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 119,819 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 032 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฆ-8142 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 193,569 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 033 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-7312 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 113,158 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 034 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8162 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 127,677 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 035 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6816 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 179,800 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 036 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8266 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 160,200 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 037 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8221 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 185,922 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 038 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฆ-8143 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 134,237 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 039 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-7332 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 119,998 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 040 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8196 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 138,701 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหน้า
C 041 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6924 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 167,000 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 042 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฉ-2958 กรุงเทพมหานคร เทา 06/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 123,041 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 043 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 3.0 G AB-ABS A 3.0 14 13 2กษ-7138 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 162,658 330,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอน3ต่อ
C 044 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8239 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 109,000 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 045 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-7327 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 103,109 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 046 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB PRERUNNER 2.5 E VN ABS A 2.5 13 13 1กษ-8804 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 90,628 390,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 047 TOYOTA CAMRY 2.0 G VVT-I AB-ABS A 2.0 13 13 2กผ-3386 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 104,127 500,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว รับรองถึง 10 ก.ย.2557 กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
C 048 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 4WD 3.0 G AB-ABS M 3.0 13 13 2กย-7291 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 165,724 410,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 049 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6820 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 130,882 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 050 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฉ-5649 กรุงเทพมหานคร เทา 10/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 119,486 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 051 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฆ-9322 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 94,871 310,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 052 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 G VVT-I DUAL AB-ABS A 1.6 13 13 1กฮ-706 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 133,125 230,000 7% 3,210 0 2140.00 D
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 053 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6931 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 160,010 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 054 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6804 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 110,230 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 055 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6928 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 150,006 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 056 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8171 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 184,130 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 057 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-8137 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 110,000 300,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 058 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 4WD 3.0 G AB-ABS M 3.0 13 13 2กย-7216 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 166,860 410,000 7% 3,210 0 2140.00 D
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นเพจผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถโอน3 ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท
C 059 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 4WD 2.5 E VN M 2.5 13 13 2กง-9671 กรุงเทพมหานคร เทา 27/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 97,239 390,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 060 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กย-6933 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 109,152 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ
C 061 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB 2.5 G VN AB-ABS M 2.5 13 13 2กฉ-2953 กรุงเทพมหานคร เทา 06/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 115,963 293,000 7% 3,210 0 2140.00 C
**หมายเหตุ รถโอน3 ต่อ