นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24-12-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A 15 15 ตฉ-9064 นครราชสีมา ส้ม 21/10/2562 439 120,000 0 -
**หมายเหตุ +SG247+RX80A
V 002 KUBOTA B2440 +DH205B+RX135B+SD131 15 14 ตฆ-1914 สุรินทร์ ส้ม 18/03/2562 418 170,000 0 -
**หมายเหตุ +DH205B+RX135B+SD131
V 003 KUBOTA B2440 +SG247+DP203B+RX85B 15 14 ตฆ-4206 อุดรธานี ส้ม 05/03/2562 215 160,000 0 -
**หมายเหตุ +SG247+DP203B+RX85B
V 004 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 15 14 ตค-8189 กาฬสินธุ์ ส้ม 23/02/2562 ไมล์ชำรุด( 120,000 0 -
**หมายเหตุ +SG247+RX85B
V 005 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 17 16 1ตฉ-3490 กรุงเทพมหานคร ส้ม 01/03/2562 346 170,000 0 -
**หมายเหตุ +SG247+RX85B
V 006 KUBOTA B2440S +DP203B+SD132 17 17 ตค-6803 หนองบัวลำภู ส้ม 13/07/2562 303 160,000 0 -
**หมายเหตุ +DP203B+SD132
V 007 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+RX164E+FD143D 16 15 ตฆ-6654 อุดรธานี ส้ม 25/01/2562 1,539 190,000 0 -
**หมายเหตุ +DP223C-Heavy plus+RX164E+FD143D
V 008 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+FD144D 17 16 ตฆ-9530 อุดรธานี ส้ม 07/03/2562 754 230,000 0 -
**หมายเหตุ +DP223C-Heavy plus+FD144D
V 009 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 15 14 ตฆ-6520 อุบลราชธานี ส้ม 05/02/2562 1,595 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 010 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 15 ตฆ-5007 ชัยภูมิ ส้ม 03/11/2561 1,080 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 011 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 16 15 ตฆ-9348 อุบลราชธานี ส้ม 11/02/2562 780 260,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 012 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 14 14 ตฆ-4967 อุบลราชธานี ส้ม 23/07/2562 2,307 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 013 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 16 15 ตค-9451 กาฬสินธุ์ ส้ม 20/01/2561 ไมล์ชำรุด( 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 014 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 13 ตฆ-2029 บุรีรัมย์ ส้ม 28/07/2562 ไมล์ชำรุด( ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 015 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 14 ตฉ-5940 นครราชสีมา ส้ม 19/01/2562 1,723 200,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 016 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 15 ตฉ-9723 นครราชสีมา ส้ม 22/12/2561 453 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 017 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 15 15 ตฉ-7853 นครราชสีมา ส้ม 04/06/2562 1,432 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 018 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+SD160 16 15 ตฆ-6532 อุดรธานี ส้ม 18/01/2562 1,251 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+SD160
V 019 KUBOTA L3608 SP +FD163E 15 15 ตฆ-2066 ศรีสะเกษ ส้ม 22/07/2562 233 230,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E
V 020 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 15 13 ตง-3184 อุบลราชธานี ส้ม 29/04/2562 1,031 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+FD163E (MAX)
V 021 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E(MAX) 15 14 ตง-1155 อุดรธานี ส้ม 28/01/2562 1,414 190,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E(MAX)
V 022 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 16 ตฆ-2933 ร้อยเอ็ด ส้ม 13/01/2562 974 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 023 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 16 16 ตฆ-8901 อุดรธานี ส้ม 13/12/2561 1,330 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 024 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 16 ตช-3430 นครราชสีมา ส้ม 01/02/2562 3,060 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล |หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน| +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 025 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 16 16 ตฆ-8951 อุดรธานี ส้ม 19/12/2561 589 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 026 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตฆ-4115 ศรีสะเกษ ส้ม 09/02/2562 376 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 027 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตฆ-4352 สุรินทร์ ส้ม 31/01/2562 1,318 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 028 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186 16 16 ตง-1041 อุบลราชธานี ส้ม 30/12/2561 1,980 270,000 0 -
**หมายเหตุ +FD164E+FG186
V 029 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F 13 13 ตค-3368 ยโสธร ส้ม 19/12/2561 1,120 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 030 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 13 ตค-9796 สุรินทร์ ส้ม 17/01/2562 1,947 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 031 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD185F 14 13 ตฉ-4007 นครราชสีมา ส้ม 16/06/2562 1,037 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 032 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 16 15 ตค-3963 นครพนม ส้ม 21/01/2562 ไมล์ชำรุด( 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 033 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 14 ตฆ-2426 บุรีรัมย์ ส้ม 09/12/2561 593 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 034 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S 15 15 ตค-3094 อำนาจเจริญ ส้ม 27/01/2562 2,230 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S
V 035 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 14 14 ตค-7137 เลย ส้ม 20/11/2561 ไมล์ชำรุด( 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 036 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 14 ตฆ-6346 อุบลราชธานี ส้ม 28/01/2562 1,292 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 037 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 14 ตค-4317 หนองบัวลำภู ส้ม 29/01/2562 658 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 038 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 14 13 ตฆ-1369 ชัยภูมิ ส้ม 24/02/2562 2,956 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 039 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 15 15 ตค-8776 มหาสารคาม ส้ม 08/12/2561 2,200 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 040 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 16 15 ตข-1578 บึงกาฬ ส้ม 12/01/2562 2,622 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 041 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 15 15 ตค-5185 หนองบัวลำภู ส้ม 25/11/2561 2,134 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 042 KUBOTA L5018DT VT + SD182 16 15 ตช-1207 นครราชสีมา ส้ม 26/04/2562 2,143 340,000 0 -
**หมายเหตุ + SD182
V 043 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 ) 17 16 ตค-6844 หนองคาย ส้ม 30/08/2562 741 450,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 )
V 044 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 17 16 ตช-3873 นครราชสีมา ส้ม 14/03/2562 1,291 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล |หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน| +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 045 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F 16 15 ตฆ-4453 ขอนแก่น ส้ม 05/02/2562 1,345 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 046 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 15 ตค-9867 สกลนคร ส้ม 21/03/2562 965 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 047 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 15 ตค-9659 กาฬสินธุ์ ส้ม 01/03/2562 1,508 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 048 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-6933 ชัยภูมิ ส้ม 20/02/2562 788 390,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F
V 049 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 16 16 ตฆ-7678 อุดรธานี ส้ม 13/06/2562 3,256 330,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F
V 050 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตฆ-8875 อุดรธานี ส้ม 02/12/2561 682 410,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F+RX183F
V 051 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H+RX220H 15 15 ตฆ-2508 สุรินทร์ ส้ม 01/07/2562 3,555 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD202H+RX220H
V 052 KUBOTA M6040SU +DH247H+FD202H+RX220H 16 15 ตฆ-6438 อุดรธานี ส้ม 11/01/2562 2,484 430,000 0 -
**หมายเหตุ +DH247H+FD202H+RX220H
V 053 KUBOTA M8540DTH +FD210L 14 13 ตค-7148 กาฬสินธุ์ ส้ม 09/06/2562 4,872 430,000 0 -
**หมายเหตุ +FD210L
V 054 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+DP264L+FD210L 17 17 ตค-6862 หนองบัวลำภู ส้ม 09/08/2562 514 740,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+DP264L+FD210L
V 055 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 16 15 ตช-1048 นครราชสีมา ส้ม 05/04/2562 3,788 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล+DP264L+FD210L
V 056 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L+SP920 17 17 ตฆ-7435 ชัยภูมิ ส้ม 19/05/2562 1,009 660,000 0 -
**หมายเหตุ +DP264L+FD210L+SP920
V 057 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-6747 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 20/09/2562 367 310,000 0 -
V 058 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-5078 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 10/08/2562 1,074 270,000 0 -
V 059 KUBOTA DC-70 15 15 1ตง-6953 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 11/12/2561 975 300,000 0 -
V 060 KUBOTA KX91-3C ล้อเหล็ก 16 15 ตฆ-4232 สุรินทร์ ส้ม 26/12/2561 3,071 390,000 0 -