นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24-09-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2140 +RX85B 17 17 ตช-4308 นครราชสีมา ส้ม 25/04/2562 76 120,000 0 -
**หมายเหตุ RX85B
V 002 KUBOTA B2140 +SG247 17 15 ตฆ-9773 อุดรธานี ส้ม 04/04/2562 39 120,000 0 -
**หมายเหตุ SG247
V 003 KUBOTA B2140 +SG248+RX80A+SD131 17 15 ตฆ-9433 อุดรธานี ส้ม 20/02/2562 105 150,000 0 -
**หมายเหตุ SG248+RX80A+SD131
V 004 KUBOTA B2440 +DH205B+DP203B+RX135B+SD131 15 13 ตข-1421 บึงกาฬ ส้ม 30/06/2562 565 160,000 0 -
**หมายเหตุ DH205B+DP203B+RX135B+SD131
V 005 KUBOTA B2440 +DP203B+SD131+ล้อเหล็กรุ่น B2420 15 14 ตฆ-4123 อุดรธานี ส้ม 20/02/2562 1,237 120,000 0 -
**หมายเหตุ DP203B+SD131+ล้อเหล็กรุ่น B2420
V 006 KUBOTA B2440 +SG248+DP203B+SD131 16 15 ตค-2670 มุกดาหาร ส้ม 17/11/2561 359 170,000 0 -
V 007 KUBOTA B2440 +SG248+RX85B+SD131 17 16 ตค-6225 หนองบัวลำภู ส้ม 10/02/2562 231 180,000 0 -
**หมายเหตุ SG248+RX85B+SD131
V 008 KUBOTA L3008DT +DP223C-Heavy plus+SD140 14 13 ตฉ-4399 นครราชสีมา ส้ม 10/07/2562 1,216 130,000 0 -
**หมายเหตุ DP223C-Heavy plus+SD140
V 009 KUBOTA L3208 SP 16 15 ตช-1939 นครราชสีมา ส้ม 05/07/2562 753 190,000 0 -
V 010 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+RX164E+FD143D 16 15 ตฆ-243 กาฬสินธุ์ ส้ม 10/08/2562 135 240,000 0 -
**หมายเหตุ DH225C-H+RX164E+FD143D
V 011 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+RX164E+FD143D 16 15 ตฆ-7773 อุดรธานี ส้ม 21/06/2562 1,079 220,000 0 -
**หมายเหตุ DH225C-H+RX164E+FD143D
V 012 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E 14 14 ตค-2709 อำนาจเจริญ ส้ม 06/06/2562 ไมล์ชำรุด( 290,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 013 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E-S 14 14 ตฆ-5726 อุบลราชธานี ส้ม 03/12/2561 910 250,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E-S
V 014 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 16 16 ตง-473 อุบลราชธานี ส้ม 01/07/2562 316 290,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Pro+FD163E
V 015 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 14 14 ตฆ-2903 อุดรธานี ส้ม 01/10/2561 936 260,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Pro+FD163E
V 016 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 14 13 ตฆ-523 ศรีสะเกษ ส้ม 01/10/2561 2,110 220,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 017 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 16 15 ตฆ-5381 ชัยภูมิ ส้ม 18/01/2561 307 310,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 018 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+FD163E 15 15 ตค-9148 กาฬสินธุ์ ส้ม 03/11/2561 ไมล์ชำรุด( 240,000 0 -
**หมายเหตุ DP224E-Heavy plus+FD163E
V 019 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+FD163E 16 16 ตช-1874 นครราชสีมา ส้ม 05/07/2562 1,074 240,000 0 -
**หมายเหตุ DP224E-Heavy plus+FD163E
V 020 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ตฆ-3310 อุดรธานี ส้ม 11/11/2561 1,100 240,000 0 -
**หมายเหตุ DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 021 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 15 ตฆ-4506 ชัยภูมิ ส้ม 08/06/2562 1,269 250,000 0 -
**หมายเหตุ DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 022 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+SD160 15 15 ตฉ-9039 นครราชสีมา ส้ม 13/10/2561 ไมล์ชำรุด( 230,000 0 -
**หมายเหตุ DP224E-Heavy Plus2+SD160
V 023 KUBOTA L3608DT +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 14 13 ตค-6991 สกลนคร ส้ม 20/01/2562 1,457 180,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 024 KUBOTA L3608DT +DP224E-Heavy plus+FD163E 13 13 ตฉ-859 นครราชสีมา ส้ม 29/10/2561 1,138 170,000 0 -
**หมายเหตุ DP224E-Heavy plus+FD163E
V 025 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 16 16 ตข-1875 บึงกาฬ ส้ม 31/10/2561 1,644 280,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 026 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 17 ตฆ-6684 ขอนแก่น ส้ม 11/07/2562 1,108 310,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 027 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 17 ตช-7161 นครราชสีมา ส้ม 08/02/2562 488 380,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 028 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 17 17 ตฆ-1519 สกลนคร ส้ม 10/04/2562 1,279 320,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 029 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตง-1860 อุบลราชธานี ส้ม 05/05/2562 1,301 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล | DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 030 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตค-5574 ยโสธร ส้ม 14/06/2562 525 370,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 031 KUBOTA L4508DT(Kubota Max) +ใบมีดดันดินหน้า 08 ตค-2373 อุดรธานี ส้ม 23/09/2561 2,649 120,000 0 -
**หมายเหตุ +ใบมีดดันดินหน้า | หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 032 KUBOTA L4708 SP 14 14 ตฆ-1851 ชัยภูมิ ส้ม 31/03/2562 ไมล์ชำรุด( 260,000 0 -
V 033 KUBOTA L4708 SP +CP100F+DP224F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตฉ-8071 นครราชสีมา ส้ม 10/06/2562 946 360,000 0 -
**หมายเหตุ CP100F+DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 034 KUBOTA L4708 SP +DH225E-Pro+FD185F 15 14 ตฆ-5912 อุบลราชธานี ส้ม 08/01/2562 725 360,000 0 -
**หมายเหตุ DH225E-Pro+FD185F
V 035 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตข-1189 บึงกาฬ ส้ม 05/11/2561 2,010 270,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F |หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 036 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตฆ-1172 สุรินทร์ ส้ม 05/11/2561 1,657 330,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 037 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 14 ตค-3479 อำนาจเจริญ ส้ม 11/11/2561 640 360,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 038 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตค-8644 มหาสารคาม ส้ม 22/10/2561 1,141 350,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 039 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 14 ตค-3465 อำนาจเจริญ ส้ม 22/10/2561 1,164 330,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 040 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตฆ-5692 อุบลราชธานี ส้ม 26/11/2561 ไมล์ชำรุด( 330,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 041 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 14 ตฆ-2192 บุรีรัมย์ ส้ม 07/10/2561 1,523 360,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 042 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 15 ตค-3831 นครพนม ส้ม 15/09/2561 742 380,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 043 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 14 ตค-4595 ยโสธร ส้ม 22/10/2561 1,975 340,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 044 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 14 ตฆ-3788 บุรีรัมย์ ส้ม 05/10/2561 800 390,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 045 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตฆ-8477 อุบลราชธานี ส้ม 19/11/2561 1,233 350,000 0 -
**หมายเหตุ DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 046 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตฆ-3588 อุบลราชธานี ส้ม 28/03/2562 1,396 300,000 0 -
**หมายเหตุ DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 047 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 15 ตฉ-8939 นครราชสีมา ส้ม 30/09/2561 1,263 330,000 0 -
**หมายเหตุ DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 048 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 15 ตค-5743 หนองคาย ส้ม 17/11/2561 1,047 360,000 0 -
**หมายเหตุ DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 049 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 15 ตค-3850 นครพนม ส้ม 15/10/2561 1,728 290,000 0 -
**หมายเหตุ FD185F
V 050 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 15 ตค-8453 เลย ส้ม 04/11/2561 1,033 310,000 0 -
**หมายเหตุ FD185F
V 051 KUBOTA L4708 SP +FD185F 14 14 ตฆ-601 ร้อยเอ็ด ส้ม 20/11/2561 809 330,000 0 -
**หมายเหตุ FD185F
V 052 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 14 14 ตค-2899 อำนาจเจริญ ส้ม 21/08/2561 1,300 340,000 0 -
**หมายเหตุ FD185F+RX182F
V 053 KUBOTA L5018 4WD +DH246F-Heavy Plus+FD186F 15 15 ตฆ-4084 ขอนแก่น ส้ม 20/11/2561 1,779 360,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 054 KUBOTA L5018 4WD +DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 15 15 ตค-9149 กาฬสินธุ์ ส้ม 03/11/2561 1,719 390,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 055 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+คราด 17 16 ตฆ-5853 ขอนแก่น ส้ม 30/01/2561 815 390,000 0 -
**หมายเหตุ DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+คราด
V 056 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 ) 17 16 ตค-9876 เลย ส้ม 08/02/2562 973 500,000 0 -
**หมายเหตุ DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 )
V 057 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 16 15 ตง-600 อุบลราชธานี ส้ม 10/08/2562 ไมล์ชำรุด( 340,000 0 -
**หมายเหตุ DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 058 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 16 ตค-3914 อำนาจเจริญ ส้ม 19/10/2562 3,502 350,000 0 -
**หมายเหตุ DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 059 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 16 ตฆ-4774 ศรีสะเกษ ส้ม 04/07/2562 818 430,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 060 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 16 15 ตฆ-48 สกลนคร ส้ม 13/05/2562 2,212 350,000 0 -
**หมายเหตุ DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 061 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 16 ตง-1583 อุบลราชธานี ส้ม 15/03/2562 600 410,000 0 -
**หมายเหตุ DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 062 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 16 16 ตช-1836 นครราชสีมา ส้ม 29/06/2562 1,080 330,000 0 -
**หมายเหตุ FD186F+FG186F
V 063 KUBOTA M6040SU +DH246HW+DP243H+FD202H 17 16 ตค-6195 หนองบัวลำภู ส้ม 02/02/2562 2,365 480,000 0 -
**หมายเหตุ DH246HW+DP243H+FD202H
V 064 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H 14 13 ตฆ-149 สุรินทร์ ส้ม 04/03/2562 1,997 400,000 0 -
**หมายเหตุ DH246HW+FD202H
V 065 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H 15 15 ตค-8336 มหาสารคาม ส้ม 26/06/2562 3,177 400,000 0 -
**หมายเหตุ DH246HW+FD202H
V 066 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H+RX220H 17 16 ตฆ-4474 สุรินทร์ ส้ม 14/03/2562 1,065 510,000 0 -
**หมายเหตุ DH246HW+FD202H+RX220H
V 067 KUBOTA M6040SU +DP243H+FD202H 16 15 ตฆ-4318 ขอนแก่น ส้ม 19/01/2562 2,225 430,000 0 -
**หมายเหตุ DP243H+FD202H
V 068 KUBOTA M6040SU +DP243H+FD202H 16 16 ตฆ-8874 อุดรธานี ส้ม 02/12/2561 1,562 480,000 0 -
**หมายเหตุ DP243H+FD202H
V 069 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 15 14 ตฆ-3880 อุดรธานี ส้ม 23/01/2562 4,358 410,000 0 -
**หมายเหตุ DH266JW+FD206J
V 070 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 13 12 ตค-5670 เลย ส้ม 31/07/2562 4,776 330,000 0 -
**หมายเหตุ DP263J+FD206J
V 071 KUBOTA M8540DTH +DH267L+DP264L+FD210L 17 17 ตค-4083 อำนาจเจริญ ส้ม 27/04/2562 578 720,000 0 -
**หมายเหตุ DH267L+DP264L+FD210L
V 072 KUBOTA M8540DTH +DH267L+DP264L+FD210L 15 14 ตค-5266 หนองคาย ส้ม 27/01/2562 2,652 640,000 0 -
**หมายเหตุ DH267L+DP264L+FD210L
V 073 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 14 13 ตฆ-1147 อุดรธานี ส้ม 07/02/2562 3,666 640,000 0 -
**หมายเหตุ DP264L+FD210L
V 074 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-3170 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 16/11/2562 ไมล์ชำรุด 380,000 0 -
V 075 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 ตฆ-5212 ศรีสะเกษ ส้ม-ขาว 21/11/2562 234 380,000 0 -
V 076 KUBOTA DC-70G 16 16 1ตจ-7288 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 04/10/2561 827 400,000 0 -
V 077 KUBOTA DC-70G 16 16 1ตฉ-780 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 07/12/2561 599 420,000 0 -
V 078 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-4342 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 15/12/2562 243 510,000 0 -
V 079 KUBOTA DC-105X 16 16 1ตจ-9300 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 08/11/2562 564 650,000 0 -
V 080 KUBOTA DC-105X 16 16 1ตจ-6995 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 27/09/2561 889 580,000 0 -
V 081 KUBOTA KX91-3S2 13 13 ตค-6479 สกลนคร ส้ม 27/06/2562 ไมล์ชำรุด 120,000 0 -
**หมายเหตุ มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อ ISUZU ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ