นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-08-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2440 +SG248+RX85B+SD131 15 13 ตฆ-5529 อุดรธานี ส้ม 07/08/2561 918 130,000 0 -
V 002 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 14 14 ตฆ-3528 อุดรธานี ส้ม 01/12/2561 350 280,000 0 -
V 003 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 16 16 ตง-511 อุบลราชธานี ส้ม 06/07/2561 380 290,000 0 -
V 004 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E 14 14 ตค-5155 หนองคาย ส้ม 21/11/2561 529 240,000 0 -
V 005 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E 16 15 ตค-9418 มหาสารคาม ส้ม 28/06/2561 386 320,000 0 -
V 006 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 14 ตฆ-3610 ขอนแก่น ส้ม 14/07/2561 1,211 260,000 0 -
V 007 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 16 15 ตค-9496 สกลนคร ส้ม 07/01/2561 1,605 250,000 0 -
V 008 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 15 14 ตฆ-1099 ร้อยเอ็ด ส้ม 03/04/2562 1,782 260,000 0 -
V 009 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+RX164E+SD161 16 15 ตฆ-2767 ศรีสะเกษ ส้ม 03/02/2561 1,742 260,000 0 -
V 010 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ตฆ-3426 อุดรธานี ส้ม 24/11/2561 1,452 260,000 0 -
V 011 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ตฉ-3516 นครราชสีมา ส้ม 19/05/2562 591 260,000 0 -
V 012 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+SD160 15 15 ตฉ-9039 นครราชสีมา ส้ม 13/10/2561 356 260,000 0 -
V 013 KUBOTA L3608 SP +LA508 มาตรฐาน (L3608 Special) 16 15 ตค-8989 มหาสารคาม ส้ม 08/02/2561 312 290,000 0 -
V 014 KUBOTA L3608DT +DH225E-Heavy plus+RX164E+SD160 13 12 ตฆ-432 อุดรธานี ส้ม 12/09/2561 512 190,000 0 -
V 015 KUBOTA L3608DT +DH225E-Pro+FB160+LA508T มาตรฐาน 13 12 ตค-8870 ร้อยเอ็ด ส้ม 10/10/2561 2,335 270,000 0 -
V 016 KUBOTA L3608DT +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 13 13 ตค-9849 ชัยภูมิ ส้ม 18/06/2562 1,031 220,000 0 -
V 017 KUBOTA L3608DT +DH226E-Pro+FD163E+คราด 10 10 ตค-3946 ร้อยเอ็ด ส้ม 24/09/2560 1,498 160,000 0 -
V 018 KUBOTA L3608DT +FD163E 12 12 ตค-8346 ขอนแก่น ส้ม 20/08/2561 596 180,000 0 -
V 019 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตฆ-5338 บุรีรัมย์ ส้ม 05/01/2561 1,259 330,000 0 -
V 020 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F 16 16 ตฆ-3802 ศรีสะเกษ ส้ม 17/11/2561 1,105 320,000 0 -
V 021 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 16 16 ตฆ-6601 ชัยภูมิ ส้ม 25/11/2561 799 330,000 0 -
V 022 KUBOTA L4508DT(Kubota Max) +ชุดโครงใบมีดดันดินหน้า 08 08 ตค-2857 มุกดาหาร ส้ม 01/10/2561 2,783 90,000 0 -
V 023 KUBOTA L4708SP (Kubota Max) +เครื่องคีบอ้อยมือสอง SGB470 (สำหรับทุกรุ่น)+ชุดโครงใบมีดดันดินหน้า 15 14 ตฆ-9449 อุดรธานี ส้ม 04/02/2562 1,032 290,000 0 -
V 024 KUBOTA L4708 SP +DH226E-Heavy plus+FD185F+RX182F+คราด 14 13 ตฆ-1261 สุรินทร์ ส้ม 12/12/2561 398 390,000 0 -
V 025 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 14 ตค-4324 หนองบัวลำภู ส้ม 29/01/2561 1,360 380,000 0 -
V 026 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 14 ตค-5294 หนองคาย ส้ม 10/02/2562 1,525 350,000 0 -
V 027 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตค-2292 มุกดาหาร ส้ม 30/10/2561 865 340,000 0 -
V 028 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 14 14 ตค-7227 เลย ส้ม 11/12/2561 700 340,000 0 -
V 029 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX192F 15 15 ตค-9043 กาฬสินธุ์ ส้ม 23/09/2561 931 360,000 0 -
V 030 KUBOTA L4708DT +DH225E-Pro+FD185F+RX182F 13 13 ตค-6291 กาฬสินธุ์ ส้ม 19/07/2561 1,701 260,000 0 -
V 031 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 15 ตค-9530 สกลนคร ส้ม 18/01/2561 2,237 350,000 0 -
V 032 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 17 16 ตช-3382 นครราชสีมา ส้ม 01/02/2562 406 380,000 0 -
V 033 KUBOTA M6040SU +DP243H+FD202H+RX220H 16 16 ตฆ-5654 ขอนแก่น ส้ม 13/12/2561 1,881 500,000 0 -
V 034 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L+บุ้งกี๋หน้า ขนาด 2.4 เมตร 14 14 ตค-2897 อำนาจเจริญ ส้ม 21/08/2561 1,585 690,000 0 -
V 035 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 17 16 ตฆ-5427 บุรีรัมย์ ส้ม 26/01/2561 1,467 700,000 0 -
**หมายเหตุ หมายเลขเครื่องยนต์ไม่ชัดเจน ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 036 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-990 กรุงเทพมหานคร ส้ม 03/10/2561 227 390,000 0 -
V 037 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-2104 กรุงเทพมหานคร ส้ม 02/11/2561 229 400,000 0 -
V 038 KUBOTA DC-70G 15 15 1ตง-3382 กรุงเทพมหานคร ส้ม 02/09/2561 1,437 440,000 0 -
V 039 KUBOTA DC-70G 17 17 1ตช-1026 กรุงเทพมหานคร ส้ม 04/10/2561 729 470,000 0 -
V 040 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-1013 กรุงเทพมหานคร ส้ม 04/10/2561 288 520,000 0 -
V 041 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-1275 กรุงเทพมหานคร ส้ม 12/10/2561 400 490,000 0 -
V 042 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-1532 กรุงเทพมหานคร ส้ม 19/10/2561 369 500,000 0 -