นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-07-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
G 001 HONDA WAVE 110 I AT A 110 10 10 ขมม-590 บุรีรัมย์ แดง-น้ำตาล 28/04/2559 62,586 8,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| บัตรประชาชนหมดอายุ
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 09 08 กนพ-472 หนองบัวลำภู น้ำเงิน-เทา 23/11/2557 53,264 7,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 003 HONDA CLICK A 108 07 06 คจษ-143 ขอนแก่น ขาว-ดำ 21/06/2560 8,699 3,000 749 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 004 HONDA CLICK I A 108 10 09 กรค-867 นครพนม น้ำเงิน-ดำ 12/07/2555 30,999 7,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 005 HONDA CLICK I A 108 10 09 ขวธ-741 ระยอง ขาว-แดง 28/04/2557 ม/ 47,469 7,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 006 HONDA CLICK I A 108 11 10 1กง-6514 กาฬสินธุ์ ดำ-แดง 17/06/2559 35,057 5,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 007 YAMAHA TTX A 115 13 12 1กก-5022 กาฬสินธุ์ ดำ-แดง 19/03/2559 44,946 9,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 008 KAWASAKI KSR M 111 11 11 1กด-5954 ขอนแก่น ขาว 30/09/2559 ม/ 6,101 7,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ
G 009 YAMAHA FINO A 114 11 10 1กฎ-3933 อุดรธานี ดำ-ส้ม-ขาว 10/02/2559 40,036 6,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยแจ้งหยุดใช้รถไว้
G 010 YAMAHA FINO A 114 12 11 คธย-523 อุดรธานี ดำ-น้ำตาล 14/02/2557 12,689 9,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 011 YAMAHA FINO A 114 10 10 ขนข-814 ร้อยเอ็ด ดำ-เขียว-ขาว 10/08/2558 41,194 6,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 012 YAMAHA FINO A 114 09 09 ขกฉ-267 มหาสารคาม ขาว-ดำ-ชมพู 30/07/2559 41,434 5,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 013 YAMAHA FINO A 114 13 12 ขตต-969 มหาสารคาม ดำ-แดง-ขาว 07/01/2558 31,855 9,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 014 YAMAHA FINO A 114 09 09 ขกข-324 มหาสารคาม ชมพู-ขาว 05/06/2558 57,049 4,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 015 YAMAHA FINO A 114 11 10 ฬขว-207 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม-ขาว 10/02/2559 37,465 6,000 749 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 016 YAMAHA FINO A 114 10 10 ขขม-726 หนองคาย ดำ-น้ำเงิน-ขาว 07/12/2557 45,235 6,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 017 YAMAHA FINO A 114 11 11 ขมม-292 สกลนคร ดำ-แดง 09/08/2558 25,292 8,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| สีไม่ตรง ตัวรถสีดำ-แดง-ขาว-น้ำตาล| บัตรประชาชนหมดอายุ
G 018 YAMAHA FINO A 114 11 11 1กฉ-4151 ขอนแก่น เขียว-ขาว 08/12/2560 22,007 7,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
G 019 YAMAHA FINO A 114 10 10 กรจ-818 นครพนม ดำ-น้ำเงิน-ชมพู 17/08/2558 41,017 6,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 020 YAMAHA FINO A 114 10 10 1กข-2745 เลย ดำ-เขียว-ขาว 02/06/2558 35,861 5,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ไม่มีฝาถังน้ำมัน | คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย |ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 021 YAMAHA FINO A 114 10 10 1กค-4592 บึงกาฬ ดำ-น้ำเงิน-ขาว 16/12/2557 21,073 7,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 022 YAMAHA FINO A 114 10 10 1กค-6735 กาฬสินธุ์ ดำ-น้ำเงิน-ขาว 08/12/2557 43,904 7,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ| บัตรประชาชนหมดอายุ
G 023 YAMAHA FINO A 114 09 09 1กจ-9502 อุบลราชธานี ขาว-น้ำเงิน-ชมพู 22/05/2561 25,567 5,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 024 YAMAHA FINO A 114 10 10 กยจ-56 ยโสธร ดำ-ชมพู-ขาว 28/10/2560 43,020 6,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 025 YAMAHA FINO A 114 11 11 1กญ-7516 ศรีสะเกษ ขาว-แดง 10/04/2561 25,401 8,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | ไม่มีแบตเตอรี่
G 026 YAMAHA FINO A 114 08 08 ขฉม-995 สุรินทร์ แดง-ขาว 28/03/2555 40,017 5,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 027 YAMAHA MIO A 125 10 10 1กด-8352 อุบลราชธานี ดำ-แดง-ขาว 02/03/2560 34,395 6,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ
G 028 YAMAHA MIO 115 I A 115 13 12 งจร-570 ขอนแก่น ดำ-ม่วง 08/01/2560 40,759 7,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 029 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 13 1กก-9132 สกลนคร แดง-ดำ 19/03/2560 47,796 3,000 963 0 428.00 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ไม่มีขาตั้งข้าง
G 030 YAMAHA SPARK 115I M 115 14 14 1กข-9140 เลย แดง-ดำ 23/05/2561 31,345 7,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 031 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 11 คบน-8 อุบลราชธานี ดำ-เทา 16/08/2558 32,099 6,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 032 YAMAHA SPARK M 110 10 10 จคษ-876 ชลบุรี น้ำตาล 21/10/2557 50,387 3,500 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 033 YAMAHA MIO A 115 07 07 1กจ-4776 ขอนแก่น ดำ 11/10/2558 44,966 2,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ | อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ
G 034 HONDA WAVE 100 M 100 06 05 ขทม-841 บุรีรัมย์ ดำ-เทา 27/06/2560 55,639 2,000 963 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ | อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ