นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 23-07-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2140 +SG248+RX85B+SD131 15 13 ตค-9031 สกลนคร ส้ม 10/07/2561 240 150,000 0 -
**หมายเหตุ +SG248+RX85B+SD131
V 002 KUBOTA B2440 +DH205B+RX135B+SD131 14 13 ตฆ-1980 ขอนแก่น ส้ม 04/07/2561 140,000 0 -
**หมายเหตุ +DH205B+RX135B+SD131
V 003 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+FD143D 14 14 ตค-7754 กาฬสินธุ์ ส้ม 17/11/2561 1,774 230,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225C-H+FD143D
V 004 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+RX164E+FD143D 14 13 ตฆ-1874 บุรีรัมย์ ส้ม 18/06/2561 641 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225C-H+RX164E+FD143D
V 005 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 14 13 ตข-2140 บึงกาฬ ส้ม 06/06/2562 1,309 230,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 006 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 15 15 ตค-9049 กาฬสินธุ์ ส้ม 23/09/2561 327 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 007 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 15 ตค-8924 สกลนคร ส้ม 22/06/2561 955 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 008 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E-S 15 15 ตฆ-8049 อุบลราชธานี ส้ม 03/07/2561 1,277 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E+RX164E-S
V 009 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 16 15 ตฆ-9328 อุบลราชธานี ส้ม 05/02/2561 1,102 260,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 010 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 14 13 ตค-7272 สกลนคร ส้ม 02/04/2561 1,381 230,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 011 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 14 13 ตฆ-2238 ขอนแก่น ส้ม 25/08/2562 647 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 012 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 16 14 ตฆ-2460 ร้อยเอ็ด ส้ม 27/06/2561 1,117 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 013 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 15 14 ตฆ-7539 อุบลราชธานี ส้ม 21/05/2561 1,080 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 015 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 16 15 ตฆ-3442 สุรินทร์ ส้ม 02/03/2561 794 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 016 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+FD163E 16 15 ตค-4134 นครพนม ส้ม 31/03/2561 1,525 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy plus+FD163E
V 017 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 13 ตฆ-1584 ชัยภูมิ ส้ม 24/03/2561 751 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 018 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 14 ตค-4311 หนองบัวลำภู ส้ม 29/01/2561 555 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 019 KUBOTA L3608 SP +FD163E 16 15 ตค-9059 เลย ส้ม 29/03/2561 303 240,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E
V 020 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +FD163E (MAX) 13 12 ตฆ-1464 สกลนคร ส้ม 27/03/2561 902 160,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 021 KUBOTA L3608DT +DH225E-Pro 14 13 ตฆ-3023 อุบลราชธานี ส้ม 31/01/2561 1,121 130,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro
V 022 KUBOTA L3608DT +FD163E 13 13 ตฉ-294 นครราชสีมา ส้ม 03/09/2561 725 180,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E
V 023 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 17 16 ตค-5319 ยโสธร ส้ม 08/02/2561 261 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 024 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตค-5661 ยโสธร ส้ม 27/07/2562 127 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 025 KUBOTA L4018DT FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตฆ-1273 สกลนคร ส้ม 17/02/2561 931 330,000 0 -
**หมายเหตุ FD164E+FG186+RX165E
V 026 KUBOTA L4508DT(Kubota Max) +ใบมีดดันดินหน้า 09 08 ตฆ-523 กาฬสินธุ์ ส้ม 12/03/2561 1,562 100,000 0 -
**หมายเหตุ +ใบมีดดันดินหน้า
V 027 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 13 12 ตฆ-8774 อุดรธานี ส้ม 26/04/2561 1,716 280,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 028 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 14 13 1ตช-7107 กรุงเทพมหานคร ส้ม 31/01/2561 1,371 280,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 029 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 14 13 ตฆ-9399 อุบลราชธานี ส้ม 04/03/2561 1,160 280,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 030 KUBOTA L4708 SP +DH225E-Heavy plus+FD185F+RX182F 14 14 ตค-7006 มหาสารคาม ส้ม 09/06/2561 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD185F+RX182F
V 031 KUBOTA L4708 SP +DH225E-Pro+FD185F+RX182F 15 15 ตฆ-7888 อุบลราชธานี ส้ม 12/06/2561 1,000 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD185F+RX182F
V 032 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตฆ-3275 บุรีรัมย์ ส้ม 19/05/2561 2,340 260,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 033 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 14 ตฆ-2070 ขอนแก่น ส้ม 16/07/2561 1,388 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 034 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 15 ตค-8816 สกลนคร ส้ม 02/06/2561 1,653 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 035 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 15 ตค-3798 นครพนม ส้ม 24/07/2561 1,462 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 038 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตฆ-4796 อุบลราชธานี ส้ม 09/07/2561 603 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 039 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 15 15 ตค-8723 กาฬสินธุ์ ส้ม 24/06/2561 2,673 340,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F+RX182F
V 040 KUBOTA L4708 SP +LA588 มาตรฐาน(L4708 Special)(ไม่มีถังถ่วง)+ผาน 5 (ไม่ใช่ยี่ห้อคูโบต้า) 15 15 ตฆ-1194 ร้อยเอ็ด ส้ม 29/04/2561 970 280,000 0 -
**หมายเหตุ +LA588 มาตรฐาน(L4708 Special)(ไม่มีถังถ่วง)+ผาน 5 (ไม่ใช่ยี่ห้อคูโบต้า)
V 041 KUBOTA L4708DT +DP224F-Heavy Plus+FD185F 13 13 ตจ-8838 นครราชสีมา ส้ม 20/05/2561 2,641 260,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 042 KUBOTA L4708DT +LA588T เกษตรพร้อมการ์ด (L4708) 13 13 ตค-1637 มุกดาหาร ส้ม 10/10/2561 816 330,000 0 -
**หมายเหตุ +LA588T เกษตรพร้อมการ์ด (L4708)
V 043 KUBOTA L5018 4WD +DH246F-Heavy Plus+FD186F 16 15 ตฆ-2477 ศรีสะเกษ ส้ม 05/01/2561 1,384 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 044 KUBOTA L5018 4WD +FD186F+FG186F 15 15 ตค-5190 หนองบัวลำภู ส้ม 25/11/2561 2,733 350,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F
V 045 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 16 15 ตช-2114 นครราชสีมา ส้ม 03/08/2561 2,629 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 046 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 ) 17 16 ตค-6151 หนองบัวลำภู ส้ม 19/01/2561 1,478 520,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 )
V 047 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 16 16 ตฆ-172 กาฬสินธุ์ ส้ม 25/07/2561 855 440,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 048 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 16 ตฆ-3550 ศรีสะเกษ ส้ม 27/07/2561 486 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 049 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 ) 17 16 ตฆ-5846 บุรีรัมย์ ส้ม 04/05/2561 1,155 490,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 )
V 050 KUBOTA M6040SU +DH246HW+DP243H+FD202H 15 14 ตฆ-4430 อุดรธานี ส้ม 07/04/2561 2,790 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+DP243H+FD202H
V 051 KUBOTA M6040SU +DH246HW+DP243H+FD202H 17 17 ตค-6525 หนองบัวลำภู ส้ม 08/05/2561 1,116 520,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+DP243H+FD202H
V 052 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H 15 14 ตฆ-863 ร้อยเอ็ด ส้ม 06/02/2561 2,690 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD202H
V 053 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H 15 15 ตฉ-9013 นครราชสีมา ส้ม 13/10/2561 2,415 430,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD202H
V 054 KUBOTA M7040DT +DH265J+FD206J 15 15 ตค-9203 กาฬสินธุ์ ส้ม 10/11/2561 2,299 490,000 0 -
**หมายเหตุ +DH265J+FD206J
V 055 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 17 17 ตง-64 อุดรธานี ส้ม 09/05/2561 569 560,000 0 -
**หมายเหตุ +DP263J+FD206J
V 056 KUBOTA M8540DTH +DH267L+FD210L 16 15 ตฆ-165 กาฬสินธุ์ ส้ม 25/07/2561 2,044 720,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+FD210L
V 057 KUBOTA M8540DTH +DH267L+FD210L 15 15 ตค-8967 กาฬสินธุ์ ส้ม 28/08/2561 1,253 630,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+FD210L
V 058 KUBOTA M8540DTH +FD210L 17 16 ตฆ-2960 ร้อยเอ็ด ส้ม 24/01/2561 1,188 680,000 0 -
**หมายเหตุ +FD210L
V 059 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+FD210L 15 15 ตฆ-8508 อุบลราชธานี ส้ม 26/11/2561 700,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+FD210L
V 060 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-3491 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 29/06/2561 864 350,000 0 -
V 061 KUBOTA DC-70 17 17 1ตช-1087 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 04/10/2561 404 380,000 0 -
V 062 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-7754 กรุงเทพมหานคร ส้ม 11/10/2561 513 380,000 0 -
V 063 KUBOTA DC-70 16 16 1ตฉ-502 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 29/11/2561 520 370,000 0 -
V 064 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-1264 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 12/10/2561 228 390,000 0 -
V 065 KUBOTA DC-70G 17 17 1ตช-847 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 28/09/2561 541 490,000 0 -
V 066 KUBOTA DC-70G Cabin +Corn Kits CK70/70G 16 16 1ตฉ-1403 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 20/12/2561 723 580,000 0 -
**หมายเหตุ +Corn Kits CK70|70G
V 067 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-2006 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 02/11/2561 595 510,000 0 -
V 068 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-3594 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 22/11/2561 490 480,000 0 -
V 069 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-1780 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 30/10/2561 373 510,000 0 -
V 070 KUBOTA DC-95GM Plus Stainless inside 15 15 1ตง-4958 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 21/10/2561 1,227 480,000 0 -