นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-06-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2140 +DP184A+RX85B+ล้อเหล็กB2140/B2140 Narrow 15 14 ตค-9097 สกลนคร ส้ม 06/08/2561 620 150,000 0 -
**หมายเหตุ +DP184A+RX85B+ล้อเหล็กB2140|B2140 Narrow
V 002 KUBOTA B2440 +DH205B+RX135B+SD131 15 13 ตค-8375 สกลนคร ส้ม 02/02/2561 592 190,000 0 -
**หมายเหตุ +DH205B+RX135B+SD131
V 003 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+FD143D 16 15 ตฒ-218 สกลนคร ส้ม 16/04/2561 1,162 230,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225C-H+FD143D
V 004 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+RX164E+FD143D 14 13 ตค-3833 ยโสธร ส้ม 09/07/2561 3,357 200,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225C-H+RX164E+FD143D
V 005 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 17 16 ตฆ-9699 อุดรธานี ส้ม 28/03/2562 93 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225C-H+FD144D
V 006 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) (Used Certified)+LA508T เกษตรพร้อมการ์ด 12 11 ตค-4558 นครพนม ส้ม 31/01/2561 1,709 200,000 0 -
**หมายเหตุ +LA508T เกษตรพร้อมการ์ด
V 007 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 15 14 ตฒ-4684 อุดรธานี ส้ม 07/05/2561 1,138 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 008 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 16 15 ตข-1676 บึงกาฬ ส้ม 07/03/2562 497 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 009 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 15 ตฆ-8153 อุบลราชธานี ส้ม 23/07/2561 1,025 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 010 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 15 ตฆ-2036 ศรีสะเกษ ส้ม 22/07/2561 1,353 260,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 011 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 14 13 ตฆ-2238 ขอนแก่น ส้ม 25/08/2562 647 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล | +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 012 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 14 14 ตฆ-2627 ขอนแก่น ส้ม 15/12/2562 691 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 013 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 15 15 ตค-8548 เลย ส้ม 08/12/2561 1,960 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy plus+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 014 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ฒฆ-2688 ชัยภูมิ ส้ม 15/07/2562 1,286 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 015 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 15 ตฆ-5303 ชัยภูมิ ส้ม 11/01/2562 633 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 016 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ตฆ-2340 ชัยภูมิ ส้ม 02/06/2562 318 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 017 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 14 ตค-7747 เลย ส้ม 09/04/2561 1,021 260,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 018 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 15 ตฆ-5768 อุดรธานี ส้ม 25/09/2561 671 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 019 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 14 13 ตฉ-4330 นครราชสีมา ส้ม 09/07/2562 1,519 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 020 KUBOTA L3608 SP +FD163E 15 14 ตฉ-8397 นครราชสีมา ส้ม 13/07/2561 819 250,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E
V 021 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 16 16 ตฆ-5484 ขอนแก่น ส้ม 21/10/2561 1,998 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 022 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+RX165E 17 16 ตช-3473 นครราชสีมา ส้ม 07/02/2561 463 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 023 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 16 16 ตฆ-6600 ชัยภูมิ ส้ม 25/11/2561 865 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 024 KUBOTA L4708 SP +DH225E-Pro+FD185F+RX182F 14 14 ตฆ-555 ร้อยเอ็ด ส้ม 31/10/2562 3,054 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD185F+RX182F
V 025 KUBOTA L4708 SP +DH226E-Heavy plus+FD185F+RX182F 15 13 ตฆ-1460 สุรินทร์ ส้ม 15/01/2561 678 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Heavy plus+FD185F+RX182F
V 026 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตฆ-5709 อุบลราชธานี ส้ม 26/11/2562 753 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 027 KUBOTA L4708 SP +DP224F+FD185F 14 14 ตค-7641 กาฬสินธุ์ ส้ม 14/10/2562 2,227 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F+FD185F
V 028 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตฆ-4675 ชัยภูมิ ส้ม 08/07/2561 701 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 029 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 15 ตฆ-7860 อุบลราชธานี ส้ม 12/06/2561 1,237 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus+FD185F+RX182F | ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อกนครราชสีมา
V 030 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 14 ตฉ-8405 นครราชสีมา ส้ม 15/07/2561 1,284 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 031 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 14 14 ตค-6664 เลย ส้ม 21/05/2562 1,531 340,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F+RX182F
V 032 KUBOTA L4708 SP +FD185F 14 13 ตค-1846 มุกดาหาร ส้ม 18/07/2562 1,442 320,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F
V 033 KUBOTA L4708 SP +LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special) 14 13 ตฆ-1344 ขอนแก่น ส้ม 10/03/2562 711 380,000 0 -
**หมายเหตุ +LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special)
V 034 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 13 13 ตค-6273 มหาสารคาม ส้ม 05/12/2561 1,431 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 035 KUBOTA L5018DT VT+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตช-2528 นครราชสีมา ส้ม 26/09/2561 2,691 400,000 0 -
**หมายเหตุ VT+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F
V 036 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 15 ตค-9749 กาฬสินธุ์ ส้ม 30/03/2562 1,216 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 037 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตค-6176 หนองคาย ส้ม 29/06/2561 2,514 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 038 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-9579 อุดรธานี ส้ม 09/03/2561 1,181 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F | ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อกนครราชสีมา
V 039 KUBOTA M7040DT +FD206J 14 14 ตฆ-5859 อุบลราชธานี ส้ม 25/12/2562 3,451 390,000 0 -
**หมายเหตุ +FD206J
V 040 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 16 15 ตช-1949 นครราชสีมา ส้ม 05/07/2561 1,811 790,000 0 -
**หมายเหตุ +DP264L+FD210L
V 041 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-3491 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 29/06/2561 864 390,000 0 -
V 042 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-1071 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 04/10/2561 309 390,000 0 -
V 043 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-1270 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 12/10/2561 158 420,000 0 -
V 044 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-1719 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 30/10/2561 388 390,000 0 -
V 045 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-3242 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 16/11/2561 238 400,000 0 -
V 046 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-3453 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 22/11/2561 231 480,000 0 -
V 047 KUBOTA KX91-3S2AC (ตู้แอร์) 17 15 ตฆ-6737 ขอนแก่น ส้ม 14/07/2561 3,136 450,000 0 -
V 048 KUBOTA - KX91-3SX (ตู้แอร์) 17 16 ตง-2428 อุบลราชธานี ส้ม 17/08/2561 385 560,000 0 -