สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถจักรยานยนต์นิติบุคคล วันพุธ 18 เมษายน 2561 (สี่แยกท่าทอง ตรงข้ามไทวัสดุ) จ. สุราษฎร์ธานี 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-04-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
G 001 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 ขขท-828 สมุทรสาคร แดง-ดำ-ขาว 20/08/2558 5,000 749 0 -
**หมายเหตุ เลขตรวจรถตรวจสอบไม่ได้
G 002 HONDA WAVE 110 I AT/PGM-Fi A 110 10 10 คทข-510 นครศรีธรรมราช ขาว น้ำตาล 17/05/2560 74,701 6,000 642 0 -
G 003 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 10 10 1กฆ-6550 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ดำ 14,174 5,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||เลขตัวรภตรวจสอบไม่ได้
G 004 HONDA WAVE 100 S M 100 ขนพ-740 ตรัง ดำ 77,478 6,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา
G 005 YAMAHA MIO 125 RR A 125 10 10 คธง-128 นครศรีธรรมราช ดำ-น้ำเงิน-เหลือง 21,426 6,000 642 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 006 YAMAHA FINO 110 A 110 10 10 กบบ-816 สตูล ชมพู-ดำ-ขาว 12/10/2558 5,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 007 KAWASAKI KSR M 110 12 12 องว-151 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/05/2557 8,000 749 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 008 YAMAHA MIO 115 I A 125 08 08 คงต-832 นครศรีธรรมราช ขาว-แดง 4,000 642 0 -
**หมายเหตุ สำเนาใส่ซีซีผิด || ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 009 YAMAHA MIO 125 RR A 125 11 10 งงล-788 สงขลา ดำ-ขาว-แดง 23/05/2560 39,727 5,000 749 0 -
G 010 YAMAHA FINO 110 A 110 12 12 ขลษ-577 ตรัง ม่วง-ดำ 06/06/2560 54,154 7,000 642 0 -
G 011 HONDA WAVE 110 I PGM-FI M 110 11 11 ขขพ-152 พัทลุง ดำ 13/09/2558 10,209 6,000 642 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 012 YAMAHA FINO 110 A 110 11 11 คพย-369 นครศรีธรรมราช ดำ-ชมพู-ขาว 35,586 5,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 013 YAMAHA FINO 110 A 110 10 10 ขกก-660 กระบี่ ชมพู-ดำ 22/06/2556 41,032 5,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 014 YAMAHA FINO 110 A 110 12 11 คมว-953 นครศรีธรรมราช ม่วง-ดำ 30,101 7,000 749 0 -
G 015 YAMAHA FINO 110 A 110 11 10 ขคข-781 ชุมพร ดำ-ชมพู-ขาว 14/02/2559 63,505 4,000 749 0 -
G 016 HONDA WAVE 100 M 100 07 07 คนล-651 สงขลา น้ำเงิน-ขาว 26/03/2559 5,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 017 HONDA CLICK 110 A 110 07 07 คฉค-695 สุราษฎร์ธานี ขาว-ดำ 12/02/2560 5,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 018 SUZUKI NEX 110 A 110 12 12 ครฉ-928 นครศรีธรรมราช ขาว 19,096 1,500 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้||ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 019 YAMAHA FINO 110 A 110 10 10 งกน-513 สงขลา ชมพู-ขาว 30/04/2557 18,566 1,500 642 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 020 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 11 1กง-7707 พัทลุง แดง-ขาว 16/09/2560 4,000 749 0 -
G 021 YAMAHA FINO 110 A 110 10 09 กธจ-296 พังงา ชมพู-ดำ 42,420 3,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||