สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 (สี่แยกท่าทอง ตรงข้ามไทวัสดุ) จ. สุราษฎร์ธานี 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 14-12-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
G 1 HONDA CLICK 125I PGM-Fi A 125 12 11 อปษ-192 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ดำ 59,093 17,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 2 KAWASAKI KSR 111 M 111 14 14 1กค-8830 กระบี่ ดำ 16,855 15,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|| ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 3 RYUKA RK110C CLASSIC M 110 14 13 1กจ-8625 นครศรีธรรมราช ชมพู 5,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 4 HONDA CLICK 125I PGM-Fi A 125 15 14 1กจ-4045 ภูเก็ต น้ำเงิน ดำ 19,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 5 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 11 10 คนธ-379 นครศรีธรรมราช แดง-เทา 31,116 14,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 6 HONDA WAVE 110 I RS PGM-FI M 110 14 13 1กฆ-1714 ภูเก็ต น้ำเงิน-ดำ 29,475 23,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 7 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 11 ขคค-431 กระบี่ ดำ-แดง 48,059 14,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 8 HONDA ZOOMER-X 110 PGM--Fi A 110 14 13 1กจ-8723 นครศรีธรรมราช ส้ม-ดำ 41,844 22,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 9 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 14 13 1กง-772 ภูเก็ต แดง-ดำ 42,698 20,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 10 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 13 13 1กฆ-1051 นครศรีธรรมราช ขาว-ม่วง 31,532 18,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 11 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 1กง-3545 นครศรีธรรมราช ชมพู-ขาว-ดำ 36,740 10,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 12 HONDA WAVE 110 I PGM -Fi M 110 14 13 1กจ-9611 ภูเก็ต ดำ-แดง 36,572 16,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|| ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 13 YAMAHA FINO 110 A 110 12 11 งขธ-528 ขอนแก่น ดำ-แดง 36,109 15,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 14 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 12 12 กนธ-951 พังงา น้ำเงิน-ขาว 74,415 14,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 15 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 13 13 1กข-7318 สุราษฎร์ธานี ฟ้า-ดำ 30,804 16,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 16 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 11 จธต-89 เชียงใหม่ ขาว-น้ำเงิน 19/08/2557 12,000 642 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 17 YAMAHA FINO 110 A 110 11 11 กนค-789 พังงา เขียว-ขาว 69,993 10,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 18 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 12 12 คยบ-81 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ขาว 15,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 19 YAMAHA FINO 110 A 110 11 10 1กจ-2470 นครศรีธรรมราช ดำ-ส้ม-ขาว 20,530 8,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 20 HONDA WAVE 110 PGM-Fi M 110 10 10 กบจ-646 สตูล น้ำเงิน-ดำ 56,147 9,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 21 YAMAHA FINO 110 A 110 11 11 คพย-369 นครศรีธรรมราช ดำ-ชมพู-ขาว 35,586 9,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 22 HONDA CLICK 110 A 110 06 06 ขลจ-53 นครศรีธรรมราช เทา-ดำ 37,534 6,000 642 0 -
G 23 SUZUKI SMASH 110 M 110 12 11 กนต-990 พังงา ขาว 49,758 7,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 24 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 11 10 ขธฉ-669 ภูเก็ต ชมพู-ขาว 42,830 15,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 25 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 12 12 คยจ-6 นครศรีธรรมราช ขาว-แดง 14,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 26 YAMAHA MIO 110 A 110 07 07 คกว-260 นครศรีธรรมราช ดำ 19/10/2558 6,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 27 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 10 10 1กฆ-6550 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ดำ 14,174 8,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรภตรวจสอบไม่ได้
G 28 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 14 14 1กจ-5169 นครศรีธรรมราช ขาว-ดำ 15,640 23,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี||
G 29 HONDA CLICK 125I PGM-Fi A 125 13 11 1กก-7578 พังงา ขาว-แดง 25,526 18,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 30 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 10 08 คตย-718 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-เทา 26,805 12,500 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 31 YAMAHA MIO 125 RR A 125 10 10 ขคว-397 กระบี่ ดำ แดง ขาว 40,195 11,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนาหน้าเล่ม
G 32 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 14 13 1กด-176 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 33,230 17,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 33 YAMAHA FINO FI 110 YMJET-Fi A 110 13 13 1กค-6504 นครศรีธรรมราช แดง-ขาว-ดำ 5,775 16,500 642 0 -
**หมายเหตุ สวมทะเบียน 1กข-1556 กระบี่||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 34 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 10 09 ขทพ-607 ภูเก็ต น้ำเงิน-ดำ 64,839 14,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 35 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 11 11 ขขก-784 กระบี่ ชมพู-ดำ 23,532 13,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 36 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 10 คนก-934 นครศรีธรรมราช ดำ ขาว 02/02/2560 19,674 13,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 37 HONDA SCOOPY I 110 PGM-FI A 110 11 10 ขกษ-925 พัทลุง น้ำเงิน ขาว 28/03/2559 13,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 38 HONDA WAVE 125 S M 125 08 06 ขจย-186 ภูเก็ต น้ำเงิน-ดำ 64,860 17,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 39 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 12 12 1กก-3249 กระบี่ ดำ-แดง 25,601 17,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 40 HONDA WAVE 110 I PGM-FI M 110 11 11 ขขพ-152 พัทลุง ดำ 13/09/2558 10,209 11,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 41 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 14 13 1กง-8758 นครศรีธรรมราช ขาว ม่วง 06/03/2560 49,324 20,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 42 HONDA WAVE 110 I AT/PGM-Fi A 110 10 10 คทข-510 นครศรีธรรมราช ขาว น้ำตาล 17/05/2560 74,701 15,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 43 YAMAHA FINO 110 Fi(YMJET-Fi) A 110 13 13 1กค-6524 นครศรีธรรมราช ดำ ขาว ฟ้า 51,494 17,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 44 HONDA WAVE 125 X M 125 09 08 คตง-573 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน 29/12/2556 31,919 12,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 45 YAMAHA FINO FI 110 YMJET-Fi A 110 14 13 1กญ-9808 ภูเก็ต ขาว-น้ำเงิน-ดำ 25,296 16,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 46 YAMAHA MIO 125 RR A 125 10 10 คธง-128 นครศรีธรรมราช ดำ-น้ำเงิน-เหลือง 21,426 10,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 47 HONDA CLICK 125 PGM-Fi A 125 12 12 1กข-6245 ภูเก็ต น้ำเงิน-เทา 29,368 18,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 48 YAMAHA FINO 110 A 110 11 11 คพค-421 นครศรีธรรมราช น้ำตาล ขาว 06/09/2558 22,979 10,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 49 YAMAHA MIO 125 A 125 08 08 คงต-832 นครศรีธรรมราช ขาว-แดง 8,000 642 0 -
**หมายเหตุ สำเนาใส่ซีซีผิด || ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 50 HONDA WAVE 110 I PGM -Fi M 110 11 11 คบท-337 นครศรีธรรมราช ขาว น้ำเงิน 28/06/2557 50,573 12,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ภาษีขาด
G 51 YAMAHA FINO 110 A 110 12 11 คมว-953 นครศรีธรรมราช ม่วง-ดำ 30,101 13,000 749 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 52 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 11 คพธ-692 นครศรีธรรมราช ดำ แดง 12/10/2558 12,000 642 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาด
G 53 YAMAHA FINO 110 A 110 13 12 1กฉ-5589 ภูเก็ต ดำ แดง ขาว 22/04/2559 16,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 54 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 11 คบค-672 นครศรีธรรมราช แดง-ขาว 51,843 14,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 55 YAMAHA FINO 110 A 110 11 11 คพว-410 นครศรีธรรมราช ดำ ชมพู 29/11/2555 12,223 14,000 642 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี
G 56 YAMAHA FINO 110 A 110 10 09 ขษจ-52 ระยอง น้ำเงิน-ขาว 53,267 10,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 57 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 14 14 1กจ-1865 นครศรีธรรมราช ดำ แดง 03/04/2560 30,513 10,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 58 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 11 กนก-186 พังงา ดำ-แดง 3,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 59 SUZUKI NEX 110 A 110 12 12 ครฉ-928 นครศรีธรรมราช ขาว 19,096 5,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
G 60 YAMAHA FINO 110 A 110 งกน-513 สงขลา 18,566 3,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนาหน้าเล่ม
G 61 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 10 10 ขพพ-352 ตรัง แดง-ขาว 27,759 13,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 62 YAMAHA FINO 110 A 110 10 09 กธจ-296 พังงา ชมพู-ดำ 42,420 6,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 63 YAMAHA FINO 110 A 110 12 ขคจ-211 กระบี่ ขาว-แดง 37,813 15,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 64 SUZUKI SKY DRIVE 125 A 125 11 10 คบง-834 นครศรีธรรมราช แดง-ขาว 45,962 8,000 642 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้