สงขลา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ลานประมูลตรงข้ามวัดคงคาเลียบ สาขาสงขลา เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 22-06-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
G 001 HONDA CLICK 125I A 125 12 12 กพพ-904 สตูล ดำ-แดง 24/02/2556 14,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กท-5646 สงขลา ดำ-แดง 01/05/2562 17,000 7% 0 -
G 003 HONDA MSX125 M 125 13 13 1กค-8191 สงขลา ขาว 17/10/2561 15,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
G 004 HONDA CLICK I A 110 10 10 ขขจ-846 ยะลา แดง 24/06/2558 8,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง
G 005 HONDA SUPER CUB 1กจ-2713 สงขลา 15,000 7% 0 C
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กฏ-4979 สงขลา แดง ดำ 08/05/2561 14,000 7% 214 0 -
G 007 HONDA MSX125 M 125 14 14 1กข-9291 สตูล ขาว 23/12/2558 15,000 7% 214 0 -
G 008 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 งตข-12 สงขลา น้ำเงิน ขาว 08/12/2555 9,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ผู้ประมูลได้จะต้องดำเนินการและแก้ไขเอง
G 009 HONDA MSX125 M 125 15 15 1กฏ-3404 สงขลา แดง-ดำ 25/08/2560 11,800 16,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 010 HONDA MSX125 M 125 13 13 1กด-4409 สงขลา แดง-ดำ 22/04/2560 15,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||สวมป้าย ขงธ-777 พัทลุง||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 011 HONDA CLICK 125I M 125 15 15 1กง-8801 ปัตตานี น้ำเงิน ดำ 01/12/2559 15,000 7% 214 0 -
G 012 HONDA SCOOPY I A 110 15 15 1กฐ-5523 สงขลา ขาว 09/12/2561 14,000 7% 0 C
G 013 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กท-7568 นครศรีธรรมราช ไม่เปิดราคา 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี
G 014 HONDA SCOOPY I 110 13 13 1กข-4987 สงขลา ชมพู-ดำ 04/07/2557 15,000 7% 0 -
G 015 HONDA WAVE 110 I 110 13 13 1กก-3034 สตูล น้ำเงิน-ขาว 24/04/2557 7,000 7% 0 -
G 016 HONDA CLICK 125I A 125 13 12 งนล-468 สงขลา ขาว ดำ 07/03/2557 16,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน || ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง
G 017 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 1กก-2030 สงขลา แดง ดำ 10/04/2560 50,051 12,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 018 HONDA SCOOPY I A 110 13 13 ขจษ-986 ยะลา ดำ-เทา 07/06/2559 16,000 7% 214 0 -
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กจ-2035 พัทลุง น้ำเงิน-ดำ 09/11/2560 13,000 7% 214 0 -
G 020 HONDA MSX125 M 125 14 14 1กง-4586 สงขลา แดง 11/03/2560 21,640 16,000 7% 214 0 -
G 021 HONDA SCOOPY I A 110 13 13 1กก-7277 สตูล ดำ 30/08/2558 16,000 7% 0 -
G 022 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กณ-6029 สงขลา ดำ 09/06/2562 11,000 7% 0 -
G 023 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กฆ-3610 ยะลา ดำ-แดง 26/08/2559 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ผู้ประมูลได้จะต้องดำเนินการและแก้ไขเอง
G 024 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กง-4886 สตูล ดำ 30/08/2561 10,000 7% 0 -
G 025 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กณ-3288 สงขลา ขาว ดำ 24/05/2561 16,000 7% 0 C
G 026 HONDA WAVE 110 I 110 16 16 1กฆ-6745 สตูล น้ำเงิน เทา 24/11/2560 16,000 7% 0 -
G 027 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กฒ-1683 สงขลา ดำ-แดง 09/02/2562 17,000 7% 0 -
G 028 HONDA SCOOPY I A 110 12 12 งทว-246 สงขลา ฟ้า-ชมพู 13/07/2559 10,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
G 029 HONDA MSX125 M 125 15 13 1กฌ-1943 สงขลา แดง 25/02/2560 23,455 16,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 030 HONDA MSX125 M 125 15 15 1กฌ-9375 สงขลา ขาว ดำ 01/05/2560 16,000 7% 214 0 -
G 031 HONDA MSX125 M 125 15 15 1กฐ-1749 สงขลา แดง-ดำ 03/11/2559 23,333 15,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 032 HONDA MSX125 M 125 15 14 1กฆ-6231 สงขลา ดำ 09/04/2559 15,000 7% 214 0 -
G 033 HONDA WAVE 110 I 110 16 16 1กฆ-5049 สตูล น้ำเงิน-ดำ 22/09/2560 9,000 7% 0 -
G 034 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กณ-9624 สงขลา ดำ 07/05/2559 5,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 035 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กญ-182 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 12/05/2562 13,000 7% 0 -
G 036 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 ขจล-998 ยะลา ขาว ม่วง 26/04/2558 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ภาษีขาดเกิน3ปี ผู้ซื้อตรวจสอบดำเนินการเอง
G 037 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 1กถ-5127 สงขลา ดำ 08/02/2561 13,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย งธน-132 สงขลา||รถไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 038 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กฆ-1949 สตูล ดำ 30/05/2561 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รัยผิดชอบการโอนทุกรณี
G 039 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 กบล-798 สตูล ดำ-แดง 14/03/2557 4,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 040 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 งนม-577 สงขลา ดำ-แดง 15/02/2557 8,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ผู้ซื้อได้ตรวจสอบดำเนินการเอง
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 1กฐ-9789 สงขลา แดง ดำ 22/01/2562 7,000 7% 0 -
G 042 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 1กน-3821 สงขลา แดง 12/09/2561 6,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 043 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 1กง-2249 ยะลา น้ำเงิน ดำ 28/03/2560 16,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่กุญแจ
G 044 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กฐ-5685 สงขลา ขาว-ดำ 17/12/2561 15,000 7% 0 -
G 045 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 ขจง-487 ยะลา น้ำเงิน -ดำ 29/08/2556 7,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3ปี ลูกค้าซื้อได้ตรวจสอบดำเนินการเอง
G 046 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กข-3020 สตูล แดง-ดำ 28/03/2561 1,000 7% 0 N
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 047 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 1กฎ-9904 สงขลา แดง-ดำ 20/10/2560 6,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ ขายรถซาก || ขายตามสภาพ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 048 HONDA ZOOMER-X M 110 16 16 1กม-1972 สตูล น้ำเงิน ดำ 30/05/2560 15,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 049 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กฐ-1346 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 02/11/2561 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 050 HONDA WAVE 125 M 125 10 09 คษย-869 สงขลา ขาว-ดำ 22/01/2555 10,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 051 HONDA SCOOPY I A 110 15 15 1กฎ-7839 สงขลา ดำ 29/09/2561 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 052 HONDA SCOOPY I A 110 13 12 งนท-437 สงขลา ขาว-เทา 22/01/2557 11,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง
G 053 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กค-949 สตูล 26/02/2559 15,000 7% 0 -
G 054 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 1กณ-649 สงขลา ดำ แดง 01/04/2562 10,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน