สงขลา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ลานประมูลตรงข้ามวัดคงคาเลียบ สาขาหาดใหญ่ 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-07-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขัยเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
G 1 HONDA CLICK 125I 125 1กก-5941 ยะลา ดำ-เทา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 2 HONDA WAVE 110 I 110 15 14 1กฌ-4405 สงขลา แดง-ดำ 17/03/2561 21,000 7% 214 0
G 3 HONDA CLICK I 110 11 11 ขขพ-543 พัทลุง ดำ-แดง 17/10/2555 13,000 7% 214 0
G 4 HONDA WAVE 110 I 110 15 14 1กค-9355 พัทลุง แดง-ดำ 10/06/2559 20,000 7% 214 0
G 5 HONDA MSX125 125 1กฌ-7303 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 6 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กค-2753 สตูล ดำ 20/05/2559 19,000 7% 214 0
G 7 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กญ-2261 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 28/05/2561 18,000 7% 214 0
G 8 HONDA MSX125 125 15 1กฌ-9375 สงขลา ขาว ดำ 01/05/2560 35,000 7% 214 0
G 9 HONDA SCOOPY I 110 15 15 1กญ-7174 สงขลา ชมพู-ขาว 02/07/2561 18,000 7% 214 0
G 10 HONDA CBR 150 R 150 15 14 1กค-8500 ยะลา ส้ม-ขาว 24/04/2559 35,000 7% 214 0
G 11 HONDA CLICK 125I A 125 13 1กค-7958 สงขลา ดำ-แดง 14/10/2560 18,000 7% 214 0
G 12 SUZUKI JELATO 125 125 11 11 คนร-517 สุราษฎร์ธานี ขาว ดำ 24/06/2555 9,000 7% 0
G 13 SUZUKI SKY DRIVE 125 124 10 09 งกข-885 สงขลา แดง 04/03/2554 7,000 7% 0
G 14 SUZUKI SMASH 113 16 15 1กช-6736 สงขลา ดำ 21/01/2560 13,000 7% 0
G 15 SUZUKI SMASH 113 14 14 1กจ-264 ตรัง แดง 28/12/2558 13,000 7% 0
G 16 SUZUKI SHOOTER 113 14 13 1กฆ-8850 ตรัง น้ำเงิน 02/07/2558 13,000 7% 0
G 17 SUZUKI SHOOTER 124 10 งคท-881 สงขลา เทา-ดำ 07/10/2554 13,000 7% 0
G 18 SUZUKI SKY DRIVE 124 10 08 งกร-305 สงขลา น้ำเงิน 02/06/2554 9,000 7% 0
G 19 SUZUKI SKY DRIVE 125 125 11 11 งงย-512 สงขลา เขียว ขาว 06/05/2555 7,000 7% 0
G 20 SUZUKI SHOGUN 124 10 09 กงย-362 เบตง น้ำเงิน-ดำ 19/04/2555 6,000 7% 0
G 21 SUZUKI STEP 125 125 08 08 งธต-422 สงขลา น้ำเงิน ดำ 09/10/2556 2,000 7% 0
G 22 HONDA CLICK I 110 ขกพ-446 ปัตตานี ดำ ถอนการประมูล 7% 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา,ถอนการประมูล
G 23 HONDA MSX125 125 1กฆ-6231 สงขลา ดำ ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา,ถอนการประมูล
G 24 HONDA WAVE 110 I 110 12 12 1กถ-5127 สงขลา ดำ 08/02/2561 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย งธน-132 สงขลา||รถไม่มีกุญแจ
G 25 HONDA SCOOPY I 110 1กม-1272 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 26 HONDA WAVE 110 13 13 1กฆ-2126 สงขลา แดง-ขาว 15/11/2560 15,000 7% 214 0
G 27 HONDA WAVE 110 1กจ-5599 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 28 HONDA SCOOPY I 110 14 13 1กจ-2967 สงขลา ดำ-แดง 02/06/2561 19,000 7% 214 0
G 29 HONDA WAVE 110 I 110 14 14 1กฌ-1635 นครศรีธรรมราช 24/09/2559 21,000 7% 214 0
G 30 HONDA WAVE 110 I 110 13 12 งนษ-936 สงขลา แดง 17,000 7% 214 0
G 31 HONDA WAVE 110 I 110 10 09 งกง-880 สงขลา แดง 18/03/2554 8,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 32 HONDA MSX125 125 15 14 1กด-3022 พัทลุง ขาว-ดำ 30/01/2560 27,000 7% 214 0
G 33 HONDA WAVE 110 I 110 16 15 1กค-9019 สตูล 28/01/2560 14,000 7% 214 0
G 34 HONDA WAVE 110 I 110 14 13 1กถ-6854 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 22/04/2561 18,000 7% 214 0
**หมายเหตุ 1กข-9972 ปัตตานี อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย
G 35 HONDA WAVE 110 I 110 1กฆ-6817 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 36 HONDA CLICK I 110 09 09 งจม-113 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 08/12/2554 15,000 7% 214 0
G 37 HONDA WAVE 110 I 110 14 14 1กข-8329 ยะลา น้ำเงิน-ดำ 24/07/2559 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ รถไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 38 HONDA SCOOPY I 110 14 13 1กฆ-9018 สงขลา ฟ้า-ดำ 27/01/2559 13,000 7% 214 0
G 39 HONDA WAVE 110 กบว-538 สตูล ถอนการประมูล 7% 538 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 40 HONDA WAVE 100 งคข-384 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 41 HONDA SCOOPY I 110 13 13 1กก-3226 พัทลุง ขาว 04/11/2557 16,000 7% 214 0
G 42 HONDA MSX125 M 125 14 14 1กง-4586 สงขลา แดง 11/03/2560 21,640 42,000 7% 214 0
G 43 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 1กช-3658 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 26/09/2558 27,172 16,000 7% 214 0
G 44 SUZUKI STEP 125 125 06 06 งฃน-897 สงขลา ดำ 27/08/2554 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 45 SUZUKI STEP 124 09 08 กงธ-70 เบตง แดง-ดำ 19/02/2554 2,000 7% 0
G 46 SUZUKI SMASH 113 16 16 1กญ-160 ตรัง ดำ 04/08/2560 13,000 7% 0
G 47 SUZUKI AXELO 125 124 12 11 1กข-2579 ตรัง น้ำเงิน 25/07/2558 15,000 7% 0
G 48 SUZUKI SHOGUN 124 09 08 ขคก-213 ชุมพร น้ำตาล-ดำ 23/07/2554 9,000 7% 0
G 49 SUZUKI SHOGUN 125 13 10 1กค-6059 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 26/09/2557 14,000 7% 0
G 50 SUZUKI AXELO 125 125 12 12 กพม-432 สตูล น้ำตาล 28/02/2556 6,000 7% 0
G 51 SUZUKI SHOOTER 113 15 14 1กฐ-1006 สงขลา ดำ 29/10/2559 13,000 7% 0
G 52 SUZUKI HAYATE 125 125 07 07 กธน-703 พังงา ขาว ดำ 18/05/2554 9,000 7% 0
G 53 SUZUKI SHOGUN 125 11 11 งฉย-829 สงขลา ดำ-แดง 02/11/2555 6,000 7% 0
G 54 HONDA MSX125 125 14 14 1กข-9291 สตูล ขาว 23/12/2558 25,000 7% 214 0
G 55 HONDA MSX125 125 13 13 1กด-4409 สงขลา แดง-ดำ 22/04/2560 34,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ| สวมป้าย ขงธ-777พัทลุง
G 56 HONDA SCOOPY I 110 ขคธ-668 สงขลา 10,000 7% 0
G 57 HONDA WAVE 110 I 110 14 13 1กฏ-4979 สงขลา แดง ดำ 08/05/2561 17,000 7% 214 0
G 58 HONDA WAVE 110 1กข-3553 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 59 HONDA WAVE 110 I 110 16 16 1กฆ-3648 สตูล ขาว-ดำ 28/07/2560 17,000 7% 214 0
**หมายเหตุ รถไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 60 HONDA WAVE 110 I 110 1กข-436 พัทลุง ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 61 HONDA SCOOPY I 110 15 15 1กฐ-5256 สงขลา ดำ 08/12/2560 21,000 7% 214 0
G 62 HONDA WAVE 110 110 11 11 งทก-373 สงขลา ดำ 23/08/2560 14,000 7% 214 0
G 63 HONDA WAVE 110 I 110 13 12 งนม-642 สงขลา แดง-ขาว 15/02/2557 16,000 7% 214 0
G 64 HONDA ZOOMER-X 110 1กก-5582 สตูล ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 65 HONDA WAVE 110 I 110 10 09 กบก-695 สตูล แดง-เทา 28/01/2554 8,000 7% 214 0
**หมายเหตุ เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้||ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 66 HONDA CLICK 125I 125 13 13 1กญ-9516 สงขลา ขาว-ดำ 26/07/2559 25,000 7% 214 0
**หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย 1กก-5883 สตูล
G 67 HONDA WAVE 125 I 110 15 13 1กฌ-5413 สงขลา แดง 23/03/2560 28,000 7% 214 0
G 68 HONDA WAVE 100 100 ครต-407 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 69 HONDA WAVE 110 I 110 11 10 กษน-571 ปัตตานี ขาว-น้ำตาล 20/05/2555 12,000 7% 214 0
G 70 HONDA WAVE 125 1กฆ-1059 สตูล ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 71 HONDA WAVE 100 S 110 09 คลท-140 สงขลา ดำ 23/06/2560 13,000 7% 214 0
G 72 HONDA WAVE 110 I 110 1กค-5784 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 73 HONDA SCOOPY I 110 13 13 1กค-9857 สงขลา ชมพู-ฟ้า 29/10/2557 16,000 7% 214 0
G 74 HONDA MSX125 M 125 15 1กฏ-3404 สงขลา แดง-ดำ 25/08/2560 11,800 38,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 75 HONDA CBR 150 R REPSOL 150 15 15 1กค-8752 ยะลา ส้ม-ขาว 50,000 7% 214 0
G 76 SUZUKI HAYATE 125 125 07 07 กงข-992 เบตง ดำ 30/04/2551 4,000 7% 0
G 77 SUZUKI JELATO 125 12 11 กงร-864 เบตง น้ำเงิน-ขาว 07/02/2556 8,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 78 SUZUKI SHOGUN 125 12 10 งทว-525 สงขลา ดำ 17/07/2556 13,000 7% 0
G 79 SUZUKI SKY DRIVE 124 10 08 กธธ-704 พังงา ขาว 11/10/2554 7,000 7% 0
G 80 SUZUKI AXELO 125 125 13 12 1กก-6325 สตูล แดง-ขาว 31/07/2557 10,000 7% 0
G 81 SUZUKI JELATO 124 10 09 ขจย-35 นราธิวาส น้ำตาล 10/05/2554 13,000 7% 0
G 82 SUZUKI SHOGUN 125 xx-xx10 - 120,000 7% 0
G 83 SUZUKI SHOOTER 113 14 14 1กฉ-7739 สงขลา ดำ 08/10/2558 9,000 7% 0
G 84 SUZUKI SKY DRIVE 125 10 08 งกม-949 สงขลา น้ำเงิน 26/05/2554 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 85 SUZUKI SHOGUN 125 125 09 08 คฉม-498 นครศรีธรรมราช แดง ดำ 08/10/2552 2,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 86 HONDA SCOOPY I A 110 12 12 กมข-414 สตูล ขาว-แดง 11/09/2557 20,000 7% 214 0
G 87 HONDA MSX125 M 125 14 1กฆ-1526 ปัตตานี น้ำเงิน 24/12/2558 11,526 39,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่มีป้ายทะเบียน ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 88 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กฌ-9176 นครศรีธรรมราช 19/03/2560 13,000 7% 214 0
G 89 HONDA CLICK 125I 125 12 12 กพพ-904 สตูล ดำ-แดง 24/02/2556 17,000 7% 214 0
G 90 HONDA WAVE 110 16 15 1กฐ-7851 สงขลา ดำ 07/01/2561 11,000 7% 214 0
G 91 HONDA WAVE 110 12 12 งตร-465 สงขลา ขาว-แดง 21/03/2557 9,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 92 HONDA WAVE 110 I 110 งนล-259 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 93 HONDA SCOOPY I 110 งธค-58 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 94 HONDA DREAM 110 I 110 12 12 งทบ-704 สงขลา แดง 19/06/2557 17,000 7% 214 0
G 95 HONDA WAVE 110 I 110 13 13 1กฆ-6986 สงขลา ดำ 26/12/2560 13,000 7% 214 0
G 96 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กค-3158 สตูล แดง 28/05/2560 20,000 7% 214 0
G 97 HONDA WAVE 110 I 110 13 13 1กข-4538 สงขลา ดำ 03/07/2560 14,000 7% 214 0
G 98 HONDA WAVE 110 I 110 13 13 1กฎ-1476 นครศรีธรรมราช ขาว-แดง 11/02/2559 15,000 7% 214 0
G 99 HONDA WAVE 110 I 110 10 09 คษม-736 สงขลา แดง-เทา 14/01/2554 15,000 7% 214 0
G 100 HONDA SCOOPY I 110 16 16 1กฒ-95 สงขลา ขาว-น้ำเงิน 25/01/2561 22,000 7% 214 0
G 101 HONDA WAVE 110 12 12 กมค-650 สตูล น้ำเงิน-ขาว 18/10/2556 14,000 7% 214 0
G 102 HONDA SCOOPY I 110 14 13 1กง-2083 สงขลา ชมพู-ดำ 20/02/2559 ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 103 HONDA WAVE 110 I 110 10 10 งคก-520 สงขลา แดง เทา 21/10/2560 14,000 7% 214 0
G 104 HONDA MSX125 125 15 15 1กฐ-5509 สงขลา ขาว-ดำ 03/12/2560 22,000 7% 214 0
G 105 HONDA SPACY I 110 13 13 1กก-1532 สตูล แดง-ดำ 28/02/2557 14,000 7% 214 0
G 106 HONDA MSX125 125 14 1กข-2498 ยะลา ขาว 36,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 107 HONDA SCOOPY I 110 ขขข-660 พัทลุง ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา,ถอนการประมูล
G 108 SUZUKI SHOGUN 125 12 11 ขจข-136 ชุมพร แดง-ดำ 27/08/2556 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ, ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
G 109 SUZUKI BEST กลท-623 พัทลุง 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเล่ม
G 110 SUZUKI SMASH 113 16 16 1กก-1144 สงขลา เขียว-ขาว 29/12/2560 14,000 7% 0
G 111 SUZUKI JELATO 125 11 09 งฉว-223 สงขลา ฟ้า-ขาว 18/11/2560 14,000 7% 0
G 112 SUZUKI SKY DRIVE 124 09 08 ขรร-923 ตรัง ดำ 12/02/2555 11,000 7% 0
G 113 SUZUKI SHOOTER 113 14 13 1กข-3025 สตูล ขาว 28/03/2558 14,000 7% 0
G 114 SUZUKI SKY DRIVE 124 10 10 งกร-249 สงขลา น้ำเงิน 02/06/2554 10,000 7% 0
G 115 SUZUKI SMASH 113 16 16 1กญ-549 ตรัง เขียว-ขาว 11/08/2560 13,000 7% 0
G 116 SUZUKI SKY DRIVE 125 125 10 08 งกข-642 สงขลา ดำ 03/03/2554 8,000 7% 0
G 117 SUZUKI SKY DRIVE 125 125 11 09 กษจ-806 ปัตตานี น้ำตาล 04/03/2555 8,000 7% 0
G 118 HONDA SCOOPY I A 110 13 13 1กค-4896 สตูล ดำ 26/08/2558 18,000 7% 214 0
G 119 HONDA MSX125 M 125 15 15 1กฐ-1749 สงขลา แดง-ดำ 03/11/2559 23,333 44,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 120 HONDA WAVE 110 I 110 13 13 1กข-1852 สงขลา ขาว-ม่วง 19/06/2558 15,000 7% 214 0
G 121 HONDA SCOOPY I 110 14 14 1กช-2519 สงขลา ดำ-แดง 21/11/2560 16,000 7% 214 0
G 122 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กฏ-528 สงขลา แดง-ดำ 03/08/2561 11,000 7% 214 0
G 123 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กฐ-371 สงขลา ขาว ดำ 26/10/2560 16,000 7% 214 0
G 124 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กฎ-1225 สงขลา แดง-ดำ 06/08/2561 15,000 7% 214 0
G 125 HONDA WAVE 110 กวฉ-999 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 126 HONDA WAVE 110 I 110 1กข-9865 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 127 HONDA WAVE 110 I 110 1กค-4522 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 128 HONDA WAVE 110 งงก-557 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 129 HONDA WAVE 110 1กญ-4553 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 130 HONDA WAVE 110 I 110 15 13 1กฌ-67 สงขลา ดำ 13/02/2559 17,000 7% 214 0
G 131 HONDA WAVE 110 I 1กก-9928 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 132 HONDA WAVE 110 I 110 10 10 กษท-323 พัทลุง 24/02/2555 13,000 7% 214 0
G 133 HONDA WAVE 110 I 110 11 11 ขขธ-794 พัทลุง แดง-ขาว 28/09/2557 16,000 7% 214 0
G 134 HONDA WAVE 125 I 125 11 11 กพง-506 สตูล 28/07/2555 17,000 7% 214 0
**หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย คกพ-202
G 135 HONDA WAVE 110 I 110 11 11 ขขน-112 พัทลุง ดำ-เทา 29/03/2555 11,000 7% 214 0
G 136 HONDA SPACY I 110 13 13 1กก-9678 สตูล ดำ 26/11/2558 11,000 7% 214 0
G 137 HONDA WAVE 110 14 14 1กฉ-8934 สงขลา น้ำเงิน ดำ 16/10/2560 16,000 7% 214 0
G 138 HONDA MSX125 125 15 15 1กฆ-7105 พัทลุง ขาว-ดำ 19/11/2558 30,000 7% 214 0
**หมายเหตุ เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้||ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 139 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 1กก-8666 สตูล ดำ-แดง 29/10/2559 17,000 7% 214 0
G 140 SUZUKI JELATO 125 125 11 10 งคล-408 สงขลา น้ำเงิน ขาว 08/02/2555 9,000 7% 0
G 141 SUZUKI SHOGUN 125 125 11 10 กบร-914 สตูล แดง ดำ 23/02/2555 6,000 7% 0
**หมายเหตุ เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
G 142 SUZUKI JELATO 128 11 09 งงพ-351 สงขลา ม่วง-ขาว 26/04/2555 13,000 7% 0
G 143 SUZUKI AXELO 125 125 12 12 งธย-650 สงขลา น้ำตาล 17/10/2556 12,000 7% 0
G 144 SUZUKI SHOGUN 124 08 07 งกพ-498 สงขลา ดำ-แดง 25/06/2554 8,000 7% 0
G 145 SUZUKI JELATO 124 10 09 1กก-1087 เบตง ชมพู 11/02/2557 9,000 7% 0
G 146 SUZUKI SKY DRIVE 124 09 09 คพล-428 นครศรีธรรมราช ขาว 12/03/2555 9,000 7% 0
G 147 SUZUKI JELATO 125 10 09 กขท-756 สตูล น้ำตาล 27/08/2554 12,000 7% 0
G 148 SUZUKI STEP 124 08 07 ขจจ-606 ภูเก็ต ดำ 13/05/2553 2,000 7% 0
G 149 SUZUKI STEP 125 06 06 คลบ-254 สงขลา แดง 2,000 7% 0
G 150 HONDA CLICK 125I 125 12 12 1กฏ-4627 นครศรีธรรมราช แดง-ขาว 15/06/2559 16,000 7% 214 0
G 151 HONDA MSX125 M 125 13 13 1กก-8799 สตูล แดง-ดำ 29/10/2557 21,978 40,000 7% 214 0
G 152 HONDA WAVE 110 1กญ-4623 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 153 HONDA SCOOPY I 110 110 12 12 กมข-589 สตูล ดำ เทา 14/09/2556 18,000 7% 214 0
G 154 HONDA WAVE 110 I 110 12 11 งตต-29 สงขลา แดง-เทา 24/01/2556 10,000 7% 214 0
G 155 HONDA SPACY I 110 งทย-8 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 156 HONDA WAVE 110 I 110 1กณ-2070 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 157 HONDA DREAM 100 ขนย-435 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 158 HONDA WAVE 100 100 กลก-546 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 159 HONDA WAVE 110 I 110 1กก-5260 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 160 HONDA WAVE 110 1กญ-4131 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 161 HONDA WAVE 110 1กข-1400 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 162 HONDA WAVE 110 I 110 1กค-6102 พัทลุง ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 163 HONDA WAVE 110 I 110 13 13 1กค-5896 สงขลา แดง-ดำ 25/09/2558 18,000 7% 214 0
G 164 HONDA WAVE 110 1กฆ-9774 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมุล
G 165 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กฌ-3805 สงขลา แดง-ดำ 12/03/2559 10,000 7% 214 0
G 166 HONDA CLICK 125I 125 13 13 1กก-975 พัทลุง ดำ-แดง 23/09/2557 22,000 7% 214 0
G 167 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กฌ-9364 นครศรีธรรมราช ขาว-ดำ 28/05/2559 13,000 7% 214 0
G 168 HONDA SPACY I 110 ขจว-289 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 169 HONDA WAVE 110 1กค-9072 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล ไม่มีเลขเครื่อง
G 170 HONDA MSX125 M 125 15 1กฆ-4630 ปัตตานี เหลือง-ดำ 13/03/2559 15,277 35,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 171 HONDA WAVE 110 1กญ-2957 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา,ถอนการประมูล
G 172 SUZUKI SKY DRIVE 125 124 11 11 คธว-990 สุราษฎร์ธานี แดง ขาว 18/03/2555 7,000 7% 0
G 173 SUZUKI STEP 124 08 07 กงจ-655 เบตง ดำ 06/06/2552 2,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 174 SUZUKI SHOGUN 125 13 11 1กข-6574 สุราษฎร์ธานี ดำ 05/07/2557 13,000 7% 0
G 175 SUZUKI AXELO 125 124 11 11 กนจ-154 พังงา แดง 22/12/2555 15,000 7% 0
G 176 SUZUKI SKY DRIVE 124 10 08 คตล-265 นครศรีธรรมราช แดง 01/04/2554 11,000 7% 0
G 177 SUZUKI SHOGUN 125 10 10 ขขร-709 ชุมพร น้ำเงิน-ดำ 13,000 7% 0
G 178 SUZUKI STEP 125 08 07 ขธฉ-537 ภูเก็ต ชมพู 22/02/2555 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 179 SUZUKI SKY DRIVE 125 124 10 08 กษธ-391 พัทลุง แดง 16/03/2554 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 180 SUZUKI STEP 125 x-xxxx สงขลา 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนาหน้าเล่ม
G 181 SUZUKI STEP 124 08 07 กงจ-790 เบตง ฟ้า 17/06/2552 2,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง||ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 182 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 1กก-2030 สงขลา แดง ดำ 10/04/2560 50,051 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 183 HONDA MSX125 M 125 15 13 1กฌ-1943 สงขลา แดง 25/02/2560 23,455 35,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 184 HONDA SCOOPY I 110 งนจ-921 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 185 HONDA WAVE 110 I 110 13 13 ขจย-609 ยะลา ดำ เทา 14/05/2560 10,000 7% 214 0
G 186 HONDA SPACY I 110 110 13 13 1กข-7085 สงขลา ขาว ดำ 19/07/2557 11,000 7% 214 0
G 187 HONDA WAVE 110 I 110 13 12 ขจพ-100 ยะลา แดง-ขาว 18/01/2559 16,000 7% 214 0
G 188 HONDA WAVE 110 I 110 1กก-4840 สตูล ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 189 HONDA WAVE 110 I 110 1กค-5873 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 190 HONDA WAVE 110 I 110 12 12 งธล-433 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 30/10/2556 12,000 7% 214 0
G 191 HONDA WAVE 110 I 110 10 10 งขค-687 สงขลา น้ำเงิน ดำ 28/10/2560 13,000 7% 214 0
G 192 HONDA CLICK I 110 110 11 11 งฉย-135 สงขลา ดำ-น้ำตาล 31/10/2555 15,000 7% 214 0
G 193 HONDA WAVE 110 I 110 1กจ-6936 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ กวค-747 พัทลุง อยู่ระหว่างการดำเนินการย้่ายป้าย,ถอนการประมูล
G 194 HONDA WAVE 110 1กฐ-6931 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 195 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กฌ-7310 สตูล แดง-ดำ 08/04/2561 16,000 7% 214 0
G 196 HONDA WAVE 110 I 110 1กฉ-8975 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 197 HONDA WAVE 110 I 110 12 12 1กญ-7194 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน ขาว 17/08/2559 15,000 7% 214 0
G 198 HONDA WAVE 110 1กฒ-3457 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 199 HONDA SCOOPY I 110 12 12 กมค-968 สตูล ขาว-เทา 24/10/2555 ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 200 HONDA WAVE 110 1กก-9506 สตูล ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 201 HONDA SCOOPY I A 110 12 12 งทษ-126 สงขลา แดง ดำ 19/07/2560 18,000 7% 214 0
G 202 HONDA MSX125 M 125 15 1กช-8854 สงขลา เหลือง-ดำ 30/01/2561 36,000 7% 214 0
G 203 HONDA MSX125 M 125 13 12 1กฒ-6270 สงขลา แดง ดำ 15/11/2559 19,464 30,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 204 YAMAHA MIO A 115 07 กวต-307 ชุมพร ดำ 05/10/2555 6,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ไม่ได้ตอกเลขตัวถัง|สีไท่ตรง|ภาษีขาดเกิน3ปี|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 205 YAMAHA MIO A 115 05 กรง-911 ชุมพร ดำ 02/12/2551 5,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี
G 206 YAMAHA FINO A 115 10 ขขน-129 ชุมพร ดำ น้ำเงิน-ขาว 25/08/2556 15,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาด
G 207 YAMAHA MIO A 115 06 กรม-132 ชุมพร ดำ 17/04/2554 5,900 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 208 YAMAHA MIO A 115 05 กยฉ-187 ชุมพร เขียว 04/03/2549 5,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 209 YAMAHA MIO A 115 06 กรม-140 ชุมพร ขาว 17/04/2550 6,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ภาษีขาดเกิน3ปี
G 210 YAMAHA MIO A 115 06 กรน-566 ชุมพร แดง 28/02/2550 5,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 211 YAMAHA MIO A 115 06 กรต-660 ชุมพร ดำ 24/01/2550 5,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 212 YAMAHA MIO A 115 07 กลร-359 ชุมพร ขาว 15/03/2551 6,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 213 HONDA SCOOPY I 110 11 11 งฉล-927 สงขลา แดง 17/11/2557 10,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 214 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฎ-9904 สงขลา แดง-ดำ 20/10/2560 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ขายรถซาก || ขายตามสภาพ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 215 HONDA WAVE 110 I 110 15 15 1กญ-451 สงขลา ขาว-ดำ 15/05/2559 19,000 7% 214 0
G 216 HONDA WAVE 110 12 12 งตล-407 สงขลา แดง-ขาว 23/03/2556 7,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง ไม่รับผิดการโอนทุกกรณี
G 217 HONDA CBR 250 RA 250 ขคย-88 ยะลา แดง-เทา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 218 HONDA SCOOPY I 110 110 14 14 1กฉ-289 สงขลา ดำ 04/08/2560 20,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 219 HONDA SCOOPY I 110 13 13 1กก-3012 พัทลุง แดง-ดำ 30/10/2557 10,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 220 HONDA WAVE 110 I 110 11 11 งงค-896 สงขลา 10/03/2557 8,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 221 HONDA WAVE 110 I 110 13 13 1กค-7901 สงขลา ดำ 14/10/2557 9,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 222 HONDA WAVE 125 I 125 11 11 งจร-759 สงขลา ดำ-น้ำตาล 09/08/2555 14,000 7% 214 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง || ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 223 HONDA WAVE 110 I 110 1กณ-4822 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล