พิษณุโลก
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์นิติบุคคล วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ติดไทวัสดุ สี่แยกอินโดจีน สาขาพิษณุโลก เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-07-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 11 11 ฒง-178 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2560 อ/CD/ม/ก/ค 164,990 255,000 7% 0 C
C 002 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 M 2.5 06 06 บษ-8305 พิษณุโลก เทา 22/05/2561 อ/CD/ม/ก/ค 209,239 157,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บม-4169
C 003 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 บธ-3402 สุโขทัย เทา 24/03/2559 อ/CD/ม/ก/ค 226,692 163,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้าง ตัวรถถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 004 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 13 13 6กญ-7368 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/08/2560 อ/CD/ม/ก/ 77,650 340,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ มีล้อแม็ก 3 ล้อ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 005 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 บบ-8076 สุโขทัย น้ำเงิน 26/08/2560 อ/ว/ม/ก/ค 119,685 165,000 7% 0 C
C 006 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 A 1.2 12 12 กน-9202 นครสวรรค์ เทา 25/12/2561 อ/CD/ม/ก/ 100,470 159,000 7% 2,675 0 C
C 007 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 บบ-2480 พิจิตร เทา 21/01/2559 อ/CD/ม/ 184,024 146,000 7% 0 C
C 008 NISSAN ALMERA 1.2 A 1.2 14 13 3กช-9017 กรุงเทพมหานคร เทา 28/04/2561 อ/CD/ม/ก/ 50,585 192,000 7% 2,675 0 C
C 009 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 08 08 บท-4290 พิจิตร น้ำตาล 30/05/2559 อ/CD/ม/ค 217,431 130,000 7% 0 C
C 010 TOYOTA VIGO SMART CAB 3.0 M 3.0 12 12 บท-2230 ชัยนาท เทา 08/06/2559 อ/CD/ม/ก/ค 253,575 308,000 7% 2,675 0 C
C 011 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 07 06 บต-458 สิงห์บุรี ขาว 02/03/2561 อ/CD/ม/ค 132,479 152,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว เลขเครื่องยนต์ไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 012 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 07 07 กม-7477 พิษณุโลก เทา 24/08/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 212,208 208,000 7% 0 I
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง ไม่มีใบเปลี่ยนเครื่อง|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 013 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 02 กล-4948 พิษณุโลก เทา 30/08/2556 อ/CD/ม/ก/ 169,531 47,000 7% 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ| แจ้งติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว ตัวรถถอดแก๊สออก ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 014 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 M 2.5 09 08 บบ-252 สุโขทัย ขาว 13/02/2559 อ/CD/ม/ค 198,538 166,000 7% 0 C
C 015 MAZDA FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 05 05 บพ-1256 สุโขทัย เทา 25/10/2561 อ/CD/ม/ก/ 174,773 78,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(ติดตั้งโครงเหล็ก)
C 016 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 M 2.4 11 10 บบ-7672 สุโขทัย ขาว 07/03/2560 อ/CD/ 230,239 99,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา)
C 017 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 06 06 บท-6720 สุโขทัย เทา 18/12/2560 อ/CD/ค 304,904 150,000 7% 0 C
**หมายเหตุ เสริมแหนบยังไม่แจ้งลงเล่ม
C 018 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 บต-1924 ตาก เทา 03/10/2560 อ/ม/ก/ค 189,575 89,000 7% 0 I
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา)| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 019 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 บว-1761 พิษณุโลก เทา 17/06/2558 อ/CD/ม/ก/ค 162,910 154,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา)
C 020 NISSAN FRONTIER 2.7 M 2.7 05 05 บล-1525 นครสวรรค์ นํ้าตาล 07/11/2560 อ/CD/ม/ 56,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ แม็ค2ล้อ| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ไมล์ชำรุด
C 021 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 บย-6514 กำแพงเพชร นํ้าตาล 19/07/2558 อ/CD/ม/ก/ 171,096 68,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ไม่ระบุประเภทการจดทะเบียน
C 022 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 04 04 บษ-1735 พิษณุโลก น้ำตาล 27/07/2560 อ/CD/ม/ก/ 178,779 105,000 7% 0 C
C 023 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 M 2.5 05 05 บษ-4604 พิษณุโลก เทา 06/10/2561 อ/CD/ม/ก/ค 177,630 143,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 024 ISUZU RODEO CAB 4 3.0 M 3.0 02 02 กล-2850 พิษณุโลก เทา 20/03/2560 อ/CD/ม/ก/ 308,403 89,000 7% 0 C
C 025 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 M 2.5 10 10 บบ-3356 พิจิตร ดำ 27/05/2559 อ/CD/ม/ก/ 176,026 175,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดเสริมกระบะข้างออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก
C 026 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 M 2.4 13 12 บษ-7108 พิษณุโลก น้ำตาล 09/04/2561 อ/CD/ม/ก/ 109,146 168,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสีลงเล่ม| ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดหลังคาออก ยังไม่ยกเลิก|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 027 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 บว-4353 พิษณุโลก น้ำตาล 08/12/2558 อ/CD/ม/ก/ค 296,978 165,000 7% 0 C
C 028 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 08 07 บห-436 พิษณุโลก เทา 30/04/2561 อ/CD/ม/ก/ 219,590 158,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 029 MITSUBISHI GRANDIS 2.8 4WD M 2.8 02 กฉ-1260 พิษณุโลก น้ำเงิน-เทา 12/06/2561 อ/CD/ก/ 211,572 70,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 030 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 2.5 M 2.5 02 บร-9062 พิษณุโลก ฟ้า 13/06/2561 อ/CD/ม/ก/ 470,838 72,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม |ลักษณะไม่ตรง ถอดเสริมกระบะข้างออกแล้ว ยังไม่ได้แจ้งยกเลิก
C 031 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 บห-6056 นครสวรรค์ เทา 18/07/2557 อ/CD/ก/ค 557,929 98,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดเสริมกระบะข้างออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 032 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 2.8 M 2.8 99 บพ-9262 กำแพงเพชร เทา 05/11/2556 อ/CD/ม/ก/ 258,517 68,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 033 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 05 บว-6602 พิษณุโลก เทา 20/07/2560 อ/CD/ม/ 306,173 80,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 034 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 05 บษ-4160 พิษณุโลก เทา 14/02/2561 อ/ม/ก/ค 153,686 177,000 7% 2,675 0 D
C 035 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 02 บม-5381 สุรินทร์ ดำ 30/04/2559 อ/CD/ม/ก/ 197,823 67,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 036 TOYOTA FORTUNER 2.7 A 2.7 12 12 ฆญ-9621 กรุงเทพมหานคร เทา 04/04/2560 อ/CD/ม/ก/ 324,483 404,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว
C 037 HONDA CITY 1.5 M 1.5 01 กต-1713 กำแพงเพชร นํ้าเงิน 03/05/2560 อ/CD/ก/ 294,042 30,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 038 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 06 06 บบ-8453 สุโขทัย เทา 18/07/2560 อ/CD/ม/ค 148,034 150,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม เลขเครื่องยนต์ไม่ชัดเจน
C 039 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 03 ผข-2624 นครสวรรค์ น้ำตาล 30/04/2560 อ/CD/ม/ 167,165 56,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
C 040 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 บย-4483 กำแพงเพชร น้ำตาล 08/03/2561 อ/ว/ม/ก/ 337,677 86,000 7% 2,675 0 C
C 041 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 M 2.5 09 08 บษ-1396 พิษณุโลก เทา 29/07/2560 อ/ว/CD/ม/ค 113,342 190,000 7% 0 I
C 042 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 3.0 M 3.0 01 บษ-3161 พิษณุโลก เทา 05/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 353,356 78,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 043 FORD RANGER CAB 2.5 M 2.5 01 ผข-533 นครสวรรค์ เขียว 22/01/2559 อ/CD/ม/ 182,406 54,000 7% 2,675 0 C
C 044 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 M 2.5 06 06 บต-1373 ชัยนาท ดำ 21/09/2561 CD/ม/ก/ 90,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ไมล์ชำรุด| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 045 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 06 06 บม-6964 กำแพงเพชร เทา 01/08/2558 อ/CD/ก/ค 307,353 150,000 7% 2,675 0 C
C 046 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 03 ผข-2779 นครสวรรค์ เทา 26/03/2560 อ/CD/ม/ 388,045 72,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนัก(โหลดต่ำ) แจ้งลงเล่มแล้ว| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถไว้
C 047 NISSAN NV QUEENCAB 1.6 A 1.6 03 02 บษ-2306 พิษณุโลก น้ำตาล 17/01/2560 อ/CD/ม/ 190,117 27,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 048 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 08 07 บบ-9446 พิจิตร เทา 23/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 127,478 182,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ผก-4271 นว.
C 049 NISSAN FRONTIER S/C 2.5 M 2.5 07 07 บบ-8101 พิจิตร เทา 02/10/2560 อ/CD/ม/ 155,127 68,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดเสริมกระบะข้างออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก มีล้อแม็ก2ล้อ
C 050 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 3.0 M 3.0 01 บษ-404 พิษณุโลก น้ำตาล 25/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 231,015 84,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 051 FORD RANGER S/C 2.9 M 2.9 03 03 บน-7792 พิจิตร เทา 21/04/2557 อ/ว/ 212,536 36,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถไว้
C 052 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 05 05 บน-4145 พิษณุโลก แดง 23/11/2558 อ/CD/ม/ก/ค 288,455 117,000 7% 0 C
C 053 TOYOTA TIGER S/C 2.5 M 2.5 04 บท-5614 ชัยนาท นํ้าเงิน 05/10/2561 อ/CD/ม/ 385,252 68,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
C 054 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 3.0 M 3.0 01 บบ-6984 สุโขทัย น้ำตาล 29/03/2560 อ/CD/ม/ 299,015 80,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 055 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 04 บว-5860 พิษณุโลก เทา 13/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ค 254,701 101,000 7% 0 C
C 056 MAZDA FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 04 บบ-3538 พิจิตร น้ำเงิน 19/05/2559 อ/CD/ม/ 266,076 58,000 7% 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 057 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 บบ-8807 พิษณุโลก ขาว 23/07/2560 อ/CD/ม/ 139,719 80,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีข้างเสริม)
C 058 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 บท-2549 ชัยนาท นํ้าตาล 26/04/2560 อ/ม/ก/ 213,505 78,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 059 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 08 08 กจ-8674 สุโขทัย เทา 26/11/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ - 81,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ติดแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ไมล์ชำรุด
C 060 HONDA CITY 1.5 M 1.5 02 กง-2370 ชัยนาท นํ้าตาล 17/09/2557 อ/CD/ม/ก/ 415,582 34,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 061 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 03 บษ-8596 สุพรรณบุรี น้ำตาล 17/04/2560 อ/ม/ก/ 298,557 62,000 7% 2,675 0 I
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง) |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 062 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 05 05 บธ-343 สุโขทัย ฟ้า 30/11/2560 อ/CD/ม/ก/ค 187,646 177,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 063 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 07 07 บว-2062 พิษณุโลก เทา 16/05/2560 อ/CD/ม/ก/ 391,603 154,000 7% 0 C
C 064 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 04 ผข-7301 นครสวรรค์ เทา 27/04/2561 อ/CD/ม/ 170,912 56,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 065 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 ปฉ-2026 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 21/03/2560 อ/CD/ม/ก/ค 144,009 86,000 7% 0 C
C 066 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 02 กฉ-5164 กำแพงเพชร เทา 04/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 259,781 24,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ เคยติดแก๊สลงเล่มแจ้งยกเลิกแล้ว| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 067 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 05 ผก-4973 นครสวรรค์ เทา 25/02/2559 อ/CD/ม/ก/ 404,576 60,000 7% 2,675 0 D
C 068 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 06 05 บท-6517 อุทัยธานี ดำ 31/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 247,514 92,000 7% 2,675 0 C
C 069 MAZDA FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 05 05 บบ-6221 พิจิตร ดำ 29/12/2559 อ/CD/ม/ก/ 178,498 62,000 7% 0 C
C 070 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 2.5 M 2.5 02 บบ-3756 พิจิตร ขาว 28/02/2559 อ/CD/ม/ก/ 415,241 70,000 7% 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 071 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 04 ผข-7554 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 19/07/2561 อ/ม/ 209,888 70,000 7% 2,675 0 C
C 072 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 04 บท-2567 ชัยนาท นํ้าตาล 05/08/2559 อ/CD/ม/ 161,932 68,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 073 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 07 07 บษ-8248 พิษณุโลก ดำ 09/10/2561 อ/CD/ม/ก/ค 177,435 212,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 074 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 00 บษ-4976 พิษณุโลก เทา 14/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 178,317 66,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 075 MITSUBISHI STRADA S/C 2.5 M 2.5 04 บพ-5186 พิษณุโลก น้ำเงิน 03/06/2560 อ/ม/ 419,407 50,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)| มีล้อแม็ก3ล้อ
C 076 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 ผข-1270 นครสวรรค์ น้ำตาล 09/09/2559 อ/ม/ก/ค 218,999 100,000 7% 0 C
C 077 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 05 06 บท-4213 ชัยนาท เทา 07/04/2561 อ/CD/ม/ก/ 204,280 80,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 078 CHEVROLET OPTRA 1.6 A 1.6 04 กม-4294 นครสวรรค์ เทา 01/04/2558 อ/CD/ม/ก/ - 36,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ฝากระโปรงเปิดไม่ได้ไม่สามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้|ติดแก๊สยังไม่ลงเล่ม|ไมล์ชำรุด
C 079 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 00 บษ-3484 พิษณุโลก เทา 28/02/2560 อ/ว/ม/ก/ 305,215 72,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา) มีล้อแม็ก 3ล้อ| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 080 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 M 3.0 05 05 บฉ-9761 สิงห์บุรี น้ำตาล 28/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 189,309 104,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 081 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 05 05 บษ-3815 พิษณุโลก น้ำเงิน 27/07/2560 อ/CD/ม/ก/ 118,865 92,000 7% 0 C
C 082 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 03 บม-9425 พิษณุโลก น้ำตาล 20/06/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 70,000 7% 0 C
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง ไม่มีใบเปลี่ยนเครื่อง|ไมล์ชำรุด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 083 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 บษ-8316 พิษณุโลก เทา 27/04/2561 อ/CD/ม/ก/ค 192,249 101,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 084 FORD RANGER S/C 2.5 M 2.5 08 06 บษ-5380 พิษณุโลก เทา 15/02/2561 อ/CD/ 168,913 105,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 085 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 02 ผข-2295 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 10/07/2555 อ/CD/ 468,072 86,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 086 TOYOTA COROLLA 1.6 M 1.6 02 กต-4097 นครสวรรค์ นํ้าตาล 30/07/2559 อ/CD/ม/ก/ 634,243 64,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว ตัวรถถอดอุปกรณ์ออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก
C 087 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 09 08 บบ-4363 สุโขทัย น้ำตาล 24/02/2561 อ/CD/ม/ 256,223 98,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)
C 088 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 ผข-6104 นครสวรรค์ นํ้าตาล 16/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 250,052 68,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ถฉ-8146 กทม
C 089 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 08 07 กจ-2907 พิจิตร ดำ 29/01/2559 อ/CD/ม/ก/ค 229,020 156,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่
C 090 FORD FOCUS 1.8 A 1.8 07 06 กจ-6652 อุตรดิตถ์ ดำ 15/01/2559 อ/CD/ม/ก/ 261,291 60,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 091 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 03 บท-9974 พิจิตร เทา 29/10/2559 อ/ม/ 82,100 57,000 7% 0 C
C 092 TOYOTA VIGO S/C 2.7 M 2.7 11 บษ-8098 สุพรรณบุรี ขาว 04/04/2561 อ/CD/ 595,456 110,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(ติดตั้งโครงเหล็ก)|สำเนาระบุใส่เพลาลอย ตัวรถถอดออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก|เสริมแหนบลงเล่มแล้ว
C 093 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 02 บธ-5978 พิษณุโลก ดำ 09/10/2560 อ/ม/ก/ - 66,000 7% 0 C
**หมายเหตุ สำเนาระบุใส่เพลาลอย ตัวรถถอดออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก|ไมล์ชำรุด
C 094 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.9 05 ผข-6390 นครสวรรค์ ดำ-เทา 25/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 158,933 99,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ เลขตัวถังมีตำหนิ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ| ทะเบียนติดรถ ณย-9197 กทม.
C 095 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 03 บย-1681 กำแพงเพชร นํ้าเงิน 03/07/2560 อ/ว/ม/ 212,969 96,000 7% 4,280 0 C
C 096 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 05 ผก-3852 นครสวรรค์ เทา 13/06/2558 อ/CD/ม/ก/ 198,294 78,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)|ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 097 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 3.0 M 3.0 01 ผก-7002 นครสวรรค์ ฟ้า 26/11/2558 อ/CD/ก/ 371,606 81,000 7% 2,675 0 C
C 098 TATA XENON 2.1 M 2.1 11 10 ฒข-3093 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/01/2561 อ/CD/ก/ 201,737 35,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 099 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 02 ผก-1169 นครสวรรค์ เทา 03/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 247,832 70,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีคู่มือเดิมชำรุด
C 100 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 07 06 บพ-146 สุโขทัย ฟ้า 07/02/2561 อ/CD/ม/ก/ค 74,417 150,000 7% 0 C
C 101 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 03 บว-9876 พิษณุโลก น้ำตาล 02/04/2560 อ/CD/ม/ก/ - 81,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ไมล์ชำรุด
C 102 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 04 ผล-6515 นครราชสีมา นํ้าตาล 26/08/2560 อ/ว/CD/ม/ 107,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 103 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 03 บษ-4773 สุพรรณบุรี แดง 10/11/2559 อ/CD/ม/ก/ 223,348 60,000 7% 2,675 0 U
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 104 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 02 1ฒฆ-9980 กรุงเทพมหานคร เทา 21/08/2557 อ/CD/ม/ก/ 254,803 100,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 105 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 บต-1110 ชัยนาท นํ้าตาล-ดำ 13/08/2561 อ/CD/ม/ก/ค 80,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนัก(โหลดเตี้ย)ลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไมล์ชำรุด