พิษณุโลก
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์นิติบุคคล วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ติดไทวัสดุ สี่แยกอินโดจีน สาขาพิษณุโลก เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 23-05-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 12 12 บษ-6925 พิษณุโลก ขาว 28/02/2561 อ/CD/ม/ก/ค 359,568 278,000 7% 0 C
C 002 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 M 3.0 08 07 กจ-3077 สุโขทัย เทา 21/01/2561 อ/CD/ม/ก/ค 157,933 262,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 003 TOYOTA TIGER CAB 3.0 M 3.0 02 บย-5417 กำแพงเพชร เทา 02/05/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 145,560 76,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถไว้
C 004 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 11 10 บต-1533 อุทัยธานี ดำ 17/02/2558 อ/CD/ม/ก/คABS/ 125,779 286,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 005 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 M 2.5 07 07 บว-2878 นครสวรรค์ ดำ 15/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 257,060 164,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 006 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 06 06 บท-4417 ชัยนาท เทา 17/04/2561 อ/CD/ม/ก/ค 264,155 166,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ โหลดต่ำยังไม่ลงเล่ม
C 007 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 10 10 บษ-3285 สุพรรณบุรี เทา 19/10/2559 อ/CD/ม/ค 147,413 150,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ มีล้อแม็ก1ล้อ
C 008 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 05 05 บล-350 ลพบุรี ดำ 08/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 246,492 96,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 009 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 04 บพ-1998 นครสวรรค์ เขียว 17/11/2559 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 174,993 154,000 7% 2,675 0 C
C 010 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 07 07 บย-5090 กำแพงเพชร เทา 18/06/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 132,454 191,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 011 TOYOTA SOLUNA 1.5 M 1.5 97 กม-1873 นครสวรรค์ เทา 07/05/2558 อ/ม/ก/ 283,369 9,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว | ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 012 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB 2.5 M 2.5 08 08 กค-9747 ชัยนาท เทา 10/03/2558 อ/ม/ก/คABS/ 277,449 180,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ สีไม่ตรง สำเนาระบุสีเทา |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 013 TOYOTA VIGO S/C 2.5 M 2.5 06 06 บย-4341 กำแพงเพชร ขาว 22/06/2560 อ/ว/ 306,715 110,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมาลงเล่ม|เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 014 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 04 บม-8153 กำแพงเพชร นํ้าเงิน 20/08/2559 อ/CD/ก/ 324,268 66,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขตัวถังไม่ชัดเจน| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 015 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 08 08 บษ-1402 สุพรรณบุรี เทา 30/04/2559 อ/CD/ม/ค 645,290 108,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|ดามแคซซี|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ แม็ก2ล้อ
C 016 HONDA CITY 1.5 A 1.5 04 กต-4557 กำแพงเพชร น้ำตาล 03/12/2560 อ/CD/ม/ก/ 197,177 60,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 017 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 07 ผฉ-5399 นครราชสีมา เทา 15/05/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 203,215 154,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบรรทุกมีหลังคา แต่ตัวรถเสริมกระบะข้าง
C 018 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 บบ-9037 พิจิตร เทา 07/09/2561 อ/CD/ม/ก/ค 77,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 019 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 บห-609 สุพรรณบุรี เทา 25/07/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 235,853 122,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 020 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 05 05 บย-886 กำแพงเพชร เทา 26/07/2560 อ/CD/ม/ 155,402 100,000 7% 2,675 0 C
C 021 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 06 06 ผข-8104 นครสวรรค์ เทา 26/10/2561 อ/CD/ค 252,205 142,000 7% 2,675 0 C
C 022 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 01 ผข-4409 นครสวรรค์ เทา 18/04/2560 อ/CD/ 275,747 70,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ ไม่มีแบตฯ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 023 MITSUBISHI TRITON S/C 2.4 M 2.4 13 13 บษ-2175 พิษณุโลก ขาว 26/04/2560 อ/CD/ 277,396 105,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว|ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา) ตัวรถถอดหลังคาออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 024 NISSAN FRONTIER S/C 2.7 M 2.7 03 ผข-1938 นครสวรรค์ น้ำตาล 29/10/2560 อ/CD/ม/ 332,273 40,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ มีแม็ก 2 ล้อ| คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด| แผ่นเพลตชำรุด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 025 TOYOTA VIGO CAB 3.0 M 3.0 06 05 บท-3052 อุตรดิตถ์ เทา 25/01/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 239,492 174,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
C 026 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 M 2.4 13 12 บย-5978 กำแพงเพชร เทา 27/02/2561 อ/CD/ม/ก/ 75,876 138,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่ม| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 027 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 03 บบ-4790 กำแพงเพชร เทา 20/05/2559 อ/CD/ม/ก/ - 123,000 7% 2,675 0 U
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไมล์ชำรุด
C 028 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 10 10 ถห-9737 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/08/2558 อ/CD/ม/ค 155,184 142,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 029 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 05 05 ผก-1243 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 14/06/2558 อ/CD/ม/ 226,838 70,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 030 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 M 2.5 07 บท-5292 ชัยนาท เทา 17/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 507,409 114,000 7% 2,675 0 C
C 031 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 04 บย-6030 กำแพงเพชร เขียว 07/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 193,005 140,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 032 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 02 ผข-8577 นครสวรรค์ แดง-เทา 21/08/2561 อ/ม/ก/ 231,182 76,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำยังไม่ลงเล่ม
C 033 HONDA JAZZ 1.5 A 1.5 06 05 กธ-6631 นครสวรรค์ ขาว 03/03/2557 อ/CD/ม/ก/ABS/ 294,170 82,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ตอกเลขเครื่องยนต์มาใหม่| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 034 NISSAN FRONTIER S/C 2.5 M 2.5 06 06 ผข-4693 นครสวรรค์ นํ้าตาล 30/06/2560 อ/CD/ค 240,457 80,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 035 ISUZU D-MAX CAB 4 3.0 M 3.0 04 กข-6355 สุโขทัย เทา 20/04/2559 อ/CD/ม/ก/คAB 371,959 146,000 7% 0 C
C 036 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 05 บย-5659 กำแพงเพชร เทา 18/05/2561 อ/CD/ม/ 256,073 100,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
C 037 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 ผข-6499 นครสวรรค์ ดำ 19/10/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 172,888 76,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 038 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 06 05 ผก-164 นครสวรรค์ เทา 06/02/2558 อ/CD/ม/ก/คABS/ 167,905 170,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้ายออก ยังไม่แจ้งยกเลิก(หน้า18)
C 039 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 04 บบ-8137 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 12/05/2561 อ/ว/ 243,079 64,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
C 040 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 05 05 บษ-1851 พิษณุโลก น้ำตาล 22/08/2560 อ/CD/ก/ 166,886 86,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 041 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 05 บพ-3146 นครสวรรค์ น้ำเงิน-เทา 10/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 265,472 72,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่เดิมเคยระงับ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 042 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 บท-2757 ชัยนาท เทา 20/01/2560 อ/ม/ก/ 343,651 94,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 043 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 ผก-4401 นครสวรรค์ เขียว 29/10/2559 อ/ว/ม/ก/ABS/ 341,814 140,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 044 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 06 05 บบ-8500 พิจิตร ฟ้า 10/01/2561 อ/CD/ม/ก/ค 44,056 168,000 7% 0 D
C 045 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 05 05 กบ-9112 พิษณุโลก น้ำตาล 11/11/2557 อ/CD/ม/ก/ 238,613 90,000 7% 0 C
C 046 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 ผข-4502 นครสวรรค์ เทา 28/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 191,219 120,000 7% 2,675 0 C
C 047 NISSAN NV QUEENCAB 1.6 M 1.6 01 บฉ-4327 ตาก เทา 08/03/2560 อ/CD/ม/ 221,962 25,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขตัวถังมีรอยซ่อม|สีไม่ตรง| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 048 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 03 03 ขษ-2434 พิษณุโลก เขียว 06/05/2560 อ/ม/ก/ 160,867 80,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม แม็ก2ล้อ
C 049 TATA XENON 2.1 M 2.1 11 10 ฒข-3093 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/01/2561 อ/CD/ก/ - 38,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 050 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 บธ-2218 ตาก เทา 31/05/2561 อ/CD/ม/ก/ค 122,668 124,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|
C 051 ISUZU D-MAX CAB 4 RODEO 3.0 M 3.0 09 08 กค-4510 สุโขทัย ดำ 16/01/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 157,261 270,000 7% 0 C
C 052 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 ผข-6832 นครสวรรค์ นํ้าตาล-เทา-ดำ 08/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 199,312 76,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง
C 053 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 03 บบ-954 นครสวรรค์ เทา 19/05/2560 อ/CD/ม/ก/ 403,112 130,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 054 HONDA CITY 1.5 A 1.5 02 กฉ-5960 กำแพงเพชร นํ้าตาล 03/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 270,255 36,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ตอกเลขเครื่องยนต์มาใหม่| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 055 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 08 08 ผข-351 นครสวรรค์ นํ้าตาล 09/04/2559 อ/CD/ม/ก/ค 203,653 213,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 056 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 03 บน-270 อุตรดิตถ์ ดำ 12/12/2558 อ/CD/ก/ค 295,616 72,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
C 057 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 04 บน-916 พิจิตร น้ำตาล 03/02/2559 อ/CD/ม/ 365,984 68,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 058 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 05 05 บบ-6744 พิจิตร น้ำตาล 06/09/2560 อ/CD/ก/ 166,659 75,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 059 TOYOTA TIGER CAB 3.0 M 3.0 03 บษ-8142 สุพรรณบุรี เทา 06/05/2560 อ/ม/ก/คABS/ 177,750 98,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 060 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 06 06 บบ-5806 พิจิตร เทา 07/09/2560 อ/CD/ม/ก/ค 190,683 110,000 7% 0 C
C 061 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 บม-3653 พิษณุโลก เทา 14/09/2561 อ/ว/ค 215,391 80,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 062 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 04 กฉ-24 อุตรดิตถ์ เขียว 19/02/2560 อ/CD/ม/ก/ 180,495 140,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 063 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 10 09 บว-5216 พิษณุโลก ดำ 01/02/2559 อ/CD/ม/ก/ค 170,811 208,000 7% 0 C
C 064 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 03 บษ-4773 สุพรรณบุรี แดง 10/11/2559 อ/CD/ก/ 223,348 66,000 7% 2,675 0 U
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 065 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 M 2.5 09 08 บบ-8431 สุโขทัย น้ำเงิน 19/05/2560 อ/CD/ม/ก/ค 140,660 152,000 7% 0 C
C 066 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 M 2.4 13 12 บษ-7108 พิษณุโลก น้ำตาล 09/04/2561 อ/CD/ม/ก/ 109,146 186,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสีลงเล่ม| ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดหลังคาออก ยังไม่ยกเลิก|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 067 TOYOTA TIGER CAB 3.0 M 3.0 01 บษ-7922 พิษณุโลก น้ำตาล 15/11/2560 อ/CD/ม/ก/ 171,433 80,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 068 CHEVROLET OPTRA 1.6 A 1.6 04 กม-4294 นครสวรรค์ เทา 01/04/2558 ม/ABS/ - 40,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ฝากระโปรงเปิดไม่ได้ไม่สามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้|ติดแก๊สยังไม่ลงเล่ม
C 069 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 00 บห-2226 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 04/05/2560 อ/CD/ 273,508 46,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 070 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 03 บษ-8596 สุพรรณบุรี น้ำตาล 17/04/2560 อ/ม/ก/ 298,557 72,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดเสริมกระบะข้างยังไม่ยกเลิก |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 071 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 07 07 บพ-7216 สุพรรณบุรี เทา 16/11/2560 อ/CD/ม/ค 492,422 102,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้าง ตัวรถถอดเสริมกระบะข้าง ยังไม่ยกเลิก|แม็ค 2 ล้อ
C 072 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 00 บห-2497 นครสวรรค์ เทา 19/10/2558 อ/ 244,126 46,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 073 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 03 ผก-2179 นครสวรรค์ ฟ้า 21/02/2559 อ/CD/ม/ 191,267 142,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 074 TOYOTA VIOS 1.5 M 1.5 04 กค-4986 ชัยนาท นํ้าตาล 28/05/2554 อ/CD/ม/ก/ABS/ 47,000 7% 3,745 0 U
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ไม่มีแบตฯ
C 075 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 07 06 บษ-6351 พิษณุโลก แดง 26/01/2561 อ/CD/ม/ค 213,461 156,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 076 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 05 บน-3830 อุตรดิตถ์ เทา 29/03/2561 อ/ว/ม/ 486,976 98,000 7% 0 C
C 077 NISSAN MARCH 1.2 A 1.2 12 11 กล-2077 พิษณุโลก ขาว 01/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 73,215 164,000 7% 0 C
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่ม|เคยติดแก๊สลงเล่ม แจ้งยกเลิกแล้ว
C 078 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 03 บษ-6761 พิษณุโลก น้ำตาล 07/07/2560 อ/CD/ม/ก/ 263,840 112,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
C 079 MITSUBISHI STRADA S/C 2.5 M 2.5 05 บบ-6800 พิจิตร ดำ 09/02/2561 อ/CD/ม/ 259,894 70,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 080 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 03 บว-5155 พิษณุโลก เทา 22/09/2559 อ/ว/ม/ก/ค 297,398 108,000 7% 0 C
C 081 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 04 04 บษ-6987 พิษณุโลก น้ำตาล 04/08/2560 อ/CD/ม/ 356,787 80,000 7% 0 C
C 082 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 03 บว-5432 พิษณุโลก น้ำตาล 25/12/2558 อ/ว/ม/ก/ 234,271 112,000 7% 0 D
C 083 TOYOTA VIGO S/C 2.5 M 2.5 05 05 บว-9336 พิษณุโลก เทา 31/03/2560 อ/ค 289,513 105,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 084 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 บบ-9436 สุโขทัย เทา 25/08/2560 อ/CD/ม/ก/ค 207,239 110,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำยังไม่ลงเล่ม
C 085 FORD RANGER S/C 2.5 M 2.5 08 06 บษ-5380 พิษณุโลก เทา 15/02/2561 อ/CD/ม/ก/ค 168,913 116,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด| ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้ายออก ยังไม่ยกเลิก|เจียไสเลขเครื่องยนต์ |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 086 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 M 2.5 11 11 บต-2380 ตาก เทา 23/02/2560 อ/CD/ม/ก/ค 366,146 230,000 7% 0 D
C 087 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 05 05 บน-4420 อุตรดิตถ์ เทา 21/09/2560 อ/ว/ม/ 207,849 90,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดเสริมกระบะข้าง ยังไม่ยกเลิก
C 088 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 4WD M 2.5 07 06 กง-3620 สุโขทัย ดำ 22/01/2561 อ/CD/ม/ก/ค 153,304 256,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 089 ISUZU D-MAX CAB 4 3.0 M 3.0 03 กจ-3215 พิจิตร เทา 13/06/2560 อ/ม/ก/ 223,726 118,000 7% 0 C
C 090 HONDA CITY 1.5 M 1.5 02 กง-8314 พิจิตร น้ำตาล 20/02/2558 อ/CD/ม/ก/ 253,554 38,000 7% 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 091 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 03 บบ-8499 สุโขทัย เขียว 10/11/2560 อ/CD/ม/ก/ 148,336 136,000 7% 0 C
C 092 TOYOTA TIGER S/C 2.5 M 2.5 02 02 บษ-885 พิษณุโลก ขาว 19/11/2559 อ/CD/ 193,011 58,000 7% 0 D
C 093 NISSAN FRONTIER S/C 2.5 M 2.5 06 06 บบ-6320 พิจิตร เทา 14/07/2561 อ/CD/ค 210,560 60,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 094 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 09 09 บน-5336 อุตรดิตถ์ ขาว 25/06/2560 อ/CD/ค 227,219 130,000 7% 0 C
**หมายเหตุ เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 095 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 บต-1924 ตาก เทา 03/10/2560 อ/ม/ก/ค 189,575 98,000 7% 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย| ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดหลังคาออกแล้ว ยังไม่ยกเลิก|เสริมแหนบลงเล่มตัวรถได้ถอดออกแล้ว ยังไม่ยกเลิก| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ|
C 096 HONDA ACCORD 2.4 A 2.4 04 04 กย-4627 พิษณุโลก ดำ 28/10/2559 อ/CD/ม/ก/ 205,340 120,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
C 097 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 04 บบ-8358 พิจิตร เทา 06/08/2561 อ/CD/ม/ 404,402 70,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 098 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 14 14 บห-8069 นครสวรรค์ ขาว 16/05/2558 อ/CD/ม/ก/ค 161,732 250,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
C 099 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 04 บบ-3073 พิจิตร น้ำตาล 15/11/2558 อ/CD/ม/ก/ค 196,443 176,000 7% 0 C
C 100 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 05 บบ-9067 พิจิตร เทา 18/01/2561 อ/CD/ม/ก/ค 3,613,259 158,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำยังไม่ลงเล่ม
C 101 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB 2.5 M 2.5 06 06 สฮ-9594 กรุงเทพมหานคร เทา 04/09/2560 อ/CD/ม/ก/ค 202,902 136,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 102 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 บบ-5164 สุโขทัย น้ำตาล 29/05/2560 อ/CD/ม/ก/ - 114,000 7% 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 103 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 06 05 บห-6725 เพชรบูรณ์ เทา 06/03/2561 อ/ว/ 348,972 100,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง ตัวรถถอดเสริมกระบะข้าง ยังไม่ยกเลิก|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 104 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 M 2.5 06 05 บว-2780 พิษณุโลก เทา 23/06/2558 อ/CD/ม/ก/ 281,171 96,000 7% 0 C
C 105 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 07 06 บษ-7831 พิษณุโลก เทา 08/10/2560 อ/CD/ม/ก/ค 227,451 182,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถไว้
C 106 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 03 บธ-1354 นนทบุรี น้ำเงิน 25/12/2560 อ/CD/ม/ก/ค 189,275 58,000 7% 0 C
C 107 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 บบ-8715 สุโขทัย เทา 04/03/2561 อ/CD/ค 267,672 90,000 7% 0 C
C 108 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 06 05 ผข-9159 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 04/05/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 197,228 192,000 7% 2,675 0 C
C 109 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 A 1.2 13 12 1กต-1806 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/01/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 85,376 172,000 7% 107 B
C 110 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 14 14 บห-8834 นครสวรรค์ ดำ 17/06/2561 อ/CD/ม/ก/ค 83,264 287,000 7% 107 C
C 111 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 04 03 บบ-6124 กำแพงเพชร น้ำตาล 24/01/2561 อ/CD/ม/ 203,551 100,000 7% 107 C
C 112 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 14 14 บท-4059 ตาก ขาว 08/08/2558 อ/CD/ม/ก/ค 102,662 327,000 7% 107 C