พิษณุโลก
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์นิติบุคคล วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ติดไทวัสดุ สี่แยกอินโดจีน สาขาพิษณุโลก เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-04-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
C 001 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 13 13 ผค-2307 ระยอง ดำ 14/03/2559 อ/CD/ม/ก/ค 195,886 264,000 7% 0 -
C 002 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 M 2.5 05 04 บษ-3386 พิษณุโลก เทา 14/01/2561 อ/CD/ม/ก/ค 180,843 150,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 003 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 13 12 1กธ-5025 กรุงเทพมหานคร เทา 22/01/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 209,338 204,000 7% 0 -
C 004 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 M 3.0 05 05 บษ-1440 พิษณุโลก เทา 27/07/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 149,970 165,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุก (เสริมกระบะข้าง) ตัวรถถอดเสริมกระบะข้างออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 005 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 บพ-637 สุโขทัย น้ำตาล 02/11/2560 อ/CD/ม/ค 366,696 150,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง) ตัวรถถอดเสริมกระบะข้างออก ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 006 TOYOTA CAMRY HYBRID A 2.4 10 09 ฎค-8478 กรุงเทพมหานคร เทา 19/01/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 169,099 343,000 7% 0 -
C 007 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLECAB 2.2 M 2.2 14 14 บม-3091 กำแพงเพชร ฟ้า 18/07/2558 อ/CD/ม/ก/คAB 49,297 255,000 7% 0 -
C 008 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 09 09 บษ-1342 พิษณุโลก น้ำเงิน 19/10/2560 อ/CD/ค 130,408 164,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เสริมแหนบลงเล่มแล้ว ตัวรถถอดออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก
C 009 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 M 2.5 05 กฉ-268 พิษณุโลก เทา 08/03/2560 อ/CD/ม/ก/ค 223,104 154,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 010 TOYOTA FORTUNER 3.0 A/T 4WD A 3.0 05 05 สฬ-9465 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/10/2558 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 209,163 300,000 7% 0 -
C 011 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 08 08 บย-2098 กำแพงเพชร นํ้าตาล 02/08/2560 อ/CD/ก/ค 148,358 199,000 7% 2,675 0 -
C 012 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 06 บม-9753 กำแพงเพชร ดำ 13/06/2560 อ/CD/ม/ 174,238 104,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแผ่นเพลต
C 013 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 05 05 บท-1836 กำแพงเพชร นำ้ตาล 21/12/2560 อ/CD/ม/ค 179,145 102,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุก (มีหลังคา) ตัวรถถอดหลังคาออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 014 TOYOTA TIGER CAB 3.0 M 3.0 01 ผข-1765 นครสวรรค์ นํ้าตาล 10/08/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 392,453 85,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 015 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 ผข-8032 นครสวรรค์ ขาว 06/09/2561 อ/CD/ม/ค 204,003 70,000 7% 2,675 0 -
C 016 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 06 06 บบ-1580 พิจิตร เทา 27/11/2558 อ/CD/ม/ 187,023 104,000 7% 0 -
**หมายเหตุ โหลดต่ำไม่ได้แจ้งลงเล่ม
C 017 ISUZU D-MAX CAB 4 3.0 M 3.0 06 06 กจ-4397 ชัยนาท น้ำเงิน 27/01/2561 อ/CD/ม/ก/ค 237,652 201,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ เลขตัวถังไม่ชัดเจน
C 018 HONDA CITY A 1.5 02 กจ-2781 อุทัยธานี นํ้าตาล 05/08/2560 อ/ว/ม/ก/ 174,000 42,000 7% 2,675 0 -
C 019 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 บบ-7298 พิจิตร เทา 19/05/2561 อ/CD/ม/ก/ค 250,871 114,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 020 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 4WD M 2.8 01 ผข-3557 นครสวรรค์ เทา 11/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 308,259 78,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย
C 021 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 13 13 ผข-4700 นครสวรรค์ ขาว 09/05/2560 อ/CD/ค 217,837 236,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาปิดข้าง-ท้าย ตัวรถถอดออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก |เสริมแหนบยังไม่แจ้งลงเล่ม
C 022 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 M 2.5 06 06 บท-4335 ชัยนาท นํ้าเงิน 20/12/2560 อ/CD/ม/ 210,042 100,000 7% 2,675 0 -
C 023 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 03 ผก-4967 นครสวรรค์ นํ้าตาล 23/06/2560 อ/CD/ม/ 401,275 80,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 024 ISUZU D-MAX SPARK EX 3.0 M 3.0 04 บบ-8545 พิจิตร ฟ้า 19/03/2560 อ/CD/ 193,451 84,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุกมีข้างเสริม ตัวรถถอดกระบะข้างเสริมออก ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 025 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 10 10 บน-4855 อุตรดิตถ์ ขาว 03/08/2560 อ/CD/ค 90,306 149,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เสริมแหนบยังไม่แจ้งลงเล่ม|ทำเพลตมาใหม่
C 026 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 2.8 M 2.8 00 บจ-9658 กำแพงเพชร เขียว 27/04/2560 อ/CD/ม/ก/ 237,891 90,000 7% 2,675 0 -
C 027 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 01 บน-4819 อุตรดิตถ์ น้ำตาล 04/12/2556 อ/CD/ม/ก/ - 76,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ไมล์ชำรุด
C 028 CHEVROLET COLORADO S-CAB 2.5 M 2.5 08 08 บท-2884 ชัยนาท เทา 04/09/2560 อ/ค 646,643 107,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|จดทะเบียนใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
C 029 MITSUBISHI TRITON S/C 2.4 M 2.4 13 13 บษ-2175 พิษณุโลก ขาว 26/04/2560 อ/CD/ 277,396 131,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว|ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา) ตัวรถถอดหลังคาออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 030 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 ถว-2874 กรุงเทพมหานคร เทา 03/07/2559 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 274,756 139,000 7% 2,675 0 -
C 031 TOYOTA ALTIS 1.8 A 1.8 06 05 กจ-9733 กำแพงเพชร เทา 11/01/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 169,373 105,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ ตอกเลขเครื่องมา|ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก็สลงเล่มแล้ว(ถอดอุปกรณ์ออก)ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 032 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 บห-3814 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน 17/12/2560 อ/CD/ม/ค 163,245 80,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 033 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 บษ-8929 สุพรรณบุรี เทา 08/08/2560 อ/CD/ม/ค 230,841 88,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุเสริมกระบะข้าง ถอดออกแล้วยังไม่แจ้งยกเลิก
C 034 ISUZU D-MAX CAB 4 3.0 M 3.0 04 กข-6355 สุโขทัย เทา 20/04/2559 อ/CD/ม/ก/คAB 371,959 171,000 7% 0 -
C 035 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 10 10 ถห-9737 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/08/2558 อ/CD/ม/ค 155,184 167,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 036 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 00 บห-2226 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 04/05/2560 อ/ว/CD/ 273,508 54,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 037 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 05 05 บบ-6744 พิจิตร น้ำตาล 06/09/2560 อ/CD/ก/ 166,659 88,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 038 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 ผข-3706 นครสวรรค์ เทา 26/02/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 382,433 92,000 7% 2,675 0 -
C 039 HONDA JAZZ 1.5 A 1.5 05 04 กต-679 กำแพงเพชร เทา 20/10/2559 อ/CD/ม/ก/ 351,646 122,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว(ถอดอุปกรณ์ออก)ยังไม่แจ้งยกเลิก|เลขเครื่องไม่ตรงไม่มีใบเปลี่ยนเครื่อง
C 040 TOYOTA TIGER CAB 2.4 M 2.4 01 บย-346 กำแพงเพชร ขาว 24/04/2560 อ/CD/ม/ABS/ 209,936 69,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุกมีหลังคา ตัวรถถอดหลังคาออก ยังไม่ยกเลิก
C 041 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 A 3.0 07 06 บษ-9409 สุพรรณบุรี นํ้าตาล 08/01/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 356,805 202,000 7% 2,675 0 -
C 042 NISSAN FRONTIER S/C 2.5 M 2.5 06 06 บท-4336 ชัยนาท เทา 06/10/2560 อ/CD/ 139,088 85,000 7% 2,675 0 -
C 043 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 05 บษ-6651 สุพรรณบุรี เทา 29/03/2560 อ/CD/ม/ก/ 102,669 90,000 7% 2,675 0 -
C 044 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 03 บย-956 กำแพงเพชร นํ้าตาล 13/05/2560 อ/CD/ม/ก/ 365,408 70,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
C 045 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 M 2.5 06 06 บต-9482 ชัยนาท เทา 06/07/2561 อ/CD/ค 156,683 142,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 046 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 05 05 บห-736 สุพรรณบุรี น้ำเงิน 24/06/2561 อ/ม/ก/ 257,887 86,000 7% 2,675 0 -
C 047 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 04 บท-2664 ชัยนาท เทา 10/05/2560 อ/ก/ 181,674 74,000 7% 2,675 0 -
C 048 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 ณค-2516 กรุงเทพมหานคร เทา 28/01/2559 อ/CD/ม/ก/ค 291,353 108,000 7% 2,675 0 -
C 049 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 บน-5902 อุตรดิตถ์ เทา 10/02/2561 อ/ก/ 553,551 122,000 7% 0 -
C 050 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 06 05 บห-3676 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน เทา 10/02/2561 อ/CD/ม/ก/ 241,937 104,000 7% 0 -
C 051 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 บฉ-4668 สุโขทัย เทา 21/02/2558 อ/CD/ก/ 215,092 121,000 7% 0 -
**หมายเหตุ โหลดต่ำยังไม่แจ้งลงเล่ม| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 052 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 06 05 บว-4873 พิษณุโลก แดง 28/03/2559 อ/CD/ม/ 179,370 110,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 053 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 บง-8603 อุทัยธานี นํ้าตาล 31/05/2558 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 184,415 98,000 7% 2,675 0 -
C 054 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 07 06 บบ-6562 พิษณุโลก เทา 14/05/2559 อ/CD/ม/ก/คABS/ 133,856 147,000 7% 0 -
C 055 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 02 ผก-6949 นครสวรรค์ เทา 31/01/2561 อ/CD/ม/ค 302,903 80,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
C 056 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 05 05 ผข-6514 นครสวรรค์ น้ำตาล 03/05/2561 อ/CD/ม/ก/ 179,771 82,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
C 057 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 บษ-5587 พิษณุโลก น้ำตาล 02/02/2561 อ/CD/ม/ก/ค 232,611 100,000 7% 0 -
C 058 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 08 06 บบ-7279 พิจิตร ดำ 04/01/2561 อ/CD/ม/ก/ค 196,425 145,000 7% 0 -
C 059 HONDA CITY A 1.5 02 กม-4048 พิษณุโลก เทา 03/05/2558 อ/CD/ม/ก/ 219,345 38,000 7% 0 -
C 060 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 บษ-7430 สุพรรณบุรี เทา 27/07/2560 อ/ม/ค 383,383 100,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุกมีหลังคา
C 061 HONDA JAZZ A 1.5 05 05 กม-3829 พิษณุโลก ขาว 01/07/2558 อ/CD/ม/ก/ 136,435 126,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
C 062 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 04 บว-9439 นครสวรรค์ น้ำตาล 18/05/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 204,362 146,000 7% 2,675 0 -
C 063 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 บบ-7329 สุโขทัย น้ำตาล 10/02/2561 อ/CD/ม/ก/ 381,509 90,000 7% 0 -
C 064 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 04 04 บบ-866 พิษณุโลก น้ำตาล 08/07/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 216,496 120,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 065 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 บย-6052 กำแพงเพชร เทา 10/07/2556 อ/CD/ม/ค 317,318 86,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 066 KIA K2700 MINITRUK M 2.7 05 05 ณอ-170 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/05/2558 อ/CD/ 191,432 46,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ เลขตัวถังลบเลือน
C 067 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 02 บบ-6011 พิจิตร น้ำตาล 17/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 217,002 70,000 7% 0 -
C 068 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 03 บล-3308 พิษณุโลก น้ำตาล 28/05/2561 อ/CD/ม/ก/ 145,342 134,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 069 ISUZU D-MAX CAB 4 3.0 M 3.0 05 ศต-6285 กรุงเทพมหานคร เทา 14/02/2560 อ/ม/ก/คABS/ 506,141 186,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องยนต์แจ้งลงเล่มแล้ว
C 070 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 02 บฉ-77 พิษณุโลก เทา 28/04/2560 อ/CD/ 183,992 70,000 7% 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
C 071 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 ผข-2007 นครสวรรค์ เทา 24/06/2560 อ/ว/ม/ก/คABS/AB 293,602 112,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 072 HONDA CITY A 1.5 08 08 กฉ-7907 พิษณุโลก เทา 18/03/2559 อ/CD/ม/ก/ 221,964 100,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว |ไม่มีแผ่นเพลต
C 073 TATA XENON 2.1 M 2.1 10 10 บย-68 กำแพงเพชร ขาว 04/11/2559 อ/ว/ก/ 275,309 35,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว
C 074 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 03 บย-5371 กำแพงเพชร น้ำตาล 30/12/2560 อ/ม/ 194,765 70,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม |โหลดต่ำไม่ได้แจ้งลงเล่ม| ไม่มีแผ่น มอก.
C 075 TOYOTA SOLUNA M 1.5 02 กง-8738 พิจิตร น้ำตาล 19/04/2558 อ/CD/ม/ก/ 258,407 34,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม |ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ| สีไม่ตรง
C 076 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 02 บบ-6751 สุโขทัย ฟ้า 20/09/2558 อ/ว/ม/ 124,515 117,000 7% 0 -
C 077 TOYOTA TIGER S/C 2.5 M 2.5 02 บบ-240 พิษณุโลก ขาว 13/08/2560 อ/CD/ค 206,536 60,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 078 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 07 06 บพ-6785 กำแพงเพชร ดำ 19/09/2559 อ/ม/ก/ค 736,930 130,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคุ่มือใหม่กรณีรายการเต็ม |เสริมแหนบยังไม่แจ้งลงเล่ม
C 079 NISSAN ALMERA M 1.2 11 11 กย-7438 พิษณุโลก ขาว-ดำ 21/12/2559 อ/CD/ม/ก/AB 159,513 140,000 7% 0 -
C 080 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 02 บบ-6962 พิจิตร น้ำเงิน 02/07/2560 อ/ว/ม/ก/ 471,559 50,000 7% 0 -
C 081 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 07 06 บม-1002 กำแพงเพชร เทา 10/08/2558 อ/CD/ค 200,885 130,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เสริมแหนบยังไม่แจ้งลงเล่ม
C 082 TOYOTA TIGER CAB D4D 2.5 M 2.5 03 บบ-8375 พิจิตร น้ำตาล 16/10/2560 อ/CD/ม/ก/ค 260,816 100,000 7% 0 -
C 083 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 บษ-2306 นครสวรรค์ นํ้าตาล 22/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 88,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ เรือนไมล์ชำรุด
C 084 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 07 07 บพ-7216 สุพรรณบุรี เทา 16/11/2560 อ/CD/ม/ค 492,422 120,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้าง ตัวรถถอดเสริมกระบะข้าง ยังไม่ยกเลิก|แม็ค 2 ล้อ
C 085 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 04 04 บว-1967 พิษณุโลก เขียว 24/08/2558 อ/CD/ม/ก/ 181,014 140,000 7% 0 -
C 086 HONDA CITY A 1.5 01 01 กน-813 พิษณุโลก น้ำตาล 22/06/2556 อ/CD/ม/ก/ 216,215 28,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมชำรุด |ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 087 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 บธ-2218 ตาก เทา 31/05/2561 อ/CD/ม/ก/ค 122,668 145,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขตัวถังมีตำหนิ|แผ่นเพลตชำรุด|
C 088 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 บษ-330 พิษณุโลก น้ำตาล 16/02/2560 อ/CD/ม/ก/ - 142,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแบตฯ
C 089 HONDA CIVIC 1.6 A 1.6 98 กต-2956 กำแพงเพชร นํ้าเงิน 03/07/2560 อ/CD/ม/ก/ 190,550 28,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 090 MAZDA BT-50 S/C 2.5 M 2.5 10 10 บน-9943 กำแพงเพชร ขาว 06/10/2558 อ/CD/ค 223,535 120,000 7% 0 -
C 091 HONDA CITY A 1.5 01 กธ-2665 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 25/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 307,674 28,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว | เปลี่ยนเครื่องลงเล่มแล้ว | คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 092 TOYOTA TIGER CAB 3.0 M 3.0 99 99 บต-9320 กาญจนบุรี เทา 03/12/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 407,107 56,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม |โหลดต่ำยังไม่แจ้งลงเล่ม
C 093 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 M 2.5 06 บต-8086 ชัยนาท เทา 20/01/2558 อ/CD/ม/ค 281,877 144,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ |โหลดต่ำยังไม่แจ้งลงเล่ม
C 094 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 08 08 บว-1073 พิษณุโลก ดำ 03/07/2559 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 245,092 164,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้าง
C 095 TOYOTA VIOS A 1.5 05 04 กร-5633 พิษณุโลก ดำ 15/09/2560 อ/ก/ABS/ 70,000 7% 0 -
C 096 TOYOTA VIGO S/C 2.5 M 2.5 07 07 บบ-8246 สุโขทัย เทา 10/08/2560 อ/CD/ค 405,500 118,000 7% 0 -
C 097 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 บษ-4391 นครสวรรค์ เทา 17/11/2555 อ/CD/ม/ก/ค 281,761 100,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 098 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 06 06 บว-4243 พิษณุโลก ฟ้า 28/04/2559 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 328,855 190,000 7% 0 -
C 099 ISUZU RODEO CAB 2.5 M 2.5 09 09 บม-3992 พิษณุโลก เทา 16/09/2559 อ/CD/ม/ก/คABS/ 119,712 246,000 7% 0 -
C 100 MITSUBISHI LANCER 1.8 A 1.9 99 99 กฉ-6966 พิษณุโลก เทา 26/01/2556 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 312,378 20,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว |ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 101 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 05 05 บษ-630 พิษณุโลก เทา 21/09/2560 อ/ว/ม/ก/ 426,178 88,000 7% 0 -
C 102 NISSAN FRONTIER S/C 2.7 M 2.7 03 ผข-1938 นครสวรรค์ น้ำตาล 29/10/2560 อ/CD/ม/ 332,273 50,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ มีแม็ก 2 ล้อ| คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด| แผ่นเพลตชำรุด
C 103 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.9 00 บม-5787 กำแพงเพชร น้ำเงิน 11/01/2558 อ/CD/ม/ก/ 272,353 48,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 104 HONDA CITY M 1.5 01 กธ-1857 พิษณุโลก เทา 23/07/2557 อ/CD/ม/ก/ 412,137 26,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 105 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 04 บล-6591 พิษณุโลก ดำ 05/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 283,385 80,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 106 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 M 2.4 10 10 บย-5749 กำแพงเพชร เทา 15/07/2561 อ/CD/ม/ก/ 208,414 120,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
C 107 CHEVROLET OPTRA 1.6 A 1.6 09 09 กย-7967 พิษณุโลก น้ำตาล 27/03/2560 อ/CD/ม/ก/AB 189,850 70,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
C 108 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 08 07 บฉ-3324 อุทัยธานี นํ้าตาล 31/01/2560 อ/CD/ม/ก/ค 339,403 199,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุ เสริมกระบะข้าง เสริมแหนบลงเล่มหน้า18แล้ว ตัวรถได้ถอดออกยังไม่แจ้งยกเลิก
C 109 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 03 03 บษ-5573 พิษณุโลก เทา 11/07/2560 อ/CD/ม/ก/ค 216,993 100,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 110 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 05 บพ-3146 นครสวรรค์ น้ำเงิน-เทา 10/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 265,472 80,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่เดิมเคยระงับ
C 111 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 M 2.5 02 บษ-4726 พิษณุโลก น้ำตาล 10/05/2560 อ/CD/ม/ 370,069 44,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม |ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุกติดตั้งโครงเหล็ก
C 112 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 2.5 M 2.5 02 บห-7697 นครสวรรค์ แดง 29/03/2560 อ/CD/ม/ 288,239 80,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 113 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 บห-6840 นครสวรรค์ นํ้าตาล 10/02/2558 อ/CD/ม/ก/ค 301,527 114,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 114 ISUZU D-MAX CAB 4 RODEO 3.0 M 3.0 09 08 กค-4510 สุโขทัย ดำ 16/01/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 157,261 300,000 7% 0 -
C 115 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 M 2.5 09 08 กค-1633 ตาก เทา 28/08/2559 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 161,803 192,000 7% 2,675 0 -
C 116 TOYOTA TIGER S/C 2.5 M 2.5 02 บว-7149 พิษณุโลก เขียว 07/01/2560 อ/CD/ค 144,760 64,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุกมีข้างเสริม ตัวรถถอดกระบะข้างเสริมออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก | คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 117 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 02 บย-2671 กำแพงเพชร นํ้าตาล 28/10/2559 อ/ว/ม/ก/ - 70,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไมล์ชำรุด
C 118 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 08 08 บษ-1402 สุพรรณบุรี เทา 30/04/2559 อ/CD/ม/ค 645,290 127,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|ดามแคซซี|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 119 NISSAN SUNNY NEO 1.6 A 1.6 04 กข-5203 อุทัยธานี เทา 15/09/2557 อ/CD/ม/ก/ABS/ 382,080 52,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปีทะเบียนระงับ
C 120 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 03 บน-270 อุตรดิตถ์ ดำ 12/12/2558 อ/CD/ก/ค 295,616 80,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
C 121 ISUZU RODEO CAB 4 3.0 M 3.0 02 กม-7655 นครสวรรค์ ดำ เทา 04/02/2559 อ/CD/ม/ก/ 290,459 110,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 122 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 03 บบ-4790 กำแพงเพชร เทา 20/05/2559 อ/CD/ม/ก/ - 136,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไมล์ชำรุด
C 123 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 03 บษ-8596 สุพรรณบุรี น้ำตาล 17/04/2560 อ/ม/ก/ 298,557 80,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้าง
C 124 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 10 09 บย-3326 สุพรรณบุรี เทา 18/01/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 236,003 268,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักโหลดเตี้ยลงเล่มแล้ว
C 125 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 04 บท-4681 ชัยนาท น้ำตาล 12/03/2561 อ/CD/ม/ก/ค 197,061 117,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 126 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 M 2.5 06 06 กฉ-2691 สุโขทัย เทา 19/09/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/ 296,061 215,000 7% 0 -
C 127 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 12 12 บษ-6391 พิษณุโลก เทา 19/04/2561 อ/CD/ก/ค 105,918 210,000 7% 0 -
C 128 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 M 2.5 14 13 บล-5226 พิษณุโลก ขาว 09/01/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 100,269 340,000 7% 0 -