พิษณุโลก
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ สี่แยกอินโดจีน ติดไทวัสดุ วันพฤหัสที่ 20 กรกฎาคม 2560 เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-07-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขัยเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
C 1 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 13 11 บว-6780 นครสวรรค์ ดำ 05/01/2561 อ/ว/CD/ก/ค 108,514 272,000 7% 2,675 0
C 2 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 07 07 บบ-7363 พิษณุโลก เทา 15/06/2560 อ/ว/ม/ก/ค 278,559 189,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 3 NISSAN SUNNY A 1.6 03 ษค-9059 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 13/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 222,551 52,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว ตัวรถถอดอุปกร์ออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 4 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 2.5 05 05 บบ-2573 พิจิตร เขียว 05/08/2558 อ/ 312,647 84,000 7% 0
C 5 HONDA CITY A 1.5 02 กฉ-9201 กำแพงเพชร เทา 28/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 419,764 30,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 6 FORD RANGER OPEN CAB M 2.5 05 บบ-4465 สุโขทัย ขาว 27/01/2561 อ/ม/ 135,460 80,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 7 TOYOTA ALTIS M 1.6 03 วห-2672 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 30/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 224,825 74,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว
C 8 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 04 บธ-716 ปทุมธานี เทา 06/05/2560 อ/ว/CD/ก/ค 120,153 100,000 7% 2,675 0
C 9 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 2.8 01 ผข-4982 นครสวรรค์ น้ำตาล 27/07/2560 อ/ว/CD/ม/ 181,891 80,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 10 TOYOTA VIOS A 1.5 05 05 กจ-8462 อุตรดิตถ์ ดำ 17/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 267,068 90,000 7% 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนติดรถ กจ-9908พิษณุโลก
C 11 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 2.5 03 บม-8874 กำแพงเพชร น้ำตาล 29/09/2559 อ/ว/ม/ 229,336 90,000 7% 2,675 0
C 12 NISSAN FRONTIER M 2.5 06 06 บษ-1327 พิษณุโลก แดง 30/08/2560 อ/ว/CD/ม/ 235,634 90,000 7% 0
**หมายเหตุ แม็ก 2 ล้อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 13 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 05 05 บท-2907 ชัยนาท เทา 12/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 168,000 7% 2,675 0
C 14 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 04 บย-2256 กำแพงเพชร เทา 26/11/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ค 262,675 140,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 15 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 2.8 02 ผก-4595 นครสวรรค์ ดำ 25/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 219,741 88,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 16 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 00 ผก-1834 นครสวรรค์ ขาว 07/12/2559 อ/ว/CD/ม/ 326,301 75,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 17 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 05 05 บษ-1476 พิษณุโลก เขียว 14/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 124,317 174,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 18 FORD RANGER DOUBLECAB M 2.5 03 กย-4683 พิษณุโลก เทา 03/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 181,766 72,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 19 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 04 บน-4568 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 04/11/2560 อ/ว/CD/ 339,878 90,000 7% 0
C 20 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.7 14 13 3กก-6240 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 136,592 274,000 7% 0
C 21 NISSAN FRONTIER M 2.7 06 05 บบ-4670 พิจิตร เทา 03/03/2560 อ/ว/CD/ 86,014 80,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 22 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 05 05 ผข-2670 นครสวรรค์ เทา 29/09/2560 อ/ว/CD/ค 165,120 121,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องยนต์มา ลงเล่มแล้ว
C 23 ISUZU SPACECAB SLX M 3.0 02 ผก-4288 นครสวรรค์ เทา 09/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 374,627 100,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 24 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 02 บม-1845 กำแพงเพชร น้ำตาล 14/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 316,199 129,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 25 NISSAN NAVARA S/C M 2.5 08 ผข-3165 นครสวรรค์ เทา 17/11/2560 อ/ว/CD/ 120,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอร์รี่
C 26 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 11 10 บม-101 กำแพงเพชร เทา 18/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 157,367 282,000 7% 2,675 0
C 27 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 07 07 บน-655 พิจิตร เทา 27/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 137,583 180,000 7% 0
C 28 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 04 บย-1732 กำแพงเพชร น้ำตาล 17/08/2560 อ/ว/CD/ 531,597 134,000 7% 2,675 0
C 29 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 02 บท-2445 ชัยนาท น้ำตาล 19/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 170,345 100,000 7% 2,675 0
C 30 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 07 06 บท-2657 ชัยนาท เทา 05/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 255,918 210,000 7% 2,675 0
C 31 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 2.8 01 บย-726 กำแพงเพชร น้ำเงิน 15/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 185,447 80,000 7% 2,675 0
C 32 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB M 2.5 05 บบ-2801 พิจิตร ขาว 01/11/2560 อ/ว/CD/ 146,953 98,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 33 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 3.0 01 บษ-488 พิษณุโลก น้ำตาล 12/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 259,848 78,000 7% 0
C 34 TOYOTA COROLLA A 1.6 00 กง-3583 อุทัยธานี เทา 03/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 204,220 26,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 35 ISUZU SPACECAB SX M 2.5 01 บน-3695 สุโขทัย เขียว 13/07/2560 อ/ว/CD/ม/ 266,651 97,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 36 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 08 08 บท-2754 ชัยนาท ดำ 17/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 194,960 150,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ แม็ก 2 ล้อ
C 37 FORD RANGER OPEN CAB M 2.5 09 08 บษ-4275 เพชรบูรณ์ เทา 29/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 275,548 116,000 7% 0
**หมายเหตุ ลากจูง|เคยทะเบียนระงับ จดทะเบียนใหม่ ลงเล่มแล้ว หน้า 18
C 38 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 05 05 บธ-8876 พิจิตร เทา 07/05/2560 อ/ว/ม/ก/ค 244,919 181,000 7% 0
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุ(กระบะบรรทุก ติดตั้งโครงหล็ก) ตัวรถถอดออกแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
C 39 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 03 บธ-1408 สุโขทัย แดง 15/08/2559 อ/ว/CD/ม/ 240,436 82,000 7% 0
C 40 TOYOTA SOLUNA M 1.5 99 กฉ-1902 สุโขทัย เทา 29/03/2560 อ/ว/ม/ 126,005 18,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 41 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 04 ผข-1896 นครสวรรค์ น้ำเงิน 12/02/2561 อ/ว/ม/ 252,518 147,000 7% 2,675 0
C 42 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 02 บย-4781 ลพบุรี เทา 25/06/2560 อ/ว/CD/ก/ 256,953 138,000 7% 2,675 0
C 43 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 06 บย-6761 สุพรรณบุรี เทา 28/06/2560 อ/ม/ก/ค 331,686 188,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 44 HONDA CIVIC A 1.6 99 กม-3187 พิษณุโลก น้ำตาล 25/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 203,643 40,000 7% 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม
C 45 CHEVROLET COLORADO X-CAB AT-4WD A 3.0 09 บษ-74 เพชรบูรณ์ ขาว 26/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 107,411 236,000 7% 0
C 46 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 03 กบ-4448 ลพบุรี เทา 11/07/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 512,587 130,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 47 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 05 กย-3462 นครสวรรค์ น้ำเงิน 01/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 158,794 210,000 7% 2,675 0
C 48 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.5 11 11 ผค-3360 ระยอง ดำ 14/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 97,762 160,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
C 49 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLECAB M 2.2 13 13 บว-4589 พิษณุโลก ขาว 10/07/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ค 146,393 222,000 7% 0
**หมายเหตุ ลากจูง|เครื่องยนต์เสีย
C 50 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 3.0 05 ผก-2712 นครสวรรค์ น้ำเงิน 11/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 140,458 100,000 7% 2,675 0
C 51 ISUZU SPACECAB SLX M 2.8 98 บต-5396 ชัยนาท น้ำตาล 27/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 158,065 74,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ลากจูง
C 52 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 05 บล-796 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 22/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 291,518 168,000 7% 0
**หมายเหตุ ลากจูง|เครื่องยนต์เสีย|เลขตัวถังมีตำหนิ(แคซซีมีรอยซ่อม) ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 53 FORD RANGER CAB M 2.5 98 บฉ-6877 สิงห์บุรี ฟ้า 21/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 395,104 40,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 54 CHEVROLET ZAFIRA A 1.8 00 กฐ-6892 พิษณุโลก เทา 29/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 350,863 34,000 7% 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|เลขเครื่องยนต์ไม่ชัดเจน ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 55 TOYOTA XTRACAB M 2.4 98 บต-3501 พิจิตร เทา 16/07/2560 อ/ว/ม/ 392,205 60,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 56 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 3.0 04 บร-7015 นครสวรรค์ ดำ 16/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 40,000 7% 2,675 0
C 57 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 04 ผค-5390 นครปฐม เทา 08/01/2561 อ/ว/CD/ม/ 156,067 85,000 7% 2,675 0
C 58 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 06 05 บท-1863 ชัยนาท น้ำเงิน 15/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 141,497 192,000 7% 0
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ไม่ชัดเจน|เลขตัวถังมีตำหนิ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 59 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 04 บธ-7066 อุตรดิตถ์ น้ำเงิน 09/07/2558 อ/ว/CD/ 225,247 60,000 7% 0
**หมายเหตุ ตัดต่อแคซซี ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 60 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 03 03 บว-9301 พิษณุโลก เทา 22/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 233,822 114,000 7% 0
**หมายเหตุ ลากจูง|ครัชหมด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 61 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 02 วภ-3217 กรุงเทพมหานคร เทา 01/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 636,692 62,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|เลขเครื่องไม่ตรง ขายตามสภาพ ไม่รับผิดการโอนฯ
C 62 ISUZU SPACECAB SLX M 3.0 02 บบ-7225 สุโขทัย เทา 02/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 245,163 116,000 7% 2,675 0
C 63 FORD LASER 1.6 A 1.6 05 กฉ-8572 พิษณุโลก น้ำตาล 22/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/AB 162,568 41,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|คืนยางอะไหล่หลังซ้าย
C 64 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 01 บง-1251 สุพรรณบุรี เขียว 25/01/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ 533,941 84,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
C 65 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 04 ผก-5898 นครสวรรค์ เทา 27/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ค 187,376 100,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ลากจูง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 66 FORD RANGER CAB M 2.5 03 ผก-8981 นครสวรรค์ น้ำเงิน 26/02/2560 อ/ว/CD/ม/ 50,000 7% 2,675 0
C 67 TOYOTA TIGER CAB M 2.4 01 บร-3450 กำแพงเพชร น้ำตาล 22/01/2561 อ/ว/ม/ก/ 352,295 84,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ลากจูง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 68 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 04 บษ-3601 สุพรรณบุรี เขียว 25/05/2560 อ/ว/CD/ค 246,530 90,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุ กระบะบรรทุก(ติดตั้งโครงเหล็ก)ตัวรถถอดออก ยังไม่แจ้งยกเลิก|ทะเบียนติดรถ บม-4663นครปฐม
C 69 ISUZU SPACECAB SLX M 3.0 01 บต-3614 อุทัยธานี เทา 15/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 329,750 90,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 70 MITSUBISHI STRADA M 2.5 04 ผข-1358 นครสวรรค์ เทา 19/05/2560 อ/ 288,171 64,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
C 71 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 04 บท-6802 อุทัยธานี ขาว 24/06/2560 อ/ว/ 224,387 90,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
C 72 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 05 05 บท-7378 พิจิตร เทา 13/09/2560 อ/ว/CD/ม/ 222,508 99,000 7% 0
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ไม่ชัดเจน|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 73 NISSAN FRONTIER M 2.7 04 บบ-3150 พิจิตร เทา 30/07/2560 อ/ว/ - 60,000 7% 0
C 74 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 2.5 05 บธ-9050 พิษณุโลก ดำ 31/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 357,235 100,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 75 TOYOTA TIGER CAB 4 WD M 3.0 99 99 บษ-1293 พิษณุโลก น้ำเงิน 19/12/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 371,592 80,000 7% 0
**หมายเหตุ เคยทะเบียนระงับ จดทะเบียนใหม่ หน้า 18
C 76 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 2.8 05 05 บว-2007 พิษณุโลก แดง-เทา 06/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 181,757 102,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 77 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 07 07 ผก-8414 นครสวรรค์ เทา 31/08/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 213,016 168,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ แม็ก 2 ล้อ|ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุ กระบะบรรทุกมีหลังคา ตัวรถถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 78 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB M 2.5 02 บย-1850 กำแพงเพชร น้ำเงิน 15/02/2560 อ/ว/CD/ม/ 213,375 70,000 7% 2,675 0
C 79 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 08 08 บย-137 กำแพงเพชร ดำ 01/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 196,858 158,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง ระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง) หน้า 18 ตัวรถถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 80 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 03 บษ-5044 สุพรรณบุรี น้ำตาล 13/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 282,910 100,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 81 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 05 05 บษ-4338 สุพรรณบุรี เทา 17/08/2560 อ/ก/ค 279,996 178,000 7% 2,675 0
C 82 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 03 บจ-846 อุทัยธานี น้ำตาล 23/07/2560 อ/ม/ก/ค 180,915 104,000 7% 2,675 0
C 83 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.8 12 12 บล-1167 สุพรรณบุรี น้ำตาล 27/09/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 106,664 296,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
C 84 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 06 06 บน-7230 กำแพงเพชร เทา 11/09/2560 อ/ว/CD/ม/ค 264,080 160,000 7% 2,675 0
C 85 MITSUBISHI LANCER CEDIA A 1.6 05 05 ศศ-9581 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 29/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 151,864 65,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว
C 86 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 08 08 บห-8890 นครปฐม เทา 14/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 187,880 195,000 7% 2,675 0
C 87 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 02 ผข-3559 นครสวรรค์ เทา 27/08/2560 อ/ว/CD/ม/ 234,841 70,000 7% 2,675 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 88 ISUZU SPACECAB SLX A 3.0 01 บษ-3009 สุพรรณบุรี เทา 11/12/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 306,370 83,000 7% 3,745 0
**หมายเหตุ ลากจูง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 89 HONDA CITY M 1.5 01 กบ-885 นครสวรรค์ เทา 05/03/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 850 7% 4,815 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดพิษณุโลก|รถซาก|ภาษีขาดเกิน3 ปี ทะเบียนระงับ|เลขเครื่องและตัวถังตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ฟรี ค่าดนก.