เชียงใหม่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์จักรยานยนต์นิติบุคคล วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สามแยกพืชสวนโลก ติดมาสด้าหางดง เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-02-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กฎ-8084 เพชรบุรี ดำ-แดง 20/07/2562 8,649 19,000 7% 107 -
G 002 HONDA CLICK 150 I A 150 18 18 8กบ-2691 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 21/08/2562 ม/ 960 36,000 7% 107 -
G 003 HONDA MSX125 M 125 17 16 6กท-7884 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/04/2561 ม/ 7,147 16,000 7% 107 -
G 004 HONDA SCOOPY I A 108 16 15 4กฬ-8482 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู 25/02/2560 3,576 16,000 7% 107 -
G 005 GPX LEGEND 150 M 149 18 17 2กก-6950 เชียงใหม่ ดำ 29/03/2562 8,774 16,000 7% 107 -
G 006 YAMAHA M-Slaz M 150 16 15 4กว-7494 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 27/01/2561 ม/ 26,848 34,000 7% 107 -
**หมายเหตุ สตาร์ทไม่ติด
G 007 HONDA DREAM SUPER CUB M 110 18 17 7กพ-1499 กรุงเทพมหานคร เเดง-ขาว 10/01/2562 12,196 18,000 7% 107 -
G 008 HONDA CLICK 125I A 125 18 17 8กก-2932 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 04/04/2562 23,681 19,000 7% 107 -
G 009 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 17 1กญ-9526 ลำปาง น้ำเงิน 31/01/2562 ม/ 18,090 38,000 7% 107 -
G 010 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฒ-4921 สมุทรสาคร ดำ-ส้ม 07/12/2561 ม/ 18,739 17,000 7% 107 -
G 011 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 2กค-2981 เชียงใหม่ ขาว-ดำ 22/06/2562 7,932 16,000 7% 107 -
G 012 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 8กฉ-1337 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 22/05/2562 3,841 20,000 7% 107 -
G 013 HONDA MSX125 M 125 15 15 4กญ-1650 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/08/2560 ม/ 53,127 15,000 7% 107 -
G 014 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 8กท-3078 กรุงเทพมหานคร ชมพู-แดง 31/07/2562 436 22,000 7% 107 -
G 015 STALLION CENTAUR M 147 17 15 1กฌ-321 ลำปาง เหลือง 22/02/2562 2,052 15,000 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
G 016 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 1กฎ-8782 สมุทรสาคร เหลือง 28/04/2561 ม/ 19,988 36,000 7% 107 -
G 017 HONDA DREAM SUPER CUB M 110 16 16 5กฮ-561 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ขาว 17/11/2560 9,860 17,000 7% 107 428.00 -
G 018 HONDA ZOOMER-X A 108 18 17 1กณ-416 สมุทรสาคร ชมพู-ดำ 27/02/2562 ม/ 11,492 20,000 7% 107 -
G 019 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 6กข-4964 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 07/12/2561 ม/ 11,390 34,000 7% 107 -
G 020 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 6กภ-9618 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 22/05/2562 13,220 17,000 7% 107 -
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 7กถ-6261 กรุงเทพมหานคร ดำ-เเดง 28/11/2561 ม/ 28,070 18,000 7% 107 -
G 022 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 8กฌ-7023 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 05/06/2562 ม/ 2,920 22,000 7% 107 -
G 023 HONDA MSX125 M 125 16 15 4กศ-6199 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 29/01/2562 ม/ 7,460 18,000 7% 107 -
G 024 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 8กณ-7287 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำตาล 04/07/2562 3,316 23,000 7% 107 -
G 025 STALLION CENTAUR M 147 16 16 1กภ-2708 เชียงใหม่ ดำ 01/06/2560 11,692 10,000 7% 107 -
G 026 YAMAHA M-Slaz M 150 18 17 8กฌ-8506 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 06/06/2562 ม/ 5,290 38,000 7% 107 -
G 027 HONDA DREAM SUPER CUB M 110 17 17 1กฒ-6529 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ขาว 28/12/2561 14,449 15,000 7% 107 -
G 028 HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 7กณ-4423 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 03/11/2561 ม/ 6,514 23,000 7% 107 -
G 029 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 16 1กฌ-7588 สมุทรสาคร ดำ 30/06/2561 ม/ 10,777 28,000 7% 107 -
G 030 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 7กล-7596 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 15/02/2562 2,698 19,000 7% 107 -
G 031 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 8กจ-854 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 15/05/2562 2,342 26,000 7% 107 -
G 032 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 7กผ-3280 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/12/2561 6,190 20,000 7% 107 -
G 033 HONDA MSX125 M 125 17 16 1กฎ-2871 สมุทรสาคร แดง-ดำ 07/02/2561 ม/ 10,933 17,000 7% 107 -
G 034 YAMAHA FINO 125 A 125 18 18 8กฎ-5751 กรุงเทพมหานคร เทา-แดง 15/06/2562 11,310 19,000 7% 107 -
G 035 STALLION CENTAUR 250 M 249 17 17 1กส-6882 เชียงใหม่ ส้ม 30/08/2561 6,000 22,000 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
G 036 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 17 1กธ-7153 ราชบุรี น้ำเงิน 08/03/2562 ม/ 5,380 39,000 7% 107 -
G 037 RYUKA CLASSIC M 107 17 16 6กย-2459 กรุงเทพมหานคร เขียว 29/05/2562 3,209 8,000 7% 107 -
G 038 HONDA ZOOMER-X A 108 18 18 8กณ-9560 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 05/07/2562 ม/ 3,428 23,000 7% 107 -
G 039 YAMAHA YZF-R15 1กท-2028 พระนครศรีอยุธยา 14/12/2562 ม/ 845 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 040 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 7กอ-1016 กรุงเทพมหานคร เทา-น้ำเงิน 21/03/2562 ม/ 45,783 18,000 7% 107 -
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 6กม-5937 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 25/05/2561 5,528 16,000 7% 107 -
G 042 HONDA CLICK 125I A 125 18 17 1กณ-5501 สมุทรสาคร เขียว-ดำ 25/05/2562 ม/ 5,967 22,000 7% 107 -
G 043 HONDA MSX125SF M 125 18 17 7กม-5824 กรุงเทพมหานคร ดำ-ชมพู 25/01/2562 ม/ 9,084 20,000 7% 107 -
G 044 YAMAHA FINO 125 A 125 16 15 6กฆ-2829 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 21/12/2560 ม/ 22,721 16,000 7% 107 -
G 045 STALLION CENTAUR M 147 16 16 5กฆ-4018 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/04/2560 10,875 15,000 7% 107 428.00 -
G 046 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 6กฮ-680 กรุงเทพมหานคร เทา 24/07/2561 ม/ 25,258 34,000 7% 107 -
G 047 LIFAN LF 110-11H M 110 18 18 8กธ-1300 กรุงเทพมหานคร เขียว 06/08/2562 ม/ 2,845 8,000 7% 107 -
G 048 HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 1กณ-7140 พระนครศรีอยุธยา ขาว-ดำ 21/12/2561 ม/ 11,158 20,000 7% 107 -
G 049 HONDA CB 150R M 150 18 17 8กต-2503 กรุงเทพมหานคร ดำ 16/07/2562 ม/ 2,751 38,000 7% 107 -
G 050 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 7กฉ-5026 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 19/01/2561 11,603 25,000 7% 107 -
G 051 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 8กช-8549 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 31/05/2562 5,842 23,000 7% 107 -
G 052 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 8กฐ-4240 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 20/06/2562 ม/ 512 30,000 7% 107 -
G 053 HONDA MSX125 M 125 16 16 6กก-7707 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 29/11/2560 ม/ 27,491 16,000 7% 107 -
G 054 HONDA SCOOPY I A 108 16 16 1กย-1876 เชียงใหม่ ดำ-แดง 13/09/2561 22,813 18,000 7% 107 -
G 055 GPX LEGEND 150 M 149 17 17 7กบ-3018 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/12/2561 7,677 14,000 7% 107 -
G 056 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 16 6กศ-4338 กรุงเทพมหานคร ขาว-เเดง 22/06/2561 ม/ 12,139 26,000 7% 107 -
G 057 HONDA DREAM SUPER CUB M 110 17 17 7กฉ-8662 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 19/09/2561 16,095 17,000 7% 107 -
G 058 YAMAHA GRAND FILANO A 125 17 17 1กณ-5662 พระนครศรีอยุธยา ฟ้า-ดำ 30/11/2561 ม/ 12,152 22,000 7% 107 -
G 059 HONDA CB 150R M 150 18 17 7กย-7057 กรุงเทพมหานคร ดำ 31/01/2562 ม/ 4,254 38,000 7% 107 -
G 060 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 7กณ-1555 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 01/11/2561 16,644 23,000 7% 107 -
G 061 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 7กศ-9573 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 28/02/2562 17,260 18,000 7% 107 -
G 062 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 1กฒ-6532 สมุทรสาคร เเดง-ดำ 28/12/2561 ม/ 5,803 24,000 7% 107 -
G 063 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 1กฒ-4516 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ดำ 29/11/2561 4,526 20,000 7% 107 -
G 064 HONDA MSX125 M 125 16 16 5กณ-4784 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 20/06/2561 ม/ 5,190 18,000 7% 107 -
G 065 YAMAHA QBIX S A 125 17 17 1กณ-4707 พระนครศรีอยุธยา เทา-ดำ 21/11/2561 ม/ 14,742 22,000 7% 107 -
G 066 GPX DEMON-150GN M 149 18 18 1กฉ-6963 ลำพูน ดำ 23/05/2562 ม/ 15,630 16,000 7% 107 -
G 067 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 16 6กฉ-1821 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 18/01/2562 ม/ 31,872 25,000 7% 107 -
G 068 RYUKA RK150 M 150 18 18 8กท-7041 กรุงเทพมหานคร แดง 02/08/2562 ม/ 1,344 16,000 7% 107 -
G 069 YAMAHA GT 125 A 125 17 17 7กญ-965 กรุงเทพมหานคร เทา-น้ำเงิน 02/10/2561 ม/ 5,323 20,000 7% 107 -
G 070 KAWASAKI KSR PRO M 111 16 14 1กฌ-7933 สมุทรสาคร ดำ 08/07/2562 ม/ 28,622 10,000 7% 107 -
G 071 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 1กข-7976 สมุทรสงคราม น้ำเงิน-ดำ 09/03/2561 8,742 23,000 7% 107 -
G 072 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 8กฒ-4318 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 27/06/2562 ม/ 2,378 20,000 7% 107 -
G 073 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 1กฒ-8467 สมุทรสาคร เทา-น้ำเงิน 30/01/2562 9,201 19,000 7% 107 -
G 074 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 4กส-9091 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 18/02/2563 ม/ 68,512 18,000 7% 107 -
G 075 HONDA MSX125 M 125 15 14 3กฬ-4645 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 19/05/2559 ม/ ชำรุด 13,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไมล์ชำรุด
G 076 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 18 1กถ-5155 พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน 03/10/2562 ม/ 6,687 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 077 RYUKA CRUISER M 125 18 18 1กต-6865 พระนครศรีอยุธยา ดำ 19/07/2562 4,366 12,000 7% 107 -
G 078 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กภ-3914 เชียงใหม่ แดง-ดำ 09/06/2560 ม/ 22,200 34,000 7% 107 -
G 079 GPX DEMON-X M 125 17 17 7กผ-1027 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 28/12/2561 ม/ 4,493 13,000 7% 107 -
G 080 HONDA CLICK 125I A 125 18 17 7กษ-6086 กรุงเทพมหานคร ดำ-เเดง 06/03/2562 9,989 20,000 7% 107 -
G 081 HONDA CB 150R M 150 18 17 8กถ-2908 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/07/2560 ม/ 2,953 39,000 7% 107 -
G 082 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 8กฒ-8223 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 28/06/2562 13,134 18,000 7% 107 -
G 083 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กฆ-5740 สิงห์บุรี ขาว-ดำ 18/04/2562 15,419 18,000 7% 107 -
G 084 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 1กถ-9226 ราชบุรี น้ำเงิน-ดำ 24/07/2561 7,149 25,000 7% 107 -
G 085 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 1กณ-8864 สมุทรสาคร ดำ 12/07/2562 ม/ 2,878 23,000 7% 107 -
G 086 HONDA MSX125SF M 125 18 17 1กถ-1446 พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน-ดำ 30/08/2562 ม/ 4,461 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 087 HONDA MOOVE A 108 16 14 1กช-8611 สุพรรณบุรี แดง 25/05/2561 22,948 18,000 7% 107 -
G 088 RYUKA CRUISER M 125 18 17 8กช-1104 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/05/2562 2,304 15,000 7% 107 -
G 089 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 6กข-3222 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 06/12/2560 ม/ 8,865 38,000 7% 107 -
G 090 YAMAHA SPARK 115I M 115 16 14 5กล-3716 กรุงเทพมหานคร ดำ-ชมพู 26/09/2561 78,918 10,000 7% 107 -
G 091 YAMAHA GT 125 A 1255 18 17 7กฬ-6256 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 19/03/2562 ม/ 161 19,000 7% 107 -
G 092 KAWASAKI KSR M 111 18 15 8กก-803 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 03/04/2562 ม/ 3,785 14,000 7% 107 -
G 093 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 7กส-7612 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 14/03/2562 13,074 17,000 7% 107 -
G 094 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 2กค-830 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 22/11/2557 1,925 13,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ปั๊มติ๊กเสีย
G 095 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 5กด-6242 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 27/06/2561 ม/ 15,584 18,000 7% 107 -
G 096 HONDA MOOVE A 108 16 16 5กธ-8012 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ 27/07/2562 ม/ 8,326 17,000 7% 107 -
G 097 HONDA MSX125SF M 125 16 16 1กฌ-9887 สุพรรณบุรี ดำ-เทา 17/11/2560 ม/ 52,689 18,000 7% 107 -
G 098 YAMAHA FINO 125 A 125 18 18 1กถ-6823 พระนครศรีอยุธยา ขาว-ดำ 22/10/2562 2,283 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 099 GPX DEMON-150GN M 149 18 17 1กณ-3030 สุพรรณบุรี ขาว 03/09/2562 ม/ 7,358 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 100 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กภ-4204 เชียงใหม่ แดง-ดำ 09/06/2560 ม/ 45,430 33,000 7% 107 -
G 101 HONDA DREAM SUPER CUB M 110 18 17 1กง-1598 อ่างทอง แดง-ดำ 14/02/2562 15,776 19,000 7% 107 -
G 102 YAMAHA QBIX S A 125 18 18 8กภ-4178 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ดำ-เทา 12/09/2562 ม/ 2,430 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 103 HONDA MSX125SF M 125 18 18 8กน-2253 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 14/08/2562 ม/ 1,472 26,000 7% 107 -
G 104 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กณ-4617 สมุทรสาคร เทา-น้ำเงิน 11/05/2562 ม/ 10,982 20,000 7% 107 -
G 105 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 7กย-7621 กรุงเทพมหานคร เเดง-ดำ 31/01/2562 6,121 24,000 7% 107 -
G 106 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 7กถ-8896 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 29/11/2561 13,463 17,000 7% 107 -
G 107 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 8กฎ-5081 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 15/06/2562 ม/ 8,770 22,000 7% 107 -
G 108 HONDA MSX125SF M 125 18 17 1กต-1693 พระนครศรีอยุธยา ดำ-ชมพู 30/05/2562 ม/ 1,223 23,000 7% 107 -
G 109 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 1กต-4792 พระนครศรีอยุธยา ขาว 28/06/2562 18,806 22,000 7% 107 -
G 110 STALLION CENTAUR SIAM M 147 17 16 7กฌ-7889 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/09/2561 37,373 14,000 7% 107 -
G 111 YAMAHA M-Slaz M 150 17 16 6กฎ-6156 กรุงเทพมหานคร เทา 16/02/2561 ม/ 29,809 35,000 7% 107 -
G 112 RYUKA CLASSIC M 107 18 18 1กด-1618 นครปฐม ชมพู-ขาว 05/07/2562 4,467 10,000 7% 107 -
G 113 KAWASAKI KSR M 111 15 14 3กว-4376 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/04/2559 ม/ 13,441 10,000 7% 107 -
G 114 GPX DEMON-150GR SPORT M 149 18 18 1กต-6077 พระนครศรีอยุธยา เทา-ขาว 12/07/2562 ม/ 7,733 22,000 7% 107 -
G 115 YAMAHA FINN M 18 ชุดจดทะเบียน-AF72885 - 36,262 15,000 7% 107 -
G 116 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 1กค-7936 อ่างทอง ขาว-ดำ 27/05/2561 30,225 15,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่
G 117 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฐ-2622 สุพรรณบุรี ขาว-ดำ 30/10/2561 8,123 18,000 7% 107 -
G 118 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 1กต-7840 พระนครศรีอยุธยา ขาว-แดง 26/07/2562 ม/ 3,438 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 119 HONDA MSX125SF M 125 18 17 8กล-2613 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 09/10/2562 ม/ 1,843 20,000 7% 107 -
G 120 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 1กฒ-7620 สุพรรณบุรี น้ำเงิน-ดำ 19/04/2562 29,413 17,000 7% 107 -
G 121 GPX DEMON-150GN M 149 18 17 1กณ-8968 พระนครศรีอยุธยา ขาว 15/01/2562 ม/ 10,666 18,000 7% 107 -
G 122 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 17 1กฐ-8190 สระบุรี น้ำเงิน 19/06/2562 ม/ 14,039 40,000 7% 107 856.00 -
G 123 STALLION VICTORY M 125 16 16 1กร-9166 เชียงใหม่ แดง 21/12/2560 ม/ 20,452 12,000 7% 107 -
G 124 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 8กช-3220 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 28/05/2562 ม/ 23,650 24,000 7% 107 -
G 125 HONDA MSX125SF M 125 18 17 7กภ-1307 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 17/01/2562 ม/ 15,359 19,000 7% 107 -
G 126 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กค-8664 อ่างทอง น้ำเงิน-ดำ 20/06/2560 35,644 15,000 7% 107 -
G 127 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 6กฆ-8886 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 16/01/2562 ม/ 13,682 19,000 7% 107 -