เชียงใหม่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์นิติบุคคล วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 สามแยกพืชสวนโลก ติดมาสด้าหางดง สาขาเชียงใหม่ เริ่มประมูลเวลา 12.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-09-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 NISSAN NAVARA KINGCAB ผม-1883 เชียงใหม่ 179,000 7% 0 C
C 002 MAZDA 2 A กพ-5503 พิษณุโลก อ/CD/ม/ก/ABS/AB 90,517 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 003 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 1ฒฆ-1432 กรุงเทพมหานคร 04/02/2561 อ/CD/ม/ก/คAB 49,986 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 004 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 99 กบ-1740 นครสวรรค์ แดง 17/02/2560 อ/ม/ก/ 372,236 49,000 7% 4,280 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม | ไม่มีแบตเตอรี่| ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
C 005 MITSUBISHI LANCER 1.6 A 1.6 00 กจ-1305 กำแพงเพชร น้ำตาล 25/05/2560 อ/CD/ก/AB 212,543 63,000 7% 4,280 107 U
**หมายเหตุ ลากจูง ABแตก|ไม่มีแบตเตอรี่|
C 006 HONDA JAZZ 1.5 A 1.5 06 06 กจ-7358 แพร่ เทา 23/05/2561 อ/CD/ม/ก/ 140,314 142,000 7% 4,280 107 N
**หมายเหตุ ลากจูง จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)| ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|เลขถังมีตำหนิ
C 007 TOYOTA COROLLA 1.8 A 1.8 00 00 กพ-4594 พิษณุโลก เทา 02/11/2560 อ/CD/ม/ก/AB 313,524 76,000 7% 4,280 107 C
C 008 HONDA CITY 1.5 A 1.5 03 กบ-377 พิษณุโลก ดำ 08/10/2556 อ/ม/ก/ 357,592 100,000 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|ระงับใช้รถ(ภาษีขาด 3 ปี)
C 009 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 14 13 บบ-3464 เลย เทา 12/02/2561 อ/ว/ก/ 99,560 268,000 7% 4,280 107 D
C 010 HONDA CITY 1.5 A 1.5 02 กจ-8826 เพชรบูรณ์ เทา 26/07/2560 อ/CD/ม/ก/ 227,692 53,000 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
C 011 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 05 05 กน-1878 นครสวรรค์ นํ้าตาล 18/11/2561 อ/CD/ม/ก/ 250,109 115,000 7% 4,280 107 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ
C 012 HONDA CIVIC 1.6 A 1.6 97 ขท-1986 เชียงใหม่ น้ำตาล 27/05/2561 อ/CD/ม/ก/ 228,449 53,000 7% 107 C
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 013 MITSUBISHI LANCER 1.6 M 1.6 00 00 กฉ-1670 เพชรบูรณ์ เทา 24/08/2560 อ/CD/ม/ก/ 171,400 43,000 7% 6,955 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 014 HONDA CIVIC 1.6 A 1.6 99 กบ-7079 นครสวรรค์ น้ำตาล 22/11/2559 อ/CD/ก/ 267,404 58,000 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 015 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 01 กย-5394 เชียงใหม่ น้ำตาล 17/07/2560 อ/ว/ม/ก/ 241,072 43,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว / ค่าภาษีค้างชำระ 881
C 016 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 14 13 บต-9195 ชัยนาท ขาว 19/08/2561 อ/CD/ม/ก/ 156,480 181,000 7% 4,280 107 D
C 017 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 05 กต-4468 ขอนแก่น เทา 12/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 260,570 124,000 7% 4,280 107 U
**หมายเหตุ ลากจูง
C 018 TOYOTA ALTIS 1.8 A 1.8 01 ขน-9358 เชียงใหม่ เทา 12/12/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 222,373 71,000 7% 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว / ค่าภาษีค้างชำระ 1,077
C 019 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 99 99 กพ-3073 พิษณุโลก เทา 08/10/2559 อ/CD/ม/ก/ 275,288 46,000 7% 4,280 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม / ค่าภาษีค้างชำระ 865
C 020 HONDA CITY 1.5 M 1.5 01 กค-2920 น่าน เทา 05/10/2561 อ/CD/ม/ก/ 285,695 45,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
C 021 TOYOTA SOLUNA 1.5 M 1.5 02 กษ-148 เชียงใหม่ น้ำตาล 19/04/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 394,063 48,000 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี) / ค่าภาษีค้างชำระ 3,838
C 022 CHEVROLET COLORADO S-CAB 2.5 M 2.5 13 13 บพ-1172 ลำพูน ขาว 23/04/2557 อ/CD/ม/ก/ค 344,649 ไม่เปิดราคา 7% 0 D
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีข้างเสริม)|เสริมแนบ+เปลี่ยนเพลาลงเล่ม ตัวรถถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 023 HONDA CIVIC A ฆบ-6467 กรุงเทพมหานคร ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 024 FORD RANGER DOUBLECAB A กง-9853 ตาก อ/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 7% 0 U
C 025 MERCEDES-BENZ SLK 200 A ชุดจดทะเบียน-3521753 กรุงเทพมหานคร ว/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 026 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 16 16 บบ-6662 สุโขทัย ขาว 12/07/2560 อ/CD/ม/ก/คAB 37,246 ไม่เปิดราคา 7% 0 4280.00 U
**หมายเหตุ ลากจูง
C 027 MAZDA 2 A ขอ-8089 เชียงใหม่ อ/ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 028 TOYOTA COMMUTER M 30-1857 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 0 D
C 029 CHEVROLET OPTRA 1.6 A 1.6 08 07 ขอ-8011 เชียงใหม่ เทา 18/04/2560 อ/CD/ม/ก/AB 147,465 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 030 ISUZU D-MAX SPARK EX M บว-4123 ลำปาง ว/ ไม่เปิดราคา 7% 0 D
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นเพลท
C 031 HONDA CITY 1.5 A 1.5 03 ขษ-368 เชียงใหม่ น้ำตาล 18/06/2558 อ/CD/ม/ก/ 244,609 ไม่เปิดราคา 7% 0 D
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 032 HONDA CR-V ขข-9126 เชียงใหม่ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 033 FORD RANGER SUPER CAB 2.9 บษ-181 เชียงใหม่ AB 179,177 ไม่เปิดราคา 7% 0 D
C 034 MITSUBISHI LANCER A กย-9705 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
C 035 ISUZU ADVENTURE 2.8 (4WD) M 2.8 98 ขค-4019 เชียงใหม่ แดง-น้ำตาล 18/02/2560 อ/CD/ม/ก/ 329,930 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 036 VOLVO S 80 A 2.3 04 2กณ-4783 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/03/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 206,415 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 037 CHEVROLET ZAFIRA 2.2 A 2.2 02 กล-3362 เชียงราย น้ำตาล 17/10/2560 อ/CD/ม/ก/AB 245,725 ไม่เปิดราคา 7% 0 U
**หมายเหตุ ลากจูง คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 038 CHEVROLET COLORADO X-CAB M ผย-2394 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 039 CHEVROLET OPTRA 1.8 A 1.8 04 กร-6132 นครสวรรค์ เทา 16/02/2561 อ/CD/ม/ก/ ไมล์เสีย ไม่เปิดราคา 4,280 0 10000.00 U
**หมายเหตุ ลากจูง ขายแบบไม่มี VAT 7%,มัดจำเล่ม 10,000 บาท ไมมีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เรือนไมล์ชำรุด
C 040 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 บต-959 อุตรดิตถ์ อ/ว/ม/ก/ 146,917 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
C 041 NISSAN SUNNY 1.6 M 1.6 97 กข-4847 ชัยนาท แดง 20/02/2561 อ/CD/ม/ก/ 342,128 ไม่เปิดราคา 4,280 0 D
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% บังคับโอน60วัน ไม่มีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอน| ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
C 042 TOYOTA LEXUS 2.2 A 2.2 05 ศน-1462 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำตาล 15/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 339,761 ไม่เปิดราคา 0 10000.00 C
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% มัดจำ 10,000 บาท ไม่มีแจ้งย้ายให้ ไม่มีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง| ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|สีไม่ตรง
C 043 ISUZU CAB 4 2.5 M 2.5 00 กษ-2434 เชียงใหม่ ขาว 30/03/2560 อ/CD/ม/ก/ 235,358 ไม่เปิดราคา 0 10000.00 D
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% มัดจำเล่ม 10,000 บาท ไมมีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 044 NISSAN ALMERA A กฉ-4557 แพร่ อ/ว/ม/ก/ABS/AB 52,831 ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 045 NISSAN MARCH A กค-4782 ตาก ว/ก/AB 103,184 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 046 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 07 07 บธ-1369 กำแพงเพชร ดำ 10/07/2558 อ/CD/ม/ก/ค 123,411 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 047 HONDA CITY งฉ-6852 เชียงใหม่ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 048 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 M 2.2 16 16 กร-1240 เชียงราย ดำ 26/04/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 43,330 ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 049 MAZDA 3 A กน-654 ลำปาง ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 I
C 050 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.2 M 2.2 13 13 บร-9544 ลำปาง เทา 11/07/2557 อ/CD/ม/ก/ 34,442 ถอนการประมูล 7% 0 D
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 051 HONDA CITY A ขห-3675 เชียงใหม่ อ/ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 052 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 14 13 ผก-5709 นครสวรรค์ ดำ 22/04/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 105,139 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 053 CHEVROLET OPTRA A งฉ-6301 เชียงใหม่ อ/ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
C 054 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 A 2.2 15 14 4กต-5208 กรุงเทพมหานคร ส้ม 24/07/2560 อ/CD/ม/ก/ 210,864 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 055 CHEVROLET OPTRA 1.6 A 1.6 04 ษม-3962 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 18/02/2558 อ/CD/ม/ก/ 203,032 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 056 MAZDA BT-50 4 DOORS ขธ-7517 เชียงใหม่ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 057 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 13 13 2กด-3329 กรุงเทพมหานคร เทา 31/07/2557 อ/CD/ม/ก/ ไมล์ชำรุด ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ เลขคัซซีเป็นสนิม ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|เรือนไมล์ชำรุด| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
C 058 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 07 07 บบ-8943 สุโขทัย เทา 06/11/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/ 392,722 ไม่เปิดราคา 7% 0 1985.00 C
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ
C 059 CHEVROLET OPTRA 1.6 M 1.6 04 ขห-9396 เชียงใหม่ ดำ 21/09/2559 อ/CD/ม/ก/ 161,919 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 060 ISUZU D-MAX CAB 4 M ขว-8062 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 061 CHEVROLET SONIC 1.4 A 1.4 14 13 กน-4333 ลำปาง ดำ 27/06/2558 อ/CD/ม/ก/ 124,414 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 062 FORD RANGER DOUBLECAB M 6กจ-8670 กรุงเทพมหานคร ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 063 CHEVROLET OPTRA 1.6 M 1.6 09 08 งฉ-257 เชียงใหม่ ดำ 14/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 427,507 ไม่เปิดราคา 7% 0 U
**หมายเหตุ ลากจูง ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
C 064 ISUZU D-MAX SPARK EX M บว-4149 ลำปาง ว/ ไม่เปิดราคา 7% 0 D
C 065 MAZDA 2 A ขม-5510 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 066 MAZDA BT-50 4 DOORS M ขย-419 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 067 CHEVROLET SONIC 1.4 M 1.4 13 13 กธ-9476 ลำปาง ดำ 09/10/2559 อ/CD/ม/ก/ 26,388 ไม่เปิดราคา 7% 0 D
C 068 NISSAN TERRANO 2.4 (4WD) M 2.4 97 กห-8845 เชียงใหม่ เขียว 02/10/2556 อ/CD/ม/ก/ 134,052 ไม่เปิดราคา 7% 0 U
**หมายเหตุ ลากจูง ไม่มีแบตเตอรี่| ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 069 CHEVROLET COLORADO X-CAB A ยข-3448 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 070 CHEVROLET ZAFIRA 2.2 A 2.2 04 ขอ-9058 เชียงใหม่ ดำ 24/08/2560 อ/CD/ม/ก/AB 264,841 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 071 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 05 บต-8745 พะเยา เทา 17/02/2555 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 295,817 ไม่เปิดราคา 7% 0 991.00 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 072 SUZUKI CARRY M ผห-3631 เชียงใหม่ ว/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 073 FORD EVEREST A กร-4034 เชียงราย ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 074 HONDA CITY 1.5 M 1.5 02 กง-2306 เชียงราย เทา 29/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 194,295 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 075 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB M กฉ-1645 แพร่ อ/ว/ม/ก/ 111,160 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
C 076 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 01 ขอ-9740 เชียงใหม่ น้ำตาล 08/06/2560 อ/CD/ม/ก/ 271,299 ไม่เปิดราคา 7% 0 U
**หมายเหตุ ลากจูง คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 077 FORD RANGER OPEN CAB M ผอ-3601 เชียงใหม่ อ/ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 078 HONDA CR-V 2.0 A 2.0 03 ขษ-5312 เชียงใหม่ เทา 27/01/2559 CD/ม/ก/ABS/AB 124,498 ไม่เปิดราคา 7% 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ติดตั้งแก๊สยังไม่ลงเล่ม
C 079 ISUZU D-MAX SPARK EX บม-5336 ลำพูน ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 080 HONDA CIVIC 1.6 A 1.6 97 กค-7277 ลำพูน น้ำตาล 21/01/2556 อ/CD/ม/ก/ 194,025 ไม่เปิดราคา 7% 0 D
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 081 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M ผอ-1856 เชียงใหม่ อ/ว/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 082 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB 2.4 M 2.4 14 12 2กษ-8922 กรุงเทพมหานคร นํ้าตาล 08/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 94,558 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว
C 083 TOYOTA HILUX VIGO CAB M บบ-9688 แพร่ ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 084 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 07 07 ขน-8839 เชียงใหม่ เทา 18/09/2556 อ/CD/ม/ก/ 224,795 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 085 FORD RANGER OPEN CAB M 1ฒย-7950 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ม/ก/ 7,965 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
C 086 NISSAN MARCH A งจ-9540 เชียงใหม่ ว/ม/ก/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 087 FORD RANGER OPEN CAB M บพ-4668 แพร่ ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 088 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 04 บธ-8962 อุตรดิตถ์ เทา 01/12/2558 อ/CD/ม/ก/ 109,642 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
C 089 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 03 ขห-7420 เชียงใหม่ เทา 27/04/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 206,639 ถอนการประมูล 7% 0 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 090 SUZUKI CARRY M ผห-3568 เชียงใหม่ ว/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 091 FORD FIESTA A กธ-9387 ลำปาง ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 092 CHEVROLET COLORADO X-CAB M บม-3009 กาญจนบุรี อ/ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 0 I
C 093 MITSUBISHI TRITON CAB M ผร-4136 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
C 094 HONDA CR-V A กอ-4220 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 095 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 1ฒว-2997 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ม/ก/ 217,088 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
C 096 TOYOTA HILUX VIGO CAB M ผต-7879 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 097 FORD FIESTA A กจ-7920 แพร่ ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 098 FORD RANGER CAB M ลฮ-9592 กรุงเทพมหานคร ว/ม/ก/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 099 TOYOTA VIGO SINGLE CAB A บพ-8261 ชัยภูมิ ว/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 100 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M บม-4529 แพร่ อ/ว/ม/ก/ 124,048 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
C 101 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB A บย-6085 พระนครศรีอยุธยา อ/ว/ม/ก/ 93,086 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 C
C 102 MAZDA 2 A 4กว-5210 กรุงเทพมหานคร ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 0 B
C 103 ISUZU 10 ล้อ M 70-6815 เชียงใหม่ ว/ ไม่เปิดราคา 7% 0 C
C 104 HONDA CITY 1.5 A 1.5 09 09 กค-6354 อุตรดิตถ์ เทา 23/09/2561 อ/CD/ม/ก/ 209,672 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว
C 105 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 M 2.5 08 07 กย-5439 ภูเก็ต เทา 08/04/2562 อ/CD/ม/ก/คABS/ 242,371 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
C 106 HONDA CITY 1.5 A 1.5 07 06 งข-3279 เชียงใหม่ เทา 17/01/2560 อ/CD/ก/ 162,128 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีสูญหาย
C 107 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 05 05 บย-8016 เพชรบูรณ์ ฟ้า 22/12/2559 อ/CD/ม/ก/ค - ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 U
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรงสำเนาระบุกระบะบรรทุกเสริมกระบะข้าง
C 108 TOYOTA ALTIS 1.8 A 1.8 07 06 กพ-3708 นครสวรรค์ เทา 26/03/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 258,744 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องยนต์ยังไม่ลงเล่ม มีใบเปลี่ยนเครื่องให้| ติดแก๊สลงเล่มถอดอุปกรณ์ออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 109 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 05 05 บพ-8808 ลำพูน น้ำตาล 01/07/2562 อ/CD/ม/ 178,477 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
C 110 HONDA CITY 1.5 M 1.5 02 กพ-2601 พิษณุโลก น้ำตาล 20/05/2561 อ/CD/ม/ก/ 23,960 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 111 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 06 05 บต-3484 พะเยา ขาว 31/03/2562 อ/CD/ค 175,011 ไม่เปิดราคา 7% 107 U
**หมายเหตุ ลากจูง
C 112 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 13 13 2กร-6764 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 87,262 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 C
C 113 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 11 11 บว-7789 เชียงใหม่ เทา 24/05/2562 อ/CD/ค 74,392 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)
C 114 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 M 2.5 08 08 ฌค-9841 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/05/2558 อ/CD/ค 416,352 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา)| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
C 115 HONDA CITY 1.5 M 1.5 10 10 งข-8063 เชียงใหม่ เทา 04/05/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 117,670 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
C 116 TOYOTA VIGO S/C 3.0 M 3.0 05 บน-7156 กำแพงเพชร เทา 19/06/2562 อ/CD/ม/ก/ค 995,092 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 U
**หมายเหตุ ลากจูง เปลี่ยนเพลาลงเล่ม ตัวรถถอดออกแล้ว| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)| คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย| แม็ค3ล้อ
C 117 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 11 10 ผอ-8665 เชียงใหม่ เทา 17/02/2561 อ/ว/ค 234,282 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ เสริมแหนบลงเล่ม
C 118 HONDA CITY 1.5 A 1.5 12 12 กล-6121 เชียงราย เทา 29/11/2560 อ/CD/ก/ABS/AB 124,779 ไม่เปิดราคา 7% 107 D
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
C 119 TOYOTA REVO SMART CAB 2.8 M 2.8 16 15 ผข-3254 นครสวรรค์ ดำ 17/10/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 64,249 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ -ไม่มี SD-CARD
C 120 TOYOTA VIOS A ฎท-5403 กรุงเทพมหานคร 09/04/2562 ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 107 C
C 121 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 M 2.4 16 16 ผข-3696 นครสวรรค์ เทา 14/11/2561 อ/CD/ก/ABS/AB 133,329 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 D
C 122 ISUZU D-MAX CAB 4 3.0 M 3.0 04 กม-9706 นครสวรรค์ เทา 22/10/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 247,761 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
C 123 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 08 07 ขต-566 เชียงใหม่ เทา 24/04/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 144,334 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส ตัวรถถอดแก๊สออกยังไม่แจ้งยกเลิก
C 124 TOYOTA VIGO S/C 2.5 M 2.5 08 08 ถณ-1655 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/09/2561 อ/CD/ค 162,309 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
C 125 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 10 10 2ฒฐ-1757 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 29/06/2561 อ/CD/ม/ค 176,564 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ แม็ก2ล้อ| เสริมแหนบลงเล่มแล้ว
C 126 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 M 2.5 09 08 กพ-8003 ลพบุรี เทา 02/04/2561 อ/CD/ม/ก/ค 237,011 ไม่เปิดราคา 7% 4,280 107 C
C 127 CHEVROLET COLORADO X-CAB M บบ-4716 พะเยา 14/08/2561 ว/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 7% 107 C
C 128 NISSAN ALMERA A ขห-7121 เชียงใหม่ 28/10/2559 ว/ก/AB ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ ทะเบียน 4กฐ 9874กทม
C 129 FORD RANGER SINGLECAB M ผธ-9607 เชียงใหม่ 31/03/2560 ว/ ไม่เปิดราคา 7% 107 D
C 130 HONDA CITY ZX A ขว-6864 เชียงใหม่ 20/07/2561 ว/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 107 C
C 131 ISUZU D-MAX SPACECAB M บท-9472 แพร่ 23/02/2562 ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 107 C
C 132 HONDA CIVIC M ขล-2738 เชียงใหม่ 11/09/2561 ว/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 107 C
C 133 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 06 06 บม-1105 พระนครศรีอยุธยา เทา 23/05/2558 อ/ - ไม่เปิดราคา 7% 107 U
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)| ไม่มีเครื่องยนต์ | ไม่มีกุญแจ
C 134 ISUZU DOUBLECAB 3.0 LS M 3.0 5กฉ-1948 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 139,105 270,000 7% 4,815 0 C
C 135 HONDA CIVIC 1.7 M 1.7 กข-2732 น่าน อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 211,040 55,000 7% 4,815 0 C
C 136 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB M บว-8910 นครสวรรค์ อ/ว/ก/ 288,680 130,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส
C 137 TOYOTA VIOS A 1กค-7746 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ม/ก/ 177,472 50,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ
C 138 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M กธ-7432 พิษณุโลก อ/ว/ม/ก/ 233,368 25,000 7% 4,280 0 C
C 139 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 บล-3909 เพชรบูรณ์ อ/ว/ม/ก/ 335,013 40,000 7% 7,490 0 C
C 140 TOYOTA COROLLA กน-9275 นครสวรรค์ อ/CD/ 428,818 40,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส
C 141 CHEVROLET COLORADO S-CAB M บพ-6116 พิษณุโลก อ/ว/ 211,073 60,000 7% 4,280 0 D
C 142 HONDA CITY TYPE Z A กง-8151 พะเยา ว/ม/ก/ 25,000 7% 0 D
C 143 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M บน-9391 พิจิตร อ/ว/ม/ก/ 140,945 350,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ติดรถทะเบียน บม 3987
C 144 MITSUBISHI LANCER A กง-4881 พิษณุโลก อ/ม/ก/ 223,294 40,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส
C 145 NISSAN FRONTIER M บท-8185 สุโขทัย อ/ม/ 196,893 55,000 7% 4,280 0 C
C 146 NISSAN NV QUEENCAB 1.6 A 1.6 01 บร-7832 พิษณุโลก เทา 30/03/2557 อ/CD/ม/ 334,209 20,000 7% 4,280 0 D
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 147 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 11 10 กม-3137 พิษณุโลก เทา 22/04/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 230,000 7% 4,280 0 U
**หมายเหตุ ลากจูง| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 148 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 09 09 บษ-4077 พิษณุโลก ขาว 13/07/2560 อ/ก/ค 132,185 230,000 7% 4,280 0 D