เชียงใหม่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์นิติบุคคล วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 สามแยกพืชสวนโลก ติดมาสด้าหางดง สาขาเชียงใหม่ เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30-05-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 A 1.2 13 13 ขม-8748 เชียงใหม่ ขาว 25/09/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 49,766 240,000 7% 107 C
C 002 TOYOTA COMMUTER 2.5 M 2.5 13 13 ฮม-3152 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2562 อ/ว/ก/ 92,947 636,000 7% 4,280 107 B
C 003 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 14 13 กพ-9176 เชียงราย แดง 15/05/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 38,066 231,000 7% 107 C
C 004 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 14 13 บต-9195 ชัยนาท ขาว 19/08/2561 อ/CD/ม/ก/ 156,480 221,000 7% 4,280 107 I
C 005 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 05 กต-4468 ขอนแก่น เทา 12/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 260,570 132,000 7% 4,280 107 I
C 006 MITSUBISHI LANCER 1.6 M 1.6 00 00 กฉ-1670 เพชรบูรณ์ เทา 24/08/2560 อ/ม/ก/ 171,400 47,000 7% 6,955 107 I
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 007 HONDA CITY 1.5 A 1.5 02 กจ-8826 เพชรบูรณ์ เทา 26/07/2560 อ/CD/ม/ก/ 227,692 61,000 7% 4,280 107 I
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
C 008 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 05 05 กน-1878 นครสวรรค์ นํ้าตาล 18/11/2561 อ/CD/ม/ก/ 250,109 116,000 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ
C 009 TOYOTA SOLUNA 1.5 M 1.5 02 กษ-148 เชียงใหม่ น้ำตาล 19/04/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 394,063 52,000 7% 107 I
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี) / ค่าภาษีค้างชำระ 3,838
C 010 HONDA CIVIC 1.6 A 1.6 97 ขท-1986 เชียงใหม่ น้ำตาล 27/05/2561 อ/CD/ม/ก/ 228,449 61,000 7% 107 I
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 011 TOYOTA ALTIS 1.8 A 1.8 01 ขน-9358 เชียงใหม่ เทา 12/12/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 222,373 85,000 7% 107 I
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว / ค่าภาษีค้างชำระ 1,077
C 012 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 07 07 กง-6344 สุโขทัย เทา 24/04/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 141,426 206,000 7% 107 C
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส ตัวรถถอดออก ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 013 TOYOTA WISH 2.0 A 2.0 04 1กบ-6274 กรุงเทพมหานคร เทา 23/03/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 272,231 184,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่ม
C 014 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 99 99 กพ-3073 พิษณุโลก เทา 08/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 275,288 50,000 7% 4,280 107 I
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม / ค่าภาษีค้างชำระ 865
C 015 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 A 1.2 13 12 1กต-1806 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/01/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 85,376 ถอนการประมูล 7% 107 B
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 016 HONDA CITY 1.5 M 1.5 01 กค-2920 น่าน เทา 05/10/2561 อ/CD/ม/ก/ 285,695 57,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
C 017 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 01 กย-5394 เชียงใหม่ น้ำตาล 17/07/2560 อ/ว/ม/ก/ 241,072 58,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว / ค่าภาษีค้างชำระ 881
C 018 HONDA CIVIC 1.6 A 1.6 99 กบ-7079 นครสวรรค์ น้ำตาล 22/11/2559 อ/CD/ก/ 267,404 60,000 7% 4,280 107 I
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 019 FORD FIESTA 1.5 (HB) A 1.5 14 13 ขม-3643 ชลบุรี ส้ม 18/06/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 35,307 217,000 7% 4,280 107 I
C 020 MAZDA BT-50 DOUBLE CAB 2.2 M 2.2 14 13 กน-3121 ลำปาง ขาว 28/04/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 139,422 326,000 7% 107 I
C 021 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 14 14 บห-8834 นครสวรรค์ ดำ 17/06/2561 อ/CD/ม/ก/ค 83,264 ถอนการประมูล 7% 107 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 022 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 M 2.5 15 15 1ฒต-5952 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/03/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 243,286 460,000 7% 4,280 0 I
C 023 FORD FIESTA (HB) 1.5 A 1.5 14 13 กฉ-1594 กำแพงเพชร เทา 19/02/2558 อ/CD/ม/ก/AB 76,665 180,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 024 MAZDA BT-50 DOUBLE CAB PRO 2.2 M 2.2 13 13 กง-3775 อุทัยธานี แดง 26/08/2557 อ/CD/ม/ก/ค 278,737 340,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 025 MERCEDES-BENZ C230 A 1.8 06 04 ชข-2775 กรุงเทพมหานคร เทา 23/01/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 153,681 360,000 7% 4,280 0 B
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 026 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 A 2.8 13 13 2กย-1600 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/10/2557 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 107,007 390,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 027 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 A 1.2 16 16 กฉ-4891 แพร่ ขาว 14/03/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 36,962 230,000 7% 0 C
C 028 MAZDA BT-50 DOUBLE CAB 2.2 M 2.2 15 14 กง-7299 น่าน เทา 23/02/2559 อ/CD/ม/ก/ 54,258 280,000 7% 0 I
C 029 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 12 12 ขท-728 เชียงใหม่ เทา 27/07/2560 อ/CD/ม/ก/ 111,379 ถอนการประมูล 7% 0 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 030 TOYOTA VIGO CAB 3.0 M 3.0 06 06 ตท-643 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 19/05/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 167,863 230,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)
C 031 MAZDA 3 A 1.6 12 12 ขท-1490 เชียงใหม่ ขาว 01/08/2556 อ/CD/ม/ก/AB 76,624 200,000 7% 0 I
C 032 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 01 บน-2001 อุตรดิตถ์ เทา 30/03/2560 อ/CD/ม/ก/ 205,170 100,000 7% 4,280 0 C
C 033 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 14 13 3กผ-5441 กรุงเทพมหานคร เทา 03/09/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 113,958 230,000 7% 4,280 0 C
C 034 CHEVROLET COLORADO S-CAB 2.5 M 2.5 13 13 ผร-7222 เชียงใหม่ ดำ 17/09/2559 อ/CD/ก/ 386,926 160,000 7% 0 I
**หมายเหตุ เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาลงเล่ม ตัวรถถอดออกแล้ว|ดามคัดซี|ลักษณะไม่ตรง สำเนาลงกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)
C 035 ISUZU MU-7 3.0 AT A 3.0 05 05 กร-7383 เชียงใหม่ เทา-เทา 18/10/2556 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 208,556 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 036 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB 2.4 M 2.4 14 12 2กษ-8922 กรุงเทพมหานคร นํ้าตาล 08/01/2561 อ/CD/ม/ก/ 94,558 250,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว
C 037 TOYOTA REVO S/C 2.4 M 2.4 17 16 1ฒฮ-9308 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/03/2561 อ/CD/คAB 25,054 350,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา)
C 038 FORD ESCAPE 3.0 A 3.0 03 ขล-9845 เชียงใหม่ ดำ 16/07/2558 อ/CD/ม/ก/ 349,945 60,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้
C 039 HONDA JAZZ 1.5 S-AT (I-DSI) A 1.5 06 กต-8549 ปราจีนบุรี ดำ 28/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 154,014 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 C 2K14
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 040 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 11 11 บธ-7170 เลย เทา 25/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 380,717 290,000 7% 0 I
C 041 CHEVROLET OPTRA 1.6 A 1.6 10 10 ขษ-4874 เชียงใหม่ ขาว 24/12/2558 อ/CD/ก/ 102,890 90,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
C 042 NISSAN FRONTIER KINGCAB M บธ-8962 อุตรดิตถ์ อ/CD/ม/ก/ 109,642 ถอนการประมูล 7% 4,280 0 B
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 043 TOYOTA ALTIS 1.6 A 1.6 10 10 ฎณ-3460 กรุงเทพมหานคร เทา 03/03/2558 อ/CD/ม/ก/ 158,162 190,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 044 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 M 3.0 03 บว-9587 พิษณุโลก เขียว 26/06/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 280,570 140,000 7% 4,280 0 C
C 045 MAZDA 3 (5HB) A 2.0 11 11 กท-7988 อุบลราชธานี ขาว 02/08/2555 อ/CD/ม/ก/AB 100,480 240,000 7% 0 I
**หมายเหตุ สีไม่ตรงเล่มสีขาว ตัวรถสีดำไม่มีใบเปลี่ยนสี| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 046 FORD RANGER DOUBLECAB M ขย-8468 เชียงใหม่ อ/CD/ม/ก/ABS/AB 102,522 ถอนการประมูล 7% 0 B
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 047 HONDA ACCORD 2.4 A 2.4 04 กบ-5356 ลำปาง ดำ 06/05/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 201,579 160,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว
C 048 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 3.0 M 3.0 09 08 1ฒข-8189 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/02/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 104,885 ถอนการประมูล 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 049 CHEVROLET AVEO 1.6 A 1.6 11 11 ญศ-4226 กรุงเทพมหานคร เทา 14/10/2555 อ/CD/ม/ก/ 135,687 100,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 050 AUDI A4 A 1.8 97 กง-7101 ลำพูน เทา 01/10/2557 อ/CD/ม/ก/AB 193,598 20,000 0 I
**หมายเหตุ บังคับโอน60วัน ขายแบบไม่มี VAT 7%|ไมมีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้
C 051 CHEVROLET ZAFIRA 2.2 A 2.2 02 งค-5231 เชียงใหม่ เทา 12/03/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 30,000 0 B
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%, บังคับโอนภายใน 60 วัน ไมมีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง ไมล์ชำรุด
C 052 MAZDA 3 1.6 (HB) A 1.6 12 12 1กง-7734 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/11/2559 อ/CD/ม/ก/AB 69,230 260,000 0 10000.00 I
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%,มัดจำเล่ม 10,000 บาท ไมมีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง|
C 053 NISSAN FRONTIER S/C 2.7 M 2.7 03 บห-2274 นครสวรรค์ น้ำเงิน 07/01/2560 อ/ 243,624 30,000 4,280 0 I
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% บังคับโอนภายใน 60 วัน| ไมมีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 054 NISSAN SUNNY 1.6 A 1.6 04 กย-9513 เชียงราย น้ำเงิน 29/04/2559 อ/CD/ม/ก/ 130,990 80,000 0 10000.00 C
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ขายแบบไม่มี VAT 7%,มัดจำเล่ม 10,000 บาท ไมมีใบเสร็จค่าขายรถออกให้ผู้ประมูลชำระค่าอากรโอนเอง
C 055 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 07 06 บน-8287 สุโขทัย น้ำตาล 30/12/2560 อ/CD/ม/ก/ค 356,157 150,000 7% 4,280 0 B
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
C 056 TOYOTA ALTIS 1.6 A 1.6 03 กต-6679 ลำปาง เทา 15/10/2554 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 343,027 100,000 7% 0 B
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 057 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 05 บษ-6176 พิษณุโลก เทา 22/08/2560 อ/CD/ม/ก/ 334,671 80,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บบ5598เพชรบุรี| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 058 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 13 13 กต-378 สุพรรณบุรี ดำ 23/08/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 144,741 220,000 7% 4,280 0 C
C 059 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 M 2.5 15 14 บม-8581 กำแพงเพชร ฟ้า 19/10/2559 อ/CD/ม/ก/คAB 73,618 430,000 7% 4,280 0 B
C 060 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 03 ฎผ-7798 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 17/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 316,429 100,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว
C 061 TOYOTA TIGER CAB 2.5 A 2.5 04 04 1ฒต-3161 กรุงเทพมหานคร เทา 02/04/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ 201,396 80,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง ไม่มีเอกสารใบเปลี่ยนเครื่อง| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีข้างเสริม)
C 062 VOLVO S 80 A 2.3 04 2กณ-4783 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/03/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 206,415 150,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 063 MITSUBISHI MEGA CAB STRADA 2.8 M 2.8 05 05 ผอ-7212 นครราชสีมา ดำ-เทา 26/08/2560 อ/CD/ม/ก/ 321,961 90,000 7% 4,280 0 C
C 064 TOYOTA YARIS 1.5 A 1.5 07 07 ขน-5094 นครราชสีมา เทา 01/08/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 184,027 160,000 7% 0 I
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 065 TOYOTA VIGO CAB 2.5 D4D M 2.5 05 บต-8745 พะเยา เทา 17/02/2555 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 295,707 200,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|เลขคัซซีเป็นสนิม ผู้ซื้อได้ดำเนินการเอง
C 066 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 A 1.2 13 12 กบ-2175 นครสวรรค์ ขาว 04/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 136,924 160,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้านทะเบียน
C 067 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 00 ภม-1449 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/09/2555 อ/ม/ก/ 271,283 20,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ติดแก็สลงเล่มแล้ว| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 068 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 11 11 ฒง-8333 กรุงเทพมหานคร เทา 26/04/2558 อ/CD/ม/ก/ค 134,464 220,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 069 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 04 บษ-3421 พิษณุโลก เทา 18/03/2560 อ/CD/ม/ 175,027 70,000 7% 4,280 0 B
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(มีหลังคา)
C 070 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 14 13 ผก-5709 นครสวรรค์ ดำ 22/04/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 105,139 430,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 071 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 16 16 บบ-6662 สุโขทัย ขาว 12/07/2560 อ/ม/ก/ค 37,246 360,000 7% 0 4280.00 U
**หมายเหตุ ลากจูง
C 072 HINO 6 WHEELS 150 แรงม้า M - 14 70-6575 เชียงใหม่ ขาว-ชมพู-ม่วง 31/03/2558 อ/ว/ก/ 17,919 630,000 7% 0 1605.00 B
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 073 HONDA CITY 1.5 A 1.5 12 11 ฆค-1443 กรุงเทพมหานคร เทา 25/01/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 306,049 300,000 7% 0 C
C 074 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 M 2.2 13 13 กย-3312 พิษณุโลก แดง 10/05/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 120,547 380,000 7% 0 I
C 075 NISSAN MARCH 1.2 A 1.2 11 10 กท-7709 เชียงราย ขาว 14/03/2560 อ/CD/ม/ก/AB 126,289 180,000 7% 0 C
**หมายเหตุ หน้าเล่มระบุติดแก๊ส ถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก
C 076 MAZDA BT-50 DOUBLE CAB 2.2 M 2.2 15 14 กม-8054 เชียงราย ขาว 27/02/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 27,842 440,000 7% 0 B
C 077 TOYOTA ALTIS 1.8 A 1.8 08 08 4กฐ-2610 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 165,648 210,000 7% 0 I
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊สลงเล่ม ยังไม่แจ้งยกเลิก |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 078 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 2.5 M 2.5 01 ผร-7668 เชียงใหม่ น้ำตาล 23/08/2561 อ/CD/ม/ก/ 245,371 97,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 079 TOYOTA SOLUNA 1.5 M 1.5 00 กธ-8806 เชียงใหม่ เทา 11/04/2561 อ/ม/ก/ABS/AB 221,085 50,000 7% 0 I
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง ไม่มีใบเปลี่ยนเครื่อง ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 080 TATA XENON M 2.1 12 11 บร-1780 ลำปาง ขาว 05/06/2561 อ/CD/ก/ 328,177 110,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่ม|เสริมแหนบยังไม่ลงเล่ม
C 081 MITSUBISHI LANCER 1.6 M 1.6 01 กบ-4953 เชียงราย เทา 07/11/2557 อ/ม/ก/ 197,390 59,000 7% 0 C
**หมายเหตุ สีไม่ตรง |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 082 CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8 A 2.8 14 13 3กม-6532 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/10/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 10,450 ถอนการประมูล 7% 0 I
**หมายเหตุ ถอนประมูล
C 083 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 M 2.5 08 08 กต-214 เชียงราย เทา 17/11/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 167,499 170,000 7% 0 C
C 084 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 06 05 กล-5441 เชียงราย เทา 09/02/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 175,891 150,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 085 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 06 06 บท-7277 สุโขทัย ฟ้า 17/02/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/ 185,041 220,000 7% 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 086 MAZDA 3 A 1.6 09 06 ขก-3642 เชียงใหม่ ขาว 07/09/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 171,479 180,000 7% 0 C
C 087 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 08 08 ผฉ-7631 อุดรธานี ดำ 19/12/2560 อ/CD/ม/ 183,517 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ รถจอดสหการฯพิษณุโลก,ดามคัทซี ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ|แม็ก3ล้อ
C 088 TOYOTA YARIS 1.5 M 1.5 07 07 กท-2870 เชียงราย ดำ 27/08/2561 อ/ม/ก/ABS/AB 151,268 150,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 089 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 ผอ-1724 เชียงใหม่ เทา 25/10/2559 อ/CD/ม/ก/ค 215,424 190,000 7% 0 C
C 090 HONDA CITY 1.5 A 1.5 07 06 กฉ-3551 แพร่ ดำ 26/02/2561 อ/CD/ม/ก/ 161,836 75,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ
C 091 ISUZU D-MAX CAB 4 3.0 M 3.0 09 09 กน-8925 ลำปาง ดำ 06/10/2559 อ/CD/ก/คABS/ 119,627 320,000 7% 0 C
C 092 HONDA CITY 1.5 M 1.5 02 กข-4132 พะเยา น้ำตาล 21/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 237,907 75,000 7% 0 C
C 093 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 04 ขษ-7095 เชียงใหม่ น้ำตาล 14/10/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 215,150 100,000 7% 0 C
C 094 HONDA CITY 1.5 A 1.5 02 กท-9286 ลำปาง แดง 22/02/2561 อ/CD/ม/ก/ 247,045 78,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 095 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 A 1.2 14 13 ขอ-7055 เชียงใหม่ ฟ้า 10/10/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 94,156 220,000 7% 0 C
C 096 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 M 2.4 17 16 บษ-1904 ลำปาง เทา 14/09/2561 อ/CD/ก/คABS/AB 19,308 400,000 7% 0 I
C 097 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 13 13 ผย-8758 เชียงใหม่ เทา 02/04/2560 อ/CD/ม/ก/ - 130,000 7% 0 N
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แม็ก3ล้อ
C 098 CHEVROLET ZAFIRA 2.2 A 2.2 05 กพ-677 เชียงราย เทา 24/02/2557 อ/CD/ม/ก/ 212,380 50,000 7% 0 4280.00 I
**หมายเหตุ สตาร์ทติดเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่ง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 099 TOYOTA TIGER CAB 3.0 M 3.0 00 บษ-2670 นครสวรรค์ เทา 15/02/2557 อ/ว/CD/ก/ABS/ 230,264 40,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอร์รี่ ฯ| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 100 FORD LASER 1.6 A 1.6 04 กง-6256 อุตรดิตถ์ น้ำตาล 02/02/2556 อ/CD/ม/ก/ 159,366 30,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 101 HONDA JAZZ 1.5 A 1.5 04 กธ-3617 สระบุรี เทา 06/08/2557 อ/ว/ม/ก/ABS/ 222,571 100,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 102 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 10 10 ถษ-6094 กรุงเทพมหานคร เหลือง 27/05/2559 อ/CD/ค 198,540 130,000 7% 0 C
**หมายเหตุ แจ้งเปลี่ยนสีลงเล่ม
C 103 HONDA CITY 1.5 M 1.5 00 กธ-5833 พิษณุโลก น้ำตาล 26/04/2555 อ/CD/ม/ก/ 285,027 25,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 104 TOYOTA VIGO S/C 3.0 M 3.0 09 08 บล-7924 พิษณุโลก เทา 03/02/2558 อ/CD/ค 536,135 120,000 7% 5,885 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุกระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)
C 105 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 11 11 ขฉ-72 เชียงใหม่ ขาว 20/09/2556 อ/CD/ม/ก/ 101,511 180,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 106 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 M 2.5 05 นข-1462 พะเยา เทา 08/01/2558 อ/CD/ม/ก/ค 260,212 150,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
C 107 TOYOTA YARIS 1.5 M 1.5 06 06 กม-3407 พิษณุโลก เทา 03/08/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 204,454 100,000 7% 0 C
C 108 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 08 07 ชห-4486 กรุงเทพมหานคร เทา 28/02/2559 อ/CD/ม/ก/ 89,165 210,000 7% 5,885 0 C
C 109 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 M 2.5 06 06 ตต-5801 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 03/04/2558 อ/CD/ม/ก/ค 50,000 7% 6,955 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ