กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 (ลาน 2) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 07-07-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 001 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 บว-9344 บุรีรัมย์ เทา 23/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 152,489 180,000 7% ฟรี C2 02D27
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 002 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 08 07 บพ-1652 สุรินทร์ เทา 14/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 328,435 130,000 7% ฟรี D 02D26
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 003 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ผฉ-3788 นครสวรรค์ ขาว 19/04/2565 อ/ว/CD/ 263,997 150,000 7% ฟรี C2 02D25
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฒศ-9681กรุงเทพมหานคร| เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 004 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 22 21 ยจ-6775 ชลบุรี เทา 06/05/2566 อ/ว/CD/ม/ 7,515 320,000 7% ฟรี D 02D24
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ข-1849ชลบุรี| กระจกประตูขวาแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 005 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 10 บห-37 สกลนคร เทา 24/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 159,717 200,000 7% ฟรี C2 02D23
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 006 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 11 10 บว-8100 ศรีสะเกษ เทา 26/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 256,514 200,000 7% ฟรี C2 02D22
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 007 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ผค-42 เพชรบูรณ์ เทา 02/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 168,039 140,000 7% ฟรี D 02D21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 008 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi (S) M 2.5 13 13 บธ-4288 นครพนม ขาว 09/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 283,325 160,000 7% ฟรี D 02D21
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 009 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 09 09 ฎค-2841 กรุงเทพมหานคร เทา 03/12/2565 อ/ว/CD/ 434,879 170,000 7% ฟรี D 02D20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 010 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ X-SERIES M 2.5 11 11 ผข-3815 เพชรบูรณ์ ดำ 24/03/2565 อ/ว/CD/ 137,107 180,000 7% ฟรี D 02D19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 011 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 18 18 8กฆ-6106 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 32,755 300,000 7% 3632.65 ฟรี D 02D19
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่แผ่นเพลทอยูฝั่งขวา**ขนส่ง ตรวจสอบเลขตัวรถ 2|7|65 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 012 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 11 11 2ฒษ-6461 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 30/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 199,538 180,000 7% ฟรี D 02D18
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 013 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 16 16 บม-9873 ชุมพร เทา 27/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 64,038 280,000 7% ฟรี D 02D18
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 014 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S (CAMERA) AB M 2.5 18 17 ผธ-7143 อุดรธานี เทา 05/02/2564 อ/ว/CD/ 43,299 230,000 7% ฟรี C2 02D17
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 015 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 12 บษ-447 อุบลราชธานี เทา 21/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 99,879 160,000 7% ฟรี C2 02D17
**หมายเหตุ ดัดแหนบ|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 016 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (CAMERA) AB M 2.5 16 16 บบ-5648 สระแก้ว เทา 05/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 136,257 220,000 7% ฟรี D 02D16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 017 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 06 06 บฉ-2315 สมุทรสาคร ฟ้า 27/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 323,647 90,000 7% ฟรี I 02D16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี|คัดู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 018 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 Ddi (S) 4WD (AB) M 3.0 19 19 บร-3680 ชุมพร เทา 17/09/2563 อ/ว/CD/ม/ 93,315 340,000 7% ฟรี D 02D15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 019 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 PLUS (AB/ABS) เบนซิน M 2.4 15 15 3ฒก-467 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 38,347 200,000 7% ฟรี C2 02D14
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 020 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 19 19 บพ-3633 ภูเก็ต ขาว 18/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 42,072 340,000 7% ฟรี D 02D27
**หมายเหตุ ดัดแหนบโหลด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 021 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 18 18 ยข-7716 ชลบุรี ขาว 28/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 73,731 300,000 7% ฟรี C2 02D26
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 022 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.5 DID PLUS (AT) AB/ABS A 2.5 14 13 กฉ-3849 สุรินทร์ ขาว 26/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 328,231 220,000 7% ฟรี D 02D25
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 023 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 15 15 บษ-9196 สกลนคร ขาว 17/07/2565 อ/ว/CD/ 81,146 230,000 7% ฟรี C2 02D24
**หมายเหตุ เสริมเเหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 027 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บห-4174 พิษณุโลก เทา 12/02/2565 อ/ว/CD/ 261,293 130,000 7% ฟรี 5000.00 D 02D20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|สีไม่ตรง|วางแผ่นเพลทมาใหม่|วิทยุชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 028 MITSUBISHI TRITON CAB GL 2.5 DID (AB) M 2.5 19 19 ผษ-4435 ขอนแก่น ดำ 08/08/2565 อ/ว/CD/ 300,948 220,000 7% ฟรี C2 02D20
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|เบาะแค๊ปไม่มี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 030 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บฉ-5856 ระนอง น้ำเงิน 30/09/2564 อ/ว/CD/ 229,290 120,000 7% ฟรี D 02D19
**หมายเหตุ เสริมเเหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม|ดามคัชซี|วางแผ่นเพลทมาใหม่ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||ขนส่ง ตรวจสอบคัทซี 2|7|65 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 031 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 16 ผค-4198 อุบลราชธานี ขาว 13/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 305,867 280,000 7% 2348.78 ฟรี C2 02D18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 032 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ผฉ-2839 นครศรีธรรมราช เทา 19/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 404,217 120,000 7% ฟรี 5000.00 D 02D17
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 033 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บษ-3424 ศรีสะเกษ เทา 13/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 164,817 180,000 7% ฟรี C2 02D17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 034 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (L) AB M 2.5 15 15 ผน-5280 อุดรธานี เทา 26/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 199,180 300,000 7% ฟรี C2 02D16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 035 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 18 18 ผฉ-3870 เชียงราย ขาว 04/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 138,404 250,000 7% ฟรี C2 02D15
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 036 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 2ฒห-7867 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/02/2565 อ/ว/CD/ 172,125 250,000 7% ฟรี D 02D15
**หมายเหตุ เสริมเเหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้แช่เย็น (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 037 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) M 2.5 13 13 ฒฬ-1834 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/07/2564 อ/ว/CD/ม/ 176,238 250,000 7% ฟรี C2 02D14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 038 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 PLUS (AB/ABS) เบนซิน M 2.4 11 09 2ขจ-8335 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 287,057 130,000 7% ฟรี C2 02D14
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 039 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S (CALIBRE) ABS M 2.5 16 16 ผบ-3898 อุดรธานี เทา 01/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 219,637 230,000 7% ฟรี C2 02D27
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒษ-6445กรุงเทพมหานคร| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 040 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS (S) M 2.5 13 12 ผค-4729 เพชรบูรณ์ เทา 06/09/2565 อ/ว/CD/ 185,011 170,000 7% ฟรี D 02D27
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บบ-1394 เพชรบุรี| ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เสริมเเหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม(ตัวรถแหนบเดิม เพลาเดิมยังไม่ได้แจ้งยกเลิก)|แหนบไม่ครบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 041 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 19 19 ขษ-6811 สงขลา ขาว 18/12/2563 อ/ว/CD/ม/ 77,324 380,000 7% ฟรี D 02D26
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แปลงหน้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 042 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 Ddi (S) AB M 3.0 18 18 ผฉ-4752 เชียงราย ขาว 10/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 441,290 240,000 7% ฟรี D 02D25
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เปลี่ยนเพลา,เสริมเเหนบ ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 043 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (AB/ABS) M 3.0 12 12 ขก-1982 พระนครศรีอยุธยา ดำ 12/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 147,286 320,000 7% ฟรี C2 02D24
**หมายเหตุ เปลี่ยนวิทยุ|ดัดแหนบโหลด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 044 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 18 18 บษ-9003 พระนครศรีอยุธยา เทา 21/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 83,203 300,000 7% ฟรี D 02D23
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 045 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 บว-5040 นครปฐม เทา 28/12/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 599,753 100,000 7% ฟรี C2 02D22
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 046 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 บม-1545 ลำปาง เทา 06/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 158,907 160,000 7% ฟรี C2 02D21
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 047 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT (ABS) M 2.5 08 08 บล-7100 กาญจนบุรี เทา 01/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 208,997 80,000 7% ฟรี D 02D20
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 048 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 10 10 บล-3904 บุรีรัมย์ เทา 14/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 320,064 150,000 7% ฟรี D 02D19
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 049 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 12 12 ยจ-2102 นครราชสีมา เทา 29/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 435,269 200,000 7% ฟรี D 02D19
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 050 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 11 10 ผจ-2503 นครสวรรค์ น้ำตาล 11/01/2566 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 145,978 220,000 7% ฟรี D 02D18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 051 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) M 3.0 08 08 กค-3224 พัทลุง เทา 29/09/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 392,181 160,000 7% ฟรี C2 02D17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 052 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 07 07 ตล-7273 กรุงเทพมหานคร เทา 09/02/2566 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 181,336 130,000 7% ฟรี 5000.00 D 02D17
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 053 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LTZ Z71 (AT) AB/ABS A 2.8 13 13 กย-6587 ลพบุรี ขาว 18/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 144,449 200,000 7% ฟรี C2 02D16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 054 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 HI-RIDER WLIDTRAK (AB/ABS) M 2.5 09 09 ผฉ-5955 เชียงราย น้ำตาล 11/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 298,640 130,000 7% ฟรี D 02D16
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 055 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) M 3.0 06 06 บธ-4171 ชัยนาท เทา 17/03/2565 อ/ว/CD/ก/คABS/ 263,095 150,000 7% ฟรี 5000.00 D 02D15
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 056 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 11 11 ฮน-3208 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2566 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 796,662 280,000 7% ฟรี C2 02D14
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 057 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (ABS) M 3.0 14 14 ฮฮ-2095 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/05/2566 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 377,668 360,000 7% ฟรี D 02D14
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||รถป้ายฟ้า|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 058 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.8 LT Z71 M 2.8 12 12 บว-6435 พระนครศรีอยุธยา ฟ้า 03/07/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 157,198 130,000 7% ฟรี C2 02I21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 059 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi (S) M 2.5 15 15 ผก-4221 ราชบุรี ขาว 03/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 399,158 200,000 7% ฟรี D 02I21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตกร้าว|ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 060 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (TRD) AB/ABS M 2.5 14 14 ผว-7779 นครราชสีมา ขาว 24/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 307,162 260,000 7% ฟรี C2 02I20
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 061 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 06 06 บธ-265 อ่างทอง เทา 27/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 210,218 120,000 7% ฟรี 5000.00 D 02I19
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 062 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 15 14 บย-8866 กาญจนบุรี ขาว 07/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 661,292 120,000 7% ฟรี D 02I19
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ลักษณะไม่ตรง| ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|ทะเบียนจะระงับวันที่ 07-07-2565|เสริมเเหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 063 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 08 08 กจ-2371 มุกดาหาร เทา 16/06/2563 อ/ว/CD/ก/คABS/ 299,773 140,000 7% ฟรี C2 02I18
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 064 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 10 กค-7748 อุตรดิตถ์ เทา 09/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 96,030 220,000 7% ฟรี C2 02I17
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 065 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 20 19 บพ-5357 ภูเก็ต ขาว 16/01/2565 อ/ว/CD/ 160,550 240,000 7% ฟรี C2 02I16
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 066 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 13 12 ผอ-105 ขอนแก่น ดำ 24/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 122,908 240,000 7% ฟรี C2 02I16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 067 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 บห-1511 พระนครศรีอยุธยา แดง-ดำ 14/03/2566 อ/ว/CD/ก/คABS/ 351,403 280,000 7% ฟรี C2 02I15
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 068 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ X-SERIES M 2.5 10 10 ยข-170 นครราชสีมา ดำ 29/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 155,115 190,000 7% ฟรี C2 02I14
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 069 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (Z) X-SERIES (AB/ABS) M 1.9 17 17 บง-3439 บึงกาฬ ขาว 20/12/2564 อ/ว/CD/ 135,420 300,000 7% 2411.78 ฟรี D 02I21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่ |สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 070 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS (S) M 2.5 14 บร-8673 ชัยภูมิ เทา 23/12/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 148,673 160,000 7% ฟรี D STATION-2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 071 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 11 11 บม-343 พิจิตร เทา 20/04/2565 อ/ว/CD/ก/คABS/ 177,273 100,000 7% ฟรี D STATION-2
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 072 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB (NEW) GL 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 20 ยง-7200 ชลบุรี ขาว 30/06/2565 อ/ว/CD/ 53,484 240,000 7% ฟรี C2 02I19
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 073 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 12 12 ผบ-3656 อุดรธานี ขาว 16/07/2564 อ/CD/ 157,118 170,000 7% ฟรี C2 STATION-2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 074 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 15 บพ-9403 สระแก้ว เทา 07/04/2565 อ/CD/ 218,945 280,000 7% 2678.78 ฟรี C2 STATION-5
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม |ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 101 MAZDA 2 1.5 A 1.5 12 12 ฆช-218 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 02/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 181,551 125,000 7% 1,926 0 C2 02B12
**หมายเหตุ ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขาว ไฟรูปเครื่องโชว์ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 102 MITSUBISHI PAJERO GT 2.5 DID (AB/ABS) A 2.5 10 10 ฆว-3877 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 189,173 261,000 7% 1,070 0 C2 02B12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 103 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E A 1.6 04 กษ-9982 อุบลราชธานี เทา 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 302,337 43,000 7% 4,815 0 D 02B12
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 104 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 11 11 1ฒณ-6177 กรุงเทพมหานคร เทา 31/05/2563 อ/ว/CD/ 730,104 62,000 7% 4,815 0 I 02B12
**หมายเหตุ |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนทุกกรณี|ลักษณะไม่ตรง|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 105 MITSUBISHI TRITON CAB 4 GLS 2.5 DID PLUS (AB/ABS) A 2.5 13 12 กท-9582 มหาสารคาม ขาว 01/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 87,753 189,000 7% 4,815 0 I 02B12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 106 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 M 2.2 15 13 2ฒศ-3154 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 185,571 153,000 7% 1,926 0 I 02B12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ดัดแหนบโหลดต่ำ|แซสซีผุทะลุคอหลังซ้าย|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 107 TOYOTA AVANZA 1.5 E (ABS) A 1.5 11 11 กท-3602 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 16/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 211,302 100,000 7% 3,210 0 I 02B12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|แซสซีตัดต่อเลาะเชื่อมกลางหลังซ้ายขวา|เป่าเชื่อมคานหน้าซ้ายขวา|คานหน้าสนิมผุทะลุ|เครื่องเกียรรั่วมาก
2- 108 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 15 14 4กร-7106 กรุงเทพมหานคร เทา 17/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 121,440 218,000 7% 1,926 0 D 02B12
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 109 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 04 ผก-4987 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน 19/05/2562 อ/ว/CD/ม/ 304,709 44,000 7% 4,280 0 D 02B12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 110 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 E M 3.0 06 06 กง-2836 เพชรบุรี เทา 27/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 327,463 146,000 7% 3,210 0 C2 02B12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|กระจกหน้าแตกจุด|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 111 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 18 17 2ฒศ-1044 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 61,198 237,000 7% 1,926 0 C2 02B12
**หมายเหตุ โหลดต่ำ|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 112 ISUZU D-MAX CAB4 3.0 VCROSS Z-PRESTIGE 4WD MT (VGS, NAVI) M 3.0 12 12 ขม-1940 สงขลา ดำ 11/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 154,055 320,000 7% 5,885 0 C2 02B12
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลียนวิทยุ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 113 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 04 04 บฉ-7627 มุกดาหาร เเดง 03/06/2560 อ/ว/CD/ม/ 353,163 38,000 7% 4,815 0 D 02B12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 115 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 12 12 ฒม-525 กรุงเทพมหานคร เทา 22/11/2562 อ/ว/CD/ 199,222 120,000 7% 1,926 0 C2 02B12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 116 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 บต-5676 มุกดาหาร เทา 12/09/2562 อ/ว/CD/ -(ตรวจสอบไ 67,000 7% 4,815 0 I 02B12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|แซสซี่ซ้ายขวาผุทะลุ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม คราบน้ำดัน ควันขาว
2- 117 HONDA ACCORD 2.0 JP I-VTEC A 2.0 12 12 งค-6914 เชียงใหม่ ขาว 06/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 120,396 274,000 7% 3,210 0 C2 02B12
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 118 TOYOTA ALTIS 1.8 CVT (AB/ABS) A 1.8 13 13 ขจ-1517 สงขลา ขาว-เเดง 17/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 41,589 176,000 7% 5,885 0 D 02B12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักโดยติดตั้งถุงลมแบบไฮโดรลิก ยกขึ้น-ลงได้|ขยายซุ้มล้อแบบโปง |น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 119 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 13 13 จค-5362 ชลบุรี ขาว 20/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 110,239 182,000 7% 2,140 0 C2 02B12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 120 NISSAN MARCH 1.2 A 1.2 11 11 8กส-7545 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/05/2563 อ/ว/CD/ม/ 162,784 80,000 7% 2,140 0 5350.00 C2 02B12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 121 NISSAN NAVARA SINGLE CAB 2.5 XE M 2.5 10 10 ถษ-9966 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 16/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 340,913 80,000 7% 4,815 0 D 02C12
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|เพลาลอย ยังไม่ลงเล่ม|สีไม่ตรง แก้ม+ฝากระโปรงสีดำ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 122 HONDA CITY 1.5 V-AT I-VTEC A 1.5 10 09 กท-1808 สุราษฎร์ธานี เทา 18/01/2564 อ/ว/CD/ABS/ 249,635 133,000 7% 4,815 0 D 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 123 NISSAN TIIDA HATCHBACK 1.6 G (AB/ABS) A 1.6 07 06 ชธ-4967 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 302,253 43,000 7% 4,280 0 D 02C12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(เเต่ตัวรถถอดแก๊สออกเเล้ว) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนตืเดินไม่เรียบ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 124 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 บร-5951 มหาสารคาม เทา 24/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 448,286 131,000 7% 4,815 0 D 02C12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 125 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT (AB/ABS) A 1.6 16 16 ขค-3568 อุบลราชธานี เทา 23/09/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 269,858 240,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 126 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT A 1.2 13 12 ขต-4387 ชลบุรี เเดง 18/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 105,979 106,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 127 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 14 13 9กษ-6601 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 224,979 179,000 7% 4,815 0 D 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 128 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 15 14 1ฒถ-4744 กรุงเทพมหานคร เทา 02/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 320,944 140,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ เสริมแหนบ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 129 MAZDA 2 1.5 A 1.5 11 11 งพ-9782 เชียงใหม่ เทา 23/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 225,790 94,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 130 SUZUKI SWIFT 1.2 GLX CVT A 1.2 12 12 งบ-1343 เชียงใหม่ น้ำเงิน-ขาว 05/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 147,315 137,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม
2- 131 MITSUBISHI STRADA EXT. CAB 2.8 GLX MT M 2.8 05 บพ-1466 ภูเก็ต น้ำเงิน 13/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 326,946 55,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.02)|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 132 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 04 กษ-8815 อุบลราชธานี น้ำตาล 08/08/2563 อ/ว/CD/ม/ 287,690 60,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 133 NISSAN MARCH 1.2 E CVT A 1.2 10 10 กฉ-1902 ยโสธร เทา 01/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 218,150 71,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรูปเครื่องโชว์ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 134 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 1.6 10 10 ฎม-5950 กรุงเทพมหานคร เทา 28/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 207,423 56,000 7% 1,926 0 C2 02C12
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 135 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 13 3กธ-5871 กรุงเทพมหานคร เทา 01/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 138,054 176,000 7% 4,815 0 D 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 136 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 16 16 บล-3739 กาฬสินธุ์ ขาว 28/06/2563 อ/ว/CD/ABS/ 194,437 236,000 7% 2,675 0 C2 02C12
**หมายเหตุ เสริมเเหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ตัวรถเพลาเดิมยังไม่แจ้งยกเลิก|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 137 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 05 บบ-2547 สระแก้ว น้ำตาล 30/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 311,886 111,000 7% 2,675 0 C2 02C12
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 138 TOYOTA CAMRY 2.5 G (AB/ABS) A 2.5 19 18 8กภ-3964 กรุงเทพมหานคร เทา 14/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 53,434 780,000 7% 2,675 0 C2 02C12
2- 139 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บน-9421 ร้อยเอ็ด เทา 01/10/2563 อ/ 336,757 76,000 7% 4,815 0 D 02C12
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ไฟรูปเครื่องโชว์ สตาร์ติดยาก ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง คราบน้ำดัน
2- 140 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS Z M 2.5 13 13 กต-781 ฉะเชิงเทรา เทา 26/11/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 313,566 270,000 7% 2,675 0 D 02C12
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ไฟรูปเครื่องโชว์ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 141 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บร-887 สุรินทร์ เทา 30/12/2561 อ/ว/CD/ม/ 241,089 201,000 7% 4,280 0 C2 02C12
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 142 HONDA CIVIC 1.8 S-AT I-VTEC A 1.8 09 08 กค-3899 สมุทรสงคราม ดำ 20/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 293,562 134,000 7% 0 D 02C12
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|โลโก็ฝาท้ายไม่มี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 143 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 14 กฉ-8032 สระแก้ว ขาว 09/09/2563 อ/ว/CD/ 181,368 170,000 7% 2,675 0 C2 02C12
2- 144 TOYOTA ALTIS 1.8 E A 1.8 13 13 ขพ-5821 เชียงใหม่ เทา 20/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 137,279 159,000 7% 4,815 0 C2 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 145 HONDA CITY 1.5 S-AT I-VTEC A 1.5 14 13 3กฉ-5649 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 154,004 162,000 7% 0 C2 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 146 MAZDA 3 1.6 A 1.6 15 12 8กส-8157 กรุงเทพมหานคร เทา 29/05/2563 อ/ว/CD/ม/ 104,240 124,000 7% 0 C2 02C12
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 147 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 2ฒค-8636 กรุงเทพมหานคร เทา 06/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 87,161 298,000 7% 0 C2 02C12
**หมายเหตุ เสริมเเหนบ ลงเล่ม
2- 148 HONDA ACCORD 2.3 A 2.3 00 ภท-4133 กรุงเทพมหานคร เขียว 28/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 293,245 26,000 7% 9,095 0 D 02C12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว |น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขาว ไฟรูปเครื่องโชว์ สตาร์ติดยาก หม้อน้ำรั่ว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+
2- 149 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 13 12 2กฎ-8292 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 183,976 148,000 7% 0 D 02C12
**หมายเหตุ ทะเบียนจะระงับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 150 HONDA JAZZ 1.5 E IDSI A 1.5 04 กธ-4121 สุรินทร์ ดำ 15/10/2563 อ/ว/CD/ม/ 107,630 40,000 7% 4,280 0 I 02C12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณ์|ตัดต่อซุ้มโซ็คซ้าย|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ หม้อน้ำรั่ว ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 151 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 05 1ฒบ-8086 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/05/2561 อ/ว/CD/ม/ 180,362 24,000 7% 7,490 0 C2 02C12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 152 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-7419 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 129,578 307,000 7% 5,350 0 C2 02C12
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 153 TOYOTA VIOS 1.5 M 1.5 04 ษห-6724 กรุงเทพมหานคร เเดง 14/06/2563 อ/ม/ -(ตรวจสอบไ 20,000 7% 0 856.00 D 02C12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ หม้อน้ำรั่ว คาวมร้องสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 160 HONDA CR-V 2.4 EL AT WAGON MY12 A 2.4 13 13 2กญ-8804 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 223,152 400,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 161 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 08 08 ฌช-2721 กรุงเทพมหานคร เทา 07/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 446,251 100,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 162 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ผบ-596 อุดรธานี เทา 22/11/2564 อ/ม/ABS/ 280,105 250,000 7% 4,815 0 D 10
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 163 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 10 บร-1916 กาญจนบุรี เทา 28/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 239,499 180,000 7% 2,675 0 C2 10
**หมายเหตุ โหลดต่ำ|กระจกหน้าแตกร้าว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+เกียร์ดัง
2- 164 HONDA JAZZ 1.5 SV I-VTEC CVT (AB/ABS) A 1.5 15 15 กว-7317 ระยอง เทา 08/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 237,413 300,000 7% 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 165 TOYOTA Hilux Vigo SMART CAB 2.5 PRERUNNER E MT (NAVI) M 2.5 12 12 บร-2805 จันทบุรี เทา 28/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 224,829 260,000 7% 2,675 0 C2 10
**หมายเหตุ มี NAVIในตัว|กระจกหน้าแตกจุด น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 166 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G NAVI M 2.4 15 15 ขล-9388 ชลบุรี ดำ 17/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 217,565 390,000 7% 2,140 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ด NAVI
2- 167 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 07 07 กพ-1063 นนทบุรี น้ำตาล 21/09/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 161,850 165,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
2- 202 MERCEDES-BENZ E250 2.1 A 2.1 11 11 ญช-8738 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 274,822 500,000 7% 1,070 107 C2 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 4กน-5991 กรุงเทพมหานคร| โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 203 TOYOTA - M 3.0 13 12 2กข-9375 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/05/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 84,286 200,000 7% 1,070 0 I 10
**หมายเหตุ 4WD|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|รถดัดแปลงสภาพมา|มีรอยตัดต่อเสาประตูหน้าซ้ายขวา|เบาะแถวหลังไม่ครบ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|คราบน้ำดัน|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 205 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS S M 2.5 12 12 1ฒฎ-9136 กรุงเทพมหานคร เทา 11/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 215,550 158,000 7% 107 I 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ลักษณะไม่ตรง|สีไม่ตรง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เปลี่ยนวิทยุ|เสริมแหนบ|สนิมใต้เบาะและคอนโซล|กระจกมีรอยสะเก็ด|คันเกียร์หลวม|พวงมาลัยหนักเบาเป็นบางจังหวะ|แซสซีเป่าเชื่อมบุบคตคอหน้าขวา|ตัวถังรถด้านขวามีรอยสนิมผุมาก|น้ำมันเครื่องแห้งตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่| น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขวา สตาร์ติดยาก คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
2- 206 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS Z Prestige M 3.0 12 12 ขล-8495 ชลบุรี เทา 22/02/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 147,002 275,000 7% 0 I 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กค-7140 อุทัยธานี| โอนฯ2ต่อ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(878)ตัวรถ(582)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลียนวิทยุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว ไฟรูปเครื่องโชว์ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 207 BMW 320I A 2.0 11 11 ญธ-9230 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 125,472 328,000 7% 2,675 0 C2 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 210 MAZDA 3 2.0 A 2.0 08 08 ขง-5351 ภูเก็ต ดำ 17/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 234,363 160,000 107 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่รับคืนทุกกรณี|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ไฟรูปเครื่องโชว์
2- 211 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC A 2.0 11 11 งว-9027 เชียงใหม่ ดำ 18/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 184,224 270,000 7% 0 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|สำเนาเลขเครื่องไม่ชัดเจน|น้ำมันเครื่งรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม ||กระจกหน้าแตกจุด
2- 212 MERCEDES-BENZ E230 EL A 2.3 96 กธ-8980 เพชรบุรี เทา 04/04/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 235,599 155,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
2- 214 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS (เบนซิน) M 2.4 11 11 กต-5682 สมุทรปราการ ขาว 14/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 244,529 240,000 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|แชสซีเป็นสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม|ควันขาว|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 217 MERCEDES-BENZ S300 L 3.0 A 3.0 12 09 8กน-1301 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/06/2565 อ/ว/ม/ABS/ 79,440 900,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
2- 220 FORD FIESTA 1.4 M 1.4 12 12 กง-9417 แพร่ ขาว 19/06/2562 อ/ว/CD/ABS/ 171,870 100,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขวา ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
2- 221 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 ผษ-3081 นครราชสีมา ขาว 03/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 142,685 184,000 7% 2,675 0 I 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|โหลดต่ำ|สีไม่ตรง( ตัวรถสีเหลือง-ดำ)|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม