กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 (ลาน 1) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30-06-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 21 บพ-7486 ยโสธร ขาว 18/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 19,932 330,000 7% ฟรี C2 2B27
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 002 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (AB/ABS) M 2.5 15 15 ผค-7853 นครสวรรค์ เทา 22/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 173,321 260,000 7% ฟรี D 2B26
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 003 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 16 16 ผน-344 อุบลราชธานี ขาว 22/04/2565 อ/ว/CD/ 251,593 280,000 7% ฟรี C2 2B26
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 004 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 18 18 บล-4669 ลพบุรี เทา 30/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 52,301 380,000 7% ฟรี C2 2B25
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 005 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 16 16 บร-4376 กาฬสินธุ์ ดำ 23/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 61,099 340,000 7% ฟรี C2 2B24
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 006 MAZDA CX-3 HATCHBACK 2.0 SKYACTIV (SP) EXCLUSIVE (AB/ABS) A 2.0 20 19 1ขช-8329 กรุงเทพมหานคร แดง 21/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 53,404 460,000 7% ฟรี C2 2B24
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 007 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT (AB/ABS) A 1.5 19 19 กร-2895 สระบุรี เทา 27/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 74,223 440,000 7% ฟรี C2 2B23
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 008 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 บห-7348 ร้อยเอ็ด ขาว 25/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 146,184 340,000 7% ฟรี C2 2B22
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 009 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 13 13 บพ-6123 สกลนคร เทา 12/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 217,650 250,000 7% ฟรี D 2B21
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 010 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 15 15 ผจ-1236 นครสวรรค์ ขาว 10/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 121,735 260,000 7% ฟรี C2 2B21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 011 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 19 19 บบ-9452 ยโสธร เทา 18/06/2563 อ/ว/CD/ 31,082 360,000 7% ฟรี C2 2B20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 012 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กบ-7574 ฉะเชิงเทรา เทา 23/07/2565 อ/ว/CD/ 67,512 200,000 7% ฟรี C2 2B19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 013 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 HI-RIDER WILDTRAK (AT) AB/ABS A 2.2 18 16 7กม-8443 กรุงเทพมหานคร เทา 09/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 52,634 440,000 7% ฟรี C2 2B19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 014 HONDA CITY 1.5 S CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 16 15 5กฉ-4381 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/04/2564 อ/ว/CD/ 87,157 240,000 7% ฟรี C2 2B18
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 015 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 22 21 ยจ-4099 ชลบุรี ดำ 21/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 5,435 340,000 7% ฟรี C2 2B17
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 016 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 กฉ-2075 ยโสธร ส้ม 31/07/2563 อ/ว/CD/ม/ 73,985 400,000 7% ฟรี C2 2B16
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 017 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 21 2ขฌ-2685 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/08/2565 อ/ว/CD/ 4,820 260,000 7% ฟรี C2 2B16
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 018 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 21 กบ-9373 ร้อยเอ็ด เทา 02/11/2565 อ/ว/CD/ 16,775 260,000 7% ฟรี C2 2B15
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 019 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 18 18 7กส-2822 กรุงเทพมหานคร แดง 05/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 43,050 260,000 7% ฟรี C2 2B14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 020 NISSAN NOTE 1.2 VL CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 ขย-152 สงขลา แดง 18/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 112,331 230,000 7% 2270.94 ฟรี C2 2B14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 021 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 3.0 Ddi (S) AB/ABS M 3.0 21 21 บม-200 พิจิตร เทา 31/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 11,278 440,000 7% ฟรี C1 2B26
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 022 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (Z) ABS M 2.5 14 13 บห-272 สกลนคร ดำ 22/04/2566 อ/ว/CD/ม/ 120,736 240,000 7% ฟรี D 2B26
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 023 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 19 19 บว-9110 สระบุรี ขาว 03/09/2565 อ/ว/CD/ 60,661 350,000 7% ฟรี C2 2B25
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 024 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 18 17 กอ-5730 พระนครศรีอยุธยา ขาว 16/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 59,192 380,000 7% 3607.73 ฟรี C2 2B24
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 025 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 21 21 3ฒฐ-5475 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/05/2565 อ/ว/CD/ 16,748 420,000 7% 2359.28 ฟรี C2 2B23
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 026 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 20 บษ-8664 สกลนคร ดำ 21/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 16,722 340,000 7% 2348.78 ฟรี C1 2B23
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 027 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 กท-4253 เลย ขาว 30/09/2565 อ/ว/CD/ 5,899 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2B22
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 028 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กต-1720 พะเยา เทา 29/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 104,328 200,000 7% 2191.40 ฟรี C2 2B21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 029 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 19 19 บว-6188 พระนครศรีอยุธยา เทา 26/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 32,824 330,000 7% ฟรี C2 2B21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 030 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กข-8172 บึงกาฬ เทา 26/08/2565 อ/ว/CD/ 75,581 200,000 7% ฟรี C2 2B20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 031 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 จค-8890 ชลบุรี เทา 06/09/2565 อ/ว/CD/ 16,583 260,000 7% ฟรี C2 2B20
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 032 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS (Z) PRESTIGE (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.5 14 14 ขต-4072 ระยอง ขาว 15/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 191,025 380,000 7% ฟรี C2 2B19
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)รับการ์ด Navi ที่ห้องทะเบียน|ดัดแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 033 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 Ddi (S) AB M 2.5 14 14 กธ-8780 สุรินทร์ ขาว 11/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 161,529 270,000 7% ฟรี C2 2B18
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 034 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 บพ-6678 ยโสธร เทา 15/07/2565 อ/ว/CD/ 120,880 260,000 7% ฟรี C2 2B18
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 035 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 20 20 ผห-8947 ขอนแก่น เทา 02/10/2564 อ/ว/CD/ 68,803 340,000 7% 2432.78 ฟรี D 2B17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 036 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 20 19 ผท-6973 ระยอง ดำ 29/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 23,582 340,000 7% 2359.28 ฟรี C2 2B16
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 037 HONDA JAZZ 1.5 V CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 14 14 3กพ-4047 กรุงเทพมหานคร เทา 11/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 49,393 290,000 7% ฟรี C2 2B15
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 038 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 16 บษ-1123 ศรีสะเกษ เทา 21/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 99,554 330,000 7% ฟรี C2 2B15
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 039 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 13 13 กค-9487 นครพนม ดำ 20/12/2565 อ/ว/CD/ 114,422 160,000 7% ฟรี D 2B14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 040 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 15 15 ยจ-2260 ชลบุรี เทา 28/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 127,923 240,000 7% ฟรี D 2B25
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บท-5987 อุทัยธานี| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 041 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 18 งว-1169 ชลบุรี เทา 04/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 14,188 360,000 7% 5820.93 ฟรี D 2B24
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 042 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 ขจ-4623 ระยอง ขาว 07/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 68,206 190,000 7% 2215.19 ฟรี C2 2B24
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 043 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 2ฒว-7128 กรุงเทพมหานคร เทา 04/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 123,484 410,000 7% ฟรี C2 2B23
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 044 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กฉ-3041 ชัยนาท ขาว 06/12/2564 อ/ว/CD/ 101,332 210,000 7% 2238.98 ฟรี C2 2B22
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 045 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.8 G (NAVI) AB/ABS M 2.8 17 15 บห-6048 ร้อยเอ็ด เทา 04/04/2566 อ/ว/CD/ม/ 79,310 340,000 7% ฟรี C2 2B22
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ดNavi (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 046 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 7กผ-4908 กรุงเทพมหานคร เทา 20/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 117,540 190,000 7% 2167.61 ฟรี C2 2B21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 047 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 ขข-1424 เชียงราย เทา 17/11/2565 อ/ว/CD/ 47,334 240,000 7% ฟรี C2 2B21
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 048 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 14 14 ผฉ-9677 ระยอง ขาว 28/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 141,420 200,000 7% ฟรี C2 2B20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 049 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) PRESTIGE (NAVI) STEALTH (AB/ABS) M 1.9 19 19 งค-634 นครราชสีมา ขาว 27/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 52,660 560,000 7% ฟรี C2 2B19
**หมายเหตุ NAVI-ในตัว (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 050 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) M 2.2 17 17 ผน-3740 อุดรธานี น้ำตาล 15/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 48,744 260,000 7% 2422.28 ฟรี C2 2B18
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 051 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขข-9681 ภูเก็ต เทา 22/05/2565 อ/ว/CD/ 43,325 200,000 7% 2179.50 ฟรี C2 2B18
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 052 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 19 18 2ฒพ-1890 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2564 อ/ว/CD/ 37,493 340,000 7% ฟรี C2 2B17
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 053 MG MG3 (NEW) 1.5 D (AB/ABS) A 1.5 21 21 ขค-5093 เชียงราย แดง ดำ 30/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 7,402 290,000 7% ฟรี C2 2B16
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 054 NISSAN NOTE 1.2 V CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขข-2411 อุดรธานี ดำ 16/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 55,374 260,000 7% ฟรี C2 2B16
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 055 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S (AB) M 2.5 19 19 บธ-536 หนองบัวลำภู ส้ม 28/05/2565 อ/ว/CD/ 98,829 260,000 7% 2348.78 ฟรี C2 2B15
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 056 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 17 บล-2797 พระนครศรีอยุธยา ขาว 30/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 37,173 290,000 7% ฟรี C2 2B14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 057 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 16 15 บธ-2689 นครพนม ดำ 26/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 105,960 340,000 7% 2692.28 ฟรี C2 2C27
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|ไม่มีการ์ดNavi (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 058 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD X-SERIES (ABS) M 2.5 15 15 ผฉ-1140 นครสวรรค์ ขาว 22/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 100,427 360,000 7% ฟรี C2 2C26
**หมายเหตุ ดัดแหนบโหลด (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 059 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (Z) ABS M 2.5 15 14 ผฉ-6316 นครสวรรค์ ดำ 30/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 140,064 310,000 7% ฟรี C2 2C26
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 060 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 บล-9297 พระนครศรีอยุธยา ขาว 22/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 124,362 330,000 7% ฟรี C2 2C25
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 061 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (Z) AB/ABS M 1.9 19 18 3ฒก-1930 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 70,494 380,000 7% 2369.78 ฟรี C2 2C24
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 062 HONDA CITY 1.5 S-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 13 13 กบ-8037 นครสวรรค์ เทา 12/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 102,253 150,000 7% ฟรี C2 2C23
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 063 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB) M 2.5 14 14 1ฒฒ-7714 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 185,870 180,000 7% ฟรี C2 2C23
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 064 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 19 19 3ฒฉ-7197 กรุงเทพมหานคร เทา 20/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 81,414 420,000 7% 3503.78 ฟรี C2 2C22
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 065 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 16 16 2ขต-4023 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 117,186 230,000 7% ฟรี C2 2C21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 066 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (L) AB/ABS M 1.9 21 21 3ฒฒ-5220 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 19,475 440,000 7% ฟรี C2 2C21
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 067 HONDA JAZZ 1.5 RS CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 20 19 9กธ-557 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 23,537 390,000 7% ฟรี D 2C20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 068 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 20 20 บษ-2722 พระนครศรีอยุธยา ขาว 10/09/2565 อ/ว/CD/ 26,147 330,000 7% ฟรี C2 2C19
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 069 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 19 18 บว-623 พระนครศรีอยุธยา ดำ 22/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 70,190 260,000 7% ฟรี C2 2C19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 070 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL (AB/ABS) A 1.6 15 15 4กฒ-8423 กรุงเทพมหานคร เทา 23/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 140,571 260,000 7% ฟรี C2 2C18
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 071 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 16 15 กว-8882 พระนครศรีอยุธยา ขาว 20/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 136,304 230,000 7% 1979.99 ฟรี C2 2C17
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 072 MG MG3 (NEW) 1.5 D (AB/ABS) A 1.5 20 19 1ขณ-3379 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน ขาว 16/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 45,319 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2C17
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 073 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XLS HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 18 18 2ฒฐ-1751 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 52,278 300,000 7% ฟรี C2 2C16
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 074 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 กร-7283 ลพบุรี ขาว 13/07/2565 อ/CD/ 33,133 240,000 7% ฟรี C2 2C15
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 075 VOLVO S90 A 2.0 21 21 2ขช-6011 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/07/2565 อ/CD/ 12,011 ถอนการประมูล 7% ฟรี 1605.00 B 2C14
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 076 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขฉ-4521 ระยอง เทา 19/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 53,852 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2C14
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 077 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 21 21 บษ-3989 ศรีสะเกษ ขาว 23/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 17,176 390,000 7% ฟรี C2 2C27
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 078 MG ZS 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 21 19 ขง-3191 สุราษฎร์ธานี ขาว 10/03/2565 อ/CD/ ถอนการประมูล 7% 2662.62 ฟรี 9630.00 C2 2C26
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-9938 สุราษฎร์ธานี| ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 079 NISSAN NOTE 1.2 VL CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 กท-817 ชัยภูมิ ขาว 10/04/2565 อ/CD/ 25,126 270,000 7% 2199.12 ฟรี C2 2C26
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 080 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (CALIBRE) BLACK EDITION (AB/ABS) M 2.5 19 19 ผต-1678 เชียงราย ดำ 22/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 69,088 330,000 7% ฟรี D 2C25
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 081 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) DVD X-SERIES (AB/ABS) M 1.9 17 17 บล-5810 กาฬสินธุ์ ดำ 22/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 102,841 360,000 7% 2359.28 ฟรี D 2C24
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 082 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 17 17 บว-7462 สกลนคร เทา 30/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 69,745 240,000 7% ฟรี C2 2C24
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 083 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB (NEW) GL 2.4 MIVEC (4WD) AB/ABS M 2.4 20 19 ผก-8703 พิษณุโลก ขาว 13/08/2565 อ/ว/CD/ 28,893 300,000 7% ฟรี C2 2C23
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 084 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 บล-4179 พระนครศรีอยุธยา ดำ 27/03/2566 อ/ว/CD/ม/ 112,133 330,000 7% ฟรี C2 2C22
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 085 MAZDA 2 (NEW) SEDAN 1.3 SKYACTIV G (E) AB/ABS A 1.3 21 20 กอ-7460 พระนครศรีอยุธยา เทา 21/01/2566 อ/ว/CD/ 19,145 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2C21
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 086 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS LIMITED CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 กน-496 สกลนคร ขาว 22/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 39,490 200,000 7% ฟรี C2 2C21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 087 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB (NEW) 1.9 HI-RACER (S) AB/ABS M 1.9 21 21 บธ-6188 นครพนม ดำ 15/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 8,923 440,000 7% ฟรี C2 2C20
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 088 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX LIMITED EDITION 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 20 บพ-8623 ภูเก็ต ขาว-ดำ 28/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 22,048 330,000 7% 2348.78 ฟรี C1 2C20
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 089 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 13 13 2กต-1322 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 179,954 380,000 7% ฟรี C2 2C19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 090 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 21 ขจ-1081 อุดรธานี ขาว 14/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 19,421 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2C18
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 091 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 1ขส-2472 กรุงเทพมหานคร เทา 17/03/2566 อ/ว/CD/ 12,830 ถอนการประมูล 7% ฟรี D 2C18
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 092 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 20 20 บบ-3944 อุตรดิตถ์ เทา 10/06/2564 อ/CD/ 41,321 400,000 7% ฟรี C1 2C17
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 093 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 17 16 1ฒฮ-405 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 69,684 230,000 7% 2380.28 ฟรี D 2C16
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 094 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 20 20 3ฒฆ-5841 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 13,661 330,000 7% 2411.78 ฟรี C1 2C15
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 095 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) A 2.4 16 15 กธ-3148 กาฬสินธุ์ ขาว 06/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 110,525 350,000 7% 4758.47 ฟรี C2 2C15
**หมายเหตุ ฝาท้ายติดโลโก้ตัวG มา|กระบะติดสติ๊กเกอร์ 4X4 มา (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 096 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 DID PLUS (AT) AB/ABS A 2.5 14 14 บษ-2242 ลพบุรี ขาว 13/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 274,614 220,000 7% ฟรี C2 2C14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 098 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 16 16 บษ-4682 ราชบุรี ขาว 28/07/2565 อ/ว/CD/ 172,283 300,000 7% ฟรี C2 2C27
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 099 MAZDA 2 (NEW) HATCHBACK 1.3 SKYACTIV G (S) LEATHER (AB/ABS) A 1.3 20 19 1ขฌ-4797 กรุงเทพมหานคร เทา 27/08/2564 อ/CD/ 19,478 340,000 7% 3798.06 ฟรี C2 2C26
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 100 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กธ-2611 กาฬสินธุ์ ขาว 10/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 53,221 280,000 7% 2185.62 ฟรี D 2C26
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 101 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 18 17 กฉ-6811 พะเยา เทา 21/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 50,570 190,000 7% ฟรี D 2C25
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 102 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 บห-2875 สกลนคร เทา 03/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 197,157 340,000 7% ฟรี C2 2C25
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 103 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 19 18 บว-966 พระนครศรีอยุธยา เทา 06/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 118,092 260,000 7% ฟรี D 2C24
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 104 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD (ABS) M 2.5 14 14 กน-6129 สระบุรี ขาว 09/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 214,443 330,000 7% ฟรี C2 2C23
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 105 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 21 บห-383 พระนครศรีอยุธยา เทา 17/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 4,455 340,000 7% ฟรี B 2C22
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 106 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GL 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 20 บพ-8627 ภูเก็ต เทา 28/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 842 300,000 7% 2348.78 ฟรี B 2C22
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-7608| มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 107 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 21 20 ผข-7400 พิษณุโลก ขาว 22/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 35,897 420,000 7% ฟรี C2 2C21
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-4097 พิษณุโลก| มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 108 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (ATHLETE) AB/ABS M 2.4 18 18 ผล-9840 ขอนแก่น เทา 15/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 28,594 330,000 7% ฟรี B 2C20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 109 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD X-SERIES (ABS) M 2.5 14 14 ขม-1980 ชลบุรี ดำ 03/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 135,613 340,000 7% ฟรี C2 2C20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 110 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 19 18 กน-5236 สกลนคร ขาว 07/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 45,683 450,000 7% ฟรี C2 2C19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 111 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 21 บย-8091 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 10/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 16,917 340,000 7% ฟรี C2 2C18
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 112 HONDA JAZZ 1.5 V CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 15 15 งบ-5813 ชลบุรี ขาว 27/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 86,305 250,000 7% ฟรี C2 2C17
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 113 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) 2.5 RALLIART (AB/ABS) M 2.5 22 21 บพ-8158 ยโสธร ขาว-ดำ 19/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 9,195 350,000 7% ฟรี C1 2C17
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 114 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E TRD (AT) AB/ABS A 2.5 14 14 ผน-4790 อุดรธานี ดำ 14/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 133,371 300,000 7% ฟรี D 2C16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 115 TOYOTA ALTIS 1.8 G DUAL (AB/ABS) A 1.8 14 14 3กจ-370 กรุงเทพมหานคร ดำ 31/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 170,568 280,000 7% ฟรี C2 2C15
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 116 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 ยก-694 ขอนแก่น ขาว 05/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 51,850 320,000 7% 2380.28 ฟรี C2 2C14
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 117 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 18 17 ผอ-3878 ชลบุรี ขาว 22/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 114,228 240,000 7% ฟรี C2 2C14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 119 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 20 19 บว-4030 ลพบุรี ขาว 07/01/2566 อ/ว/CD/ 100,133 360,000 7% ฟรี C2 2D27
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 120 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขม-117 ขอนแก่น ขาว 30/09/2564 อ/CD/ 43,277 210,000 7% 2262.77 ฟรี C2 2D26
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 121 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 กษ-8216 นครสวรรค์ เทา 15/09/2565 อ/CD/ 29,899 240,000 7% ฟรี C2 2D26
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 122 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 20 19 2ฒห-464 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 68,383 330,000 7% ฟรี C2 2D25
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 123 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 20 19 บพ-5327 ภูเก็ต ขาว 14/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 14,027 360,000 7% 2401.28 ฟรี C2 2D24
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 124 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 Ddi (S) 4WD (AB) M 3.0 19 19 บร-3680 ชุมพร เทา 17/09/2563 อ/ว/CD/ม/ 93,315 380,000 7% ฟรี D 2D24
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 125 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLX 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 ขจ-3753 ระยอง ขาว 24/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 51,660 380,000 7% 5867.61 ฟรี C2 2D23
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กลับแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 126 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 18 บย-1957 เลย เทา 27/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 62,977 380,000 7% 2678.78 ฟรี C2 2D22
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 127 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 18 17 ยง-5195 นครราชสีมา ดำ 11/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 67,147 250,000 7% 2359.28 ฟรี C2 2D21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 128 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) DVD (AB/ABS) M 1.9 16 16 กง-8928 นครนายก ขาว 30/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 154,095 420,000 7% ฟรี C2 2D21
**หมายเหตุ ดัดแหนบโหลด (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 129 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กษ-5671 กรุงเทพมหานคร เทา-ดำ 10/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 42,145 190,000 7% ฟรี C2 2D20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 130 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 19 19 บย-4255 ปราจีนบุรี ขาว 16/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 39,100 370,000 7% 2411.78 ฟรี C2 2D20
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ผษ-9077 ขอนเเก่น| โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 131 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 18 18 บม-534 กระบี่ ขาว 30/11/2564 อ/ว/CD/ 90,699 340,000 7% 2411.78 ฟรี C2 2D19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 132 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (CALIBRE) BLACK EDITION (AB/ABS) M 2.5 20 19 บพ-1659 สระแก้ว ขาว-ดำ 24/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 61,550 330,000 7% ฟรี C2 2D18
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 133 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (TRD) AB/ABS M 2.5 14 14 บษ-9673 สกลนคร ขาว 29/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 91,357 260,000 7% ฟรี D 2D17
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 134 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX M/T (AB/ABS) M 1.2 19 19 กอ-362 อุบลราชธานี แดง 18/09/2563 อ/ว/CD/ 44,475 160,000 7% ฟรี C2 2D17
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 135 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 บม-1911 สระแก้ว ขาว 30/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 131,027 340,000 7% ฟรี C2 2D16
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 136 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 ขจ-1503 อุดรธานี เทา 07/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 88,220 400,000 7% ฟรี D 2D15
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 137 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กอ-764 อุบลราชธานี ดำ 30/09/2565 อ/ว/CD/ 14,560 200,000 7% ฟรี C2 2D14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 138 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 กม-4347 นครศรีธรรมราช ขาว 29/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 90,899 200,000 7% ฟรี C2 2D14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 139 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 15 15 บย-4117 บุรีรัมย์ เทา 01/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 90,437 240,000 7% ฟรี C2 2G21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 140 MG EXTENDER DOUBLECAB (NEW) 2.0 GRAND X (AT) AB/ABS A 2.0 22 21 ขค-7512 เชียงราย ขาว 09/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 20,442 430,000 7% ฟรี C1 2G20
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|NAVI-ในตัว (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 141 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 กท-1486 สระแก้ว เหลือง 27/08/2565 อ/ว/CD/ 29,779 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2G20
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 142 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 ขร-2733 เชียงใหม่ ดำ 10/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 39,973 220,000 7% ฟรี C2 2G19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 143 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 17 17 ขย-8071 นครราชสีมา ขาว-ดำ 30/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 107,994 360,000 7% ฟรี C2 2G19
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 144 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 19 19 บบ-2092 อุตรดิตถ์ ขาว 12/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 55,185 360,000 7% ฟรี C2 2G18
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 145 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) DVD (AB/ABS) M 1.9 17 17 2ฒฉ-5866 กรุงเทพมหานคร เทา 22/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 15,057 400,000 7% ฟรี C2 2G17
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 146 MG EXTENDER GIANTCAB 2.0 GARND X (AB/ABS) M 2.0 21 21 ยง-7544 ชลบุรี ขาว 14/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 52,923 330,000 7% ฟรี C2 2G16
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|NAVI-ในตัว (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 147 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (CAMERA) AB M 2.5 18 18 ผธ-2028 อุดรธานี ส้ม 10/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 42,628 260,000 7% ฟรี C2 2G15
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 148 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ผต-5379 อุดรธานี เทา 13/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 212,132 200,000 7% ฟรี C2 2G15
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 149 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (HIGH) AB/ABS A 1.3 18 18 กท-6251 ปราจีนบุรี เทา 20/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 161,863 260,000 7% 2355.17 ฟรี C2 2G14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 150 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 21 21 บห-1025 สกลนคร เทา 05/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 24,518 390,000 7% ฟรี C2 2G21
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 151 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID PLUS (AB) M 2.5 14 14 ยท-6416 เชียงใหม่ ขาว 10/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 105,907 187,000 7% ฟรี C2 2G21
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ผข-8704 เพชรบูรณ์| (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 152 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 14 ยค-9330 นครราชสีมา เทา 17/04/2564 อ/ว/CD/ 131,626 160,000 7% ฟรี C2 2G20
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 153 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 VGS (Z) X-SERIES (ABS) M 2.5 14 14 บธ-6072 หนองบัวลำภู ขาว 23/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 110,875 290,000 7% ฟรี C2 2G19
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 154 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XL PLUS (AB) M 2.2 18 18 2ฒน-637 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 15,108 270,000 7% 2732.78 ฟรี C2 2G18
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 155 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 21 21 ยก-2116 ขอนแก่น เทา 27/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 13,332 400,000 7% ฟรี C2 2G18
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 156 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กต-1703 กรุงเทพมหานคร เทา 26/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 8,141 190,000 7% 2179.50 ฟรี D 2G17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 157 NISSAN MARCH 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กย-8633 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 01/08/2564 อ/ว/CD/ 113,413 187,000 7% 3491.88 ฟรี C2 2G16
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 158 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (CALIBRE) BLACK EDITION (AB/ABS) M 2.5 20 19 ผท-5736 อุบลราชธานี แดง-ดำ 11/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 36,484 330,000 7% 2692.28 ฟรี C1 2G16
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 159 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 13 บท-708 อุทัยธานี เทา 21/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 235,692 230,000 7% ฟรี C2 2G15
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 160 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 LE (GRAN TITANIUM) AB/ABS M 2.5 13 13 ยต-4626 เชียงใหม่ ดำ 27/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 115,042 187,000 7% ฟรี C2 2G14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 161 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (L) AB M 2.5 15 15 บม-808 สระแก้ว ดำ 15/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 124,118 320,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 162 MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 SKYACTIV (SPORTS HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 20 19 1ขฐ-5638 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 30,499 270,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 163 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 16 16 ขน-5796 นครราชสีมา ดำ 04/04/2566 อ/ว/CD/ม/ 146,490 320,000 7% ฟรี C2 2H20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 164 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 20 20 ผธ-3783 อุบลราชธานี เทา 28/12/2565 อ/CD/ 8,711 400,000 7% ฟรี C2 2H19
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 165 HONDA CITY 1.5 S CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 16 16 กฉ-3363 ชัยภูมิ ดำ 04/11/2565 อ/ว/CD/ 107,665 270,000 7% ฟรี C2 2H19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 166 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 19 19 กย-8577 ลพบุรี ขาว 19/07/2564 อ/ว/CD/ม/ 51,543 400,000 7% 6224.33 ฟรี C2 2H18
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 167 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 22 21 ผท-5951 นครศรีธรรมราช ขาว 03/02/2566 อ/ว/CD/ 9,561 400,000 7% ฟรี C2 2H17
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 168 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E (AT) AB/ABS A 2.4 16 16 ผบ-2722 อุดรธานี เทา 26/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 93,524 330,000 7% 2651.78 ฟรี D 2H16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 169 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 19 19 บว-3509 กาญจนบุรี เทา 14/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 57,797 420,000 7% ฟรี C2 2H16
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 170 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 19 19 กอ-9845 พระนครศรีอยุธยา ขาว 19/03/2566 อ/ว/CD/ 107,514 400,000 7% ฟรี C2 2H15
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 171 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 งพ-9812 ชลบุรี ดำ 30/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 47,261 200,000 7% 2167.61 ฟรี C2 2H14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 172 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (TRD) ABS M 2.5 13 13 ผน-3981 อุบลราชธานี ขาว 17/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 266,916 260,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 173 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 14 14 2ฒว-5378 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 96,866 230,000 7% ฟรี D 2H21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 174 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID CVT (AB/ABS) A 2.5 15 15 4กศ-1517 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 155,047 480,000 7% ฟรี C2 2H20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 175 ISUZU D-MAX CAB 4 (NEW) 1.9 Ddi (L) DA (AB/ABS) M 1.9 21 20 ขก-2695 พระนครศรีอยุธยา ขาว 02/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 14,165 500,000 7% 3483.13 ฟรี C2 2H19
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 176 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (4WD) NAVI (AB/ABS) A 3.0 13 13 กฉ-2270 อุตรดิตถ์ ขาว 26/08/2562 อ/ว/CD/ม/ 136,300 530,000 7% ฟรี C2 2H18
**หมายเหตุ NAVI-ในตัว (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 177 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (4WD) NAVI (AB/ABS) A 3.0 13 13 กย-9551 พระนครศรีอยุธยา เทา 30/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 204,246 520,000 7% ฟรี C2 2H18
**หมายเหตุ NAVI-ในตัว (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 178 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (L DA) AB/ABS M 1.9 21 21 บห-1516 สกลนคร ขาว 14/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 30,286 470,000 7% 2348.78 ฟรี C2 2H17
**หมายเหตุ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 179 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS M 1.9 20 20 ผห-7908 ขอนแก่น เทา 02/09/2565 อ/ว/CD/ 69,227 400,000 7% ฟรี D 2H16
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 180 MG MG3 (NEW) 1.5 V (AB/ABS) A 1.5 21 19 ขล-4105 ขอนแก่น น้ำเงิน-ขาว 26/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 29,416 ถอนการประมูล 7% 2662.62 ฟรี C2 2H15
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 181 HONDA JAZZ 1.5 S CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 17 16 5กฬ-7146 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 80,853 320,000 7% ฟรี C2 2H14
**หมายเหตุ ติดโลโก้ RS มา (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 182 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 งจ-2280 นครราชสีมา ขาว 23/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 172,850 260,000 7% 1941.74 ฟรี C2 2H14
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 183 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 บม-8304 สกลนคร เทา 29/08/2563 อ/ว/CD/ม/ 183,503 260,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 184 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) M 2.2 18 17 กต-6206 มหาสารคาม เทา 26/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 95,786 290,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 185 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กต-4976 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 87,414 200,000 7% 2203.29 ฟรี C2 2H20
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 186 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 15 15 ผล-7679 ขอนแก่น ขาว 20/11/2565 อ/ว/CD/ 65,616 240,000 7% ฟรี C2 2H19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 187 NISSAN NAVARA DOUBLECAB NP300 2.5 EL (CALIBRE) AB/ABS M 2.5 15 14 กน-7779 ลำปาง ส้ม 26/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 131,727 280,000 7% ฟรี C2 2H18
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 188 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 กง-9783 สิงห์บุรี ขาว 03/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 146,347 230,000 7% 1941.74 ฟรี C2 2H17
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 189 NISSAN MARCH 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 ขษ-4302 นครราชสีมา แดง 15/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 28,297 187,000 7% 645.21 ฟรี C2 2H17
**หมายเหตุ ต่อเฉพาะพรบ. (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 190 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL (AB/ABS) M 2.2 19 19 บห-7244 ร้อยเอ็ด ขาว 09/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 36,082 260,000 7% ฟรี C2 2H16
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 191 MERCEDES-BENZ C350 E 2.0 HYBRID (AB/ABS) A 2.0 19 16 8กล-8065 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/06/2565 อ/CD/ 192,188 920,000 7% 3858.85 ฟรี C2
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2016 (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 192 HONDA CIVIC FB 1.8 ES-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 15 15 ขง-9084 อุดรธานี เทา 27/11/2565 อ/CD/ 300,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 205 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒษ-7631 กรุงเทพมหานคร เทา 09/05/2563 อ/ว/CD/ 140,012 130,000 7% ฟรี I หลังเวที
**หมายเหตุ จอดประมูล(หลังเวที) ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||ลักษณะไม่ตรง|รถสตาร์ทไม่ติด|เครื่องไม่หมุน|น้ำมันเครื่องแห้ง|กระจกหน้าแตก|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.|ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 206 MERCEDES-BENZ C200K A 2.0 02 ขข-9148 ภูเก็ต ดำ 02/04/2565 อ/CD/ 175,918 ถอนการประมูล 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ ถอนประมูล|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถสตาร์ทติดแล้วดับ|เร่งไม่ขึ้น|ไดร์ไม่ชาร์จ|ไม่มีกำลังอัด|จอดประมูล(หลังเวที)|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 207 ISUZU D-MAX CAB 4 (NEW) 1.9 Ddi (S) ABS M 1.9 20 20 9กว-3013 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/03/2564 อ/CD/ 20,686 340,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ จอดประมูล(หลังเวที) |สีไม่ตรง|รถชนหน้ามา|กันชนหน้าแตก|รถสตาร์ทไม่ติด|ขับไม่ได้|น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วซึม|หม้อน้ำชำรุด|พัดลมหม้อน้ำชำรุด|หม้อน้ำแห้ง|ล้อแม็กซ์หน้าขวาแตก|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แอร์แบคแตก 2 ลูก|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.|ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 208 MERCEDES-BENZ CLA250 2.0 (AB/ABS) A 2.0 16 13 5กว-2246 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/12/2563 อ/CD/ 760,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2013|รถสตาร์ทไม่ติด|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|ระบบไฟมีปัญหา|จอดประมูล(หลังเวที) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 209 HONDA JAZZ A 1.5 11 10 งต-635 นครราชสีมา เทา 20/01/2565 อ/ - 100,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ ระบบเครื่องยนต์,ระบบไฟ มีปัญหา|เครื่องพัง|รถชนหน้ามา|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|จอดประมูล(หลังเวที) ค่า ดนก. 9095.00 บาท