กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 (ลาน 1) 10.30 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 01-06-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 17 16 ขก-3301 ระยอง ดำ 16/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 80,926 187,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 002 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 ผอ-8623 ชลบุรี ดำ 15/03/2566 อ/ว/CD/ม/ 178,410 260,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 003 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) M 2.2 19 18 บท-7375 นครพนม น้ำตาล 06/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 29,058 280,000 7% ฟรี C2 2H11
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 004 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 6กศ-1826 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 73,730 280,000 7% 2245.40 ฟรี C2 2H10
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 005 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 15 15 บย-4346 สกลนคร เทา 17/07/2565 อ/CD/ 89,781 230,000 7% ฟรี C2 2H09
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 006 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G (AB/ABS) M 2.4 15 15 บท-1618 มุกดาหาร ดำ 21/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 108,812 320,000 7% ฟรี C2 2H09
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 007 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (ABS) M 2.5 13 13 บร-9414 กาฬสินธุ์ เทา 12/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 206,040 250,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 008 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 16 16 กต-9343 สระแก้ว เทา 21/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 90,544 340,000 7% ฟรี C2 2H07
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 009 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (AB/ABS) M 2.5 14 14 บล-6260 สกลนคร เทา 26/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 156,069 260,000 7% ฟรี C2 2H06
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 010 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 บษ-6061 สกลนคร ดำ 25/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 142,597 260,000 7% ฟรี C2 2H06
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 011 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS (S) M 2.5 13 13 บพ-4136 ยโสธร เทา 31/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 99,133 187,000 7% ฟรี C2 2H05
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 012 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (Z) X-SERIES (AB/ABS) M 1.9 17 17 บว-2575 ร้อยเอ็ด ดำ 07/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 54,142 380,000 7% ฟรี C2 2H04
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 013 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB) M 2.5 15 14 ผค-9797 อุดรธานี เทา 30/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 112,408 150,000 7% ฟรี C2 2H03
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 014 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (HIGH) AB/ABS A 1.3 17 16 กท-488 ปราจีนบุรี แดง 17/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 149,300 230,000 7% 2192.00 ฟรี C2 2H03
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 015 HONDA CR-V 2.4 EL I-VTEC (NAVI) AB/ABS A 2.4 13 12 กล-8964 นครสวรรค์ ขาว 10/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 178,543 400,000 7% ฟรี C2 2I12
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 016 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB (NEW) GL 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 21 บจ-2879 บึงกาฬ ขาว 24/12/2565 อ/ว/CD/ 15,129 280,000 7% ฟรี C2 2I12
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 017 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (AB/ABS) M 2.2 19 18 บท-349 นครนายก ดำ 12/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 105,331 270,000 7% ฟรี C2 2I11
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 018 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 14 13 3กธ-9054 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 208,080 330,000 7% ฟรี C2 2I10
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 019 HONDA CIVIC FC 1.8 EL CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 17 17 6กอ-2527 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 142,480 500,000 7% ฟรี C2 2I09
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 020 HONDA CITY 1.5 S CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 16 16 กพ-104 ร้อยเอ็ด เทา 01/02/2565 อ/ว/CD/ 209,558 280,000 7% ฟรี C2 2I09
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 021 HONDA CITY 1.5 S-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 15 14 4กช-3594 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 144,274 230,000 7% ฟรี C2 2I08
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 022 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GL 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 20 ผค-1789 เพชรบูรณ์ ดำ 08/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 14,489 300,000 7% 2359.28 ฟรี C2 2I07
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 023 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 20 19 2ฒส-4781 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 13,476 300,000 7% ฟรี C2 2I06
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 024 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) ABS M 2.5 14 14 ผว-4140 เชียงใหม่ ดำ 29/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 105,801 300,000 7% ฟรี C2 2I06
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 026 MAZDA CX-5 2.2 XDL (4WD) AB/ABS A 2.2 14 14 งธ-6526 นครราชสีมา น้ำเงิน 10/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 233,151 380,000 7% ฟรี D 2E12
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 027 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (AB) เบนซิน M 2.5 16 14 ผค-2802 เชียงราย ดำ 04/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 109,445 180,000 7% ฟรี D 2H11
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 033 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG (ABS) A 1.6 12 12 กบ-1613 เพชรบุรี เทา 29/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 268,386 130,000 7% ฟรี C2 2H07
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 034 NISSAN TEANA 200 JK (AB/ABS) A 2.0 09 08 ฌป-2482 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 188,782 130,000 7% ฟรี C2 2H06
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 035 NISSAN SYLPHY 1.6 E CVT (AB/ABS) A 1.6 16 13 4กษ-582 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 317,200 150,000 7% 2475.69 ฟรี D 2H06
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2013|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 038 NISSAN TEANA 2.0 XV (AB/ABS) A 2.0 11 11 กฉ-7437 ตาก ขาว 25/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 310,392 180,000 7% ฟรี D 2H04
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 039 MAZDA CX-5 2.0 SP (NAVI) AB/ABS A 2.0 19 19 9กฌ-9632 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/10/2565 อ/CD/ 71,471 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2H03
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 040 TOYOTA CAMRY 2.5 G (AB/ABS) A 2.5 12 12 6กด-4417 กรุงเทพมหานคร เทา 14/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 418,097 300,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ ||กระจกหน้าแตกจุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 041 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 08 08 กง-280 สระแก้ว เทา 22/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 259,078 ถอนการประมูล 7% ฟรี D 2H11
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 042 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 19 19 9กค-7598 กรุงเทพมหานคร เทา 28/08/2565 อ/CD/ 24,820 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2H11
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 043 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 กธ-4794 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 25/09/2564 อ/ว/CD/ 270,595 130,000 7% ฟรี D 2H10
**หมายเหตุ สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 044 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 13 13 กฉ-9131 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 20/11/2563 อ/ว/CD/ม/ 184,144 170,000 7% ฟรี D 2H10
**หมายเหตุ สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 045 NISSAN TEANA 230 JM (AB/ABS) A 2.3 05 ศฐ-7804 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 18/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 252,884 70,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2H09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 046 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 21 21 กท-4747 เพชรบูรณ์ ดำ 30/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 23,281 980,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 047 BMW ACTIVEHYBRID 3 3.0 A 3.0 13 13 8กณ-5502 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/09/2565 อ/CD/ 85,827 840,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|เลขไมล์ปรากฏที่หน้าจอรถไม่ตรงกับข้อมูลของศูนย์บริการที่สูงกว่า ไม่รับผิดชอบเรื่องเลขไมล์และเรือนไมล์ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 048 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 กต-7833 เลย ขาว 30/04/2565 อ/CD/ 21,189 ถอนการประมูล 7% 2167.61 ฟรี C2 2H07
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 049 VOLVO S60 A 1.6 17 15 6กน-5435 กรุงเทพมหานคร เทา 11/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 132,844 390,000 7% 4841.25 ฟรี I 2H06
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(140)ตัวรถ(327)|สีไม่ตรง|| ระบบเกียร์มีปัญหา (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 050 NISSAN TEANA 250 XV (NAVI) AB/ABS A 2.5 12 12 8กท-6847 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/05/2563 อ/ว/CD/ม/ 112,915 240,000 7% ฟรี C2 2H06
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ดNavi (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 051 FOTON TUNLAND DOUBLECAB 2.8 HIGH (STANDARD) AB/ABS M 2.8 19 ชุดจด1109 - ขาว อ/ว/CD/ม/ 12,712 240,000 7% ฟรี C2 2H05
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 052 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บพ-4722 ศรีสะเกษ เทา 03/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 265,062 60,000 7% ฟรี I 2H04
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||เก็บคืนไม่ให้เเผ่นป้ายทะเบียนเเละป้ายภาษี|กระจกหน้าแตก||เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 053 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 กน-4745 บุรีรัมย์ เทา 19/01/2565 อ/CD/ 15,476 ถอนการประมูล 7% 2215.19 ฟรี C2 2H04
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 054 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT PREMIUM 2.4 MIVEC (AT) 4WD (NAVI) AB/ABS A 2.4 17 17 กค-3355 บุรีรัมย์ ขาว 29/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 276,469 630,000 7% ฟรี D 2H03
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง มีการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 055 HONDA CR-V 2.0 E-AT (4WD) I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 14 13 กจ-8818 มหาสารคาม ขาว 06/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 244,645 320,000 7% ฟรี D 2G12
**หมายเหตุ รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก. (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 056 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX-MT (AB/ABS) M 1.2 21 20 ขข-4869 เชียงราย เทา 17/02/2565 อ/CD/ 14,601 ถอนการประมูล 7% 2203.29 ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 057 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB (NEW) GL 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 21 ชุดจด8242 สงขลา 30/12/2442 อ/CD/ 14,535 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 058 HONDA HR-V 1.8 E CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 15 14 4กก-3979 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 271,088 440,000 7% ฟรี C2 2G10
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 059 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) M 1.9 19 19 3ฒง-3437 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 07/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 48,744 300,000 7% ฟรี I 2G09
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แอร์แบคแตก||ลักษณะไม่ตรง||วางเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 060 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 19 19 บว-3801 พระนครศรีอยุธยา เทา 18/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 324,135 260,000 7% 3503.78 ฟรี D 2G09
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม||ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 061 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LT Z71 (ABS) M 2.5 13 13 กน-7322 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 27/12/2563 อ/ว/CD/ม/ 190,837 200,000 7% ฟรี C2 2G08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 062 ISUZU MU-X 1.9 Ddi (DVD) AB/ABS A 1.9 16 16 กล-4339 ลพบุรี ดำ 06/05/2565 อ/CD/ 88,469 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2G07
**หมายเหตุ ถอนประมูล|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ตัวรถไม่มี Navi (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 063 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 ขย-7283 ขอนแก่น เทา 18/06/2565 อ/CD/ 32,890 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2G07
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 064 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 12 12 ผท-5392 อุดรธานี เทา 18/07/2564 อ/ว/CD/ม/ 224,046 220,000 7% ฟรี I 2G06
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 065 VOLVO S90 A 2.0 21 21 2ขช-6011 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/07/2565 อ/CD/ 12,011 ถอนการประมูล 7% ฟรี 1605.00 B 2G05
**หมายเหตุ ถอนประมูล|มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 066 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (4WD) AB/ABS A 3.0 06 05 ขฉ-3202 เชียงใหม่ เทา 20/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 400,863 260,000 7% ฟรี 5000.00 D 2G05
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท||กระจกหน้าแตกจุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 067 HONDA HR-V 1.8 E LIMITED CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 16 15 กท-6459 ชุมพร ดำ 01/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 272,404 450,000 7% 2695.37 ฟรี C2 2G04
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 068 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT (AB/ABS) A 1.5 20 19 จก-5352 ชลบุรี เทา 09/12/2565 อ/CD/ 18,724 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2G03
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 069 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กษ-2689 พระนครศรีอยุธยา เทา 14/11/2565 อ/CD/ 55,095 ถอนการประมูล 7% ฟรี C2 2G03
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 070 NISSAN ALMERA 1.2 E-MT (AB) M 1.2 12 12 กพ-9020 ระยอง ขาว 21/11/2565 อ/ว/CD/ม/ 276,022 110,000 7% ฟรี C2 2G12
**หมายเหตุ วิทยุจอแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 071 MERCEDES-BENZ S300 2.1 BLUETEC HYBRID (AB/ABS) A 2.1 16 15 2ขถ-2703 กรุงเทพมหานคร เทา 07/10/2565 อ/CD/ 96,686 1,480,000 7% ฟรี D 2G11
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 072 TOYOTA VIOS 1.5 J (MT) M 1.5 09 08 กษ-4204 ระยอง เทา 07/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 248,463 80,000 7% ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 073 HONDA JAZZ 1.5 V-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 09 09 กย-87 พิษณุโลก ขาว 28/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 261,964 130,000 7% ฟรี D 2G10
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 074 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 12 12 ขม-4175 ขอนแก่น ดำ 18/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 265,561 140,000 7% ฟรี C2 2G09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เคยติดแก๊ส ถอดออกแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 075 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 10 10 ผม-6312 ขอนแก่น เทา 29/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 183,084 140,000 7% ฟรี D 2G09
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 076 TOYOTA ALTIS 1.8 G DUAL (AB/ABS) A 1.8 12 12 กษ-5146 นครสวรรค์ ขาว 24/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 222,532 170,000 7% ฟรี C2 2G08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 077 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 09 08 ผต-7304 นครศรีธรรมราช เทา 19/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 221,778 160,000 7% ฟรี D 2G07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 078 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 บษ-4079 นครศรีธรรมราช น้ำตาล 07/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 230,860 110,000 7% ฟรี 5000.00 D 2G07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ไม่มีเบาะแค๊ป (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 079 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ผอ-8190 ขอนแก่น เทา 23/09/2564 อ/ว/CD/ 151,499 210,000 7% ฟรี D 2G06
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 080 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 11 11 งว-3665 เชียงใหม่ ดำ 03/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 262,466 130,000 7% ฟรี C2 2G05
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 081 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.5 DID PLUS (AT) AB/ABS A 2.5 11 11 กท-3071 กระบี่ ขาว 15/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 373,570 200,000 7% ฟรี C2 2G05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 082 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 09 กต-7752 สกลนคร ดำ 13/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 178,087 190,000 7% ฟรี C2 2G04
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 083 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 ผจ-9767 เชียงราย เทา 10/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 189,919 130,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2G03
**หมายเหตุ เคยเปลี่ยนสี ลงเล่ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 084 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.5 DID (AB/ABS) A 2.5 12 11 กอ-9063 นครศรีธรรมราช น้ำตาล 04/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 201,899 280,000 7% ฟรี C2 2G09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 085 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 07 06 กอ-6024 นครศรีธรรมราช ขาว 13/12/2563 อ/ว/CD/ม/ 217,307 90,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2G09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|ท้ายติดโลโก้ตัวG (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 086 FORD FIESTA HATCHBACK 1.6 S (AB/ABS) A 1.6 11 11 กร-1368 นครสวรรค์ ขาว 10/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 159,782 60,000 7% ฟรี C2 2G08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 087 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL (เบนซิน) M 2.4 12 12 บษ-6383 ระยอง ขาว 07/06/2565 อ/ว/CD/ 262,618 70,000 7% ฟรี C2 2G07
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 088 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (NAVI) AB/ABS M 3.0 12 12 บท-5472 นครพนม เทา 09/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 131,338 280,000 7% ฟรี C2 2G07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 089 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (AT) AB/ABS A 3.0 07 07 กม-7536 จันทบุรี เทา 11/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 278,811 160,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2G06
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 090 NISSAN SUNNY NEO 1.6 GL A 1.6 02 กน-4732 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 15/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 313,636 30,000 7% ฟรี 5000.00 D 2G05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 091 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 13 13 กว-7783 เชียงราย ขาว 05/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 217,108 220,000 7% ฟรี D 2G05
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 092 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 12 12 ผพ-3156 ชลบุรี น้ำตาล 20/08/2563 อ/ว/CD/ม/ 190,887 220,000 7% ฟรี C2 2G04
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 093 HONDA JAZZ 1.5 V-AT I-VTEC (ABS) A 1.5 09 08 กจ-5967 นครพนม ขาว 26/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 163,181 140,000 7% ฟรี D 2G03
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 094 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 08 08 บย-4762 สกลนคร เทา 06/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 319,589 120,000 7% ฟรี D 2G03
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นเพลท ระบุลายละเอียดของตัวรถ(ไม่รับคืนรถในกรณีที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 095 TOYOTA CAMRY 2.0 G EXTREMO (AB/ABS) A 2.0 09 09 ฌฟ-1984 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 248,355 180,000 7% ฟรี D 2G12
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 096 MAZDA 3 HATCHBACK 1.6 (AB/ABS) A 1.6 11 10 กว-9967 นครสวรรค์ เทา 04/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 272,876 130,000 7% ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ สำเนาไม่ระบุรุ่นรถ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 097 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 08 07 บว-6200 สกลนคร น้ำตาล 02/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 183,780 150,000 7% ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 098 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 บท-4573 นครพนม เทา 04/04/2564 อ/ว/CD/ 374,847 90,000 7% ฟรี 5000.00 D 2G10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 099 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 13 12 1ฒค-1479 กรุงเทพมหานคร เทา 18/12/2565 อ/ว/CD/ม/ 182,069 110,000 7% ฟรี C2 2G12
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 100 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) AB M 2.5 15 15 บบ-4019 สระแก้ว เทา 09/07/2564 ม/ 92,246 270,000 7% ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 101 TOYOTA COMMUTER 3.0 5L GL M 3.0 04 นข-8418 เชียงราย เทา 11/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 271,463 60,000 7% ฟรี 5000.00 D 2G11
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|สำเนาไม่ระบุรุ่นรถ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 102 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LTZ (4WD) AB/ABS A 2.0 17 11 กฉ-8982 กาฬสินธุ์ ขาว 23/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 158,697 170,000 7% ฟรี C2 2G10
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2011 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 103 HONDA JAZZ 1.5 V-AT VTEC (AB/ABS) A 1.5 07 06 ขน-184 นครราชสีมา เทา 28/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 188,011 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2G10
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 104 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 20 20 ยง-859 ชลบุรี ขาว 08/12/2565 อ/ว/CD/ 20,749 320,000 7% ฟรี C2 2G09
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 105 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 16 16 บร-9780 กาฬสินธุ์ ขาว 17/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 340,177 220,000 7% ฟรี D 2G08
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 106 HONDA CIVIC FD 1.8 S-AT I-VTEC A 1.8 08 08 กห-3140 เชียงใหม่ เทา 16/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 163,630 150,000 7% ฟรี C2 2G07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 107 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 ผธ-6134 อุบลราชธานี เทา 26/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 139,312 190,000 7% ฟรี D 2G07
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 108 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 09 09 บร-7761 กำแพงเพชร น้ำตาล 23/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 160,277 180,000 7% ฟรี C2 2G06
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 109 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 07 07 บม-5512 กาฬสินธุ์ น้ำตาล 28/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 243,033 ถอนการประมูล 7% ฟรี 5000.00 C2 2G05
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 110 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 11 10 กพ-157 ฉะเชิงเทรา เทา 05/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 210,380 130,000 7% ฟรี C2 2G04
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส ถอดออกแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 111 HONDA CITY 1.5 SV-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 09 08 กม-8286 ราชบุรี เทา 13/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 97,163 150,000 7% ฟรี D 2G04
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส ถอดออกแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 112 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 12 12 ขก-806 อุดรธานี ขาว 02/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 91,339 140,000 7% ฟรี C2 2G03
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 113 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (Z) ABS M 2.5 12 12 บธ-5062 นครพนม เทา 14/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 214,348 240,000 7% ฟรี C2 2F08
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 114 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 08 08 บฉ-9970 มุกดาหาร น้ำตาล 21/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 256,709 160,000 7% ฟรี D 2F07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 115 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 12 12 ผล-7342 ขอนแก่น เทา 14/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 198,961 240,000 7% ฟรี D 2F07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 116 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 06 06 บย-7523 ลำพูน ขาว 17/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 175,571 90,000 7% ฟรี 5000.00 D 2F06
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|แปลงกระจกไฟฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 117 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 11 11 ผก-9797 เพชรบูรณ์ ดำ 29/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 197,272 180,000 7% ฟรี D 2F05
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 118 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 10 บษ-538 บุรีรัมย์ เทา 27/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 225,504 200,000 7% ฟรี C2 2F04
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.02) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 119 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (AT) AB/ABS A 3.0 10 09 3กพ-3133 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 183,818 220,000 7% ฟรี D 2F04
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 120 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E A 1.6 07 07 กธ-106 กาญจนบุรี เทา 02/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 204,175 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2F03
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 121 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 08 07 ถฉ-3046 กรุงเทพมหานคร เทา 02/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 160,432 160,000 7% ฟรี C2 2F12
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 122 HONDA ACCORD A 2.0 12 กร-3222 นครสวรรค์ ขาว 24/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 205,779 280,000 7% ฟรี D 2F11
**หมายเหตุ สำเนาไม่ระบุรุ่นรถ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีแผ่นเพลท ระบุลายละเอียดของตัวรถ(ไม่รับคืนรถในกรณีที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 123 NISSAN NAVARA SINGLE CAB 2.5 XE M 2.5 13 12 ผน-575 ขอนแก่น เทา 20/03/2565 อ/ว/CD/ 330,351 110,000 7% ฟรี D 2F11
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 124 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) M 2.5 12 12 ผฉ-3458 อุบลราชธานี ขาว 01/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 168,292 210,000 7% ฟรี D 2F10
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 125 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (AB/ABS) A 1.5 12 12 กว-4294 อุดรธานี ดำ 24/12/2565 อ/ว/CD/ 146,238 120,000 7% ฟรี D 2F10
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 126 HONDA CITY ZX 1.5 A-AT IDSI A 1.5 05 05 กจ-7859 อุบลราชธานี เทา 06/12/2563 อ/ว/CD/ม/ 320,699 40,000 7% ฟรี 5000.00 D 2F09
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 127 TOYOTA ALTIS 1.8 G (AB/ABS) A 1.8 05 กน-9028 ระยอง เทา 15/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 292,641 60,000 7% ฟรี 5000.00 D 2F08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|เคยติดแก๊ส ถอดออกแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 128 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 กบ-8915 ชลบุรี เทา 04/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 181,044 120,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2F07
**หมายเหตุ คัดเล่มกรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 129 CHEVROLET COLORADO X-CAB (NEW) 2.5 LT Z71 (AB/ABS) M 2.5 20 19 บธ-291 นครพนม ขาว 14/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 129,690 250,000 7% ฟรี D 2F07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 130 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 12 12 ผน-9896 อุดรธานี เทา 11/04/2565 อ/ว/CD/ 181,205 140,000 7% ฟรี C2 2F06
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 131 TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) A 1.5 08 08 ชห-9566 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 287,688 80,000 7% ฟรี D 2F05
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 132 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 05 05 กล-4924 นครสวรรค์ น้ำตาล 17/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 170,748 40,000 7% ฟรี 5000.00 D 2F04
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 133 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) HI-LANDER 1.9 Ddi (L DA) AB/ABS M 1.9 21 20 บย-2771 ปราจีนบุรี ดำ 11/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 20,675 420,000 7% ฟรี D 2F04
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 134 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 G (AT) AB/ABS A 3.0 12 12 กอ-4692 สงขลา ดำ 20/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 179,966 280,000 7% ฟรี C2 2F03
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 135 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 05 05 กธ-7848 เพชรบูรณ์ ดำ 26/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 261,929 40,000 7% ฟรี 5000.00 D 2F08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 136 SUZUKI SWIFT 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 13 12 1กน-9603 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 132,410 150,000 7% ฟรี C2 2E07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 137 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 บต-8481 นครพนม ขาว 08/08/2559 อ/ว/CD/ 324,159 60,000 7% ฟรี 5000.00 D 2E07
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 138 HONDA CR-V 2.0 E-AT I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 04 กพ-7551 ราชบุรี น้ำตาล 31/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 337,108 60,000 7% ฟรี I 2E06
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 139 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) M 3.0 06 06 บย-5311 มหาสารคาม ฟ้า 15/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 342,563 150,000 7% ฟรี 5000.00 D 2E05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 140 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 09 บล-1315 สกลนคร เทา 11/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 205,889 200,000 7% ฟรี C2 2E05
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 141 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 09 08 ผข-4146 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 30/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 159,591 160,000 7% ฟรี C2 2E04
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แค๊ปตีตู้ ไม่มีเบาะแค๊ป (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 142 HONDA CITY 1.5 E-V-AT VTEC (AB/ABS) A 1.5 04 กว-1874 เชียงราย เทา 03/08/2565 อ/ว/CD/ม/ 200,603 30,000 7% ฟรี 5000.00 D 2E03
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 143 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บย-6654 ลำพูน น้ำตาล 24/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 227,775 100,000 7% ฟรี 5000.00 D 2K12
**หมายเหตุ เคยเปลี่ยนสี ลงเล่ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|แปลงกระจกไฟฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 144 HONDA JAZZ 1.5 V-AT VTEC A 1.5 07 06 กย-5097 ลำปาง เทา 26/01/2566 อ/ว/CD/ม/ 193,057 70,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2K11
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 145 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 11 11 ผท-9204 สุราษฎร์ธานี เทา 04/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 181,157 190,000 7% ฟรี D 2K11
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 146 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 06 05 ตฐ-9593 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/02/2564 อ/ว/CD/ม/ ชำรุด 120,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2K10
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 147 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 05 05 บษ-6042 สุราษฎร์ธานี ฟ้า 15/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 353,976 130,000 7% ฟรี 5000.00 C2 2K09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 148 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กล-2638 อุบลราชธานี เทา 09/10/2562 อ/ว/CD/ 46,229 160,000 7% ฟรี C2 2K09
**หมายเหตุ รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก. (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 149 TOYOTA INNOVA 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 12 12 ขจ-470 ชลบุรี ขาว 24/07/2564 อ/ว/CD/ม/ 179,990 220,000 7% ฟรี C2 2K08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 150 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID (AB/ABS) A 1.8 11 11 กต-9359 ชุมพร ขาว 27/12/2563 อ/ว/CD/ม/ 255,143 160,000 7% ฟรี C2 2K07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 151 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 12 12 บว-5332 อุบลราชธานี ดำ 25/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 218,486 260,000 7% ฟรี C2 2K07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 152 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) M 3.0 06 06 บล-8619 บุรีรัมย์ ดำ 17/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 171,181 150,000 7% ฟรี 5000.00 D 2K06
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 บาท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 153 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 HI-RIDER WILDTRAK (AB/ABS) M 2.5 11 10 2ฒฉ-6597 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/03/2564 อ/CD/ 215,883 150,000 7% ฟรี C2 2K05
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 154 MITSUBISHI SPACE WAGON 2.4 MIVEC (AB/ABS) A 2.4 11 11 2กบ-8666 กรุงเทพมหานคร เทา 25/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 294,039 170,000 7% ฟรี C2 2K05
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 155 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 12 12 ญข-9969 กรุงเทพมหานคร เทา 10/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 237,317 150,000 7% ฟรี C2 2K04
**หมายเหตุ ท้ายติดโลโก้ตัวG|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 156 MINI One 1.6 HATCH (AB/ABS) A 1.6 14 13 4กน-7225 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 02/01/2565 อ/ว/CD/ 200,702 680,000 7% ฟรี 1605.00 C2
**หมายเหตุ รถจดใหม่ นำเข้าตามแบบ32 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 165 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ X-SERIES (ABS) M 2.5 10 10 กต-9921 อุบลราชธานี ดำ 20/10/2565 อ/CD/ 149,935 220,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ รถสตาร์ทไม่ติด|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|เครื่องยนต์ไม่หมุน|จอดประมูล(หลังเวที)ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 166 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 151 เเรงม้า M - 10 36-0220 พระนครศรีอยุธยา ขาว 31/03/2566 อ/ 835,098 ถอนการประมูล 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ผู้ประมูลได้ต้องจดทะเบียนใหม่พร้อมรับโอนฯ|ยกเลิกป้ายเหลืองแล้ว|ผลการตรวจสภาพ เกิน 3 เดือน รถจะขาดอายุภาษีในระยะ 1 เดือน|รถสตาร์ทติดแล้วดับ|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหาจอดประมูล(หลังเวที)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯค่า ดนก. 9095.00 บาท ค่าบริการแจ้งการหยุดใช้รถ 5525.3800 บาท
1- 167 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 07 07 บม-6987 แพร่ ดำ 04/05/2565 อ/CD/ ชำรุด 70,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ ||เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี|รถสตาร์ทไม่ติด|ระะเครื่องยนต์มีปัญหา|เครื่องไม่หมุน|จอดประมูล(หลังเวที)ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 168 MERCEDES-BENZ CLA250 COUPE 2.0 AMG (AB/ABS) A 2.0 16 13 5กว-2246 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/12/2563 อ/CD/ ชำรุด 860,000 7% ฟรี U หลังเวที
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2013|รถสตาร์ทไม่ติด|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|ระบบไฟมีปัญหา|จอดประมูล(หลังเวที) ค่า ดนก. 9095.00 บาท