กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 (ลาน 1) 10.30 น. KKP เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-05-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 15 บพ-7157 ยโสธร ขาว 11/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 422,061 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 I 2K12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เสริมแหนบไม่ลงเล่ม|ระบบไฟมีปัญหาต้องตรวจเช็ค|แซสซีตัดต่อกลางซ้ายขวา
1- 002 SUZUKI SWIFT NEW 1.2 GL CVT SPORTS EDITION (AB/ABS) A 1.2 20 20 กท-4683 กาฬสินธุ์ แดง 29/04/2564 อ/ว/CD/ABS/ 38,997 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2K12
**หมายเหตุ |แซสซีเป่าเชื่อมคอหน้าขวา
1- 003 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (Z) AB/ABS M 2.5 15 14 บม-6096 กาฬสินธุ์ ดำ 17/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 152,457 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K11
**หมายเหตุ แซสซีสนิม
1- 004 SUZUKI SWIFT 1.2 RX II CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กท-2865 สุรินทร์ ขาว 12/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 58,032 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K10
**หมายเหตุ สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 005 FORD FIESTA HATCHBACK 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 12 12 กม-1550 ภูเก็ต ดำ 11/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 114,670 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2K10
**หมายเหตุ แผ่นเพลทชำรุด|แซสซีพ่นกันสนิมหนา|ระบบไฟมีปัญหา|ไฟsrsโชว์|กระจกหน้าแตกจุด|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 006 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 ขก-3739 ภูเก็ต ดำ 10/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 48,950 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2K09
**หมายเหตุ แซสซีครูด|ไฟประแจโชว์|กระจกหน้าแตกจุด
1- 007 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 11 11 บพ-3072 สระแก้ว ขาว 02/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 252,845 ถอนการประมูล 7% 2,675 107 C2 2K09
**หมายเหตุ ถอนประมูล|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 008 MITSUBISHI MIRAGE NEW 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 20 ขง-6586 ภูเก็ต แดง 15/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 19,445 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2K08
**หมายเหตุ แซสซีเป่าเชื่อมคอหน้าซ้ายขวา
1- 009 CHEVROLET SONIC HATCHBACK 1.6 LTZ (AB/ABS) A 1.6 15 14 งท-9377 ชลบุรี ขาว 08/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 145,113 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K07
**หมายเหตุ ระบบไฟมีปัญหา|ภายในรถมีกลิ่นอับ|เครื่องเกียร์รั่วมากต้องตรวจเช็คก่อนออกนอกพื้นที่|แซสซีสนิมครูดบุบ|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 010 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS (Z) X-SERIES (ABS) M 2.5 14 14 กน-3786 สุรินทร์ ขาว 17/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 173,822 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K07
**หมายเหตุ แซสซีครูด|แหนบไม่ครบ|เปลี่ยนวิทยุ
1- 011 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผบ-4531 อุดรธานี ขาว 11/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 62,994 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2K06
1- 012 MITSUBISHI TRITON CAB NEW GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 20 บห-983 พระนครศรีอยุธยา ดำ 11/03/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 33,548 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2K05
**หมายเหตุ คานหน้าล่างขวาบุบกระเเทก|แซสซีสนิมครูด|โหลดต่ำ|ไม่มีป้ายทะเบียนหลัง
1- 013 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 17 17 บน-8978 สระแก้ว เทา 25/09/2565 อ/ว/CD/ABS/ 118,198 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K04
**หมายเหตุ แซสซีครูดสนิม|น้ำมันเครื่องขาดต้องตรวจเช็ค|เสริมแหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม
1- 014 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB) M 2.5 14 14 บม-1914 สระแก้ว เทา 16/12/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 153,373 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2K03
**หมายเหตุ แซสซีสนิม|น้ำมันเครื่องขาดต้องตรวจเช็ค
1- 015 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 03 ฒค-2544 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/08/2564 อ/ว/CD/ม/ 212,230 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2K03
**หมายเหตุ แซสซีเป่าเชื่อมคานหน้าซ้ายขวา|สายพานมีเสียงดัง|คันเกียร์ดังหลวม|เครื่องเกียร์รั่วมาก|กลับสี สีไม่ตรง|แปลงกระจกไฟฟ้า|สนิมใต้เบาะคอนโซล|เปลี่ยนวิทยุ
1- 016 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB NEW GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 20 19 กท-745 ชุมพร เทา 19/03/2566 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 14,583 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2K12
**หมายเหตุ แซสซีสนิม
1- 017 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 ฆฮ-6221 กรุงเทพมหานคร เขียว 26/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 212,574 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2K11
**หมายเหตุ |เปลี่ยนสี ลงเล่ม|โหลดต่ำไม่ลงเล่ม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|แซสซีเป่าเชื่อมคอหน้าซ้าย
1- 018 SUZUKI CELERIO 1.0 GX CVT (AB/ABS) A 1.0 20 20 กน-6871 สกลนคร เเดง 19/03/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 57,710 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 C1 2K11
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แซสซีครูด
1- 019 SUZUKI SWIFT 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 14 13 กฉ-1742 บุรีรัมย์ ส้ม 10/01/2565 อ/ว/CD/ABS/ 146,341 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K10
**หมายเหตุ แซสซีสนิม
1- 020 FORD FIESTA SEDAN 1.5 TREND (AB/ABS) A 1.5 15 14 4กภ-6051 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 60,734 ถอนการประมูล 7% 3,210 107 C2 2K09
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แผ่นเพลทชำรุด|แซสซีสนิม|กระจกหน้าแตกจุด|สีไม่ตรง|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 021 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 GT (AB/ABS) A 2.5 11 10 9กฬ-1606 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 256,480 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2K09
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|เครื่องเกียร์รั่วมากตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|แซสซีสนิมครูด|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 022 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 08 08 บม-8899 อุบลราชธานี น้ำตาล 30/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 205,862 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2K08
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|คลัชดัง|แซสซีสนิมผุ|เปลี่ยนวิทยุ|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 023 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 12 12 บพ-4087 สระแก้ว เทา 15/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 94,073 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2K08
**หมายเหตุ |น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 024 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi X-SERIES (AB/ABS) M 1.9 16 16 บพ-8333 สระแก้ว ดำ 11/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 117,953 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2K07
**หมายเหตุ แซสซีครุดสนิม|โหลดต่ำ ไม่ลงเล่ม|กระจกแตกจุด
1- 025 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 03 บร-1711 สุรินทร์ เขียว 10/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 252,908 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 C2 2K06
**หมายเหตุ ถอนประมูล|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|คันเกียร์หลวมเครื่องเกียร์รั่วมากตรวจเช็คน้ำและน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|ฝาปิดหม้อพักน้ำชำรุด|แซสซีสนิมครูดผุ|มุมหลังซ้ายมีรอยเคาะซ่อมเชื่อม|ไดไม่ชาร์จระบบไฟมีปัญหาเทิร์นแบต|มีรอยน้ำเข้าสนิมใต้เบาะคอนโซล+กลิ่นอับ
1- 026 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 18 18 กธ-3846 ศรีสะเกษ เทา 16/11/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 52,257 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K06
**หมายเหตุ แซสซีครุดสนิม
1- 027 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J M 2.7 13 12 ฒย-5888 กรุงเทพมหานคร เทา 15/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 198,581 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K05
**หมายเหตุ แซสซีสนิมครูด|คันเกียร์หลวมเครื่องเกียร์มากตรวจเช็คน้ำและน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|ติดแก๊ส LPG ลงเ่ลมกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 028 CHEVROLET SONIC SEDAN 1.4 LT (AB/ABS) A 1.4 13 13 งท-3239 ชลบุรี ขาว 12/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 99,780 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K04
**หมายเหตุ แซสซีครุด|สนิมใต้เบาะคอนโซล|ไม่มีป้ายทะเบียนหลัง
1- 029 TOYOTA HIACE GL 2.5 D4D M 2.5 05 05 นข-3335 ร้อยเอ็ด เทา 01/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 330,374 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2K04
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|แผ่นเพลทขาดชำรุด|ระบบไฟมีปัญหา|แซสซีครูดบุบ
1- 030 MITSUBISHI MIRAGE ์NEW 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 21 21 กบ-2847 กระบี่ เทา 01/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 19,540 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C1 2K03
1- 031 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 07 06 บม-2939 เพชรบุรี ดำ 02/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 353,726 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 C2 2J12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมผุ|น้ำมันเครื่องแห้งเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|คันเกียร์หลวม.|Abs โชว์|กระจกหน้าแตกจุด|เสริมแหนบ|สนิมใต้เบาะคอนโซล|เปลี่ยนวิทยุ
1- 032 SUZUKI SWIFT NEW 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขข-8178 สุราษฎร์ธานี เทา 25/12/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 39,192 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2J12
1- 033 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 Ddi (L) M 2.5 12 12 กท-9351 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 30/08/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 343,011 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 C2 2J11
**หมายเหตุ แซสซีสนิม|น้ำมันเครื่องขาดต้องตรวจเช็ค|คลัชดัง|ภายในมีกลิ่นอับ|กระจกหน้าแตกจุด|แหนบไม่ครบ
1- 034 ISUZU D-MAX SPARK M 3.0 15 15 ผข-5241 พิษณุโลก ขาว 26/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 338,721 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J10
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่|เสริมแหนบ,เพลาลอยลงเล่ม|คานหน้าล่างกระเเทก|เบรคมือชำรุดเบรคมือไม่มีคันเกียร์หลวมมาก|เครื่องเกียร์รั่วมากตรวจเช็คน้ำและน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|แซสซีบุบคดคอหน้าขวาเเละสนิมผุมาก|กระบะหลังเชื่อมดามสนิมผุมาก|มุมหลังซ้ายขวามีรอยเคาะซ่อม|กระบะหลังซ้ายขวาเลาะเชื่อม
1- 035 HONDA JAZZ 1.5 E I-DSI A 1.5 06 05 กง-2689 กระบี่ เทา 15/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 221,403 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2J09
**หมายเหตุ คัดล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เครื่องเกียร์รั่วมาก เช็คน้ำ+น้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|แซสซีสนิมผุ|เกียร์พัง|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 036 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 19 19 กอ-8665 เชียงราย ดำ 30/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 64,662 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 C2 2J09
**หมายเหตุ แหนบไม่ครบ
1- 037 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กษ-1915 สุราษฎร์ธานี ขาว 03/08/2565 อ/ว/CD/ABS/ 105,930 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2J08
**หมายเหตุ |แซสซีครูด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา
1- 038 SUZUKI CELERIO 1.0 GL CVT (AB/ABS) A 1.0 18 18 กต-2281 ชุมพร ดำ 23/08/2564 อ/ว/CD/ABS/ 39,242 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 C1 2J07
1- 039 HONDA CR-V 2.0 E I-VTEC 4WD (AS) A 2.0 11 10 กน-1359 เพชรบุรี ดำ 09/02/2566 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 251,560 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J07
**หมายเหตุ แซสซีสนิมครูดบุบ|4WD|กระจกหน้าแตกจุด|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 040 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 VGS (Z) X-SERIES (AB/ABS) M 2.5 15 14 บว-4319 สกลนคร ขาว 08/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 168,864 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 107 D 2J06
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่ แผ่นเพลทชำรุด|แซสซีบุบเป่าเชื่อมคอหน้าซ้ายขวา|เครื่องรั่วมาก เช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|Abs โชว์|มีรอยน้ำเข้ามีกลิ่นอับภายใน|โหลดต่ำ|เปลี่ยนวิทยุ|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 041 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX M 2.4 10 ผท-8967 สงขลา ดำ 05/11/2564 อ/ว/CD/ม/ 351,528 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J06
**หมายเหตุ คันเกียร์หลวมเครื่องเกียร์รั่วมาก|ตรวจเช็คน้ำและน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|แซสซีสนิมผุทะลุ|กระจกหน้าแตกจุด|เลขตัวถังเป็นสนิมไม่ชัดเจน|แหนบไม่ครบ|สนิมใต้เบาะคอนโซล|เปลี่ยนวิทยุ|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 042 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX M 2.4 13 12 ฒร-6713 กรุงเทพมหานคร เทา 30/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 302,631 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 107 D 2J05
**หมายเหตุ แซสซีเลาะเชื่อมเป่าคานหน้าซ้าย|น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รั่วมากต้องตรวจเช็ค|กระจกหลังแตกร้าว|คันเกียร์หลวม|เสริมแหนบ|สนิมใต้เบาะคอนโซล|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 043 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) M 2.5 14 13 บบ-1270 สระแก้ว ขาว 18/02/2566 อ/ว/CD/ม/ 257,553 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 D 2J04
**หมายเหตุ แซสซีครูดบุบสนิม|กระจกหน้าแตกจุด|โหลดต่ำ
1- 044 CHEVROLET COLORADO X-CAB NEW 2.5 LT (AB) M 2.5 19 18 2ฒภ-9353 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 30,641 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2J03
**หมายเหตุ สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 045 HONDA FREED 1.5 SE I-VTEC (AS) A 1.5 12 11 ฆม-4299 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/08/2564 อ/ว/CD/ABS/ 343,618 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2J03
**หมายเหตุ แซสซีมีสนิม|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 046 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 13 3กญ-4175 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 216,806 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 107 I 2J12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพเเละการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(714) ตัวรถ(944)|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
1- 047 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 08 08 ผธ-8760 สุราษฎร์ธานี เทา 24/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 238,005 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J12
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)|คันเกียร์หลวมเครื่องเกียร์รั่วมาก|ตรวจเช็คน้ำและน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|แซสซีสนิมผุน้ำกรดเเบตเตอรี่|กระจกหน้าแตกจุด
1- 048 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 16 15 บว-9678 พระนครศรีอยุธยา ขาว 01/02/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 84,592 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2J11
**หมายเหตุ แซสซีครุดสนิม|Airbag โชว์ Airbag ข้างขวาไม่มีเปลี่ยนพวงมาลัยมา|โหลดต่ำ|ไม่มีเบาะแค็บ|กระจกหน้าแตกจุด
1- 049 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 16 16 บล-3964 สุรินทร์ ขาว 02/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 65,551 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2J10
**หมายเหตุ แซสซีสนิม|โหลดต่ำ
1- 050 TOYOTA VIOS 1.5 G LIMITED (AB/ABS) A 1.5 11 11 กท-9904 เพชรบุรี ขาว 11/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 189,810 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 C2 2J09
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
1- 051 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 บพ-6946 สระแก้ว เทา 17/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 70,087 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2J09
1- 052 ISUZU D-MAX CAB 4 V-CROSS 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (NAVI) AB/ABS M 3.0 15 14 ขก-9289 นครศรีธรรมราช ส้ม 11/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 214,369 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2J08
**หมายเหตุ แซสซีสนิมครูดพ่นกันสนิมมาหนา|คันเกียร์หลวม|ตรวจเช็คน้ำและน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|4WD|Naviใช้งานไม่ได้ รับ Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|แหนบไม่ครบ
1- 053 TOYOTA Hilux Revo SINGLE CAB 2.8 J PLUS MT (AB/ABS) M 2.8 17 16 บย-584 ชุมพร ขาว 20/02/2565 อ/ว/CD/ABS/AB 194,473 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J07
**หมายเหตุ |เสริมแหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 054 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (4WD) AB/ABS A 3.0 07 07 กต-5330 ชุมพร ขาว 07/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 339,604 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J07
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|แซสซีเป่าเชื่อมคอหน้าซ้ายขวา
1- 055 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD (AB/ABS) M 2.5 15 15 บม-929 สระแก้ว เทา 16/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 183,448 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2J06
**หมายเหตุ แซสซีสนิม|รับ SD Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
1- 056 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) M 2.5 13 13 บพ-6827 สระแก้ว ชมพู ดำ 19/09/2565 อ/ว/CD/ม/ 206,586 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2J05
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|แผ่นเพลทชำรุด|กลับสีมา|กลับแหนบ|ไม่มีAB|ABS|ไฟsrsโชว์|พวงมาลัยเปลี่ยน|ระบบไฟมีปัญหา|แซสซีสนิมครูดบุบ|เครื่องเกียร์รั่วมาก เช็คน้ำ+น้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่
1- 057 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 WILDTRAK HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 14 14 กน-1512 สุรินทร์ ขาว 05/09/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 128,061 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2J04
**หมายเหตุ แซสซีคานหน้าล่างกระเเทกเเละครูด คานหน้าล่างกระเเทก|ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่
1- 058 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 15 15 กบ-436 กระบี่ เทา 29/09/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 92,147 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2J04
**หมายเหตุ |กระจกหน้าแตกจุด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา
1- 059 SUZUKI CELERIO 1.0 GA-MT (AB) M 1.0 21 20 กล-4403 สระบุรี แดง 21/04/2565 อ/ว/CD/ 19,251 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C1 2J03
**หมายเหตุ แซสซีครูด
1- 060 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กบ-2855 ร้อยเอ็ด ขาว 19/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 127,239 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2J03
**หมายเหตุ |แซสซีครูด
1- 061 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 17 16 กษ-7736 ภูเก็ต ขาว 22/02/2564 อ/ว/CD/ABS/ 78,245 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2J12
**หมายเหตุ |แซสซีครูด
1- 062 SUZUKI CELERIO 1.0 GL CVT (AB/ABS) A 1.0 20 20 ขค-573 อุบลราชธานี ดำ 21/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 34,117 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|แซสซีตัดเชื่อมคอหน้าขวา|เปลี่ยนวิทยุ
1- 063 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVTi M 2.7 12 12 ฮภ-1933 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/09/2564 อ/ว/CD/ 196,795 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2J11
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|แซสซีสนิมครูดบุบ|ติดแก๊ส CNGลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 064 SUZUKI SWIFT NEW 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 กต-1962 สระแก้ว แดง 06/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 53,929 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2J10
1- 065 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 07 06 กธ-586 บุรีรัมย์ ดำ 17/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 176,909 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2J10
**หมายเหตุ อ่างยางอะไหล่บุบกระแทก|แซสซีครูดบุบ สนิม
1- 066 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 ผต-2774 อุดรธานี เทา 27/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 177,371 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J09
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ต้องตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางก่อนโอนเอง|แซสซีสนิมผุทะลุกลางซ้าย|คันเกียร์หลวมเข้าเกียร์ยาก|กระจกหน้าแตกจุด|เปลี่ยนวิทยุ|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 067 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 กธ-569 กาฬสินธุ์ ขาว 25/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 140,327 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2J08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระบบไฟมีปัญหา|แซสซีเลาะเชื่อมเป่าชายล่างขวา|เคยติดแก๊ส
1- 068 ISUZU D-MAX CAB 4 NEW HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) X-SERIES (AT) AB/ABS A 1.9 21 21 1ขฮ-7154 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 12,108 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C1 2J08
**หมายเหตุ แซสซีพ่นกันสนิม
1- 069 SUZUKI SWIFT NEW 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กจ-6768 มุกดาหาร เทา 11/12/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 56,554 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2J07
**หมายเหตุ |แซสซีเป่าเชื่อมต่อหน้าซ้ายขวา
1- 070 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 ขว-7613 นครราชสีมา ดำ 24/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 102,669 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 C2 2J06
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แซสซีสนิม
1- 071 TOYOTA REVO SMART CAB 2.7 J PLUS (AB/ABS) M 2.7 16 15 1ฒม-3532 กรุงเทพมหานคร เทา 20/01/2565 อ/ว/CD/ABS/ 331,293 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2J06
**หมายเหตุ |น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ติดแก๊ส CNG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 072 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 กธ-1063 ร้อยเอ็ด เทา 29/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 153,522 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2J05
**หมายเหตุ แซสซีสนิมครูด
1- 073 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD (ABS) M 2.5 12 12 บพ-7686 ยโสธร ดำ 06/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 113,892 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2J04
**หมายเหตุ แซสซีสนิม
1- 074 HONDA JAZZ 1.5 RS PLUS CVT I-VTEC (AS) A 1.5 18 17 1ขล-6250 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 67,248 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C1 2J04
1- 075 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บม-2132 ตรัง เทา 07/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 229,405 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2J03
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|แซสซีสนิมผุ|โหลดต่ำ|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 076 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1143 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 206,572 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2I12
**หมายเหตุ |รถป้ายฟ้า|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 077 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 7กค-6421 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/01/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 101,391 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2I12
1- 078 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 2.5 16 15 บษ-3473 ศรีสะเกษ เทา 09/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 140,999 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2I11
**หมายเหตุ แซสซีสนิม
1- 079 SUZUKI CIAZ 1.2 GA-MT (AB/ABS) M 1.2 17 17 กธ-3816 มหาสารคาม ดำ 26/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 28,848 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2I10
1- 080 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 1ฒศ-6891 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/07/2565 อ/ว/CD/ABS/ 1,770,945 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2I09
**หมายเหตุ |เปลี่ยนสีลงเล่ม|แซสซีสนิมครุด-บุบ
1- 081 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 14 3กว-7679 กรุงเทพมหานคร เทา 01/12/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 224,975 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2I09
**หมายเหตุ |น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|แซสซีเป่าเชื่อมด้านหลัง.หลังเลาะเชื่อม
1- 082 SUZUKI CIAZ 1.2 GL-MT (AB/ABS) M 1.2 19 17 กท-2178 มหาสารคาม ดำ 08/01/2563 อ/ว/CD/ABS/ 158,935 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2I08
1- 083 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 ผก-2428 สุพรรณบุรี เทา 27/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 113,368 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2I07
**หมายเหตุ |แซสซีสนิมผุ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 084 SUZUKI CIAZ 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กบ-1335 สกลนคร ขาว 08/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 94,115 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2I07
1- 085 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) A 1.2 14 13 ขก-1699 อุบลราชธานี เหลือง 21/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 140,462 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2I06
**หมายเหตุ แซสซีเป่าเชื่อมคานหน้าล่างซ้ายขวา|ไฟ ABS โชว์|ระบบไฟมีปัญหา|เปลี่ยนวิทยุ|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 086 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 19 19 2ฒร-1015 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 61,651 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2I06
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียนหน้า+หลัง
1- 087 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 09 08 กจ-64 กาฬสินธุ์ ดำ 22/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 173,318 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 D 2I05
**หมายเหตุ |อ่างยางอะไหล่มีรอยตัดเจาะ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 088 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) A 1.2 12 12 วว-6941 กรุงเทพมหานคร เทา 05/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 95,187 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C2 2I04
**หมายเหตุ คานหน้าล่างกระแทก|แซสซีสนิมน้ำแบต|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 089 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒฮ-9855 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/10/2565 อ/ว/CD/ 775,567 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2I03
**หมายเหตุ |แซสซีเป่าเชื่อมคานหน้าซ้ายขวา|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 090 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 07 07 บษ-2184 ฉะเชิงเทรา เทา 16/10/2565 อ/ว/CD/ม/ 462,672 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2I03
**หมายเหตุ |น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 091 MITSUBISHI TRITON CAB NEW GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 21 21 บษ-9260 พระนครศรีอยุธยา ขาว 16/09/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 14,663 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 C1 2I12
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 092 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D (ABS) M 2.5 14 นข-6002 สกลนคร เทา 26/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 401,542 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2I11
**หมายเหตุ |แซสซีเลาะเชื่อมหลัง|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ|สนิมใต้เบาะคอนโซล|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 093 CHEVROLET COLORADO S-CAB 2.5 LS M 2.5 13 13 บล-4414 สกลนคร เทา 11/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 203,038 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2I11
**หมายเหตุ แซสซีมีรอยเชื่อมยึดโช๊ค|เบรคจมระบบเบรคต้องตรวจซ่อม|เบรคมือชำรุด|ระบบไฟมีปัญหา|คลัชดังคันเกียร์หลวมเข้าเกียร์ยาก|ภายในมีกลิ่นอับมาก|น้ำมันเครื่องแห้งต้องตรวจเช็คก่อนออกนอกพื้นที่|เสริมแหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม|รถติดอายัด ร้องเรียน กตส. ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขอายัดเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด)
1- 094 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKYACTIV (STANDARD) AB/ABS A 1.3 17 17 กล-3095 อุบลราชธานี แดง 24/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 80,499 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2I10
**หมายเหตุ สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 095 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL PLUS HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 19 18 บห-5635 ร้อยเอ็ด ขาว 25/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 46,186 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 C2 2I09
**หมายเหตุ สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 096 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi X-SERIES (AB/ABS) M 1.9 18 18 บว-4880 กาฬสินธุ์ ดำ 10/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 137,750 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 C2 2I09
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แซสซีสนิม|โหลดต่ำ|กระจกหน้าแตกจุด
1- 097 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 13 13 2ขด-6665 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 204,038 ถอนการประมูล 7% 107 C2 2I08
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แซสซีสนิมผุน้ำกรด
1- 098 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LSX (AB/ABS) A 2.0 13 12 กค-2673 บึงกาฬ ดำ 05/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 165,534 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C2 2I07
**หมายเหตุ แซสซีครุด|เครื่องรั่วมากเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|ไฟรูปเครื่อง โชว์
1- 099 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 15 14 ยธ-6250 นครราชสีมา ขาว 10/07/2565 อ/ว/CD/ 150,629 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2I07
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|สีไม่ตรง|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 100 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 12 12 ฆอ-8638 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 150,413 ถอนการประมูล 7% 107 C2 2I06
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิก|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
1- 101 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) HI-LANDER 1.9 Ddi (L) DA (AB/ABS) M 1.9 21 21 บห-7735 ร้อยเอ็ด เทา 07/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 20,843 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 C2 2I05
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 102 SUZUKI CELERIO 1.0 GL CVT (AB/ABS) A 1.0 21 21 กบ-2810 ตรัง แดง 16/11/2565 อ/ว/CD/ABS/ 13,986 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C1 2I05
1- 103 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 12 11 บห-259 นครศรีธรรมราช ขาว 07/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 177,719 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 D 2I04
**หมายเหตุ |แซสซีตัดเป่าเชื่อมบุบคลดคอหน้าซ้ายขวา ขาเหยียบคันเร่งชำรุด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ระบบเกียร์มีปัญหา|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|มีกลิ่นอับ
1- 104 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.5 DID (AB/ABS) A 2.5 12 12 กต-9894 สระแก้ว น้ำตาล 20/09/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 211,886 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C2 2I03
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กง-7627 กาฬสินธุ์| แซสซีสนิม|เปลี่ยนวิทยุ
1- 105 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 14 14 3กฎ-6132 กรุงเทพมหานคร แดง 21/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 189,296 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C2 2I12
**หมายเหตุ แซสซีมีสนิม|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 106 ISUZU D-MAX CAB 4 NEW 1.9 Ddi (L) DA (AB/ABS) M 1.9 20 20 กท-1826 สระแก้ว ขาว 29/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 32,103 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 C2 2I11
**หมายเหตุ แซสซีครูด|คันเร่งไฟฟ้า 1 ตัว|โหลดต่ำ ไม่ลงเล่ม
1- 107 HONDA CR-V 2.0 E I-VTEC (AS) 4WD A 2.0 13 13 กย-2586 ภูเก็ต ดำ 23/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 168,372 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 C2 2I11
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แซสซีพ่นกันสนิม|4WD|เปลี่ยนวิทยุ|สนิมใต้เบาะคอนโซล
1- 108 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LTZ Z71 (AB/ABS) M 2.5 16 16 7กจ-3573 กรุงเทพมหานคร ส้ม 13/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 104,837 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C2 2I10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|แซสซีสนิม|คันเกียร์หลวม|แหนบไม่ครบ
1- 109 SUZUKI SWIFT NEW 1.2 GL CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กจ-5336 นครพนม ขาว 16/09/2565 อ/ว/CD/ABS/ 48,143 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 C1 2I09
1- 110 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC (AS) A 1.5 13 13 2ขญ-7841 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 196,448 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C2 2I09
**หมายเหตุ แซสซีสนิม|กระจกหน้าแตกจุด|เปลี่ยนวิทยุ
1- 111 HONDA JAZZ 1.5 V ACTIVE PLUS (ABS) A 1.5 10 10 ขย-8389 สงขลา เหลือง 17/11/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 126,196 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 I 2I08
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|แซสซีเป่าเชื่อมคอหน้าตัดต่อกลาง|กระจกหน้าแตกจุด|ไม่มีป้ายทะเบียน
1- 114 CHEVROLET CAPTIVA A 2.0 12 11 กร-9614 นครศรีธรรมราช ขาว 26/07/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/ 248,413 รอราคาอนุมัติ 7% 10,165 107 U 4A53
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|สนิมใต้เบาะคอนโซล|ระบบไฟมีปัญหา|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|สตาร์ทไม่ติด
1- 115 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 05 05 บพ-8989 นครศรีธรรมราช น้ำตาล 29/07/2563 อ/ว/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 10,165 107 N 4A50
**หมายเหตุ มีรอยน้ำเข้าสนิมใต้เบาะคอนโซล+กลิ่นอับ|โหลดต่ำ|เครื่องยนต์ไม่มีกำลังอัด|สตาร์ทไม่ติด
1- 116 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 07 06 บย-8531 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 12/01/2565 อ/CD/ม/ 172,963 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 U 4A52
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ทำแผ่นเพลทมาใหม่|มีรอยน้ำเข้าสนิมใต้เบาะคอนโซล+กลิ่นอับ|กระจกประตูแตก|เปลี่ยนวิทยุ|สตาร์ทติดขับได้|เบรคชำรุด
1- 117 ISUZU D-MAX SPARK M 2.5 14 14 บย-5622 เพชรบุรี ขาว 30/06/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 U 3C48
**หมายเหตุ ทำแผ่นเพลทมาใหม่|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนวิทยุ|กระจกหน้าแตกจุด|สนิมใต้เบาะคอนโซล|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|สตาร์ทไม่ติด
1- 118 TOYOTA YARIS A 1.5 09 8กบ-8490 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 153,267 รอราคาอนุมัติ 7% 107 U 6
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|สตาร์ทติด|เกียร์พัง
1- 119 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 16 16 ผบ-8498 อุดรธานี ขาว 15/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ รอราคาอนุมัติ 7% 9,095 107 N 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒว-3412 กทม| กระจกหน้า+ด้านซ้ายแตก|รถเกิดอุบัตุเหตุ|ชนหนัก
1- 120 FORD FIESTA A 1.6 12 11 กท-5865 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 15/02/2565 อ/CD/ม/ABS/ 261,044 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 U 4
**หมายเหตุ แผ่นเพลทชำรุด|กระจกหน้าแตกจุด|สนิมใต้เบาะคอนโซล|เครื่องพัง
1- 121 HONDA CITY A 1.5 15 15 4กภ-6013 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/10/2564 อ/ว/ม/ABS/ ถอนการประมูล 7% 1,605 107 N 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|กระจกหน้าและABแตก|ไม่มีป้ายทะเบียนหน้า|รถเกิดอุบัติเหตุ|ชนหนัก
1- 122 HONDA CITY A 1.5 09 08 กต-6949 สุรินทร์ ขาว 26/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ รอราคาอนุมัติ 7% 7,490 107 N 4A54
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิก|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดใช้รถตลอดไป)|รถเกิดอุบัติเหตุ|ชนหนัก|ไม่มีกุญแจ|กระจกหน้าและABแตก
1- 126 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กค-1876 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 221,835 697,000 7% 4,815 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ|รับSd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
1- 127 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กค-1894 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 179,997 706,000 7% 4,815 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ| รับSd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
1- 128 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กค-1893 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 270,543 683,000 7% 4,815 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ|รับSd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน คราบน้ำดัน
1- 129 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 A 2.0 10 10 กว-2706 ลพบุรี เทา 22/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 200,719 170,000 7% 107 C2 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ไฟรูปเครื่องโชว์ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก+เกียร์ดัง
1- 130 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 12 12 ฆจ-3476 กรุงเทพมหานคร เทา 22/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 167,834 160,000 7% 4,815 0 D 10
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 131 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS 2.5 GLS DI-D M 2.5 11 11 บษ-2008 นครศรีธรรมราช ขาว 28/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 241,083 180,000 7% 4,815 0 D 10
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 132 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 ฌถ-4323 กรุงเทพมหานคร เทา 01/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 238,697 245,000 107 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|น้ำมันเครื่องรั่วชึม
1- 133 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กค-376 กรุงเทพมหานคร เทา 17/03/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 264,085 335,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
1- 134 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กฐ-6721 กรุงเทพมหานคร เทา 05/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 206,958 228,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|โลโก้ฝาท้ายไม่มี น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 135 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 XLT M 2.5 05 05 บบ-9578 นนทบุรี ดำ 11/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 330,549 110,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เบาะแค็ปไม่มี|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขาว คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 136 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G 4WD NAVI A 2.8 17 17 6กษ-2490 กรุงเทพมหานคร เทา 21/11/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 298,614 669,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|คราบน้ำดัน|ไม่มี Sd Card
1- 137 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กค-1870 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 243,393 692,000 7% 4,815 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รับSd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 138 ISUZU MU-X 1.9 Ddi A 1.9 17 17 6กม-4984 กรุงเทพมหานคร เทา 05/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 121,740 582,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 139 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กจ-2348 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 137,609 328,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 140 TOYOTA FORTUNER 2.4 V A 2.4 16 16 5กค-1947 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 283,781 683,000 7% 4,815 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ|รับ Sd card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|คราบน้ำดัน
1- 141 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 บว-3050 นครปฐม อ/ว/CD/ม/ 64,783 ถอนการประมูล 7% 4,280 0 C2 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+เกียร์ดัง
1- 143 ISUZU MU-X 1.9 Ddi A 1.9 17 17 6กม-5011 กรุงเทพมหานคร เทา 05/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 281,456 582,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ|คราบน้ำดัน|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 144 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) A 2.4 16 16 4กร-7020 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 236,299 692,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มี Sd Card|น้ำมันเครื่องรั่วชึม|ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 145 CHEVROLET SONIC 1.6 LT A 1.6 15 15 กจ-1015 หนองบัวลำภู ขาว 28/05/2565 อ/ว/CD/ABS/ 103,443 118,000 107 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ไฟรูปเครื่องโชว์ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 146 TOYOTA FORTUNER A 2.4 16 16 4กษ-1322 กรุงเทพมหานคร เทา 15/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 201,551 692,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
1- 147 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Z M 2.5 14 14 1ฒฐ-7456 กรุงเทพมหานคร น้ำเงินขาวชมพู 19/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 167,237 342,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 148 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI A 2.4 16 16 4กร-6539 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 201,404 692,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มี Sd Card|น้ำมันเครื่องรั่วชึม ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 149 MERCEDES-BENZ E230 EL A 2.3 96 กธ-8980 เพชรบุรี เทา 04/04/2566 อ/ว/CD/ม/ABS/ 235,599 165,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 150 NISSAN SYLPHY 1.8 V CVT A 1.8 13 12 กจ-5167 บุรีรัมย์ ดำ 23/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 187,328 190,000 7% 4,280 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่ม (แต่ตัวรถได้ถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 151 HONDA ACCORD 2.0 HYBRID TECH I-VTEC A 2.0 15 14 4กค-215 กรุงเทพมหานคร เทา 09/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 274,476 395,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ เครื่องยน์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 155 FORD FIESTA 1.4 M 1.4 12 12 กง-9417 แพร่ ขาว 19/06/2562 อ/ว/CD/ABS/ 171,870 100,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก็สถอดแล้ว|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ+เสียงดังผิดปกติ ควันขวา ความร้อนสุง คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม
1- 156 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) A 2.4 16 16 4กร-5954 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 287,188 683,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มี Sd Card|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 157 TOYOTA CAMRY 2.4 V A 2.4 07 07 ชณ-9041 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 410,551 160,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก็สถอดแล้ว|ฝาท้ายชำรุดเปิดไม่ได้|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ควันขาว ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 158 FORD ESCAPE 2.3 XLT A 2.3 13 09 2กด-7769 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 287,783 155,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รถปี 2009|หลังคา Sunroof|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ คราบน้ำดัน ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม+กระตุก
1- 160 MG MG3 NEW 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 21 21 1ขห-1843 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 4,815 250,000 7% 107 D 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|หลังคา Sunroof
1- 163 TOYOTA YARIS 1.2 E A 1.2 18 18 งท-7419 ชลบุรี เเดง 30/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 99,424 325,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|น้ำมันเครื่องรั่วชึม เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่วชึม