กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 (ลาน 2) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-01-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 001 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บย-6560 มหาสารคาม เทา 25/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 303,207 170,000 7% ฟรี D 2D28
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 002 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi (B) M 2.5 13 13 บว-1260 ฉะเชิงเทรา ขาว 11/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 170,420 160,000 7% ฟรี C2 2D28
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.02)|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 003 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 15 15 บต-4722 ตราด เทา 27/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 360,685 200,000 7% ฟรี D 2D27
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 004 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 12 12 นข-5160 ระยอง ขาว 14/05/2565 อ/ว/CD/ABS/ 476,772 340,000 7% ฟรี C2 2D26
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 005 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) AB M 2.5 15 15 บษ-443 บุรีรัมย์ เทา 28/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 135,337 260,000 7% ฟรี D 2D25
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 006 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (L) M 2.5 12 11 บบ-673 พิจิตร น้ำตาล 12/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 184,976 240,000 7% ฟรี C2 2D24
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 007 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi (S) M 2.5 12 12 ผค-5392 นครปฐม ขาว 11/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 137,461 160,000 7% ฟรี D 2D23
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ทำแผ่นเพลทมาใหม่|สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 008 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 V M 2.2 14 ผน-3272 อุดรธานี ฟ้า 28/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 113,817 170,000 7% ฟรี D 2D22
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 2ฒภ-2649 กรุงเทพมหานคร| คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 009 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (X-SERIES) M 2.5 10 10 บล-5094 นครสวรรค์ ดำ 27/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 202,938 180,000 7% ฟรี C2 2D21
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 010 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บพ-7832 สระบุรี เทา 26/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 607,012 130,000 7% ฟรี D 2D21
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 011 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 บย-4233 เพชรบุรี เทา 13/11/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 138,544 240,000 7% ฟรี C2 2D20
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 012 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บร-4548 ชัยภูมิ ขาว 13/07/2564 อ/ว/CD/ABS/ 162,913 150,000 7% ฟรี C2 2D19
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บล-9443 ศรีสะเกษ| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 013 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 10 กย-15 พระนครศรีอยุธยา เทา 16/07/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 199,028 220,000 7% ฟรี C2 2D19
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 014 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 09 09 ถย-7920 กรุงเทพมหานคร เทา 24/11/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 201,202 150,000 7% ฟรี D 2D18
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 015 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 12 12 บท-5992 นครพนม ขาว 18/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 90,046 180,000 7% ฟรี C2 2D17
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก. (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 016 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 EL (CALIBRE) AB/ABS M 2.5 18 18 2ฒท-898 กรุงเทพมหานคร ส้ม 05/10/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 100,155 250,000 7% ฟรี D 2D17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 017 ISUZU D-MAX CAB 4 V-CROSS 3.0 Ddi (Z) AB/ABS M 3.0 16 16 กท-7050 ชัยภูมิ เทา 28/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 161,574 420,000 7% ฟรี C2 2D16
**หมายเหตุ เสริมติดตั้งWINลากจูงหน้ารถ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 018 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 14 13 บธ-117 หนองบัวลำภู ดำ 10/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 12,644 160,000 7% ฟรี D 2D15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 019 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (AB) M 2.5 15 14 บว-62 สุรินทร์ ขาว 17/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 238,326 160,000 7% ฟรี D 2D15
**หมายเหตุ เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 020 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 11 10 บท-89 พัทลุง เทา 15/02/2565 อ/ว/CD/ 296,946 120,000 7% ฟรี D 2D14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 021 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 15 15 บธ-3839 นครพนม ขาว 29/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 165,005 250,000 7% ฟรี D 2D28
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.02)|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แปลงกระจกไฟฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 022 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 11 10 ผค-6748 นครสวรรค์ เทา 12/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 184,073 200,000 7% ฟรี D 2D28
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 023 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 15 15 ผห-8522 นครราชสีมา เทา 25/05/2564 อ/ว/CD/ABS/ 300,580 220,000 7% ฟรี C2 2D27
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 024 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) M 2.2 18 17 บร-4331 กำแพงเพชร ขาว 23/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 74,439 240,000 7% ฟรี D 2D26
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 025 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) ABS M 2.5 12 12 บว-73 สุรินทร์ ดำ 22/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 293,234 250,000 7% ฟรี D 2D25
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 026 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (X-SERIES) M 2.5 11 11 บธ-3460 นครพนม เทา 23/03/2565 อ/ว/CD/ 217,824 220,000 7% ฟรี C2 2D24
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 027 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 10 บษ-6911 สกลนคร เทา 26/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 145,379 200,000 7% ฟรี D 2D23
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 028 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บร-6299 สกลนคร ขาว 11/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 300,805 100,000 7% ฟรี C2 2D22
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 029 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 ENTRY (AB/ABS) M 2.4 21 20 ผบ-9330 สงขลา ขาว 28/05/2565 อ/ว/CD/ก/ 48,061 320,000 7% ฟรี C2 2D21
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 030 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 12 11 ผจ-6042 สงขลา เทา 17/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 118,111 90,000 7% ฟรี D 2D20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 031 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (X-SERIES) ABS M 2.5 10 10 ขษ-310 สงขลา ดำ 07/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 206,150 230,000 7% ฟรี C2 2D20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 032 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 i-TEQ M 2.5 10 10 ผค-1599 สงขลา เทา 23/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ - 150,000 7% ฟรี C2 2D19
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 033 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 09 08 กย-2035 สงขลา เทา 26/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 270,380 150,000 7% ฟรี D 2D18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 034 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 บฉ-8010 อำนาจเจริญ ขาว 16/12/2564 อ/ว/CD/ABS/ 411,375 140,000 7% ฟรี C2 2D17
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 035 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 15 15 4กว-9940 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/12/2563 อ/ว/CD/ม/ 126,650 300,000 7% ฟรี C2 2D17
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม| รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก. (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 036 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (Z) ABS M 2.5 13 13 ฒฬ-4944 กรุงเทพมหานคร แดง 19/07/2565 อ/ว/CD/ 151,159 240,000 7% ฟรี D 2D16
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ทำแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 037 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 17 17 บล-8217 ศรีสะเกษ เทา 27/10/2564 อ/ว/CD/ 114,597 300,000 7% 2369.78 ฟรี D 2D16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 038 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บพ-2135 ยโสธร เทา 17/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 229,610 120,000 7% ฟรี C2 2D15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 039 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J M 3.0 06 06 บร-1507 ศรีสะเกษ เทา 28/06/2565 อ/ว/CD/ม/ 329,057 90,000 7% ฟรี D 2D15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 040 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 15 15 บษ-468 สกลนคร ส้ม 29/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 123,635 280,000 7% ฟรี C2 2D14
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 041 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 EL (CALIBRE) SPORTECH (AB/ABS) M 2.5 16 16 บล-2853 สกลนคร ดำ 30/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 100,980 240,000 7% 2692.28 ฟรี D 2D28
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 042 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 10 10 บล-340 กาฬสินธุ์ ขาว 22/06/2564 อ/ว/CD/ABS/ 95,013 150,000 7% ฟรี D 2D28
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 043 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (X-SERIES) M 2.5 11 11 ผบ-5554 สงขลา ดำ 05/09/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 175,265 180,000 7% ฟรี D 2D27
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 044 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 บว-5023 ร้อยเอ็ด ขาว 13/11/2564 อ/ว/CD/ABS/ 296,651 160,000 7% ฟรี C2 2D26
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 045 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 DID PLUS (AB/ABS) M 2.5 12 12 ผย-1081 เชียงใหม่ ขาว 13/11/2563 อ/ว/CD/ม/ 69,050 170,000 7% ฟรี C2 2D25
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 046 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒฮ-804 กรุงเทพมหานคร เทา 05/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 202,050 200,000 7% ฟรี C2 2D24
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 047 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 บพ-4829 ภูเก็ต เทา 13/01/2565 อ/ม/ABS/ 186,431 170,000 7% ฟรี C2 2D23
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 048 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 09 08 บห-3807 ร้อยเอ็ด ดำ 25/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 178,461 150,000 7% ฟรี D 2D23
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 049 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 3.2 DID (4WD) AB/ABS M 3.2 10 กง-640 กระบี่ เทา 06/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 129,626 200,000 7% ฟรี D 2D22
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 050 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (CALIBRE) BLACK EDITION (AB/ABS) M 2.5 19 18 บต-5268 มุกดาหาร ขาว-ดำ 18/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 48,185 300,000 7% ฟรี D 2D21
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 051 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 บร-8716 ศรีสะเกษ เทา 10/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 148,778 130,000 7% ฟรี C2 2D20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 052 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 05 บร-6236 ศรีสะเกษ แดง 09/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 506,837 70,000 7% ฟรี D 2D19
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 053 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (ABS) M 2.2 12 12 บบ-7151 สระแก้ว ขาว 25/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 175,664 180,000 7% ฟรี C2 2D18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 054 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 ผอ-8839 ขอนแก่น ขาว 05/02/2565 อ/ว/CD/ม/ 257,533 260,000 7% ฟรี C2 2D17
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.02)|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 055 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 13 บล-1046 สกลนคร เทา 24/06/2564 อ/ว/CD/ABS/ 304,993 170,000 7% ฟรี D 2D17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 056 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 AX M 2.5 07 06 บต-3283 มุกดาหาร เทา 09/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 228,632 60,000 7% ฟรี D 2D16
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 057 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (ABS) M 2.5 11 10 บษ-5947 สกลนคร เทา 21/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 284,145 180,000 7% ฟรี C2 2D16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 058 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 04 บร-1592 สกลนคร เทา 29/04/2563 อ/ม/ABS/ 382,179 50,000 7% ฟรี D 2D15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 059 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 12 12 บล-9340 สกลนคร น้ำตาล 05/11/2563 อ/ว/CD/ม/ 214,107 210,000 7% ฟรี D 2D14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 060 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 LE (GRAN TITANUM) AB/ABS M 2.5 13 12 บม-9710 มหาสารคาม เทา 18/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 334,638 180,000 7% ฟรี C2 2D14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 061 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE (ABS) M 2.5 10 10 บษ-7638 สกลนคร เทา 23/12/2564 อ/ว/CD/ม/ 128,277 130,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 062 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE (ABS) M 2.5 12 12 บล-3231 สกลนคร เทา 03/05/2563 อ/ว/CD/ม/ 199,927 160,000 7% ฟรี D 2H21
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 063 FORD RANGER OPEN CAB 3.0 XLT HI-RIDER (AB/ABS) M 3.0 08 08 บต-1598 มุกดาหาร ขาว 28/09/2563 อ/ว/CD/ม/ 171,749 130,000 7% ฟรี D 2H21
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|แค๊ปตีตู้ ไม่มีเบาะแค๊ป|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 064 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 07 07 บล-7114 ศรีสะเกษ ฟ้า 28/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 196,468 150,000 7% ฟรี C2 2H20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 065 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 บย-7251 กาฬสินธุ์ เทา 11/06/2565 อ/ว/CD/ABS/ 241,042 170,000 7% ฟรี D 2H19
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 066 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 12 บว-330 บุรีรัมย์ เทา 31/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 212,144 150,000 7% ฟรี D 2H18
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 067 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 ผต-9362 อุดรธานี เทา 24/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 144,522 120,000 7% ฟรี D 2H18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 068 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 13 12 กล-158 อุบลราชธานี ดำ 04/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 356,733 250,000 7% ฟรี C2 2H17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 069 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 ผพ-6186 นครราชสีมา น้ำตาล 10/04/2564 อ/ม/ABS/ - 130,000 7% ฟรี D 2H16
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 070 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) ABS M 2.5 12 11 บธ-7720 ภูเก็ต ดำ 18/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 155,093 240,000 7% ฟรี D 2H15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 071 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 08 บย-3470 สกลนคร เทา 25/03/2565 อ/CD/ก/ 335,912 ถอนการประมูล 7% ฟรี D 2H14
**หมายเหตุ ถอนประมูล|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 072 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 11 10 บล-6625 บุรีรัมย์ เทา 16/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 156,333 240,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 073 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (MT) 4WD (AB/ABS) M 3.0 09 09 ขก-4501 เชียงใหม่ เทา 28/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 516,494 240,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 074 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 AX-L (ABS) M 2.5 06 06 ตถ-7267 กรุงเทพมหานคร เทา 09/05/2564 อ/ม/ 274,783 50,000 7% ฟรี C2 2H20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 075 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 12 บพ-1485 กาฬสินธุ์ เทา 22/01/2565 อ/ว/CD/ABS/ 432,563 130,000 7% ฟรี D 2H19
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 076 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 11 11 นข-3554 มหาสารคาม เทา 31/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 685,393 300,000 7% ฟรี C2 2H18
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 077 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 05 05 บร-2118 ศรีสะเกษ น้ำเงิน 13/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 229,321 40,000 7% ฟรี C2 2H18
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 078 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 07 07 บย-3395 ชัยภูมิ เทา 16/08/2562 อ/ว/CD/ 233,268 140,000 7% ฟรี D 2H17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 079 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) M 2.5 14 14 บร-9825 สุรินทร์ ขาว 24/09/2563 อ/ว/CD/ABS/ 213,380 220,000 7% ฟรี D 2H16
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก|วางแผ่นเพลทมาใหม่|สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 080 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (X-SERIES) M 2.5 10 10 บน-1516 มหาสารคาม ดำ 19/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 276,459 160,000 7% ฟรี D 2H15
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 081 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 14 บว-3069 ร้อยเอ็ด ขาว 29/09/2562 อ/ว/CD/ABS/ 205,885 200,000 7% ฟรี C2 2H15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 082 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 11 11 บษ-8807 พระนครศรีอยุธยา เทา 31/03/2565 อ/ว/CD/ม/ 200,154 230,000 7% ฟรี C2 2H14
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บล-3204 สกลนคร| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 083 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) PRESTIGE (AT) AB/ABS A 2.5 14 13 บล-5805 ร้อยเอ็ด น้ำตาล 27/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 416,281 320,000 7% ฟรี C2 2H21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม| มีการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน|กระจกหน้าแตกร้าว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 084 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 บม-8490 เลย ขาว 25/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 43,426 310,000 7% ฟรี D 2H21
**หมายเหตุ สีไม่ตรง||ไม่มีเบาะแค็ป (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 085 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 12 12 1ฒน-4100 กรุงเทพมหานคร เทา 25/07/2564 อ/ว/CD/ 277,839 140,000 7% ฟรี D 2H20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 086 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 09 08 ผย-1230 นครราชสีมา น้ำเงิน 27/03/2564 อ/ว/CD/ 377,658 80,000 7% ฟรี D 2H19
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 087 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 06 05 ผค-1655 อุบลราชธานี น้ำตาล 04/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 393,475 130,000 7% ฟรี D 2H19
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 088 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.5 DID PLUS (AT) AB/ABS A 2.5 12 12 งบ-2201 เชียงใหม่ ขาว 05/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 190,083 220,000 7% ฟรี D 2H18
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 089 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 HI-RACER M 2.5 09 09 บม-4223 ลำพูน ดำ 16/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 212,710 120,000 7% ฟรี C2 2H17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 090 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 (ABS) M 2.5 13 13 กง-2481 น่าน ดำ 04/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 139,878 280,000 7% ฟรี D 2H17
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นเพลท ระบุลายละเอียดของตัวรถ(ไม่รับคืนรถในกรณีที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 091 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ผล-6141 ขอนแก่น ขาว 08/08/2565 อ/ว/CD/ 578,452 160,000 7% ฟรี C2 2H16
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 092 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) ABS M 2.5 13 13 บน-7703 พิจิตร เทา 17/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 374,835 280,000 7% ฟรี C2 2H15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 093 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 LE (AT) AB/ABS A 2.5 11 10 ผท-1763 สงขลา ขาว 22/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 192,508 140,000 7% ฟรี D 2H14
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 094 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AB) M 3.0 14 14 ฮร-2537 กรุงเทพมหานคร เทา 16/06/2564 อ/ว/CD/ABS/ 408,960 360,000 7% ฟรี C2 2I21
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนเบาะแบบ 10 ที่นั่ง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 095 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 11 11 ผฉ-1837 นครสวรรค์ เทา 28/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 109,419 170,000 7% ฟรี C2 2I21
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 096 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 11 11 ผฉ-4461 นครสวรรค์ ดำ 09/05/2565 อ/ว/CD/ม/ 248,156 230,000 7% ฟรี C2 2I20
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บล-4609 ร้อยเอ็ด| โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 097 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi (AB) M 2.5 15 14 บษ-3677 พระนครศรีอยุธยา ขาว 05/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 205,249 200,000 7% ฟรี D 2I19
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 098 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (Z) ABS M 2.5 12 12 บพ-7893 พระนครศรีอยุธยา เทา 11/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 181,213 260,000 7% ฟรี D 2I18
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 099 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (AT) AB/ABS A 2.2 13 12 ขน-708 ชลบุรี ขาว 08/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 175,466 220,000 7% ฟรี C2 2I17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 100 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (X-SERIES) ABS M 3.0 10 10 งน-6816 เชียงใหม่ ขาว 17/08/2565 อ/ว/CD/ม/ - 230,000 7% ฟรี C2 2I17
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 101 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVTI M 2.7 10 นข-4954 บุรีรัมย์ ขาว 08/08/2560 อ/ว/CD/ 868,339 ถอนการประมูล 7% 4,280 0 D 2D12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถป้ายฟ้า|แผ่นเพลทขาดชำรุด|เครื่องเกียร์รั่วมาก|กระจกหน้าแตกร้าว|ระบบไฟมีปัญหา|แซสซีสนิมครูดผุ|คานหน้าล่างกระเเทก|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 102 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 06 06 บว-7511 สกลนคร เทา 19/12/2563 อ/ม/ 649,537 ถอนการประมูล 7% 4,815 0 I 2C12
**หมายเหตุ ถอนประมูล||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ|แผ่นเพลทชำรุด|คันเกียร์หลวม|เบรคจมระบบเบรคต้องตรวจเช็ค|แซสซีเป่าเชื่อมบุบคดคานหน้าซ้าย|น้ำมันเครื่องขาดต้องตรวจเช็ค|กระบะหลังผุสนิมทะลุ
2- 103 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 12 12 8กส-5228 กรุงเทพมหานคร เเดง 16/10/2563 อ/ว/CD/ม/ ถอนการประมูล 7% 5,885 0 C2 2B12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แซสซีหลังโดนกระเเทกเเละสนิมผุน้ำกรดเเบตเตอรี่|กระจกหน้าแตกจุด
2- 104 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 08 บว-1861 ร้อยเอ็ด เทา 13/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 213,015 126,000 7% 4,815 0 D 2D12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมผุ|Power ดัง|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 105 SUZUKI SWIFT 1.2 GLX (AB/ABS) A 1.2 12 กย-2455 สระบุรี อ/ว/CD/ม/ABS/ 102,165 ถอนการประมูล 7% 0 C2 2D12
**หมายเหตุ ถอนประมูล
2- 106 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (AT) A 3.0 07 05 กท-9410 เพชรบูรณ์ เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ 264,579 122,000 7% 4,280 0 I 2C12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|แซสซีตัดเป่าเชื่อมบุบคดคอหน้าซ้าย|เเละมีรอยตัดเชื่อมดามด้านหลังซ้ายขวา|พวงมาลัยพาวเวอร์หนัก|เครื่องเกียร์รั่วมาก|กระจกหน้าแตกร้าว
2- 107 NISSAN FRONTIER SINGLECAB 2.7 TXP M 2.7 05 05 บบ-5815 ยโสธร เทา 25/10/2561 อ/ว/CD/ ชำรุด 42,000 7% 4,815 0 D 2B12
**หมายเหตุ คันเกียร์หลวมเครื่องเกียร์รั่วมาก|ตรวจเช็คน้ำและน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|ระบบไฟมีปัญหา|แซสซีสนิมผุทะลุ|กระบะหลังสนิมผุทะลุ |ความร้อนขึ้นสูง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 108 NISSAN MARCH 1.2 E CVT (AB) A 1.2 17 17 ขค-6466 สุราษฎร์ธานี ดำ 06/12/2563 อ/ว/CD/ABS/ 53,499 176,000 7% 4,815 0 D 2D12
**หมายเหตุ แซสซีเป่าเชื่อมด้านหน้าซ้ายขวา|พวงมาลัยดังระบบพวงมาลัยต้องตรวจซ่อม
2- 109 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 10 09 กน-5862 ภูเก็ต เทา 29/09/2563 อ/ว/CD/ม/ 215,089 144,000 7% 4,815 0 D 2D12
**หมายเหตุ ระบบเกียร์มีปัญหา|เข้าเกียร์ ไม่ตรงตำแหน่ง|คันเกียร์มีปัญหา|แซสซีเป่าเชื่อมคอหน้าซ้ายขวาและหลัง
2- 110 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 13 กน-1648 กระบี่ น้ำตาล 23/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 101,431 180,000 7% 4,815 0 C2 2C12
**หมายเหตุ แซสซีครูด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 111 MITSUBISHI TRITON CAB GL 2.5 DID M 2.5 07 07 บท-9582 ชุมพร เทา 15/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 58,838 84,000 7% 6,955 0 C2 2B12
**หมายเหตุ แท่นรองแบตเตอรี่+แผงซุ้มโช๊คซ้ายน้ำกรดกัดกร่อน|แซสซีสนิม.
2- 112 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT (AB) A 1.2 12 12 ขม-9861 ขอนแก่น น้ำตาล 11/04/2563 อ/ว/CD/ก/AB 149,501 90,000 7% 3,210 0 D 2D12
**หมายเหตุ อ่างยางอะไหล่โดนกระแทกฉีก|แซสซีบุบหลังซ้ายและสนิมน้ำแบต|พัดลมหน้าเครื่องไม่ทำงาน
2- 113 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 02 วง-363 กรุงเทพมหานคร เขียว 02/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 332,236 16,000 7% 0 D 2D12
**หมายเหตุ แซสซีเลาะเชื่อมอ่างยางอะไหล่ผุทะลุ|เข้าเกียร์เกียร์รอจังหวะ|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
2- 114 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 06 06 ผธ-3795 สงขลา เทา 30/11/2560 อ/CD/ม/ABS/ ชำรุด 136,000 7% 4,815 0 D 2C12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมผุมาก|ระบบไฟมีปัญหา|ไฟ ABS โชว์|กระจกหน้าแตกร้าว|คานหน้าโดนกระแทก|น้ำมันเครื่องขาดต้องตรวจเช็ค|มีกลิ่นอับภายใน|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 115 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ตส-8846 กรุงเทพมหานคร เทา 25/06/2563 อ/ม/ 190,765 134,000 7% 4,815 0 C2 2B12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมครูด|คันเกียร์หลวม|ความร้อนขึ้นสูง|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 116 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 13 13 กม-3529 ราชบุรี น้ำตาล 01/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 189,244 99,000 7% 2,675 0 I 2D12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|แซสซีมีรอยตัดเชื่อมหลังขวา
2- 117 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLX 2.5 DID M 2.5 06 05 สม-5823 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 245,303 104,000 7% 1,926 0 C2 2D12
**หมายเหตุ แซสซีครูดบุบสนิม|กระจกหน้าแตกจุด|หม้อพักน้ำหม้อน้ำชำรุด|ระบบความร้อนต้องตรวจเช็คก่อนออกนอกพื้นที่|น้ำมันเครื่องขาดต้องตรวจเช็ค
2- 118 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 17 16 9กฌ-3221 กรุงเทพมหานคร เทา 07/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 149,420 611,000 7% 1,926 0 D 2C12
**หมายเหตุ รับการ์ด NAVI ได้ที่ห้องทะเบียน|แซสซีสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 119 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 15 14 งธ-7405 เชียงใหม่ ขาว 09/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 103,747 208,000 7% 4,815 0 C2 2B12
**หมายเหตุ แซสซีครูด|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ทะเบียนใกล้ระงับ 9กพ.2565
2- 120 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 05 ขท-1783 สงขลา เทา 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 319,752 126,000 7% 5,885 0 I 2D12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|แซสซีตัดเป่าเชื่อมบุบคดกลางซ้ายขวา|คันเกียร์หลวมเครื่องเกียร์รั่วมาก|ตรวจเช็คน้ำและน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่
2- 121 HONDA CIVIC 1.7 VTIE (AS) A 1.7 04 04 กษ-3201 พิษณุโลก ฟ้า 02/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 260,036 56,000 7% 4,815 0 C2 2D12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมครุดบุบ|เข้าเกียร์รอจังหวะ|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
2- 122 MAZDA 2 HATCHBACK 1.5 (AB/ABS) A 1.5 11 11 ขค-9336 ภูเก็ต ขาว 21/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 157,185 99,000 7% 6,955 0 C2 2C12
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กง-7047 กระบี่| มีกลิ่นอับภายใน|มีรอยน้ำเข้าสนิมใต้คอนโซลมาก|แซสซีสนิมผุ
2- 123 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (AT) AB/ABS A 3.0 06 06 ขย-2100 สงขลา ดำ 08/08/2561 อ/ม/ABS/ 281,106 170,000 7% 5,885 0 C2 2B12
**หมายเหตุ เครื่องเกียร์รั่วมาก|คันเกียร์ดัง|แซสซีมีรอยเชื่อมยึดคานถังน้ำมัน|สนิมผุ |ระบบไฟมีปัญหา|ระบบสตาร์ทมีปัญหา|ไดสตาร์ทชำรุด|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 124 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.5 XLT (AB/ABS) M 2.5 09 09 ขง-673 ภูเก็ต เทา 15/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 262,523 154,000 7% 3,210 0 C2 2D12
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|แซสซีครูดบุบสนิม|ความร้อนขึ้นสูง
2- 125 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 VGS (Z) X-SERIES (ABS) M 2.5 14 14 3ฒข-4023 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 279,268 270,000 7% 5,885 0 D 2D12
**หมายเหตุ มีกลิ่นอับภายในมีรอยน้ำเข้าสนิมใต้คอนโซล|แซสซีสนิม
2- 126 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บร-4779 สุรินทร์ น้ำเงิน 31/05/2562 อ/CD/ 217,585 70,000 7% 4,280 0 D 2C12
**หมายเหตุ เครื่องเกียร์รั่วมาก|ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|ระบบเครื่องเกียร์ต้องตรวจซ่อมก่อนออกนอกพื้นที่|แซสซีบุบคตด้านหน้าซ้ายคานหน้าโดนกระแทก|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
2- 127 HONDA CITY 1.5 SV PLUS CVT I-VTEC (AS) A 1.5 14 14 ขร-6070 เชียงใหม่ ฟ้า 25/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 187,203 240,000 7% 4,815 0 C2 2B12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมน้ำแบต|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 128 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 02 กม-9068 ราชบุรี น้ำตาล 14/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 264,528 20,000 7% 2,675 0 C2 2D12
**หมายเหตุ แซสซีครูดบุบ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
2- 129 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 09 9กถ-7211 กรุงเทพมหานคร เทา 26/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 84,237 200,000 7% 1,926 0 C2 2D12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมผุ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 130 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 GT (AB/ABS) A 2.5 13 12 1กร-4556 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 131,665 307,000 7% 2,675 0 C2 2C12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมผุ|เครื่องเกียร์รั่วมาก
2- 131 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 09 08 2ฒว-7638 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 27/02/2563 อ/ว/CD/ABS/ 531,015 142,000 7% 5,885 0 D 2B12
**หมายเหตุ แซสซีเป่าเชื่อมบุบคดคอหน้าซ้ายขวา|คานหน้าโดนกระแทก|ซุ้มล้อหน้าขวาบุบ|น้ำมันเครื่องแห้งต้องตรวจเช็ค|ล่อติด|ไฟกรองดักน้ำโชว์|ไฟT-BELTโชว์|ระบบเกียร์มีปัญหา เข้าเกียร์ 3 เกียร์ 4 เกียร์ 5 แล้วเบาดับ|กระจกหน้าแตกร้าว|ระบบไฟมีปัญหา|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
2- 132 HONDA CITY 1.5 S-AT I-VTEC (AS) A 1.5 13 12 งท-2767 เชียงใหม่ ขาว 05/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 186,553 170,000 7% 4,815 0 I 2D12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|แซสซีตัดเลาะกลางซ้าย|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 133 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 05 บท-420 ยะลา น้ำตาล 04/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ - 110,000 7% 5,885 0 C2 2D12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมผุครุดบุบ|คลัชดังคันเกียร์หลวม|คานหน้าโดนกระแทก.|ไฟT-BELTโชว์|ไฟหน้าปัดไม่ทำงาน|ระบบไฟมีปัญหา
2- 134 NISSAN MARCH 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 9กณ-6706 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 19/10/2563 อ/ว/CD/ม/ 54,666 182,000 7% 1,070 0 C2 2C12
**หมายเหตุ แซสซีสนิมครุดบุบ|คานหน้าล่างโดนกระแทก|ใส่พวงมาลัยแต่งมา
2- 135 HONDA CITY 1.5 V CVT I-VTEC (AS) A 1.5 18 18 8กน-6053 กรุงเทพมหานคร เทา 21/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 32,689 297,000 7% 0 C2 2B12
2- 136 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 09 08 บฉ-2657 สมุทรสงคราม น้ำตาล 21/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 259,707 89,000 7% 2,996 0 I 2D12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|แซสซีมีรอยตัดเชื่อมคานหน้าและสนิมผุมาก|เครื่องดังมาก|เครื่องพัง|ระบบเครื่องเกียร์ต้องตรวจซ่อมก่อนออกนอกพื้นที่|เร่งไม่ขึ้น|โหลดต่ำ
2- 137 ISUZU DRAGON EYE CAB 4 LS 3.0 DI M 3.0 02 กร-6123 นครปฐม ดำ 29/10/2561 อ/ว/CD/ก/ 479,224 80,000 7% 2,675 0 C2 2D12
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|4WD |แซสซีสนิมผุ|เช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|คันเกียร์หลวม|กระจกหน้าแตกจุด|ไฟ check engine โชว์| เข้าเกียร์ยากระบบคลัชมีปัญหา
2- 138 TOYOTA INNOVA 2.0 V (AB/ABS) A 2.0 15 15 4กว-2317 กรุงเทพมหานคร เทา 08/12/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 145,116 280,000 7% 2,140 0 C2 2C12
**หมายเหตุ แซสซีสนิม
2- 139 NISSAN MARCH 1.2 S MT M 1.2 10 10 กล-7742 ภูเก็ต ดำ 11/10/2560 อ/ว/CD/ม/ 177,111 60,000 7% 10,165 0 856.00 D 2C12
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 2กย-1834 กรุงเทพมหานคร| เครื่องเกียร์รั่วมาก|คานหน้ากระเเทก|แซสซีเป่าเชื่อมคานหน้า |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 140 TOYOTA CAMRY 2.0 G EXTREMO (NAVI) A 2.0 14 13 3กฉ-8074 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 244,347 340,000 7% 0 C2 02B10
**หมายเหตุ รับการ์ดNAVI ได้ที่ห้องทะเบียน| น้ำมันเครื่องรั่วซึม|แซสซีครูดบุบ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
2- 145 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 18 18 2ฒฌ-7084 กรุงเทพมหานคร เทา 08/02/2565 อ/ว/CD/ABS/ 167,346 280,000 7% 2,140 0 C2 10
2- 146 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 18 18 2ฒฌ-7086 กรุงเทพมหานคร เทา 08/02/2565 อ/ว/CD/ABS/ 194,472 280,000 7% 2,140 0 C2 10
2- 147 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 14 14 1ฒจ-8845 กรุงเทพมหานคร เทา 21/04/2565 อ/ว/CD/ม/ 126,290 220,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
2- 148 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 14 14 3กย-1233 กรุงเทพมหานคร เทา 13/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 146,020 410,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 149 TOYOTA FORTUNER 2.7 V A 2.7 12 12 ฆท-8194 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/06/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 353,014 330,000 7% 2,140 0 D 10
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 150 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G NAVI M 2.4 16 16 5กน-7630 กรุงเทพมหานคร เทา 22/08/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 239,241 440,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ มี Sd card รับห้องทะเบียนหลังประมูล
2- 151 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.2 XLT M 2.2 15 14 ขล-1531 ขอนแก่น ขาว ดำ 20/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 108,832 240,000 7% 4,280 0 C2 10
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
2- 152 MAZDA 3 2.0 HATCHBACK A 2.0 12 11 กร-1701 ขอนแก่น 23/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 296,353 ถอนการประมูล 7% 4,280 0 C2 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ซันรูฟชำรุด|ฝาท้ายชำรุดเปิดไม่ได้
2- 153 FORD RANGER DOUBLECAB WildTrak 3.2 4WD (A/T) A 3.2 17 17 6กว-1668 กรุงเทพมหานคร เทา 03/11/2564 อ/ว/CD/ABS/ 103,050 550,000 107 D 10
2- 154 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 11 11 กน-2551 สุราษฎร์ธานี ขาว 06/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 380,566 140,000 7% 4,815 0 C2 10
2- 155 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E M 3.0 07 07 บม-9039 ระยอง เทา 09/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 238,822 248,000 107 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ช่วงล่างเริมเป็นสนิม
2- 156 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E TRD M 2.5 13 13 ผฉ-7362 สงขลา ดำ 06/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 157,895 280,000 7% 5,885 0 C2 10
2- 157 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 16 16 4กฬ-8783 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 109,346 269,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
2- 158 TOYOTA FORTUNER 2.7 V A 2.7 11 10 ญจ-5877 กรุงเทพมหานคร เทา 17/02/2560 อ/ว/CD/ม/ 661,339 200,000 7% 4,815 0 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณี|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|เคยติดแก็สถอดอุปกรณ์ออกแล้ว
2- 159 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E M 3.0 08 บร-2424 ระยอง อ/ว/CD/ม/ABS/ 466,111 ถอนการประมูล 2,675 0 C2 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
2- 160 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E M 2.7 11 11 ญม-3267 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 548,111 189,000 7% 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ ตัวรถปี2011|ติดแก็สLPG+CNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 161 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 12 12 ฆผ-8916 กรุงเทพมหานคร เทา 11/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 272,937 195,000 7% 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก็สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 162 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 16 16 5กล-4218 กรุงเทพมหานคร เทา 08/12/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 128,085 345,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
2- 163 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS 4WD M 2.4 16 16 1ฒห-7354 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/11/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ - 437,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
2- 164 TOYOTA CAMRY 2.5 G A 2.5 17 17 6กย-7407 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/10/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 73,442 755,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มี Sd Card
2- 165 MITSUBISHI SPACEWAGON 2.4 A 2.4 08 08 งต-3788 นครราชสีมา น้ำตาล 13/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 250,290 197,000 7% 4,280 0 C2 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ งต-3811 นครราชสีมา| เคยติดแก็สถอดอุปกรณ์ออกแล้ว
2- 166 BENTLEY Flying Spur A 6.0 18 1ขญ-6783 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 21/02/2564 อ/ว/ม/ABS/ 92,881 2,000,000 7% 0 C2 6
**หมายเหตุ **ECL**|จัดสินเชื่อ ฟรีประกันภัย 3+|รถจดใหม่นำเข้า ตามแบบ32|หลังคาซันรูฟ|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|จอดริมบ่อ
2- 167 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 08 08 ชฮ-7467 กรุงเทพมหานคร เทา 02/04/2555 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 181,042 220,000 7% 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 226 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 01 กบ-9207 ราชบุรี น้ำตาล 18/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 439,817 ถอนการประมูล 7% 107 I 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
2- 227 NISSAN SUNNY 1.6 SUPER NEO A 1.6 01 ขห-885 เชียงใหม่ น้ำตาล 08/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 454,616 20,000 4,815 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก็สถอดแล้ว
2- 228 TOYOTA ALTIS 1.6 J M 1.6 04 กษ-297 เชียงราย เทา 08/04/2564 อ/ว/CD/ม/ 202,862 20,000 4,815 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก็สถอดแล้ว
2- 230 NISSAN CEFIRO 2.0 EXECUTIVE A 2.0 02 วจ-7734 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 25/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 426,707 18,000 7% 107 I 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เคยติดแก๊ส ถอดอุปกรณ์ออกแล้ว|สีไม่ตรง|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(623) ตัวรถ(544)
2- 231 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVTI (เบนซิน) M 2.7 09 ฮฮ-7858 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/12/2563 อ/ว/CD/ 355,198 ถอนการประมูล 0 D 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มีVAT|รถป้ายฟ้า|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี|ติดแก๊ส ไม่ยังลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
2- 232 MERCEDES-BENZ C 230 A 2.5 08 08 3กฉ-8936 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 347,699 288,000 7% 0 D 10
**หมายเหตุ **ECL**|จัดสินเชื่อ ฟรีประกันภัย 3+|น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำและอยู่ในหม้อพักน้ำ|กระจกหน้าแตกจุด|แซสซีสนิมครูด|เครื่องเกียร์รั่วมาก
2- 233 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 07 07 บม-282 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำตาล 18/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 277,143 ถอนการประมูล 0 D 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี
2- 234 CHEVROLET SPIN 1.5 LTZ (AB/ABS) A 1.5 13 2กผ-2192 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/09/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 115,847 110,000 107 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|แซสซีสนิมครูดบุบ|ไม่มีเลขเครื่อง(สนิมกัดกร่อน)
2- 235 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E M 3.0 07 06 บท-2920 ศรีสะเกษ ดำ 13/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 632,003 ถอนการประมูล 0 C2 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี|ระบบเบรกมีปัญหา|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
2- 236 TOYOTA CAMRY 2.4 V A 2.4 06 06 กอ-1017 นนทบุรี ดำ 12/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ ถอนการประมูล 7% 107 I 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เคยติดแก็สถอดอุปกรณ์ออกแล้ว
2- 237 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 09 09 ฮต-5586 กรุงเทพมหานคร เทา 26/06/2564 อ/ว/CD/ก/ 392,995 360,000 7% 2,354 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
2- 239 ISUZU D-MAX CAB 4 SX 2.5 DI M 2.5 04 กต-7138 สระแก้ว แดง 23/09/2564 อ/CD/ม/ 277,297 120,000 7% 2,675 0 D 10
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
2- 242 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 08 07 บย-9186 ระยอง เทา-ดำ 12/05/2562 อ/ว/CD/ม/ 364,611 100,000 7% 1,926 0 I 10
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|กระจกหน้าแตกร้าว|เบาะแค็ปไม่มี|ฐานเบาะแค็ปไม่มี
2- 243 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 บว-1118 ฉะเชิงเทรา เทา-ดำ 18/08/2563 อ/ว/ม/ 181,042 ถอนการประมูล 0 I 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|สีไม่ตรง|แชสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิม|วางเพลทมาใหม่
2- 244 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 HI-RIDER XLT (AB/ABS) M 2.2 15 15 กม-1252 กาญจนบุรี แดง 11/09/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 58,719 281,000 7% 2,675 0 I 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเสาประตูหน้าหลังซ้ายขวา
2- 245 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 14 13 กจ-7948 กาฬสินธุ์ ขาว 02/06/2558 อ/ว/CD/ 180,355 50,000 7% 10,165 107 856.00 I 10
**หมายเหตุ **KTB**|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
2- 246 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LTZ 4WD A 2.4 13 11 ณข-418 ภูเก็ต น้ำตาล 03/09/2557 ม/ 235,101 190,000 7% 13,375 107 4815.00 I 10
**หมายเหตุ **KTBL**|รถป้ายเขียว|4WD|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
2- 247 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 14 14 3กฆ-8614 กรุงเทพมหานคร เทา 21/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 301,869 ถอนการประมูล 7% 1,284 0 D 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
2- 248 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ M 3.0 06 05 ผต-461 นครปฐม เทา 03/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 230,432 ถอนการประมูล 7% 107 C2 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|มีชุดโอนฯ1ชุด|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
2- 249 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 11 11 กต-761 สมุทรปราการ ขาว-ดำ 20/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 110,023 153,000 7% 1,926 0 D 10
**หมายเหตุ **ECL**|สีไม่ตรง|จัดสินเชื่อ ฟรีประกันภัย 3+|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)|ไฟ ABS โชว์| ระบบไฟมีปัญหา| แซสซีตัดต่อกลางตัวถังรถ |เครื่องเกียร์รั่วมาก |ไม่มีแผ่นเพลท
2- 250 HONDA BRIO 1.2 V I-VTEC A 1.2 2กอ-2251 กรุงเทพมหานคร 13/02/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 87,782 ถอนการประมูล 7% 4,815 0 C2 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
2- 253 MAZDA 3 A 1.5 13 12 กษ-4640 นครสวรรค์ เทา 23/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 140,160 ถอนการประมูล 7% 0 W1 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|โอนฯ2ต่อ|รถผ่านน้ำมา|เปลี่ยนเครื่องยนต์ ลงเล่ม(จากเครื่อง1.6 เป็น1.5 ซีซี)
2- 254 HONDA ACCORD 2.4 E AT I-VTEC (AS) A 2.4 08 08 ชฮ-4926 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 28/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 376,807 ถอนการประมูล 7% 0 D 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|โอนฯ2ต่อ|เคยติดแก๊ส|กระจกหน้าแตกเป็นจุด|เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
2- 255 MERCEDES-BENZ E250 CGI A 1.8 12 12 ฌท-3579 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 172,603 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
2- 256 HONDA ACCORD 2.2 M 2.2 95 95 กอ-3260 ภูเก็ต เขียว-ดำ 31/07/2565 อ/ว/CD/ม/ 366,322 42,000 3,745 0 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่ม
2- 257 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Chassis M 2.5 14 14 1ฒฐ-1272 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 463,469 261,000 7% 0 D 10
**หมายเหตุ **ECL**|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ถ้วยกระปุกคันเกียร์ไม่มี|เกียร์หลวมดัง|แซสซีบุบคตกลางซ้าย|จัดสินเชื่อ ฟรีประกันภัย 3+