กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10-03-2021   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 14 3กช-3098 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/03/2563 อ/ว/CD/ม/ค 157,640 200,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 002 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 07 06 กย-5900 ชลบุรี น้ำตาล 30/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 310,206 130,000 7% ฟรี D 2H12
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 003 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS HI-RIDER M 2.5 07 06 ตส-9848 กรุงเทพมหานคร เทา 27/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 247,637 90,000 7% ฟรี C2 2H11
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 004 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 07 06 กธ-5719 สุรินทร์ เทา 22/01/2564 อ/ว/CD/ม/ค 271,809 130,000 7% ฟรี C2 2H10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กษ-1950 อุบลราชธานี| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 005 HONDA CITY 1.5 S-V-AT VTEC (AB/ABS) A 1.5 08 05 กต-2316 กำแพงเพชร เทา 19/09/2563 อ/ว/CD/ม/ 191,029 40,000 7% ฟรี D 2H09
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2005|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 006 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (ABS) M 3.0 09 09 6กม-6293 กรุงเทพมหานคร เทา 31/07/2563 อ/ว/CD/ม/ค 164,450 170,000 7% ฟรี D 2H08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 007 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 07 บล-1340 สุรินทร์ เทา 03/03/2564 อ/ว/CD/ม/คABS/ 195,967 150,000 7% ฟรี D 2H08
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บย-2691 สกลนคร| คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 008 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) AB M 2.5 14 14 บว-3612 บุรีรัมย์ ขาว 16/12/2563 อ/ว/CD/คABS/ 246,193 230,000 7% ฟรี C2 2G07
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒฒ-3589 กรุงเทพมหานคร| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 009 HONDA CITY 1.5 E-V-AT VTEC (AB/ABS) A 1.5 05 05 กค-1484 สตูล ดำ 29/06/2555 อ/ว/CD/ม/ 347,811 50,000 7% ฟรี I 2G07
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(344)ตัวรถ(797) ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 011 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บบ-1543 สระแก้ว น้ำตาล 03/09/2561 อ/ว/CD/ค 669,255 130,000 7% ฟรี D 2G05
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 012 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 DID (PLUS) AB/ABS M 2.5 08 08 บม-6207 ชุมพร ดำ 25/01/2563 อ/ว/CD/ม/ค 325,638 130,000 7% ฟรี D 2G05
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|จอวิทยุแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 013 CHEVROLET CRUZE 2.0 LTZ (DIESEL) AB/ABS A 2.0 12 12 7กบ-9840 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/09/2564 อ/ว/CD/ม/ค 213,333 120,000 7% ฟรี D 2H12
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 014 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J M 3.0 08 08 บษ-8894 เพชรบูรณ์ เทา 29/07/2560 อ/ว/CD/ม/คABS/ 235,675 80,000 7% ฟรี D 2H12
**หมายเหตุ เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม(ตัวรถเพลาเดิม ยังไม่ได้แจ้งยกเลิก)|เสริมแหนบ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 015 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 05 ผอ-870 ชลบุรี เทา 28/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ค 255,983 80,000 7% ฟรี C2 2H11
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 016 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 (เบนซิน) M 2.7 07 07 ฮง-6826 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/08/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 327,368 200,000 7% ฟรี D 2H10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ภายในVIP|แผ่นเพลทฉีกชำรุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 017 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 บร-2396 สุรินทร์ ดำ 08/01/2564 อ/ว/CD/ม/คABS/ 157,748 180,000 7% ฟรี D 2H09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 018 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ผล-4117 ขอนแก่น เทา 04/08/2564 อ/ว/CD/ม/คABS/ 232,294 160,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 019 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 07 07 ขฉ-9313 ระยอง น้ำเงิน 18/12/2562 อ/ว/CD/ม/ค 44,949 140,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 020 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 11 10 ผฉ-3722 นครปฐม เทา 22/08/2563 อ/ว/CD/ก/ 168,382 180,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 021 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 19 19 2ฒม-1476 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 49,903 380,000 7% ฟรี C2 2H11
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 022 HONDA CIVIC FD 1.8 S-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 10 10 ขก-373 ภูเก็ต เทา 10/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค - 150,000 7% ฟรี C2 2H10
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 023 TOYOTA WISH 2.0 Q (AB/ABS) A 2.0 04 ศข-3950 กรุงเทพมหานคร เทา 01/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 274,939 120,000 7% ฟรี D 2H10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 024 MAZDA 2 HATCHBACK 1.5 SKYACTIV (D) HIGH CONNECT (AB/ABS) A 1.5 15 14 กจ-5743 สิงห์บุรี ดำ 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 158,587 250,000 7% ฟรี C2 2H09
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 025 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ผก-51 เพชรบูรณ์ เทา 25/06/2564 อ/ว/CD/คABS/ 195,264 200,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 026 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 07 07 2ฒถ-9031 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/11/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 20,058 110,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 027 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (ABS) M 3.0 08 08 กล-4322 ชลบุรี เทา 16/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 168,293 160,000 7% ฟรี C2 2H12
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 028 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX-MT (AB/ABS) M 1.2 20 19 กอ-2823 พระนครศรีอยุธยา ขาว 25/08/2564 อ/ว/CD/ 6,126 200,000 7% ฟรี C1 2H12
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 029 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) M 2.2 18 17 กล-7352 อุบลราชธานี ดำ 16/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 85,556 300,000 7% ฟรี C2 2H11
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 030 HONDA JAZZ 1.5 S-CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 18 17 กร-1963 พระนครศรีอยุธยา เทา 07/02/2563 อ/ว/CD/ 111,902 280,000 7% ฟรี C2 2H10
**หมายเหตุ รถติดอายัดคดีงานขนส่งผู้ซื้อต้องดำเนินการปลดอายัดเอง ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณี [ รถถูกร้องเรียน โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก. ] (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 031 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 09 09 กอ-966 พระนครศรีอยุธยา เทา 10/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 122,463 180,000 7% ฟรี D 2H10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กฉ-3523 ชัยภูมิ| คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 032 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 บว-5853 สุราษฎร์ธานี เทา 20/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 378,416 80,000 7% ฟรี D 2H09
**หมายเหตุ เสริมแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 033 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กร-2591 พระนครศรีอยุธยา เทา 16/02/2564 อ/ว/CD/ 30,139 160,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 034 MG MG3 1.5 (X) SUNROOF (AB/ABS) A 1.5 18 18 ขก-3280 ภูเก็ต เหลือง-ดำ 29/03/2564 อ/ว/CD/ม/ค 34,538 170,000 7% ฟรี C2 2H08
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 035 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 ผฉ-3913 นครปฐม เทา 03/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 233,190 130,000 7% ฟรี D 2H07
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 036 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.4 MIVEC (NAVI) AB/ABS A 2.4 16 16 5กฌ-5159 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 87,204 600,000 7% ฟรี C2 2H06
**หมายเหตุ มีการ์ดNavi รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 037 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 06 06 ผก-7120 นครปฐม เทา 23/02/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 363,230 120,000 7% ฟรี D 2G12
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 038 TOYOTA VIOS 1.5 J (MT) M 1.5 03 3กด-4020 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 26/08/2564 อ/ว/CD/ABS/ 232,789 40,000 7% ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 039 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 06 06 บบ-5254 เพชรบูรณ์ เทา 05/06/2563 อ/ว/CD/ม/คABS/ 138,803 130,000 7% ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 042 TOYOTA VIOS 1.5 J-MT M 1.5 06 06 กธ-2029 นครปฐม ฟ้า 07/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 71,219 45,000 7% ฟรี I 2G08
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 043 NISSAN CEFIRO 2.0 EXECUTIVE (AB/ABS) A 2.0 01 ขจ-3909 สงขลา น้ำตาล 24/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 383,791 35,000 7% ฟรี D 2G08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 044 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 05 ผต-202 นครศรีธรรมราช น้ำตาล 25/04/2563 อ/CD/ก/ค 237,445 120,000 7% ฟรี C2 2G07
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 045 TOYOTA ALTIS 1.6 J (MT) M 1.6 06 06 กฉ-7246 ลำพูน ขาว 08/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 180,454 25,000 7% ฟรี D 2G06
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยเป็นTAXI |เคยติดแก๊ส (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 046 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ถง-4135 กรุงเทพมหานคร เทา 06/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 589,000 120,000 7% ฟรี I 2G06
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(050)ตัวรถ(011) ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 047 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 18 ผธ-3034 สุราษฎร์ธานี เทา 29/06/2564 อ/ว/CD/ม/ค 16,282 480,000 7% ฟรี C2 2G12
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 048 TOYOTA ALTIS 1.8 E (DUAL) AB/ABS A 1.8 12 12 กอ-9613 สงขลา ขาว 29/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 200,628 150,000 7% ฟรี D 2G12
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 049 BMW X3 2.5 4WD (AB/ABS) A 2.5 08 08 ฌจ-548 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/06/2560 อ/ว/CD/ม/ค 185,170 280,000 7% ฟรี C2 2G11
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 050 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 18 18 กร-3258 ลพบุรี ดำ 02/08/2563 อ/ว/CD/ม/ 34,026 180,000 7% 2247.00 ฟรี D 2G10
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 051 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-MT (AB/ABS) M 1.2 18 18 กล-1169 พระนครศรีอยุธยา เทา 16/08/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/ 54,722 130,000 7% ฟรี D 2G10
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 052 HONDA JAZZ 1.5 S-MT I-VTEC (ABS) M 1.5 10 10 ฎห-4838 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 27/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 286,658 120,000 7% ฟรี D 2G09
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 053 MERCEDES-BENZ E250 CGI BLUE EFFICIENCY 1.8 AB-ABS A 1.8 12 11 กล-9872 ขอนแก่น ดำ 14/08/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 133,537 670,000 7% ฟรี C2 2G08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 054 HYUNDAI H-1 2.5 ELITE (AB/ABS) A 2.5 15 นข-3813 กระบี่ ดำ 19/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 169,923 520,000 7% ฟรี C2 2G08
**หมายเหตุ เคยจดทะเบียนเป็นรถป้ายเหลือง เมื่อ 16ธค.2558 ปัจุบันจดเป็นรย.02(รถป้ายฟ้า) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 055 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 11 11 กล-7697 อุดรธานี ดำ 01/11/2563 อ/ว/CD/ม/ 522,195 160,000 7% ฟรี D 2F07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 056 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 11 11 ฮฮ-6123 กรุงเทพมหานคร เทา 07/03/2564 อ/ว/CD/ก/ 233,477 220,000 7% ฟรี I 2F06
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี |รถป้ายฟ้า|แผ่นเพลทชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 058 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 15 14 ผษ-7247 ขอนแก่น เทา 08/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 260,000 7% ฟรี C2 2F05
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 059 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 ผจ-294 นครสวรรค์ น้ำตาล 09/11/2564 อ/ว/CD/ม/ค 156,560 80,000 7% ฟรี C2 2F05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 060 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 12 12 ณข-3232 กรุงเทพมหานคร เทา 01/10/2564 อ/ว/CD/ม/ค 277,781 260,000 7% ฟรี D 2F04
**หมายเหตุ จดเป็นบริการทัศนาจร|รถป้ายเขียว|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.01) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 061 TOYOTA ALPHARD 3.0 G (AB/ABS) A 3.0 04 ษม-353 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 28/01/2564 อ/ว/CD/ม/ค 228,717 250,000 7% ฟรี C2 2F03
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 062 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB GL 2.5 DID M 2.5 12 12 ผธ-5241 สงขลา ขาว 20/12/2563 อ/ว/CD/ 276,409 120,000 7% ฟรี I 2F05
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 064 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 18 17 ผก-667 เพชรบูรณ์ ขาว 16/01/2565 อ/ว/CD/ม/คABS/ 129,643 310,000 7% ฟรี C2 2F04
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 065 TOYOTA YARIS 1.5 J A 1.5 10 10 กค-1240 อำนาจเจริญ ดำ 04/05/2564 อ/ว/CD/ม/ค 185,034 120,000 7% ฟรี D 2F03
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 066 MERCEDES-BENZ CLS 250 2.1 AB-ABS A 2.1 17 16 ขฉ-9111 ขอนแก่น ขาว 16/06/2563 อ/CD/ก/ABS/ 95,291 1,940,000 7% 4715.97 ฟรี 2290.00 C2
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 067 BMW 730 LI A 3.0 15 13 4กฉ-78 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/05/2564 93,597 970,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ จอไมล์แตก (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 068 NISSAN SYLPHY 1.6 V-CVT (AB/ABS) A 1.6 13 13 กจ-7049 นครพนม น้ำตาล 29/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ค 110,870 150,000 7% ฟรี C2 2K21
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 069 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 06 06 กน-6690 กาญจนบุรี เทา 24/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 175,398 60,000 7% ฟรี D 2K20
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 070 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 PLUS (AB/ABS) เบนซิน M 2.4 15 15 ผษ-4492 เชียงใหม่ ดำ 18/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 128,509 200,000 7% ฟรี C2 2K20
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 071 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 19 18 กว-221 พระนครศรีอยุธยา แดง 25/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 28,278 340,000 7% ฟรี C2 2K19
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 072 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 10 09 บม-9164 มหาสารคาม เทา 05/01/2561 อ/ว/CD/ABS/ 244,759 140,000 7% ฟรี D 2K18
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 073 BMW 730LD A 3.0 11 11 ฎบ-4111 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 259,760 780,000 7% ฟรี C2 2K17
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.10)|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 074 TOYOTA FORTUNER 2.8 V (4WD) NAVI (AB/ABS) A 2.8 16 15 กล-8359 นครสวรรค์ ดำ 08/01/2564 อ/ว/CD/ม/ค 209,494 760,000 7% ฟรี C2 2K17
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก|มีการ์ดNavi รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 075 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC (PLUS) ABS A 2.4 18 17 ผต-5005 อุบลราชธานี ขาว 04/01/2564 อ/ว/CD/ 89,728 260,000 7% ฟรี D 2K16
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แอร์แบคแตก|ไม่มีสติ๊กเกอร์ มอก. ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ มอก.ทุกกรณี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 076 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX MT (AB/ABS) M 1.2 16 15 กย-6198 อุบลราชธานี เทา 15/03/2564 อ/ว/CD/ 53,755 120,000 7% ฟรี D 2K15
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 077 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLX 2.5 DID M 2.5 06 05 กบ-6402 ขอนแก่น ขาว 14/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ค 203,952 90,000 7% ฟรี D 2K14
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม|เครื่องยนต์มีเสียงดัง||สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 079 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (AB/ABS) M 2.5 08 08 บบ-2818 กาญจนบุรี เทา 13/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 166,288 160,000 7% ฟรี D 2F12
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 080 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กธ-5295 ร้อยเอ็ด ขาว 06/08/2564 อ/ว/CD/ค 27,549 160,000 7% ฟรี C2 2F12
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 081 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 13 13 บษ-5746 พิษณุโลก ดำ 30/03/2564 อ/ว/CD/ม/ค 177,695 130,000 7% ฟรี C2 2F11
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 082 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บท-6 ศรีสะเกษ เทา 01/08/2564 อ/ว/CD/คABS/ 313,656 100,000 7% ฟรี D 2F10
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 083 TOYOTA ALTIS 1.6 G (DUAL) AB/ABS A 1.6 13 12 กย-1290 ภูเก็ต ขาว 19/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ค 47,033 160,000 7% ฟรี C2 2F09
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 084 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 10 09 บจ-7656 พังงา ดำ 17/02/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 101,182 130,000 7% ฟรี C2 2F09
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 085 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB M 1.9 17 17 กอ-5823 ภูเก็ต ขาว 28/09/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 16,897 320,000 7% ฟรี C2 2F08
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 086 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB M 1.9 18 18 บว-7606 ร้อยเอ็ด ดำ 04/09/2563 อ/ว/CD/ม/คABS/ 47,619 370,000 7% ฟรี C2 2F08
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 087 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G PRERUNNER (AB/ABS) M 3.0 10 10 ขข-7349 ระยอง เทา 22/03/2563 อ/ว/CD/ม/ค 144,287 200,000 7% ฟรี C2 2F07
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 088 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD (ABS) M 2.5 12 12 ผท-3356 อุดรธานี ดำ 10/07/2563 อ/ว/CD/ม/ 215,156 260,000 7% ฟรี C2 2F06
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 089 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) M 2.5 13 13 บพ-3367 สระแก้ว เทา 11/07/2564 อ/ว/CD/ม/คABS/ 88,608 230,000 7% ฟรี D 2F06
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 090 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 15 15 ยข-3047 ชลบุรี ขาว 26/10/2564 อ/ว/CD/ก/ค 162,253 280,000 7% ฟรี C2 2F05
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 091 HONDA CIVIC FD 1.8 S-AT I-VTEC A 1.8 07 07 ชร-2393 กรุงเทพมหานคร เทา 12/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 198,927 130,000 7% ฟรี C2 2F04
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 092 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 15 14 ผจ-7791 นครสวรรค์ เทา 15/01/2564 อ/ว/CD/ม/ค 109,499 200,000 7% ฟรี D 2F04
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 093 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 08 08 บล-9288 นครปฐม ดำ 26/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 285,378 100,000 7% ฟรี C2 2F03
**หมายเหตุ เสริมแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 094 HONDA CITY ZX M 1.5 06 05 กพ-5136 สระบุรี เทา 09/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 234,400 40,000 7% ฟรี C2 2F7
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 096 HONDA CIVIC 1.7 VTIE A 1.7 05 05 ศฮ-9928 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2563 อ/CD/ก/ 237,913 50,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 097 NISSAN NAVARA DOUBLECAB CALIBRE 2.5 SPORT VERTION (AT) ABS A 2.5 11 11 7กฒ-4765 กรุงเทพมหานคร เทา 20/04/2564 อ/CD/ก/ 195,568 150,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 098 HONDA CITY ZX 1.5 E-V-AT VTEC A 1.5 08 07 ชห-3549 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/02/2564 อ/CD/ก/ 286,949 60,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 099 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 12 12 ฆธ-7941 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/06/2564 อ/CD/ก/ 185,736 130,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 100 MERCEDES-BENZ C300 BLUETEC (HYBRID) A 2.1 15 14 9กต-271 กรุงเทพมหานคร เทา 19/05/2564 อ/CD/ก/ 114,906 960,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 105 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (AT) ABS A 3.0 09 09 ฌอ-9010 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 16/10/2563 อ/ก/ 160,000 7% ฟรี I
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|แปลงหน้า|สตาร์ทไม่ติด|ระบบไฟมีปัญหา|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|จอด(ประมูลหลังเวที) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 106 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL (เบนซิน) M 2.4 12 12 ฒน-6119 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/07/2560 อ/ว/CD/ 205,412 45,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ เสริมแหนบ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จอด(ประมูลหลังเวที)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 120 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 09 09 ฮต-5586 กรุงเทพมหานคร เทา 26/06/2564 อ/ว/CD/ก/ 392,995 380,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
1- 121 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 ฮล-133 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2564 อ/ว/CD/ABS/ 219,285 510,000 7% 1,284 0 2140.00 C1 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกร้าว
1- 122 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3963 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 121,741 591,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
1- 123 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-4100 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 206,681 542,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
1- 124 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 ฮล-134 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 86,168 510,000 7% 1,284 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
1- 125 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒข-2010 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 11/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 92,288 267,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
1- 126 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 ฮล-4026 กรุงเทพมหานคร เทา 07/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 168,083 533,000 7% 1,284 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 127 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒก-357 กรุงเทพมหานคร ขาวส้มเทา 29/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 114,164 267,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
1- 128 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 2ฒก-4798 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 18/04/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 85,784 267,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ||สีไม่ตรง|เสริมเเหนบ ลงเล่ม
1- 129 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 2ฒก-8703 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 01/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 87,977 267,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ| เสริมเเหนบ ลงเล่ม| กระจกหน้าแตกเป็นจุด||สีไม่ตรง
1- 130 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒฮ-9763 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 28/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 143,985 267,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
1- 132 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 13 13 1ขธ-6904 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 78,038 198,000 107 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โฉมเก่า|คัสซีเชื่อมเป่าเลาะหลังซ้าย|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|ABSไม่ทำงานไฟไม่โชว์|แอร์แบคแตก2ลูก|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
1- 133 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 1ฒฮ-7823 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 22/03/2564 อ/ว/ABS/AB 48,213 267,000 7% 1,605 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
1- 134 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 5กพ-7150 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 258,529 252,000 7% 3,210 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
1- 136 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 15 14 4กจ-4131 กรุงเทพมหานคร เทา 03/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 278,058 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 7802.00 0 5350.00 D 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
1- 137 TOYOTA ALTIS 1.8 G CVT A 1.8 16 16 5กบ-3528 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 26/08/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 174,901 280,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 D 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 138 TOYOTA ESTIMA 2.4 G A 2.4 14 14 3กฐ-3529 กรุงเทพมหานคร เทา 27/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 241,974 1,000,000 7% 0 D 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|รถจดใหม่นำเข้าตามแบบ32
1- 139 TOYOTA CAMRY A 2.4 08 08 ชอ-5099 กรุงเทพมหานคร เทา 09/04/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 360,755 150,000 7% 1,070 0 I 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(628) ตัวรถ(444)(เปลี่ยนเครื่อง+มีใบเปลี่ยนให้)
1- 141 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G M 2.5 15 14 1ฒต-5246 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน 03/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 277,773 180,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 D 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 142 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/CD/ก/ 149,350 130,000 7% 1,070 0 C2 10
1- 146 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 13 13 กบ-5802 อุบลราชธานี ขาว 20/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 218,960 300,000 7% 4,815 0 D 10
1- 147 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 ฮว-303 กรุงเทพมหานคร ขาวแดงฟ้าชมพู 24/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 140,328 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 1333.00 0 5350.00 D 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
1- 150 TOYOTA INNOVA 2.8 G Crysta A 2.8 17 16 5กภ-355 กรุงเทพมหานคร เทา 24/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 155,491 480,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C2 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 151 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AT) A 2.4 17 16 6กก-5049 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 212,973 400,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C2 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 152 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 17 16 1ฒฬ-8517 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 213,071 300,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C2 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 155 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 1ฒม-9448 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 166,293 300,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C2 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 157 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 1ฒม-9443 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 248,103 300,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 D 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 158 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า M - 16 33-3595 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 299,122 420,000 7% 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง
1- 159 HONDA ACCORD 2.4 E AT I-VTEC A 2.4 09 08 ฌบ-5009 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 183,422 180,000 7% 1,070 0 D 10
1- 160 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M - 08 33-9146 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/09/2563 อ/ว/CD/ม/ - 150,000 7% 1,070 0 D 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่ วันที่14 ธันวาคม 2561|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|แผ่นเพลทระบุรายละเอียดตัวรถชำรุดขาด ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
1- 161 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 15 15 1ฒพ-6973 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 20/11/2564 อ/ว/CD/ 94,334 204,000 7% 3,210 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่
1- 162 NISSAN TEANA XL 200 A 2.0 12 11 ฌษ-7759 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 210,218 200,000 7% 1,070 0 C2 10
1- 163 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 11 11 ณข-2422 กรุงเทพมหานคร เทา 26/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 226,986 150,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถเดิมเป็น รย.01|รถป้ายเขียว|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 164 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 14 13 2ฒศ-1748 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/07/2564 อ/ว/CD/ 173,232 150,000 7% 1,070 0 D 10
**หมายเหตุ เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิก|เสริมแหนบลงเล่ม|กระบะไม่ตรงรุ่น
1- 165 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 13 13 กบ-8523 อุบลราชธานี ขาว 03/09/2557 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,838 75,000 7% 107 I 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 166 TOYOTA COROLLA 1.6 GXI A 1.6 94 ษฉ-3037 กรุงเทพมหานคร เทา 17/05/2558 อ/ว/ 336,957 12,000 107 I 10
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสถาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรงกับแผ่นเพลท|ติดแก๊ส ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน) แต่ตัวรถได้ถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 169 MAZDA CX-3 2.0 A 2.0 17 16 5กส-689 กรุงเทพมหานคร แดง 27/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 86,161 390,000 7% 1,070 0 C2 10
1- 170 TOYOTA VENTURY 3.0 G (AT) A 3.0 16 16 ฮว-6571 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 136,705 450,000 7% 3,000 1,070 0 3745.00 C2 10
**หมายเหตุ **ORIX**|รถป้ายฟ้า|กระจกแตกจุด
1- 174 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กม-5035 กรุงเทพมหานคร เทา 27/10/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 152,994 210,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C2 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 175 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) M 1.9 16 16 1ฒฬ-4250 กรุงเทพมหานคร เทา 30/12/2564 อ/ว/CD/ 324,929 280,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C2 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 176 TOYOTA AVANZA 1.5 G A 1.5 14 13 9กบ-9274 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 132,926 230,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
1- 177 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กฐ-9448 กรุงเทพมหานคร เทา 10/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 311,682 200,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 D 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 178 HONDA CITY 1.5 S AT I-VTEC (CNG) AS A 1.5 14 13 3กณ-7435 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/06/2564 อ/ว/ABS/AB 351,093 120,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 D 10
**หมายเหตุ **ORIX**|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 180 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G M ผค-8307 ชลบุรี 13/06/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 211,327 ถอนการประมูล 2,140 0 D 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 185 TOYOTA COMMUTER 109 แรงม้า M - 08 31-9262 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/12/2562 อ/ว/CD/ 636,261 150,000 7% 1,070 0 D 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสีลงเล่ม
1- 187 HONDA JAZZ 1.5 E AT I-DSI (AS) A 1.5 06 05 สฐ-4105 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 09/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 362,809 80,000 7% 1,070 0 D 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 189 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 12 11 ฒณ-226 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 15/02/2564 อ/ว/CD/ม/ 193,826 240,000 7% 1,070 0 C1 10
1- 190 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 15 15 1ฒภ-407 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 01/12/2564 อ/ว/CD/ABS/ 162,052 229,000 7% 3,210 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ติดสติ๊กเกอร์ทั้งคัน|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
1- 191 TOYOTA HARRIER 240 G A 2.4 10 09 ศว-8585 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 269,517 280,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รถใหม่นำเข้าตามแบบ32|รถเป็นป้ายประมูลไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
1- 192 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 15 15 1ฒพ-9983 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 01/12/2564 อ/ว/CD/ABS/ 135,969 217,000 7% 3,210 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม
1- 193 ISUZU D-MAX SPACECAB V-cross 2.5 VGS (Z) M 2.5 14 14 1ฒฐ-7436 กรุงเทพมหานคร น้ำเงินขาวชมพู 19/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 255,596 331,000 7% 3,210 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|4WD|ติดสติ๊กเกอร์ทั้งคัน
1- 194 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 08 08 ฌก-8434 กรุงเทพมหานคร เทา 21/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 186,875 180,000 7% 1,070 0 C2 10
1- 195 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 08 07 8กจ-3685 กรุงเทพมหานคร เทา 24/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 204,642 200,000 7% 1,070 0 I 10
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(339) ตัวรถ(007)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 199 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 5กต-4933 กรุงเทพมหานคร เทา 07/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 134,961 330,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
1- 200 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮว-197 กรุงเทพมหานคร ขาวส้มเหลือง 24/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 234,675 610,000 7% 3,000 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 201 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1014 กรุงเทพมหานคร เทา 15/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 148,647 651,000 7% 3,000 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
1- 202 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AT) A 2.4 15 15 4กย-1825 กรุงเทพมหานคร เทา 02/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 215,863 524,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
1- 203 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 15 15 4กศ-5337 กรุงเทพมหานคร เทา 24/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 114,175 610,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
1- 204 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กศ-5336 กรุงเทพมหานคร เทา 24/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 314,836 300,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
1- 206 ISUZU D-MAX SPARK M 2.5 15 15 1ฒภ-3224 กรุงเทพมหานคร ขาวดำเหลือง 14/12/2564 อ/ว/CD/ 177,255 204,000 7% 3,210 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดตัวรถ ไม่รับผิดชอบเรื่องแผ่นเพลททุกกรณี
1- 209 NISSAN ALMERA 1.2 S (MT) M 1.2 14 13 กฉ-5900 บุรีรัมย์ ดำ 22/10/2563 อ/ว/CD/ม/ 220,453 130,000 7% 2,675 0 C2 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกรอยยาว
1- 210 TOYOTA FORTUNER 2.5 G (MT) M 2.5 10 10 กง-3111 อุบลราชธานี ดำ 24/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 393,490 320,000 7% 4,815 0 D 10
1- 214 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 17 16 1ฒอ-3365 กรุงเทพมหานคร เทา 06/02/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 214,883 364,000 2,500 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 215 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5098 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2560 อ/ว/CD/ABS/AB 177,077 317,000 2,500 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 216 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 15 15 1ฒภ-7153 กรุงเทพมหานคร เทา 29/12/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 90,087 290,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C2 10
**หมายเหตุ **ORIX**
1- 220 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 ฮว-241 กรุงเทพมหานคร ขาวแดงฟ้าชมพู 24/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 177,994 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 1200.00 0 5350.00 C2
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
1- 221 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 ฮว-233 กรุงเทพมหานคร ขาวแดงฟ้าชมพู 24/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 208,462 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 1200.00 0 5350.00 C2
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
1- 222 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒฮ-3349 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 349,531 245,000 7% 4,000 1,070 107 C2
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 223 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒอ-4322 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/02/2565 อ/ว/CD/ABS/AB 350,615 240,000 7% 4,000 1,070 107 C2
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 224 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒอ-4319 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/02/2565 อ/ว/CD/ABS/AB 346,116 240,000 7% 4,000 1,070 107 C2
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 225 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒอ-4321 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/02/2565 อ/ว/CD/ABS/AB 363,232 240,000 7% 4,000 1,070 107 C2
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 230 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 ฮล-9640 กรุงเทพมหานคร ขาวแดงฟ้า 17/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 193,655 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 1200.00 0 5350.00 C2 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
1- 231 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 ฮว-2061 กรุงเทพมหานคร ขาวแดงฟ้าชมพู 12/02/2565 อ/ว/CD/ABS/AB 181,740 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 1467.00 0 5350.00 C2
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง