กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 (ลาน 1) SCB+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-10-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 19 19 ผต-3286 ระยอง ส้ม 08/11/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 16,281 260,000 7% 2,140 107 C1 6
1- 002 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 ฆร-7271 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 138,120 150,000 7% 3,210 107 I 6
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ตัดต่อเลาะเชื่อมศัสซีหลังซ้าย
1- 003 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 ยง-2236 เชียงใหม่ เทา 12/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 16,393 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2G20
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 004 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กท-4443 กระบี่ ขาว 29/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 84,587 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2G20
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,279
1- 005 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G/PRE ROCCO NAVI (AT) AB/ABS A 2.8 18 18 กย-1164 สระบุรี ดำ 26/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 9,275 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 B 2G19
**หมายเหตุ รวมVAT|NAVI-ในตัว / ค่าภาษีค้างชำระ 6,571
1- 006 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 18 18 8กฆ-3231 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 22,472 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 B 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,919
1- 007 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 16 14 5กค-8474 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 44,490 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C1 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,751
1- 008 TOYOTA FORTUNER 2.4 G (AT) AB/ABS A 2.4 20 19 9กม-2666 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 31,227 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 A 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 009 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 19 18 8กง-8402 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 28,163 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 B 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 010 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กฉ-7644 พะเยา ขาว 30/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 53,597 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C1 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 011 TOYOTA YARIS 1.2 Entry CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 9กษ-4875 กรุงเทพมหานคร เทา 09/04/2564 อ/ว/CD/ABS/ - รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 A 2G15
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 012 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กท-1162 ประจวบคีรีขันธ์ แดง 14/11/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 19,956 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,195
1- 013 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 ขง-2197 ระยอง แดง 09/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 38,708 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 014 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS ZEDITION (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 บท-65 นครนายก เทา 10/10/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 33,082 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 B 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 015 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 กง-5912 หนองบัวลำภู เทา 30/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 34,337 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT|ไฟเครื่องโชว์ / ค่าภาษีค้างชำระ 9,659
1- 016 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 ยค-4716 นครราชสีมา เทา 20/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB - รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT|ดัดแปลงกระจกเป็นระบบไฟฟ้า
1- 017 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 16 16 บม-9757 ชุมพร ขาว 19/12/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 27,747 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT|ถอด AB ใต้พวงมาลัย|แต่ง ABS|ไฟ ABS โชว์
1- 018 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB) M 2.5 14 14 บบ-4518 เพชรบุรี ดำ 04/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 136,613 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT|กระจกหน้าแตกเป็นจุด / ค่าภาษีค้างชำระ 1,102
1- 019 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 ยข-8135 เชียงใหม่ ดำ 28/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 19,961 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C2 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 020 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 บม-9731 ปราจีนบุรี ขาว 11/12/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1 2H16
**หมายเหตุ ||รวมVAT
1- 021 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS ZEDITION (AB/ABS) M 2.4 20 20 ยต-6794 นครราชสีมา ดำ 23/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 5,529 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 022 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (4WD) AB/ABS M 2.8 20 19 ผธ-2448 สุราษฎร์ธานี เทา 02/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 13,201 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT|4WD
1- 023 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 บธ-7306 ปทุมธานี ดำ 06/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 17,226 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C1 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 024 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (AB) A 1.5 15 15 กท-3507 ฉะเชิงเทรา ขาว 08/09/2562 อ/ว/CD/ม/AB 51,199 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C1 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,386
1- 025 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 5กย-449 กรุงเทพมหานคร เทา 02/11/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 87,785 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C1 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 026 TOYOTA SIENTA 1.5 V-CVT (AB/ABS) A 1.5 19 19 งย-1781 ชลบุรี เทา 12/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 69,126 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C1 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 027 TOYOTA YARIS 1.2 MID-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 กฉ-438 นครนายก เทา 24/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 92,353 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 A 2H15
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-7063 นครราชสีมา| รวมVAT
1- 028 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 18 บม-4984 เพชรบุรี ขาว 28/02/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 40,520 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 033 TOYOTA VIOS 1.5 J/MT (AB/ABS) M 1.5 13 13 2กต-2950 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/08/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 142,643 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 045 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3972 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 105,919 576,000 7% 1,070 0 2140.00 C1 2I18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 047 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 ฮล-133 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2564 อ/ว/CD/ABS/ 219,285 576,000 7% 1,284 0 2140.00 C1 2I17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกร้าว
1- 051 TOYOTA INNOVA 2.0 G A 2.0 15 14 ณข-3687 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 261,119 280,000 7% 1,070 0 C2 2J21
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถ เดิมเป็น รย.01 บริการทัศนาจร(รถป้ายเขียว)|ติดแก๊ส LPGลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 053 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า M 18 34-0500 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2563 อ/ว/ 63,990 600,000 7% 10,165 0 I 2J20
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่ 8กค.2562|กระจกหน้าแตกเป็นจุด|แผ่นเพลทมีรอยถูกถอด ไม่รับผิดชอบเรื่องแผ่นเพลททุกกรณี
1- 054 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/CD/ก/ 149,350 168,000 7% 1,070 0 C1 2J19
1- 055 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 ฮล-153 กรุงเทพมหานคร เทา 12/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 248,770 576,000 7% 1,284 0 2140.00 C1 2J19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
1- 056 FOTON COLUMBUS 2.8 M 2.8 ชุดจด3324 - ขาว อ/ว/ม/AB 77,909 148,000 7% 4,815 107 D 2J18
**หมายเหตุ แอร์แบคแตก
1- 057 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ยข-321 ชลบุรี เทา 26/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 315,516 200,000 7% 2,140 0 C1 2J17
1- 058 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL M 2.7 05 05 ณฮ-353 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 521,383 70,000 7% 1,070 107 I 2J16
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|หลังคา+เสาประตูขวาผุเป็นสนิม|กระจกหน้าแตกกระจายรอยยาว
1- 060 VOLVO S 60 A 2.3 05 04 ศห-1497 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/07/2557 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 139,119 100,000 0 C1 2J14
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 061 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E (CNG) M 2.7 12 12 ฆห-4139 กรุงเทพมหานคร แดง 28/09/2561 อ/ว/CD/ม/ 294,285 202,000 7% 4,815 0 D 2J21
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 062 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 12 12 กพ-2523 ฉะเชิงเทรา เเดง 07/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 134,411 180,000 7% 1,926 0 C2 2J21
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฆษ-9765 กรุงเทพมหานคร|
1- 063 ISUZU MU-7 3.0 AT A 3.0 06 05 7กฎ-9611 กรุงเทพมหานคร ดำ เทา 24/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 357,312 235,000 7% 1,070 0 C2 2J20
1- 064 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVTI (CNG) M 2.7 12 11 ฮพ-312 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 999,999 270,000 7% 1,070 0 D 2J19
**หมายเหตุ แผ่นเพลท+เรือนไมล์ชำรุด|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊ส CNGลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 066 TOYOTA COMMUTER 109 แรงม้า M - 12 33-4981 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 305,855 320,000 7% 1,070 0 I 2J18
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่ วันที่18 เมษายน 2560|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|แผ่นเพลทชำรุดฉีกขาด
1- 067 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XL M 2.5 07 06 บท-6761 สมุทรปราการ เทา 01/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 198,381 150,000 107 D 2J17
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยเเจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)
1- 068 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 16 16 ฮว-6845 กรุงเทพมหานคร เทา 01/09/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 163,403 598,000 7% 1,070 0 2140.00 C1 2J16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 069 FORD RANGER DOUBLECAB 3.2 WILDTRAK 4WD (AT) A 3.2 16 15 กท-7167 ปราจีนบุรี ขาว 15/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 97,103 508,000 107 C1 2J15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|4WD|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
1- 070 NISSAN CEFIRO 2.0 A 2.0 01 ภร-9032 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/01/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 328,709 50,000 7% 0 C2 2J14
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 071 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 ฮย-7138 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 106,068 750,000 7% 1,070 0 C1 2J21
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 072 TOYOTA ALTIS 1.6 E CVT (CNG) A 1.6 16 16 5กบ-5268 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/08/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 243,847 320,000 7% 0 C1 2J21
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 073 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 12 12 กพ-5962 ระยอง ฟ้า 08/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 99,382 310,000 7% 3,745 0 C1 2J20
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 074 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 09 09 ฌอ-7300 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/09/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 238,402 310,000 7% 1,070 0 C1 2J19
1- 075 MAZDA 3 2.0 MAXX SPORTS A 2.0 12 11 7กม-6093 กรุงเทพมหานคร แดง 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 222,530 270,000 7% 1,070 0 C1 2J18
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 080 TOYOTA COROLLA 1.6 GXI A 1.6 95 ธอ-7291 กรุงเทพมหานคร เขียว 19/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 262,888 29,000 107 I 2J15
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 081 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S M 2.5 15 15 4กต-1790 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/07/2564 อ/ว/CD/ม/AB 235,936 365,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 2J14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 082 MERCEDES-BENZ S 280 A 2.8 04 ษธ-67 กรุงเทพมหานคร เทา 08/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 300,000 7% 1,070 0 C2 2K21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 084 MERCEDES-BENZ E200 A 1.8 03 สร-6111 กรุงเทพมหานคร เทา 24/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 165,827 300,000 7% 1,070 0 C1 2K20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 089 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 13 13 กบ-8523 อุบลราชธานี ขาว 03/09/2557 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,838 90,000 7% 107 I 2K16
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกรณี
1- 090 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 14 14 ฮร-6441 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 168,627 536,000 7% 1,605 0 2140.00 C2 2K15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เบาะไม่ครบ
1- 093 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 ฮย-7141 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 110,126 750,000 7% 1,070 0 C1 2K21
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้ ||ลักษณะไม่ตรง เบาะไม่ครบ
1- 094 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 193,943 576,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 2K20
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ|เบาะไม่ครบ
1- 095 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (NAVI) M 3.0 15 15 ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 179,740 576,000 7% 1,070 0 2140.00 C1 2K19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|NAVI ในตัว
1- 096 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z M 2.5 15 15 1ฒพ-2353 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/11/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 82,380 443,000 7% 0 C1 2K19
1- 098 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 11 11 บย-1043 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 23/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 63,597 240,000 7% 3,210 0 I 2K17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 099 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DI-D M 2.5 07 07 3ฒค-2364 กรุงเทพมหานคร ขาว-เเดง 02/10/2564 อ/ว/CD/ม/ 103,724 145,000 107 C2 2K16
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย100รับเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยเเจ้งไม่ใช้รถตลอดไป)
1- 100 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 08 07 บม-7470 กระบี่ 16/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 148,000 0 C2 2K16
1- 102 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LT Z71 (AT) A 2.8 15 15 ขว-5979 ชลบุรี น้ำตาล 16/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 55,956 320,000 7% 1,926 0 C2 2K21
1- 103 BMW 730LD A 3.0 10 09 9กค-9461 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 160,189 850,000 7% 1,070 0 C2 2H12
**หมายเหตุ NAVI ในตัว|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 104 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC (AT) A 1.8 09 09 9กฉ-7467 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/09/2563 อ/ว/CD/ม/ 161,222 200,000 7% 1,070 0 C1 2H12
**หมายเหตุ เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิก
1- 105 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กย-3813 กรุงเทพมหานคร เทา 15/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 178,648 351,000 7% 2,500 2,140 0 C1 2H11
**หมายเหตุ รับ Card วิทยุ หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
1- 106 TOYOTA HARRIER RX 350 A 3.5 08 08 ฌช-7572 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 193,821 335,000 7% 1,070 0 C1 2H10
1- 107 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 1ฒท-1969 กรุงเทพมหานคร แดง 16/11/2560 อ/ว/ 519,456 82,000 7% 1,070 107 D 6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 109 MG MG3 1.5 A 1.5 19 18 8กพ-7874 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 32,601 267,000 7% 2,140 107 C1 6
1- 112 HONDA CIVIC 1.8 E-AT I-VTEC (AS) A 1.8 14 14 3กย-2352 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 86,130 363,000 7% 1,926 107 C2 6
1- 114 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT AB/ABS A 1.5 16 16 5กฒ-7418 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 95,848 268,000 7% 3,500 1,070 107 D 6
1- 115 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 V M 2.2 12 12 บจ-5156 มุกดาหาร ดำ 23/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 152,917 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 117 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 15 15 ผว-1812 ชลบุรี เทา 15/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 120,243 290,000 7% 1,926 0 C2 6
1- 118 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT A 2.5 15 15 ผว-3632 ชลบุรี เทา 11/11/2559 อ/ว/CD/ม/AB 47,417 195,000 7% 2,140 107 C2 6
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 119 TOYOTA FORTUNER 2.7 V (NAVI) AT A 2.7 13 13 ณข-3593 กรุงเทพมหานคร เทา 07/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 227,879 350,000 7% 1,070 0 C1 6
**หมายเหตุ NAVI ในตัว|เปลี่ยนประเภทรถ เดิมเป็น รย.01 บริการทัศนาจร(รถป้ายเขียว)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าบันทึกเจ้าหน้าที)กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 120 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 VGS M 3.0 11 11 ผบ-4024 ชลบุรี เทา 28/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 428,977 247,000 7% 2,140 107 D 6
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
1- 121 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DI-D M 2.5 14 13 กต-8544 สุพรรณบุรี เทา 12/12/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 148,549 235,000 7% 1,926 107 D 6
1- 125 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 19 18 กธ-5543 กระบี่ ขาว 15/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 18,568 220,000 7% 4,815 107 C1 6
1- 127 SUZUKI SWIFT 1.2 GL A 1.2 19 19 9กฌ-6313 กรุงเทพมหานคร แดง 15/10/2563 อ/ว/CD/ABS/ 6,757 287,000 7% 107 C2 6
1- 128 TOYOTA HARRIER 3.0 A 3.0 06 03 สฐ-7778 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 170,678 320,000 7% 1,070 0 C2 6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 129 TOYOTA COMMUTER 109แรงม้า M - 12 32-4459 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2563 อ/ว/CD/ 525,591 380,000 7% 1,070 0 C2 6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง
1- 150 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7274 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 196,195 290,000 7% 3,959 0 I 6
**หมายเหตุ เชื่อมปลายหัวแซสซีซ้าย|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บังคับโอนฯ45วัน||ลักษณะไม่ตรง
1- 151 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7242 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 122,973 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|แซสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิม|เลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 152 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7295 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 92,806 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม แซสซีซ้ายขวาเป็นสนิม
1- 153 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7254 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 123,128 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม แซสซีซ้ายขวาเป็นสนิม
1- 154 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7603 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 115,159 290,000 7% 2,500 0 D 6
**หมายเหตุ แซสซีซ้ายใต้แบตเตอร์รี่เป็นสนิม
1- 155 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7268 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 151,774 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม|แซสซีซ้ายขวาเริ่มเป็นสนิม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บังคับโอนฯ45วัน
1- 156 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7627 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 85,662 290,000 7% 2,500 0 D 6
1- 157 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7287 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 216,512 290,000 7% 2,500 4,280 0 C2 6
1- 158 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7624 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 163,002 290,000 7% 2,500 0 D 6
**หมายเหตุ คานใต้เครื่องเป็นสนิม
1- 159 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7241 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 146,660 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ปลายหัวแซสซีซ้ายขวาฉีก|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บังคับโอนฯ45วัน
1- 160 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7595 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 75,968 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|แซสซีซ้ายขวา+คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม
1- 161 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7605 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 221,188 290,000 7% 2,500 0 C2 6
1- 162 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-6834 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/11/2563 อ/AB 238,602 290,000 7% 2,500 0 C2 6
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง
1- 163 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-8541 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/11/2563 อ/ว/CD/AB 151,670 290,000 7% 2,500 0 C2 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 164 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7628 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 115,507 290,000 7% 2,500 0 C2 6
1- 165 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7599 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 335,367 290,000 7% 2,500 0 C2 6
1- 166 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7253 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 172,607 290,000 7% 2,500 4,280 0 C2 6
1- 167 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7223 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 224,859 290,000 7% 2,500 0 D 6
1- 168 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7263 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 300,794 290,000 7% 2,500 0 C2 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 169 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7277 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 167,331 290,000 7% 2,500 3,959 0 D 6
**หมายเหตุ เรือนไมล์ชำรุด|ไฟเครื่องโชว์
1- 170 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7238 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 199,748 290,000 7% 2,500 4,280 0 C2 6
1- 171 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7243 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 268,892 290,000 7% 2,500 0 C2 6
1- 172 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7237 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 126,463 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|แซสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิม|แผ่นเพลทสีลอก|เลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 173 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-6850 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/11/2563 อ/ว/CD/AB 254,164 290,000 7% 2,500 0 C2 6
1- 174 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7608 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 92,764 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|เลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 175 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7290 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 129,972 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ แซสซีซ้ายใต้แบตเตอร์รี่ผุเป็นสนิม|คานใต้เครื่องเป็นสนิม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บังคับโอนฯ45วัน
1- 176 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7276 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 197,806 290,000 7% 2,500 0 C2 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 177 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7239 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 230,669 290,000 7% 2,500 3,959 0 C2 6
1- 178 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7232 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 219,624 290,000 7% 2,500 3,959 0 D 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 179 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-6847 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/11/2563 อ/ว/CD/AB 253,917 290,000 7% 2,500 4,280 0 C2 6
1- 180 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-6832 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/11/2563 อ/ว/CD/AB 107,500 290,000 7% 2,500 0 D 6
**หมายเหตุ คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม|แซสซีซ้ายขวาเริ่มเป็นสนิม
1- 181 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7618 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/AB 108,510 290,000 7% 2,500 0 C2 6
1- 182 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7292 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 171,030 290,000 7% 2,500 0 C2 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 183 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-7266 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2563 อ/ว/CD/AB 87,277 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|แซสซีช่วงหน้าซ้ายใต้แบตเตอร์รี+คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม
1- 184 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-6830 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/11/2563 อ/ว/CD/AB 84,117 290,000 7% 0 I 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม|แซสซีซ้ายขวาเป็นสนิม
1- 185 TOYOTA FORTUNER A 3.0 12 12 กพ-5984 ภูเก็ต ขาว 05/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 174,976 500,000 7% 4,815 107 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|4WD|อื่นๆ2800
1- 186 VOLVO S 60 A 1.6 13 12 1กภ-3149 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 129,596 260,000 7% 0 C2 2E11
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
1- 187 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 ฮษ-7346 กรุงเทพมหานคร เทา 01/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 185,981 295,000 7% 2,140 0 I 2I19
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
1- 188 MAZDA CX-5 2.5 S A 2.5 14 13 1กต-1652 กรุงเทพมหานคร เทา 15/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 99,036 350,000 7% 1,070 0 C2 2I18
**หมายเหตุ รถมีรอยน้ำเข้ามีความชื้นระดับพื้นพรม
1- 189 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 12 12 ฒย-1834 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/12/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 137,216 168,000 7% 1,926 107 C2
1- 190 MG MG3 1.5 A 1.5 20 19 กท-7973 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 08/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,005 257,000 7% 3,210 107 C2
1- 191 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E PRE M 3.0 06 06 ตท-9025 กรุงเทพมหานคร เทา 15/06/2562 อ/ม/ABS/ 359,574 183,000 7% 4,815 107 C2
**หมายเหตุ วิทยุไม่มี
1- 192 HONDA CITY 1.5 SV-AT I-VTEC (AS) A 1.5 13 13 2กน-9566 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/09/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 102,952 247,000 7% 1,926 107 C2
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 193 NISSAN MARCH 1.2 E CVT A 1.2 19 18 ขข-6277 ภูเก็ต แดง 22/02/2563 อ/ว/ม/ABS/ 34,010 193,000 7% 4,815 107 C2
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง
1- 200 TOYOTA TIGER CAB 3.0 SGL M 3.0 01 01 บต-2721 พัทลุง เทา 03/01/2564 อ/ว/ม/ 294,400 60,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคนครศรีธรรมราช
1- 201 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 บท-7212 อุตรดิตถ์ เทา 22/05/2561 อ/ว/ม/ 294,616 110,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง||ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
1- 202 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 03 บท-5296 นครพนม ขาว 07/02/2560 อ/ว/ม/ 518,030 110,000 7% 4,815 0 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 203 ISUZU รถบัส 8ล้อ M 05 34-0987 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-เทา 31/12/2563 อ/ 444,780 800,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
1- 204 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ M - 99 34-0829 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/09/2563 อ/ 205,712 270,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 205 HONDA HR-V 1.8 EL I-VTEC CVT A 1.8 16 14 4กค-1331 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/08/2560 อ/ว/ม/ABS/AB 102,998 520,000 7% 0 C1
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง| ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จังหวัดเพชรบูรณ์
1- 206 ISUZU NPR CNG 6ล้อตู้บรรทุก M 130 10 65-3068 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2563 อ/ 310,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ|จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 207 VOLVO - FM12 หัวลาก 10 ล้อ 380แรงม้า M 04 72-2449 สมุทรปราการ ขาว 31/03/2561 อ/ว/ABS/ 2,238,409 500,000 7% 14,980 0 D
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่เมื่อ14|07|2559|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
1- 208 - รถพ่วง(มีข้างเสริม) 12 ล้อ - 94 70-4329 สุราษฎร์ธานี ฟ้า 31/12/2557 - 150,000 7% 0 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่4 มิถุนายน 2557|รถป้ายเหลือง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
1- 209 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ M - 96 30-0087 ระนอง ขาว 31/12/2561 อ/ว/ 144,310 270,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ป้ายเหลือง กระจกหน้าแตก คัสซีผุและทาสีกันสนิม คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
1- 210 CHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ A 1.8 11 11 กค-8883 ชุมพร ขาว 18/04/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 177,104 197,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จังหวัดชุมพร
1- 211 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 0 70,000 7% 5,350 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ