กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 23-09-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Z (VGS) M 2.5 12 12 2ฒต-6032 กรุงเทพมหานคร เทา 21/12/2562 อ/ว/CD/ABS/ 93,282 265,000 0 I 2I21
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|มีรอยซ่อมเเซมโครงแซสซี่ด้านซ้าย ลงเล่มเเล้ว
3- 002 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3972 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 105,919 596,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2I20
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 003 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/CD/ก/ 149,350 168,000 7% 1,070 0 C 2I20
3- 004 HONDA ACCORD 2.4 EL AT I-VTEC (NAVI) A 2.4 13 12 1กน-8412 กรุงเทพมหานคร เทา 29/01/2557 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 139,045 395,000 7% 2,500 2,140 0 D 2I19
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|NAVI ในตัว
3- 005 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 ฮล-153 กรุงเทพมหานคร เทา 12/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 248,770 596,000 7% 1,284 0 2140.00 C 2I18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 006 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 08 บบ-5171 กาญจนบุรี น้ำตาล 03/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 258,401 201,000 7% 2,675 0 D 2I17
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
3- 007 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กย-3813 กรุงเทพมหานคร เทา 15/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 178,648 351,000 7% 2,500 2,140 0 C 2I17
**หมายเหตุ รับ Card วิทยุ หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 008 BMW 735ILSE A 3.6 05 03 4กจ-8290 กรุงเทพมหานคร เทา 07/02/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 220,000 7% 2,140 0 C 2I16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตกรอยยาว|เรือนไมล์ชำรุด|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 009 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 10 09 บพ-7276 ลพบุรี ดำ 10/08/2563 อ/ว/CD/ม/ - 140,000 3,210 0 C 2I15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 010 BMW 320I A 2.0 14 08 กล-2680 ภูเก็ต เทา 06/05/2559 อ/ว/CD/ม/ - 320,000 7% 0 C 2I14
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 011 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC (AT) A 1.8 06 06 กท-3446 ราชบุรี เทา 17/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ - 163,000 7% 2,675 0 C 2I14
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|กระจกหน้าแตกจุด
3- 012 VOLVO S 60 A 2.3 05 04 ศห-1497 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/07/2557 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 139,119 100,000 0 C 2I21
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 013 FORD RANGER DOUBLECAB 3.2 WILDTRAK 4WD (AT) A 3.2 16 15 กท-7167 ปราจีนบุรี ขาว 15/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 97,103 530,000 107 C 2I20
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|4WD|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 014 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 14 14 ฮร-6410 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 103,545 555,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2I19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 015 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS Z-PRESTIGE (NAVI) M 3.0 15 15 4กง-1315 กรุงเทพมหานคร เทา 23/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 198,514 475,000 7% 2,500 2,140 0 C 2I19
**หมายเหตุ รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 016 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVT-I M 2.7 14 1นก-657 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/02/2564 อ/ว/ 247,007 320,000 7% 0 C 2I18
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เดิมจดเป็น พรบ.ขนส่ง)|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 017 NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD (AT) A 2.5 08 05 ฌฉ-6376 กรุงเทพมหานคร เทา 27/06/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 123,671 208,000 7% 0 C 2I17
**หมายเหตุ 4WD
3- 018 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS Z-PRESTIGE (NAVI) M 3.0 15 15 4กง-1372 กรุงเทพมหานคร เทา 23/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 206,242 475,000 7% 2,500 2,140 0 C 2I16
**หมายเหตุ รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 019 MAZDA 3 1.6 5HB A 1.6 11 11 ญถ-6884 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/05/2555 อ/ว/ม/ABS/ 185,508 160,000 7% 4,815 0 C 2I16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส LPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 020 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ยข-321 ชลบุรี เทา 26/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 315,516 200,000 7% 2,140 0 C 2I15
3- 021 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 (VGS) Z M 2.5 12 11 ผม-3425 นครราชสีมา น้ำตาล 18/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 481,740 310,000 7% 3,210 0 C 2I15
3- 022 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS Z-PRESTIGE (NAVI) M 3.0 15 15 4กง-1327 กรุงเทพมหานคร เทา 23/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 197,584 475,000 7% 2,500 2,140 0 C 2I14
**หมายเหตุ รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 023 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 ถฎ-3569 กรุงเทพมหานคร 09/06/2562 อ/ว/CD/ 231,634 ถอนการประมูล 7% 4,280 0 C 2I21
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 024 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 ถฎ-3568 กรุงเทพมหานคร 09/06/2562 อ/ว/CD/ - ถอนการประมูล 7% 4,280 0 C 2I20
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 025 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.5 GLX M 2.5 ลย-4734 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ 167,714 ถอนการประมูล 1,926 0 C 2I20
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 027 MAZDA CX-5 2.5 S A 2.5 14 13 1กต-1652 กรุงเทพมหานคร เทา 15/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 99,036 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 C 2I18
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 028 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT A 1.2 17 16 กท-1322 กาฬสินธุ์ ฟ้า 12/01/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 12,235 ถอนการประมูล 7% 0 C 2I18
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 029 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DI-D M 2.5 14 ผข-598 อุบลราชธานี อ/ว/CD/ม/AB 38,771 ถอนการประมูล 7% 0 C 2I17
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 035 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 ฮย-7138 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 106,068 750,000 7% 1,070 0 C 2J21
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 036 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-2195 กรุงเทพมหานคร เทา 03/10/2563 อ/ว/CD/ม/ 878,796 450,000 7% 2,140 0 C 2J20
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|เบาะไม่ครบ
3- 037 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB HI-RACER 2.2 M 2.2 12 12 กพ-5962 ระยอง ฟ้า 08/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 99,382 310,000 7% 3,745 0 C 2J20
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
3- 038 TOYOTA AVANZA 1.5 E A 1.5 07 07 งธ-3240 ชลบุรี ดำ 01/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 274,361 110,000 7% 0 I 2J19
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|มีร่องรอยซ่อมแซมเฟรมบริเวณหมายเลขตัวรถ|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 039 NISSAN CEFIRO 2.0 A 2.0 01 ภร-9032 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/01/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 328,709 50,000 7% 0 C 2J18
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 040 NISSAN MARCH 1.2 E CVT A 1.2 11 11 งฉ-1152 เชียงใหม่ เทา 22/06/2561 อ/ว/CD/ม/AB 150,825 120,000 0 U 2J18
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ระบบเกียร์มีปัญหา|เกียร์กระตุก|เร่งไม่ขึ้น
3- 041 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 14 14 ฮร-6421 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 159,849 555,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 042 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ถถ-1260 กรุงเทพมหานคร เทา 04/12/2562 อ/ว/CD/ 303,189 140,000 7% 1,070 0 D 2J16
**หมายเหตุ เสริมแหนบ|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 043 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ถฐ-1260 กรุงเทพมหานคร เทา 11/07/2562 อ/ว/CD/ 317,104 140,000 7% 1,070 0 C 2J15
**หมายเหตุ เสริมแหนบ|กระจกหน้าแตก
3- 044 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 14 14 ฮร-6441 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 168,627 555,000 7% 1,605 0 2140.00 C 2J15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เบาะไม่ครบ
3- 045 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 กจ-6950 ยะลา น้ำตาล 02/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 282,248 240,000 7% 5,885 0 C 2J14
3- 046 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 193,943 596,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J21
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ|เบาะไม่ครบ
3- 047 NISSAN TEANA JK 230 A 2.3 05 04 7กว-2971 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 90,000 7% 0 D 2J20
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยเเจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 048 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 1.6 04 กบ-5206 ลพบุรี น้ำตาล 01/03/2559 อ/ว/CD/ม/ 221,785 40,000 0 D 2J19
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 049 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 บธ-8214 สระแก้ว น้ำตาล 20/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 197,572 200,000 7% 3,210 0 I 2J19
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่|กระจกประตูขวาชำรุด|มีรอยซ่อมแซสซีขวาตอนหน้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 050 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 14 14 ฮร-6405 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2563 อ/ว/CD/AB 41,775 555,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 052 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 09 09 ฮต-4341 กรุงเทพมหานคร เทา 22/05/2560 อ/ว/CD/ม/ 388,984 250,000 7% 2,500 2,140 0 C 2J17
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 053 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL M 2.4 12 11 บห-62 จันทบุรี ขาว 28/03/2563 อ/ว/CD/ 314,768 80,000 7% 2,140 0 C 2J16
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกรอยยาว|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่เเจ้งยกเลิก) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 054 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (NAVI) AB/ABS M 3.0 15 15 4กง-1269 กรุงเทพมหานคร เทา 23/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 180,486 475,000 7% 2,500 2,140 0 C 2J15
**หมายเหตุ รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 055 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Cab Chassis M 1.9 16 16 1ฒล-7981 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/05/2560 อ/ว/CD/ 358,849 270,000 2,500 1,070 0 C 2J14
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 056 MERCEDES-BENZ E250 CGI A 1.8 11 10 7กท-5842 กรุงเทพมหานคร เทา 04/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 259,620 830,000 7% 1,070 0 C 2J14
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 061 TOYOTA ALTIS 1.8 ESPORT CVT (AB/ABS) A 1.8 17 16 งฉ-5390 เชียงใหม่ ดำ 23/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 97,004 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C 2H19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 062 TOYOTA ALTIS 1.8 ESPORT CVT (AB/ABS) A 1.8 15 15 ขว-3643 ชลบุรี ขาว 13/11/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 63,297 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 063 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กธ-1393 ตรัง ดำ 16/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 23,935 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,725
3- 064 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 17 ผจ-4763 นครศรีธรรมราช เทา 18/01/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 40,260 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 C 2H17
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,394
3- 070 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) AB/ABS A 3.0 ชุดจด1966 - ขาว อ/ABS/AB 35,860 ถอนการประมูล 5,885 107 2140.00 B 2G20
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-4467 ชลบุรี| ถอนประมูล|รวมVAT
3- 071 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 กย-2355 ภูเก็ต ขาว 30/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 76,109 ถอนการประมูล 3,210 107 2140.00 D 2G19
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|เบาะแถวหลังไม่มี
3- 072 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กจ-4810 มุกดาหาร เทา 29/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 16,230 ถอนการประมูล 2,675 107 2140.00 C 2G19
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 073 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 15 14 บบ-5976 กระบี่ เทา 14/01/2559 อ/ว/CD/AB 109,010 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 C 2G18
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บพ-8686 กระบี่| ถอนประมูล|รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ฐานเบาะแค็บ+เบาะแค็บไม่มี
3- 074 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (ABS) A 1.2 18 17 6กฮ-5077 กรุงเทพมหานคร เทา 04/01/2563 อ/ว/CD/ABS/ 129,618 ถอนการประมูล 1,070 107 2140.00 D 2G17
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|แอร์แบคหน้าแตก 3 ใบ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,291
3- 076 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 2ฒข-6373 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 129,317 ถอนการประมูล 1,926 107 2140.00 C 2G16
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 077 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE TRD (AB/ABS) M 2.5 15 14 1ฒฒ-6845 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 105,140 ถอนการประมูล 3,210 107 2140.00 C 2G15
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 078 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 บพ-5375 กระบี่ ขาว 18/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 195,716 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 D 2G15
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 079 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 กพ-6810 ลำปาง ขาว 17/11/2563 อ/ว/CD/ABS/AB - รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 081 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS Z-PRESTIGE (NAVI) M 3.0 15 15 4กง-1263 กรุงเทพมหานคร เทา 23/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 198,578 475,000 7% 2,500 2,140 0 C 2J21
**หมายเหตุ รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 082 ISUZU D-MAX SPARK 1.9 Cab Chassis M 1.9 16 16 1ฒร-5738 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/04/2560 อ/ว/CD/ 477,808 270,000 2,500 1,070 0 C 2J20
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 083 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 ฮย-7141 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 110,126 750,000 7% 1,070 0 C 2J20
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 084 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 14 14 ฮร-6448 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 195,291 555,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 085 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS M 2.4 18 18 2ฒถ-1190 กรุงเทพมหานคร เทา 24/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 139,443 400,000 7% 0 C 2J18
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก
3- 086 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 14 13 1ฒง-7735 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 84,718 240,000 7% 3,210 0 C 2J18
3- 087 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 (VGS) L M 2.5 14 14 ผผ-9728 ขอนแก่น ดำ 24/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 152,723 330,000 7% 3,210 0 C 2J17
3- 088 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 07 07 ตว-3650 กรุงเทพมหานคร เทา 01/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 281,158 180,000 3,210 0 C 2J16
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 089 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G M 2.5 06 06 ผบ-2570 ขอนแก่น เขียว 02/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 141,316 170,000 7% 3,210 0 C 2J15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 090 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVTI (CNG) M 2.7 10 10 ฮธ-7829 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/12/2559 อ/CD/ABS/ 234,206 190,000 0 I 2J15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|แผ่นเพลทชำรุด|เสริมแหนบ
3- 092 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กศ-4907 กรุงเทพมหานคร เทา 19/12/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 203,981 346,000 7% 2,500 2,140 0 C 2K21
3- 093 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 ฮล-133 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2564 อ/ว/CD/ABS/ 219,285 596,000 7% 1,284 0 2140.00 C 2K20
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกร้าว
3- 095 TOYOTA HIACE 3.0 GL M 3.0 15 15 ฮว-572 กรุงเทพมหานคร เทา 29/12/2563 อ/ว/CD/AB 110,322 380,000 7% 3,000 1,070 0 3745.00 C 2K19
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 101 TOYOTA VIGO CAB 2.7 G (AT) A 2.7 08 08 ถฎ-7636 กรุงเทพมหานคร เทา 24/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 440,188 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 D 2K15
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เสริมแหนบ|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 103 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G M 2.5 14 14 1ฒช-938 กรุงเทพมหานคร เทา 27/05/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 36,121 270,000 7% 2,500 2,140 0 3745.00 C
3- 104 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 1ฒษ-4776 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/08/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 115,918 290,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C
3- 105 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 1ฒษ-2834 กรุงเทพมหานคร เทา 15/08/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 308,631 290,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C
3- 106 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 07 06 บษ-4405 สุราษฎร์ธานี เทา 12/12/2561 อ/ว/ม/ 142,558 รอราคาอนุมัติ 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|แซสซีซ้ายตอนหน้าช่วงปีกนกผุเป็นสนิม|ทะเบียนระงับ(ชำระภาษีไว้ทั้งหมด)
3- 111 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 03 บท-5296 นครพนม ขาว 07/02/2560 อ/ว/ม/ 518,030 120,000 7% 4,815 0 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 112 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 13 13 ฒส-5116 กรุงเทพมหานคร เทา 28/05/2562 อ/ว/ม/ 280,962 223,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 113 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 บท-7212 อุตรดิตถ์ เทา 22/05/2561 อ/ว/ม/ 294,616 120,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง
3- 114 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 06 06 สศ-2683 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/05/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 100,000 7% 8,025 0 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 115 TOYOTA TIGER CAB 3.0 M 3.0 01 บม-6255 สุพรรณบุรี เทา 18/01/2562 ม/ABS/AB 383,189 50,000 5,350 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี|ฝากระโปรงหน้าเปิดไม่ได้|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี
3- 116 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 0 100,000 7% 5,350 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 117 CHEVROLET ZAFIRA A 2.2 03 กธ-6996 นครสวรรค์ เทา 23/09/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 35,000 7% 8,025 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|สูญหาย|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 118 TOYOTA TIGER CAB A 2.5 00 ผก-9700 นครสวรรค์ น้ำตาล 09/06/2559 อ/CD/ก/ 409,187 50,000 7% 5,885 0 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนเครื่องยนต์ 1JZ ลงเล่ม(หน้าจดทะเบียน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 119 FORD RANGER CAB 2.5 XLS M 2.5 01 บษ-6947 นครสวรรค์ น้ำเงิน 22/03/2557 อ/ว/ม/ก/ 298,375 40,000 5,885 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี
3- 120 HONDA CITY 1.5 SV AT I-VTEC A 1.5 14 14 กฉ-6506 ยะลา ขาว 09/06/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 128,486 287,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสงขลา
3- 121 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E (CNG) M 2.7 12 12 ฆห-4139 กรุงเทพมหานคร แดง 28/09/2561 อ/ว/ม/ 294,285 220,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 122 HONDA JAZZ 1.5 E AT I-DSI A 1.5 04 ษห-8712 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/06/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 180,331 60,000 7% 0 C
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคชลบุรี-บ้านบึง
3- 123 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 14 ขพ-6456 ชลบุรี ขาว 03/04/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 91,723 230,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคชลบุรี-บ้านบึง
3- 124 TOYOTA VIOS 1.5 E (MT) M 1.5 14 13 งท-7519 เชียงใหม่ ขาว 21/04/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 133,678 200,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคเชียงใหม่
3- 125 NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2.5 S M 2.5 16 16 บพ-1414 กระบี่ ส้ม 25/08/2561 อ/ว/ 189,781 254,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
3- 126 ISUZU รถบัส 8ล้อ M 05 34-0987 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-เทา 31/12/2563 อ/ 444,780 800,000 7% 0 C
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 127 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ M - 99 34-0829 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/09/2563 อ/ 205,712 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 128 ISUZU NPR CNG 6ล้อตู้บรรทุก M 130 10 65-3068 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2563 อ/ 310,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ|จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 129 VOLVO - FM12 หัวลาก 10 ล้อ 380แรงม้า M 04 72-2449 สมุทรปราการ ขาว 31/03/2561 อ/ว/ABS/ 2,238,409 500,000 7% 14,980 0 D
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่เมื่อ14|07|2559|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 130 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ M - 96 30-0087 ระนอง ขาว 31/12/2561 อ/ว/ 144,310 270,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ป้ายเหลือง กระจกหน้าแตก คัสซีผุและทาสีกันสนิม คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 131 - รถพ่วง(มีข้างเสริม) 12 ล้อ - 94 70-4329 สุราษฎร์ธานี ฟ้า 31/12/2557 - 150,000 7% 0 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่4 มิถุนายน 2557|รถป้ายเหลือง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 132 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 02 กก-1780 บึงกาฬ น้ำตาล 25/02/2564 อ/ว/ม/ 289,315 20,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนหมดอายุ)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสกลนคร
3- 133 HONDA CITY 1.5 LXI M 1.5 01 ขก-7428 อุดรธานี น้ำตาล 10/04/2563 อ/ว/ 292,982 20,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี