กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ กลุ่มคัดสภาพพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 Angel ครั้งที่49 เริ่มประมูลเวลา 14.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10-07-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขก-7485 อุดรธานี ดำ 25/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 34,166 200,000 7% 2175.18 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 002 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กง-2537 อำนาจเจริญ เทา 05/09/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 16,234 200,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 003 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขพ-8915 ขอนแก่น เทา 09/08/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 19,495 190,000 7% 107 4122.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 004 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขก-9103 อุดรธานี ดำ 31/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 25,644 200,000 7% 2163.21 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 005 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กษ-7282 อุบลราชธานี ขาว 28/06/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 8,094 200,000 7% 2167.61 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 006 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 19 19 กจ-378 หนองบัวลำภู ขาว 19/12/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,051 210,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 007 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กษ-9791 อุบลราชธานี ดำ 04/09/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 9,903 200,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 008 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 20 19 ขข-6212 อุดรธานี เทา 17/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 3,472 220,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 009 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กษ-6440 นครศรีธรรมราช ขาว 26/08/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 31,352 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 010 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 20 19 ขข-6285 อุดรธานี ขาว 20/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,129 220,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 011 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กร-5918 พระนครศรีอยุธยา เทา 01/05/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 30,410 170,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 012 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 19 19 กต-5935 ชัยภูมิ แดง 30/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 17,793 210,000 7% 2187.15 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 013 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งย-2048 เชียงใหม่ เทา 22/07/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 10,000 200,000 7% 2155.71 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 014 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 19 19 งย-9077 เชียงใหม่ ดำ 09/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 13,605 210,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 015 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กย-131 ลำปาง แดง 31/07/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 16,634 200,000 7% 2155.71 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 016 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 ขข-285 ภูเก็ต ดำ 14/09/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 14,433 180,000 7% 2250.87 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 017 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กย-9304 ลพบุรี เทา 13/08/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 24,900 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 018 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กพ-580 ฉะเชิงเทรา แดง 31/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 4,884 210,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 019 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กร-604 ลพบุรี เทา 23/09/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 21,412 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 020 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กว-5958 พระนครศรีอยุธยา ดำ 27/06/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 14,086 200,000 7% 2167.61 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 021 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งร-1673 เชียงใหม่ ดำ 06/11/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 22,596 ถอนการประมูล 7% 107 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล (KA)
3- 022 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กว-9913 พระนครศรีอยุธยา เทา 17/09/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 7,468 200,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 023 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 ขฉ-4972 ระยอง ขาว 25/07/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 15,769 190,000 7% 2155.71 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 024 MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 SKAYCTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 18 17 กจ-9674 สระแก้ว ขาว 15/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 45,590 260,000 7% 3932.91 107 8908.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 025 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กร-4244 พระนครศรีอยุธยา แดง 22/03/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 18,647 180,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 026 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKAYCTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 19 18 8กถ-7103 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 17,452 260,000 7% 2368.65 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 027 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กว-2319 พระนครศรีอยุธยา เทา 05/04/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 17,480 200,000 7% 2191.40 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 028 MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 SKAYCTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 20 19 กฉ-165 นครนายก แดง 08/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 21,278 290,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 029 NISSAN NOTE 1.2 V-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งย-3448 ชลบุรี ขาว 25/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 2,506 270,000 7% 2175.18 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 030 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKAYCTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 19 19 งข-8935 นครราชสีมา ขาว 10/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 13,796 300,000 7% 107 9503.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 031 TOYOTA NEW YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขษ-7071 สงขลา ขาว 24/12/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 2,185 300,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 032 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKAYCTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 20 19 9กท-1402 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 10,846 290,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 033 HONDA CITY 1.5 V-CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 19 19 กษ-3119 พระนครศรีอยุธยา เทา 26/11/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 9,557 320,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 034 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKAYCTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 18 18 กอ-5179 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 19/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 49,212 260,000 7% 2328.20 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 035 HONDA JAZZ 1.5 V PLUS CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 19 19 8กษ-7656 กรุงเทพมหานคร เทา 05/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 9,192 420,000 7% 2611.71 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 036 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKAYCTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 19 19 ขข-4262 สุราษฎร์ธานี แดง 09/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 8,556 300,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 037 TOYOTA ALTIS 1.6 G DAUL (AB/ABS) A 1.6 18 18 8กข-5273 กรุงเทพมหานคร เทา 14/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,972 400,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 038 MAZDA 2 SEDAN 1.3 SKAYCTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 19 19 กษ-951 พระนครศรีอยุธยา ขาว 07/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 7,203 300,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 039 BMW 320D 2.0 GT SPORT A 2.0 17 16 งจ-100 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 54,355 1,000,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|รับประกันเลขไมล์
3- 040 MAZDA 3 SEDAN 2.0 S (AB/ABS) A 2.0 19 19 8กย-4278 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 20,116 540,000 7% 3887.13 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 041 MG ZS 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 18 18 7กน-2702 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 50,349 320,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 042 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT (AB/ABS) A 1.5 19 19 กว-9010 พระนครศรีอยุธยา ขาว 27/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 6,158 530,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 043 HONDA BR-V 1.5 SV-CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 19 18 กษ-815 อุบลราชธานี ขาว 29/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 41,647 350,000 7% 2677.53 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 044 TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID (HV Hi CVT) AB/ABS A 1.8 19 18 9กฆ-154 กรุงเทพมหานคร เทา 05/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 34,025 650,000 7% 107 1.00 8014.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 045 HONDA HR-V 1.8 EL-CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 ชุดจด0532 - ดำ อ/CD/ม/ก/ABS/AB 35,362 600,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์
3- 046 MG ZS 1.5 X (AB/ABS) A 1.5 18 18 กฉ-7812 อุตรดิตถ์ ขาว 14/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 35,033 320,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 047 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT (AB/ABS) A 1.5 19 19 กท-5407 ศรีสะเกษ เทา 30/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 20,993 510,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 048 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 19 19 กท-3708 ศรีสะเกษ เทา 25/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 16,740 470,000 7% 4695.13 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 049 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 MIVEC (4WD) ATHLETE (AB/ABS) A 2.4 18 18 ขก-9322 ภูเก็ต ดำ 24/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 56,717 480,000 7% 6007.65 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 050 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 18 18 5กย-442 กรุงเทพมหานคร เทา 27/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 19,846 410,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 051 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (ATHLETE) AB/ABS M 2.4 18 18 ขง-1863 ระยอง ดำ 02/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 26,327 420,000 7% 5680.89 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 052 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) NAVI (STEALTH) AB/ABS M 1.9 19 19 กต-5453 เลย ขาว 05/11/2563 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 25,578 440,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 053 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 กล-1975 พระนครศรีอยุธยา ขาว 03/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 32,185 360,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)