กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 (ลาน 3) MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 09-06-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 TRD (AB/ABS) M 2.4 17 16 บษ-8448 พิษณุโลก ขาว 16/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 60,652 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 C 2G21
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 002 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD (NAVI) AB/ABS A 2.8 17 17 5กญ-5511 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 90,056 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2G20
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|รับ Sd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง / ค่าภาษีค้างชำระ 6,216
3- 003 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE NAVI (AT) AB/ABS A 2.4 18 17 ผอ-4579 ชลบุรี ดำ 13/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 42,820 รอราคาอนุมัติ 107 C 2G19
**หมายเหตุ รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 2,943
3- 004 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 6กฐ-9200 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/06/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 29,446 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,821
3- 005 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 136แรงม้า D4D (AB/ABS) M 18 30-5018 ชลบุรี ขาว 30/09/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 87,238 ถอนการประมูล 1,926 107 C 2G18
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 006 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 TRD (AB/ABS) M 2.4 17 16 บม-3300 ปราจีนบุรี ขาว 27/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 62,492 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 C 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แจ้งรถใช้รถตลอดไป|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 007 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 ขก-8303 ภูเก็ต ขาว 01/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 45,976 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 008 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 16 5กท-8668 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 67,079 ถอนการประมูล 2,140 107 C 2G16
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง / ค่าภาษีค้างชำระ 2,606
3- 009 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 16 บพ-8279 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 29/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 129,398 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C 2G15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 010 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 งท-4170 ชลบุรี ขาว 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 48,318 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 C 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,558
3- 011 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 บพ-931 ตรัง ขาว 27/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 34,691 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 017 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D A 3.0 ชุดจด3753 - ขาว อ/ว/CD/ABS/AB 28,869 ถอนการประมูล 4,815 107 B 2F17
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-3078 เชียงใหม่| ถอนประมูล|รวมVAT
3- 018 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า HIROOF D4D M 18 30-0582 ตรัง ขาว 30/06/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 85,777 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2F16
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|ป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 020 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 136 แรงม้า D4D (ABS) M 16 30-3492 เชียงใหม่ ขาว 31/12/2563 ABS/AB 178,844 รอราคาอนุมัติ 10,165 107 856.00 C
**หมายเหตุ รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 021 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กง-1726 พังงา ขาว 06/07/2563 ม/ABS/AB 71,676 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 10700.00 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 031 TOYOTA AVANZA A 1.5 11 11 ญภ-2318 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/07/2557 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 233,100 76,000 7% 4,815 214 D 2I20
**หมายเหตุ เลขตัวรถตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง(เนื่องจากรถเกิดอุบัติเหตุ)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 032 TOYOTA AVANZA M 1.3 06 05 4กถ-4054 กรุงเทพมหานคร เทา 08/02/2562 อ/ว/CD/ 267,603 66,000 7% 4,815 107 C 2I19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 033 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 11 11 บว-2265 บุรีรัมย์ เทา 21/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 200,924 244,000 7% 2,675 214 C 2I18
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บล-8733 อุบลราชธานี|
3- 034 TOYOTA YARIS A 1.2 15 15 กม-9637 อุบลราชธานี ขาว 13/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 117,350 256,000 7% 4,815 107 D 2I18
3- 037 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 15 13 ผข-4037 อุบลราชธานี ขาว 17/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 77,476 206,000 7% 4,815 107 C 2I16
3- 039 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 กธ-3301 เพชรบุรี เทา 17/12/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 146,928 176,000 7% 3,210 214 U 8
**หมายเหตุ สตาร์ทติด|ยางแตก|ไม่มียางอะไหล่เปลี่ยน|จอดโซน8
3- 046 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ผบ-3036 ขอนแก่น ขาว 28/11/2563 อ/ม/ 86,545 230,000 7% 4,280 0 D
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ
3- 047 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 14 13 บพ-9875 กระบี่ เทา 18/02/2562 อ/ว/CD/ 203,892 144,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมคัสซีซ้ายตอนหน้าช่วงปีกนก|แอร์แบคแตก 2 ลูก|ขายตามรูปภาพ
3- 048 NISSAN ALMERA 1.2 E (MT) M 1.2 13 13 กธ-4993 ลพบุรี ขาว 19/04/2562 อ/ว/ม/ 232,241 120,000 7% 1,926 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 049 HONDA CITY 1.5 V CVT I-VTEC A 1.5 15 15 กง-2848 นครพนม เทา 28/05/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 31,055 290,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 050 NISSAN NAVARA DOUBLECAB CALIBRE 2.5 SE M 2.5 10 10 กง-7872 ชัยนาท ขาว 30/03/2561 312,682 140,000 7% 3,745 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 051 TOYOTA CAMRY 2.0 G Extremo A 2.0 10 10 กง-2774 เพชรบูรณ์ ขาว 17/05/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 222,674 290,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กง-2774 เพชรบูรณ์| ติดแก๊ส LPG แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูป
3- 052 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 12 12 ฒย-2376 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 21/12/2563 อ/ว/ก/ 159,946 170,000 7% 2,675 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 053 TOYOTA YARIS 1.5 S A 1.5 10 10 ฎภ-5428 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 14/07/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 153,907 150,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ
3- 054 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 15 14 บจ-9346 อำนาจเจริญ เทา 22/01/2563 อ/ว/ม/AB 176,481 200,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 055 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 12 12 บห-6351 นครศรีธรรมราช เทา 06/09/2560 อ/ว/ 178,507 160,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ เชื่อมคัสซีซ้ายขวาช่วงหน้า|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ
3- 056 TOYOTA VIGO SMART CAB 3.0 G PRE M 3.0 11 11 บษ-7121 นครศรีธรรมราช ดำ 28/09/2561 อ/ว/ABS/AB 195,528 230,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ เชื่อมคัสซีขวาตอนหน้าช่วงปีกนก|คัสซีเริ่มเป็นสนิม|เสริมแหนบ|ประมูลตามรูปภาพ
3- 057 FORD EVEREST 2.5 XLT A 2.5 10 10 กธ-513 สุราษฎร์ธานี เทา 01/12/2562 อ/ว/ม/ABS/ 223,996 210,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 058 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 12 ผข-3421 สุราษฎร์ธานี นำตาล 20/08/2563 อ/ว/ม/ 230,170 180,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 059 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 J M 2.5 14 14 ขก-2558 สุราษฎร์ธานี เทา 07/12/2562 อ/ว/ม/AB 154,406 240,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ เชื่อมคัสซีขวาช่วงหน้า|ทะเบียนระงับ(จดมาใหม่)|ประมูลตามรูป
3- 060 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 กง-260 ชุมพร เทา 24/08/2563 ABS/ 163,123 270,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 061 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 กย-2248 ภูเก็ต เทา 09/04/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 40,250 190,000 7% 9,630 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 062 HONDA CITY 1.5 SV I-VTEC A 1.5 13 13 ขฉ-2498 สงขลา ดำ 13/12/2561 ม/ABS/AB - 230,000 7% 5,885 0 5350.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 063 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 13 13 กว-6866 ขอนแก่น เทา 07/03/2562 อ/ว/ม/ABS/ 146,125 320,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 064 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E PRE M 2.4 15 15 กฉ-4450 มหาสารคาม ขาว 16/09/2563 ABS/AB 56,886 370,000 7% 4,280 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอร์รี่|ประมูลตามรูปภาพ
3- 065 TOYOTA VIOS 1.5 TRD A 1.5 14 14 3กบ-2040 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 110,637 260,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 066 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 10 10 บต-8183 มุกดาหาร เทา 06/09/2563 อ/ว/ม/ 302,378 113,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บง-9287 อำนาจเจริญ| ประมูลตามรูป
3- 067 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 11 11 กน-1205 อุดรธานี เทา 29/06/2562 อ/ว/ม/ABS/ 251,845 213,000 7% 4,815 0 D
**หมายเหตุ ยิงเพลทมาใหม่|ประมูลตามรูปภาพ
3- 068 MAZDA 3 1.6 SPIRIT SPORTS A 1.6 13 13 2กธ-6661 กรุงเทพมหานคร แดง 18/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 114,387 197,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 069 HONDA HR-V 1.8 E-CVT I-VTEC A 1.8 15 15 4กถ-6956 กรุงเทพมหานคร เทา 05/08/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 113,683 460,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 070 NISSAN TEANA 2.0 XL A 2.0 09 09 กจ-6060 ยโสธร ม่วง 30/10/2562 อ/ว/ม/ABS/ 121,982 240,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|ประมูลตามรูปภาพ
3- 071 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 V M 2.2 13 13 บต-2376 ยะลา ขาว 09/04/2563 อ/ว/ม/ABS/ 210,297 200,000 7% 5,885 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 072 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 (L) M 1.9 17 17 2ฒข-2687 กรุงเทพมหานคร เทา 16/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 22,129 387,000 7% 1,926 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 073 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 10 09 ฎฐ-166 กรุงเทพมหานคร เทา 11/08/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 257,614 187,000 7% 2,140 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 074 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX (CNG) M 2.4 11 11 ฒง-2163 กรุงเทพมหานคร เทา 18/03/2563 อ/ว/ม/ 226,117 138,000 7% 2,140 0 D
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ
3- 075 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (AT) NAVI A 3.0 10 09 กท-1462 สุราษฎร์ธานี ดำ 07/01/2563 อ/ว/ม/ABS/ 180,918 287,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ NAVI ในตัว|ประมูลตามรูปภาพ
3- 076 NISSAN MARCH 1.2 E-CVT A 1.2 13 13 1กล-5475 กรุงเทพมหานคร เขียว 08/03/2563 อ/ว/ม/ก/AB 82,246 120,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 077 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DI-D M 2.5 11 11 ฒค-3233 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/02/2562 อ/ว/ม/ 112,003 133,000 7% 1,926 0 I
**หมายเหตุ คัสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิม|ประมูลตามรูปภาพ
3- 078 TOYOTA ALTIS 1.6 E (CNG) A 1.6 13 12 กน-925 พระนครศรีอยุธยา เทา 10/06/2562 อ/ว/ม/ 203,668 210,000 7% 1,070 0 D
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ
3- 079 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT A 1.2 13 12 กจ-7343 บุรีรัมย์ ฟ้า 24/04/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 214,158 117,000 7% 1,070 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ
3- 080 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 กค-3264 นครนายก ขาว 16/11/2562 อ/ว/ม/ABS/ 117,609 156,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 081 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DI-D (AT) A 2.5 10 10 5กฒ-3036 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/10/2560 อ/ว/ม/ABS/ 233,641 323,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 082 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 Z-VGS DVD (NAVI) M 2.5 15 15 กร-2085 อุดรธานี ขาว 17/06/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 116,730 398,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|ประมูลตามรูป
3- 083 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ X-SERIES M 2.5 09 09 บษ-4204 สุราษฎร์ธานี เทา 16/09/2561 อ/ว/ม/ABS/ 133,851 197,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ ดามคัสซีซ้ายขวาช่วงกลาง|ยิงแผ่นเพลทมาใหม่|ประมูลตามรูป
3- 084 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 13 13 กบ-7515 นครศรีธรรมราช เทา 07/05/2561 อ/ว/ม/ 115,409 307,000 7% 4,815 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 085 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 18 18 1มค-2644 กรุงเทพมหานคร เขียว-เหลือง 24/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 168,121 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C 2H04
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน)|ครบ9ปีหมดสภาพการเป็นรถรับจ้าง|TAXI ป้ายเหลือง|ประมูลตามรูป
3- 086 HONDA CIVIC 1.5 HYBRID A 1.5 14 13 กง-3583 นครนายก เทา 25/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 183,891 208,000 7% 1,070 0 D 2K21
**หมายเหตุ แอร์แบคคู่แตก|ประมูลตามรูป
3- 087 TOYOTA FORTUNER 2.7 V (AT) เบนซิน A 2.7 08 08 กน-2875 สกลนคร เทา 22/08/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 228,627 238,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูป
3- 088 MAZDA 3 2.0 MAXX A 2.0 12 12 กจ-2138 มุกดาหาร ขาว 08/06/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 79,207 170,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ประมูลตามรูป
3- 089 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT (CNG) A 1.6 19 19 1มค-5209 กรุงเทพมหานคร เขียว-เหลือง 06/08/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 118,012 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|รถTAXI ป้ายเหลือง|ครบกำหนด9ปีหมดสภาพการเป็นรถรับจ้าง|ประมูลตามรูป
3- 090 HONDA CIVIC 2.0 EL I-VTEC A 2.0 09 09 ฎค-3921 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/12/2562 อ/ว/ม/ก/ 116,211 250,000 7% 2,140 0 D 2L21
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 091 MAZDA 3 1.6 SPIRIT SPORTS A 1.6 12 12 ฆม-5074 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/07/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 135,270 184,000 7% 0 C 2E07
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 092 TOYOTA FORTUNER 3.0 G 4WD M 3.0 05 05 กพ-2741 ชลบุรี น้ำเงิน 12/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 197,085 288,000 7% 1,926 0 C 6
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 093 MAZDA 3 1.6 SPIRIT SPORTS A 1.6 12 11 ขค-7271 ชลบุรี ขาว 08/02/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 143,567 180,000 7% 2,140 0 C 6
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 094 TOYOTA VIGO CAB A 2.5 05 ณย-4959 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/01/2560 อ/ว/CD/ม/ 189,164 81,000 7% 0 D 6
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัสซีเริ่มเป็นสนิม|ประมูลตามรูป
3- 095 NISSAN JUKE 1.6 V A 1.6 15 14 3กฬ-2115 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 156,649 270,000 7% 2,140 0 C 2L15
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 096 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.0 12 12 ฮพ-6804 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 189,303 550,000 7% 1,926 0 C 2H6
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลตามรูป
3- 097 TOYOTA INNOVA 2.0 G A 2.0 08 08 งฉ-4799 ชลบุรี เทา 05/08/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 362,175 120,000 7% 2,140 0 D
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูป
3- 098 FORD RANGER SUPER CAB 2.5 XL M 2.5 05 05 บษ-5024 จันทบุรี เทา 20/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 385,876 100,000 7% 4,280 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูป
3- 099 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G 4WD (AT) A 3.0 06 05 สณ-5224 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/02/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 151,560 240,000 7% 1,926 0 C
**หมายเหตุ 4WD|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูป
3- 100 HONDA CITY 1.5 E A/T I-DSI (AS) A 1.5 03 2กน-2568 กรุงเทพมหานคร เทา 02/06/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 219,234 80,000 7% 4,815 0 C 2K21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูป
3- 101 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ X-SERIES M 2.5 11 11 ผค-6480 ระยอง ดำ 25/10/2560 146,077 250,000 7% 4,280 0 D
**หมายเหตุ ยิงแผ่นเพลทมาใหม่|ประมูลตามรูป
3- 102 HONDA CITY 1.5 V AT I-VTEC A 1.5 09 09 ขง-7198 ระยอง เทา 24/07/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 173,680 170,000 7% 2,140 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 103 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G M 2.5 06 06 บษ-6641 จันทบุรี เทา 13/07/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 211,439 130,000 7% 2,140 0 I
**หมายเหตุ เชื่อมคัสซีช่วงหน้าขวา|คัสซีช่วงหน้าซ้ายฉีก|ประมูลตามรูป
3- 104 CHEVROLET CRUZE 1.8 LS A 1.8 12 11 ขข-4428 ระยอง ขาว 25/04/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 117,130 100,000 7% 2,140 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 105 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S M 1.9 16 15 ขง-7044 ระยอง ขาว 18/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 36,986 400,000 7% 2,140 0 C 2H10
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 106 CHEVROLET SONIC 1.4 LS A 1.4 13 13 ขธ-3971 ชลบุรี ขาว 31/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 91,859 90,000 7% 2,140 0 C 2L18
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 107 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB A 3.0 05 05 6กข-5421 กรุงเทพมหานคร แดง 13/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 113,393 100,000 7% 0 C 2K15
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องยนต์|ประมูลตามรูป
3- 108 LAND ROVER RANGROVER A 4.4 08 05 ฐพ-9009 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 22/07/2562 อ/ว/ม/ABS/ 198,229 700,000 7% 0 C 2K15
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลตามรูป
3- 109 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 11 11 7กง-9577 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/08/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 189,654 280,000 7% 5,885 0 C
**หมายเหตุ เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูป
3- 110 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 09 09 นข-3644 สระแก้ว เทา 10/11/2562 อ/ว/ม/ 194,109 380,000 7% 1,070 0 C
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ประมูลตามรูป
3- 111 NISSAN NAVARA DOUBLECAB CALIBRE 2.5 SE M 2.5 14 13 กน-8078 จันทบุรี ดำ 13/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 97,555 250,000 7% 4,280 0 D 6
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 112 HONDA CIVIC 1.8 E-AT I-VTEC (AS) A 1.8 06 06 ชข-2505 กรุงเทพมหานคร เทา 03/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 181,361 150,000 7% 1,926 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 113 HONDA JAZZ 1.5 S I-VTEC A 1.5 19 16 ขจ-2883 ระยอง เทา 14/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 102,407 360,000 7% 2,140 0 C 2L20
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 114 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT A 1.2 17 16 งร-8055 ชลบุรี เเดง 20/06/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 67,087 220,000 7% 2,140 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 115 HONDA CIVIC 1.8 S-AT I-VTEC A 1.8 09 09 ฌม-894 กรุงเทพมหานคร เทา 09/04/2562 อ/ว/ม/ก/ 172,582 230,000 7% 2,140 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 116 TOYOTA FORTUNER 3.0 TRD 4WD (AT) NAVI A 3.0 13 12 ขฉ-6521 ระยอง ขาว 23/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 138,182 600,000 7% 0 C 2L16
**หมายเหตุ รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|4WD|ประมูลตามรูป
3- 117 BMW 520D A 2.0 13 13 1กผ-6657 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 201,833 700,000 7% 0 C 2H9
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 118 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE (AT) A 3.0 11 11 กน-7439 ระยอง ดำ 16/08/2562 อ/ว/ม/ABS/ 157,127 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 119 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 กบ-9566 ฉะเชิงเทรา เทา 22/10/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 150,437 220,000 7% 1,070 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 120 TOYOTA ALPHARD 2.4 V A 2.4 10 10 1กฌ-7960 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/03/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 198,226 800,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 121 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 V8 LTD (AT) 4WD A 4.7 00 9กค-2293 กรุงเทพมหานคร แดง 09/11/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 204,024 250,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|4WD|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลตามรูป
3- 122 PEUGEOT 408 A 1.6 17 16 6กณ-9858 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 18/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 73,961 455,000 7% 4,815 107 C 6
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ขายตามรูปภาพ
3- 123 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 16 15 ขษ-2625 ชลบุรี ฟ้า 23/02/2560 อ/ว/ABS/AB 60,998 130,000 7% 2,140 107 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ
3- 124 NISSAN NP300 NAVARA KING CAB CALIBRE 2.5 EL M 2.5 16 15 1ฒษ-2024 กรุงเทพมหานคร เทา 10/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 73,627 253,000 7% 2,140 107 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 125 HYUNDAI H-1 2.5 A 2.5 17 17 ฮฐ-3650 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/11/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 138,824 850,000 7% 4,815 107 D
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ประมูลตามรูป
3- 126 CHEVROLET CRUZE 1.8 LS A 1.8 16 14 5กช-8382 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/05/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 47,091 138,000 7% 4,815 107 C 2I6
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพ
3- 127 MG MG6 1.8 X TURBO A 1.8 17 15 กท-7618 กระบี่ ขาว 03/10/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 34,303 206,000 7% 4,815 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 128 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 19 19 ขค-5416 ภูเก็ต ขาว 21/10/2563 อ/ว/ABS/AB 13,369 206,000 7% 4,815 107 B
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 129 MG MG3 1.5 D (Two Tone) A 1.5 19 19 งร-5332 ชลบุรี เหลือง-ดำ 07/10/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 2,986 244,000 7% 1,926 107 B
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 130 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB 4WD GLS 2.4 MIVEC LTD (NAVI) M 2.4 17 17 กท-7071 กระบี่ ขาว 31/08/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 79,142 416,000 7% 4,815 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ|4WD|NAVI ในตัว
3- 131 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT SPORTECH A 1.2 19 18 กง-2823 พังงา เทา 25/01/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 21,554 213,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคภูเก็ต
3- 132 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 L Ddi M 1.9 18 17 2ฒฌ-2030 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 24/01/2563 อ/ว/ม/ 42,933 346,000 7% 1,070 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 133 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DI-D (AT) A 2.5 13 13 2กล-187 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 206,324 250,000 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 134 MERCEDES-BENZ C350 e A 2.0 18 17 งจ-858 นครราชสีมา ขาว 16/05/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 29,779 1,600,000 7% 1,070 107 C
**หมายเหตุ รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|ประมูลตามรูป
3- 135 NISSAN MARCH 1.2 E (MT) M 1.2 13 13 2กล-5242 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/11/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 114,160 89,000 7% 1,926 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 136 HONDA CITY 1.5 SV CVT I-VTEC A 1.5 17 17 งค-5383 ชลบุรี ขาว 31/03/2564 อ/ว/ABS/AB 50,984 360,000 7% 2,996 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 137 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 กง-2613 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 30/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 175,522 290,000 7% 3,210 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 138 HONDA BR-V 1.5 SV CVT I-VTEC A 1.5 18 18 7กล-6538 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 17/08/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 32,389 402,000 7% 2,675 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 140 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตง-9491 กรุงเทพมหานคร เทา 28/09/2562 อ/CD/ 233,124 126,000 7% 4,815 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 141 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 I-TEQ A 3.0 08 07 ฒข-973 กรุงเทพมหานคร เทา 20/01/2560 อ/CD/ก/ 218,709 178,000 7% 1,284 0 I 2F11
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|เลขตัวรถ,เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)|ประมูลตามรูป
3- 142 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/CD/ก/ 149,350 168,000 7% 1,070 0 C 2G07
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 143 MERCEDES-BENZ E250 CGI A 1.8 12 11 9กฐ-1557 กรุงเทพมหานคร เทา 21/02/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 118,020 855,000 7% 2,500 0 C
**หมายเหตุ บังคับโอน|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ประมูลตามรูป
3- 144 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-3831 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2563 อ/ว/ABS/AB 172,612 280,000 2,500 1,070 0 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 145 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5108 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2563 อ/ว/ABS/AB 165,970 280,000 2,500 1,070 0 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 146 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5114 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2563 อ/ว/ABS/AB 163,708 280,000 2,500 1,070 0 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 147 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 15 15 4กง-7487 กรุงเทพมหานคร เทา 30/03/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 246,449 338,000 2,500 1,070 0 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 148 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฐ-6584 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/11/2563 อ/ว/AB 208,167 257,000 2,500 1,070 0 D
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 149 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-4410 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2563 อ/ว/ABS/AB 166,775 280,000 2,500 1,070 0 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 150 TOYOTA ALTIS 1.8 G CVT A 1.8 15 15 4กด-2909 กรุงเทพมหานคร เทา 13/07/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 224,838 375,000 2,500 1,070 0 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 151 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 16 16 1ฒศ-5055 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2563 อ/ว/ABS/AB 165,948 280,000 2,500 1,070 0 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 152 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กศ-2287 กรุงเทพมหานคร เทา 04/12/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 177,775 252,000 2,500 1,070 0 D
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูป
3- 153 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 04 บร-5884 ขอนแก่น น้ำตาล 29/04/2563 อ/ว/ม/ 369,307 60,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด|ประมูลตามรูปภาพ
3- 154 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC AB/ABS A 1.8 07 06 กต-5816 สกลนคร เทา 23/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 400,540 130,000 7% 4,280 107 I 2F09
**หมายเหตุ ระบบเกียร์ชำรุด|โอน 2 ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ประมูลตามรูป
3- 155 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กง-7157 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 30/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 127,866 237,000 7% 3,500 1,070 107 C 2H07
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 156 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กง-7155 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 30/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 141,273 237,000 7% 3,500 1,070 107 C 2G05
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 157 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กฒ-4300 กรุงเทพมหานคร แดง 17/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 131,253 237,000 7% 3,500 1,070 107 C 2H06
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 158 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒฮ-3359 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/03/2564 อ/ว/ABS/AB 240,351 245,000 7% 4,000 1,070 107 C
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ประมูลตามรูป
3- 159 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G A 3.0 10 10 กน-4299 ฉะเชิงเทรา เทา 04/11/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 211,318 300,000 7% 107 C 6
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 160 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE M 2.4 16 15 5กง-7076 กรุงเทพมหานคร เทา 30/03/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 232,547 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C 2E06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เล่มทะเบียนจะได้รับภายใน45 วัน|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 161 NISSAN NAVARA DOUBLECAB NP300 2.5 4WD M 2.5 16 16 5กฆ-1178 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/03/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 131,677 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C 2E07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เล่มทะเบียนจะได้รับภายใน45 วัน|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 162 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE M 2.4 16 16 1ฒล-2376 กรุงเทพมหานคร เทา 03/05/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 143,495 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C 2E06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เล่มทะเบียนจะได้รับภายใน45 วัน|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 163 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE M 2.4 16 16 1ฒร-6206 กรุงเทพมหานคร เทา 08/04/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 273,315 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C 2H05
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เล่มทะเบียนจะได้รับภายใน45 วัน||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 164 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 12 12 ฒณ-2950 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/02/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 325,878 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 C 2L17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 165 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 12 12 ฒธ-1872 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/06/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 141,925 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 D 2G06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 166 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 12 12 ฒณ-2953 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/02/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 429,005 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 C 2G08
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 167 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 12 12 ฒณ-1178 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 17/02/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 377,179 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 168 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 12 12 ฮภ-5977 กรุงเทพมหานคร เทา 19/12/2556 อ/ว/CD/ 309,909 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 C 2G06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 169 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 12 12 ฒณ-1175 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 17/02/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 409,577 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 170 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 12 12 ฆท-9370 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 15/06/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 328,213 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 D 2F09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 171 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 11 11 ญห-9525 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 03/11/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ - รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 D 2K9
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 172 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 12 12 ฒธ-2411 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 15/06/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 348,404 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 C 2E05
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 173 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 12 12 ฒณ-1180 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 17/02/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 348,153 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 C 6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 174 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E PRE (VN) M 2.5 12 12 ฒณ-2949 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/02/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 399,828 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 D 2K6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 175 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVT-I M 2.7 14 1นก-657 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/02/2564 อ/ว/ 247,007 350,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่(เดิมจดเป็น พรบ.ขนส่ง)|รถป้ายฟ้า|ประมูลตามรูป
3- 176 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 11 11 ผว-2877 ขอนแก่น เทา 09/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 156,536 250,000 7% 107 C 2I6
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 177 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E PRE M 2.5 15 15 ผย-4979 ขอนแก่น ดำ 16/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 39,145 360,000 7% 107 C 2K7
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 178 TOYOTA WISH 2.0 Q (LTD) A 2.0 05 ศท-2599 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/03/2562 อ/CD/ก/ 185,449 45,000 7% 0 D 2B11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ1ชุด|รถน้ำท่วม
3- 179 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 03 3กธ-9671 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 166,280 35,000 7% 0 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
3- 180 NISSAN SUNNY 1.5 EX Saloon A 1.5 99 กพ-327 ระยอง น้ำตาล 20/07/2562 อ/CD/ก/ 469,242 5,000 7% 2,140 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน)|ประมูลตามรูป ค่า ดนก. 50%
3- 181 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 11 11 ญธ-9510 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 67,760 290,000 7% 0 C 2I6
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 182 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E M 3.0 07 06 ตว-3599 กรุงเทพมหานคร เทา 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 160,641 190,000 7% 0 C 2I6
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 183 MAZDA 3 1.6 5HB A 1.6 11 11 ญถ-6884 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/05/2555 อ/ว/ม/ABS/ 185,508 245,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 184 TOYOTA YARIS 1.5 E A 1.5 08 08 กค-151 ตราด ขาว 28/10/2555 อ/ว/CD/ม/ABS/ 278,146 220,000 7% 2,140 0 C 2I4
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 185 HONDA CITY ZX 1.5 A IDSI A 1.5 08 08 ฌง-4981 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/05/2556 อ/ว/CD/ม/ 174,156 195,000 7% 0 C 2I9
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูป
3- 186 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 04 ศช-5449 กรุงเทพมหานคร เทา 20/12/2550 อ/ว/CD/ม/ 504,457 รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 C 2K4
**หมายเหตุ รถใช้งานประเทศเพื่อนบ้าน|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูป
3- 187 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 ฮย-7141 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 110,126 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C 2F09
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลตามรูป
3- 188 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 ฮย-7138 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 106,068 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C 2H09
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลตามรูป
3- 189 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX (CNG) M 2.4 12 12 ผล-1307 ขอนแก่น เทา 19/11/2561 อ/ว/ 407,467 120,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน)|ประมูลตามรูป
3- 190 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL M 2.7 04 ผว-616 นครราชสีมา น้ำตาล 31/05/2562 อ/ว/CD/ม/ 286,830 70,000 7% 2,675 0 D 2F09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูป
3- 191 HONDA JAZZ 1.5 E I-DSI A 1.5 04 กพ-3105 นครราชสีมา น้ำตาล 23/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 270,403 100,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|ประมูลตามรูป
3- 192 TOYOTA VIOS 1.5 J/MT M 1.5 13 13 กร-7321 อุดรธานี ดำ 29/11/2562 อ/ว/ม/ 106,277 200,000 7% 4,815 0 C 6
**หมายเหตุ ดอกกุญแจรีโหมดไม่มี|ประมูลตามรูป
3- 193 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VTEC (AS) A 2.4 03 ฌต-1934 กรุงเทพมหานคร เทา 04/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 181,035 38,000 7% 3,210 0 D
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เปลี่ยนเครื่องมีใบเปลี่ยนเครื่องให้
3- 194 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 03 6กช-5950 กรุงเทพมหานคร เทา 22/05/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 347,511 66,000 7% 0 D
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูป
3- 195 MERCEDES-BENZ B 180 A 2.0 11 11 7กธ-4720 กรุงเทพมหานคร เทา 13/07/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 101,036 430,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลตามรูปภาพ
3- 196 HONDA CIVIC 1.8 E AT I-VTEC A 1.8 10 10 ฎภ-9357 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/08/2562 อ/ม/ก/ABS/AB 322,387 169,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 197 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LS A 2.4 08 08 3กย-3690 กรุงเทพมหานคร เทา 02/06/2562 อ/ว/ม/ABS/ 192,275 75,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูป
3- 201 TOYOTA AVANZA 1.5 S A 1.5 11 11 ขฉ-6261 ขอนแก่น ดำ 01/06/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 143,859 160,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคขอนแก่น
3- 202 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 บม-1504 กาฬสินธุ์ ขาว 16/07/2563 อ/ว/ม/ 108,173 250,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคขอนแก่น
3- 203 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 13 กอ-7580 ขอนแก่น ดำ 10/01/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 126,283 220,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคขอนแก่น
3- 204 TOYOTA YARIS 1.5 J (MT) M 1.5 12 12 กท-1925 ลพบุรี ดำ 19/03/2561 102,993 140,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคสระบุรี
3- 205 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 15 15 บท-5357 อุทัยธานี ขาว 30/10/2563 AB 90,386 310,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคนครสวรรค์
3- 206 TOYOTA ALTIS 1.8 ESPORT A 1.8 14 14 3กฐ-2879 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/05/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 282,312 350,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคราชบุรี
3- 207 TOYOTA VIOS 1.5 TRD A 1.5 11 11 กท-5642 อุบลราชธานี ขาว-ดำ 18/05/2563 อ/ว/ม/ABS/ 128,032 160,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ดัดเเปลงระบบรองรับน้ำหนัก ระบบสั่นสะเทือน โหลดต่ำ ลงเล่มแล้ว|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคอุบลราชธานี
3- 208 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ก/ 393,275 16,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 209 NISSAN CEFIRO 2.0 Executive A 2.0 03 กต-8399 สงขลา ดำ 20/10/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 237,769 50,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสงขลา
3- 210 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 01 บม-5940 เพชรบุรี แดง 19/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 377,904 80,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
3- 211 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 02 บห-5085 ราชบุรี เทา 27/02/2563 ว/CD/ม/ก/ 345,998 60,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ยกมาส่ง เครื่องพัง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ราชบุรี
3- 212 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 98 ผข-2026 นครศรีธรรมราช เขียว 19/02/2563 อ/ว/ม/ 346,830 30,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคนครศรีธรรมราช
3- 213 HONDA CITY A 1.5 99 ภค-4639 กรุงเทพมหานคร เทา 27/05/2560 อ/ว/ม/ก/ 218,692 15,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคอยุธยา
3- 214 VOLVO - 400 เเรงม้า M - 07 85-7902 ขอนแก่น ขาว 30/09/2562 อ/ว/ 955,309 600,000 7% 13,910 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 ตุลาคม 2561|เเจ้งเลิกใช้ตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ สาขารังสิตคลอง8
3- 215 - รถพ่วง(มีข้างเสริม) 12 ล้อ - 94 70-4329 สุราษฎร์ธานี ฟ้า 31/12/2557 - 200,000 7% 0 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่4 มิถุนายน 2557|รถป้ายเหลือง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 216 HINO - FM 2K 10ล้อหัวลาก M 240 01 72-8185 สมุทรปราการ ฟ้า 30/09/2562 อ/ 436,617 495,000 7% 0 U
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 27 พศจิกายน 2561|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|รถป้ายเหลือง|ระบบเบรคชำรุด|ค่าดนก.16,050-.||ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 217 ISUZU NPR CNG 6ล้อตู้บรรทุก M 130 10 65-3068 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2563 อ/ 405,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 218 HONDA CITY ZX 1.5 E-V AT VTEC (AS) A 1.5 07 06 ชจ-4551 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/01/2560 อ/ว/ABS/AB 206,021 66,000 7% 0 C
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคพัทยาใต้
3- 219 FORD FOCUS 2.0 SPORT A 2.0 12 12 งธ-310 ชลบุรี แดง 17/10/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 49,049 150,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคชลบุรี
3- 220 HONDA CIVIC 1.7 EXI A 1.7 03 ขจ-9647 ระยอง เทา 22/04/2563 อ/ว/ม/ABS/ 271,250 47,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคชลบุรี
3- 221 SUZUKI SWIFT 1.2 GLX CVT A 1.2 13 12 กบ-7886 ฉะเชิงเทรา แดง 14/01/2563 ว/ม/ABS/AB 109,542 141,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคชลบุรี
3- 222 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 19 18 บม-905 กระบี่ เทา 14/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 36,824 270,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปรถจอดสต๊อคประจวบคีรีขันธ์