กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ กลุ่มคัดสภาพพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 Angel ครั้งที่48 เริ่มประมูลเวลา 14.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 11-06-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-5MT (AB/ABS) M 1.2 19 19 กษ-1801 พระนครศรีอยุธยา เทา 25/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 7,385 170,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 002 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กส-5652 กรุงเทพมหานคร เทา 22/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 4,591 190,000 7% 107 8930.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 003 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 9กช-604 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 7,463 190,000 7% 107 6640.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 004 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 ขว-8224 สงขลา เทา-ดำ 26/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 19,605 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 005 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 9กถ-4387 กรุงเทพมหานคร เทา 03/01/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 1,212 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ท-2835 กรุงเทพมหานคร| รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 006 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งร-7990 ชลบุรี ขาว 01/11/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 4,796 190,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 007 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กน-3048 สกลนคร ดำ 13/09/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 10,313 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 008 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 งน-3864 ชลบุรี ดำ 26/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 14,357 180,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 009 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งย-7925 ชลบุรี ขาว 06/08/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 8,085 190,000 7% 107 6411.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 010 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 กฉ-4364 สระแก้ว ดำ 29/01/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 30,456 180,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 011 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งย-9496 ชลบุรี เทา 19/08/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 6,008 190,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 012 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 กจ-4785 มุกดาหาร เทา 26/04/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 31,287 180,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 013 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งร-6124 ชลบุรี ขาว 15/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 17,591 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 014 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 กฉ-3541 อ่างทอง แดง-ดำ 18/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 11,325 200,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 015 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 งย-5994 ชลบุรี ดำ 18/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 13,321 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 016 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กว-4388 พระนครศรีอยุธยา ขาว 27/05/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 5,279 190,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 017 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กฐ-300 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/12/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 25,903 180,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 018 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 กษ-4643 พระนครศรีอยุธยา ขาว 07/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,963 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 019 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS LIMITED CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 กธ-5664 เพชรบุรี ดำ 18/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 27,370 190,000 7% 2179.50 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 020 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กฐ-8731 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,191 200,000 7% 2199.12 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 021 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กท-8156 ปราจีนบุรี เทา 09/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 50,372 180,000 7% 107 9159.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 022 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 19 19 กง-9068 หนองบัวลำภู ม่วง 26/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 8,517 200,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 023 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กจ-9194 นครนายก เทา 17/12/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 9,413 190,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 024 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขก-9102 อุดรธานี ดำ 31/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 14,889 210,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 025 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กท-7753 กำแพงเพชร ดำ 03/09/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 10,261 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 026 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กษ-6239 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 33,968 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 027 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-5MT (AB/ABS) M 1.2 19 19 กฉ-7538 หนองคาย ดำ 10/07/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 2,661 190,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 028 NISSAN MARCH 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กง-9905 หนองบัวลำภู ฟ้า 29/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 7,625 170,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (IF 187)
3- 029 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กย-6902 ลพบุรี ขาว 22/05/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 20,800 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 030 NISSAN NOTE 1.2 VL-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กต-7047 ชัยภูมิ แดง 10/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,633 260,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 031 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กว-1106 พระนครศรีอยุธยา ดำ 13/03/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 17,375 190,000 7% 645.21 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 032 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 9กถ-9479 กรุงเทพมหานคร เทา 10/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 5,308 260,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 033 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กว-2457 พระนครศรีอยุธยา เทา 10/04/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 4,932 190,000 7% 2167.61 107 2519.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 034 MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 SKYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS A 1.3 18 18 กย-2406 ลพบุรี แดง 25/12/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 28,777 280,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 035 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กว-4828 พระนครศรีอยุธยา ขาว 06/06/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 15,601 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 036 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 ขว-963 สงขลา เทา 27/03/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 27,792 240,000 7% 645.21 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 037 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กษ-552 พระนครศรีอยุธยา เทา 26/09/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 11,369 190,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 038 TOYOTA VIOS 1.5 MID DUAL CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 9กด-7513 กรุงเทพมหานคร แดง 12/12/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 20,003 370,000 7% 107 3206.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 039 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กษ-2583 พระนครศรีอยุธยา ขาว 13/11/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 5,814 190,000 7% 107 4122.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 040 HONDA CITY 1.5 S-CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 19 19 กน-240 กระบี่ เทา 01/10/2563 อ/ว/CD/ก/คABS/AB 14,060 320,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 041 MERCEDES-BENZ C350 e A 2.0 17 16 ขต-4114 นครราชสีมา ขาว 29/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 66,052 1,200,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
3- 042 HONDA CIVIC FC 1.5 RS TURBO CVT (NAVI-ในตัว) AB/ABS A 1.5 19 18 กษ-9273 เชียงราย ขาว 14/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 36,403 620,000 7% 2629.68 107 B
**หมายเหตุ ||(NAVI-ในตัว) ||รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 043 BMW 320D A 2.0 ชุดจด8982 - ดำ อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 24,885 1,400,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์
3- 044 HONDA CIVIC FC 1.8 EL-CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 19 19 กธ-847 เพชรบูรณ์ ดำ 07/02/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 21,458 580,000 7% 3106.68 107 5152.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 045 TOYOTA VIOS 1.5 MID CVT (AB/ABS) A 1.5 19 19 กว-9308 นครสวรรค์ ขาว 21/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 25,864 380,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 046 HONDA JAZZ 1.5 RS CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 19 19 8กฮ-8083 กรุงเทพมหานคร เทา 30/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 19,210 420,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 047 MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIV (S) NAVI (AB/ABS) A 2.0 18 18 7กบ-6542 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 46,619 460,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน (KA)
3- 048 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT PREMIUM 2.4 MIVEC (ELITE EDITION) NAVI (AB/ABS) A 2.4 19 19 8กล-5220 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 18/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 14,967 860,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน (KA)
3- 049 FORD EVEREST 2.0 TITANIUM (NAVI) AB/ABS A 2.0 18 18 ขจ-1474 ระยอง ดำ 19/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 34,719 720,000 7% 3994.41 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 050 MITSUBISHI PAJERO SPORT GLS LIMITED 2.4 MIVEC (AT) AB/ABS A 2.4 19 18 กษ-7571 พิษณุโลก น้ำตาล 27/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 10,240 720,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 051 HYUNDAI H-1 2.5 LIMITED III (AB/ABS) A 2.5 19 19 ฮฮ-2061 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 32,633 1,000,000 7% 107 3664.00 C
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|จด รย.2 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถเป็น รย.1|รับประกันเลขไมล์|ไม่มีSd Card
3- 052 NISSAN TERRA 2.3 VL (NAVI) AB/ABS A 2.3 19 18 กธ-4276 บุรีรัมย์ ดำ 26/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 13,896 740,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|มี Sd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน (KA)
3- 053 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.4 MIVEC (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.4 18 18 7กล-7713 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 73,014 700,000 7% 107 4580.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|ไม่มีSd Card (KA)
3- 054 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD (4WD) NAVI (AT) AB/ABS A 2.8 18 18 ขว-5737 นครราชสีมา ขาว-ดำ 06/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 41,586 900,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|ไม่มีSd Card (KA)
3- 055 MITSUBISHI PAJERO SPORT GLS LIMITED 2.4 MIVEC (AT) AB/ABS A 2.4 19 18 กข-8173 บึงกาฬ ดำ 26/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 9,235 790,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 056 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) M 2.2 19 18 งบ-4640 ชลบุรี ดำ 29/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 12,657 300,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 057 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 7กษ-7419 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 18,837 400,000 7% 6054.33 107 2748.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 058 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 19 18 8กฉ-3484 กรุงเทพมหานคร เทา 03/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 28,063 340,000 7% 645.21 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 059 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (ATHLETE) AB/ABS M 2.4 18 18 งน-7633 ชลบุรี เทา 28/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 19,890 350,000 7% 5914.29 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 060 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 19 18 กท-5870 มหาสารคาม ขาว 13/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 42,866 360,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 061 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GT 2.4 MIVEC (PLUS) AB/ABS M 2.4 19 18 8กฆ-6869 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 18,022 400,000 7% 5727.57 107 6411.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 062 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 18 18 5กย-414 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 40,787 360,000 7% 107 2862.00 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 063 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 2กก-9399 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 29,019 390,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 064 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 19 19 9กก-4751 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 13/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 11,870 420,000 7% 107 6411.00 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 065 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AT) 4WD (NAVI) AB/ABS A 2.4 19 19 กข-8550 บึงกาฬ ขาว 25/12/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 8,092 540,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์||4WD (KA)
3- 066 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) STEALTH (AB/ABS) M 1.9 19 19 กว-8393 พระนครศรีอยุธยา ขาว 19/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 6,009 460,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 067 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 18 งบ-4292 ชลบุรี เทา 25/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 9,640 420,000 7% 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 068 NISSAN NAVARA DOUBLECAB NP300 2.5 E (BLACK EDITION) AB/ABS M 2.5 19 19 ขษ-732 สงขลา แดง-ดำ 04/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 15,678 320,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)
3- 069 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 ขจ-6309 ระยอง เทา 05/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 21,947 540,000 7% 5774.25 107 B
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA)