กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10-04-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 9999 TOYOTA REVO M บห-155 จันทบุรี 25/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 17,865 รอราคาอนุมัติ 2,140 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO M ยฉ-7638 นครราชสีมา อ/ว/ABS/ 11,053 รอราคาอนุมัติ 0 I
3- 9999 TOYOTA VIOS A กต-1816 สุรินทร์ 15/12/2562 156,259 รอราคาอนุมัติ 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2ฒพ-3760 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ก/คABS/ 35,320 รอราคาอนุมัติ 5,885 0 I
3- 9999 TOYOTA VIOS A 19 กจ-8659 นครนายก อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,180 รอราคาอนุมัติ 2,675 0 I
3- 9999 TOYOTA VIOS A 19 ขค-1035 ภูเก็ต อ/ว/ม/ABS/ 22,654 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 B
3- 9999 TOYOTA ALTIS A 1800 16 6กจ-8359 กรุงเทพมหานคร 31/05/2563 อ/ว/ม/ABS/ 27,711 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA YARIS A 18 งบ-2766 ชลบุรี 14/01/2564 อ/ว/ม/ABS/ 31,910 รอราคาอนุมัติ 2,140 0 I
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 19 กจ-7751 นครนายก อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 10,454 รอราคาอนุมัติ 2,675 0 I
3- 9999 TOYOTA YARIS A 8กญ-5402 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ม/ 19,119 รอราคาอนุมัติ 1,070 0 I
3- 9999 TOYOTA YARIS A กค-8378 ระนอง 10/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 20,438 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA YARIS A 8กก-6720 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ม/ABS/ 28,959 รอราคาอนุมัติ 1,926 0 I
3- 9999 TOYOTA VIOS A กจ-8853 ชุมพร 21/05/2563 CD/ก/คABS/ 87,168 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA VIOS A 13 กท-4667 จันทบุรี 24/01/2563 อ/ว/ม/ABS/ 145,086 รอราคาอนุมัติ 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 18 2ฒผ-6553 กรุงเทพมหานคร 25/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 92,202 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2ฒม-354 กรุงเทพมหานคร 30/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 19,441 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 19 บต-9506 นครนายก อ/ว/ 24,126 รอราคาอนุมัติ 1,070 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 18 ผฉ-5126 ระยอง อ/ว/CD/ก/คABS/ 70,582 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS PRE M 18 บห-5143 ราชบุรี อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 59,544 รอราคาอนุมัติ 2,675 0 B
3- 9999 TOYOTA REVO M บว-7980 สระบุรี ขาว อ/ว/ 32,243 รอราคาอนุมัติ 1,070 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO A กข-7095 บึงกาฬ อ/ว/ม/ABS/ 40,474 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA VIGO M บย-3953 ลพบุรี อ/ว/CD/ม/ก/ค 96,353 รอราคาอนุมัติ 4,280 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บย-3953 ลพบุรี|
3- 9999 TOYOTA FORTUNER A กว-6514 พิษณุโลก อ/ว/ม/คABS/ 240,008 รอราคาอนุมัติ 0 C
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M บร-1972 กำแพงเพชร อ/ว/CD/ก/คABS/ 56,350 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO M 19 ยฉ-5786 นครราชสีมา อ/ว/ม/ 12,177 รอราคาอนุมัติ 2,675 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M ยง-8675 นครราชสีมา อ/ว/ม/ABS/ 14,096 รอราคาอนุมัติ 1,926 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO A 18 บพ-1300 ภูเก็ต อ/ว/ABS/ 15,789 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 B
3- 9999 TOYOTA REVO M ยก-6283 ชลบุรี 18/01/2563 อ/ว/ABS/ 14,879 รอราคาอนุมัติ 2,140 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M ผษ-1019 ขอนแก่น อ/ABS/ 15,277 รอราคาอนุมัติ 4,280 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A กต-7024 ชุมพร 03/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 8,870 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M บร-2578 ชุมพร 11/07/2563 อ/ว/ABS/ 66,872 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 18 กบ-7523 จันทบุรี อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 37,070 รอราคาอนุมัติ 2,675 0 I
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M กว-3360 ระยอง 05/02/2563 อ/ว/ม/ 83,063 รอราคาอนุมัติ 3,745 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO M ฒบ-6027 กรุงเทพมหานคร 14/11/2562 อ/ว/ม/ABS/ 44,014 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M ผน-6077 สงขลา อ/ว/คABS/ 5,724 รอราคาอนุมัติ 5,885 0 C
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 19 ผฉ-4624 นครศรีธรรมราช 26/04/2563 อ/ว/CD/ก/คABS/ 19,163 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M กต-5400 ชุมพร 20/03/2563 CD/ก/ค 31,637 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M ขจ-3822 ระยอง 25/01/2563 32,272 รอราคาอนุมัติ 0 I
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M บร-6747 สระบุรี อ/ว/ม/ 420,939 รอราคาอนุมัติ 2,675 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 18 บน-1145 พัทลุง อ/ว/ม/คABS/ 31,027 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 B
3- 9999 TOYOTA REVO M บล-6527 ฉะเชิงเทรา อ/ว/ รอราคาอนุมัติ 1,070 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO M ผก-980 พิษณุโลก 17/06/2563 อ/ว/CD/ก/คABS/ 36,484 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO M ผก-2466 เพชรบูรณ์ อ/ว/CD/ก/ค 29,980 รอราคาอนุมัติ 4,280 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ผก-2466 เพชรบูรณ์|
3- 9999 TOYOTA REVO M 17 ยง-8923 นครราชสีมา อ/ว/ม/ 77,759 รอราคาอนุมัติ 2,675 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 13 บพ-9789 กระบี่ อ/ว/CD/ก/คABS/ 93,698 รอราคาอนุมัติ 4,815 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M บว-5347 สระบุรี อ/ว/ABS/ 73,111 รอราคาอนุมัติ 1,926 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A งท-1568 ชลบุรี อ/ว/ม/ABS/ 9,054 รอราคาอนุมัติ 0 I
3- 9999 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 E M บว-9536 สุพรรณบุรี อ/ว/ม/ก/ 136,818 รอราคาอนุมัติ 0 C
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.5 17 บน-9433 สระแก้ว อ/ว/CD/ก/ค 58,858 รอราคาอนุมัติ 2,675 0 I
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M ผว-7400 ชลบุรี อ/ว/ม/ABS/ 74,490 รอราคาอนุมัติ 0 I