กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 (ลาน 1) MIX เริ่มประมูลเวลา 12.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 07-04-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 ขก-2256 ภูเก็ต ดำ 09/03/2563 อ/ว/ม/ABS/ 34,388 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 13 13 กค-4397 พังงา ขาว 27/09/2561 อ/ว/AB 95,559 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,142
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J/MT (AB) M 1.5 14 14 3กศ-4353 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/12/2562 อ/ว/ม/AB 72,574 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,540
1- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT A 1.2 17 16 กจ-4999 ยโสธร ดำ 11/07/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 71,437 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 17 16 งข-7456 ชลบุรี เทา 16/01/2563 อ/ว/ม/ABS/ 71,072 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,693
1- 9999 TOYOTA YARIS A 1.5 15 14 ขต-718 นครราชสีมา ขาว 15/01/2564 อ/ว/ 86,408 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT A 1.2 17 17 6กภ-734 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 22/09/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 52,564 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA ALTIS A 1.8 16 15 5กต-4865 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/07/2562 อ/ว/ม/ABS/ 78,189 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,285
1- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 16 16 กจ-3307 ยโสธร ขาว 16/12/2562 อ/ว/ABS/ 40,422 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
1- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT A 1.2 16 16 5กม-4286 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/10/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 98,082 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 ขข-1829 ขอนแก่น เทา 16/09/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 176,981 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 13 13 กจ-5758 แพร่ แดง 14/08/2561 ม/ รอราคาอนุมัติ 10,165 107 3745.00 I
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,198
1- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 17 17 6กฮ-1633 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/12/2563 อ/ว/ม/ABS/ 63,687 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 15 ขษ-1583 ชลบุรี ดำ 15/02/2564 อ/ว/ก/ABS/AB 126,216 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA NEW VIOS A 1.5 17 17 ขพ-8720 สงขลา ขาว 28/03/2562 อ/ว/ม/ABS/ 27,225 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,841
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 08 08 ฌฉ-265 กรุงเทพมหานคร แดง 18/06/2562 อ/ว/CD/ABS/ 173,822 90,000 7% 2,140 0 C
1- 9999 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC A 2.0 07 07 ชบ-3969 กรุงเทพมหานคร เทา 28/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 184,793 220,000 7% 1,070 0 C 2L19
1- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 10 10 8กฆ-1087 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 125,830 190,000 7% 1,070 0 D 2L19
1- 9999 CHEVROLET CRUZE 1.8 LT A 1.8 11 10 ฎห-2490 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 167,883 120,000 7% 1,070 0 C 2L18
1- 9999 SUZUKI CELERIO 1.0 GLS A 1.0 15 14 งข-5812 ชลบุรี เหลือง 15/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 100,619 150,000 7% 4,280 0 C 6
1- 9999 MAZDA 2 1.5 ELEGANCE A 1.5 12 11 ขง-621 ชลบุรี ขาว 22/03/2561 อ/CD/ก/ 113,695 100,000 7% 2,140 0 D 6
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 9999 BMW X1 2.0 A 2.0 12 12 ฉต-5612 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 88,304 470,000 7% 2,140 0 C 2I9
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 9999 TOYOTA AVANZA A 1.5 11 11 ญภ-2318 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/07/2557 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 233,100 100,000 7% 4,815 214 D 2K12
**หมายเหตุ เลขตัวรถตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง(เนื่องจากรถเกิดอุบัติเหตุ)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 9999 MAZDA 2 A 1.5 12 กท-8279 กระบี่ ขาว 28/02/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 113,413 164,000 7% 4,815 214 C
1- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 17 16 กษ-6507 ภูเก็ต ขาว 13/01/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 59,396 308,000 7% 4,815 107 C
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 14 14 กล-5854 ระยอง เทา 19/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 84,679 284,000 7% 2,140 107 C 2J12
1- 9999 NISSAN MARCH A 1.2 13 13 1กอ-4898 กรุงเทพมหานคร แดง 11/04/2562 อ/ว/CD/ 185,518 110,000 7% 0 I 2F08
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นเพลท
1- 9999 CHEVROLET SONIC A 1.4 13 กฉ-4600 เพชรบุรี อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - รอราคาอนุมัติ 7% 0 N
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 08 กต-4080 ประจวบคีรีขันธ์ 05/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 209,953 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C
1- 9999 NISSAN MARCH A 1.2 กท-8251 เพชรบุรี อ/ว/CD/ก/AB - รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 U
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 15 4กฆ-2203 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 86,596 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C
1- 9999 MITSUBISHI MIRAGE A 13 กธ-1479 เพชรบุรี อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 98,550 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C
1- 9999 NISSAN TIIDA A 1.6 09 08 กน-7084 จันทบุรี ดำ 16/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 163,509 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107 C
1- 9999 NISSAN MARCH M 1.2 14 13 กร-5163 ระยอง เขียว 23/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 142,079 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107 D
1- 9999 HONDA CIVIC A 1.8 10 09 2กว-243 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/01/2563 อ/ว/ม/ABS/ 192,331 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 9999 MAZDA 2 A 1.5 11 11 ญฒ-3829 กรุงเทพมหานคร ดำ 31/05/2563 อ/ว/ม/ABS/ 154,430 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 9999 TOYOTA ALTIS A 1.6 14 14 3กย-2320 กรุงเทพมหานคร เทา 14/10/2562 อ/ว/ม/ABS/ 277,554 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 I
1- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G PRE (AT) A 2.4 18 17 2ฒช-8782 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/01/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 43,516 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,390
1- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.8 17 17 บษ-2952 ลำปาง เทา 13/12/2562 อ/ว/ABS/ 27,733 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,092
1- 9999 MAZDA CX-5 2.2 XDL 4WD (AB/ABS) A 2.2 16 15 5กช-2435 กรุงเทพมหานคร เทา 27/04/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 145,733 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 4,067
1- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 18 17 บต-6293 นครนายก ขาว 12/01/2563 อ/ 93,431 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,081
1- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 กพ-9026 สระบุรี เทา 18/09/2563 อ/ม/ABS/AB 47,277 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 17 16 บม-2453 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 27/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 102,566 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
1- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB A 2.4 18 18 บล-1444 ศรีสะเกษ เทา 28/05/2563 อ/ว/ม/ABS/ 18,999 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E PLUS PRE (AT) A 2.4 18 17 6กด-5148 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/02/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 60,836 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
1- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 18 17 บท-9681 อุทัยธานี ดำ 23/01/2564 89,679 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.4 17 16 บร-1485 กาฬสินธุ์ ดำ 11/09/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 71,167 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 บห-4143 เพชรบูรณ์ ขาว 17/01/2563 อ/ว/ก/ABS/AB 119,281 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,390
1- 9999 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 17 17 6กม-8325 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/10/2562 อ/ว/ม/ABS/ 55,108 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,740
1- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.4 18 18 ยข-16 ชลบุรี ขาว 03/04/2563 อ/ว/ABS/ 120,697 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E PRE M 2.5 13 13 ผม-6748 ชลบุรี ดำ 03/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 101,970 270,000 7% 2,140 0 C 6
1- 9999 MITSUBISHI PAJERO SPORT GLS 2.5 DID (AT) A 2.5 14 14 กบ-9842 จันทบุรี ขาว 11/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 116,972 430,000 7% 1,926 0 C 6
1- 9999 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.2 XLT M 2.2 12 12 ขฉ-5293 ชลบุรี น้ำตาล 11/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 192,926 280,000 7% 1,926 0 C 6
1- 9999 TOYOTA FORTUNER 3.0 G 4WD M 3.0 05 05 กพ-2741 ชลบุรี น้ำเงิน 12/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 197,085 320,000 7% 1,926 0 C 6
1- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DI-D A 2.5 10 10 กบ-207 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 17/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 195,832 200,000 7% 2,140 0 C 6
1- 9999 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 12 12 6กฐ-9343 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/08/2562 อ/ว/CD/ม/ 168,742 230,000 7% 1,926 0 D 6
1- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/ PRE M 2.5 12 12 กบ-5120 ระยอง เทา 22/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 138,654 350,000 7% 2,140 0 C 6
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 19 18 บว-1114 สกลนคร เทา 20/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 40,627 310,000 7% 2,140 107 C 2K12
1- 9999 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.2 18 18 บล-6306 ฉะเชิงเทรา ดำ 06/12/2563 อ/ว/CD/ม/AB 34,171 278,000 7% 2,140 107 C 2K11
1- 9999 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 10 ล้อกระบะดรั๊ม M 240 08 89-2975 นครราชสีมา ขาวเทาม่วงเหลืองแดง 30/09/2562 330,795 900,000 7% 6,955 0 C
**หมายเหตุ ขายคู่หาง(89-2976)|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นกระบะบรรทุกไม่ประจำทาง)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่15พย.2561|ค่าดนก.16,050.-|สีไม่ตรง||ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 9999 HINO - รถบรรทุก 10ล้อ 360แรงม้า M 10 83-4700 อุบลราชธานี ขาว 30/09/2560 อ/ 589,692 360,000 7% 26,750 0 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ 16กย.2559|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทาง)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 19 19 ผฉ-4450 นครศรีธรรมราช ขาว 18/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 33,032 396,000 7% 4,815 107 C 2K18
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 19 19 ผฉ-6340 นครศรีธรรมราช ขาว 05/07/2563 อ/ว/CD/ 12,229 394,000 7% 4,815 107 C 2K17
1- 9999 ISUZU D-MAX SPARK M 1.9 17 17 บบ-9820 ตรัง ขาว 15/05/2561 อ/ว/AB 39,340 312,000 7% 4,815 107 C
1- 9999 TOYOTA COMMUTER M 17 31-1896 ภูเก็ต เทา 31/12/2563 อ/ว/ 421,135 360,000 7% 4,815 107 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถป้ายเหลือง
1- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 19 18 2ฒภ-6663 กรุงเทพมหานคร เทา 29/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 30,804 284,000 7% 2,140 107 C 2
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 10 09 ผบ-741 นครราชสีมา ดำ 10/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 411,710 138,000 7% 2,675 107 C 2K20
**หมายเหตุ เสริมแหนบ
1- 9999 HINO - รถบรรทุก 10 ล้อ 240 แรงม้า M - 01 72-8185 สมุทรปราการ ฟ้า 30/09/2562 อ/ 550,000 7% 0 U
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 27 พศจิกายน 2561|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|รถป้ายเหลือง|ระบบเบรคชำรุด
1- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 กน-7866 จันทบุรี เทา 23/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 235,739 200,000 7% 2,140 0 D 2F10
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.02)
1- 9999 TOYOTA VIGO M 2.5 08 ถช-9885 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ - รอราคาอนุมัติ 7% 0 N
1- 9999 ISUZU D-MAX M 06 บม-3866 เพชรบุรี อ/ว/CD/ม/ก/ 229,366 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 C
1- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 18 17 บง-3582 บึงกาฬ ขาว 09/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 60,109 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107 C
1- 9999 TOYOTA PRIUS A 1.8 11 11 กค-4497 นครนายก ขาว 20/06/2562 อ/ว/ม/ 346,836 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107 C
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 03 กข-9776 ตราด ดำ 09/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 402,171 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107 D
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว แต่ถอดอุปกรณ์ออกแล้ว ไม่รับผิดชอบเรื่องแก๊สทุกกรณี
1- 9999 CHEVROLET OPTRA 1.6 LT A 1.6 10 10 ฎว-4965 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 176,695 70,000 7% 1,070 0 C 2L16
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงเล่ม
1- 9999 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL M 2.4 11 11 ฒช-9248 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/07/2560 อ/ว/CD/ 205,109 60,000 7% 4,280 0 D 6
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงเล่ม|เสริมแหนบ||ลักษณะไม่ตรง
1- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVT-I M 2.700 08 ฮย-4097 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/11/2560 อ/CD/ก/ 856,497 200,000 7% 1,070 0 I 6
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเลิกใช้รถตามม.79)|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|แผ่นเพลทฉีกขาด
1- 9999 TOYOTA ALTIS A 1.6 12 12 กพ-1423 ภูเก็ต ขาว 16/03/2563 ม/ - 176,000 7% 4,815 214 5885.00 C
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงเล่ม
1- 9999 CHEVROLET OPTRA A 1.6 09 08 ขก-7911 ระยอง น้ำตาล อ/ว/CD/ม/ก/ 235,745 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107 D
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงหน้าเล่มแล้ว
1- 9999 NISSAN SYLPHY 1.8 V CVT A 1.8 13 13 2กฎ-1505 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/07/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 236,017 212,000 7% 4,815 107 C 2H04
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 9999 DFSK MINITRUCK M 1.0 14 14 1ฒญ-5866 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/08/2561 อ/ว/CD/ 479,262 30,000 7% 1,926 107 I 6
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัสซีซ้ายเป็นสนิม
1- 9999 TOYOTA VIGO CAB A 2.5 05 ณย-4959 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/01/2560 อ/ว/CD/ม/ 189,164 90,000 7% 0 D 2K7
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัสซีเริ่มเป็นสนิม
1- 9999 MERCEDES-BENZ C230 A 1.8 05 04 7กฉ-9080 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 149,043 240,000 7% 1,070 0 C 6
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง|ทะเบียนระงับ จดมาใหม่|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 9999 DFSK MINIVAN M 1.3 16 12 5กก-9432 กรุงเทพมหานคร เขียว 26/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 48,730 74,000 7% 2,140 107 C 2K10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 9999 MAZDA 3 1.6 SPIRIT SPORTS A 1.6 12 12 ฆม-5074 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/07/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 135,270 205,000 7% 0 C 2F09
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 9999 TOYOTA VIGO CAB 2.7 G A 2.7 09 08 ถท-856 กรุงเทพมหานคร เทา 21/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 340,901 150,000 7% 1,070 0 D 2K04
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่ม
1- 9999 - - หางพ่วง 8 ล้อ กระบะดรั๊ม - 14 89-2976 นครราชสีมา น้ำเงิน เขียว เเดง ส 30/06/2562 90,000 7% 6,955 0 C
**หมายเหตุ ขายคู่หัว(89-2975)|จดทะเบียนมาใหม่ 15พย.2561|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทาง)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่าดนก.10,700.-|สีไม่ตรง||ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8