กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-02-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 9999 TOYOTA VIGO 14 14 บล-1643 ลพบุรี ขาว 12/12/2562 71,538 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT A 1.2 14 13 กน-7500 พระนครศรีอยุธยา เทา 08/01/2562 อ/CD/ก/ 1,022,914 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D
1- 9999 HONDA CITY A 1.5 09 09 ขก-6416 ระยอง ดำ 18/08/2560 CD/ก/ค 203,077 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 SUZUKI SWIFT M 1.2 15 15 กน-2947 สุพรรณบุรี ฟ้า 16/09/2563 อ/CD/ก/ABS/ 78,455 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 MG ZS 1.5 C A 1.5 18 18 กร-7794 พระนครศรีอยุธยา ขาว 07/06/2563 อ/CD/ก/ 22,209 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 TOYOTA VIGO CAB A 2.5 11 10 บว-2775 ระยอง เทา 20/01/2563 191,126 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 12 11 6กภ-9736 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/01/2563 126,336 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 TOYOTA FORTUNER 2.7 V (AT) A 2.7 12 12 1กจ-9918 กรุงเทพมหานคร เทา 13/11/2563 อ/CD/ก/ค 280,449 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 HONDA JAZZ 1.5 V-AT I-VTEC A 1.5 09 09 กม-5272 ลพบุรี ขาว 26/08/2562 อ/CD/ก/ 252,407 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 9999 HONDA ACCORD 2.0 E-AT I-VTEC (AS) A 2.0 06 06 กร-7321 นครสวรรค์ เทา 20/10/2561 อ/CD/ก/ 159,475 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 05 ศฎ-7525 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/01/2563 อ/CD/ก/ABS/ 263,115 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 TOYOTA YARIS A 1.5 07 07 ชว-621 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/06/2563 140,742 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 HONDA JAZZ A 1.5 09 09 4กข-158 กรุงเทพมหานคร เทา 03/04/2563 130,602 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 HONDA JAZZ A 1.5 05 05 งข-8314 ชลบุรี เทา 16/05/2563 334,666 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 TOYOTA VIOS A 13 13 3กท-6367 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/07/2563 92,813 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 14 13 ขค-591 ระยอง ขาว 03/02/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 HONDA JAZZ A 12 12 1กง-4231 กรุงเทพมหานคร เทา 31/10/2562 113,920 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 TOYOTA - A 08 08 กธ-1306 ฉะเชิงเทรา น้ำเงิน 29/05/2562 193,376 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 12 12 กม-289 ลพบุรี เทา 15/05/2563 145,089 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 9999 HONDA CITY 1.5 08 07 กม-1311 ลพบุรี เทา 08/01/2563 186,672 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 9999 TOYOTA YARIS A 1.5 09 08 กต-1250 ร้อยเอ็ด ขาว 02/06/2563 อ/CD/ก/ค 188,656 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 09 09 กฉ-7765 กาฬสินธุ์ เทา 03/03/2563 อ/ค 173,304 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 TOYOTA YARIS A 13 13 5กช-1556 กรุงเทพมหานคร ส้ม 04/12/2563 CD/ก/ค 182,396 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 06 05 กบ-482 กาญจนบุรี ดำ 06/01/2563 อ/CD/ก/ รอราคาอนุมัติ 7% 107 D
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 9999 HONDA CR-V A 2.0 02 กบ-7072 เชียงใหม่ แดง 10/07/2563 อ/ค 223,758 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 TOYOTA CAMRY 2.0 E A 2.0 03 กน-3846 อุบลราชธานี น้ำตาล 27/03/2560 อ/ค 221,598 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 12 12 กน-8183 อุดรธานี ขาว 27/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 103,355 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2E15
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 HONDA CITY 1.5 V-AT I-VTEC (ABS) A 1.5 10 10 กร-2623 อุดรธานี ขาว 18/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 132,882 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2E14
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 NISSAN MARCH 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กพ-9604 กรุงเทพมหานคร แดง 13/05/2563 อ/ว/CD/ก/ 5,388 ถอนการประมูล 7% 107 D 2E26
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ว-5897 กรุงเทพมหานคร| ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 TOYOTA YARIS 1.5 J (ABS) A 1.5 13 12 กม-6463 พระนครศรีอยุธยา เทา 11/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 108,787 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2E18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 BMW 318IA M 2.5 03 ฎม-9940 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 13/02/2557 อ/CD/ก/ - 110,000 7% 107 3210.00 U
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สตาร์ทไม่ติด|ระบบไฟมีปัญหา|จอดประมูลหลังเวที
1- 9999 CHEVROLET CRUZE 1.8 LT (AB/ABS) A 1.8 15 12 กม-6736 พระนครศรีอยุธยา ดำ 08/04/2561 อ/ABS/ 124,636 120,000 7% 107 U
**หมายเหตุ สตาร์ทติด|ขับไม่ได้|ระบบเกียร์มีปัญหา|จอดประมูล(หลังเวที)
1- 9999 BMW X3 2.5 07 06 ฌฉ-7487 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/08/2559 164,159 240,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สตาร์ทติด|ขับไม่ได้|ระบบเกียร์มีปัญหา|จอดประมูลหลังเวที
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (เบนซิน) M 2.5 17 15 บร-9651 สกลนคร เทา 29/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 60,555 260,000 7% 107 C 2C15
1- 9999 HONDA CIVIC 1.8 S-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 08 08 กธ-3031 เพชรบูรณ์ ดำ 28/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 117,525 170,000 7% 107 D 2E21
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฌข-3869 กรุงเทพมหานคร| คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 9999 MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 V6 (AB/ABS) A 3.0 14 13 3กช-7877 กรุงเทพมหานคร ดำ 16/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 210,695 310,000 7% 107 C 2D19
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 BMW 740LI SDRIVE (AB/ABS) A 3.0 18 16 6กฮ-1123 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/01/2562 อ/CD/ก/ 23,970 2,770,000 7% 7374.44 107 13081.00 B 2E26
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|(ค่าภาษีและพรบ.ครบกำหนด 8|1|2563)
1- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-5MT (AB/ABS) M 1.2 18 18 กบ-6434 กาญจนบุรี เทา 22/11/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 49,022 170,000 7% 1225.19 107 C
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 12 11 กฉ-7055 กาญจนบุรี ดำ 13/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 134,272 140,000 7% 107 I 2E26
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
1- 9999 HONDA CIVIC 1.8 S-MT I-VTEC M 1.8 07 07 กธ-2338 เพชรบูรณ์ ดำ 11/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 188,045 140,000 7% 107 C 2L19
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กม-5362 นครศรีธรรมราช| จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
1- 9999 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 กล-4663 ระยอง ขาว 25/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 195,124 100,000 7% 107 I 2E18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 CHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ (AB/ABS) A 1.8 12 12 กจ-1792 บุรีรัมย์ ดำ 04/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 130,468 188,000 7% 107 C 2E16
1- 9999 BMW 730 LI A 3.0 04 5กภ-6361 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 122,654 280,000 7% 107 C 2E19
1- 9999 HONDA BRIO AMAZE 1.2 V-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 กบ-984 ราชบุรี ดำ 19/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 40,028 220,000 7% 1244.88 107 D
1- 9999 MERCEDES-BENZ S 280 A 2.8 05 04 4กฮ-3942 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ - 330,000 7% 107 C 2G18
1- 9999 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-5MT (AB/ABS) M 1.2 14 13 กน-3698 ลพบุรี ขาว 28/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 103,861 130,000 7% 107 C 2E15
1- 9999 NISSAN TEANA 200 XL (AB/ABS) A 2.0 11 10 ญฒ-9317 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 189,379 230,000 7% 107 C 2E22
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E-CVT (AB/ABS) A 1.5 14 14 กฉ-1646 สระแก้ว ดำ 22/08/2562 อ/ว/CD/ม/ค 93,418 240,000 7% 107 C
1- 9999 CHEVROLET SONIC 1.4 LT (AB/ABS) A 1.4 15 15 กย-1109 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน 13/07/2561 อ/CD/ก/ABS/ 99,203 140,000 7% 107 C 2E19
1- 9999 MG MG6 1.8 (D) AB/ABS A 1.8 17 14 กท-8672 กระบี่ เทา 04/12/2562 อ/ว/CD/ 67,481 220,000 7% 107 C 2F15
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT (AB/ABS) A 1.5 16 15 กจ-4441 นครพนม แดง 31/05/2563 อ/ว/CD/ 104,841 270,000 7% 107 C
1- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 5กข-3804 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 141,551 170,000 7% 107 I 2E14
**หมายเหตุ โมเดิลที่แผ่นเพลทไม่ตรงกับตัวรถ
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J-MT M 1.5 09 09 กท-9325 ราชบุรี ดำ 30/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 288,511 110,000 7% 107 C 2E21
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 9999 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 (AB/ABS) A 2.4 10 09 ขข-5482 ขอนแก่น น้ำตาล 31/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 114,426 150,000 7% 107 C 2E27
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 9999 FORD EVEREST 2.5 (AB/ABS) A 2.5 13 12 1กล-5058 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2562 อ/CD/ก/ABS/ 154,648 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2E25
1- 9999 MITSUBISHI MEGA CAB M 2.8 04 ผฉ-2061 ระยอง น้ำเงิน-เทา 14/09/2562 อ/CD/ก/ 202,773 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บฉ-3961 พัทลุง|
1- 9999 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 05 05 นข-4096 ลพบุรี เทา-ดำ 13/10/2562 อ/CD/ก/คABS/ 603,398 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า
1- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 13 13 บร-3649 กาฬสินธุ์ ขาว 01/03/2563 อ/CD/ก/ค 207,270 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ลักษณะไม่ตรง
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 E NP300 M 2.5 18 18 บล-6844 พระนครศรีอยุธยา เทา 02/08/2562 อ/CD/ก/ค 47,577 รอราคาอนุมัติ 7% 107 B
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 19 19 บน-1287 ตาก เทา 05/07/2563 อ/CD/ก/ค 23,378 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 13 13 บม-2778 พระนครศรีอยุธยา เทา 21/02/2563 อ/ก/ 160,161 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 12 12 บม-3070 ลพบุรี เทา 15/05/2563 อ/CD/ก/ABS/ 109,857 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 FORD RANGER OPEN CAB M 2.2 13 13 บล-8341 พระนครศรีอยุธยา ดำ 12/07/2563 อ/CD/ก/คABS/ 131,090 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 12 12 ฒม-7867 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/12/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 12 12 ผษ-378 ชลบุรี เทา 15/05/2563 154,029 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 13 13 ฒห-1592 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/06/2563 อ/ค 152,206 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 S NP300 M 2.5 18 17 2ฒญ-5047 กรุงเทพมหานคร เทา 06/03/2564 อ/CD/ก/คABS/ 55,249 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 16 16 บร-3912 พระนครศรีอยุธยา ขาว 13/09/2561 อ/CD/ก/ 44,637 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 10 10 กจ-4672 อ่างทอง เทา 18/06/2560 อ/CD/ก/ABS/ 151,749 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 17 17 บล-3517 พระนครศรีอยุธยา ดำ 26/02/2563 อ/CD/ก/ 10,715 รอราคาอนุมัติ 7% 0 B
1- 9999 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 LE A 2.5 07 07 ชย-9762 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/10/2561 อ/CD/ก/ 204,112 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 9999 ISUZU MU-7 PRIMO 3.0 VGS (AT) A 3.0 09 09 กธ-9826 สุพรรณบุรี ขาว 04/06/2562 อ/CD/ก/ 364,674 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 06 ฒห-8426 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/12/2561 อ/CD/ก/ABS/ 199,890 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 11 11 3กษ-4397 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/03/2563 อ/ก/ 266,727 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 09 09 ผจ-6991 ระยอง ดำ 28/07/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 12 12 บม-1884 ปราจีนบุรี ขาว 13/11/2562 122,964 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C
1- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX M 11 11 บย-2722 จันทบุรี เทา 17/06/2562 207,919 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 14 14 กจ-7891 สระแก้ว ดำ 19/01/2563 155,130 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 10 10 ผข-2867 อุบลราชธานี เทา 05/07/2562 128,013 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 17 17 บร-2096 กาฬสินธุ์ เทา 16/10/2563 อ/ค 35,203 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 18 17 บว-4639 ร้อยเอ็ด เทา 08/03/2563 อ/ค 57,560 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 14 13 บว-787 ร้อยเอ็ด เทา 12/11/2562 อ/CD/ก/ค 94,794 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 11 11 บว-1915 ร้อยเอ็ด เทา 03/05/2562 อ/คABS/ 171,667 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 12 12 ฆห-5530 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 01/10/2562 อ/CD/ก/ค 94,448 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C 2C26
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 9999 NISSAN NAVARA M 2.5 08 08 ผก-1954 เพชรบูรณ์ ดำ 05/09/2562 CD/ก/ค รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 ISUZU D-MAX M 2.5 13 13 บม-8709 กาญจนบุรี น้ำตาล 15/05/2563 อ/CD/ก/คABS/ 175,709 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER M 3.0 05 05 บย-9296 อุบลราชธานี ดำ 28/11/2562 อ/ 310,430 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 03 บบ-1178 ศรีสะเกษ เขียว 02/07/2562 440,364 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 08 08 บฉ-5800 อำนาจเจริญ เทา 23/05/2563 อ/ค 234,213 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 3.0 06 05 ผข-2479 อุบลราชธานี น้ำตาล 04/01/2563 อ/ค รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 11 11 บย-6982 ศรีสะเกษ ขาว 22/06/2563 อ/ค 110,395 รอราคาอนุมัติ 7% 0 C
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 11 11 บล-8667 อุบลราชธานี เทา 19/09/2561 อ/ค 179,533 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 08 08 ผค-141 อุบลราชธานี ขาว 19/03/2560 อ/ค 342,134 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 07 07 บร-6711 ศรีสะเกษ เทา 26/06/2563 อ/ค 202,543 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
1- 9999 TOYOTA HILUX M 2.5 13 13 ฒฮ-5773 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/09/2563 CD/ก/ค 282,968 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
1- 9999 ISUZU D-MAX M 07 07 ผข-3518 นครสวรรค์ เทา 01/06/2563 CD/ก/ค 200,797 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 TOYOTA HILUX M 08 08 บย-7026 นครสวรรค์ ดำ 15/01/2564 CD/ก/ค 316,552 รอราคาอนุมัติ 7% 0 I
1- 9999 TOYOTA VIGO CAB 2.5 (AB/ABS) M 2.5 07 06 บท-1183 ตรัง เทา 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 169,216 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2B18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บย-7739 กาฬสินธุ์ แดง 21/11/2562 อ/ว/CD/ค 437,735 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2C26
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|เปลี่ยนเพลา,เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S (AB) M 2.5 17 16 บฉ-9930 มุกดาหาร น้ำตาล 14/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 20,303 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2C15
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒน-3976 กรุงเทพมหนคร| ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขตัวรถ+เลขเครื่องไม่ตรง
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ผท-2880 อุดรธานี เทา 23/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 159,083 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2C14
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 i-TEQ (ABS) M 2.5 07 07 กฉ-5595 สุราษฎร์ธานี ฟ้า 31/10/2562 อ/CD/ก/คABS/ 237,341 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C 2D28
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 FORD RANGER DOUBLECAB 2.5 XLT (AB) M 2.5 02 กข-5771 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน 15/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 373,009 35,000 7% 107 C 2B21
1- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 02 บษ-2476 นครศรีธรรมราช เขียว 16/10/2562 อ/CD/ก/ค 80,000 7% 107 D 2E10
1- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 DI M 2.5 05 บฉ-630 กระบี่ เทา 30/03/2562 อ/ว/CD/คABS/ 529,902 50,000 7% 107 I 2E11
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE (AB/ABS) M 2.5 08 08 บค-8636 บึงกาฬ เทา 04/12/2562 อ/CD/ก/คABS/ 144,807 90,000 7% 107 U
**หมายเหตุ สตาร์ทไม่ติด|น้ำมันเครื่องแห้ง|น้ำแห้ง|จอดประมูลหลังเวที|ชาร์ปละลาย
1- 9999 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 บท-6440 ชัยนาท เทา 07/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 223,209 70,000 7% 107 C 2B27
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB GL 2.5 IDI M 2.5 07 06 บห-4447 ราชบุรี ฟ้า 08/05/2562 อ/CD/ 215,130 140,000 7% 107 C 2B13
**หมายเหตุ พวงมาลัยดัดแปลง
1- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E PRERUNNER (ABS) M 2.5 13 13 ฒษ-2663 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 101,444 220,000 7% 107 D 2D23
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 10 10 บห-6510 เพชรบูรณ์ เทา 11/05/2562 อ/ว/CD/ม/ค 129,172 160,000 7% 107 I 2D24
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.5 DID PLUS (4WD) AB/ABS M 2.5 11 11 กฉ-5393 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำตาล 27/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 141,484 260,000 7% 107 D 2G8
1- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G PRERUNNER (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.5 13 13 กอ-2314 อุดรธานี เทา 15/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 144,748 310,000 7% 107 D 2G9
**หมายเหตุ ไม่มีSd Card||ลักษณะไม่ตรง
1- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.5 DID (PLUS) AB/ABS A 2.5 12 12 กธ-1728 สุรินทร์ เทา 30/11/2562 อ/CD/ก/คABS/ 142,451 280,000 7% 107 D 2G10
1- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 บฉ-6943 ตราด เทา 18/11/2562 อ/ว/CD/ก/คABS/ 193,597 290,000 7% 107 C 2J16
**หมายเหตุ เพลาลอย เสริมแหนบ
1- 9999 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 14 บท-5747 นครพนม ขาว 20/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 289,344 200,000 7% 107 C 2J20
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เพลาลอย|เบรคจม
1- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (4WD) AB/ABS M 3.0 12 12 กท-5292 พระนครศรีอยุธยา ขาว 23/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 193,929 300,000 7% 107 I 2C14
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 15 15 บบ-7650 สระแก้ว เทา 03/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 184,529 350,000 7% 107 C 2J19
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE (AB/ABS) M 3.0 12 12 3กฆ-2883 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2563 อ/CD/ก/ค 103,968 280,000 7% 107 I 2D16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 2.5 16 15 ผธ-5069 อุดรธานี ส้ม 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 112,552 260,000 7% 107 C
**หมายเหตุ จอดริมบ่อ
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 บล-9190 พระนครศรีอยุธยา ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 15,676 280,000 7% 107 D 2C19
1- 9999 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XL PLUS (AB/ABS) M 2.2 19 19 บร-3409 ชุมพร เทา 04/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 12,146 350,000 7% 107 C 2C15
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 08 08 บร-6357 สกลนคร ดำ 28/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 186,109 170,000 7% 107 C 2C19
1- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 09 07 ผจ-7001 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 24/04/2563 อ/ค 198,391 140,000 7% 107 D 2C24
**หมายเหตุ ฐานเบาะแค๊ปไม่มี
1- 9999 BMW X5 3.0 D XDRIVE (AB/ABS) A 3.0 10 09 ฎป-1359 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/06/2562 อ/CD/ก/ABS/ 164,905 830,000 7% 107 C 2E20
1- 9999 BMW 730LD 3.0 (AB/ABS) A 3.0 11 10 ญค-9406 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 155,076 740,000 7% 107 1605.00 C 2E18
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้
1- 9999 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LT (AB/ABS) A 2.0 13 12 วล-8457 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 134,321 210,000 7% 107 I 2E25
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 9999 MAZDA 2 SEDAN 1.5 SKYACTIV (D) HIGH CONNECT (AB/ABS) A 1.5 16 15 กย-8213 สระบุรี เทา 25/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 327,067 320,000 7% 107 C 2L18
1- 9999 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (4WD) AB/ABS A 3.0 08 07 ฌจ-6740 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/06/2563 อ/ม/ก/ 156,971 310,000 7% 107 C 2F23
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
1- 9999 BMW 320D A 2.0 13 12 6กฒ-3433 กรุงเทพมหานคร เทา 06/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 208,438 570,000 7% 107 16050.00 C 2F25
1- 9999 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID (AB/ABS) A 2.4 11 09 กร-9895 นครสวรรค์ ขาว 25/03/2562 อ/CD/ก/ABS/ 195,216 รอราคาอนุมัติ 7% 107 D 2E20
1- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 J A 1.6 02 กฉ-7314 สมุทรปราการ แดง 06/03/2562 อ/ก/ 360,264 30,000 7% 107 D
**หมายเหตุ สตาร์ทติด|ขับไม่ได้|ระบบเกียร์มีปัญหา|เข้าเกียร์ไม่วิ่ง|จอดประมูลหลังเวที|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊ส ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 03 กข-8991 สุพรรณบุรี ดำ 03/02/2563 อ/ก/ 440,548 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 HONDA JAZZ 1.5 S-AT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 12 11 กง-961 ตราด แดง 14/02/2563 อ/CD/ก/ABS/ 175,166 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I 2E24
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี |เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX M 2.4 14 12 ผค-3134 นครสวรรค์ เทา 12/02/2563 อ/CD/ก/ABS/ 213,728 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 07 07 กม-1890 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 14/09/2563 อ/CD/ก/ 157,675 รอราคาอนุมัติ 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 06 06 กต-940 ศรีสะเกษ น้ำตาล 16/02/2561 อ/คABS/ 191,133 รอราคาอนุมัติ 7% 107 I
**หมายเหตุ มีรอยเจียเลขตัวถัง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 NISSAN TEANA 230 JM (AB/ABS) A 2.3 04 ศก-8802 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 298,263 100,000 7% 107 C 2I09
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 MERCEDES-BENZ VITO A 2.3 01 ภศ-7145 กรุงเทพมหานคร เทา 31/05/2563 อ/CD/ก/ABS/ 335,324 70,000 7% 107 C
**หมายเหตุ จอดประมูล(หลังเวที)|สตาาร์ทไม่ติด|ขับเคลื่อนไม่ได้|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 HONDA ACCORD A 2.3 01 สส-7834 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/07/2561 อ/CD/ก/ - 30,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ||เลขเครื่องไม่ตรง|สตาร์ทไม่ติด|ปั้มติ๊กมีปัญหา|จอดประมูลหลังเวที|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX (เบนซิน) M 2.4 11 11 บห-8706 ราชบุรี เทา 25/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 283,951 130,000 7% 107 C 2J15
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 HONDA CIVIC 1.8 S-AT I-VTEC A 1.8 08 07 กษ-372 ภูเก็ต ดำ 04/01/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 29,376 160,000 7% 107 D 2E18
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 12 12 กต-115 จันทบุรี เทา 22/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 216,840 170,000 7% 107 C 2E24
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 9999 HONDA CIVIC 1.8 S-AT I-VTEC A 1.8 07 06 ชค-7444 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 03/01/2563 อ/CD/ก/ 263,606 150,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ