กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-11-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 HONDA CIVIC 1.7 VTIE (AB/ABS) A 1.7 04 กต-1844 ปราจีนบุรี เทา 29/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 201,118 70,000 7% 107 C 2B26
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 005 ISUZU SPARK EX 2.5 DI M 2.5 00 บพ-4771 ชุมพร น้ำเงิน 19/10/2562 อ/ว/CD/ก/ 204,471 60,000 7% 107 C 2B26
1- 006 HONDA CIVIC 1.7 VTIE A 1.7 04 กร-5903 นครศรีธรรมราช น้ำตาล 29/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 254,274 60,000 7% 107 C 2B25
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 007 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 05 บต-1929 สกลนคร เทา 25/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 432,640 50,000 7% 107 C 2B24
1- 008 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 04 บน-89 ลพบุรี เทา 29/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 256,818 70,000 7% 107 C 2B24
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 009 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) M 1.5 05 05 กน-1625 สุพรรณบุรี เทา 22/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 170,134 60,000 7% 107 C 2B23
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 010 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 DI M 2.5 02 บว-677 นครศรีธรรมราช ฟ้า 22/11/2561 อ/ว/CD/ก/ 307,764 60,000 7% 107 C 2B23
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 011 HONDA CITY ZX 1.5 E-V-AT VTEC A 1.5 06 06 กว-5847 นครศรีธรรมราช ดำ 26/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 175,069 80,000 7% 107 C 2B22
1- 012 TOYOTA TIGER CAB 2.5 J D4D M 2.5 04 บฉ-3496 มุกดาหาร ขาว 20/04/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/ 184,341 60,000 7% 107 D 2B21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 013 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บม-3525 นครสวรรค์ ฟ้า 24/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 219,699 150,000 7% 107 C 2B20
1- 014 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 07 06 2ฒฆ-9809 กรุงเทพมหานคร เทา 11/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 88,292 150,000 7% 107 C 2B20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 015 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 07 07 ตล-2879 กรุงเทพมหานคร เทา 15/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 210,789 130,000 7% 107 D 2B19
1- 016 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 06 06 บท-3262 สระแก้ว เทา 31/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 320,583 120,000 7% 107 D 2B19
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 017 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 07 บม-461 ลพบุรี เทา 23/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 265,895 170,000 7% 107 I 2B18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 018 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 07 06 บษ-6980 เพชรบูรณ์ เทา 31/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 220,661 150,000 7% 107 C 2B17
1- 019 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 บม-6578 บุรีรัมย์ เทา 08/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 215,170 150,000 7% 107 D 2B16
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 020 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 ตน-9291 กรุงเทพมหานคร เทา 17/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 139,518 150,000 7% 107 D 2B16
1- 021 HONDA CIVIC 1.7 VTIE A 1.7 02 กล-5931 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 27/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 240,925 40,000 7% 107 D 2B15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 022 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 ผจ-871 ชลบุรี น้ำตาล 21/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 222,967 150,000 7% 107 C 2B15
1- 023 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 04 บต-161 สกลนคร น้ำตาล 29/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 419,405 ถอนการประมูล 7% 107 D 2B14
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 026 MERCEDES-BENZ S 280 A 2.8 03 ศจ-5566 กรุงเทพมหานคร เทา 23/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ ชำรุด 320,000 7% 107 C 2B28
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
1- 027 TOYOTA VIOS 1.5 J A 05 กค-1098 ร้อยเอ็ด ดำ 06/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 191,417 60,000 7% 107 C 2B28
**หมายเหตุ สำเนาไม่ระบุซีซี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 028 FORD FOCUS A 1.8 07 06 กล-189 นครสวรรค์ ดำ 19/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 217,093 30,000 7% 107 C 2B27
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กง-231 มหาสารคาม| เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 029 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 DI M 3.0 02 กจ-6949 ขอนแก่น น้ำตาลน้ำตาล 15/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 290,767 ถอนการประมูล 7% 107 D 2B26
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดอายัด**
1- 030 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 บล-2058 บุรีรัมย์ เทา 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 210,423 150,000 7% 107 C 2B25
1- 031 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.5 05 ฮก-5106 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 286,293 ถอนการประมูล 7% 107 C 2B25
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายฟ้า
1- 032 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บษ-6517 ระยอง เทา 22/05/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ 318,957 ถอนการประมูล 7% 107 D 2B24
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 033 HONDA ACCORD 2.3 EXI (AB/ABS) A 2.3 01 กต-306 ศรีสะเกษ น้ำตาล 28/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 203,930 ถอนการประมูล 7% 107 C 2B23
**หมายเหตุ ถอนประมูล|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีหัวเกียร์
1- 034 NISSAN FRONTIER DOUBLECAB 2.5 AX (AB/ABS) M 2.5 07 06 กจ-6068 นครศรีธรรมราช ดำ 02/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 340,583 130,000 7% 107 C 2B23
1- 035 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 06 06 ผท-3770 อุดรธานี เทา 08/09/2562 อ/ว/CD/ก/ค 199,939 110,000 7% 107 I 2B22
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 036 BMW 318IA 2.0 AB/ABS A 2.0 04 กว-6050 นครศรีธรรมราช ดำ 30/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 180,121 200,000 7% 107 I 2B21
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 037 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 ผฉ-1462 อุดรธานี เทา 28/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 280,638 130,000 7% 107 I 2B21
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 038 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 04 บพ-2806 นครสวรรค์ นํ้าเงิน 24/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 183,724 140,000 7% 107 C 2B20
1- 039 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 GL M 2.5 06 06 บย-4569 สกลนคร ฟ้า 26/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 219,554 50,000 7% 107 I 2B19
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 040 HONDA CITY 1.5 E-AT IDSI A 1.5 04 กว-3436 นครสวรรค์ ดำ 12/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 232,737 50,000 7% 107 C 2B19
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 041 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 05 บค-695 บึงกาฬ น้ำตาล 09/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 286,880 140,000 7% 107 I 2B18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 042 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ผค-8859 นครสวรรค์ เทา 24/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 114,398 160,000 7% 107 C 2B17
1- 043 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 05 ตฐ-4366 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 80,622 120,000 7% 107 C 2B17
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 044 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (AB/ABS) A 3.0 06 05 กท-9318 เพชรบุรี ดำ 15/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 288,863 140,000 7% 107 C 2B16
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
1- 045 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 05 บล-2220 บุรีรัมย์ เทา 03/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 124,474 130,000 7% 107 C 2B15
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
1- 046 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 บน-7395 หนองคาย เทา 03/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 402,467 120,000 7% 107 I 2B14
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 048 HONDA ACCORD 3.0 V6 I-VTEC (AB/ABS) A 3.0 06 05 สท-6459 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 180,808 100,000 7% 107 D 2B13
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 049 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E/PRE (ABS) M 3.0 06 06 บท-6115 นครพนม ดำ 14/07/2562 ก/คABS/ 276,266 ถอนการประมูล 7% 107 C 2B13
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 050 TOYOTA HIACE 2.8 3L GL M 2.8 98 นข-3912 สระบุรี เทา 25/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 457,075 30,000 7% 107 I 2B13
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถป้ายฟ้า|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(061)ตัวรถ(169)
1- 051 HONDA ACCORD 2.4 E-AT I-VTEC (AB/ABS) A 2.4 04 ขษ-3221 ชลบุรี น้ำตาล 17/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 244,188 70,000 7% 107 C 2B13
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 052 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บห-9907 เพชรบูรณ์ เทา 22/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 237,701 150,000 7% 107 D 2B13
1- 053 ISUZU GRAND ADVENTURE 3.0 DI (AT) A 3.0 01 7กษ-6232 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 20/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 236,520 70,000 7% 107 D 2B13
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 055 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 01 01 กจ-6620 ตรัง เทา 28/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 305,593 22,000 7% 107 C 2H12
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 056 HONDA CITY 1.5 A-MT IDSI M 1.5 04 กพ-3220 อุบลราชธานี น้ำตาล 20/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 229,351 50,000 7% 107 C 2H12
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 057 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 07 07 ผก-1526 เพชรบูรณ์ ดำ 04/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 183,376 130,000 7% 107 D 2H11
1- 058 HONDA CIVIC A 2.0 03 ษง-7074 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 28/08/2553 อ/ว/CD/ม/ก/ 238,507 50,000 7% 107 I 2H11
**หมายเหตุ ทะเยียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 059 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 05 05 บร-3952 ฉะเชิงเทรา เทา 23/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 396,399 50,000 7% 107 C 2H10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 060 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 บพ-8447 เลย น้ำตาล 19/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 179,014 140,000 7% 107 C 2H9
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 061 TOYOTA VIOS 1.5 J-MT M 1.5 05 05 กจ-6315 ปราจีนบุรี ดำ 12/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 221,582 50,000 7% 107 C 2H8
1- 062 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 07 07 บต-7828 พะเยา เทา 08/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 149,532 160,000 7% 107 C 2H8
1- 063 TOYOTA VIOS 1.5 J-MT M 1.5 05 05 ศย-6509 กรุงเทพมหานคร เทา 27/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 265,669 50,000 7% 107 C 2H7
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 064 NISSAN FRONTIER SINGLECAB M 2.5 06 06 บท-1475 นครพนม เทา 21/04/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 253,364 40,000 7% 107 D 2H6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 065 TOYOTA COMMUTER 3.0 5L GL M 3.0 07 นข-5059 นครศรีธรรมราช ขาว 27/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 544,578 70,000 7% 107 D 2H6
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเลิกใช้รถตาม ม.79)|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 066 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 06 06 กบ-7481 ระยอง เทา 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 251,770 70,000 7% 107 C 2H5
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(บันทึกหน้าเจ้าหน้าที่)แต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่เเจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 067 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 06 06 ผก-580 สุราษฎร์ธานี เทา 17/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 177,085 150,000 7% 107 D 2H4
1- 069 TOYOTA CAMRY 2.2 SEG (AB/ABS) A 2.2 02 5กข-4059 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 30/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 297,459 40,000 7% 107 C 2I12
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 070 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 03 บจ-8977 ระนอง น้ำตาล 21/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 306,637 50,000 7% 107 D 2I11
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
1- 071 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 04 ษฮ-6341 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 235,235 60,000 7% 107 C 2I11
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 072 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 AXL M 2.5 06 06 บพ-1750 ตรัง เทา 23/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 213,266 70,000 7% 107 C 2I10
1- 073 HONDA JAZZ 1.5 E-V-AT A 1.5 05 กล-4871 พิษณุโลก ขาว 16/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 197,233 80,000 7% 107 C 2I10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 074 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.5 GL M 2.5 07 06 บพ-3705 เลย ฟ้า 30/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 148,892 60,000 7% 107 C 2I9
1- 075 TOYOTA VIOS 1.5 E-MT A 1.5 06 06 กจ-6514 ชัยนาท เทา-ดำ 31/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 244,616 70,000 7% 107 C 2I8
1- 076 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 04 04 บม-2384 กระบี่ น้ำตาล 28/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 392,353 70,000 7% 107 C 2I6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ฐานเบาะแค๊ปไม่มี
1- 077 TOYOTA TIGER CAB 2.5 2L GL M 2.5 01 บห-8246 นครสวรรค์ เทา 10/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 441,748 50,000 7% 107 D 2I5
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 078 TOYOTA CAMRY 2.2 SEG (AB/ABS) A 2.2 00 กม-4159 อุบลราชธานี น้ำตาล 06/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 497,902 40,000 7% 107 C 2I6
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 079 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 05 บพ-3282 พิจิตร เทา 28/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 194,096 140,000 7% 107 D 2I6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 080 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 05 05 ผก-8347 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน 28/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 402,119 50,000 7% 107 C 2I5
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
1- 081 TOYOTA ALTIS 1.6 E-MT M 1.6 06 06 7กฆ-1597 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 178,805 70,000 7% 107 C 2I5
1- 082 HONDA JAZZ 1.5 E-V-AT VTEC (AB/ABS) A 1.5 05 05 กฉ-7191 ชุมพร ขาว 27/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 251,921 90,000 7% 107 D 2I4
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
1- 083 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 06 06 บฉ-3120 มุกดาหาร เทา 09/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 268,861 150,000 7% 107 C 2L12
1- 084 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 05 04 บร-6923 สกลนคร น้ำเงิน 15/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 160,574 50,000 7% 107 C 2L12
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง
1- 085 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 บร-9342 สกลนคร ดำ 08/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 267,561 60,000 7% 107 C 2L11
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 086 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 05 ศล-4361 กรุงเทพมหานคร เทา 24/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 217,317 160,000 7% 107 D 2L10
1- 087 HONDA CITY ZX 1.5 A-AT IDSI A 1.5 07 06 กค-2225 สุรินทร์ ดำ 12/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 155,376 60,000 7% 107 D 2L10
1- 088 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 06 05 ตณ-362 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 23/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 184,450 140,000 7% 107 C 2L9
1- 089 HONDA CITY TYPE Z M 1.7 02 กต-1239 สุพรรณบุรี น้ำตาล 11/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 470,455 26,000 7% 107 D 2L8
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 090 TOYOTA CAMRY A 2.4 03 ขง-3556 ระยอง เทา 23/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 287,996 60,000 7% 107 D 2L8
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 091 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 05 05 บบ-7818 ยโสธร ดำ-เทา 30/06/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 179,747 50,000 7% 107 D 2L8
1- 092 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 04 บบ-4952 ระยอง น้ำเงิน 09/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 162,414 70,000 7% 107 C 2L8
1- 093 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.5 06 06 บน-1419 สระแก้ว น้ำตาล 10/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 390,880 70,000 7% 107 D 2E27
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 094 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 ผค-5834 นครสวรรค์ นํ้าตาล 15/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 203,647 150,000 7% 107 C 2E27
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 095 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 บร-5289 สุรินทร์ น้ำตาล 28/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 155,134 140,000 7% 107 D 2E26
1- 096 NISSAN SUNNY NEO 1.6 GL A 1.6 03 กว-2230 นครสวรรค์ เทา 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 144,906 34,000 7% 107 C 2E26
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส
1- 097 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บท-2592 กาฬสินธุ์ เทา 08/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 189,299 150,000 7% 107 C 2E25
1- 098 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 06 06 ตธ-7046 กรุงเทพมหานคร เทา 07/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ - 150,000 7% 107 C 2E24
1- 099 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 06 06 ตธ-2193 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 192,869 140,000 7% 107 C 2E24
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 105 NISSAN NAVARA SINGLE CAB 2.5 XE M 2.5 08 08 บบ-2543 สระแก้ว เขียว 28/03/2562 อ/ว/CD/ก/ค 337,506 90,000 7% 107 C
**หมายเหตุ เสริมแหนบ|สีไม่ตรง|สตาร์ทติด|เบรคไม่อยู่|จอดประมูลหลังเวที
1- 106 TOYOTA SOLUNA 1.5 GLI A 1.5 02 กจ-4866 จันทบุรี เทา 14/08/2553 อ/ว/CD/ก/ABS/ 291,356 10,000 7% 107 U
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|รถจี้ไดร์ท|สตาร์ทติด|เบรคไม่อยู่|จอดประมูลหลังเวที ค่า ดนก. 50%
1- 107 BMW 318I A 2.0 04 ศง-2524 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2553 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 80,000 7% 107 5885.00 I
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สตาร์ทติด|เครื่องยนต์มีปัญหา|น้ำเข้าเครื่อง|ความร้อนขึ้น|จอดประมูลหลังเวที
1- 108 TOYOTA ALTIS 1.6 13 13 2กข-9967 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/05/2562 อ/ว/CD/ก/ 160,000 7% 107 U
**หมายเหตุ จอดประมูลหลังเวที|แอร์แบคแตก|สตาร์ทไม่ติด|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|เพลาหน้าหลุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 109 TOYOTA YARIS 1.5 TRD (AB/ABS) A 1.5 10 10 ฎป-2146 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 276,954 ถอนการประมูล 7% 107 I
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จอดประมูลหลังเวที
1- 110 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 11 11 ญษ-7787 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/11/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 294,776 ถอนการประมูล 7% 107 D
**หมายเหตุ ถอนประมูล|จอดประมูล(หลังเวที)
1- 111 CHEVROLET SONIC 1.4 LTZ (AB/ABS) A 1.4 12 งน-203 เชียงใหม่ เทา 28/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 136,370 110,000 7% 107 U
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 112 FORD ECO SPORT 1.5 TREND (AB/ABS) A 1.5 15 15 กข-6030 บึงกาฬ น้ำตาล 13/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 102,463 ถอนการประมูล 7% 1663.47 107 C
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กร-5540 อุดรธานี| ถอนประมูล|(เกียร์ถอยหลังชำรุด)|จอดประมูล(หลังเวที)|(ต่อเฉพาะพรบ.)
1- 113 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB-ABS) A 2.0 07 07 ขท-960 ขอนแก่น ดำ 02/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 215,449 ถอนการประมูล 7% 107 I
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน)|จอดประมูล(หลังเวที)
1- 114 HONDA JAZZ 1.5 E-AT IDSI (AB/ABS) A 1.5 04 ษล-3195 กรุงเทพมหานคร เหลือง 08/04/2563 อ/ว/CD/ก/ 383,451 50,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สตาร์ทติด|ขับไม่ได้|ระบบเกียร์มีปัญหา|จอดประมูล(หลังเวที)
1- 115 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLX A 1.6 11 11 ญถ-5377 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ค 392,422 60,000 7% 107 C
**หมายเหตุ สตาร์ทไม่ติด|ระบบไฟมีปัญหา|จอดประมูลหลังเวที|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 116 BMW 730 LI A 3.0 05 03 ฌก-730 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 288,599 220,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|จอไมล์แตก|จอดประมูล(หลังเวที)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 121 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บพ-4717 มหาสารคาม ขาว 27/04/2563 อ/ว/CD/ 284,136 90,000 7% 4,815 0 D 2B24
1- 122 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 09 08 กจ-9462 ลำพูน ดำ 27/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 89,349 147,000 7% 4,815 0 C 2B23
1- 123 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 M 2.5 14 13 บล-2015 กาฬสินธุ์ เทา 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 77,948 126,000 7% 4,815 0 D 2B23
1- 124 TOYOTA TIGER CAB 3.0 G D4D M 3.0 03 บว-6480 อุบลราชธานี เทา 14/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 287,728 60,000 7% 5,885 0 C 2B22
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 125 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 04 04 บว-9368 พิษณุโลก เทา 24/09/2559 อ/ว/CD/ม/ 325,171 64,000 7% 4,280 0 C 2B21
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 126 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 13 13 2กฒ-2165 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 114,677 146,000 7% 1,070 0 D 2B22
1- 127 HONDA BRIO AMAZE 1.2 V I-VTEC A 1.2 13 13 กต-2434 ชุมพร ขาว 19/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 180,791 130,000 7% 4,815 0 C 2B21
1- 128 ISUZU D-MAX CAB 4 SX 2.5 DI M 2.5 03 วอ-3693 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 20/05/2561 อ/ว/CD/ 260,015 76,000 7% 1,926 0 D 2B21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 129 TOYOTA TIGER CAB 2L GL M 2.5 00 บล-7069 ร้อยเอ็ด น้ำตาล 26/01/2560 อ/ว/CD/ม/ 188,173 40,000 7% 4,815 0 C 2B20
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 130 TOYOTA CAMRY 2.0 E A 2.0 03 ษฉ-4451 กรุงเทพมหานคร เทา 03/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 256,214 48,000 7% 1,926 0 D 2B19
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 131 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 ผบ-1295 เชียงใหม่ เทา 26/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 206,162 180,000 7% 4,815 0 C 2B19
1- 132 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 บล-1806 บุรีรัมย์ เทา 10/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 8,603 48,000 7% 4,280 0 C 2B18
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 133 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 ถท-4235 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 196,342 174,000 7% 1,926 0 C 2B17
1- 134 CHEVROLET COLORADO C-CAB M 3.0 04 กค-3582 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 13/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 250,685 72,000 7% 1,070 0 C 2B19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 135 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 08 บย-1866 มหาสารคาม เทา 28/07/2561 อ/ว/CD/ม/ 237,276 138,000 7% 4,815 0 D 2B18
1- 136 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 00 บย-944 มหาสารคาม เทา 27/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 318,778 48,000 7% 8,025 0 I 2B18
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถน้ำเข้าระดับพื่นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 137 HONDA CIVIC 1.8 S M/T M 1.8 09 08 กบ-3197 ฉะเชิงเทรา เทา 20/01/2563 อ/ว/CD/ม/ 149,771 138,000 7% 2,675 0 C 2B17
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฌป-6428 กรุงเทพมหานคร| เคยติดแก๊สมา แจ้งยกเลิกเเล้ว
1- 138 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ M 3.0 04 บล-3420 ร้อยเอ็ด น้ำตาล 02/12/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 233,088 114,000 7% 4,815 0 C 2B16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 139 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 2.8 DI 4WD M 2.8 00 บร-3484 ศรีสะเกษ น้ำตาล 28/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 428,223 32,000 7% 4,280 0 I 2B17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 140 TOYOTA TIGER CAB 3.0 G D4D M 3.0 02 บล-3583 อุดรธานี น้ำตาล 07/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 198,285 50,000 7% 4,815 0 D 2B16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 141 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 I-TEQ A 3.0 08 07 กธ-5053 เพชรบุรี เทา 15/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 262,300 150,000 7% 1,926 0 D 2B15
1- 142 HONDA ACCORD 2.3 A 2.3 01 กต-2759 กำแพงเพชร น้ำตาล 16/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 290,713 56,000 7% 4,815 0 C 2B15
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 143 FORD RANGER CAB 2.5 XL M 2.5 03 บว-8669 ร้อยเอ็ด เทา 10/10/2562 อ/ว/CD/ 261,861 35,000 7% 5,885 0 D 2B15
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถน้ำเข้าปรับปรุงสภาพแล้ว
1- 144 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 ฆห-4222 กรุงเทพมหานคร เทา 08/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 113,384 156,000 7% 1,926 0 C 2B14
1- 145 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 12 12 บฉ-2071 สมุทรสงคราม เทา 31/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 177,281 124,000 7% 1,926 0 D 2B12
1- 146 VOLKSWAGEN PASSAT 2.3 A 2.3 01 5กม-1883 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 15/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 902,451 12,000 7% 1,070 0 C 2B12
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 147 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Z M 2.5 12 11 บจ-3909 สมุทรสงคราม เทา 20/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 177,310 200,000 7% 2,675 0 I 2B12
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 148 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 02 ผก-9744 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน 07/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 194,381 96,000 7% 4,280 0 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)
1- 149 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 03 ปพ-5977 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 06/01/2560 อ/ว/CD/ม/ 346,735 80,000 7% 1,926 0 C
1- 150 TOYOTA TIGER CAB 3.0 G D4D M 3.0 04 บร-3351 ศรีสะเกษ น้ำตาล 29/07/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 190,420 66,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 151 MAZDA 2 1.5 SPORTS A 1.5 12 12 ฆด-7928 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 90,183 114,000 7% 1,926 0 I
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 152 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 DI M 3.0 04 กง-9941 มุกดาหาร น้ำเงิน 04/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 231,174 99,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 153 TOYOTA TIGER CAB 2.5 G D4D M 3.0 03 บม-7743 ลำพูน น้ำตาล 04/07/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 192,353 56,000 7% 4,815 0 D 2D7
1- 154 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 3.0 08 08 ผค-9396 นครปฐม เทา 08/04/2561 อ/ว/CD/ 313,956 90,000 7% 1,926 0 C 2D7
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
1- 155 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVT-I A 2.7 11 10 ฮธ-9139 กรุงเทพมหานคร เทา 13/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 171,363 210,000 7% 4,815 0 C 2D6
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|รถป้ายฟ้า
1- 156 FORD RANGER CAB 2.5 XL M 2.5 04 บพ-8802 เพชรบุรี เทา 10/08/2561 อ/ว/CD/ม/ 378,819 44,000 7% 1,926 0 D 2D6
**หมายเหตุ เลขตัวรถไม่ตรง 1 ตัว สำเนา(0438) ตัวรถ(04W38)
1- 157 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บบ-7646 สุโขทัย เทา 25/12/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 295,561 130,000 7% 4,815 0 D 2D5
1- 158 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 XLS M 2.5 10 09 บล-73 กาฬสินธุ์ เทา 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 198,971 130,000 7% 5,885 0 D 2D4
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าระดับพรม บริษัทล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 159 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 07 ผก-7863 เพชรบูรณ์ เทา 29/01/2563 อ/ว/CD/ม/ 86,452 126,000 7% 4,280 0 C 2D3
1- 160 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 03 2ฒบ-4167 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 31/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 446,551 60,000 7% 1,926 0 C 2D3
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 161 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E PRE M 3.0 07 07 บล-4156 ร้อยเอ็ด เทา 08/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 167,845 140,000 7% 5,885 0 D 2D3
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าปรับปรุงสภาพแล้ว
1- 162 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 06 06 บย-9144 กาญจนบุรี เทา 24/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 163,202 96,000 7% 1,070 0 C 2D3
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 163 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 10 10 2ฒฉ-8568 กรุงเทพมหานคร เทา 03/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 150,635 174,000 7% 1,070 0 C 2D3
1- 164 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G A 3.0 06 06 6กร-4585 กรุงเทพมหานคร เทา 25/07/2561 อ/ว/CD/ม/ 243,846 130,000 7% 1,070 0 D 2D3
1- 165 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 09 09 ฌฟ-8175 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 168,138 146,000 7% 1,070 0 C 2D3
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 167 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT A 1.2 12 11 ฆค-5419 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 112,186 127,000 7% 5,350 0 C 2D3
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 168 NISSAN FRONTIER SINGLECAB 2.5 M 2.5 06 06 บน-9324 ยโสธร ขาว 29/06/2560 อ/ว/CD/ 207,627 42,000 7% 4,815 0 C 2D3
1- 169 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 05 บย-2505 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน 29/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 374,448 50,000 7% 4,815 0 D 2D3
1- 170 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ยง-892 เชียงใหม่ เทา 17/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 155,071 165,000 7% 4,815 0 D 2D3
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีเล่มเดิมยกเลิก
1- 171 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XL M 2.5 06 05 บน-4289 ยโสธร เทา 08/03/2559 อ/ว/CD/ม/ 252,820 64,000 7% 4,815 0 C 2D3
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 172 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E PRE M 3.0 06 06 บม-8353 กาฬสินธุ์ ดำ 30/10/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 233,469 130,000 7% 4,815 0 I 2D3
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 173 TOYOTA CAMRY 2.2 SEG A 2.2 01 ภฮ-8375 กรุงเทพมหานคร เทา 16/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 178,956 44,000 7% 1,070 0 C 2D3
1- 174 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 04 บห-4347 อุบลราชธานี น้ำตาล 20/02/2561 อ/ว/CD/ก/ 414,602 80,000 7% 5,885 0 D 2D3
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าปรับปรุงสภาพแล้ว
1- 175 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 05 บษ-9340 พิษณุโลก ดำ 18/01/2561 อ/ว/CD/ม/ 251,346 38,000 7% 4,280 0 C 2D3
1- 176 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บร-3179 เพชรบูรณ์ เทา 14/07/2560 อ/ว/CD/ม/ 183,114 208,000 7% 4,280 0 C 2D3
1- 177 HONDA CIVIC 1.8 E I-VTEC A 1.8 08 08 กท-6293 เพชรบูรณ์ ขาว 25/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 180,766 154,000 7% 4,280 0 C 2D7
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้วแต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกเเล้ว(ยังไม่เเจ้งยกเลิก)
1- 178 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 09 08 บษ-5582 เพชรบูรณ์ เทา 14/01/2560 อ/ว/CD/ม/ 137,411 160,000 7% 4,280 0 C 2D7
1- 179 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 03 2ฒฉ-9290 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 12/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ - 36,000 7% 7,490 0 D 2D6
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 180 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 บร-7049 กาฬสินธุ์ เทา 26/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 180,627 176,000 7% 5,885 0 D 2D6
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 181 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 บพ-7883 มหาสารคาม เทา 11/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 163,361 200,000 7% 6,955 0 D 2D5
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 182 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 05 บร-9816 ร้อยเอ็ด ดำ 18/05/2559 อ/ว/CD/ม/ 430,928 44,000 7% 5,350 0 D
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 183 TOYOTA YARIS 1.5 J M 1.5 09 09 ฌห-6148 กรุงเทพมหานคร เทา 21/08/2559 อ/ว/CD/ก/ 292,746 84,000 7% 2,996 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 184 TOYOTA YARIS 1.5 E A 1.5 13 13 กต-1211 กาฬสินธุ์ 01/02/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ - 138,000 7% 4,815 0 D
1- 185 MAZDA FIGHTER FREESTYLECAB 2.5 LUX M 2.5 03 บร-9404 กาฬสินธุ์ ดำ 13/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 215,223 34,000 7% 5,350 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 186 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 DI M 2.5 05 บร-3418 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน 01/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 296,302 70,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย
1- 187 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DI-D M 2.5 07 07 บท-9351 กาฬสินธุ์ เทา 30/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 327,339 95,000 7% 7,490 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 188 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 06 05 บร-7686 กาฬสินธุ์ ขาว 26/05/2562 อ/ว/CD/ม/ 215,658 60,000 7% 5,885 0 C
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าระดับพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 189 TOYOTA TIGER SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 03 บย-4328 กาฬสินธุ์ เขียว 16/12/2560 อ/ว/CD/ 263,436 27,000 7% 7,490 0 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)|รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 190 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 04 บร-7084 ศรีสะเกษ เทา 19/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 266,924 66,000 7% 5,350 0 D
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)|รถน้ำเข้าปรับปรุงสภาพแล้ว
1- 191 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 11 11 บน-5071 มหาสารคาม เทา 25/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 200,163 110,000 7% 5,350 0 C
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 192 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 05 บธ-9459 น่าน เทา 09/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 162,836 98,000 7% 5,350 0 C
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 193 CHEVROLET COLORADO X-CAB 3.0 LT M 3.0 04 บฉ-7959 ยโสธร น้ำตาล 22/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 60,000 7% 5,350 0 C
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 194 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 DI M 3.0 04 บบ-1560 ยโสธร เทา 21/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 85,000 7% 5,885 0 D
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าปรับปรุงสภาพแล้ว
1- 195 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 03 บธ-919 มหาสารคาม เทา 23/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ - 70,000 7% 5,350 0 C
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 196 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G M 2.5 05 05 บล-6145 ร้อยเอ็ด เทา 24/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 203,261 128,000 7% 6,955 0 D
**หมายเหตุ รถน้ำเข้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
1- 197 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 DI M 3.0 03 กจ-4688 น่าน เทา 13/06/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 283,862 90,000 7% 4,815 0 C
1- 198 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 12 12 ผก-6172 เพชรบูรณ์ เทา 27/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 169,217 114,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(ติด car black list)|เปลี่ยนสีมา ลงเล่ม
1- 211 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2425 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 126,867 304,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 212 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9661 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 129,932 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 213 NISSAN CEFIRO 2.0 A 2.0 01 ภร-6727 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 15/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 84,073 40,000 7% 1,070 0 D 2L18
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|เปลี่ยนไมล์และคอนโซลหหน้ารถเลขไมล์ไม่ตรง
1- 214 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9702 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 102,842 220,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2L17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 215 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 ฮย-6585 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 45,963 318,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 216 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3931 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 08/07/2563 อ/ว/CD/ 182,416 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 217 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Z VGS M 1.9 18 18 7กท-8138 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 22/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 63,156 510,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 218 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กผ-6577 กรุงเทพมหานคร เทา 04/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 146,583 304,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 219 ISUZU MU-X 2.5 VGS CD (AB/ABS) A 2.5 15 14 4กข-3017 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 167,276 458,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L21
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|สีไม่ตรง|ไม่มีเบาะนั่ง2แถวหลัง
1- 220 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 1กว-1068 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 12/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 100,659 201,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L20
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|สีไม่ตรง ผู้ซื้อดำเนินการเเก้ไขเอง
1- 221 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9736 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 128,817 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L20
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 222 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3505 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 07/07/2563 อ/ว/CD/AB 226,097 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 223 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S VGS M 1.9 18 18 7กล-8690 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 20/08/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 55,069 500,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 224 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/AB 207,540 80,000 7% 9,095 0 I 2L18
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 225 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 11 11 กษ-1090 ระยอง เทา 31/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 164,527 220,000 7% 2,140 0 D 2L17
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
1- 226 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กม-2307 กรุงเทพมหานคร เทา 18/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 58,742 517,000 7% 107 C 2L17
1- 227 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 2ฒฉ-5699 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 21/11/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 106,629 290,000 7% 1,605 0 C 2L16
1- 228 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 A 2.0 13 12 2กค-8876 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 129,757 300,000 7% 5,885 0 C 2L15
1- 229 NISSAN NV 1.6 A 1.6 04 บบ-9226 ภูเก็ต เทา 11/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 190,842 30,000 4,815 107 I 2L15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)
1- 230 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 A 2.4 11 11 กจ-4255 ตรัง ดำ 01/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 193,454 180,000 7% 4,815 0 C 2L14
1- 231 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 14 14 3กฉ-8506 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 18/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 196,119 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 C 2L21
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 232 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE (SV) M 2.5 12 12 ผข-1914 สุราษฎร์ธานี เทา 28/06/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 267,938 170,000 7% 4,815 0 C 2L21
1- 233 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 149,350 168,000 7% 1,070 0 C 2L20
1- 234 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 1ฒง-3866 กรุงเทพมหานคร เทา 06/03/2563 อ/ว/CD/ม/AB 323,486 272,000 7% 1,070 0 2140.00 I 2L19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ซ่อมคัสซีขวาช่วงซุ้มล้อหน้า
1- 235 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S VGS M 1.9 18 18 7กล-8735 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 20/08/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 64,615 500,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 236 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6578 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 103,884 636,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2L18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 237 TOYOTA COMMUTER HIROOF 151 แรงม้า VVTI M - 13 15-5962 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 31/03/2557 อ/ว/CD/ก/ 545,088 190,000 7% 1,926 0 D 2L17
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 238 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 12 12 ฆฮ-5618 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 123,304 295,000 2,500 0 I 2L16
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีแผ่นเพลท|มีรอยเชื่อมคัสซีซ้าย
1- 239 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AB/ABS) M 3.0 14 13 ฮย-8461 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 221,522 636,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 240 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G M 3.0 08 08 ถฎ-1338 กรุงเทพมหานคร เทา 02/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 386,684 150,000 7% 0 D 2L15
1- 241 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กง-3924 กรุงเทพมหานคร เทา 25/03/2563 อ/ว/ม/ABS/ 103,251 304,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 242 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E PRE M 2.5 10 10 ถส-3172 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 149,271 210,000 7% 3,210 107 D 2L12
1- 243 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 13 13 ผม-7861 ชลบุรี ขาว 27/05/2563 อ/CD/ก/ 250,742 120,000 1,926 107 I 2L12
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รายเซ็นในชุดโอนไม่เหมือนกัน|ติดCNG ลงเล่มแล้ว
1- 244 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 04 ผร-6817 ขอนแก่น น้ำตาล 03/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ ชำรุด 40,000 4,280 107 I 2L11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เปลี่ยนเครื่องยนต์มา ลงเล่มแล้ว
1- 246 TOYOTA CAMRY 2.4 G A 2.4 09 07 6กบ-8501 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 457,732 200,000 7% 1,070 0 C 2L9
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.10)
1- 247 ISUZU D-MAX SPACECAB LS 3.0 DI M 3.0 03 บบ-5409 สกลนคร เทา 10/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 337,509 120,000 4,815 107 I 2L8
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 248 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9671 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/ 101,305 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 249 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G M 2.5 14 14 1ฒฎ-1480 กรุงเทพมหานคร เทา 15/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 261,413 240,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 D 2L11
1- 250 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9738 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 102,146 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 251 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9703 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB - 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 252 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3922 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 08/07/2563 อ/ว/CD/AB 173,317 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2L9
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 253 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9698 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 101,391 220,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2J12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 254 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3920 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 08/07/2563 อ/ว/CD/AB 190,615 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 255 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6796 กรุงเทพมหานคร เทา 19/02/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 108,439 643,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 256 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2406 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 79,414 314,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 257 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2427 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 87,591 314,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J9
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 258 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2388 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 142,284 304,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J9
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 259 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC A 2.0 14 14 3กต-2083 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 91,247 510,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J8
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 260 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กง-1758 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 91,232 314,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J8
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 261 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กข-9012 กรุงเทพมหานคร เทา 07/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 96,701 314,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 262 HONDA CIVIC 1.8 E I-VTEC A 1.8 13 12 กล-146 อุบลราชธานี ขาว 14/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 128,559 330,000 7% 107 C 2J6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 263 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2404 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 83,668 314,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 264 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-4833 กรุงเทพมหานคร เทา 17/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 93,861 314,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 265 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 14 14 3กว-5113 กรุงเทพมหานคร เทา 26/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 228,234 400,000 7% 2,500 1,070 0 3745.00 C 2J4
1- 267 MG MG5 A 1.5 16 15 5กข-6159 กรุงเทพมหานคร แดง 28/02/2560 ABS/AB ตรวจสอบไม่ 242,000 7% 1,605 107 6420.00 C 2I11
**หมายเหตุ จดทะเบียน 29กพ.2559|วันครบภาษี 29กพ.2563
1- 268 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 13 12 1กธ-5096 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 169,559 200,000 4,280 107 I 2I11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เอกสารในชุดโอนเซ็นไม่เหมือนกัน|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 269 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 DI M 2.5 05 กค-7226 หนองคาย เทา 12/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 257,830 120,000 4,815 107 I 2I10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 270 SUBARU XV A 2.0 16 15 กว-5640 ภูเก็ต ส้ม 14/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 34,475 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 C 2I10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 271 FORD RANGER OPEN CAB M 2.0 03 ฒก-302 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 531,970 30,000 7% 107 D 2I9
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)
1- 272 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 กง-9917 สกลนคร ดำ 08/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 169,521 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 I 2I8
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 273 SUZUKI SWIFT 1.2 GL CVT A 1.2 19 18 8กช-2119 กรุงเทพมหานคร เทา 15/03/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 19,342 ถอนการประมูล 7% 1,070 107 B 2I8
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 274 NISSAN MARCH 1.2 E CVT A 1.2 11 11 ญต-3809 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/04/2563 อ/ว/CD/ก/AB 159,289 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 D 2I7
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถน้ำท่วม
1- 275 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 13 13 2กญ-3276 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/06/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 308,883 350,000 7% 0 C 2I6
1- 276 TOYOTA ALTIS 1.6 E/CNG A 1.6 10 10 ฎฬ-2006 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2556 อ/ว/ม/ABS/ 226,891 160,000 7% 0 D 2I6
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 277 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 15 14 ผจ-2286 สุราษฎร์ธานี ขาว 10/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/AB 158,813 250,000 7% 4,280 0 C 2I5
1- 278 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 17 17 ผจ-6873 อุบลราชธานี ดำ 31/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 146,778 ถอนการประมูล 7% 4,280 107 C 2I4
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 279 CHEVROLET AVEO 1.4 LS A 1.4 12 12 กค-8795 พังงา เทา 03/05/2560 อ/ว/ม/ 109,679 70,000 7% 4,815 0 C 2I4
1- 280 TOYOTA ALTIS 1.8 G CVT (AB/ABS) A 1.8 14 14 3กฉ-9647 กรุงเทพมหานคร เทา 21/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 236,956 316,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 281 HONDA JAZZ A 1.5 09 09 กษ-4192 ชลบุรี ดำ 13/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 332,426 180,000 3,210 0 D 2H12
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
1- 282 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3467 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 07/07/2563 อ/ว/CD/AB 191,931 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 283 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 13 13 8กฒ-1098 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 127,612 250,000 7% 0 I 2H10
**หมายเหตุ ทำแผ่นเพลทมาใหม่|โมเดลที่แผ่นเพลทไม่ตรงกับตัวรถ
1- 284 MAZDA 2 1.5 ELEGANCE A 1.5 12 11 ขง-621 ชลบุรี ขาว 22/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 113,695 180,000 7% 2,140 0 D 2H10
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 285 TOYOTA ALTIS 1.8 E CVT A 1.8 14 14 3กพ-8642 กรุงเทพมหานคร เทา 17/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 183,723 290,000 7% 3,000 2,140 107 C 2H9
1- 286 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-5428 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 99,081 695,000 7% 107 C 2H8
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
1- 287 CHEVROLET CAPTIVA A 2.0 11 10 กธ-6491 ฉะเชิงเทรา เทา 15/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 223,812 200,000 7% 107 C 2H7
1- 288 TOYOTA YARIS 1.5 E A 1.5 07 06 กธ-8270 ลพบุรี ดำ 26/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 213,409 ถอนการประมูล 7% 107 C 2H7
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 289 TOYOTA FORTUNER M 3.0 09 09 กค-5777 ชัยภูมิ เทา 19/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 310,323 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C 2H6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
1- 290 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AB/ABS) M 3.0 14 13 ฮย-6277 กรุงเทพมหานคร เทา 05/02/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 177,171 636,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 291 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7216 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 175,137 342,000 7% 6,420 0 2140.00 I 2H5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดของตัวรถ
1- 292 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 LUX M 2.5 05 05 บล-7833 สงขลา เทา 23/11/2559 อ/ว/CD/ม/ 116,092 40,000 7% 5,885 0 C 2H4
**หมายเหตุ ทะเบียนจะระงับ 23พย.2562
1- 293 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT A 1.2 17 17 6กด-6616 กรุงเทพมหานคร เทา 21/07/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 59,999 203,000 7% 107 B 2H12
1- 294 SUZUKI CIAZ 1.2 GLX-CVT A 1.2 15 15 4กผ-3614 กรุงเทพมหานคร เทา 23/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 318,368 รอราคาอนุมัติ 7% 2,500 2,140 2526.00 0 D 2H12
1- 295 TOYOTA TIGER CAB 3.0 G D4D M 3.0 04 บง-9880 อำนาจเจริญ น้ำตาล 10/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 390,784 70,000 1,926 107 I 2H11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 296 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 03 กต-2101 มหาสารคาม น้ำเงิน 17/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 316,057 110,000 7% 2,140 107 D 2H10
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 297 MITSUBISHI STRADA SINGLE CAB 2.5 GL M 2.5 02 บร-1042 สุราษฎร์ธานี เทา 15/08/2563 388,088 30,000 2,140 107 I 2H10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 298 MG MG3 A 1.5 17 16 6กจ-3571 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ขาว 19/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 55,764 207,000 7% 4,815 107 C 2H9
1- 299 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 บฉ-8431 อ่างทอง เทา 18/03/2563 อ/ว/CD/ 570,046 150,000 7% 2,140 107 C 2H8
1- 300 TOYOTA TIGER SINGLE CAB 2L GL M 2.5 02 บต-362 ปทุมธานี เทา 03/05/2561 อ/ว/CD/ 672,284 50,000 107 I 2H7
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 301 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 08 06 ผพ-2206 ขอนแก่น เทา 23/05/2562 อ/CD/ม/ก/ค 146,470 60,000 4,280 107 I 2H7
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 302 CHEVROLET COLORADO X-CAB 3.0 LT M 3.0 06 05 2ฒย-5062 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 199,254 75,000 7% 1,070 0 D 2H6
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
1- 303 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 DI A 3.0 04 ศก-8263 กรุงเทพมหานคร เทา 23/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 178,334 110,000 2,140 107 I 2H5
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 304 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 กร-6442 ภูเก็ต เทา 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ - 318,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 305 HONDA CITY 1.5 SV I-VTEC A 1.5 16 15 4กฬ-8518 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/01/2563 อ/ว/CD/ABS/ 82,906 270,000 7% 0 C 2H4
1- 306 FORD FIESTA 1.6 A 1.6 12 11 ญฮ-9744 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 185,757 ถอนการประมูล 2,140 107 I 2H12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีใบจัดตั้งมรดก(ลูกค้าเสียชีวิต)|ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน
1- 307 BMW X5 xDrive30d M Sport A 3.0 16 15 กข-6262 อำนาจเจริญ ขาว 22/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 132,517 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 C 2H12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
1- 308 NISSAN NAVARA DOUBLECAB CALIBER 2.5 4WD M 2.5 08 07 กก-9515 บึงกาฬ เทา 06/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 305,839 200,000 4,815 107 I 2H11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 309 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 ฒจ-5629 กรุงเทพมหานคร เทา 29/04/2563 อ/ว/CD/ 783,787 110,000 7% 1,926 107 D 2H10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่มแล้ว
1- 310 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 07 07 บธ-7424 พะเยา เทา 23/05/2563 อ/ว/CD/ม/ 246,945 132,000 7% 2,675 107 I 2H9
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 311 HONDA CIVIC A 1.7 01 ภว-779 กรุงเทพมหานคร เทา 06/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 213,016 40,000 1,926 107 I 2H8
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 312 TOYOTA ALTIS 1.6 M 1.6 00 00 กฉ-705 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 08/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 188,592 14,000 4,280 107 I 2H8
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 313 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS CVT A 1.2 13 13 ขน-4031 ชลบุรี ขาว 19/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 75,775 150,000 2,140 107 I 2H7
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 314 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 DI M 2.5 09 10-2298 พัทลุง ฟ้า-ขาว 30/06/2562 อ/ว/ - 30,000 7% 4,815 107 D 2H7
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|เสริมแหนบ
1- 315 TOYOTA ALTIS 1.6 J A 1.6 10 09 ฎณ-2103 กรุงเทพมหานคร เทา 02/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 295,573 150,000 7% 1,070 0 D 2H6
1- 316 HONDA CIVIC 1.6 EXI A 1.6 00 กบ-1493 ขอนแก่น เทา-ดำ 03/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 338,384 30,000 4,280 107 I 2H5
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดLPG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 317 HONDA CIVIC 1.6 EXI A 1.6 00 กง-7891 ตรัง น้ำตาล 23/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 282,215 40,000 4,815 107 I 2H5
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม||เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(357)ตัวรถ(250)
1- 318 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9667 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 112,803 220,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H4
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
1- 319 FORD LASER Tierra 2.0 RS A 2.0 05 7กร-4014 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 337,515 ถอนการประมูล 7% 107 I 2H12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 320 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 VGS M 3.0 11 10 บน-5683 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 07/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 61,133 280,000 7% 3,210 107 C 2H12
1- 321 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX (เบนซิน) M 2.4 12 12 ฒภ-128 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/11/2561 อ/ว/CD/ม/ 304,533 100,000 107 I 2H11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
1- 322 BMW 323IA A 2.4 01 ชว-7172 กรุงเทพมหานคร เทา 19/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 157,859 100,000 7% 1,070 0 C 2H10
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 323 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 03 บน-8597 สุรินทร์ น้ำเงิน-เทา 09/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 165,199 50,000 4,815 107 I 2H10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 324 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 151 แรงม้า M - 12 10-2097 ปทุมธานี ขาว-แดง 31/12/2562 อ/ม/ก/ 313,515 240,000 7% 1,070 0 I 2H9
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)|เเจ้งยกเลิก ม.79แล้ว|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว(ระบุหน้าจดทะเบียน)|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 325 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 04 กษ-2821 ชลบุรี น้ำตาล 26/01/2563 อ/ว/CD/ม/ 209,677 70,000 2,140 107 I 2H9
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 327 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 CALIBRE (AT) A 2.5 11 10 ญญ-7323 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 338,881 160,000 7% 1,926 107 D 2H7
1- 328 NISSAN FRONTIER SINGLECAB 2.7 M 2.7 03 บน-3546 ศรีสะเกษ น้ำตาล 15/10/2562 อ/ว/CD/ - 40,000 2,675 107 I 2H6
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 329 NISSAN JUKE 1.6 V CVT A 1.6 14 14 3กผ-7165 กรุงเทพมหานคร แดง 04/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 95,929 300,000 7% 856 0 C 2H5
1- 330 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD A 3.0 05 กร-4541 ภูเก็ต ดำ 05/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 348,506 200,000 4,815 107 I 2H5
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 331 NISSAN NAVARA SINGLE CAB 2.5 XE M 2.5 09 08 ถท-2560 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 28/01/2563 อ/ว/CD/ 577,342 80,000 1,926 107 I 2H4
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 332 MITSUBISHI LANCER 1.5 GLXI A 1.5 99 ภก-1430 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 209,843 10,000 1,926 107 I 2G12
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม ค่า ดนก. 50%
1- 333 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 1กย-7764 กรุงเทพมหานคร เทา 28/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 157,427 410,000 7% 856 0 D 2G11
1- 334 HONDA CIVIC 1.8 E I-VTEC A 1.8 09 08 ฌผ-6154 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 172,221 200,000 7% 2,140 107 I 2G11
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|สีไม่ตรง
1- 335 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 DI A 3.0 02 กพ-1772 ภูเก็ต เทา 11/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 213,048 110,000 4,815 107 I 2G10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 336 MG MG3 1.5 X A 1.5 16 15 5กฆ-8252 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 22/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 67,832 159,000 7% 107 C 2G10
1- 337 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 09 08 กจ-4204 มหาสารคาม ดำ 23/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 203,155 90,000 7% 4,815 0 D 2G9
1- 338 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 11 11 ฒช-7656 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 610,402 150,000 1,926 107 I 2G9
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 339 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 17 17 งจ-3847 ชลบุรี ดำ 05/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 61,099 190,000 7% 1,926 107 D 2G8
1- 340 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 14 13 กษ-1779 ภูเก็ต เทา 17/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 193,712 330,000 7% 4,815 107 I 2G7
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถได้ถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.09)
1- 341 FORD OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 05 05 บจ-6297 ตาก เทา 09/08/2562 อ/CD/ม/ก/ 428,378 70,000 4,280 107 I 2G7
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 342 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT M 2.5 14 13 ผค-7451 สุราษฎร์ธานี ขาว 23/04/2562 อ/ว/CD/ 70,406 220,000 7% 4,280 0 C 2G6
1- 343 HONDA JAZZ 1.5 M 1.5 05 04 ษณ-9569 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 142,237 70,000 1,926 107 I 2G5
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 344 TOYOTA ALTIS 1.8 J A 1.8 08 08 กค-2986 สมุทรสงคราม ดำ 24/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 80,362 100,000 1,926 107 I 2G4
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
1- 345 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 13 13 2กฒ-2390 กรุงเทพมหานคร แดง 15/07/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 146,127 260,000 7% 107 C 2G4
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 346 NISSAN MARCH 1.2 V CVT A 1.2 12 12 กค-3423 สตูล เขียว 12/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 52,808 140,000 7% 5,885 0 C 2G12
1- 347 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (AT) A 3.0 11 10 กฉ-8861 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 17/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 532,820 240,000 7% 3,210 0 C 2G12
1- 348 HONDA BRIO 1.2 V CVT A 1.2 11 11 ขค-3784 ระยอง เขียว 28/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 107,349 170,000 7% 2,140 0 D 2G11
1- 349 TOYOTA VIOS A 1.5 07 07 ขง-9611 สงขลา เทา 15/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 345,731 128,000 7% 5,885 0 C 2G10
1- 350 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 15 13 ผฉ-3563 ระยอง ดำ 21/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 31,343 360,000 7% 2,140 0 C 2G10
1- 351 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 กร-8102 ขอนแก่น เทา 24/07/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 321,217 180,000 7% 4,280 0 D 2G9
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 352 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD A 3.0 14 13 2กว-5104 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ - รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 D 2G8
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
1- 353 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT A 1.2 13 13 2กน-1350 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 05/09/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 113,501 133,000 7% 0 C 2G8
1- 354 HONDA CITY 1.5 SV I-VTEC A 1.5 09 08 ฎก-2134 กรุงเทพมหานคร เทา 21/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 170,000 7% 0 D 2F7
1- 355 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 14 3กย-6076 กรุงเทพมหานคร เทา 20/10/2563 อ/ว/CD/AB 208,821 168,000 7% 3,000 2,140 107 D 2F7
1- 356 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 08 08 ฌจ-107 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 04/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 206,214 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C 2F6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
1- 357 TOYOTA AVANZA 1.5 G A 1.5 13 13 2กท-1143 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 178,813 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 D 2F5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 358 TOYOTA FORTUNER 2.7 V (เบนซิน) A 2.7 08 08 ฌฐ-3579 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 306,440 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 D 2F5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
1- 359 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 13 13 กษ-2687 ขอนแก่น น้ำตาล 17/05/2561 อ/ว/CD/ม/AB 151,886 160,000 7% 4,280 0 I 2F4
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นเพลท
1- 360 NISSAN TEANA 2.0 A 2.0 16 16 5กธ-9263 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 152,463 458,000 7% 3,000 2,140 107 C
1- 361 TOYOTA ALTIS 1.8 E A 1.8 14 14 3กพ-8656 กรุงเทพมหานคร เทา 17/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 175,188 290,000 7% 3,000 2,140 107 C
1- 362 TOYOTA YARIS 1.5 J A 1.5 13 13 ขพ-2311 ขอนแก่น ขาว 14/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB - 225,000 7% 4,280 0 C
1- 363 TOYOTA ALTIS 1.8 E A 1.8 10 10 ฎท-4498 กรุงเทพมหานคร เทา 19/05/2562 อ/ว/CD/ม/ 129,535 160,000 2,140 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 364 TOYOTA FORTUNER 2.5 V (NAVI) A 2.5 13 13 กพ-3471 นครสวรรค์ ขาว 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 100,832 544,000 7% 3,210 0 C
**หมายเหตุ รับ SD-CARD ที่ห้องทะเบียน|จอดโรงตรวจสภาพ
1- 365 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 15 4กว-7416 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/12/2562 อ/ว/CD/ 137,961 242,000 7% 3,000 2,140 107 C
1- 366 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 12 12 กน-8193 สุราษฎร์ธานี ดำ 28/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - ถอนการประมูล 7% 4,280 0 D
**หมายเหตุ ถอนประมูล|จดทะเบียน 29กพ.2555
1- 367 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 GLX M 2.5 07 06 ผธ-3807 ชลบุรี ดำ 27/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 394,919 90,000 1,926 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 368 HONDA CR-V 2.0 E I-VTEC A 2.0 10 09 กน-4503 สุราษฎร์ธานี ขาว 23/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 170,545 259,000 7% 4,815 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 369 TOYOTA TIGER CAB 5L SGL M 3.0 01 บธ-8201 ระยอง เทา 10/09/2554 อ/ว/CD/ม/ABS/ 293,979 70,000 2,140 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 370 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ผย-5074 ขอนแก่น เทา 11/04/2560 อ/ว/CD/ 227,451 110,000 7% 1,926 0 C
1- 371 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E PRE M 2.5 13 13 บห-2571 อุบลราชธานี เทา 07/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 138,057 260,000 7% 4,815 0 D
1- 372 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.5 GL M 2.5 06 บม-8479 ประจวบคีรีขันธ์ ฟ้า 16/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 230,682 90,000 3,210 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
1- 373 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 08 ผจ-3195 อุบลราชธานี เทา 24/04/2561 อ/ว/CD/ม/ 470,042 170,000 2,140 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 374 TOYOTA ALTIS 1.6 J A 1.6 04 ษย-8133 กรุงเทพมหานคร เทา 09/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 208,474 60,000 7% 3,210 107 D
1- 375 TOYOTA ALTIS 1.8 E A 1.8 11 11 กม-7509 ขอนแก่น ขาว 27/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 162,108 140,000 7% 4,280 0 C
1- 376 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 13 13 ผก-7267 นครศรีธรรมราช ดำ 29/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 76,917 273,000 7% 4,815 0 C
1- 377 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 12 12 กน-4917 อุบลราชธานี ฟ้า 29/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 79,831 80,000 7% 4,815 0 C
1- 378 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS-CVT A 1.2 12 12 1กฎ-3640 กรุงเทพมหานคร เทา 04/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 53,614 130,000 7% 1,926 0 C
1- 379 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID A 2.5 14 14 3กบ-7246 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 113,036 514,000 7% 3,000 2,140 107 C
1- 380 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS Z PRESTIGE (AT) A 2.5 12 12 กง-605 ชัยนาท ดำ 28/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 88,088 345,000 7% 3,210 0 C
1- 381 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G A 3.0 09 09 ฌฟ-8792 กรุงเทพมหานคร เทา 09/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 250,975 240,000 7% 2,675 107 C
1- 382 HONDA BRIO 1.2 S I-VTEC M 1.2 12 12 กฉ-3601 ตรัง เทา 08/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 309,652 160,000 4,815 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 383 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 03 03 บธ-6257 สกลนคร เขียว 21/03/2561 อ/ว/CD/ม/ - 110,000 2,675 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ ลงเล่มแล้ว
1- 384 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กพ-7065 กรุงเทพมหานคร เทา 16/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 136,728 262,000 7% 3,000 2,140 107 C
1- 385 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 04 ยก-3414 นครราชสีมา เทา 24/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 404,751 70,000 7% 3,210 107 D
1- 386 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บจ-9356 หนองบัวลำภู เทา 14/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 269,091 ถอนการประมูล 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 387 NISSAN ALMERA 1.2 V CVT A 1.2 12 12 ฆล-5669 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 263,295 95,000 7% 1,070 0 C
**หมายเหตุ โครงการรถคันแรก ปลดล๊อค45วัน
1- 388 CHEVROLET AVEO 1.6 A 1.6 11 10 กม-2711 ขอนแก่น ขาว 23/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 307,359 50,000 4,280 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รายเซ็นในชุดโอนไม่เหมือนกัน|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 389 TOYOTA CAMRY 2.4 A 2.4 03 วร-174 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ - 110,000 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 390 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 E/PRE M 3.0 06 06 สน-9021 กรุงเทพมหานคร เทา 02/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 213,098 150,000 7% 4,815 0 C
1- 391 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 16 16 5กร-7483 กรุงเทพมหานคร เทา 25/11/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 87,471 182,000 2,500 2,140 0 1605.00 C
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 392 MERCEDES-BENZ VITO A 2.1 14 13 ฮย-9921 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 111,909 820,000 7% 0 C
1- 393 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E PRE M 2.5 14 13 บย-2612 กาญจนบุรี ดำ 15/01/2562 อ/ว/ม/ABS/ 112,579 260,000 7% 2,675 0 C
1- 394 TOYOTA FORTUNER 2.8 V 4WD (AT) NAVI A 2.8 16 15 5กน-7823 กรุงเทพมหานคร เทา 22/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 96,202 942,000 2,500 2,140 0 1605.00 C
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน
1- 395 HONDA CITY 1.5 A 1.5 05 05 ศฮ-4820 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 264,038 50,000 3,210 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว
1- 396 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.5 GL M 2.5 07 06 ตศ-3465 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 30/03/2562 อ/CD/ 325,512 90,000 1,926 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 397 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 10 10 กจ-7456 ฉะเชิงเทรา ขาว 09/09/2561 อ/ว/ม/ABS/ 160,316 240,000 7% 2,675 107 C
1- 398 MG MG5 1.5 D A 1.5 17 16 ขม-5479 นครราชสีมา ขาว 06/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 40,271 243,000 7% 1,926 107 D
1- 401 MITSUBISHI LANCER 1.5 GLXI M 1.5 96 กฉ-8528 นครศรีธรรมราช เขียว 06/05/2563 อ/CD/ 607,909 10,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัตรประชาชนผู้โอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|เคยติดแก๊สถอดอุปกรณ์ออกแล้ว|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช ค่า ดนก. 50%
1- 402 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB A 2.5 99 บบ-917 นครศรีธรรมราช เขียว 22/10/2562 อ/ม/ก/ 279,239 35,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ 1 ชุด|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
1- 403 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 98 ผข-4634 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน 09/03/2562 อ/CD/ม/ก/ 222,661 40,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัตรประชาชนผู้โอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
1- 404 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 393,275 36,000 7% 0 5000.00 D
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
1- 405 TOYOTA COROLLA 1.5 A 1.5 97 กร-2912 นครศรีธรรมราช เขียว 25/02/2562 อ/CD/ม/ก/ 331,989 20,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ 1 ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
1- 406 HONDA CIVIC A 1.6 97 กร-9176 สุราษฎร์ธานี เทา 03/06/2562 อ/ว/ม/ก/ 263,513 30,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
1- 407 MITSUBISHI GRANDIS 2.8 GLS 4WD M 2.8 00 กธ-58 กระบี่ แดง-เทา 31/07/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 325,081 70,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
1- 408 TOYOTA SOLUNA 1.5 SLI M 1.5 02 กพ-5709 ชลบุรี น้ำเงิน 27/06/2562 อ/CD/ม/ก/ 280,396 60,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี
1- 409 FORD RANGER DOUBLECAB 2.9 XLT (AT) A 2.9 02 กล-6139 สงขลา น้ำเงิน 18/02/2560 อ/CD/ม/ก/AB 165,708 35,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVATมีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนหมดอายุ)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
1- 410 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 ขก-2069 ชลบุรี ดำ 04/11/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 257,276 230,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ 1 ชุด|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ร้อยเอ็ด
1- 411 FORD RANGER DOUBLECAB A 2.9 01 ขน-837 สงขลา แดง-น้ำตาล 01/05/2562 อ/ว/ม/ 198,317 60,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ต่อขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สงขลา
1- 412 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 13 12 บษ-7693 จันทบุรี ดำ 26/07/2562 อ/ว/ม/ 147,205 190,000 7% 2,140 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(คัสซีมีการตัดต่อดัดแปลง)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
1- 413 TOYOTA CAMRY 2.2 SEG A 2.2 00 ษจ-9478 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 261,202 35,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVATมีชุดโอนฯ1ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สกลนคร
1- 414 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 97 บท-1746 นครศรีธรรมราช เทา 23/07/2563 อ/ว/ม/ 356,122 35,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ 2 ต่อ|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
1- 415 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 Z VGS PRESTIGE M 3.0 13 12 กธ-3042 ลพบุรี เทา 21/02/2557 อ/ว/ม/ก/ABS/ 144,609 320,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.เพชรบูรณ์
1- 416 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 04 04 กฉ-3058 สุราษฎร์ธานี ดำ 11/05/2555 อ/CD/ม/ก/ 273,810 50,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
1- 417 ISUZU FX23NZPF รถ 10 ล้อ (ดั๊ม) M 97 82-6345 สุราษฎร์ธานี ขาว-เขียว 31/03/2561 อ/ค 801,211 670,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
1- 418 TATA XENON SINGLE CAB Giant 2.2 M 2.2 12 12 บม-9998 ร้อยเอ็ด ขาว 17/09/2556 อ/ว/CD/ก/ค 202,807 50,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 419 FORD FIESTA 1.5 Sport A 1.5 14 12 ขฉ-5304 สงขลา แดง 04/02/2560 อ/ว/ม/ABS/AB 113,514 100,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
1- 420 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Z M 2.5 11 11 บม-389 กาญจนบุรี น้ำตาล 28/11/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 236,302 260,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดอายัด-ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณี ตช0022.34|3820 ลว.6พค.58 วันที่หนังสืออายัด2|6|58 ฝ่ายทะเบียนรถ|สภ.เมืองกาญจนบุรี ข้อหาไม่ชำระค่าปรับ |ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ราชบุรี
1- 421 NISSAN TIIDA 1.6 G A 1.6 08 08 กง-3944 พัทลุง ขาว 02/09/2555 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 325,253 90,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ตรัง
1- 422 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 07 07 กจ-1933 ตรัง ดำ 18/07/2554 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 215,422 180,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ตรัง
1- 423 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 ศฮ-4618 กรุงเทพมหานคร เทา 14/09/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 191,500 140,000 7% 107 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
1- 424 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVT-I M 2.7 09 08 ฮต-1588 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 869,357 210,000 7% 107 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ราชบุรี
1- 425 MITSUBISHI - รถบรรทุก 6 ล้อ 115 แรงม้า M - 07 82-5940 เพชรบูรณ์ เขียว 25/10/2560 อ/ก/ 386,426 250,000 7% 107 C
**หมายเหตุ แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 ธันวาคม 2559|กรณีรถติดประกอบการผู้ประมูลได้ดำเนินการยกเลิกประกอบการเองในทุกกรณี|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.เพชรบูรณ์
1- 426 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS1 M 2.5 12 ผธ-1454 ขอนแก่น น้ำตาล 27/09/2556 อ/ก/ 157,069 200,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น