กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-11-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3931 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 08/07/2563 อ/ว/CD/ 182,416 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J21
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 002 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 กร-6442 ภูเก็ต เทา 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ - รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 003 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9698 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 101,391 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 D 2J11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 004 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3920 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 08/07/2563 อ/ว/CD/AB 190,615 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 005 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6796 กรุงเทพมหานคร เทา 19/02/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 108,439 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 006 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2406 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 79,414 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 007 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2427 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 87,591 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J08
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 008 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2388 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 142,284 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 009 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC A 2.0 14 14 3กต-2083 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 91,247 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 010 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กง-1758 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 91,232 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 011 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กข-9012 กรุงเทพมหานคร เทา 07/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 96,701 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J05
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 012 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2404 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 83,668 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 013 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กผ-7632 กรุงเทพมหานคร เทา 05/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 136,478 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 014 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-4833 กรุงเทพมหานคร เทา 17/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 93,861 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 015 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3922 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 08/07/2563 อ/ว/CD/AB 173,317 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 016 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9667 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 112,803 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 017 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9703 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB - รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 018 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9738 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 102,146 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 019 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9671 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/ 101,305 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 020 HONDA CIVIC A 12 กล-146 อุบลราชธานี 14/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 128,559 ถอนการประมูล 7% 0 I 2J4
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 021 NISSAN CEFIRO 2.0 A 2.0 01 ภร-6727 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 15/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 84,073 40,000 7% 1,070 0 - 2L09
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|เปลี่ยนไมล์และคอนโซลหหน้ารถเลขไมล์ไม่ตรง
3- 028 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 ฮย-6585 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 45,963 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 029 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Z VGS M 1.9 18 18 7กท-8138 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 22/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 63,156 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 030 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (NAVI) AB/ABS M 3.0 14 14 3กท-2914 กรุงเทพมหานคร เทา 22/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 75,870 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ| รับSD-CARDที่ฝ่ายทะเบียน
3- 031 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-2425 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 126,867 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 032 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9661 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 129,932 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 033 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9702 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 102,842 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 D 2L14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 034 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 A 2.0 12 11 กบ-3189 อุดรธานี น้ำตาล 09/08/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 170,685 264,000 7% 4,815 0 C 2L13
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
3- 041 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.4 18 18 กพ-3521 กาญจนบุรี ดำ 16/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 27,878 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 C 2F27
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กท-4444 กาญจนบุรี| รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,516
3- 042 TOYOTA CAMRY 2.0 G (Extremo) NAVI (AB/ABS) A 2.0 18 18 งธ-891 ชลบุรี ดำ 26/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 25,743 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 B 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 3,036
3- 043 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G ROCCO (4WD) NAVI (AB/ABS) A 2.8 18 18 ขร-7666 นครราชสีมา ดำ 09/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 42,447 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 I 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 6,334
3- 044 TOYOTA ALTIS 1.8 E-CVT (AB/ABS) A 1.8 17 17 กษ-3164 สุราษฎร์ธานี ดำ 31/08/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 43,541 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 C 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,571
3- 046 TOYOTA SIENTA 1.5 V-CVT (AB/ABS) A 1.5 18 18 7กม-3266 กรุงเทพมหานคร เทา 16/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 17,618 รอราคาอนุมัติ 107 C 2F23
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,709
3- 047 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 19 18 ขษ-8033 นครราชสีมา เทา 08/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 48,202 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 B 2F22
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 048 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS A 2.4 18 18 กจ-4858 นครนายก ดำ 28/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 33,887 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 C 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 049 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS A 2.4 18 18 7กฬ-124 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 29,592 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 B 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 050 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 บต-6670 นครนายก ขาว 13/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 47,540 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 C 2F19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 051 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 18 18 บม-3349 เพชรบุรี ดำ 24/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,876 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 052 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S-CVT PLUS (AB/ABS) A 1.2 19 18 กธ-5781 กระบี่ เทา 25/01/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 12,362 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 053 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 2ฒผ-4507 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/02/2563 อ/ว/CD/ก/ 11,513 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 C 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 054 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 15 15 กจ-3137 ปัตตานี เทา 10/02/2562 ABS/AB 99,288 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 D 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 5,314
3- 055 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 บต-8007 นครนายก ขาว 30/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 12,340 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 B 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 056 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 ยจ-9703 นครราชสีมา ขาว 19/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 78,789 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม
3- 057 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 15 15 กบ-2966 ลพบุรี ขาว 21/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 335,232 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 058 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 16 กท-4302 บุรีรัมย์ ส้ม 12/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 55,243 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 059 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 8กต-4831 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 23,299 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 060 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 บษ-6899 ลำปาง ขาว 18/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 44,404 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 I 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ตู้บรรทุกทำความเย็น (ตัวรถเปลี่ยนเป็นเพลาเดิม|ถอดตู้ออกแล้ว)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องการโอน / ค่าภาษีค้างชำระ 1,667
3- 061 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 ยง-8947 นครราชสีมา ขาว 01/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 51,228 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม
3- 062 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 7กค-8665 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 56,844 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 I 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีแผ่นเพลท ระบุรายละเอียดตัวรถ|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 063 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 3กฮ-212 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,456 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 C 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 064 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 16 บบ-5473 พิจิตร เทา 27/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 62,178 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 C 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 065 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE NAVI (AB/ABS) M 2.4 16 15 บม-1973 ชัยภูมิ เทา 12/04/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 53,384 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน
3- 066 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (4WD) AB/ABS M 2.4 16 15 บบ-3071 ภูเก็ต ขาว 08/07/2563 อ/ว/ม/ABS/ 80,126 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 067 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 14 14 กจ-9445 กาฬสินธุ์ ดำ 09/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 70,135 ถอนการประมูล 4,280 107 C 2F13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,495
3- 068 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 17 บพ-9728 เพชรบุรี เทา 09/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 209,139 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม ตัวรถจริงเปลี่ยนเป็นเพลาเดิมแล้ว
3- 069 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 งธ-6824 เชียงใหม่ ขาว 18/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 29,699 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 070 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กธ-9118 กรุงเทพมหานคร แดง 01/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,034 ถอนการประมูล 1,070 107 C 2H13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 071 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 ขน-6122 ชลบุรี ขาว 16/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 133,266 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 072 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 กย-9058 สุราษฎร์ธานี เทา 02/07/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 217,906 รอราคาอนุมัติ 23,005 107 C 2H13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,129
3- 073 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 12 บม-2539 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 11/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 99,596 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2I13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 074 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 13 13 บบ-8934 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำตาล 28/11/2562 อ/CD/ม/ก/AB 291,230 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ
3- 075 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 13 13 ฒห-3232 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/06/2562 อ/CD/ก/ 344,447 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,102
3- 081 TOYOTA AVANZA A 1.5 13 13 4กส-1938 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 176,236 264,000 7% 2,675 214 C 2D11
3- 082 NISSAN NAVARA SINGLE CAB M 2.5 17 17 ยค-7629 นครราชสีมา ขาว 30/11/2562 อ/ว/CD/ก/ค 66,858 198,000 7% 2,675 107 D 2C11
3- 083 MG MG6 A 1.8 16 14 5กย-3436 กรุงเทพมหานคร เทา 02/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 48,687 222,000 7% 2,140 107 C 2B11
3- 084 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.5 09 08 บธ-6173 สระแก้ว เทา 12/05/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ค 367,661 90,000 7% 2,675 107 D 2A11
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|หม้อน้ำรั่ว
3- 085 TOYOTA YARIS A 1.5 07 06 กจ-7845 สระแก้ว เทา 27/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 164,388 132,000 7% 2,140 107 C 2D11
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
3- 086 NISSAN ALMERA A 1.2 17 17 ขข-5671 ระยอง แดง 19/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 28,018 252,000 7% 2,140 107 C 2C11
3- 087 CHEVROLET SONIC A 1.6 16 14 กจ-8997 สุโขทัย เทา 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 86,237 194,000 7% 2,140 107 C 2C11
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน หลัง
3- 088 TOYOTA AVANZA A 1.3 05 05 กท-1658 สกลนคร ดำ 20/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 255,846 52,000 7% 2,140 107 4280.00 C 2B11
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เกียร์ชำรุด
3- 089 MG GS A 2.0 17 16 กต-9526 บุรีรัมย์ ส้ม-ดำ 22/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 88,652 424,000 7% 2,675 107 C 2A11
3- 090 NISSAN MARCH M 1.2 18 18 7กพ-1438 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/06/2562 อ/ก/AB 35,281 154,000 7% 2,140 107 C 2D10
3- 091 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.7 14 13 ผม-4237 ขอนแก่น เทา 28/01/2562 อ/ว/CD/ 146,195 88,000 7% 2,140 107 I 2D10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|ติดแก๊ส LPG ยังไม่ลงเล่ม
3- 092 FORD RANGER OPEN CAB M 2.5 12 11 ฒฒ-9563 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 127,112 160,000 7% 2,140 214 C 2D12
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 093 TOYOTA VIOS M 1.5 04 กธ-895 ระยอง ดำ 30/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 278,568 86,000 7% 2,140 107 D 2C12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม|ปรับแต่งเครื่องยนต์
3- 094 MAZDA 3 A 1.6 09 08 ขก-2455 ระยอง ขาว 26/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 177,649 150,000 7% 2,140 107 C 2C12
3- 095 NISSAN ALMERA M 1.2 13 12 กย-7600 ระยอง ขาว 21/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 61,249 118,000 7% 2,140 214 C 2D12
3- 096 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 15 15 ผข-5203 ระยอง ดำ 03/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 44,605 260,000 7% 2,140 107 D 2C12
3- 097 SUZUKI CIAZ M 1.2 18 18 กฉ-4425 หนองคาย ขาว 29/08/2562 อ/ว/CD/ก/ 11,641 200,000 7% 2,140 107 B 2C12
3- 098 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M 2.8 17 15 กค-8779 ตราด น้ำเงิน 03/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 98,364 558,000 7% 2,140 107 C 2B12
3- 099 HONDA JAZZ M 1.5 07 06 กท-9737 ระยอง ขาว 04/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 214,417 74,000 7% 2,140 107 4280.00 D 2A12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
3- 100 ISUZU GRAND ADVENTURE M 3.0 01 กฉ-3394 จันทบุรี น้ำตาล 04/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 339,360 60,000 7% 2,140 107 D 2F12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
3- 101 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 04 บน-5300 จันทบุรี เขียว 24/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 326,017 84,000 7% 2,140 107 D 2F12
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะแคปหลัง|ไดร์สตาร์ทชำรุด
3- 102 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB M 2.2 13 13 บฉ-4746 ตราด ดำ 04/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 136,912 202,000 7% 2,140 214 D 2G12
3- 103 CHEVROLET CRUZE A 1.6 12 12 ขก-4563 ระยอง ดำ 01/06/2562 อ/ว/ม/ ไมล์ชำรุด 102,000 7% 2,140 214 6420.00 U
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้|ระบบไฟมีปัญหา|จอดริมบ่อ
3- 110 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 06 บล-5579 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 06/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 143,239 180,000 7% 1,926 0 C 2H17
3- 111 NISSAN TIIDA 1.6 S A 1.6 09 09 ฌห-3569 กรุงเทพมหานคร เทา 18/08/2561 186,172 90,000 7% 910 0 C 2H16
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 112 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 I-TEQ A 3.0 08 07 ฒข-973 กรุงเทพมหานคร เทา 20/01/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 218,709 178,000 7% 1,284 0 I 2H16
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง|เลขตัวรถ,เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ลงเล่ม|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 113 HONDA CITY ZX 1.5 A I-DSI M 1.5 06 05 7กพ-103 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 06/01/2562 อ/ว/CD/ก/ 198,657 90,000 7% 4,280 0 C 2H15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 114 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กค-3151 กรุงเทพมหานคร เทา 11/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 222,119 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 I 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 115 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 GLX M 2.5 18 18 ฒน-8866 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 7,143 270,000 7% 0 I 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกเเละจดหมายเลขใหม่เอง|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(865) ตัวรถ(407)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 116 NISSAN ALMERA 1.2 VL-CVT A 1.2 13 12 2กล-9109 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 26/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - ถอนการประมูล 7% 2,996 107 C 2H17
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ยางล้อหน้าซ้ายแตกไม่มียางอะไหล่
3- 117 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G PRE NAVI (AT) A 3.0 14 14 ขพ-4140 ชลบุรี ดำ 14/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 145,132 280,000 7% 0 I 2H16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มี sd-card
3- 118 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AB/ABS) M 3.0 14 13 ฮย-6379 กรุงเทพมหานคร เทา 10/02/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 172,349 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2H16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 119 MAZDA BT-50 DOUBLE CAB 2.5 M 2.5 07 06 กท-2096 ฉะเชิงเทรา ดำ 02/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 192,620 100,000 7% 107 C 2H15
3- 120 TOYOTA COROLLA M 1.6 03 6กฎ-2802 กรุงเทพมหานคร เขียว 31/05/2561 อ/ว/CD/ม/ 249,788 10,000 7% 0 D 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ 1 ชุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(348)ตัวรถ(717)|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.06) ค่า ดนก. 50%
3- 122 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 12 12 ฆฮ-3159 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 167,559 250,000 2,500 0 C 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 123 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID (AB/ABS) A 2.5 14 13 3กน-1486 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 183,771 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2H15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 124 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 CALIBRE LE M 2.5 14 13 1ฒฌ-5571 กรุงเทพมหานคร เทา 16/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 161,305 ถอนการประมูล 7% 107 C 2H14
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 125 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตง-9491 กรุงเทพมหานคร เทา 28/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 233,124 126,000 7% 4,815 0 D 2G17
3- 126 VOLVO S 80 A 2.3 03 5กษ-1539 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,175 40,000 1,605 0 I 2G17
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่เห็นเลขเครื่อง|เร่งไม่ขึ้น
3- 127 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 15 14 ผฉ-4514 ระยอง ขาว 17/02/2562 อ/ว/CD/AB 74,090 270,000 7% 2,140 0 D 2G12
3- 128 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กช-8271 กรุงเทพมหานคร แดง 07/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 152,985 255,000 7% 3,500 1,070 107 I 2G11
**หมายเหตุ ตอกเลขเครื่องยนต์มาใหม่ โดยกรมขนส่งผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง
3- 129 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กฒ-9464 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 168,959 255,000 7% 3,500 1,070 107 C 2G11
3- 130 BMW 325I A 2.5 08 07 5กต-9533 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 169,628 320,000 7% 2,140 0 C 2G10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 131 TOYOTA YARIS 1.5 E A 1.5 10 10 กค-4482 ยโสธร ขาว 27/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 380,730 177,000 7% 4,815 0 C 2G10
3- 132 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT A 1.2 17 16 งข-7317 ชลบุรี ขาว 12/01/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 73,231 280,000 7% 2,140 0 D 2G09
3- 133 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 07 06 ชฎ-437 กรุงเทพมหานคร เทา 26/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 311,142 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 D 2G08
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
3- 134 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 07 07 งน-2554 ชลบุรี เทา 06/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 126,153 150,000 7% 2,140 0 C 2F07
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
3- 135 HONDA JAZZ 1.5 S I-DSI M 1.5 05 กต-7516 ระยอง เทา 17/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 441,878 100,000 7% 2,140 0 C 2F07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 136 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE (AT) A 3.0 12 12 1กจ-2678 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 86,055 353,000 7% 2,675 0 C 2F06
3- 137 MAZDA 2 1.5 SEDAN A 1.5 13 13 กฉ-1608 สุรินทร์ ดำ 25/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 88,065 170,000 7% 4,280 0 C 2F06
3- 138 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DID M 2.5 11 11 กล-9845 นครศรีธรรมราช ขาว 03/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 220,578 200,000 7% 4,280 0 D 2F05
3- 139 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 06 06 บษ-3780 จันทบุรี เขียว 03/10/2561 อ/ว/CD/ 383,906 80,000 7% 2,140 0 I 2F05
**หมายเหตุ คัสซีขวาช่วงกลางล่างผุ
3- 140 TOYOTA ALTIS 1.8 E CVT (AB/ABS) A 1.8 14 14 3กพ-3279 กรุงเทพมหานคร เทา 11/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 314,432 262,000 7% 3,000 2,140 107 C 2F04
3- 141 TOYOTA INNOVA A 2.0 14 14 3กภ-2033 กรุงเทพมหานคร เทา 22/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 77,224 356,000 7% 3,000 2,140 107 C 2G12
3- 142 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 14 14 3กย-6061 กรุงเทพมหานคร เทา 20/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 197,206 262,000 7% 3,000 2,140 107 D 2G11
3- 143 ISUZU D-MAX CAB 4 V Cross 3.0 Z VGS PRESTIGE NAVI (AT) A 3.0 13 13 2กฆ-5305 กรุงเทพมหานคร เทา 16/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 275,439 ถอนการประมูล 7% 3,500 2,140 107 C 2G11
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มี sd-card
3- 144 SUZUKI SWIFT 1.2 GL M 1.2 13 12 กท-5503 ราชบุรี ขาว 14/03/2562 อ/ว/AB 143,690 160,000 7% 2,675 0 C 2G10
3- 145 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DI-D M 2.5 12 12 ผผ-5985 ชลบุรี เทา 15/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 110,596 230,000 7% 2,140 0 D 2G09
**หมายเหตุ มีรอยเชื่อมคัสซีซ้ายช่วงซุ้มล้อหน้า
3- 146 NISSAN FRONTIER DOUBLECAB 2.5 AX-L M 2.5 07 06 กน-3625 ขอนแก่น เทา 07/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 188,435 120,000 7% 4,815 0 D 2G09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 147 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 12 12 ผย-3520 นครราชสีมา เทา 24/07/2562 อ/CD/ม/ก/ 272,325 320,000 7% 4,280 0 D 2G08
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 148 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 กง-5932 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 28/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 262,147 210,000 7% 3,210 0 D 2F07
3- 149 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVT-I M 2.7 08 ฮย-4097 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/11/2560 อ/ว/ 856,497 300,000 7% 0 I 2F7
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเลิกใช้รถตามม.79)|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|แผ่นเพลทฉีกขาด
3- 150 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (AT) A 3.0 11 10 กฉ-8861 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 17/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 532,820 240,000 7% 3,210 0 C 2F06
3- 151 HONDA BRIO 1.2 V CVT A 1.2 11 11 ขค-3784 ระยอง เขียว 28/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 107,349 170,000 7% 2,140 0 D 2F05
3- 152 TOYOTA VIOS A 1.5 07 07 ขง-9611 สงขลา เทา 15/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 345,731 140,000 7% 5,885 0 C 2F05
3- 153 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 กร-8102 ขอนแก่น เทา 24/07/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 321,217 180,000 7% 4,280 0 D 2F04
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 154 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 15 13 ผฉ-3563 ระยอง ดำ 21/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 31,343 360,000 7% 2,140 0 C 2F4
3- 155 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD A 3.0 14 13 2กว-5104 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ - รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 D 2J12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 156 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT A 1.2 13 13 2กน-1350 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 05/09/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 113,501 140,000 7% 0 C 2J12
3- 157 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 12 12 ฒภ-9932 กรุงเทพมหานคร เทา 21/11/2561 อ/ว/ 271,205 190,000 7% 2,675 0 C 2J11
3- 158 HONDA CITY 1.5 SV I-VTEC A 1.5 09 08 ฎก-2134 กรุงเทพมหานคร เทา 21/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 170,000 7% 0 D 2J10
3- 159 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 14 3กย-6076 กรุงเทพมหานคร เทา 20/10/2563 อ/ว/CD/AB 208,821 178,000 7% 3,000 2,140 107 C 2J10
3- 160 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 08 08 ฌจ-107 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 04/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 206,214 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C 2J09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 161 TOYOTA AVANZA 1.5 G A 1.5 13 13 2กท-1143 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 178,813 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 D 2J09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
3- 162 TOYOTA FORTUNER 2.7 V (เบนซิน) A 2.7 08 08 ฌฐ-3579 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 306,440 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 D 2J08
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 163 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 13 13 กษ-2687 ขอนแก่น น้ำตาล 17/05/2561 อ/ว/CD/ม/AB 151,886 160,000 7% 4,280 0 I 2J07
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นเพลท
3- 164 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 E/PRE M 3.0 08 08 ขจ-6375 นครราชสีมา ดำ 24/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 339,450 270,000 7% 2,675 0 C 2J07
3- 165 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER M 2.2 13 12 8กษ-8374 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 05/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 124,598 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C 2J06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง
3- 166 NISSAN NAVARA DOUBLECAB CALIBRE 2.5 SE (SV) M 2.5 12 12 ขจ-1210 ชลบุรี ดำ 31/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 136,094 223,000 7% 1,926 0 D 2J05
**หมายเหตุ ซ่อมคัสซีซ้ายตอนหน้า
3- 167 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กฮ-2487 กรุงเทพมหานคร เทา 20/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 88,603 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 168 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 13 13 4กณ-7721 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 218,779 190,000 7% 1,070 0 D 2J12
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 169 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 12 1กด-7450 กรุงเทพมหานคร เทา 02/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 171,818 240,000 7% 1,926 0 C 2J11
3- 170 TOYOTA ALTIS 1.8 G CVT (AB/ABS) A 1.8 14 14 3กท-4925 กรุงเทพมหานคร เทา 23/07/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 267,252 280,000 7% 3,000 2,140 107 D 2J11
3- 171 MAZDA 3 1.6 A 1.6 08 07 3กช-2077 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 223,364 100,000 7% 1,070 0 C 2J10
**หมายเหตุ ไม่มีเลขเครื่อง
3- 172 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) A 1.2 13 12 2กด-9489 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/10/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 140,748 150,000 7% 1,926 0 C 2J10
3- 173 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT (AB/ABS) A 1.6 14 14 3กผ-7685 กรุงเทพมหานคร เทา 05/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 30,314 262,000 7% 3,000 2,140 107 C 2J09
3- 174 CHEVROLET CRUZE 1.8 A 1.8 12 11 6กฐ-2660 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 150,418 150,000 7% 1,070 0 C 2J09
3- 175 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 151 แรงม้า M - 10 10-4051 ชลบุรี ขาวเขียวฟ้า 30/09/2562 อ/ว/CD/ก/ 333,352 220,000 7% 1,070 0 C 2J08
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว(ระบุหน้าจดทะเบียน)
3- 176 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT (AB/ABS) A 1.6 14 14 3กข-3019 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 206,533 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 177 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT A 1.2 14 13 กฉ-8391 มหาสารคาม ขาว 27/02/2560 อ/ว/ม/ABS/AB 90,434 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 I 2J07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(รถติดอายัด หมายเลขตัวรถมีร่องรอยแก้ไข)
3- 178 TOYOTA ALTIS 1.8 G CVT (AB/ABS) A 1.8 14 14 3กฉ-9647 กรุงเทพมหานคร เทา 21/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 236,956 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 179 HONDA JAZZ A 1.5 09 09 กษ-4192 ชลบุรี ดำ 13/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 332,426 250,000 3,210 0 D 2J05
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 180 FORD FIESTA A 1.5 14 13 ขร-4162 เชียงใหม่ ดำ 27/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 135,515 ถอนการประมูล 7% 1,926 107 C 2J05
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 181 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3467 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 07/07/2563 อ/ว/CD/AB 191,931 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2J04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 182 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 13 13 8กฒ-1098 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 127,612 250,000 7% 0 I 2D12
**หมายเหตุ ทำแผ่นเพลทมาใหม่|โมเดลที่แผ่นเพลทไม่ตรงกับตัวรถ
3- 183 MAZDA 2 1.5 ELEGANCE A 1.5 12 11 ขง-621 ชลบุรี ขาว 22/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 113,695 180,000 7% 2,140 0 D 2C12
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิก
3- 184 TOYOTA ALTIS 1.8 E CVT A 1.8 14 14 3กพ-8642 กรุงเทพมหานคร เทา 17/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 183,723 300,000 7% 3,000 2,140 107 C 2C12
3- 185 HONDA CIVIC 1.8 E i-VTEC A 1.8 14 14 3กร-1606 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 134,486 346,000 7% 3,000 2,140 107 D 2D10
3- 191 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-5428 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 99,081 695,000 7% 107 C 2L21
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 192 CHEVROLET CAPTIVA A 2.0 11 10 กธ-6491 ฉะเชิงเทรา เทา 15/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 223,812 200,000 7% 107 C 2L21
3- 193 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 14 14 3กฉ-8506 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 18/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 196,119 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 C 2L20
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 194 TOYOTA FORTUNER M 3.0 09 09 กค-5777 ชัยภูมิ เทา 19/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 310,323 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C 2L19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 195 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AB/ABS) M 3.0 14 13 ฮย-6277 กรุงเทพมหานคร เทา 05/02/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 177,171 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 196 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7216 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 175,137 รอราคาอนุมัติ 7% 6,420 0 2140.00 I 2L18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดของตัวรถ
3- 197 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6578 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 103,884 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 D 2L17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 198 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 1ฒง-3866 กรุงเทพมหานคร เทา 06/03/2563 อ/ว/CD/ม/AB 323,486 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 I 2L16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ซ่อมคัสซีขวาช่วงซุ้มล้อหน้า
3- 199 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB GL 2.5 DID M 2.5 14 14 บจ-6674 สมุทรสงคราม ขาว 16/06/2558 อ/ว/CD/ 215,720 ถอนการประมูล 7% 107 I 2L16
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวถังเป็นสนิม ผู้ประมูลได้ดนก.แก้ไขเอง
3- 200 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.5 GL M 2.5 15 14 ผข-3014 เพชรบูรณ์ ขาว 08/05/2563 อ/ว/CD/ 256,723 155,000 7% 0 C 2L15
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒท-3692 กรุงเทพมหานคร|
3- 201 TOYOTA YARIS 1.5 E A 1.5 07 06 กธ-8270 ลพบุรี ดำ 26/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 213,409 ถอนการประมูล 7% 107 C 2L14
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 202 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S VGS M 1.9 18 18 7กล-8735 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 20/08/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 64,615 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 203 TOYOTA COMMUTER HIROOF 151 แรงม้า VVTI M - 13 15-5962 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 31/03/2557 อ/ว/CD/ก/ 545,088 190,000 7% 1,926 0 D 2L21
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 204 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/AB 207,540 80,000 7% 9,095 0 I 2L20
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 205 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 12 12 ฆฮ-5618 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 123,304 315,000 2,500 0 I 2L20
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีแผ่นเพลท|มีรอยเชื่อมคัสซีซ้าย
3- 206 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AB/ABS) M 3.0 14 13 ฮย-8461 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 221,522 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 207 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE (SV) M 2.5 12 12 ผข-1914 สุราษฎร์ธานี เทา 28/06/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 267,938 ถอนการประมูล 7% 4,815 0 C 2L18
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 208 TOYOTA VIGO CAB 3.0 G M 3.0 08 08 ถฎ-1338 กรุงเทพมหานคร เทา 02/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 386,684 180,000 7% 0 D 2L17
3- 209 ISUZU MU-X 2.5 VGS CD (AB/ABS) A 2.5 15 14 4กข-3017 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 167,276 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|สีไม่ตรง|ไม่มีเบาะนั่ง2แถวหลัง
3- 210 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 1กว-1068 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 12/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 100,659 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|สีไม่ตรง ผู้ซื้อดำเนินการเเก้ไขเอง
3- 211 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (VN) M 2.5 14 14 1ฒฌ-9736 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าน้ำเงิน 30/07/2563 อ/ว/CD/AB 128,817 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 212 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 14 14 1ฒฌ-3505 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 07/07/2563 อ/ว/CD/AB 226,097 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ
3- 213 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S VGS M 1.9 18 18 7กล-8690 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 20/08/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 55,069 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C 2L14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 214 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 11 11 กษ-1090 ระยอง เทา 31/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 164,527 220,000 7% 2,140 0 D
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 215 TOYOTA LEXUS ES300 A 3.0 95 95 4กท-5105 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/10/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 129,269 50,000 7% 0 C 2G16
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 216 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 2กด-6561 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 90,837 86,000 7% 1,926 107 D
3- 217 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กง-3924 กรุงเทพมหานคร เทา 25/03/2563 อ/ว/ม/ABS/ 103,251 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 218 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กม-2307 กรุงเทพมหานคร เทา 18/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 58,742 517,000 7% 107 C 2F07
3- 219 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 151 แรงม้า M - 12 10-2097 ปทุมธานี ขาว-แดง 31/12/2562 อ/ม/ก/ 313,515 240,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)|เเจ้งยกเลิก ม.79แล้ว|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว(ระบุหน้าจดทะเบียน)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 220 BMW 323IA A 2.4 01 ชว-7172 กรุงเทพมหานคร เทา 19/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 157,859 100,000 7% 1,070 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
3- 221 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 151 แรงม้า M - 10 14-8139 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 30/06/2563 อ/ว/CD/ก/ 779,350 220,000 7% 1,070 0 I 2E
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว(ระบุหน้าจดทะเบียน)|แผนเพลทขาดชำรุด
3- 222 TOYOTA ALTIS 1.6 J A 1.6 10 09 ฎณ-2103 กรุงเทพมหานคร เทา 02/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 295,573 150,000 7% 1,070 0 D 2E
3- 223 TOYOTA CAMRY 2.4 G A 2.4 09 07 6กบ-8501 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 457,732 200,000 7% 1,070 0 C 2E21
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.10)
3- 224 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 2ฒฉ-5699 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว 21/11/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 106,629 300,000 7% 1,605 0 C 2J16
3- 225 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 14 14 บว-3677 สุพรรณบุรี ขาว 25/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 57,300 220,000 7% 2,996 0 C 2L17
3- 226 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 149,350 168,000 7% 1,070 0 C 2L11
3- 227 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 11 10 ผจ-9468 ระยอง ขาว 09/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 271,742 220,000 7% 2,140 0 C 2K10
3- 228 MITSUBISHI LANCER 1.5 GLXI M 1.5 96 กฉ-8528 นครศรีธรรมราช เขียว 06/05/2563 อ/CD/ 607,909 10,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัตรประชาชนผู้โอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|เคยติดแก๊สถอดอุปกรณ์ออกแล้ว|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช ค่า ดนก. 50%
3- 229 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 98 ผข-4634 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน 09/03/2562 อ/CD/ม/ก/ 222,661 40,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัตรประชาชนผู้โอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
3- 230 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB A 2.5 99 บบ-917 นครศรีธรรมราช เขียว 22/10/2562 อ/ม/ก/ 279,239 35,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ 1 ชุด|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
3- 231 TOYOTA COROLLA 1.5 A 1.5 97 กร-2912 นครศรีธรรมราช เขียว 25/02/2562 อ/CD/ม/ก/ 331,989 20,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ 1 ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
3- 232 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 97 บท-1746 นครศรีธรรมราช เทา 23/07/2563 อ/ว/ม/ 356,122 35,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ 2 ต่อ|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
3- 233 TOYOTA CAMRY 2.2 SEG A 2.2 00 ษจ-9478 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 261,202 35,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVATมีชุดโอนฯ1ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สกลนคร
3- 234 FORD RANGER DOUBLECAB A 2.9 01 ขน-837 สงขลา แดง-น้ำตาล 01/05/2562 อ/ว/ม/ 198,317 60,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ต่อขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 235 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 ขก-2069 ชลบุรี ดำ 04/11/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 257,276 230,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ 1 ชุด|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ร้อยเอ็ด
3- 236 FORD RANGER DOUBLECAB 2.9 XLT (AT) A 2.9 02 กล-6139 สงขลา น้ำเงิน 18/02/2560 อ/CD/ม/ก/AB 165,708 35,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVATมีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนหมดอายุ)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 237 TOYOTA SOLUNA 1.5 SLI M 1.5 02 กพ-5709 ชลบุรี น้ำเงิน 27/06/2562 อ/CD/ม/ก/ 280,396 60,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี
3- 238 MITSUBISHI GRANDIS 2.8 GLS 4WD M 2.8 00 กธ-58 กระบี่ แดง-เทา 31/07/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 325,081 70,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 239 HONDA CIVIC A 1.6 97 กร-9176 สุราษฎร์ธานี เทา 03/06/2562 อ/ว/ม/ก/ 263,513 30,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 240 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 13 12 บษ-7693 จันทบุรี ดำ 26/07/2562 อ/ว/ม/ 147,205 190,000 7% 2,140 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(คัสซีมีการตัดต่อดัดแปลง)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 241 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 393,275 36,000 7% 0 5000.00 D
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น