กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-10-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 19 กฉ-1097 ยโสธร ขาว 18/04/2563 อ/ว/ก/ABS/AB 7,331 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 19 กษ-2074 พิษณุโลก เทา 12/03/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 16,168 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT A 1.2 18 18 7กฬ-6585 กรุงเทพมหานคร เทา 05/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 23,083 รอราคาอนุมัติ 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 19 กย-3533 สระบุรี แดง 11/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 13,357 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 18 8กณ-7916 กรุงเทพมหานคร เทา 25/02/2563 อ/CD/ก/ 5,754 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 18 งบ-1645 ชลบุรี เทา 04/01/2563 อ/CD/ม/ก/ 17,641 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT AB/ABS A 1.2 18 18 งธ-8204 เชียงใหม่ ขาว 03/08/2562 ว/ม/ก/ABS/AB 32,911 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT A 1.2 19 18 กธ-6660 เพชรบุรี ดำ 06/06/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 18,267 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 18 กจ-6458 นครนายก แดง 20/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 4,478 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV A 1.2 18 18 7กบ-8799 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/12/2562 อ/ว/ม/ก/AB 30,805 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 S-CVT A 1.2 19 18 กว-8984 พระนครศรีอยุธยา ขาว 27/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 21,130 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT AB/ABS A 1.2 19 18 ขข-5464 ภูเก็ต แดง 04/02/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 16,311 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 15 14 4กฉ-1811 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/04/2559 อ/ว/ม/ 183,024 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 18 18 ขก-4349 ภูเก็ต เทา 26/04/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 30,483 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS M 1.5 14 13 2กฮ-4674 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/02/2558 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 110,465 รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 17 16 งข-8158 ชลบุรี ขาว 23/01/2561 61,073 รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 18 18 7กผ-5743 กรุงเทพมหานคร เทา 20/06/2562 อ/CD/ก/ 10,917 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 14 กล-5916 ภูเก็ต ดำ 03/02/2559 อ/ว/ม/ก/AB 202,164 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA ALTIS A 1.8 14 14 3กร-8027 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/11/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 37,316 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT A 1.2 18 17 7กบ-4493 กรุงเทพมหานคร แดง 12/06/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 4,953 รอราคาอนุมัติ 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 13 กย-2980 สุราษฎร์ธานี ขาว 03/01/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 82,879 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 13 13 2กบ-9066 กรุงเทพมหานคร เทา 19/09/2562 ว/CD/ม/ก/ABS/AB รอราคาอนุมัติ 10,165 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA SPORT RIDER 3.0 A 3.0 99 ขท-9124 ขอนแก่น น้ำเงิน-เทา 23/05/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 193,290 60,000 4,815 107 I 2E11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|ไม่มีเบาะตอนกลางและแถวหลัง
3- 9999 HONDA CITY 1.5 SV I-VTEC A 1.5 09 08 กต-6243 สกลนคร แดง 08/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 208,778 177,000 7% 4,815 107 C 2G14
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|กุญแจรีโหมดชำรุดสตาร์ทเครื่องไม่ได้
3- 9999 CHEVROLET ZAFIRA 2.2 Sport A 2.2 02 กง-2043 สตูล ดำ 23/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 40,000 7% 5,885 107 I 2H16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(296)ตัวรถ(194)ไม่มีใบเปลี่ยนเครื่องให้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง
3- 9999 HONDA CITY ZX 1.5 A I-DSI A 1.5 06 05 กย-2437 ระยอง ดำ 20/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 300,538 80,000 2,140 107 I 2E09
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด|จอดลานล้าง
3- 9999 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 19 18 งพ-9983 ชลบุรี ขาว 30/05/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 25,130 228,000 7% 1,926 107 C 2H14
3- 9999 HONDA CITY 1.5 E-V-AT VTEC (AS) A 1.5 04 ศฉ-8039 กรุงเทพมหานคร เทา 01/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 266,441 80,000 1,926 107 I 2F09
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 9999 FORD FIESTA 1.6 Sport A 1.6 11 11 ญพ-7091 กรุงเทพมหานคร แดง 06/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 168,959 120,000 4,280 107 I 2E07
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|มีใบเปลี่ยนชื่อ|จอดริมบ่อ
3- 9999 HONDA CIVIC 1.7 LXI M 1.7 01 กท-5763 ปราจีนบุรี เทา 27/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 238,424 50,000 2,675 107 I 2H15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด|ไม่มีใบเปลี่ยนชื่อ|เคยติดแก๊สมา แจ้งยกเลิกเเล้ว
3- 9999 NISSAN MARCH 1.2 VL CVT A 1.2 11 11 ญบ-7708 กรุงเทพมหานคร เขียว 14/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 212,017 145,000 7% 1,070 0 D 2E07
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง มีใบเปลี่ยนเครื่อง
3- 9999 CHEVROLET SONIC 1.4 LTZ A 1.4 13 13 1กล-5017 กรุงเทพมหานคร เทา 07/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 107,230 130,000 107 I 2G16
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 9999 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VTEC A 2.4 13 13 2กพ-5619 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/10/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 210,511 500,000 7% 0 C 2G15
3- 9999 MG MG3 1.5 X A 1.5 16 15 5กฆ-8252 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 22/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 67,832 220,000 7% 107 C 2E11
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 19 18 บล-5432 บุรีรัมย์ เทา 15/01/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 10,187 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M 2.4 19 18 กธ-8161 ร้อยเอ็ด ขาว 02/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 15,753 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA FORTUNER A 2.4 19 18 8กฉ-4811 กรุงเทพมหานคร เทา 04/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 12,868 รอราคาอนุมัติ 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 18 18 ผก-5207 เพชรบูรณ์ เทา 19/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 38,941 รอราคาอนุมัติ 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 19 19 ยข-1376 ชลบุรี ขาว 28/05/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 278 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 19 19 ยข-1377 ชลบุรี ขาว 28/05/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 34 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 19 19 ยข-1375 ชลบุรี ขาว 28/05/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 672 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 19 19 ยข-1379 ชลบุรี ขาว 28/05/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 281 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 19 19 ยข-1378 ชลบุรี ขาว 28/05/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 742 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA FORTUNER 2.4 V 4WD (AT) NAVI A 2.4 19 18 8กฌ-5927 กรุงเทพมหานคร ดำ 16/01/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 29,497 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS PRE M 2.4 18 18 2ฒท-8442 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,085 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.4 18 18 ผฉ-7374 อุบลราชธานี ขาว 20/08/2562 อ/ว/CD/ก/คABS/AB 111,249 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS PRE M 2.4 18 18 บน-224 พัทลุง เทา 08/11/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 21,999 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A 2.4 18 18 กจ-5434 นครนายก เทา 08/11/2562 อ/CD/ม/ก/ 39,773 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS AB/ABS M 2.4 19 18 ผต-2785 อุบลราชธานี ขาว 04/02/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 9,533 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E AB/ABS M 2.4 19 18 2ฒบ-3234 กรุงเทพมหานคร เทา 16/01/2563 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 52,272 รอราคาอนุมัติ 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 18 18 ผจ-7866 นครปฐม ดำ 18/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 21,950 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS PRE M 2.4 18 18 2ฒน-2812 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 48,117 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 15 15 บษ-2932 เพชรบูรณ์ เทา 27/04/2559 อ/ว/ABS/ 126,734 รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 18 17 2ฒฌ-769 กรุงเทพมหานคร เทา 22/01/2562 อ/CD/ม/ 39,374 รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER M 2.4 17 15 2ฒฆ-3149 กรุงเทพมหานคร เทา 21/07/2561 อ/ว/ก/ABS/AB 119,500 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M 2.4 17 17 กต-4763 กำแพงเพชร เทา 28/04/2561 อ/ว/ม/ABS/ 23,375 รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 17 16 บร-9084 ฉะเชิงเทรา เทา 16/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 72,712 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 16 15 ผว-6153 ชลบุรี ดำ 19/01/2560 อ/ว/ม/ABS/ 57,479 รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA FORTUNER 2.8 18 17 งท-6654 ชลบุรี ขาว 22/05/2562 52,213 รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 บฉ-6444 นราธิวาส ขาว 30/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 257,935 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.4 17 16 1ฒฬ-5054 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/01/2561 อ/ว/ม/ABS/ 87,437 รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 16 16 ขพ-5886 นครราชสีมา ขาว 26/09/2560 63,207 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 14 14 ผก-2344 อุบลราชธานี ขาว 02/06/2558 อ/ว/ 62,129 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 9999 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LTZ Z71 (AT) A 2.8 15 15 4กว-1852 กรุงเทพมหานคร เทา 04/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 133,115 345,000 7% 4,815 107 C 2G15
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EXL 2.5 DI M 2.5 09 10-2298 พัทลุง ฟ้า-ขาว 30/06/2562 อ/ว/ - 80,000 7% 4,815 107 D 2H16
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|เสริมแหนบ|จอดลานล้าง
3- 9999 NISSAN NAVARA SINGLE CAB 2.5 XE M 2.5 08 08 บล-2750 นครปฐม เทา 08/04/2560 อ/CD/ก/ 462,619 100,000 2,675 0 C 2H13
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 i-TEQ (ABS) M 3.0 05 05 บจ-7124 พัทลุง เทา 30/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 790,151 100,000 7% 5,885 107 I 2G14
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 12 12 บห-2051 ระยอง เทา 11/12/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 117,547 190,000 2,140 107 I 2E06
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด||สีไม่ตรง|ไม่มีแผ่นเพลท|รถติดอายัด ตช0017(รย).9(12)|2995 ลว.22|7|2562 สภ.อ.บ้านค่าย สาเหตุไม่ชำระค่าปรับจากตำรวจ|ไม่มีใบอนุญาต|038-641764
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บจ-9563 พังงา เทา 17/06/2562 อ/ว/CD/ม/ - 90,000 7% 4,815 107 I 2H17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ ลงเล่ม||ลักษณะไม่ตรง
3- 9999 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB M 2.5 19 19 บม-2148 กระบี่ ขาว 10/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 6,993 300,000 7% 4,815 107 C 2H17
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ถฉ-7608 กรุงเทพมหานคร เทา 21/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 325,007 180,000 7% 0 C 2F04
**หมายเหตุ เสริมแหนบ
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (AT) A 3.0 05 05 สฉ-2239 กรุงเทพมหานคร เทา 25/10/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 173,332 220,000 7% 0 C 2F07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 DI M 3.0 04 ณค-3196 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 26/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 160,956 130,000 107 I 2E09
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 9999 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒฎ-382 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/09/2563 อ/ว/CD/ก/AB 201,172 220,000 7% 2,500 2,140 0 3745.00 D 2I28
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G 4WD (NAVI) M 2.8 15 15 4กธ-7902 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 57,585 450,000 7% 2,500 2,140 0 3745.00 C 2I28
**หมายเหตุ ไม่มี SD-CARD
3- 9999 TOYOTA C-HR A 1.8 ชุดจด2912 - เทา อ/ว/ม/ 18,675 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 I
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-5962 นครราชสีมา| รวมVAT
3- 9999 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 13 13 2กฒ-2390 กรุงเทพมหานคร แดง 15/07/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 146,127 300,000 7% 107 C 2E10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 9999 TOYOTA CAMRY 2.0 09 08 ฌบ-478 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 05/01/2559 - รอราคาอนุมัติ 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊ส ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน)
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 13 12 1กอ-9859 กรุงเทพมหานคร เทา 16/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 92,799 รอราคาอนุมัติ 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 E/CNG A 1.6 10 10 ฎฬ-2006 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2556 อ/ว/ม/ABS/ 226,891 200,000 7% 0 D 2H16
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E/MT M 1.5 06 06 7กธ-8540 กรุงเทพมหานคร เทา 17/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 417,506 60,000 1,926 107 I 2H15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 9999 HONDA CITY 1.5 LXI M 1.5 00 กข-5607 พังงา น้ำตาล 08/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 422,486 30,000 4,815 107 I 2H15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนไม่ชัด|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
3- 9999 DFM MINI TRUCK 1.3 M 1.3 12 12 ฒธ-2821 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/06/2559 อ/ว/CD/ 142,130 40,000 7% 1,070 107 856.00 C 2E11
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จอดลานล้าง