กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 28-08-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 15 14 3กอ-4976 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 97,740 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F28
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 002 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 บห-4629 ราชบุรี ขาว 21/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 101,884 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย เพลาลอย / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 003 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 14 13 กร-4031 ภูเก็ต ขาว 05/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 81,042 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 5,698
3- 004 TOYOTA ALTIS 1.6 E (AB/ABS) A 1.6 13 13 2กญ-9501 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 243,038 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,100
3- 005 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 15 13 4กช-6254 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/05/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 47,612 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 006 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 ผฉ-8013 สุราษฎร์ธานี ดำ 13/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,219 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,071
3- 007 TOYOTA CAMRY 2.0 G EXTREMO (AB/ABS) A 2.0 15 14 กจ-8885 พัทลุง ขาว 27/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 166,960 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2F24
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 008 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 14 13 กง-9787 เลย ขาว 11/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F23
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 009 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AT) AB/ABS A 2.4 18 17 2ฒญ-7328 กรุงเทพมหานคร เทา 13/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 21,607 รอราคาอนุมัติ 107 C 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 010 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (4WD) AB/ABS M 2.8 17 17 ยข-7272 นครราชสีมา ขาว 21/11/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 56,478 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดทะเบียนใหม่ตามระเบียบการขนส่ง
3- 011 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J-VN (AB) M 2.5 16 15 บน-2255 อุตรดิตถ์ เทา 06/01/2563 อ/ว/CD/ก/ 237,349 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 D 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|เสริมแหนบ ลงเล่ม|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดทะเบียนใหม่ตามระเบียบการขนส่ง
3- 012 TOYOTA REVO SMART CAB 2.8 G (4WD) NAVI (AB/ABS) M 2.8 16 16 บพ-603 กระบี่ เทา 29/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 72,807 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 17 บล-3238 ลพบุรี ดำ 05/01/2563 ว/CD/ม/ก/คABS/AB 59,356 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 B 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 014 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 16 ผห-5842 ชลบุรี เทา 17/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 64,943 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 B 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,364
3- 015 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD NAVI (AB/ABS) A 2.8 17 17 2กฉ-3377 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 20/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 39,522 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดทะเบียนใหม่ตามระเบียบการขนส่ง / ค่าภาษีค้างชำระ 5,920
3- 016 TOYOTA AVANZA 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 14 13 1กว-1415 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 94,930 รอราคาอนุมัติ 107 C 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 017 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (AB/ABS) A 1.5 13 12 1กภ-425 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 207,259 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 018 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กน-1312 กรุงเทพมหานคร เทา 18/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 35,956 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 B 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 019 TOYOTA ALTIS 1.8 E (AB/ABS) A 1.8 13 13 กธ-9096 ลพบุรี ขาว 12/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 88,133 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 020 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผค-6777 นครสวรรค์ เทา 27/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 11,694 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 B 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม
3- 021 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 บษ-2721 ลำปาง เทา 22/11/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 166,328 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 022 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB/ABS) A 1.5 13 13 ขค-5707 นครราชสีมา ขาว 01/05/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 90,369 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 D 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 023 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE TRD (AT) AB/ABS A 2.4 16 16 1ฒจ-8999 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 24,853 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 024 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผฉ-1757 ระยอง ขาว 17/07/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 49,537 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 025 TOYOTA SIENTA 1.5 V-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 กน-8328 กาญจนบุรี ขาว 24/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 40,546 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 B 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 026 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 ขธ-2121 นครราชสีมา เขียว 28/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 23,556 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 B 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดทะเบียนใหม่ตามระเบียบการขนส่ง
3- 027 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 13 2กษ-6643 กรุงเทพมหานคร แดง 07/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 47,398 รอราคาอนุมัติ 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,162
3- 030 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) A 2.4 19 19 ผก-8880 เพชรบูรณ์ ขาว 20/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 13,501 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 B 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 031 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J 4WD (AB/ABS) M 2.8 17 15 2ฒฆ-4815 กรุงเทพมหานคร เทา 27/07/2562 อ/ว/CD/คABS/AB 69,815 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,364
3- 032 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT AB/ABS A 1.2 16 16 กร-761 อุบลราชธานี ขาว 07/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 49,453 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,339
3- 033 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT DUAL (AB/ABS) A 1.6 17 17 กธ-330 ตรัง ดำ 31/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 44,283 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 034 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 13 13 กร-2504 ภูเก็ต น้ำตาล 13/12/2557 อ/ว/CD/ก/AB 75,264 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G15
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 035 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 6กษ-5411 กรุงเทพมหานคร เทา 18/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 46,633 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 B 2G15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 036 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS (4WD) AB/ABS M 2.4 18 18 ผก-5144 เพชรบูรณ์ เทา 14/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 13,559 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 B 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 037 TOYOTA VIOS 1.5 EXCLUSIVE-CVT (AB/ABS) A 1.5 16 16 กท-2820 สกลนคร ขาว 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 60,264 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 038 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผค-4881 นครสวรรค์ เทา 20/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 41,424 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 B 2G15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 039 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 18 บท-8555 ชัยนาท ขาว 13/02/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 10,498 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 B 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 040 TOYOTA VIOS 1.5 E-CVT DUAL (AB/ABS) A 1.5 16 16 ขอ-8751 ชลบุรี ขาว 14/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 58,729 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 C 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 041 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 16 16 ผว-8407 ชลบุรี เทา 08/03/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 135,242 รอราคาอนุมัติ 107 C 2F13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,113
3- 042 TOYOTA YARIS 1.5 RS (AB/ABS) A 1.5 13 13 กย-7082 ภูเก็ต ขาว 12/07/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 119,125 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 043 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J-VN (AB) M 2.5 15 14 บพ-4350 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 31/03/2561 อ/ว/CD/AB 85,803 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 2,331
3- 044 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผฉ-5832 อุบลราชธานี ขาว 25/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 53,581 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 B 2H13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,071
3- 045 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 13 กพ-5277 พิษณุโลก ฟ้า 20/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 122,711 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2H13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,574
3- 046 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 กท-7283 เพชรบุรี ขาว 16/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 49,437 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C 2I13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 047 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 14 14 บบ-4521 เลย เทา 04/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 32,868 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2J13
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 048 TOYOTA ALTIS 1.8 ESPORT-CVT (Option) AB/ABS A 1.8 17 17 กต-9659 สุรินทร์ ขาว 09/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 80,619 ถอนการประมูล 4,280 107 C 2J13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,118
3- 049 TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID HV High CVT (NAVI) AB/ABS A 1.8 18 18 7กผ-1068 กรุงเทพมหานคร เทา 15/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 13,957 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 050 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 7กค-7981 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 31/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 39,562 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,558
3- 051 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE TRD (ABS) M 2.5 13 13 บห-4778 เชียงราย ขาว 04/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 275,913 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C 2F13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 052 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 บม-4044 เลย เทา 30/04/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 11,375 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 B 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,092
3- 053 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 13 13 ขม-1812 เชียงใหม่ เทา 15/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 82,081 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,330
3- 054 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กต-688 ชุมพร ขาว 02/05/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 28,116 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 B 2H13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 055 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT DUAL (AB/ABS) A 1.5 17 16 5กว-9481 กรุงเทพมหานคร เทา 11/01/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 89,179 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2I13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,551
3- 056 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 G/PRE (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.4 17 17 ขม-9814 สงขลา เทา 11/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 75,432 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 C 2I13
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,964
3- 057 TOYOTA REVO SMART CAB 2.8 G/PRE NAVI (AB/ABS) M 2.8 16 15 บย-7535 ศรีสะเกษ ดำ 13/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,493 ถอนการประมูล 2,140 107 C 2J13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 1,082
3- 058 TOYOTA FORTUNER 2.7 V เบนซิน (AB/ABS) A 2.7 09 08 กข-9459 สระแก้ว เทา 18/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 381,861 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 I 2J13
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีแผ่นเพลท ระบุรายละเอียดของตัวรถ|ติดแก๊สLPG |แซสซีมีรอยตัดเชื่อม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 059 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 กจ-3508 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 29/04/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 28,900 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 060 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 16 บร-8638 ลพบุรี เทา 06/02/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 30,417 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 061 TOYOTA VIOS 1.5 E-MT (AB/ABS) M 1.5 14 13 กจ-4963 พัทลุง ขาว 24/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 133,163 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 062 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB/ABS) A 1.5 14 13 กฉ-107 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำตาล 23/07/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 93,919 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,355
3- 063 TOYOTA ALTIS 1.8 TRD (AB/ABS) A 1.8 13 13 กจ-1100 ชุมพร ขาว 30/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 110,113 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2J05
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดทะเบียนใหม่ตามระเบียบการขนส่ง
3- 076 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 13 13 2กย-6812 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 70,042 329,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 077 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 13 2กก-6639 กรุงเทพมหานคร เทา 26/04/2563 อ/CD/ม/ABS/AB 5,146 402,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 082 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตง-9491 กรุงเทพมหานคร เทา 28/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 233,124 126,000 7% 4,815 0 D 2G17
3- 083 VOLVO S 80 A 2.3 03 5กษ-1539 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,175 40,000 1,605 0 I 2G16
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่เห็นเลขเครื่อง|เร่งไม่ขึ้น
3- 084 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 12 11 ฆข-1359 กรุงเทพมหานคร เทา 01/02/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 141,154 170,000 7% 1,926 107 C 2G15
3- 085 NISSAN MARCH 1.2 E M 1.2 10 10 กม-5243 ลพบุรี ดำ 08/06/2562 อ/ว/CD/ม/AB 145,494 140,000 7% 1,926 107 C 2G15
3- 086 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 13 13 3กร-6511 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 100,704 150,000 7% 1,926 107 C 2G14
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
3- 087 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 15 13 3กอ-9722 กรุงเทพมหานคร แดง 03/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 70,346 200,000 7% 1,926 107 C 2G14
3- 088 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 ผษ-8370 ชลบุรี เทา 27/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 622,562 220,000 7% 2,140 0 I 2H15
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง|ดัดแปลงกล่อง ECU
3- 089 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 13 2กอ-3534 กรุงเทพมหานคร เทา 17/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 65,858 270,000 7% 2,140 0 C 2H14
3- 090 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 13 13 2กฆ-3538 กรุงเทพมหานคร เทา 15/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 323,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 091 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (PLUS) M 2.5 12 12 บษ-6155 ระยอง ดำ 29/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 162,801 220,000 7% 1,926 0 I 2H16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 092 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 06 05 ตฐ-4609 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 442,676 115,000 7% 1,070 0 C 2H16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง
3- 093 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ยก-5766 ชลบุรี เทา 14/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 279,109 240,000 7% 2,140 0 C 2H15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 094 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 ฌฌ-761 กรุงเทพมหานคร เทา 14/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 182,358 260,000 7% 2,140 0 D 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 095 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กค-8721 กรุงเทพมหานคร เทา 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 206,466 285,000 7% 3,500 1,070 107 C 2H14
3- 096 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DI-D A 2.5 08 08 3กค-1839 กรุงเทพมหานคร แดง 30/07/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 182,432 150,000 7% 1,926 107 C 2H17
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการชำรุด
3- 097 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE M 2.5 09 09 บว-2976 นครปฐม เทา 11/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 609,214 73,000 7% 1,926 107 I 2H16
**หมายเหตุ แก้ไขซ่อมแซมคัสซี|เป็นสนิมเริ่มผุ|เสริมแหนบ
3- 098 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER M 2.2 13 12 8กษ-8374 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 05/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 124,598 325,000 7% 1,070 0 C 2H16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง
3- 099 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 05 ศต-4651 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 291,040 90,000 7% 1,926 0 C 2H15
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 100 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กค-3151 กรุงเทพมหานคร เทา 11/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 222,119 345,000 7% 1,070 0 2140.00 I 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 101 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 1กว-1068 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 12/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 100,659 229,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|สีไม่ตรง ผู้ซื้อดำเดิดการเเก้ไขเอง
3- 102 TOYOTA COROLLA 1.6 J A 1.6 11 11 กธ-2806 ฉะเชิงเทรา เทา 25/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 189,625 130,000 7% 1,926 107 4815.00 D 2H17
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
3- 103 NISSAN SUNNY NEO SUNNY 1.8 SUPER NEO A 1.8 06 05 สส-7659 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2561 อ/ว/CD/ม/ 301,091 52,000 7% 1,926 107 D 2H17
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 104 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LS A 2.4 08 08 ฌข-2925 กรุงเทพมหานคร เทา 18/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 121,324 140,000 7% 1,926 107 C 2H16
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 105 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 VGS (Z) M 2.5 12 12 ผฉ-2163 อุบลราชธานี เทา 30/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 109,659 290,000 7% 1,926 107 D 2H15
**หมายเหตุ คัสซีซ้ายขวาช่วงล้อหลังเป็นสนิมเริ่มผุ|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 106 TOYOTA FORTUNER 3.0 G 4WD M 3.0 06 06 สล-214 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 29/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 190,000 7% 1,926 107 D 2H15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง
3- 107 HONDA CIVIC 1.7 VTIE A 1.7 05 กธ-8633 ลพบุรี ดำ 15/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 296,658 99,000 7% 1,926 107 C 2H14
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการชำรุด
3- 108 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Z DDI M 1.9 18 18 7กท-8137 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 22/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 62,752 552,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2g12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 109 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (NAVI) A 3.0 13 13 2กบ-651 กรุงเทพมหานคร เทา 12/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 98,719 594,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 110 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 13 13 2กง-3853 กรุงเทพมหานคร เทา 22/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 22,455 323,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 111 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 15 4กว-7411 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/12/2562 ABS/AB 76,361 252,000 7% 3,000 2,140 107 C 2G10
3- 112 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 15 15 4กฆ-8194 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/03/2563 ABS/AB 126,863 196,000 7% 3,000 2,140 107 D 2G09
3- 113 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 14 3กต-3038 กรุงเทพมหานคร เทา 01/07/2563 ABS/AB 141,427 206,000 7% 3,000 2,140 107 I 2G09
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
3- 114 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กณ-9107 กรุงเทพมหานคร เทา 19/06/2563 ABS/AB 190,119 300,000 7% 3,000 2,140 107 D 2G08
3- 117 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT A 1.2 16 16 5กล-2742 กรุงเทพมหานคร เทา 02/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 96,080 295,000 7% 1,070 0 D 2F06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง
3- 118 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7216 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 175,137 363,000 7% 6,420 0 2140.00 I 2F05
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดของตัวรถ
3- 119 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) M 2.5 14 13 บม-9810 พระนครศรีอยุธยา เทา 19/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 124,188 330,000 7% 1,926 0 I 2F05
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 120 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Z DDI M 2.5 12 11 ยง-3185 นครราชสีมา เทา 27/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 183,115 340,000 7% 107 C 2F04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 121 FORD FIESTA 1.6 A 1.6 11 11 กย-4131 ขอนแก่น ขาว 25/10/2560 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 173,955 110,000 7% 4,280 0 D 2G12
3- 122 NISSAN SYLPHY 1.6 V-CVT A 1.6 13 13 2กท-8716 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 27/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 113,994 280,000 7% 1,070 0 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง
3- 123 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (NAVI) A 3.0 15 15 4กภ-2638 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 96,867 654,000 7% 3,000 2,140 107 C 2G11
**หมายเหตุ (มีSd Card รับหลังประมูลที่ห้องทะเบียน)
3- 124 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.5 07 06 ผฉ-2984 ระยอง น้ำตาล 28/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 201,387 130,000 7% 2,140 0 C 2G10
3- 125 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 14 14 3กถ-5504 กรุงเทพมหานคร เทา 16/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 417,927 336,000 7% 3,000 2,140 107 C 2G12
3- 126 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 14 14 3กย-2933 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/10/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 224,227 336,000 7% 3,000 2,140 107 D 2G11
3- 127 NISSAN TIIDA 1.6 S A 1.6 09 09 ฌห-3569 กรุงเทพมหานคร เทา 18/08/2561 186,172 100,000 7% 910 0 C 2G11
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 128 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 151 แรงม้า M 08 14-3192 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 30/09/2562 889,529 180,000 7% 910 0 D 2H12
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|รถป้ายเหลือง|สีไม่ตรง
3- 129 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 11 11 ญล-1612 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 23/08/2562 อ/ว/CD/ม/ 257,994 230,000 7% 1,070 0 D 2H11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง
3- 130 CHEVROLET CAPTIVA A 2.4 07 07 3กฐ-3277 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/11/2562 ABS/AB 241,360 230,000 7% 910 0 C 2H11
3- 131 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (NAVI) A 3.0 15 15 4กภ-2453 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 59,527 692,000 7% 3,000 2,140 107 C 2H10
**หมายเหตุ (มีSd Card รับหลังประมูลที่ห้องทะเบียน)
3- 132 MAZDA 2 A 1.5 12 12 กฉ-3135 เลย ขาว 25/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 170,058 140,000 7% 1,926 0 I 2H10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|สีไม่ตรง
3- 133 HONDA CITY ZX 1.5 A VTEC A 1.5 08 08 ชร-138 กรุงเทพมหานคร เทา 25/06/2561 อ/ว/CD/ 223,965 59,000 7% 1,926 107 D 2H09
3- 134 TOYOTA YARIS 1.5 E A 1.5 07 07 ชถ-7082 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 263,371 140,000 7% 1,926 107 C 2H08
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง
3- 135 FORD FIESTA 1.5 S A 1.5 12 12 6กร-8219 กรุงเทพมหานคร แดง 31/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 93,140 190,000 7% 1,926 107 C 2G07
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 136 HONDA CIVIC 1.7 VTIL M 1.7 04 กง-1696 สระแก้ว เทา 07/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 492,356 63,000 7% 1,926 107 C 2G07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดอายัด ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณี ตช0017(ตร)694(จร)1039 ลว.13|8|2558 ฝ่ายทะเบียนรถสภ.เขาสมิง ข้อหาไม่ชำระค่าปรับจากตำรวจ(ใบสั่ง)|รถไม่ตรงตามประเภท
3- 137 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 DI M 3.0 04 กจ-2791 ปราจีนบุรี น้ำตาล 25/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 349,547 140,000 7% 1,926 107 C 2G06
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 138 FORD FIESTA A 1.4 11 11 ขค-653 ระยอง ขาว 02/11/2561 อ/ว/CD/ม/ 177,254 140,000 7% 1,926 107 C 2G06
**หมายเหตุ ติดอายัด ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณี ตช0017.94|8917 ลว.30|8|2561 สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ข้อหา ไม่ชำระค่าปรับจากตำรวจ(ใบสั่ง)|ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร|สภ.เมื่องระยอง 038-611-111
3- 139 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ M 3.0 05 05 ณว-9962 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 20/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 282,720 160,000 7% 1,926 107 D 2G05
3- 140 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 10 10 ฎว-8781 กรุงเทพมหานคร เทา 14/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 157,568 210,000 7% 1,926 107 D 2G04
3- 141 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 13 13 2กภ-6132 กรุงเทพมหานคร เทา 14/10/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 69,954 160,000 7% 1,926 107 D 2G04
3- 142 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX/MT M 1.2 12 12 1กญ-7033 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 30/11/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 71,755 150,000 7% 1,926 107 D 2G04
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
3- 143 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บษ-8012 นครศรีธรรมราช ดำ 31/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 327,465 260,000 7% 4,815 0 C 2H12
3- 144 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G AB/ABS (AT) A 3.0 14 14 3กฉ-7089 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 168,861 351,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 145 FORD ESCAPE 3.0 XLT 4WD A 3.0 03 ษก-5054 กรุงเทพมหานคร เขียว 24/06/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 236,738 50,000 7% 4,815 0 I 2H11
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(824) ตัวรถ(358)
3- 146 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กง-7160 กรุงเทพมหานคร เทา 30/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 174,035 285,000 7% 3,500 1,070 107 D 2H10
3- 147 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กค-8760 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 169,619 285,000 7% 3,500 1,070 107 C 2H10
3- 148 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-1869 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 141,044 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 149 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) M 2.5 12 12 ผพ-3527 ชลบุรี เทา 28/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 183,198 340,000 7% 2,140 0 D 2H08
3- 150 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ M 3.0 10 10 บล-6941 จันทบุรี ดำ 15/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 250,221 250,000 7% 2,140 0 C 2H05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
3- 151 FORD FIESTA A 1.5 12 12 7กฒ-7078 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 119,603 85,000 7% 1,926 107 C 2H07
3- 152 HONDA JAZZ 1.5 E VTEC A 1.5 07 07 2กน-3185 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 233,444 160,000 7% 1,926 107 C 2H06
3- 153 HONDA JAZZ 1.2 V I-VTEC A 1.5 11 11 ญฉ-2653 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 150,759 230,000 7% 1,926 107 C 2H06
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 154 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLS 2.5 DI-D M 2.5 13 12 บม-4094 ปราจีนบุรี ขาว 17/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 82,580 270,000 7% 1,926 107 C 2H05
3- 155 CHEVROLET COLORADO S-CAB 2.5 LS M 2.5 10 08 ถม-5842 กรุงเทพมหานคร เทา 10/02/2563 อ/ว/CD/ 372,540 120,000 7% 1,926 107 C 2H04
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม แต่ตัวรถไม่มีอุปกรณ์
3- 156 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 06 06 ตน-1939 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/07/2562 อ/ว/CD/ 224,006 160,000 7% 1,926 107 C 2H07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 157 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS1 M 2.5 11 10 2ฒถ-7221 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 16/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 171,035 220,000 7% 2,140 0 I 2J12
**หมายเหตุ ตอกเพลทมาใหม่
3- 158 TOYOTA FORTUNER M 3.0 09 09 กค-5777 ชัยภูมิ เทา 19/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 310,323 395,000 7% 1,070 0 C 2J11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 159 TOYOTA CAMRY 2.4 Q A 2.4 03 ษค-4715 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 01/08/2562 ABS/AB 462,815 120,000 7% 910 0 C 2J11
3- 160 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กศ-9426 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 103,572 285,000 7% 2,500 2,140 0 C 2J10
3- 161 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒย-5855 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 297,496 285,000 7% 4,000 1,070 107 C 2J10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 162 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LT M 2.5 12 ขก-8391 นครราชสีมา น้ำตาล 04/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 182,118 280,000 7% 1,926 0 I 2J09
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 163 TOYOTA ALTIS 1.8 ESPORT A 1.8 14 14 ขฉ-4568 นครราชสีมา ขาว 01/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 164,365 380,000 7% 5,350 0 D 2J08
3- 165 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT A 1.2 12 12 กบ-4120 จันทบุรี ฟ้า 26/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 159,358 160,000 7% 3,745 0 C 2J07
3- 166 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตฉ-1958 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/11/2562 อ/ว/CD/ 844,254 150,000 7% 1,284 0 C 2J06
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 167 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 07 06 ชฎ-437 กรุงเทพมหานคร เทา 26/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 311,142 200,000 7% 1,070 0 D 2J05
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนฯเอง|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
3- 168 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (VN) A 2.5 14 14 2กส-7485 กรุงเทพมหานคร เทา 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 293,633 346,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J05
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 169 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.2 WILDTRAK A 2.2 13 12 2กค-6585 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 145,621 330,000 7% 1,070 0 C
3- 170 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 207,540 120,000 7% 9,095 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 171 HONDA MOBILIO 1.5 S-CVT A 1.5 15 14 4กภ-8463 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 136,809 330,000 7% 1,926 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 172 MAZDA 2 1.5 1.5 14 13 ขว-7844 นครราชสีมา ดำ 23/05/2562 62,528 223,000 7% 2,675 0 C
3- 173 TOYOTA VIGO SMART CAB PRE 2.5 E M 2.5 13 13 บบ-1506 เลย น้ำตาล 09/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 124,439 337,000 7% 4,815 0 C
3- 174 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 E PRE M 3.0 07 07 กจ-6239 ลพบุรี ดำ 11/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 446,359 208,000 7% 1,926 0 C
3- 176 HONDA JAZZ 1.5 S I-VTEC A 1.5 09 09 กฉ-6348 ลพบุรี ขาว 09/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 187,904 193,000 7% 1,926 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ สนญ.
3- 177 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT A 1.2 13 12 1กล-6718 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 162,418 113,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด,สูญหาย|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สนญ.
3- 178 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 393,275 98,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 179 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 12 10-7759 อุดรธานี ขาว-ส้ม-ฟ้า 30/09/2557 อ/CD/ก/ABS/ - 135,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 180 CHEVROLET COLORADO C-CAB 3.0 LT M 3.0 06 06 งน-9264 ชลบุรี น้ำเงิน 16/06/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 185,835 150,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ชลบุรี
3- 181 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 99 ภก-2513 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/01/2551 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 30,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถขับเคลื่อนไม่ได้ จอดจ.นครศรีธรรมราช|ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี
3- 182 MITSUBISHI TRITON M 2.5 11 11 บน-8889 สุรินทร์ ดำ 16/12/2561 อ/CD/ม/ - 220,000 7% 0 U
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 183 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.5 15 15 บว-5195 พิษณุโลก ดำ 29/07/2562 อ/ก/ 43,175 403,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 184 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.7 12 12 ฆฌ-5392 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 404,150 177,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 185 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 08 08 บพ-6011 กำแพงเพชร น้ำตาล 25/02/2562 อ/CD/ม/ก/ 159,698 183,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ สาขารังสิตคลอง8
3- 186 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 13 13 ผย-5674 ชลบุรี เทา 28/11/2561 อ/CD/ม/ก/ 84,082 213,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-บ้านบึง
3- 187 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (AT) A 3.0 11 11 กฉ-4762 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 11/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 210,090 427,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 188 TOYOTA YARIS A 1.5 09 09 กง-2761 เลย ขาว 26/08/2562 ว/ม/ก/ABS/AB 200,654 177,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.เชียงใหม่
3- 189 HONDA HR-V A 1.8 15 15 ขค-7294 ขอนแก่น เทา 16/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 117,986 480,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
3- 190 NISSAN SYLPHY A 1.6 13 12 กฉ-7343 เลย เทา 21/05/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 233,563 207,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
3- 191 ISUZU D-MAX SPACECAB X-SERIES 2.5 Z VGS M 2.5 14 13 บร-666 ร้อยเอ็ด ดำ 21/03/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 115,692 307,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ร้อยเอ็ด
3- 192 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD A 3.0 05 กจ-3329 มุกดาหาร เทา 25/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 508,385 337,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี
3- 193 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC M 1.5 10 10 กท-748 อุบลราชธานี ดำ 23/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 184,997 153,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี
3- 194 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.2 XLT M 2.2 12 12 กค-9213 ยโสธร ดำ 17/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 216,131 310,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี
3- 195 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS 2.5 GLS M 2.5 09 09 ผจ-9682 อุบลราชธานี เทา 28/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 141,823 173,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี
3- 196 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 กค-1601 ศรีสะเกษ เทา 15/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 267,055 210,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 197 HONDA JAZZ A 1.5 14 14 กล-8697 ระยอง ขาว 20/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 61,080 267,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ระยอง
3- 198 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 13 13 บห-4905 นครสวรรค์ เทา 11/12/2561 อ/CD/ม/ก/ 113,111 303,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครสวรรค์
3- 199 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS Z M 2.5 13 13 กง-5996 เลย ขาว 14/05/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 248,811 367,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
3- 200 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 14 14 กง-314 นครพนม เทา 01/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 127,326 290,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สกลนคร
3- 201 MAZDA 2 A 1.5 11 11 กง-6213 สกลนคร ขาว 03/03/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 116,257 153,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สกลนคร
3- 202 TOYOTA VIOS A 1.5 13 13 กย-1523 ภูเก็ต เทา 21/03/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 55,000 213,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 203 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 2.5 13 13 กย-5457 ภูเก็ต เทา 12/06/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/ 193,042 347,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 204 HONDA CITY 1.5 13 13 ขจ-2365 สงขลา ขาว 29/07/2562 ม/ 313,000 7% 0 U
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 205 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 13 13 ผว-2564 นครราชสีมา ขาว 07/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 159,556 353,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา
3- 206 TOYOTA VIGO CAB M 3.0 13 12 ผข-9046 สุราษฎร์ธานี เทา 12/03/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 125,615 327,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 207 TOYOTA ALTIS M 1.6 13 13 ทข-287 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 13/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/AB 328,924 162,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 208 FORD FIESTA A 1.6 12 12 ฆบ-1572 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 112,026 99,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สมุทรสาคร