กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-06-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 07 06 3กว-4276 กรุงเทพมหานคร เทา 25/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 378,270 ไม่เปิดราคา 107 C 2F28
**หมายเหตุ รวมVAT |เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.10) |เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว / ค่าภาษีค้างชำระ 4,862
3- 002 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 13 2กฮ-3859 กรุงเทพมหานคร เทา 20/02/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 53,145 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 003 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 17 16 บบ-9305 ตรัง ดำ 22/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 87,976 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 004 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 ผจ-7490 เชียงราย ขาว 21/11/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 100,045 ไม่เปิดราคา 4,815 107 D 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 005 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (4WD) AB/ABS M 2.8 17 16 บจ-3980 สตูล ขาว 06/02/2561 อ/ว/CD/ABS/AB 84,309 ไม่เปิดราคา 5,885 107 C 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,997
3- 006 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.4 16 16 5กต-5685 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 118,941 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 5,009
3- 007 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 งต-2536 ชลบุรี เทา 23/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 32,888 ไม่เปิดราคา 1,605 107 B 2F23
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 008 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 14 บร-282 ร้อยเอ็ด เทา 27/02/2563 อ/ว/CD/AB 126,182 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2F21
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 009 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 15 14 บพ-9445 สุรินทร์ เทา 30/01/2562 อ/CD/ก/AB 53,642 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 945
3- 010 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 16 บว-6798 จันทบุรี ดำ 03/04/2563 อ/ว/CD/ก/คABS/AB 66,008 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 011 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 7กส-6198 กรุงเทพมหานคร แดง 21/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 9,659 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2F19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 012 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 บย-4184 มหาสารคาม ดำ 10/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 54,511 ไม่เปิดราคา 1,605 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 18 บล-7157 กาญจนบุรี เทา 23/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 61,035 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ
3- 014 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กต-2139 กาฬสินธุ์ ขาว 25/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 42,017 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 017 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 ขธ-2624 ขอนแก่น ดำ 10/07/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 36,857 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 018 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS (A/T) A 2.4 17 17 2ฒจ-8211 กรุงเทพมหานคร เทา 31/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,649 ไม่เปิดราคา 107 B 2F14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 020 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กฉ-9328 พัทลุง ขาว 15/03/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 34,288 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,231
3- 021 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 5กผ-7119 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 68,553 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 022 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (ABS) A 1.2 15 14 ขว-7164 เชียงใหม่ ขาว 19/02/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 59,908 ไม่เปิดราคา 2,140 107 D 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT| แอร์แบคแตก
3- 023 TOYOTA C-HR 1.8 MID-CVT (AB/ABS) A 1.8 18 18 กน-5879 ฉะเชิงเทรา ขาว 12/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 5,529 ถอนการประมูล 1,926 107 C 2F18
**หมายเหตุ ถอนประมูล||รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,097
3- 024 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) ABABS M 2.8 18 18 บม-3271 เพชรบุรี ขาว 18/10/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 25,164 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 025 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (ABS) M 2.5 13 13 ผต-1727 สงขลา เทา 23/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 171,526 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 026 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI (AT) AB/ABS A 2.4 17 17 6กม-7456 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 78,446 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,919
3- 027 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) A 2.4 18 18 บต-4854 มุกดาหาร ดำ 27/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,600 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 028 TOYOTA VIOS 1.5 S-CVT (AB/ABS) A 1.5 18 18 7กศ-4018 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 17,818 ไม่เปิดราคา 2,675 107 B 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 029 TOYOTA ALTIS 1.8 V-CVT (NAVI) AB/ABS A 1.8 16 16 5กค-1252 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 71,518 ไม่เปิดราคา 107 C 2F13
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 2,181
3- 030 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 บฉ-5542 อำนาจเจริญ ดำ 29/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 56,031 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,445
3- 031 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 บน-4800 ภูเก็ต เทา 30/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 259,505 ไม่เปิดราคา 10,165 107 856.00 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,394
3- 032 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.5 15 14 2ฒณ-3089 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 91,656 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2H13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน
3- 033 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 1ฒญ-6336 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/07/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 60,840 ไม่เปิดราคา 107 D 2F12
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 034 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS A 2.4 18 17 ฌข-226 สุราษฎร์ธานี ขาว 06/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,051 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2F12
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-1679 สุราษฎร์ธานี| รวมVAT|รถป้ายเขียว|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ลูกค้าเดิมเป็นรถยนต์บริการธุรกิจ ทำเรื่องยกเลิกจดทะเบียน หยุดใช้รถ ผู้ประมูลได้ ต้องจดทะเบียนใหม่ ตามเงื่อนไขของขนส่ง|จอดบริเวณห้องบุลคล
3- 035 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 15 14 ขท-1978 นครราชสีมา ขาว 23/03/2563 อ/CD/ก/AB 85,567 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 042 TOYOTA YARIS 1.2 J A 1.2 15 15 4กง-5643 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/03/2563 อ/ว/CD/ 84,704 262,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 043 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 14 13 3กฆ-2923 กรุงเทพมหานคร เทา 18/03/2562 อ/ว/CD/ 71,030 242,000 7% 3,000 2,140 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 044 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 2กฮ-4192 กรุงเทพมหานคร เทา 20/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 124,467 336,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 045 TOYOTA FORTUNER 3.0 V A 3.0 15 15 4กพ-6540 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 94,053 700,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 046 TOYOTA YARIS 1.2 J A 1.2 15 15 4กฆ-8202 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/03/2563 อ/ว/CD/ 123,042 262,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 047 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 13 13 2กฒ-1731 กรุงเทพมหานคร เทา 15/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 129,453 272,000 7% 3,000 2,140 107 D
3- 048 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒท-5332 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/05/2563 อ/ว/CD/ 360,111 224,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 049 MAZDA CX-5 2.2 A 2.2 14 13 3กฒ-3316 กรุงเทพมหานคร เทา 04/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 121,923 448,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 050 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 2กค-6436 กรุงเทพมหานคร เทา 21/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 125,919 336,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 051 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 14 14 3กฉ-9832 กรุงเทพมหานคร เทา 21/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 42,274 262,000 7% 3,000 2,140 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 052 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 2กฮ-3962 กรุงเทพมหานคร เทา 20/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 158,402 336,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 053 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 14 14 3กน-4219 กรุงเทพมหานคร เทา 13/08/2562 อ/ว/CD/ม/ 295,643 300,000 7% 3,000 2,140 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 054 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กภ-7729 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 95,254 346,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 055 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-4880 กรุงเทพมหานคร เทา 19/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 152,544 318,000 7% 3,000 2,140 107 C
3- 061 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC A 2.0 13 13 2กษ-402 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 27/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 100,108 496,000 7% 3,000 2,140 107 C 2G17
3- 063 FORD RANGER DOUBLECAB 2.5 XLT HI-RIDER A 2.5 07 06 กพ-732 นครราชสีมา ดำ 15/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 154,561 121,000 7% 3,745 0 C 2G16
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 064 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 ฆว-4735 กรุงเทพมหานคร เทา 23/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 384,940 232,000 7% 1,070 0 C 2G15
3- 065 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กศ-9421 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 120,996 300,000 7% 2,500 2,140 0 C 2G15
3- 066 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 ญก-3728 กรุงเทพมหานคร เทา 28/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 170,554 227,000 7% 1,070 0 C 2G14
3- 067 HONDA MOBILIO 1.5 RS CVT I-VTEC A 1.5 15 15 4กพ-1305 กรุงเทพมหานคร เทา 02/10/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 173,973 430,000 7% 2,500 2,140 0 C 2G17
3- 068 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 ฎฮ-8110 กรุงเทพมหานคร เทา 20/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 200,258 221,000 7% 1,070 0 C 2G16
3- 069 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC (MT) M 1.5 10 10 กธ-2583 อุดรธานี ดำ 05/08/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 178,975 120,000 7% 4,815 0 D 2G16
3- 070 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตค-9874 กรุงเทพมหานคร เทา 30/08/2559 อ/ว/CD/ 296,215 156,000 7% 1,284 0 C 2G15
3- 071 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (VN) A 2.5 14 14 2กฬ-2517 กรุงเทพมหานคร เทา 28/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 93,249 400,000 7% 2,500 2,140 0 C 2G14
3- 072 TOYOTA ALTIS 1.6 E/CNG A 1.6 10 10 ฎฬ-5929 กรุงเทพมหานคร เทา 25/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 420,510 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 C 2G14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 073 VOLVO S 80 A 2.3 03 5กษ-1539 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,175 60,000 7% 1,605 0 I 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่เห็นเลขเครื่อง|เร่งไม่ขึ้น
3- 075 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VYEC (AS) A 2.4 03 วฮ-8685 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/07/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 87,000 7% 1,712 0 C 2G16
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ วฮ-8635กทม| ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม
3- 076 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตง-9491 กรุงเทพมหานคร เทา 28/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 233,124 153,000 7% 4,815 0 D 2G14
3- 077 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒท-2745 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/05/2562 อ/ว/CD/AB 396,106 230,000 7% 4,000 1,070 107 C 2H16
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 078 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 ฌฌ-761 กรุงเทพมหานคร เทา 14/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 182,358 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 D 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 079 TOYOTA ALTIS 1.6 E/CNG A 1.6 11 11 8กบ-5210 กรุงเทพมหานคร เทา 22/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 393,281 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 C 2H17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 080 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กค-8749 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 119,914 295,000 7% 3,500 1,070 107 C 2H16
3- 082 TOYOTA VIOS A 1.5 15 15 4กค-8761 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 152,716 290,000 7% 3,500 1,070 107 C 2H15
3- 083 TOYOTA VIOS A 1.5 15 15 4กช-8175 กรุงเทพมหานคร เทา 07/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 155,783 290,000 7% 3,500 1,070 107 C 2H17
3- 085 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ถม-2994 กรุงเทพมหานคร เทา 16/09/2560 อ/ว/CD/ 265,463 137,000 7% 4,815 0 I 2H15
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 086 NISSAN MARCH 1.2 V CVT A 1.2 13 13 ขน-4239 ชลบุรี เทา 20/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 85,180 180,000 7% 2,140 0 C 2H14
3- 088 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒย-5855 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 297,496 290,000 7% 4,000 1,070 107 C 2H17
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 089 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒษ-2723 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/04/2562 อ/ว/CD/ 109,750 240,000 7% 2,500 2,140 0 C 2H17
3- 090 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 13 3กจ-8429 กรุงเทพมหานคร เทา 04/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 47,470 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H16
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 091 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 08 08 ฌฌ-6627 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 200,263 146,000 7% 0 C 2H15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 093 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 DID (PLUS) M 2.5 08 07 ผต-6551 นครราชสีมา ดำ 10/01/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 217,564 220,000 7% 3,210 0 C 2H14
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 094 BMW 525IA A 2.4 00 ภม-5231 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 17/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 305,276 120,000 7% 1,070 0 C 2G12
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
3- 095 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ณษ-3886 กรุงเทพมหานคร เทา 29/04/2559 อ/ว/CD/ 296,578 150,000 7% 1,284 0 D 2G11
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 099 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 09 09 ฌฬ-7380 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/09/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 145,834 180,000 7% 1,070 0 C 2G08
3- 101 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E M 3.0 06 05 ตฎ-8227 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 193,503 250,000 7% 1,070 0 C 2F07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 102 HONDA CITY 1.5 E I-DSI A 1.5 03 ษก-1973 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/06/2562 อ/ว/CD/ม/ 208,504 68,000 7% 1,926 107 D 2F07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 104 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G VN M 2.5 14 14 1ฒช-8837 กรุงเทพมหานคร เทา 20/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 206,792 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 1050.00 0 C 2F05
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 105 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 1ฒข-9590 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูส้ม 11/12/2562 อ/ว/CD/ 197,024 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 525.00 0 D 2F05
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|สีไม่ตรง
3- 106 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ตส-8451 กรุงเทพมหานคร เทา 22/06/2562 อ/ว/CD/ 282,216 195,000 7% 2,140 0 C 2F04
3- 108 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 ญก-3726 กรุงเทพมหานคร เทา 28/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 237,587 227,000 7% 1,070 0 C 2G11
3- 112 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 VGS (Z) M 2.5 14 14 กท-6207 จันทบุรี เทา 18/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 132,338 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 I 2G9
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ตัดต่อเลขตัวรถ|ยิงแผ่นเพลทมาใหม่
3- 113 SUZUKI CELERIO 1.0 GL A 1.0 15 14 กค-5863 ตราด เทา 11/06/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 84,711 200,000 7% 3,745 0 C 2G8
3- 114 NISSAN TEANA 200 JK A 2.0 06 06 3กฉ-4593 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 108,000 7% 856 0 I 2G07
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.09)|จ่าย100%รับเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 115 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 12 12 ขง-5379 ระยอง เทา 25/06/2562 อ/ว/CD/ม/AB 112,099 220,000 7% 3,745 0 C 2G06
3- 116 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒษ-1413 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 290,961 290,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G06
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 119 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 บต-2010 ตราด เทา 05/07/2562 อ/ว/CD/ 269,472 160,000 7% 3,745 0 C 2G04
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 120 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 ญก-3731 กรุงเทพมหานคร เทา 28/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 160,145 221,000 7% 1,070 0 C 2G10
3- 124 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒษ-1449 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 127,689 290,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G06
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 125 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 I-TEQ M 3.0 08 07 ฒข-973 กรุงเทพมหานคร เทา 20/01/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 218,709 215,000 7% 1,284 0 I 2G05
**หมายเหตุ เลขตัวรถ,เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ลงเล่ม|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 126 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 3.2 10 09 ฮต-7575 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 166,494 470,000 7% 0 C 2G04
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 127 NISSAN ALMERA 1.2 E-MT M 1.2 12 12 กค-556 หนองบัวลำภู ขาว 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 177,612 105,000 7% 4,815 0 D 2H12
**หมายเหตุ ยางแตก
3- 128 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 207,540 150,000 7% 9,095 0 I 2H11
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ทะเบียนใกล้จะระงับ 12มิย2562|รถยางแตก
3- 134 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 Ddi (S) M 2.5 12 12 ฆจ-9606 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/02/2560 อ/ว/ 84,215 396,000 7% 2,500 2,140 0 C 2H11
3- 135 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 11 11 ฒง-5582 กรุงเทพมหานคร เทา 29/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 174,421 300,000 7% 2,500 2,140 0 C 2H10
3- 136 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9022 กรุงเทพมหานคร เทา 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 52,782 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H12
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 137 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9030 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 150,534 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H11
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 138 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 13 3กจ-8386 กรุงเทพมหานคร เทา 04/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 127,309 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H11
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 139 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9074 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 107,702 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H10
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 140 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9024 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 141,691 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 D 2H10
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 141 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9056 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ - ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H09
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 142 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-8353 กรุงเทพมหานคร เทา 04/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 110,694 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H09
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 143 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 14 ฮร-697 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/05/2563 อ/ว/CD/ 69,074 ไม่เปิดราคา 7% 3,000 0 C 2H08
**หมายเหตุ ค่าโอน 3,000-|รถป้ายฟ้า
3- 144 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9020 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 80,422 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H07
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 145 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 14 ฮร-701 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/05/2563 อ/ว/CD/ 79,597 ไม่เปิดราคา 7% 3,000 0 C 2H06
**หมายเหตุ ค่าโอน 3,000-|รถป้ายฟ้า
3- 146 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9032 กรุงเทพมหานคร เทา 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 71,642 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H06
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 147 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-8406 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 04/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 69,908 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H05
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 148 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-8361 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 04/04/2563 อ/ว/CD/ม/ 45,178 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H05
**หมายเหตุ ค่าโอน 2,500-
3- 149 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 14 ฮร-704 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/05/2563 อ/ว/CD/ - ไม่เปิดราคา 7% 3,000 0 C 2H04
**หมายเหตุ ค่าโอน 3,000-|รถป้ายฟ้า
3- 150 CHEVROLET CAPTIVA A 2.4 08 08 ชฮ-4338 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/03/2557 อ/ว/CD/ม/ 161,061 159,000 7% 856 0 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม
3- 151 TOYOTA YARIS 1.5 G A 1.5 12 12 7กณ-8820 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 64,356 210,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
3- 176 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 12 10-7759 อุดรธานี ขาว-ส้ม-ฟ้า 30/09/2557 อ/CD/ก/ABS/ - 149,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 177 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 393,275 108,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 178 FORD FIESTA A 1.6 12 12 ฆบ-1572 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 112,026 110,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สมุทรสาคร
3- 179 TOYOTA ALTIS M 1.6 13 13 ทข-287 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 13/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/AB 328,924 179,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 180 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DI-D A 2.5 07 07 ฆจ-3914 กรุงเทพมหานคร เทา 22/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 233,281 217,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|สีไม่ตรง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ระยอง
3- 181 ISUZU D-MAX CAB 4 V-CROSS 3.0 Z VGS PRESTIGE (NAVI) M 3.0 13 13 ขจ-5152 นครราชสีมา ส้ม 17/12/2561 ABS/AB 302,971 393,000 7% 0 I
**หมายเหตุ มีการแก้ไขตำแหน่งเลขเครื่องยนต์ แจ้งลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 182 NISSAN ALMERA 1.2 E-MT M 1.2 12 12 1กญ-6872 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/11/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 203,051 127,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สมุทรสาคร
3- 183 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บพ-2918 กาญจนบุรี เทา 01/06/2561 อ/CD/ม/ 269,938 213,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ราชบุรี
3- 184 NISSAN MARCH 1.2 E-MT M 1.2 11 11 กง-429 พัทลุง เทา 04/04/2562 อ/CD/ม/ก/ 49,961 123,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 185 FORD FOCUS A 1.8 06 06 กจ-2038 สระแก้ว ดำ 13/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 269,139 60,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สระแก้ว
3- 186 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 99 ภก-2513 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/01/2551 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 60,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 187 MERCEDES-BENZ - หัวลาก 10 ล้อ 320 แรงม้า M 90 71-8443 สระบุรี ขาว 30/09/2561 527,162 200,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ 25ตค.2560|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 188 SSANGYONG STAVIC A 2.7 08 08 ฮฉ-2184 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/06/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 418,759 250,000 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ชลบุรี
3- 189 MITSUBISHI LANCER 1.8 SEI (LTD) A 1.8 99 กต-3887 เพชรบูรณ์ ดำ 13/01/2562 อ/ม/ก/ 186,825 15,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เพชรบูรณ์
3- 190 TOYOTA COROLLA 1.6 GXI M 1.6 96 กท-6518 สุพรรณบุรี เทา 25/10/2559 อ/ม/ก/ 457,782 10,000 107 U
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อยุธยา ค่า ดนก. 50%
3- 191 CHEVROLET ZAFIRA 1.8 CD A 1.8 02 กต-4955 ปทุมธานี ดำ 08/01/2562 อ/CD/ 20,000 107 U
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 192 TATA XENON M 2.1 12 11 ฒณ-4345 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/02/2561 อ/ว/CD/ก/ 0 25,000 7% 5,350 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด||ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 193 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 0 150,000 7% 5,350 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 194 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 99 บธ-7250 ราชบุรี เทา 01/06/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 387,369 60,000 7% 3,210 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีแบตเตอรี่|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 195 TOYOTA VIGO CAB M 3.0 08 08 บย-1992 ราชบุรี ดำ 09/12/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,048 250,000 7% 3,210 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 196 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 03 บย-8097 ราชบุรี ฟ้า 22/12/2558 อ/ว/CD/ม/ 445,218 110,000 7% 3,210 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 197 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 3.0 04 บบ-3165 ราชบุรี เทา 23/04/2560 อ/ก/ 341,236 80,000 7% 3,210 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 198 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 05 05 บท-2353 เพชรบุรี เทา 26/08/2559 อ/ว/ม/ก/ 173,005 180,000 7% 3,210 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 199 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 11 บล-7012 จันทบุรี ขาว 29/11/2558 อ/ว/CD/ม/ 104,183 120,000 8,025 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 200 TATA XENON M 2.1 10 10 บล-6636 ระยอง ขาว 09/06/2560 อ/CD/ก/ - 70,000 7% 6,420 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ใช้แก๊สCNG เป็นเชื้อเพลิง|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 201 NISSAN SUNNY NEO 1.6 GL NEO M 1.6 03 กฉ-9480 ระยอง น้ำตาล 11/03/2560 ว/CD/ม/ก/ 0 25,000 7% 6,420 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 202 MITSUBISHI LANCER M 1.5 99 ขพ-903 ชลบุรี น้ำตาล 04/06/2557 อ/CD/ม/ก/ - 20,000 7% 5,885 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 203 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 3.0 03 บธ-8345 เพชรบูรณ์ เขียว 12/11/2558 อ/CD/ม/ก/ - 80,000 8,560 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 204 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 03 ปอ-788 กรุงเทพมหานคร เทา 20/08/2560 อ/CD/ม/ก/ - 130,000 8,560 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 205 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB M 2.8 00 บล-155 ชลบุรี เทา 06/01/2559 อ/CD/ม/ก/ 406,120 100,000 7% 5,350 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีแผ่นแพลท|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 206 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI M 1.6 05 กต-8402 พิษณุโลก น้ำตาล 13/01/2558 อ/CD/ม/ก/ 421,660 40,000 8,025 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 207 TOYOTA HIACE M 2.8 96 นข-614 อ่างทอง เขียว 20/03/2555 อ/ม/ 497,622 40,000 7% 5,885 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถป้ายฟ้า|เลขเครื่องไม่ตรง|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 208 HONDA CITY M 1.5 07 07 กต-2436 กำแพงเพชร ดำ 19/09/2560 อ/CD/ม/ก/ 336,452 50,000 7% 8,025 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|คัสซีผุ|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 209 NISSAN - 3.0 DI M 3.0 05 ฮก-5433 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/03/2561 อ/CD/ก/ 290,535 100,000 7% 5,885 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 210 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 03 บย-9780 ระยอง น้ำตาล 28/05/2560 อ/ว/ม/ก/ABS/ 419,032 110,000 7% 5,885 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 211 ISUZU DRAGON EYE SPARK EX 2.5 DI M 2.5 96 บร-9846 กาญจนบุรี ขาว 18/11/2560 อ/ 565,800 60,000 3,210 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|เสริมแหนบไม่ลงเล่ม|เปลี่ยนสีลงเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|เสริมแหนบ|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
3- 212 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 12 12 กว-170 ขอนแก่น ขาว 24/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 74,588 210,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
3- 213 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 15 15 กค-6103 ตราด ขาว 04/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 66,784 453,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ระยอง
3- 214 HONDA CITY 1.5 V-CVT I-VTEC A 1.5 14 14 กจ-2327 นครพนม แดง 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 142,575 317,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สกลนคร
3- 215 MITSUBISHI PAJERO 2.5 GLS 4WD A 2.5 11 11 กค-8396 เลย น้ำตาล 08/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 390,791 347,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
3- 216 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 15 กต-5864 ร้อยเอ็ด ขาว 30/04/2562 อ/ว/ก/AB 64,348 290,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ร้อยเอ็ด
3- 217 HONDA JAZZ 1.5 E-V-AT VTEC A 1.5 07 07 ชล-3815 กรุงเทพมหานคร เทา 09/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 263,096 157,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สมุทรสาคร
3- 218 TOYOTA YARIS 1.2 E A 1.2 14 14 กย-3941 อุดรธานี ขาว 05/09/2562 อ/CD/ก/ABS/AB 155,873 247,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น