กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19-06-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 15 15 บร-9931 สระบุรี ดำ 29/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 314,610 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 002 TOYOTA VIOS 1.5 E (MT) AB/ABS M 1.5 13 13 กค-9690 นครนายก ดำ 17/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 148,165 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT|เปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์ธรรมดา / ค่าภาษีค้างชำระ 1,343
3- 003 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (4WD) NAVI (AB/ABS) A 2.4 18 17 กน-9531 กาญจนบุรี เทา 23/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 51,799 ไม่เปิดราคา 2,675 107 B 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน
3- 004 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 บม-2458 เพชรบุรี เทา 07/08/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 16,029 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 005 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 13 13 กต-9238 กาญจนบุรี เทา 24/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 163,966 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 006 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 บร-8226 กาญจนบุรี ขาว 24/11/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 147,654 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 007 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (4WD) AB/ABS M 2.8 17 ผห-5677 ชลบุรี ขาว 12/07/2561 อ/ว/CD/ABS/AB 15,113 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 008 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.4 17 17 บม-9590 ชัยภูมิ ขาว 30/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 45,761 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน
3- 009 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 17 ผอ-1800 ชลบุรี เทา 05/01/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 72,430 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2F19
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ
3- 010 TOYOTA REVO SMART CAB 2.8 G (4WD) NAVI (AB/ABS) M 2.8 17 17 บบ-3381 พะเยา ดำ 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 84,805 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2F19
**หมายเหตุ ถอนประมูล|| รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 1,700
3- 011 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 17 17 บท-3653 หนองบัวลำภู ขาว 17/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 26,414 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,364
3- 012 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 ผห-6712 ชลบุรี ขาว 18/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 40,180 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 013 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กท-5841 กระบี่ ขาว 23/06/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 23,033 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 014 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 ผจ-7499 อุบลราชธานี เทา 21/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 58,166 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 015 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 บต-7257 นครนายก ขาว 18/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 26,496 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 016 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 15 บร-4446 กาญจนบุรี ขาว 15/02/2561 อ/ว/CD/ABS/AB 131,988 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2F14
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 2,470
3- 017 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 15 กง-7267 นราธิวาส ดำ 11/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 114,907 ไม่เปิดราคา 5,885 107 C 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 9,749
3- 018 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 16 กท-4841 ร้อยเอ็ด ขาว 10/01/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 28,811 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,255
3- 019 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 17 ผล-1990 ขอนแก่น ขาว 29/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 58,906 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 020 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผฉ-7574 อุบลราชธานี เทา 27/08/2562 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 18,405 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 021 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 กย-9439 สุราษฎร์ธานี ขาว 17/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 107,981 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,797
3- 022 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 16 กจ-1975 อุทัยธานี ขาว 29/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 174,489 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 10,286
3- 023 TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID (HV High) CVT (NAVI-ในตัว) AB/ABS A 1.8 18 18 7กษ-7035 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 29,869 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 024 TOYOTA ALTIS 1.8 V-CVT (NAVI) AB/ABS A 1.8 16 16 ขษ-6662 ชลบุรี ขาว 05/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 52,136 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 2,139
3- 025 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 7กฆ-8667 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/02/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 11,859 ถอนการประมูล 1,070 107 B 2G18
**หมายเหตุ ถอนประมูล||รวมVAT
3- 026 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 2ฒฌ-7573 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/02/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 33,898 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 027 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กท-8325 ตรัง เทา 22/06/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 35,537 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 028 TOYOTA VIOS 1.5 E-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 กท-1965 บุรีรัมย์ ขาว 08/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 71,662 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 029 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J CNG (เบนซิน) M 2.7 15 15 1ฒท-3373 กรุงเทพมหานคร เทา 07/05/2561 อ/ว/CD/AB 250,910 ไม่เปิดราคา 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 2,648
3- 030 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 ผจ-942 นครศรีธรรมราช เทา 19/07/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 38,539 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 031 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS A 2.4 18 17 ฌข-226 สุราษฎร์ธานี ขาว 06/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,051 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-1679 สุราษฎร์ธานี| รวมVAT|รถป้ายเขียว|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ลูกค้าเดิมเป็นรถยนต์บริการธุรกิจ ทำเรื่องยกเลิกจดทะเบียน หยุดใช้รถ ผู้ประมูลได้ ต้องจดทะเบียนใหม่ ตามเงื่อนไขของขนส่ง|จอดบริเวณห้องบุลคล
3- 032 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J CNG (เบนซิน) M 2.7 13 12 บฉ-4438 ตราด เทา 19/07/2557 อ/ว/CD/ก/ 333,070 ไม่เปิดราคา 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 033 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 16 16 บม-7748 ชุมพร เทา 21/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 87,009 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 034 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 16 บพ-794 กระบี่ เทา 22/07/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 36,164 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 035 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 16 ผค-8280 เชียงราย ดำ 26/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 24,288 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,415
3- 036 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 บร-8224 กาญจนบุรี ขาว 24/11/2560 อ/ว/CD/ABS/AB 182,281 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 037 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 15 15 บร-3324 กาญจนบุรี ขาว 03/12/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 24,140 ไม่เปิดราคา 2,675 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 038 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 16 16 ผย-7291 ขอนแก่น ขาว 27/12/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 118,085 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 039 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E (เบนซิน) M 2.7 14 13 กท-6737 กาญจนบุรี ดำ 25/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 65,817 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 040 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 17 16 2ฒข-9891 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/06/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 61,244 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 041 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (TRD) AB/ABS M 2.5 14 14 บค-4159 บึงกาฬ ขาว 25/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 90,967 ถอนการประมูล 1,926 107 856.00 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล|| รวมVAT|
3- 042 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 งต-3874 เชียงใหม่ ขาว 21/11/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 42,868 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 043 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 กบ-8155 นครศรีธรรมราช ดำ 21/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 74,373 ไม่เปิดราคา 10,165 107 3745.00 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,330
3- 044 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 19 17 ทข-999 สุราษฎร์ธานี แดง-เหลือง 17/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 73,199 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|รถป้ายเหลือง TAXI
3- 045 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AT) AB/ABS A 2.4 16 15 1ฒล-2708 กรุงเทพมหานคร เทา 28/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB - ไม่เปิดราคา 2,675 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,390
3- 046 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 17 บต-6413 นครนายก เทา 29/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 37,122 ไม่เปิดราคา 1,605 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,418
3- 047 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (ABS) A 1.2 17 17 6กณ-7642 กรุงเทพมหานคร เทา 21/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 50,796 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2H09
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 056 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 1ฒข-9590 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูส้ม 11/12/2562 อ/ว/CD/ 197,024 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 525.00 0 D 2E19
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|สีไม่ตรง
3- 057 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G VN M 2.5 14 14 1ฒช-8837 กรุงเทพมหานคร เทา 20/06/2563 อ/ว/CD/ม/ 206,792 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 1050.00 0 C 2E18
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 058 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กค-5265 กรุงเทพมหานคร เทา 02/03/2563 อ/ว/CD/ม/ 208,996 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 2468.00 0 C 2E17
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 059 TOYOTA ALPHARD 2.4 HV CVT 4WD (HYBRID) A 2.4 19 14 8กบ-3841 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 53,581 ถอนการประมูล 7% 0 D 2E16
**หมายเหตุ ถอนประมูล|โอนฯ2ต่อ|รถโอนผ่านบริษัทประกันภัย|ไม่มีเลขเครื่องยนต์
3- 060 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 18 17 ผอ-7455 ชลบุรี เทา 22/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 18,085 410,000 7% 2,140 107 B 2K12
3- 061 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตง-9491 กรุงเทพมหานคร เทา 28/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 233,124 180,000 7% 4,815 0 D 2F16
3- 062 MERCEDES-BENZ C 200 A 2.0 01 ฌต-4752 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 16/08/2561 อ/ว/CD/ม/ - 136,000 7% 856 0 C 2F15
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จ่าย100%รับเล่ม
3- 063 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB-ABS) A 2.0 13 13 2กผ-3387 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 490,000 7% 6,420 0 2140.00 C 2F15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 064 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 08 07 ชส-3153 กรุงเทพมหานคร เทา 01/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 228,245 140,000 7% 5,350 0 C 2F14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 065 NISSAN TEANA 2.0 XL A 2.0 16 15 5กง-2813 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 160,404 524,000 7% 3,000 2,140 107 C 2F15
3- 066 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-4710 กรุงเทพมหานคร เทา 19/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 258,215 318,000 7% 3,000 2,140 107 C 2F15
3- 067 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.5 XLT A 2.5 07 06 กพ-732 นครราชสีมา ดำ 15/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 154,561 135,000 7% 3,745 0 C 2F15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 068 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 ฆว-4735 กรุงเทพมหานคร เทา 23/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 384,940 273,000 7% 1,070 0 C 2F14
3- 069 TOYOTA VIOS A 1.5 10 09 5กค-9364 กรุงเทพมหานคร เทา 11/03/2561 อ/ว/CD/ABS/ 305,999 170,000 7% 3,745 0 C 2F14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
3- 070 VOLVO S 80 A 2.3 03 5กษ-1539 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,175 60,000 7% 1,605 0 I 2F16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่เห็นเลขเครื่อง|เร่งไม่ขึ้น
3- 071 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.7 11 11 ผพ-3840 นครราชสีมา เทา่ 15/06/2561 อ/ว/CD/ 285,010 150,000 7% 4,280 0 C 2F15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 072 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VYEC (AS) A 2.4 03 วฮ-8685 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/07/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 87,000 7% 1,712 0 C 2F15
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ วฮ-8635กทม| ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม
3- 073 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 06 05 บท-4167 กำแพงเพชร เทา 04/05/2560 อ/ว/ม/ก/ - 140,000 7% 8,025 0 C 2F14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 074 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กศ-9421 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 120,996 300,000 7% 2,500 2,140 0 C 2F13
3- 075 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 ฎฮ-8110 กรุงเทพมหานคร เทา 20/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 200,258 260,000 7% 1,070 0 C 2G14
3- 076 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC (MT) M 1.5 10 10 กธ-2583 อุดรธานี ดำ 05/08/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 178,975 150,000 7% 4,815 0 D 2G14
3- 077 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ตค-9874 กรุงเทพมหานคร เทา 30/08/2559 อ/ว/CD/ 296,215 183,000 7% 1,284 0 C 2G16
3- 078 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLS 2.5 DID M 2.5 13 13 บย-8273 สุรินทร์ น้ำตาล 07/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 92,580 200,000 7% 107 D 2G15
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องเเผ่นเพลท
3- 080 HONDA MOBILIO 1.5 RS CVT I-VTEC A 1.5 15 15 4กพ-1305 กรุงเทพมหานคร เทา 02/10/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 173,973 430,000 7% 2,500 2,140 0 C 2G13
3- 081 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 GT 4WD (AT) A 2.5 15 14 กต-6220 สกลนคร ดำ 13/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 107,947 400,000 7% 107 C 2G16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 082 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒท-2745 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/05/2562 อ/ว/CD/AB 396,106 230,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G15
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 083 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 ญก-3728 กรุงเทพมหานคร เทา 28/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 170,554 266,000 7% 1,070 0 C 2G15
3- 084 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRE 2.5 E (VN) A 2.5 14 14 2กฬ-2517 กรุงเทพมหานคร เทา 28/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 93,249 400,000 7% 2,500 2,140 0 C 2G13
3- 085 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 DI M 3.0 04 ษธ-2630 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ 275,742 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 C 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|เลขเครื่องไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)
3- 086 TOYOTA ALTIS 1.6 E/CNG A 1.6 11 11 8กบ-5210 กรุงเทพมหานคร เทา 22/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 393,281 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 C 2G16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 087 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS A 1.6 08 08 ฌต-4916 กรุงเทพมหานคร เทา 12/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 266,721 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 C 2G15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 088 TOYOTA ALTIS 1.6 E/CNG A 1.6 10 10 ฎฬ-5929 กรุงเทพมหานคร เทา 25/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 420,510 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 C 2G15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 089 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 ฌฌ-761 กรุงเทพมหานคร เทา 14/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 182,358 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 D 2G14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 090 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRE 2.5 E (VN) A 2.5 14 14 2กฬ-2516 กรุงเทพมหานคร เทา 28/01/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 104,012 400,000 7% 2,500 2,140 0 C 2G13
3- 091 MITSUBISHI LANCER A 1.6 09 08 ฌป-3563 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 342,506 130,000 7% 3,745 0 C 2G12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 092 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กค-8723 กรุงเทพมหานคร เทา 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 124,149 300,000 7% 3,500 1,070 107 C 2G11
3- 094 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กค-8749 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 119,914 300,000 7% 3,500 1,070 107 C 2G10
3- 095 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX M 2.4 11 11 ฒฎ-1936 กรุงเทพมหานคร เทา 29/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 331,966 115,000 7% 0 C 2G10
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 096 TOYOTA VIOS A 1.5 15 15 4กช-8175 กรุงเทพมหานคร เทา 07/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 155,783 290,000 7% 3,500 1,070 107 C 2G09
3- 097 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 16 15 5กข-4520 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/03/2562 อ/ว/CD/ม/AB 22,672 300,000 7% 0 C 2G08
3- 098 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 06 06 บษ-7574 ขอนแก่น เทา 17/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 372,343 200,000 7% 9,095 0 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 099 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD (NAVI) A 3.0 13 13 2กพ-6341 กรุงเทพมหานคร เทา 04/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 246,001 670,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 100 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ถม-2994 กรุงเทพมหานคร เทา 16/09/2560 อ/ว/CD/ 265,463 156,000 7% 4,815 0 I 2G10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 101 NISSAN MARCH 1.2 V CVT A 1.2 13 13 ขน-4239 ชลบุรี เทา 20/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 85,180 200,000 7% 2,140 0 C 2G9
3- 102 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 04 ผก-5950 ชลบุรี เทา 05/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 420,758 150,000 7% 8,025 0 C 2G8
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 103 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 ฆฮ-5652 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 140,213 350,000 2,500 2,140 0 C 2G08
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 104 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 ฆฮ-6202 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/10/2562 อ/ว/CD/ม/ - 345,000 2,500 2,140 0 D 2G07
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 105 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC (NAVI) A 2.0 13 13 2กฌ-9848 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 168,929 570,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 106 CHEVROLET AVEO 1.4 LS M 1.4 09 กค-9141 กระบี่ 10/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 128,030 50,000 0 I 2G06
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ไม่มีเลขเครื่อง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 107 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กช-8184 กรุงเทพมหานคร แดง 07/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 125,353 300,000 7% 3,500 1,070 107 C 2G05
3- 110 FORD RANGER CAB M 2.5 10 09 บธ-7467 ชัยภูมิ ดำ 18/01/2561 อ/ก/ - 160,000 8,025 0 C 2G11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
3- 112 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ฒฉ-8556 กรุงเทพมหานคร เทา 10/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 170,181 210,000 7% 4,815 0 I 2G10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|เพลทไม่ตรงรุ่น
3- 113 TOYOTA VIOS A 1.5 15 15 4กค-8761 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 152,716 290,000 7% 3,500 1,070 107 C 2G09
3- 114 TOYOTA VENTURY 2.7 V (เบนซิน) A 2.7 12 ฮภ-6104 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/12/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 276,269 598,000 7% 3,500 2,140 107 C 2G08
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 115 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 04 บต-3606 บุรีรัมย์ เทา 01/10/2553 อ/ว/CD/ม/ก/ 178,080 210,000 7% 4,815 0 C 2G08
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 116 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 13 3กจ-8429 กรุงเทพมหานคร เทา 04/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 47,470 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2G7
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 117 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 08 08 ฌฌ-6627 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 200,263 163,000 7% 0 C 2G6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 118 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กค-8760 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 169,619 290,000 7% 3,500 1,070 107 C 2G06
3- 119 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 07 07 บท-1756 เลย เทา 29/11/2560 อ/ว/CD/ 319,475 150,000 7% 10,165 0 C 2G5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 120 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6398 กรุงเทพมหานคร ส้มดำเทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 66,849 369,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|สีไม่ตรง ผู้ซื้อดำเนินการแก้ไขเอง
3- 121 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 1กย-4214 กรุงเทพมหานคร เทา 27/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 234,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
3- 122 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 2กณ-3241 กรุงเทพมหานคร เทา 24/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 156,866 328,000 7% 3,000 2,140 107 C 2F11
3- 123 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 I-TEQ M 3.0 08 07 ฒข-973 กรุงเทพมหานคร เทา 20/01/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 218,709 253,000 7% 1,284 0 I 2F10
**หมายเหตุ เลขตัวรถ,เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ลงเล่ม|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 124 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7216 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 175,137 395,000 7% 6,420 0 2140.00 I 2F10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดของตัวรถ
3- 125 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-1869 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 141,044 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 126 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 07 07 บม-1707 บุรีรัมย์ เทา 21/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 200,061 160,000 7% 3,745 0 C 2F09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
3- 127 NISSAN MARCH 1.2 E (MT) M 1.2 12 12 กง-6823 ศรีสะเกษ เขียว 19/09/2559 อ/ว/CD/AB 77,346 150,000 9,630 0 C 2F08
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
3- 128 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 13 3กจ-8426 กรุงเทพมหานคร เทา 04/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 61,475 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2F07
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 129 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 12 12 บต-3761 ชัยนาท ขาว 17/08/2561 อ/ว/CD/ 407,779 160,000 7% 3,210 0 D 2F06
3- 130 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE A 2.4 17 15 บร-5381 สุรินทร์ ดำ 31/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 40,528 370,000 7% 107 C 2F06
3- 131 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 11 11 กว-4530 สงขลา เทา 25/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 202,885 170,000 7% 5,885 0 C 2F05
3- 132 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ถก-6318 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/11/2562 อ/ว/CD/ 343,048 187,000 7% 2,500 2,140 0 D 2F04
3- 133 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G vn turbo M 2.5 14 14 3กก-2041 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 131,266 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 135 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 VGS (Z) M 2.5 14 14 กท-6207 จันทบุรี เทา 18/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 132,338 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 0 I 2F11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ตัดต่อเลขตัวรถ|ยิงแผ่นเพลทมาใหม่
3- 136 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 14 13 5กฉ-7360 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/04/2560 อ/ว/CD/ม/ 90,326 210,000 2,675 107 I 2F10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|รถซ่อมแซมแก้ไขมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุ)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 137 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 ฆง-3161 กรุงเทพมหานคร เทา 14/02/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 368,426 273,000 7% 1,070 0 C 2F9
3- 138 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 ญก-3731 กรุงเทพมหานคร เทา 28/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 160,145 260,000 7% 1,070 0 C 2F8
3- 139 NISSAN TEANA 200 JK A 2.0 06 06 3กฉ-4593 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 108,000 7% 856 0 I 2F07
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.09)|จ่าย100%รับเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 140 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 03 บษ-3453 นครราชสีมา เทา 22/04/2560 อ/ม/ก/ - 140,000 7% 6,420 0 C 2F7
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 141 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ณษ-3886 กรุงเทพมหานคร เทา 29/04/2559 อ/ว/CD/ 296,578 176,000 7% 1,284 0 D 2F6
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 142 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 3.2 10 09 ฮต-7575 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 166,494 470,000 7% 0 C 2F5
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 143 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 2กฬ-9030 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 180,572 410,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F05
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|มีSD CARD รับหลังประมูลที่แผนกทะเบียน
3- 144 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (vn) M 2.5 13 13 2กศ-1492 กรุงเทพมหานคร เทา 13/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 294,956 360,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 145 HONDA ACCORD 2.0 E I-VTEC (AS) A 2.0 09 08 กฉ-9292 สระบุรี เทา 04/02/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 213,443 260,000 7% 1,926 0 D 2F03
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 146 FORD LASER A 1.8 00 ภบ-4722 กรุงเทพมหานคร แดง 23/08/2557 อ/ว/CD/ม/ 238,182 11,000 7% 1,926 107 D 2E12
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง สำเนา(176)ตัวรถ(031)|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|แจ้งย้ายออกไว้ผู้ซื้อดำเนินการเเก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถติดอายัด แจ้งยกเลิกอายัดแล้ว|
3- 147 FORD FIESTA A 1.5 13 13 2กล-7761 กรุงเทพมหานคร แดง 25/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 65,214 100,000 7% 1,926 107 C 2E11
3- 148 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J M 3.0 09 09 ถน-998 กรุงเทพมหานคร เทา 24/04/2557 อ/ว/CD/ 479,202 120,000 7% 1,926 107 D 2E11
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง
3- 149 HONDA CIVIC 1.7 VTIL M 1.7 04 กท-3427 ลำปาง เทา 14/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 196,913 55,000 7% 1,926 107 C 2E10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
3- 150 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 13 13 2ฒง-7013 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/12/2562 อ/ว/CD/ 161,024 140,000 7% 1,926 107 D 2E09
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 152 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 10 10 ฎฮ-8102 กรุงเทพมหานคร เทา 20/12/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 165,509 260,000 7% 1,070 0 C 2E09
3- 153 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 1กส-7283 กรุงเทพมหานคร เทา 30/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 318,825 270,000 7% 1,070 0 C 2E08
3- 154 FORD RANGER CAB M 2.5 08 06 บท-3698 สุโขทัย ดำ 13/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 132,464 140,000 7% 6,955 0 C 2E07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 155 MAZDA 2 A 1.5 10 10 ฎอ-7233 กรุงเทพมหานคร เทา 29/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 178,303 170,000 7% 4,280 0 C 2E06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 156 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ (VGS) A 3.0 08 08 ฌจ-2046 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 06/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 302,302 390,000 7% 2,500 2,140 0 C 2E05
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
3- 157 HONDA JAZZ A 1.5 06 05 ขต-1305 นครราชสีมา ดำ 30/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 161,732 150,000 8,025 0 C 2E05
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
3- 158 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 17 16 6กฐ-2788 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/06/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 12,814 350,000 7% 0 C 2E04
3- 159 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL M 2.4 11 11 ฒฎ-1954 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/09/2562 อ/ว/CD/ 305,151 130,000 7% 0 C 2E03
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 160 CHEVROLET CAPTIVA A 2.4 08 08 ชฮ-4338 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/03/2557 อ/ว/CD/ม/ 161,061 159,000 7% 856 0 C 2E03
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม
3- 161 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 207,540 150,000 7% 9,095 0 I 2H11
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ทะเบียนใกล้จะระงับ 12มิย2562|รถยางแตก
3- 162 TOYOTA CAMRY A 2.4 02 กจ-1512 นครสวรรค์ เทา 22/08/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ 506,147 140,000 7% 7,276 0 C 2H11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)
3- 163 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 04 บธ-1779 ร้อยเอ็ด น้ำตาล 05/11/2559 อ/ว/CD/ม/ - 150,000 9,095 0 C 2H10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง||ไดร์ไม่ชาร์ต
3- 164 HONDA CITY 1.5 V-AT I-VTEC A 1.5 09 08 กง-1276 กาฬสินธุ์ เทา 16/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 220,000 9,095 0 C 2H08
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 170 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 13 13 2กน-5088 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 133,682 140,000 7% 1,926 107 C 2I35
3- 171 TOYOTA TIGER CAB D4D 2.5 E A 2.5 02 ผก-4656 ระยอง น้ำเงิน 21/05/2561 อ/ม/ABS/AB 151,155 76,000 7% 1,926 107 C 2I35
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 172 FORD FOCUS A 1.8 06 06 สร-7911 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/06/2561 อ/ว/CD/ม/ - 44,000 7% 1,926 107 C 2I35
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ตัวรถไม่มีอุปกรณ์แก๊ส
3- 174 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 07 07 บษ-7807 ราชบุรี ดำ 08/10/2560 อ/ว/CD/ม/ 225,782 110,000 7% 1,926 107 C 2I34
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 175 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL M 2.7 06 05 ตฎ-7577 กรุงเทพมหานคร แดง 24/01/2559 อ/ว/CD/ม/ 279,982 65,000 7% 1,926 107 C 2I34
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 178 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 12 12 ฆณ-6901 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/05/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 75,936 230,000 7% 1,926 107 C 2I32
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 179 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E M 3.0 06 05 ตฎ-8227 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 193,503 250,000 7% 1,070 0 C 2J7
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 180 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 10 10 ฎพ-4250 กรุงเทพมหานคร เทา 23/06/2562 อ/CD/ก/ABS/ 206,247 153,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 181 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 ฆด-6156 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/05/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 217,000 7% 0 C
3- 182 NISSAN ALMERA 1.2 E-MT M 1.2 12 12 กค-556 หนองบัวลำภู ขาว 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 177,612 110,000 7% 4,815 0 D 2H12
**หมายเหตุ ยางแตก
3- 183 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT A 1.2 14 14 3กน-7756 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/08/2561 ABS/AB 76,926 290,000 7% 2,140 0 C
3- 184 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 J M 2.5 06 06 สว-5648 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/05/2562 - 140,000 7% 2,140 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 185 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ถฐ-3932 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/07/2560 ABS/ 131,563 220,000 7% 2,140 0 C
3- 186 HONDA CIVIC 1.8 E I-VTEC A 1.8 08 08 ฌฉ-3356 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/06/2561 156,173 210,000 7% 2,140 0 C
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว
3- 201 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 12 10-7759 อุดรธานี ขาว-ส้ม-ฟ้า 30/09/2557 อ/CD/ก/ABS/ - 149,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 202 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 393,275 108,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 203 FORD FIESTA A 1.6 12 12 ฆบ-1572 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 112,026 110,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สมุทรสาคร
3- 204 TOYOTA ALTIS M 1.6 13 13 ทข-287 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 13/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/AB 328,924 179,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 205 TOYOTA SOLUNA 1.5 GLI A 1.5 02 ขฉ-9776 นครราชสีมา น้ำตาล 19/07/2561 อ/CD/ม/ก/ 212,504 20,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
3- 206 MITSUBISHI LANCER 1.8 SEI (LTD) A 1.8 99 กต-3887 เพชรบูรณ์ ดำ 13/01/2562 อ/ม/ก/ 186,825 15,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เพชรบูรณ์
3- 207 TOYOTA MIGHTY X 2.5 GL M 2.5 96 บค-4981 สมุทรสาคร เทา 12/06/2560 อ/ม/ 350,502 20,000 107 U
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีรา่ยการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ราชบุรี
3- 208 TOYOTA COROLLA 1.6 GXI M 1.6 96 กท-6518 สุพรรณบุรี เทา 25/10/2559 อ/ม/ก/ 457,782 10,000 107 U
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อยุธยา ค่า ดนก. 50%
3- 209 CHEVROLET ZAFIRA 1.8 CD A 1.8 02 กต-4955 ปทุมธานี ดำ 08/01/2562 อ/CD/ 20,000 107 U
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 210 FORD FOCUS A 1.8 06 06 กจ-2038 สระแก้ว ดำ 13/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 269,139 60,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สระแก้ว
3- 211 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 99 ภก-2513 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/01/2551 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 60,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 212 MERCEDES-BENZ - หัวลาก 10 ล้อ 320 แรงม้า M 90 71-8443 สระบุรี ขาว 30/09/2561 527,162 200,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ 25ตค.2560|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 213 SSANGYONG STAVIC A 2.7 08 08 ฮฉ-2184 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/06/2562 อ/CD/ม/ก/ 418,759 250,000 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ชลบุรี
3- 214 HONDA CITY M 1.5 11 11 กน-1572 สุราษฎร์ธานี ขาว 15/09/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 145,501 237,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 215 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 14 14 กพ-6684 นครสวรรค์ เทา 30/04/2562 อ/ว/ก/ABS/ 139,989 317,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครสวรรค์
3- 216 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 12 12 กจ-5769 เพชรบูรณ์ ดำ 04/12/2560 อ/CD/ABS/ 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8