กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ลาน 4) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-02-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 18 2กพ-7098 ชลบุรี ดำ-แดง 02/05/2562 1,304 20,000 7% 107 -
4- 002 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กน-4883 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-ดำ 07/11/2561 7,361 16,000 7% 107 -
4- 003 GPX LEGEND 150 M 149 18 1กฐ-2117 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 26/06/2562 - 9,000 7% 107 321.00 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง | ค่ากุญแจ 321
4- 004 MOTO PARILLA LEVRIERO 150 A 150 18 1กต-476 ภูเก็ต ดำ 10/09/2562 1,594 24,000 7% 107 -
4- 005 LIFAN LF110-26H M 110 17 1กธ-6115 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 27/11/2561 3,045 9,000 7% 107 -
4- 006 YAMAHA M-Slaz M 150 16 1กช-321 หนองคาย แดง ดำ 23/09/2560 - 26,000 7% 107 -
4- 007 YAMAHA MIO 125 I A 125 15 3กธ-1499 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ดำ 26/01/2563 11,865 20,000 7% 107 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
4- 008 YAMAHA MIO 125 I A 125 15 3กอ-345 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 29/05/2559 - 8,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไม่มีเลขตัวถัง ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
4- 009 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กณ-8077 สุรินทร์ ดำ 31/01/2562 32,516 33,000 7% 107 -
4- 010 GPX LEGEND 150 M 149 18 8กฆ-8792 กรุงเทพมหานคร เทา 04/05/2562 9,196 13,000 7% 107 -
4- 011 LIFAN LF110-26H M 110 18 18 1กพ-4784 นครศรีธรรมราช ดำ 16/10/2562 4,772 8,000 7% 107 -
4- 012 GPX DEMON-150GN M 149 18 18 1กบ-1854 นครศรีธรรมราช ดำ 09/04/2562 16,524 16,000 7% 107 -
4- 013 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กช-2500 กาฬสินธุ์ แดง ดำ 18/08/2560 19,957 33,000 7% 107 -
4- 014 STALLION CENTAUR M 147 15 4กต-6047 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/10/2559 10,250 11,000 7% 107 -
4- 015 HONDA MSX125SF M 125 18 18 8กฆ-3968 กรุงเทพมหานคร ดำ-เหลือง 01/05/2562 659 22,000 7% 107 -
4- 016 YAMAHA SPARK 115I M 115 17 14 1กฉ-7414 ยโสธร ขาว-แดง 13/11/2561 15,676 12,000 7% 107 -
4- 017 HONDA WAVE 125 I M 125 16 16 1กญ-4053 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง 26/12/2562 36,787 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล | แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 018 HONDA PCX 150 A 150 18 1กง-6194 อุทัยธานี ดำ 18/05/2562 21,704 55,000 7% 107 -
4- 019 YAMAHA GT 125 A 125 16 1กญ-165 นครสวรรค์ แดง-ดำ 14/10/2560 30,087 14,000 7% 107 -
4- 020 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กง-1574 ตราด ดำ-แดง 22/06/2562 11,865 18,000 7% 107 -
4- 021 HONDA CB 150R M 150 17 17 1กย-100 ขอนแก่น เทา ดำ 30/10/2561 8,935 39,000 7% 107 -
4- 022 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กว-833 ขอนแก่น น้ำเงิน ดำ 25/05/2562 9,929 16,000 7% 107 -
4- 023 GPX DEMON-150GR M 149 18 1กง-1170 ตราด แดง 05/06/2562 300 23,000 7% 107 -
4- 024 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กฆ-9796 ตราด ดำ-แดง 28/03/2562 10,582 20,000 7% 107 -
4- 025 RYUKA CRUISER M 125 18 1กด-7746 นครปฐม ดำ 20/09/2562 5,006 14,000 7% 107 -
4- 026 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 7กจ-8554 กรุงเทพมหานคร เหลือง 12/09/2561 16,731 36,000 7% 107 -
4- 027 YAMAHA FINN M 115 17 1กง-2290 อุทัยธานี นํ้าเงิน-ดำ-เทา 07/12/2561 8,795 19,000 7% 107 -
4- 028 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 16 5กส-7398 กรุงเทพมหานคร เทา 28/10/2560 27,798 27,000 7% 107 -
4- 029 LIFAN LF 110-11H M 110 17 7กธ-7770 กรุงเทพมหานคร เขียว 14/12/2561 3,656 7,000 7% 107 -
4- 030 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 1กช-3654 บุรีรัมย์ น้ำเงิน-ดำ 30/03/2559 26,878 15,000 7% 107 -
4- 031 YAMAHA N-Max A 155 17 6กณ-1966 กรุงเทพมหานคร เทา 02/03/2561 2,196 36,000 7% 107 -
4- 032 HONDA PCX 150 A 150 17 7กน-205 กรุงเทพมหานคร เเดง-ดำ 15/12/2561 16,973 40,000 7% 107 -
4- 033 HONDA CLICK 125I A 125 18 1กบ-5482 นครศรีธรรมราช ขาว-ดำ 15/05/2562 9,909 20,000 7% 107 -
4- 034 HONDA SCOOPY I A 108 17 1กง-490 อุทัยธานี ขาว-นํ้าตาล 13/09/2561 16,096 20,000 7% 107 -
4- 035 GPX DEMON-150GN M 149 18 2กบ-5167 ชลบุรี ดำ 21/02/2562 3,060 20,000 7% 107 -
4- 036 HONDA MOOVE A 108 16 16 5กบ-451 กรุงเทพมหานคร ขาว ดำ 03/08/2560 16,672 16,000 7% 107 -
4- 037 RYUKA CLASSIC M 107 18 8กค-2654 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล-ขาว 25/04/2562 2,290 10,000 7% 107 -
4- 038 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กษ-2675 ระยอง น้ำเงิน-ดำ 09/08/2562 3,563 19,000 7% 107 -
4- 039 HONDA MSX125SF M 125 18 18 7กศ-6247 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 27/02/2562 8,021 24,000 7% 107 -
4- 040 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กบ-2161 ขอนแก่น ขาว-ดำ 30/11/2560 12,776 15,000 7% 107 -
4- 041 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 1กม-299 ขอนแก่น ดำ เขียว 25/08/2561 20,989 37,000 7% 107 -
4- 042 HONDA CB 150R M 150 18 2กย-1236 ชลบุรี ดำ 10/07/2562 4,266 38,000 7% 107 -
4- 043 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กต-9603 ร้อยเอ็ด แดง-ดำ 31/07/2562 3,151 20,000 7% 107 -
4- 044 YAMAHA JUPITER RC M 115 17 1กง-2991 อุทัยธานี แดง-ดำ 28/12/2561 26,330 15,000 7% 107 -
4- 045 GPX LEGEND 200 M 197 17 2กต-5935 ชลบุรี ดำ 21/09/2561 5,476 22,000 7% 107 -
4- 046 GPX DEMON M 125 17 2กฒ-3021 ชลบุรี ดำ 06/06/2561 6,253 7,000 7% 107 -
4- 047 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 xx-xxx ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 690 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 048 LIFAN LF110-26H M 110 17 17 1กธ-1665 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ดำ 25/10/2561 1,879 6,000 7% 107 -
4- 049 YAMAHA N-Max A 155 18 7กษ-1286 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/03/2562 17,393 33,000 7% 107 -
4- 050 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 1กฒ-9571 สมุทรสาคร เทา 19/02/2562 1,980 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 051 BENELLI TNT135 M 135 17 1กฐ-6921 นครสวรรค์ ขาว 09/10/2561 5,871 16,000 7% 107 -
4- 052 HONDA ZOOMER-X A 108 18 18 1กล-3625 ขอนแก่น ดำ แดง 17/04/2562 13,148 20,000 7% 107 -
4- 053 SUZUKI SMASH M 113 18 1กง-630 ชัยนาท นํ้าเงิน-ขาว 18/04/2562 13,049 13,000 7% 107 -
4- 054 YAMAHA GT 125 A 125 16 15 5กฒ-5846 กรุงเทพมหานคร แดง ดำ 14/06/2560 10,983 15,000 7% 107 -
4- 055 GPX COUNTRY125 M 125 16 2กฉ-8874 ชลบุรี แดง 15/12/2560 7,383 8,000 7% 107 -
4- 056 RYUKA CLASSIC M 107 17 2กญ-618 ชลบุรี เขียว 23/02/2561 8,570 8,000 7% 107 -
4- 057 HONDA WAVE 110 I M 110 18 8กค-2922 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง 25/04/2562 21,683 18,000 7% 107 -
4- 058 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กด-123 ร้อยเอ็ด แดง ดำ 18/12/2561 8,290 14,000 7% 107 -
4- 059 RYUKA CLASSIC M 107 18 7กศ-152 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล-ขาว 23/02/2562 20,605 6,000 7% 107 -
4- 060 STALLION CENTAUR M 147 18 8กค-8559 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/04/2562 3,727 20,000 7% 107 -
4- 061 GPX DEMON-150GR M 149 18 1กฒ-5877 เพชรบูรณ์ แดง 24/09/2562 5,202 23,000 7% 107 -
4- 062 YAMAHA GT 125 A 125 17 1กฆ-8127 ชัยนาท เทา-นํ้าเงิน 19/12/2561 12,251 16,000 7% 107 -
4- 063 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กง-5930 อุทัยธานี นํ้าเงิน-ดำ 10/05/2562 8,746 16,000 7% 107 -
4- 064 HONDA SUPER CUB M 110 18 1กง-7446 อุทัยธานี แดง-ขาว 27/06/2562 11,510 23,000 7% 107 -
4- 065 LIFAN LF110-26H M 110 17 17 1กธ-6091 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 27/11/2561 12,585 5,000 7% 107 -
4- 066 LIFAN LF125-5F M 125 18 18 1กบ-1852 นครศรีธรรมราช แดง 09/04/2562 2,393 12,000 7% 107 -
4- 067 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กน-8860 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ดำ 16/03/2562 4,626 18,000 7% 107 -
4- 068 GPX DEMON M 125 17 6กด-1828 กรุงเทพมหานคร แดง 10/03/2561 21,745 5,000 7% 107 -
4- 069 GPX LEGEND 150 M 149 18 1กฒ-3905 นครสวรรค์ ดำ 24/01/2562 7,429 16,000 7% 107 -
4- 070 HONDA SCOOPY I A 108 18 1กง-2662 ชัยนาท เทา 18/07/2562 - 23,000 7% 107 -
4- 071 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กง-6249 อุทัยธานี แดง-ดำ 21/05/2562 29,939 15,000 7% 107 -
4- 072 LIFAN LF150-10B M 150 17 1กน-3413 สุราษฎร์ธานี แดง-ดำ 25/10/2561 12,109 15,000 7% 107 B
4- 073 STALLION CENTAUR MAX250 M 249 17 2กท-341 ชลบุรี ดำ 07/11/2561 13,505 22,000 7% 107 -
4- 074 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฐ-1498 ชัยภูมิ ดำ ส้ม 13/09/2561 7,204 20,000 7% 107 -
4- 075 YAMAHA M-Slaz M 150 18 17 7กย-8382 กรุงเทพมหานคร เทา ดำ 31/01/2562 9,608 40,000 7% 107 -
4- 076 HONDA PCX 150 A 150 16 1กฎ-2860 ฉะเชิงเทรา ดำ 21/12/2560 29,668 40,000 7% 107 -
4- 077 GPX DEMON M 125 16 16 1กบ-310 ขอนแก่น ดำ 23/11/2560 - 5,000 7% 107 -
4- 078 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 15 1กช-6605 ร้อยเอ็ด ดำ 15/09/2559 5,165 28,000 7% 107 -
4- 079 STALLION CENTAUR M 147 18 1กด-6416 นครปฐม ดำ 06/09/2562 1,259 16,000 7% 107 -
4- 080 YAMAHA FINO 125 A 125 16 1กจ-4818 ตาก ขาว-ดำ-ฟ้า 16/09/2560 31,464 16,000 7% 107 -
4- 081 HONDA WAVE 110 I M 110 18 7กอ-7420 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 26/03/2562 13,012 19,000 7% 107 -
4- 082 GPX DEMON-150GN M 149 17 7กท-2619 กรุงเทพมหานคร เขียว 30/11/2561 10,652 17,000 7% 107 -
4- 083 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฒ-9175 ตรัง แดง-ดำ 14/12/2561 5,218 17,000 7% 107 -
4- 084 GPX DEMON-150GR M 149 18 1กต-369 ตรัง แดง 12/09/2562 5,022 23,000 7% 107 -
4- 085 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กต-8099 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 18/04/2561 18,974 15,000 7% 107 -
4- 086 HONDA PCX 150 A 150 17 1กฒ-2749 สมุทรสาคร ขาว-ส้ม 03/11/2561 11,452 46,000 7% 107 -
4- 087 HONDA SCOOPY I A 108 17 1กฎ-2586 ตรัง แดง-ดำ 25/01/2561 19,586 16,000 7% 107 -
4- 088 LIFAN LF110-26H M 110 18 1กฒ-6989 นครสวรรค์ นํ้าเงิน-ดำ 06/03/2562 7,922 7,000 7% 107 -
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฆ-8618 อุทัยธานี นํ้าเงิน-ดำ 27/06/2561 20,541 15,000 7% 107 -
4- 090 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กฆ-9127 ชัยนาท นํ้าเงิน 06/02/2562 18,149 39,000 7% 107 -
4- 091 RYUKA CLASSIC M 107 17 1กฒ-7206 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 13/11/2561 14,857 7,000 7% 107 -
4- 092 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กด-9500 ฉะเชิงเทรา ขาว-ดำ 30/08/2562 3,686 17,000 7% 107 -
4- 093 HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 1กภ-3124 ขอนแก่น ม่วง ดำ 06/07/2561 15,087 18,000 7% 107 -
4- 094 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 2กร-2229 ชลบุรี เทา 15/08/2562 4,853 18,000 7% 107 -
4- 095 LIFAN LF 110-11H M 110 17 2กฎ-8002 ชลบุรี เหลือง 26/04/2561 7,790 8,000 7% 107 -
4- 096 STALLION CENTAUR M 147 16 5กง-5935 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/04/2560 19,218 16,000 7% 107 -
4- 097 YAMAHA GRAND FILANO A 125 17 17 1กช-8261 กระบี่ น้ำเงิน 19/12/2561 12,159 22,000 7% 107 -
4- 098 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 1กย-2423 ขอนแก่น ขาว น้ำตาล 16/11/2561 7,066 22,000 7% 107 -
4- 099 YAMAHA FINN M 115 18 1กฒ-7208 นครสวรรค์ ดำ-เทา 08/03/2562 8,307 18,000 7% 107 -
4- 100 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กฌ-8596 กระบี่ ดำ-แดง 05/07/2562 22,343 16,000 7% 107 -
4- 101 LIFAN LF110-26H M 110 17 17 1กธ-6176 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 27/11/2561 14,618 5,000 7% 107 -
4- 102 GPX LEGEND 200 M 197 17 7กธ-3092 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/12/2561 5,961 18,000 7% 107 -
4- 103 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 5กศ-7656 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 13/10/2560 23,921 34,000 7% 107 -
4- 104 GPX DEMON M 125 17 16 1กต-3539 นครศรีธรรมราช ดำ 03/03/2561 - 5,000 7% 107 -
4- 105 GPX DEMON-X M 125 18 1กฆ-8521 ชัยนาท แดง-เทา 15/01/2562 - 13,000 7% 107 -
4- 106 HONDA SCOOPY I A 108 18 1กต-8727 ร้อยเอ็ด แดง-น้ำตาล 19/07/2562 4,105 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 107 GPX DEMON-150GR M 149 18 1กง-750 ชัยนาท ขาว 23/04/2562 5,498 23,000 7% 107 -
4- 108 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กง-5247 อุทัยธานี นํ้าเงิน-ดำ 10/04/2562 17,631 15,000 7% 107 -
4- 109 GPX LEGEND 200 M 197 18 7กร-9106 กรุงเทพมหานคร เทา 09/02/2562 4,305 19,000 7% 107 -
4- 110 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กม-8537 ขอนแก่น น้ำเงิน ดำ 18/10/2561 3,614 20,000 7% 107 -
4- 111 RYUKA RK150 M 150 17 17 1กฉ-9830 ปราจีนบุรี แดง 27/07/2561 18,717 14,000 7% 107 -
4- 112 HONDA MSX125 M 125 17 17 1กพ-6542 ขอนแก่น ขาว ดำ 30/05/2561 20,979 16,000 7% 107 -
4- 113 GPX DEMON-150GN M 149 18 18 1กต-1216 พระนครศรีอยุธยา ดำ 24/05/2562 2,920 19,000 7% 107 -
**หมายเหตุ น้ำมันเชื่อเพลิงรั่ว
4- 114 GPX DEMON M 125 16 2กจ-374 ชลบุรี ดำ 10/10/2560 4,274 5,000 7% 107 -
4- 115 SUZUKI GSX-R150 M 147 18 18 8กฆ-8312 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 04/05/2562 6,702 28,000 7% 107 -
4- 116 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กง-7443 อุทัยธานี นํ้าเงิน-ดำ 27/06/2562 6,811 16,000 7% 107 -
4- 117 RYUKA CLASSIC M 107 18 8กฎ-9875 กรุงเทพมหานคร เขียว-เทา 18/06/2562 3,201 10,000 7% 107 -
4- 118 GPX DEMON-150GR M 149 18 xx-xxx ชลบุรี แดง 3,280 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 119 LIFAN LF110-26H M 110 17 17 1กธ-6132 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ดำ 27/11/2561 13,056 5,000 7% 107 -
4- 120 LIFAN LF 110-11H M 110 18 8กฎ-4067 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/06/2562 3,926 10,000 7% 107 -
4- 121 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 1กบ-8066 นครศรีธรรมราช แดง-ขาว 31/05/2562 6,867 22,000 7% 107 -
4- 122 HONDA PCX 150 A 150 18 8กฌ-8853 กรุงเทพมหานคร เทา-ดำ 06/06/2562 4,637 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 123 HONDA CBR 150 R M 150 18 1กง-5286 อุทัยธานี ดำ 17/04/2562 34,814 26,000 7% 107 -
4- 124 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กง-4700 อุทัยธานี แดง-ดำ 19/03/2562 16,925 16,000 7% 107 -
4- 125 GPX LEGEND 200 M 197 17 17 1กพ-6558 ขอนแก่น เทา 30/05/2561 6,276 20,000 7% 107 -
4- 126 RYUKA CLASSIC M 107 17 1กฉ-9867 ปราจีนบุรี ฟ้า 27/07/2561 19,252 8,000 7% 107 -
4- 127 HONDA WAVE 110 I M 110 18 8กจ-9130 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 21/05/2562 4,253 17,000 7% 107 -
4- 128 HONDA WAVE 110 I M 110 18 2กภ-3801 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 24/05/2562 5,155 18,000 7% 107 -
4- 129 HONDA MSX125SF M 125 17 17 2กฒ-9299 ชลบุรี แดง เทา 22/06/2561 9,898 20,000 7% 107 -
4- 130 GPX DEMON M 125 15 1กร-650 ชลบุรี แดง 26/06/2559 - 4,000 7% 107 -
4- 131 HONDA CB 150R M 150 18 2กพ-5001 ชลบุรี ดำ 25/04/2562 4,331 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 132 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กง-1569 ตราด ขาว-ดำ 22/06/2562 12,928 16,000 7% 107 -
4- 133 GPX DEMON-150GR M 149 18 2กม-9283 ชลบุรี แดง-ขาว 03/07/2562 6,223 22,000 7% 107 -
4- 134 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 1กษ-238 ชลบุรี ดำ 20/11/2559 26,439 17,000 7% 107 -
4- 135 HONDA PCX 150 A 150 18 1กณ-2555 สมุทรสาคร เทา-ดำ 04/04/2562 4,057 59,000 7% 107 -
4- 136 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กศ-8670 อุดรธานี น้ำเง-ดำ 2,065 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 137 LIFAN LF125-5F M 125 18 18 1กบ-317 นครศรีธรรมราช เหลือง 27/03/2562 2,966 12,000 7% 107 -
4- 138 GPX DEMON-150GN M 149 17 1กฆ-7154 ตราด เขียว 24/11/2561 - 18,000 7% 107 -
4- 139 LIFAN LF 110-11H M 110 17 17 1กถ-2438 นครศรีธรรมราช ฟ้า 25/05/2561 8,971 5,000 7% 107 -
4- 140 YAMAHA N-Max A 155 17 7กน-8281 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/12/2561 10,472 34,000 7% 107 -
4- 141 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กต-5314 มหาสารคาม น้ำเงิน-ดำ 27/03/2562 6,813 18,000 7% 107 -
4- 142 GPX DEMON M 125 17 1กฆ-7305 ชัยนาท ขาว 06/11/2561 14,421 6,000 7% 107 -
4- 143 GPX LEGEND 200 M 197 18 18 1กล-119 ขอนแก่น เทา 22/03/2562 10,796 18,000 7% 107 -
4- 144 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กญ-2867 นครสวรรค์ นํ้าเงิน ดำ 23/11/2560 12,545 16,000 7% 107 -
4- 145 YAMAHA SPARK 115I M 115 18 18 1กช-9285 - ดำ-ชมพู 7,487 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 146 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฎ-7898 พระนครศรีอยุธยา ดำ แดง 16/01/2561 12,990 18,000 7% 107 -
4- 147 GPX DEMON-150GN M 149 17 2กธ-5064 ชลบุรี ดำ 21/12/2561 1 22,000 7% 107 -
4- 148 HONDA MSX125 M 125 17 17 1กพ-216 ขอนแก่น ดำ 24/04/2561 14,954 15,000 7% 107 -
4- 149 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กต-4933 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน-ดำ 12/06/2562 5,551 16,000 7% 107 -
4- 150 YAMAHA M-Slaz M 150 18 1กณ-2941 นครสวรรค์ ดำ 22/05/2562 4,011 35,000 7% 107 -
4- 151 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กฒ-8022 นครสวรรค์ ขาว-ดำ 19/03/2562 11,624 17,000 7% 107 -
4- 152 YAMAHA M-Slaz M 150 18 18 7กย-3090 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 30/01/2562 8,946 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 153 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 8กก-1462 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/04/2562 3,034 40,000 7% 107 -
4- 154 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 17 17 1กถ-9968 นครศรีธรรมราช แดง 19/07/2561 14,821 17,000 7% 107 -
4- 155 LIFAN LF 110-11H M 110 18 8กค-5531 กรุงเทพมหานคร เขียว 26/04/2562 4,943 8,000 7% 107 -
4- 156 RYUKA ZSR M 125 18 1กฆ-7324 พังงา เหลือง 22/06/2562 13,443 7,000 7% 107 -
4- 157 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 1กฎ-3024 กำแพงเพชร ฟ้า-ดำ 26/07/2562 7,062 23,000 7% 107 -
4- 158 LIFAN LF 110-11H M 110 18 18 1กพ-5355 สุราษฎร์ธานี เขียว 29/06/2562 7,368 8,000 7% 107 -
4- 159 LIFAN LF110-26H M 110 17 17 1กธ-6187 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ดำ 27/11/2561 14,896 5,000 7% 107 -
4- 160 SUZUKI GSX-S150 M 147 17 7กด-8348 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/11/2561 12,912 28,000 7% 107 -
4- 161 GPX LEGEND 200 M 197 17 17 1กฉ-5796 กระบี่ เหลือง 04/04/2562 23,233 17,000 7% 107 -
4- 162 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 7กศ-7104 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 27/02/2562 9,645 21,000 7% 107 -
4- 163 HONDA MSX125SF M 125 18 1กพ-5084 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 21/06/2562 6,797 20,000 7% 107 B
4- 164 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 1กฎ-1060 หนองคาย แดง-ดำ 21/06/2562 2,346 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 165 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กช-4289 กระบี่ น้ำเงิน 25/09/2561 29,691 34,000 7% 107 -
4- 166 HONDA PCX 150 A 150 18 7กฮ-9162 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 02/04/2562 7,530 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 167 LIFAN LF110-26H M 110 17 17 1กท-6073 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 18/09/2561 21,569 5,000 7% 107 -
4- 168 YAMAHA GT 125 A 125 18 1กย-5826 อุบลราชธานี น้ำเงิน-ขาว 18/06/2562 5,350 17,000 7% 107 -
4- 169 HONDA CLICK 125I A 125 18 1กจ-2651 สตูล แดง-ดำ 21/06/2562 11,552 20,000 7% 107 -
4- 170 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กจ-1438 สตูล ขาว-ดำ 15/05/2562 5,726 19,000 7% 107 -
4- 171 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กฒ-6054 ตรัง ดำ-เขียว 06/11/2561 10,682 34,000 7% 107 -
4- 172 HONDA CB 150R M 150 18 18 1กล-4693 อุดรธานี ดำ 01/06/2562 10,126 37,000 7% 107 -
4- 173 LIFAN LF110-26H M 110 17 17 1กท-9502 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ดำ 09/10/2561 8,302 6,000 7% 107 -
4- 174 LIFAN LF 250 -B M 250 17 17 1กน-3434 สุราษฎร์ธานี ดำ 25/10/2561 9,990 22,000 7% 107 -
4- 175 HONDA SCOOPY I A 108 18 1กฎ-5263 กำแพงเพชร ดำ 13/09/2562 875 23,000 7% 107 -
4- 176 LIFAN LF 110-11H M 110 18 1กม-114 สุราษฎร์ธานี เขียว 08/11/2562 9,325 10,000 7% 107 -
4- 177 YAMAHA FINN M 115 18 1กฌ-7875 กระบี่ น้ำเงิน-ดำ 21/06/2562 8,006 15,000 7% 107 -
4- 178 HONDA MSX125SF M 125 18 1กจ-2648 สตูล ดำ-ชุมพู 21/06/2562 4,966 20,000 7% 107 -
4- 179 GPX DEMON M 125 17 16 6กศ-3402 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/06/2561 7,387 6,000 7% 107 -
4- 180 HONDA PCX 150 A 150 17 7กฆ-8652 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 29/08/2561 18,333 40,000 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 181 GPX LEGEND 150 M 149 18 7กอ-3471 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/03/2562 2,744 16,000 7% 107 -
4- 182 HONDA MOOVE A 108 18 18 1กณ-5451 พิษณุโลก เทา-ดำ 10/10/2562 745 20,000 7% 107 -
4- 183 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กด-4613 ตรัง แดง-ดำ 27/06/2562 13,404 16,000 7% 107 -
4- 184 GPX LEGEND 200 M 197 17 17 1กญ-2048 หนองคาย ดำ 13/12/2561 7,164 20,000 7% 107 -
4- 185 HONDA MSX125SF M 125 18 1กจ-2365 สตูล แดง-ดำ 12/06/2562 9,695 20,000 7% 107 -
4- 186 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กฉ-8028 กระบี่ ดำ-เขียว 24/05/2561 13,715 35,000 7% 107 -
4- 187 HONDA MSX125SF M 125 18 17 1กน-9281 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 20/03/2562 11,333 19,000 7% 107 -
4- 188 GPX DEMON-150GN M 149 17 7กฒ-9320 กรุงเทพมหานคร เเดง 31/10/2561 17,160 18,000 7% 107 -
4- 189 KEEWAY JL200GY-3C M 197 17 17 1กช-9866 เพชรบุรี น้ำตาล 04/04/2561 5,590 20,000 7% 107 -
4- 190 YAMAHA FINN M 115 18 1กย-4027 อุบลราชธานี น้ำเงิน-ดำ-เทา 05/06/2562 12,994 17,000 7% 107 -
4- 191 GPX DEMON M 125 17 1กน-8109 สงขลา เขียว 19/10/2562 7,294 8,000 7% 107 C
4- 192 GPX LEGEND 200 M 197 18 18 1กฎ-1067 หนองคาย ดำ 21/06/2562 1,123 20,000 7% 107 -
4- 193 HONDA CBR 150 R M 150 18 18 1กญ-9848 หนองคาย แดง-ดำ 31/05/2562 8,296 30,000 7% 107 -
4- 194 YAMAHA N-Max A 155 17 7กบ-7403 กรุงเทพมหานคร เเดง 27/12/2561 15,233 36,000 7% 107 -
4- 195 GPX DEMON-150GN M 149 18 18 1กบ-1770 นครศรีธรรมราช ดำ 05/04/2562 4,805 20,000 7% 107 -
4- 196 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กธ-1426 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 20/10/2561 12,524 15,000 7% 107 -
4- 197 HONDA ZOOMER-X A 108 18 1กณ-320 ศรีสะเกษ ส้ม-ดำ 31/05/2562 7,233 22,000 7% 107 -
4- 198 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 6กอ-4889 กรุงเทพมหานคร เขียว-ดำ 19/07/2561 11,709 20,000 7% 107 -
4- 199 YAMAHA M-Slaz M 150 18 1กฌ-5651 กระบี่ เทา 16/05/2562 16,592 36,000 7% 107 -
4- 200 GPX CR5 M 197 18 18 1กล-3062 ขอนแก่น แดง 10/04/2562 6,216 18,000 7% 107 -
4- 201 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กจ-2357 สตูล แดง-ดำ 12/06/2562 2,199 18,000 7% 107 -
4- 202 YAMAHA FINN M 115 18 1กฌ-2957 กระบี่ ขาว-ดำ-เทา 19/03/2562 8,026 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 203 HONDA SUPER CUB M 110 18 1กจ-2293 สตูล เขียว-ขาว 11/06/2562 9,089 25,000 7% 107 B
4- 204 YAMAHA SPARK LX M 115 16 1กญ-9888 ตรัง ดำ-แดง 15/12/2560 44,688 16,000 7% 107 -
4- 205 HONDA MSX125SF M 125 17 1กธ-484 สงขลา ขาว-เทา 01/06/2561 17,501 18,000 7% 107 C
4- 206 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 18 1กฌ-6648 กระบี่ เทา 30/05/2562 6,939 19,000 7% 107 -
4- 207 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กจ-2851 สตูล เทา-น้ำเงิน 27/06/2562 5,224 22,000 7% 107 -
4- 208 RYUKA CRUISER M 125 17 1กฉ-51 ชุมพร ขาว 22/06/2561 7,446 15,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 209 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กถ-8249 สงขลา ดำ-เขียว 08/03/2561 3,976 38,000 7% 107 B
4- 210 YAMAHA FINN M 115 18 1กพ-3657 สงขลา น้ำเงิน-ดำ-เทา 12/06/2562 10,581 16,000 7% 107 B
4- 211 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กธ-6688 สงขลา ดำ 18/07/2561 13,374 12,000 7% 107 B
4- 212 HONDA ZOOMER-X A 108 18 1กจ-2069 สตูล ขาว-ดำ 31/05/2562 10,483 22,000 7% 107 B
4- 213 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กท-4471 สงขลา น้ำเงิน-ดำ 21/04/2561 28,881 17,000 7% 107 C
4- 214 HONDA MSX125SF M 125 17 1กญ-2334 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว-เทา 29/06/2561 22,328 18,000 7% 107 -
4- 215 GPX LEGEND 200 M 197 18 1กช-4079 ชุมพร เทา 20/04/2562 9,048 20,000 7% 107 -
4- 216 RYUKA CRUISER M 125 17 1กค-7627 ระนอง เขียว 23/05/2561 6,940 15,000 7% 107 -
4- 217 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 1กช-2415 ชุมพร ดำ-เขียว 13/03/2562 9,350 36,000 7% 107 -
4- 218 HONDA MSX125SF M 125 18 1กช-7452 ชุมพร น้ำเงิน-ดำ 04/07/2562 7,027 20,000 7% 107 -
4- 219 HONDA SCOOPY I A 108 16 1กง-5221 ชุมพร ดำ 10/08/2560 12,906 18,000 7% 107 -
4- 220 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กช-7555 ชุมพร เเดง-ดำ 11/07/2562 10,463 16,000 7% 107 -
4- 221 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฉ-711 ชุมพร ขาว-ดำ 29/06/2561 15,879 15,000 7% 107 321.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321
4- 222 HONDA SCOOPY I A 108 18 1กช-1455 ชุมพร น้ำเงิน-ขาว 16/02/2562 8,850 20,000 7% 107 -
4- 223 GPX LEGEND 200 M 197 18 1กฎ-2875 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 11/01/2562 11,888 20,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 224 HONDA DREAM M 110 17 1กฎ-756 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำเงิน-ขาว 29/11/2561 20,329 17,000 7% 107 -
4- 225 RYUKA RK150 M 150 18 8กจ-4284 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/05/2562 6,195 15,000 7% 107 -
4- 226 GPX DEMON-150GR M 149 18 8กบ-4648 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 22/08/2562 736 23,000 7% 107 -
4- 227 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กฒ-4782 พิษณุโลก ดำ 22/05/2562 16,874 39,000 7% 107 -
4- 228 HONDA SCOOPY I A 108 16 1กง-9108 ชุมพร ดำ-น้ำเงิน 31/10/2560 11,354 16,000 7% 107 -
4- 229 YAMAHA M-Slaz M 150 18 1กฒ-3964 พิษณุโลก ดำ-เขียว 09/05/2562 7,302 39,000 7% 107 -
4- 230 YAMAHA M-Slaz M 150 17 6กศ-4035 กรุงเทพมหานคร เทา 22/06/2561 8,393 38,000 7% 107 -
4- 231 HONDA PCX 150 A 150 17 1กฎ-6029 พิษณุโลก น้ำเงิน-ดำ 25/08/2561 17,636 42,000 7% 107 -
4- 232 STALLION CENTAUR MAX250 M 249 17 6กว-8149 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/06/2561 5,193 23,000 7% 107 -
4- 233 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 1กฐ-965 พิษณุโลก น้ำเงิน 09/11/2561 24,041 32,000 7% 107 -
4- 234 YAMAHA M-Slaz M 150 18 1กญ-2483 กำแพงเพชร น้ำเงิน-ดำ 23/01/2562 11,207 38,000 7% 107 -
4- 235 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฐ-3173 ศรีสะเกษ น้ำเงิน-ดำ 25/10/2561 11,953 15,000 7% 107 -
4- 236 YAMAHA M-Slaz M 150 16 6กฆ-2286 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/12/2560 26,957 34,000 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 237 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฐ-5181 ศรีสะเกษ แดง-ดำ 22/11/2561 15,894 16,000 7% 107 -
4- 238 HONDA ZOOMER-X A 108 18 1กฒ-6713 ศรีสะเกษ ดำ-แดง 23/04/2562 6,366 23,000 7% 107 -
4- 239 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กต-8336 ร้อยเอ็ด แดง-ดำ 16/07/2562 5,329 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 240 HONDA MSX125SF M 125 17 17 7กฌ-5682 กรุงเทพมหานคร ดำ เหลือง 28/09/2561 10,161 22,000 7% 107 -
4- 241 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กณ-1558 พระนครศรีอยุธยา เหลือง 11/08/2561 7,724 36,000 7% 107 -
4- 242 RYUKA CLASSIC M 107 18 1กย-9509 อุบลราชธานี เหลือง-ขาว 13/07/2562 4,490 12,000 7% 107 -
4- 243 HONDA MSX125SF M 125 18 1กฒ-6731 ศรีสะเกษ ดำ-เหลือง 23/04/2562 10,350 20,000 7% 107 -
4- 244 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 1กช-5307 ศรีสะเกษ ขาว-แดง 15/06/2560 44,873 24,000 7% 107 -
4- 245 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 1กญ-4609 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน-ดำ 31/05/2560 18,834 18,000 7% 107 321.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321
4- 246 GPX DEMON-150GN M 149 18 17 1กผ-4373 นครศรีธรรมราช แดง 20/07/2562 - 18,000 7% 107 1605.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 1605
4- 247 HONDA MSX125SF M 125 18 8กค-4144 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน ดำ 25/04/2562 4,368 22,000 7% 107 321.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321
4- 248 GPX DEMON-150GN M 149 18 8กค-5328 กรุงเทพมหานคร เเดง 26/04/2562 - 19,000 7% 107 1605.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 1605
4- 249 GPX DEMON-150GN M 149 17 1กร-6786 นครราชสีมา แดง 26/05/2561 - 6,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 250 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กม-6103 ขอนแก่น แดง ดำ 27/09/2561 25,862 10,000 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง | ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 251 BENELLI TNT25 M 249 16 1กช-6119 สุพรรณบุรี ดำ 12/04/2560 - 19,000 7% 107 -
4- 252 YAMAHA SPARK LX M 115 17 1กฌ-5096 เพชรบุรี ขาว-เทา 28/06/2561 24,693 9,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 253 LIFAN LF200GY-5A M 200 13 1กฌ-6966 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 26/04/2560 ABS/ 12,414 12,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ ผู้ซื้อต้องดำเนินการจดทะเบียนใหม่เอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
4- 254 TRIUMPH TIGER EXPLORER M 1215 15 13 1กฐ-8221 ขอนแก่น น้ำเงิน 25/03/2559 21,405 500,000 7% 107 -
4- 255 DUCATI MULTISTRADA M 1198 15 3กฮ-26 กรุงเทพมหานคร แดง 04/06/2559 26,695 280,000 7% 107 -
4- 256 HONDA PCX 150 A 150 16 2กฆ-223 ชลบุรี ขาว-ดำ 18/08/2560 - 23,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 257 GPX DEMON M 125 17 6กจ-435 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/01/2561 - 3,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 258 YAMAHA QBIX A 125 17 7กฐ-2795 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/10/2561 - 10,000 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง | ขายตามสภาพฯ ไม่รับปิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 259 HONDA ZOOMER-X A 108 13 1กว-9641 กรุงเทพมหานคร แดง 16/09/2559 4,865 8,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอน
4- 260 GPX DEMON M 125 17 6กว-7731 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/06/2561 - 2,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 261 HONDA PCX 150 A 150 17 6กท-6518 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 31/03/2561 - 25,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอน
4- 262 HONDA WAVE 110 I M 110 18 7กล-3120 กรุงเทพมหานคร เทา-น้ำเงิน 13/02/2562 38,250 8,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอน
4- 263 RYUKA CLASSIC M 107 18 7กพ-8824 กรุงเทพมหานคร เขียว-ขาว 16/01/2562 5,025 4,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ขายตามสภาพฯ ไม่รับผิดชอบการโอน