กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-02-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 บบ-6095 ยโสธร เทา 24/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,177 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 B 2F28
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 002 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 17 16 1ฒฮ-5195 กรุงเทพมหานคร เทา 13/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 77,485 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 D 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT|เพลาลอย / ค่าภาษีค้างชำระ 1,166
3- 003 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 งต-5116 ชลบุรี เขียว 12/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 28,683 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 B 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,196
3- 004 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กท-708 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 22/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 8,840 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 B 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 005 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 บพ-9294 เพชรบุรี เทา 24/11/2561 อ/CD/ก/ABS/ 66,103 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 C 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,082
3- 006 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS A 2.4 18 18 กจ-1193 นครพนม ดำ 24/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 12,566 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT|แจ้งย้ายออกไว้ ผู้ประมูลได้ดนก.แก้ไขเอง
3- 007 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 17 17 2ฒจ-9735 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/10/2562 อ/ว/ก/ABS/AB 76,640 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2F15
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|เสริมแหนบ|เพลาลอย
3- 008 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB) A 1.5 13 13 2กภ-1374 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/10/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 172,632 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 D 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง
3- 009 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB) M 2.5 15 14 ผข-1080 อุบลราชธานี เทา 18/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 115,733 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
3- 010 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 ยก-3625 ชลบุรี ขาว 06/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 6,642 รอราคาอนุมัติ 1,605 107 B 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 011 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 13 13 ผก-691 เชียงราย เทา 28/08/2561 อ/ว/ก/ 265,080 รอราคาอนุมัติ 7,490 107 C 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,113
3- 012 TOYOTA CAMRY 2.0 G (Extrimo) AB/ABS A 2.0 12 12 ฆฐ-8077 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/03/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 86,658 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 D 2F19
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 013 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (ABS) M 2.5 13 12 บย-2883 ร้อยเอ็ด เทา 31/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 130,201 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
3- 014 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G (AB/ABS) M 2.4 17 15 2ฒค-7068 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2562 อ/CD/ม/ABS/ 28,265 ถอนการประมูล 1,070 107 C 2F18
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 015 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 15 บพ-4201 เพชรบุรี ขาว 23/09/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 69,628 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 C 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 016 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 15 15 ขธ-5572 สงขลา ขาว 03/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 41,498 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 C 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 017 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 กร-6342 นครศรีธรรมราช ขาว 29/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 28,804 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 B 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,964
3- 018 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (TRD) AB M 2.5 14 14 บย-8626 กาญจนบุรี ดำ 10/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 132,408 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 C 2G15
**หมายเหตุ รวมVAT|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป) / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
3- 019 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กท-8309 เพชรบูรณ์ แดง 27/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 8,884 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 B 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 020 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 16 16 บย-3261 กำแพงเพชร ขาว 04/11/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 83,856 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G
**หมายเหตุ รวมVAT|เปลี่ยนเพลาลอย เสริมแหนบ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 024 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 13 3กบ-120 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 132,969 รอราคาอนุมัติ 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 025 TOYOTA YARIS 1.5 J (AB) A 1.5 13 12 กจ-757 พัทลุง ดำ 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 121,532 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,316
3- 026 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 กล-887 นครศรีธรรมราช ดำ 24/08/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 52,864 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,743
3- 027 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 14 กง-6050 อุทัยธานี แดง 14/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 37,202 รอราคาอนุมัติ 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 028 TOYOTA FORTUNER 2.8 V (NAVI) AB/ABS A 2.8 17 17 ขต-6178 ขอนแก่น ดำ 16/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 43,725 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2G18
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 6,157
3- 029 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 14 กพ-9790 นครสวรรค์ เทา 25/08/2562 อ/ว/CD/ก/AB 84,443 รอราคาอนุมัติ 3,745 107 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 030 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 3.0 G/PRE (AB/ABS) M 3.0 14 13 ผบ-6054 ขอนแก่น ขาว 06/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 124,371 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
3- 031 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 15 15 บล-1073 สระบุรี ขาว 30/09/2560 อ/ว/CD/ม/คABS/AB 58,093 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,331
3- 032 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 6กน-7468 กรุงเทพมหานคร เทา 30/08/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 15,380 รอราคาอนุมัติ 107 B 2G10
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 033 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.4 18 17 บน-7357 อุตรดิตถ์ ขาว 02/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 40,045 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,364
3- 051 VOLVO S 80 A 2.3 03 5กษ-1539 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,175 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 I 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่เห็นเลขเครื่อง
3- 052 NISSAN TEANA A 2.5 11 10 1กฮ-4828 กรุงเทพมหานคร เทา 11/01/2563 อ/ว/CD/ม/ 119,091 400,000 7% 2,500 1,070 0 C 2G16
3- 053 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 J M 2.5 09 09 ฎข-1153 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/11/2559 อ/ว/CD/ 90,496 235,000 7% 2,500 1,070 0 D 2G15
3- 054 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 15 30-0386 สุรินทร์ ขาว 31/03/2560 อ/ก/ 240,019 270,000 7% 3,210 0 5000.00 C 2G15
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
3- 055 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 12 12 ฆบ-2725 กรุงเทพมหานคร เทา 29/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 201,918 476,000 7% 2,500 1,070 0 C 2G14
**หมายเหตุ มีการ์ดNAVI รับหลังประมูล
3- 056 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 3กง-6030 กรุงเทพมหานคร เทา 26/03/2562 อ/ว/CD/ม/ - รอราคาอนุมัติ 7% 2,500 1,070 0 C 2G14
3- 057 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID (NAVI) A 2.5 12 12 ฆด-4093 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/05/2562 168,699 รอราคาอนุมัติ 7% 2,500 1,070 0 C 2G13
3- 058 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กง-6745 กรุงเทพมหานคร เทา 23/05/2562 อ/ว/CD/ABS/ 76,487 296,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 059 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 CAB CHASSIS M 2.5 13 13 1ฒข-1593 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/11/2562 123,952 รอราคาอนุมัติ 7% 2,500 1,070 0 C 2G16
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง
3- 060 HONDA ACCORD A 2.3 00 ภว-5021 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 16/08/2561 อ/ม/ - 44,000 7% 1,926 107 C 2G15
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 061 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 16 15 ฮว-7133 กรุงเทพมหานคร เทา 20/09/2562 169,948 รอราคาอนุมัติ 7% 3,000 1,070 0 C 2G15
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 062 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 06 05 บพ-8796 ระยอง ดำ 20/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 345,664 84,000 7% 1,926 0 5000.00 C 2G15
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000-|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
3- 063 HONDA ACCORD A 2.4 03 วอ-4520 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 21/05/2561 อ/CD/ม/ 295,903 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 C 2G15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าบันทึกเจ้าหน้าที่)
3- 064 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (NAVI) A 3.0 13 13 2กฌ-6493 กรุงเทพมหานคร เทา 20/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 117,739 650,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G14
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 065 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M - 10 30-5854 ภูเก็ต เทา 30/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 515,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G14
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 066 HONDA ACCORD 3.0 V6 I-VTEC A 3.0 06 06 กว-3178 สุราษฎร์ธานี ดำ 01/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 171,042 190,000 7% 4,815 0 C 2G13
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
3- 067 CHEVROLET COLORADO S-CAB M 2.5 13 13 บฉ-1763 สมุทรสงคราม ดำ 16/05/2562 อ/ว/CD/ 182,006 รอราคาอนุมัติ 7% 0 D 2H17
**หมายเหตุ เปลี่ยนเพลา,เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 069 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 13 13 ฮม-7352 กรุงเทพมหานคร เทา 27/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 218,841 490,000 7% 2,500 1,070 0 C 2H16
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 070 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กฐ-6762 กรุงเทพมหานคร เทา 05/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 96,161 311,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2H15
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 071 FORD RANGER DOUBLECAB M 2.5 09 09 5กฒ-703 กรุงเทพมหานคร เทา 16/12/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 188,641 190,000 7% 1,926 107 C 2H14
3- 072 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6392 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ-เทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 103,462 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H13
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว
3- 073 HONDA STEP WAGON A 2.0 13 12 1กร-8443 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 05/03/2562 อ/CD/ม/ - 760,000 1,284 0 C 2R12
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 074 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 11 11 ฒฌ-4862 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 04/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 280,357 180,000 7% 1,926 0 C 2R11
3- 076 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 1กผ-6522 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 148,049 276,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2F10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 077 HONDA CITY A 1.5 01 กม-7486 เชียงราย ม่วง 25/10/2559 อ/CD/ 214,938 30,000 7% 0 C 2F10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|มีเอกสารชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
3- 078 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 4กฒ-5039 กรุงเทพมหานคร เทา 18/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 164,102 311,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 079 TOYOTA TIGER DOUBLECAB M 2.5 04 ษต-465 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 05/01/2562 อ/ว/ม/ 190,818 110,000 7% 1,926 107 C 2F08
3- 080 CHEVROLET AVEO M 1.4 11 11 กง-9923 สกลนคร ดำ 08/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 194,526 90,000 7% 4,815 0 C 2F08
3- 081 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6394 กรุงเทพมหานคร ส้ม 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 140,953 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F07
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 083 NISSAN SUNNY M 1.6 04 กย-9327 นนทบุรี เทา 23/03/2560 อ/ม/ 135,336 21,000 7% 1,926 107 D 2E06
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|ดัดแปลงเกียร์
3- 084 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 1กย-4214 กรุงเทพมหานคร เทา 27/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 250,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F05
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
3- 085 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M ผจ-4791 ระยอง อ/ว/CD/ม/ 132,307 ถอนการประมูล 7% 2,675 0 D 2F05
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 086 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 CAB CHASSIS M 2.5 13 13 1ฒข-1597 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/11/2562 อ/ว/CD/ 149,431 รอราคาอนุมัติ 7% 2,500 1,070 0 C 2F04
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
3- 087 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD NAVI (AT) A 3.0 13 13 2กย-5088 กรุงเทพมหานคร เทา 31/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 188,039 480,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G12
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 088 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G AB/ABS (AT) A 3.0 14 14 3กฉ-7089 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 168,861 400,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 089 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 14 13 5กฉ-7360 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/04/2560 อ/ว/CD/ม/ 90,326 260,000 2,675 107 D 2G10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|รถซ่อมแซมแก้ไขมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุ)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 090 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6402 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ-เทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 126,453 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G12
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว
3- 091 HONDA CITY M 1.5 11 11 กธ-1805 อุบลราชธานี เทา 28/12/2557 66,551 220,000 7% 0 I 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 092 FORD FIESTA A 1.6 11 10 ขง-3664 ระยอง เทา 10/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 177,266 140,000 7% 3,745 0 C 2G10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ญฎ-4529 กรุงเทพมหานคร| คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 093 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 08 08 ฌข-2914 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 288,001 รอราคาอนุมัติ 7% 0 D 2G10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|มีเอกสารชุดโอนฯ1ชุด
3- 094 TOYOTA VENTURY 2.7 G A 2.7 13 13 ฮย-1556 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/09/2562 อ/CD/ม/ 55,470 561,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 095 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6398 กรุงเทพมหานคร ส้มดำเทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ 66,849 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G08
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
3- 096 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 13 13 2กผ-1962 กรุงเทพมหานคร เทา 23/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 49,967 266,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G08
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 097 TOYOTA HIACE M 2.5 07 07 ตศ-6825 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/04/2562 อ/ว/CD/ 569,314 330,000 7% 0 C 2G07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 098 MERCEDES-BENZ E 200 A 1.8 08 07 ฐว-555 กรุงเทพมหานคร เทา 22/07/2562 อ/ม/ 122,764 520,000 1,070 0 C 2G07
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 6กย-84 กรุงเทพมหานคร| ไม่ให้ทะเบียนนี้(ฐว-555 กทม) ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
3- 099 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 1กส-4819 กรุงเทพมหานคร เทา 29/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 138,648 276,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G06
**หมายเหตุ โอนน3ต่อ
3- 100 NISSAN NOTE 1.2 VL-CVT A 1.2 19 18 8กฐ-2802 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 23 400,000 7% 2,140 0 10000.00 4678.21 C 2G05
**หมายเหตุ รถโอนฯผ่านบริษัทประกันภัย|มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ4,678.21บาท|ค่ามัดจำเล่ม10,000บาท
3- 101 TOYOTA WISH M 2.0 04 กธ-1456 ระยอง เทา 11/11/2548 อ/ว/CD/ม/ 255,061 200,000 7% 3,745 0 C 2G05
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 102 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 08 07 ถค-6512 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 23/01/2563 อ/ว/CD/ม/ 606,575 170,000 7% 107 C 2G04
3- 103 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID A 2.4 11 11 ญย-6486 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 225,622 360,000 7% 1,070 0 C 2G12
3- 104 TOYOTA FORTUNER 3.0 V A 3.0 14 14 3กน-8971 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/08/2562 150,827 รอราคาอนุมัติ 7% 2,500 1,070 0 C 2G11
3- 105 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 VGS (Z) AB/ABS M 2.5 15 14 3กอ-8129 กรุงเทพมหานคร เทา-ฟ้า-ดำ 30/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 165,051 450,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 106 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 14 14 3กบ-3907 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/08/2562 253,137 รอราคาอนุมัติ 7% 2,500 1,070 0 C 2G09
3- 107 HONDA ACCORD A 2.4 14 13 สต-2745 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 16/06/2561 อ/CD/ม/ 162,286 600,000 1,284 0 C 2G09
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 108 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 11 11 กษ-8064 อุดรธานี เทา 15/06/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 170,183 350,000 7% 4,815 0 C 2G08
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ญผ-1015 กรุงเทพมหานคร|
3- 109 HONDA ACCORD A 2.4 14 13 2กษ-3567 กรุงเทพมหานคร เทา 03/01/2562 อ/CD/ม/ 145,204 780,000 1,284 0 C 2G07
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 110 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 2.5 13 13 2กศ-2470 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 228,892 400,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G06
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 111 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 13 12 งท-237 ชลบุรี ขาว 12/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 55,496 220,000 7% 1,070 0 C 2G06
3- 112 MITSUBISHI LANCER A 1.6 11 11 ญฮ-1924 กรุงเทพมหานคร เทา 27/12/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 317,120 120,000 7% 0 C 2G05
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 113 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 13 13 1ฒข-411 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/11/2562 อ/ว/CD/ 264,980 265,000 7% 1,070 0 2140.00 I 2G05
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 114 HONDA CITY M 1.5 10 10 กธ-2583 อุดรธานี ดำ 05/08/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 178,975 200,000 7% 4,815 0 C 2G04
3- 115 TOYOTA CAMRY A 2.0 07 07 ชผ-6750 กรุงเทพมหานคร เทา 02/07/2562 อ/ม/ 224,456 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 D 2G03
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 116 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บต-932 ตราด เทา 08/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 127,403 280,000 7% 1,070 0 C 2G12
3- 117 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 บต-796 ตราด เทา 01/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 230,332 220,000 7% 1,070 0 C 2G11
3- 118 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บว-6374 จันทบุรี เทา 27/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 243,676 150,000 7% 1,070 0 C 2G10
3- 119 TOYOTA ALTIS A 1.6 08 08 กธ-9640 จันทบุรี เทา 28/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 190,539 170,000 7% 1,070 0 C 2G09
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 120 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 04 บษ-1343 จันทบุรี เทา 01/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 170,034 150,000 7% 1,070 0 C 2G08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 121 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 12 12 บล-9006 จันทบุรี ดำ 15/11/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 117,178 170,000 7% 1,070 0 C 2G08
3- 122 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 HI-RIDER XLT M 2.2 15 15 กธ-4650 จันทบุรี ดำ 28/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 37,468 380,000 7% 1,070 0 C 2G07
3- 123 HONDA CIVIC 1.8 E I-VTEC (AS) A 1.8 07 06 กธ-2342 จันทบุรี ดำ 03/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 284,606 180,000 7% 1,070 0 C 2G07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 124 TOYOTA AVANZA M 1.5 13 13 กธ-4599 จันทบุรี ดำ 02/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 129,404 170,000 7% 1,070 0 C 2G06
3- 125 LAND ROVER - A 4.5 95 ฉน-7950 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/12/2560 อ/CD/ม/ - 200,000 7% 2,675 0 I 2G05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 126 MAZDA 2 A 1.5 13 13 กค-9036 ตราด แดง 11/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 91,080 240,000 7% 4,815 0 C 2G05
3- 127 MERCEDES-BENZ E 200 NGT A 1.8 07 07 3กร-5957 กรุงเทพมหานคร เทา 25/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 179,173 615,000 7% 2,500 1,070 0 C 2G04
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 128 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 3.2 10 09 ฮต-7575 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 166,494 470,000 7% 0 C 2G04
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 129 TOYOTA VIGO SMART CAB M 3.0 09 08 ผก-9422 อุดรธานี ดำ 11/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 163,085 280,000 7% 5,885 0 C 2G12
3- 130 NISSAN ALMERA M 1.2 12 12 กค-556 หนองบัวลำภู ขาว 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 177,612 160,000 7% 4,815 0 C 2G11
3- 131 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE A 2.5 13 13 2กศ-2492 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 353,207 400,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 132 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD M 2.5 15 15 กต-531 สุรินทร์ ดำ 28/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 133,269 470,000 7% 4,280 0 C 2G09
3- 133 HONDA CITY 1.5 SV-AT I-VTEC A 1.5 13 13 กจ-9384 สุรินทร์ เทา 14/06/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 69,801 290,000 7% 4,280 0 I 2G08
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 134 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 207,540 รอราคาอนุมัติ 7% 9,095 0 I 2G07
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี| รถยางแตก
3- 135 TOYOTA ALTIS 1.6 E/CNG AB/ABS A 1.6 13 13 2กบ-3357 กรุงเทพมหานคร เทา 16/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 98,846 269,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G06
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 136 MAZDA 3 A 1.6 05 5กบ-6268 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 03/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 222,292 100,000 7% 1,070 0 C 2G05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
3- 137 TOYOTA VIOS A 1.5 09 09 กว-3016 อุดรธานี ขาว 27/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 190,000 7% 4,815 0 C 2G04
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 138 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 V M 2.5 07 06 บห-1083 ขอนแก่น ดำ 13/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 189,574 100,000 7% 4,280 0 C 2I12
3- 139 TOYOTA VIGO PRERUNNER 3.0 E 3.0 06 06 ตท-2899 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/05/2562 ABS/ 279,460 140,000 7% 1,926 107 C
3- 140 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 14 14 ฮร-5011 กรุงเทพมหานคร เทา 21/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 145,293 430,000 7% 107 C 2J19
**หมายเหตุ โอนน2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 141 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC (AS) A 1.8 08 07 กบ-2202 ราชบุรี ดำ 11/02/2560 อ/ว/CD/ม/ 316,567 270,000 2,675 107 C 2G17
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 142 FORD ESCAPE A 2.0 04 กง-41 ระยอง น้ำตาล 28/10/2558 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 243,690 60,000 7% 2,675 0 5000.00 U
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊ส ลงเล่ม
3- 151 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 12 10-7759 อุดรธานี ขาว-ส้ม-ฟ้า 30/09/2557 อ/CD/ก/ABS/ - 225,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 152 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 14 10-7892 อุดรธานี ส้ม-ขาว 31/03/2558 อ/ม/ก/ 573,044 270,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 153 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 14 10-7891 อุดรธานี ส้ม-ขาว 31/03/2558 ก/ - 270,000 7% 0 5000.00 N
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 154 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 393,275 162,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 155 TOYOTA ALTIS M 1.6 16 15 ทข-10 ร้อยเอ็ด เหลือง-น้ำเงิน 07/03/2560 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 240,350 450,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ร้อยเอ็ด
3- 156 TOYOTA HIACE M 3.0 00 นข-2242 น่าน เทา 15/06/2559 282,455 81,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า
3- 157 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 10 15-2587 กรุงเทพมหานคร ขาวเขียวฟ้า 31/12/2556 อ/ว/CD/ก/ 829,542 180,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|จดใหม่ 22มีค.2554|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์
3- 158 ISUZU - กระบะบรรทุก 6ล้อ 210 แรงม้า M 17 70-8092 เชียงใหม่ ขาวเทาแดงเขียวน้ำเงิ 31/03/2561 อ/ว/ 155,072 900,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่
3- 159 TOYOTA ALTIS M 1.6 13 13 ทข-287 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 13/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/AB 328,924 270,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 160 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 15 10-0764 สระแก้ว ขาว 30/09/2559 อ/ว/CD/ก/ค - 225,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเลิกใช้รถตามม.34)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครราชสีมา
3- 161 TOYOTA VIOS A 1.5 10 10 กธ-3768 สกลนคร ดำ 23/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 113,496 157,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สกลนคร
3- 162 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 11 11 ญล-8831 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 369,696 287,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อยุธยา
3- 163 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 12 12 ขต-8815 เชียงใหม่ เทา 11/07/2562 ว/ม/ก/ABS/AB 192,130 410,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่