กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูล (รถขับเคลื่อนไม่ได้) วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-12-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
N 001 MITSUBISHI LANCER A 1.6 02 กว-653 สุราษฎร์ธานี เทา 24/10/2559 อ/CD/ม/ก/ 26,000 7% 8,025 0 U 6
**หมายเหตุ เครื่องยนต์ไม่มีกำลังอัด|จอดอยู่บริเวณริมบ่อ
N 002 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 3.0 04 บพ-640 กระบี่ น้ำตาล 30/12/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 263,797 33,000 7% 8,025 0 U 6
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เครื่องพัง|จอดอยู่บริเวณริมบ่อ
N 003 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 04 04 ผก-2271 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 12/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ ตรวจสอบไม่ 49,000 7% 5,885 0 U 6
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|บพ-3729|เครื่องพัง|จอดอยู่บริเวณริมบ่อ
N 004 TOYOTA TIGER CAB A 2.5 03 ปพ-5324 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 70,000 4,815 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์มา ลงเล่มแล้ว|รถรื้อเครื่องมา|จอดอยู่โซน8
N 005 HONDA BRIO A 1.2 12 12 กร-8834 ขอนแก่น ขาว 06/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 160,000 7% 6,955 0 U
**หมายเหตุ ยกมาส่ง|ระบบไฟชำรุด|สตาร์ทไม่ติด
N 006 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AT) A 2.5 07 07 ตฮ-3317 กรุงเทพมหานคร เทา 20/09/2560 อ/CD/ม/ก/ 140,750 125,000 7% 1,070 0 U
**หมายเหตุ เร่งไม่ขึ้น|จอดอยู่โซน8
N 007 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 06 06 กย-5741 นครสวรรค์ ดำ 29/09/2559 อ/CD/ก/ ชำรุด 220,000 7% 4,815 0 U 2
**หมายเหตุ ครัชจม|จอดโซน2
N 008 HONDA CIVIC A 1.8 09 09 ฌร-4685 กรุงเทพมหานคร เทา 14/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 246,660 210,000 7% 2,996 0 U 6
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|จอดริมบ่อ
N 009 MITSUBISHI STRADA M 2.5 04 ยง-6805 นครราชสีมา เทา 02/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 182,636 50,000 7% 4,280 0 U
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|โหลดต่ำ ลงเล่มแล้ว|ลากจูง
N 010 TOYOTA COMMUTER 109 แรงม้า M - 07 32-5177 กรุงเทพมหานคร เทา 31/12/2557 อ/CD/ก/ABS/ - 380,000 7% 107 U 4
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระบบไฟ|จอดโซน4|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 8 มกราคม 2556|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน
N 011 FORD ESCAPE A 3.0 03 ษค-4448 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/09/2557 อ/ม/ก/ABS/ - 40,000 7% 4,815 107 U 8
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|อุปกรณ์เครื่องไม่ครบ|จอดโซน8
N 012 FORD ESCAPE A 2.0 04 กง-41 ระยอง น้ำตาล 28/10/2558 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 243,690 66,000 7% 2,675 0 5000.00 U 3K41
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊ส ลงเล่ม|จอดริมบ่อ
N 013 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 05 05 ตจ-6955 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/10/2560 90,000 7% 0 U 6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ลักษณะไม่ตรง|จอดริมบ่อ
N 014 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M - 10 14-8053 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 30/06/2561 ABS/ 576,683 290,000 7% 107 U 3
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระบบไฟ|จอดโซน3|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน
N 015 FORD ESCAPE 3.0 XLT A 3.0 03 วธ-6936 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 298,498 110,000 7% 107 U 6
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|จอดประมูลริมบ่อ|ไดร์ทสตาร์ทพัง
N 016 NISSAN NAVARA M 2.5 10 10 บท-6504 ยโสธร น้ำตาล 28/09/2561 อ/CD/ 30,000 7% 9,630 0 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
N 017 TOYOTA VIOS M 1.5 08 08 กก-1441 พิจิตร เทา 09/09/2561 อ/ 40,000 7% 8,025 0 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ
N 018 MAZDA 2 A 1.5 11 11 กน-1459 สุราษฎร์ธานี เทา 14/09/2561 อ/ก/ - 20,000 7% 18,190 0 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป(เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ)
N 019 PROTON EXORA A 1.6 13 12 กพ-6004 อุดรธานี ดำ 17/04/2557 อ/CD/ม/ 200,000 7% 7,490 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
N 020 MAZDA CX-5 2.2 15 14 4กช-8982 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 5,000 7% 3,210 0 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป(เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้)
N 021 HONDA CITY A 1.5 12 12 กจ-8507 สกลนคร ขาว 26/12/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ - 30,000 7% 10,165 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจนใช้งานไม่ได้|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่รังสิตคลอง8
N 022 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 03 บน-6144 หนองคาย น้ำเงิน 26/06/2561 CD/ม/ - 60,000 7% 0 U
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องเป็นสนิม|เครื่องยนต์รื้อมา|เครื่องโทรม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
N 023 HONDA JAZZ A 1.5 04 กท-5275 สงขลา เทา 16/08/2555 อ/CD/ม/ก/ 100,000 7% 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่
N 024 HONDA STREAM A 2.0 05 04 กธ-3723 อุดรธานี น้ำตาล 15/07/2554 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 100,000 7% 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุบลราชธานี|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
N 025 TOYOTA YARIS A 1.5 06 06 กน-6331 สงขลา แดง 07/07/2552 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 165,000 7% 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา
N 026 NISSAN SUNNY M 1.6 96 96 กจ-2792 พัทลุง เทา 02/04/2557 อ/CD/ม/ก/ 499,514 20,000 7% 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่มแล้ว|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
N 027 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB A 3.2 06 05 กม-2907 สุราษฎร์ธานี เทา 24/03/2557 อ/ว/ก/ABS/ - 220,000 7% 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ร้อยเอ็ด|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่
N 028 HONDA CITY 1.5 I-DSI A 1.5 03 กม-6832 ชลบุรี ฟ้า 27/08/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 45,000 7% 107 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี(พัทยาใต้)
N 029 TOYOTA VIOS M 1.5 13 13 กค-9395 สิงห์บุรี ขาว 17/07/2562 อ/CD/ม/ก/ 94,028 285,000 7% 107 U
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครสวรรค์|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม
N 030 ISUZU VERTEX M 1.6 98 พน-8793 กรุงเทพมหานคร เทา 03/04/2555 อ/ม/ก/ABS/ 349,709 8,000 7% 107 N
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครปฐม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม