กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19-12-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (Plus) AB/ABS M 2.4 17 17 ผต-6582 อุดรธานี ขาว 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 32,944 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2F28
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,391
3- 002 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 18 17 กท-3898 บุรีรัมย์ ดำ 16/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 12,524 ไม่เปิดราคา 4,815 107 D 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 003 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) ABS M 2.5 13 13 ผก-6517 นครศรีธรรมราช ดำ 24/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 139,732 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2F26
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 004 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กต-1078 พัทลุง ขาว 16/08/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 1,298 ไม่เปิดราคา 5,885 107 B 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 005 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 13 ขจ-8176 นครราชสีมา ดำ 23/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 147,405 ถอนการประมูล 2,675 107 C 2F25
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 006 TOYOTA AVANZA 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 12 12 6กฒ-5096 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/05/2562 อ/CD/ม/ABS/ 92,783 ไม่เปิดราคา 1,605 107 C 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 007 TOYOTA YARIS 1.2 TRD CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 กจ-3378 ยโสธร เหลือง 28/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 15,806 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,196
3- 008 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 16 16 บพ-4320 เพชรบุรี ดำ 04/10/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 121,874 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C 2F23
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,391
3- 009 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 17 กธ-4574 ตรัง เทา 31/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 6,077 ไม่เปิดราคา 4,815 107 D 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT| วางแผ่นเพลทมาใหม่
3- 010 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 16 บบ-8818 ตรัง ดำ 13/12/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 37,983 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 011 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G/PRE (NAVI) AB/ABS A 2.8 16 16 5กช-2693 กรุงเทพมหานคร เทา 29/04/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 46,953 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT| มีSd Card รับหลังประมูล / ค่าภาษีค้างชำระ 6,394
3- 012 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 14 1ฒฉ-4391 กรุงเทพมหานคร เทา 07/05/2562 อ/CD/ 75,895 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 2F19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 17 17 ผห-2640 ชลบุรี ขาว 24/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 64,169 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,458
3- 014 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 16 15 ขษ-9523 ชลบุรี ขาว 18/05/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 48,784 ถอนการประมูล 1,605 107 B 2F17
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 10,107
3- 015 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 15 4กพ-426 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/06/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 49,037 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 016 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 15 14 บต-742 นครนายก เทา 21/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 41,108 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 017 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 บล-2530 ฉะเชิงเทรา เทา 28/03/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 21,442 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 018 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 ผจ-1711 อุบลราชธานี ขาว 16/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 50,225 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 019 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 บพ-7706 เพชรบุรี เทา 20/07/2562 อ/CD/ก/ABS/AB 25,444 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2F14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 021 TOYOTA ALTIS 1.6 G (DUAL) AB/ABS A 1.6 12 11 ฆฆ-7572 กรุงเทพมหานคร เทา 10/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 202,082 ไม่เปิดราคา 107 C 2F13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 022 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 กท-8954 ร้อยเอ็ด ขาว 31/08/2562 อ/ว/ก/ABS/AB 47,758 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2F13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 023 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กฉ-2011 ยะลา ขาว 24/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 22,418 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2G13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,196
3- 024 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 18 18 บพ-8707 กระบี่ ขาว 13/06/2562 อ/CD/ก/ABS/ 18,032 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2G13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 025 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 16 1ฒส-4006 กรุงเทพมหานคร เทา 30/09/2561 อ/CD/ก/ABS/ 52,362 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,391
3- 026 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 17 บม-1688 เพชรบุรี เทา 07/06/2562 อ/CD/ก/ABS/AB 34,714 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2H13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 027 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 14 บฉ-6138 สิงห์บุรี เทา 28/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 81,165 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2I13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 028 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (VN) AB/ABS A 2.5 15 13 กร-5638 สุราษฎร์ธานี เทา 05/03/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 192,905 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2J13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 029 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 13 13 2กล-4102 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 106,239 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C 2K13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,087
3- 030 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) A 2.4 17 17 บษ-6018 พิษณุโลก ขาว 18/04/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 41,386 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2K13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 031 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) A 2.4 17 17 ผจ-6665 อุบลราชธานี เทา 25/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 25,171 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 032 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) A 2.4 17 17 6กฬ-5260 กรุงเทพมหานคร เทา 13/12/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 43,334 ถอนการประมูล 107 C 2G13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,472
3- 033 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) AB/ABS M 2.5 14 14 บพ-8110 มหาสารคาม ดำ 15/12/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 247,110 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
3- 034 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G 4WD (NAVI) AB/ABS M 2.8 16 16 กจ-3777 สระแก้ว ขาว 08/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 115,124 ถอนการประมูล 2,675 107 C 2G13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูล / ค่าภาษีค้างชำระ 5,920
3- 035 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.5 15 14 4กถ-7165 กรุงเทพมหานคร เทา 05/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 50,370 ไม่เปิดราคา 107 B 2H13
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูล / ค่าภาษีค้างชำระ 5,071
3- 036 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 1ฒฉ-2598 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/04/2562 อ/CD/ม/ก/AB 83,525 ถอนการประมูล 107 C 2I13
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 037 TOYOTA REVO SMART CAB 2.7 E/PRE (AB/ABS) M 2.7 17 15 1ฒฮ-8973 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 22,411 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2I13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 038 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 ผค-3621 นครสวรรค์ ขาว 11/06/2562 อ/CD/AB 11,725 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 2J13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 039 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J VVT-I (เบนซิน) M 2.7 11 10 ฒค-6694 กรุงเทพมหานคร เทา 02/03/2562 อ/ม/ก/ 712,155 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2K13
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม
3- 040 TOYOTA REVO SMART CAB 2.7 J VVT-i (PLUS) AB/ABS (เบนซิน) M 2.7 17 15 2ฒก-9031 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/05/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 28,173 ไม่เปิดราคา 2,675 107 B 2K13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,124
3- 041 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 13 13 บว-446 ราชบุรี เทา 18/11/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ 156,257 ไม่เปิดราคา 1,926 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
3- 042 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 16 2ฒช-5263 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/07/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 92,087 ไม่เปิดราคา 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,103
3- 043 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) AB/ABS M 2.5 13 13 ผก-7134 นครศรีธรรมราช ดำ 24/10/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 147,866 ไม่เปิดราคา 4,815 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,071
3- 044 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 ขต-3495 ขอนแก่น เทา 30/08/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 56,311 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 045 TOYOTA VIOS 1.5 E-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 16 ขก-3909 ระยอง ดำ 26/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 25,429 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,469
3- 046 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (ABS) A 1.5 11 11 กว-9097 นครราชสีมา ขาว 27/10/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 195,598 ไม่เปิดราคา 1,605 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ญว-5760
3- 047 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 กจ-6362 อุทัยธานี เทา 25/06/2562 อ/CD/ม/ABS/AB 29,942 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 048 TOYOTA VIOS 1.5 E-CVT (AB/ABS) A 1.5 16 16 กว-876 สุราษฎร์ธานี เทา 14/09/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 12,049 ไม่เปิดราคา 8,025 107 U
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,693
3- 049 TOYOTA ALTIS 1.8 ESPORT CVT (AB/ABS) A 1.8 15 14 ฆฎ-7722 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/10/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 57,998 ถอนการประมูล 3,210 107 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 050 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 ผห-7690 ชลบุรี ขาว 14/09/2561 อ/CD/ABS/ 79,407 ไม่เปิดราคา 1,605 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,391
3- 073 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒอ-9749 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/09/2562 อ/CD/ 64,628 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 788.00 0 C
**หมายเหตุ **ทรูลิสซิ่ง**
3- 074 NISSAN TIIDA 1.6 S A 1.6 07 06 ชฉ-8679 กรุงเทพมหานคร เทา 17/01/2561 อ/ม/ 249,443 140,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 075 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒอ-9223 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/09/2562 อ/CD/ 55,600 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 788.00 0 C
**หมายเหตุ **ทรูลิสซิ่ง**
3- 076 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 04 ษอ-8160 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 15/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 242,364 160,000 7% 1,070 0 C 2H17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง||ลักษณะไม่ตรง
3- 077 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กฐ-6213 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 175,483 280,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H16
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 078 NISSAN NAVARA M 2.5 16 15 1ฒม-714 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/01/2561 อ/ว/CD/ม/ 29,856 393,000 7% 1,070 0 B 2H16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|รับคืนรถทุกกรณีหากไม่สามารถโอนฯได้ตามเงื่อนไขของกรมขนส่งทางบก
3- 079 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 06 06 ชง-8043 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/12/2561 อ/CD/ม/ 633,353 253,000 7% 1,070 0 C 2H15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|จอดบริเวณข้างศาลา
3- 080 NISSAN TEANA A 2.0 11 11 ญพ-4847 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/07/2558 อ/ว/CD/ม/ 295,000 7% 1,070 0 C 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่รับผิดชอบเรื่องภาษี|รับคืนรถทุกกรณีหากไม่สามารถโอนฯได้ตามเงื่อนไขของกรมขนส่งทางบก|จอดริมบ่อ
3- 081 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 1กฬ-6322 กรุงเทพมหานคร เทา 04/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 150,197 210,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|จอดบริเวณข้างศาลา
3- 082 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ถห-864 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 16/07/2562 อ/CD/ม/ก/ 277,985 295,000 7% 1,070 0 C 2H17
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)
3- 083 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 10 09 ฆม-7879 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 215,152 218,000 7% 1,070 0 C 2H17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 084 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 07 07 ชณ-2917 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 28/02/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 371,488 90,000 7% 1,926 0 I 2H16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|วษ-9180|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(268)ตัวรถ(432)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 085 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 05 05 ณอ-5468 กรุงเทพมหานคร เทา 31/05/2559 อ/ว/ - 169,000 7% 1,070 0 C 2H15
**หมายเหตุ ตอกเลขตัวรถมาใหม่ โดยกรมขนส่ง
3- 086 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บน-5728 ชุมพร เทา 29/03/2562 อ/ว/CD/ABS/ 159,607 ไม่เปิดราคา 7% 5,350 107 I 2H15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 087 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 12 12 กฉ-8812 กาญจนบุรี เทา 11/06/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 136,079 390,000 7% 1,070 0 C 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|จอดบริเวณข้างศาลา
3- 089 TOYOTA ALTIS A 1.8 15 15 7กผ-6571 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/07/2561 อ/CD/ม/ 48,044 ไม่เปิดราคา 7% 0 D 2E11
**หมายเหตุ จอดบริเวณริมบ่อ
3- 090 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 07 07 บห-9966 ขอนแก่น เทา 28/09/2558 อ/CD/ 200,153 180,000 7% 0 C 2E11
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จอดบริเวณห้องจ่ายกุญแจ
3- 091 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 13 13 ฮม-7352 กรุงเทพมหานคร เทา 27/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 218,841 504,000 7% 2,500 1,070 0 C 2E10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 092 SUZUKI SWIFT A 1.2 15 13 4กฒ-2822 กรุงเทพมหานคร เขียว 15/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 170,000 1,070 0 D 2F12
**หมายเหตุ รวมVAT|ระบบเกียร์ชำรุด
3- 093 MITSUBISHI LANCER A ฎพ-4756 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ 76,245 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 C 2F12
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 094 TATA XENON M 2.1 10 10 ผธ-9232 ชลบุรี ขาว 30/04/2559 อ/ว/CD/ม/ 293,876 20,000 1,605 0 I 2F11
**หมายเหตุ รวมVAT|บริเวณแป้นเลขเครื่องไม่มีหมายเลข ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ก่อนโอน|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 095 MAZDA 2 M 1.5 10 10 กจ-7924 พิจิตร แดง 25/05/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 70,733 140,000 1,070 0 D 2F10
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 096 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 08 ถบ-4921 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม-น้ำเงิน 22/06/2562 อ/ว/CD/ม/ 235,489 150,000 7% 0 I 2F10
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
3- 097 CHEVROLET CAPTIVA A 2.0 08 08 วศ-7755 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/08/2560 อ/ว/CD/ม/ 316,353 250,000 7% 1,070 0 C 2F12
**หมายเหตุ ฌฎ-590|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 098 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กฆ-9362 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 235,415 260,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2F11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 100 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถม-7900 กรุงเทพมหานคร เทา 08/10/2561 อ/ว/CD/ 223,537 206,000 7% 1,070 0 D 2F10
3- 101 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กท-9704 กรุงเทพมหานคร เทา 28/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 176,622 ถอนการประมูล 7% 3,500 6,420 700.00 0 C 4
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**ทรูลิสซิ่ง**|Stock4
3- 102 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 11 11 ญฒ-2703 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 184,318 350,000 7% 1,070 0 C 2F12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 103 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 ฆง-4117 กรุงเทพมหานคร เทา 15/02/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 125,757 280,000 7% 1,070 0 C 2F12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|จอดบริเวณข้างศาลา
3- 104 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 1กอ-4322 กรุงเทพมหานคร เทา 11/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 116,222 210,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|โรงตรวจ
3- 105 TOYOTA ALTIS A 1.8 08 08 ฌช-7258 กรุงเทพมหานคร เทา 14/07/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 216,715 250,000 7% 1,926 0 C 2G12
3- 106 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 06 06 ตธ-9233 กรุงเทพมหานคร เทา 17/07/2562 อ/CD/ 234,000 7% 1,070 0 C 2G11
**หมายเหตุ จอดบริเวณข้างศาลา
3- 107 HONDA STREAM A 2.0 03 2กด-1267 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 02/09/2561 อ/ว/CD/ม/ 160,132 ถอนการประมูล 7% 1,605 107 C 2G11
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดตั้งแก๊ส แจ้งลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|โรงตรวจ
3- 108 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กค-4583 กรุงเทพมหานคร เทา 09/05/2562 อ/ว/CD/ม/ 104,062 290,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
3- 109 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC A 2.0 12 12 กน-5993 นครสวรรค์ ขาว 15/10/2561 อ/CD/ม/ 179,206 490,000 7% 1,070 0 C 2G12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|จอดบริเวณข้างศาลา
3- 111 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 3.0 DI-D A 3.0 14 14 3กญ-4025 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 65,158 360,000 7% 107 D 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 113 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กก-3693 กรุงเทพมหานคร เทา 25/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 120,823 290,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
3- 114 TOYOTA XTRACAB M 2.5 94 บร-1797 นครสวรรค์ เขียว 05/04/2561 อ/ว/CD/ม/ 628,431 20,000 4,280 107 D 2G12
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 115 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 J M 2.5 09 09 ฎข-1153 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/11/2559 อ/ว/CD/ 90,496 250,000 7% 2,500 1,070 0 D 2G11
3- 116 TOYOTA TIGER CAB 5L SGL M บธ-2688 ปทุมธานี อ/CD/ม/ก/ABS/ 305,856 ถอนการประมูล 7% 0 C 2G11
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 117 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 05 บท-7881 อุตรดิตถ์ น้ำตาล 06/10/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ - 50,000 1,926 0 C 2G10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 118 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถห-6035 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 300,834 295,000 7% 1,070 0 C 2G09
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)
3- 120 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 10 09 ฎง-7437 กรุงเทพมหานคร เทา 06/01/2559 อ/ว/CD/ม/ 100,157 275,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2H12
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
3- 121 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 2กส-7492 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม-เทา 22/01/2562 อ/ม/ก/ABS/ 189,421 280,000 7% 6,955 0 2140.00 C 2H12
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
3- 122 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 12 10-3033 ระยอง ขาว-ฟ้า-ส้ม 31/12/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ 876,027 243,000 7% 2,140 0 5000.00 C 2H12
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|รถป้ายเหลือง
3- 123 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 13 13 2ฒญ-2933 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 108,577 380,000 7% 1,070 0 C 2H11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 124 NISSAN ALMERA M 1.2 12 12 กค-556 หนองบัวลำภู ขาว 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 177,612 180,000 7% 4,815 0 C 2H11
3- 125 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บน-7602 มหาสารคาม ดำ 19/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 290,856 290,000 7% 4,815 0 C 2H10
3- 128 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ตส-8217 กรุงเทพมหานคร เทา 22/06/2562 อ/CD/ 24,987 183,000 7% 1,070 0 C 2H11
3- 129 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 11 11 ญช-2711 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 212,384 255,000 7% 1,070 0 C 2H10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 133 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 14 14 ผข-4514 นครปฐม เทา อ/CD/ม/ 205,289 346,000 7% 1,070 0 C 2H10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง| ไม่รับผิดชอบเรื่องภาษี|รับคืนรถทุกกรณีหากไม่สามารถโอนฯได้ตามเงื่อนไขของกรมขนส่งทางบก
3- 134 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1823 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 16/12/2561 อ/CD/ 140,000 7% 0 I 2H09
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 135 FORD FIESTA A 1.4 12 12 ขง-1557 ชลบุรี แดง 04/11/2561 59,397 170,000 7% 1,070 0 C 2I12
3- 136 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ถย-1753 กรุงเทพมหานคร เทา 28/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 232,006 253,000 7% 1,070 0 C 2I12
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)
3- 137 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E 4WD M 2.5 13 13 2กฆ-6387 กรุงเทพมหานคร เทา 16/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ - 390,000 7% 1,284 0 2140.00 C 2I11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 138 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กฆ-3540 กรุงเทพมหานคร เทา 15/05/2562 อ/ว/CD/ม/ - 285,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2I11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
3- 139 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7303 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 2,574 285,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2I10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|Stock4
3- 140 TOYOTA HIACE 2.5 GL D4D M 2.5 13 13 ฮม-6574 กรุงเทพมหานคร ส้ม 13/06/2562 อ/ว/CD/ก/ 53,299 390,000 7% 1,284 0 2140.00 C 2I09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|จอดอยู่บริเวณโรงตรวจ
3- 141 TOYOTA HIACE 2.5 GL D4D M 2.5 13 13 ฮม-6566 กรุงเทพมหานคร ส้ม 13/06/2562 อ/ว/CD/ก/ 95,108 390,000 7% 1,284 0 2140.00 C 2I09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|จอดอยู่บริเวณโรงตรวจ
3- 142 HONDA JAZZ 1.5 S I-VTEC A 1.5 08 08 กน-3045 จันทบุรี ดำ 25/08/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 105,076 280,000 7% 1,926 0 I 2I08
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ฌฐ-3954
3- 143 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 10 10 กน-730 จันทบุรี เทา 17/06/2560 อ/ว/CD/ก/ABS/ 159,165 220,000 7% 2,140 0 I 2I08
**หมายเหตุ ** ไม่มีแผ่นเพลท**|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|Stock4|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 144 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กฐ-6216 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 160,606 480,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2I07
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|จอดบริเวณข้างศาลา
3- 145 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 06 06 บท-6028 หนองบัวลำภู เทา 16/03/2561 อ/ว/CD/ 128,090 140,000 7% 4,815 0 D 2I07
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม
3- 146 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 06 05 บพ-8796 ระยอง ดำ 20/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 345,664 103,000 7% 1,926 0 5000.00 C 2I06
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000-|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
3- 147 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถม-7903 กรุงเทพมหานคร เทา 08/10/2561 อ/CD/ 242,557 206,000 7% 1,070 0 D 2I05
3- 148 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (AT) A 3.0 05 กง-8668 พระนครศรีอยุธยา เทา 28/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 113,622 170,000 7% 1,605 0 C 2I05
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
3- 149 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ตฮ-4413 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2561 อ/CD/ 271,520 183,000 7% 1,070 0 C 2I04
**หมายเหตุ จอดบริเวณข้างศาลา
3- 150 FORD FIESTA A 1.6 11 11 ญฬ-1973 กรุงเทพมหานคร เทา 08/11/2560 147,085 150,000 7% 1,070 0 C 2I12
3- 151 SUZUKI CIAZ 1.2 GL/MT M 1.2 16 16 5กฎ-8906 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2560 ABS/ - ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 D 2I11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 152 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 12 12 ฆษ-9202 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 105,516 400,000 7% 0 C 2J12
3- 153 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.5 08 06 2ฒค-1420 กรุงเทพมหานคร เทา 30/05/2561 อ/ว/CD/ม/ 192,974 120,000 7% 0 C 2J11
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
3- 154 HONDA CITY A 1.5 14 14 3กฌ-8861 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 07/05/2562 อ/ว/CD/ 187,131 315,000 7% 3,500 1,070 107 C 2J11
3- 155 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ตส-8216 กรุงเทพมหานคร เทา 22/06/2562 อ/ว/CD/ 194,329 183,000 7% 2,140 0 C 2J10
3- 156 HONDA CITY A 1.5 14 14 3กญ-7187 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/05/2562 อ/ว/CD/ 155,013 315,000 7% 3,500 1,070 107 C 2J10
3- 157 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บม-1919 ร้อยเอ็ด เทา 05/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 127,384 310,000 7% 4,815 0 C 2J09
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|ข้างศาลา
3- 158 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (AT) NAVI A 3.0 13 13 1กพ-3913 กรุงเทพมหานคร เทา 08/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 144,081 655,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J08
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|จอดบริเวณข้างศาลา
3- 160 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 10 10 ถฮ-2592 กรุงเทพมหานคร เทา 16/11/2561 อ/ว/CD/ 325,369 211,000 7% 2,140 0 D 2J07
3- 161 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-1226 กรุงเทพมหานคร เทา 13/09/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 280,608 600,000 7% 1,284 0 2140.00 C 2J06
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|จอดอยู่บริเวณโรงตรวจ
3- 162 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-1330 กรุงเทพมหานคร เทา 16/09/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 194,280 610,000 7% 1,284 0 2140.00 C 2J05
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|จอดอยู่บริเวณโรงตรวจ
3- 163 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กฒ-2355 กรุงเทพมหานคร เทา 15/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 123,592 285,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2J05
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|จอดบริเวณข้างศาลา
3- 164 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 1กอ-4335 กรุงเทพมหานคร เทา 11/04/2562 อ/CD/ม/ 109,198 210,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J04
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|โรงตรวจ
3- 165 ISUZU D-MAX CAB 4 ศช-8535 กรุงเทพมหานคร 149,403 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 C 2J11
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 166 TOYOTA VIOS ขง-6742 นครราชสีมา 272,595 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 D 2J11
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 167 TOYOTA ALTIS 5กจ-3021 กรุงเทพมหานคร 210,943 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 D 2J10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 168 NISSAN SUNNY NEO สศ-6109 กรุงเทพมหานคร 212,034 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 C 2J10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 169 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 14 14 1ฒฉ-8129 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 151,447 300,000 7% 1,284 0 2140.00 C 2J09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|จอดอยู่บริเวณโรงตรวจ
3- 171 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 12 12 ฆบ-2725 กรุงเทพมหานคร เทา 29/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 201,918 505,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J07
**หมายเหตุ มีการ์ดNAVI รับหลังประมูล
3- 173 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 06 06 ขค-4992 ชลบุรี ดำ 20/07/2560 อ/ว/CD/ม/ 184,674 160,000 7% 1,605 107 C 2J06
3- 174 HONDA CIVIC A 1.6 97 พษ-433 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 06/11/2557 อ/ว/ม/ 277,798 32,000 7% 1,605 107 C 2J05
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 175 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 1กฮ-2856 กรุงเทพมหานคร เทา 19/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 80,426 200,000 7% 1,070 0 2140.00 I 2K12
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 176 TOYOTA ALTIS A 1.6 09 08 ฌฟ-8895 กรุงเทพมหานคร เทา 23/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 176,932 165,000 7% 1,070 0 C 2K12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 177 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 CALIBRE EL (AT) Black Edition A 2.5 18 18 4กต-9555 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 21/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 600,000 7% 2,140 0 10000.00 11828.78 C 2K11
**หมายเหตุ รถโอนฯผ่านบริษัทประกันภัย|มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ11,828.78บาท|ค่ามัดจำเล่ม10,000บาท|ข้างศาลา
3- 178 MAZDA TRIBUTE A 3.0 03 ษค-7060 กรุงเทพมหานคร ดำ-น้ำตาล 06/08/2561 อ/ว/CD/ม/ 259,819 80,000 7% 0 I 2K10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 179 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 207,540 ไม่เปิดราคา 7% 9,095 0 I 2K10
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 180 HONDA CITY A 1.5 14 14 3กฒ-4419 กรุงเทพมหานคร เทา 07/06/2562 อ/ว/CD/ 177,234 305,000 7% 3,500 1,070 107 D 2K09
3- 181 HONDA CITY A 1.5 07 06 กม-4771 นครสวรรค์ ดำ 03/01/2559 อ/ว/CD/ม/ 281,648 85,000 7% 1,605 107 C 2K08
**หมายเหตุ ยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงแก๊ส
3- 182 HONDA JAZZ กจ-4909 ศรีสะเกษ 231,158 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 C 2K08
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 183 TOYOTA VIOS ศจ-6808 กรุงเทพมหานคร 223,276 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 C 2K07
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 184 TOYOTA VIGO DOUBLECAB กท-3765 ปราจีนบุรี - ถอนการประมูล 7% 1,605 0 D 2K07
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 186 FORD RANGER OPEN CAB M 2.2 13 12 ฒย-2798 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/03/2559 อ/ว/CD/ม/ 168,086 200,000 7% 1,605 107 I 2K10
**หมายเหตุ เลขตัวรถไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 187 CHEVROLET CRUZE A 1.8 12 12 ฆบ-2802 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/06/2561 อ/ว/CD/ม/ 195,000 7% 1,070 0 C 2K09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ไม่รับผิดชอบเรื่องภาษี|รับคืนรถทุกกรณีหากไม่สามารถโอนฯได้ตามเงื่อนไขของกรมขนส่งทางบก|จอดริมบ่อ
3- 188 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 14 14 ผล-4735 ขอนแก่น ขาว 28/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 64,135 390,000 7% 4,815 0 C 2K09
3- 190 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 J M 2.5 13 13 2กจ-7940 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/06/2562 อ/ว/CD/ก/ 139,333 270,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2K07
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 191 TOYOTA ALTIS A 1.6 10 10 ฎว-3396 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 07/09/2561 อ/ว/CD/ม/ 191,558 195,000 7% 910 0 C 2K07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|รับคืนรถทุกกรณีหากไม่สามารถโอนฯได้ตามเงื่อนไขของกรมขนส่งทางบก
3- 192 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒอ-5996 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/08/2562 อ/CD/ 235,085 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 700.00 0 D 2K06
**หมายเหตุ **ทรูลิสซิ่ง**
3- 193 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กก-3631 กรุงเทพมหานคร เทา 25/04/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 203,731 275,000 7% 1,070 0 2140.00 I 2K05
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 194 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVTI M 2.7 10 10 ถฮ-187 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม-น้ำเงิน 04/11/2562 176,079 135,000 7% 0 I 2K05
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|สีไม่ตรง(สีขาว)
3- 195 MAZDA BT-50 บธ-6975 สระแก้ว 184,232 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 C 2K04
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 196 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.5 13 12 ฒฮ-8479 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/09/2560 อ/ม/ก/ABS/ 262,346 365,000 7% 0 C 2K04
3- 197 TOYOTA ALTIS A 1.6 08 08 ฌช-610 กรุงเทพมหานคร เทา 03/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 193,571 180,000 7% 1,070 0 C 2K12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|รับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนฯได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดทุกกรณี
3- 198 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J VVT-I M 2.7 11 11 ฒฎ-3294 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/10/2561 263,325 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2K11
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 199 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 14 14 1ฒญ-2534 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/08/2561 อ/ว/CD/ 366,419 200,000 7% 4,000 1,070 107 D 2K10
3- 200 MAZDA 3 A 2.0 13 12 1กธ-4776 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 22/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 104,365 340,000 7% 1,070 0 C 2L12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 201 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLS 2.5 DID M บย-4846 กาญจนบุรี อ/CD/ม/ก/ABS/ 345,964 ถอนการประมูล 7% 1,605 0 C 2L12
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 202 MAZDA - CX-7 A 2.3 08 08 ฌน-1815 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/CD/ม/ 182,985 415,000 7% 1,070 0 C 2L11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ไม่รับผิดชอบเรื่องภาษี|รับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนฯได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดทุกกรณี
3- 203 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 08 08 ถฐ-6375 กรุงเทพมหานคร เทา 04/08/2561 อ/CD/ 242,899 197,000 7% 1,070 0 D 2G09
3- 206 TOYOTA ALTIS M 1.6 08 07 2กษ-696 กรุงเทพมหานคร เทา 07/03/2562 - 30,000 7% 1,070 0 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.06|รถรับจ้าง)
3- 207 FORD FOCUS 2.0 SPORT A 2.0 13 13 2กฎ-5654 กรุงเทพมหานคร แดง 03/07/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ 42,749 ไม่เปิดราคา 7% 5,885 0 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระบบไฟมีปัญหา|โซน3
3- 208 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-7342 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/10/2562 อ/CD/ 427,582 140,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
3- 209 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 11 11 ฒฎ-2622 กรุงเทพมหานคร เทา 30/09/2562 อ/CD/ 266,223 160,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
3- 210 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 11 11 กจ-536 นครนายก ดำ 08/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 191,517 355,000 7% 1,070 0 C 2G09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 212 BMW 525I A 2.4 04 2กณ-924 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 23/09/2561 อ/ว/CD/ม/ 177,087 330,000 7% 1,070 0 C 2H11
3- 213 TOYOTA TIGER SINGLE CAB 2.5 J D4D M 2.5 04 บบ-1624 ระยอง เขียว 10/02/2558 อ/ว/CD/ม/ 258,950 41,000 7% 2,140 0 5000.00 I
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000-|เลขเครื่องไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)|ลักษณะไม่ตรง||ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จอดบริเวณโซน3
3- 214 MAZDA 3 A 2.0 05 05 ศฮ-3641 กรุงเทพมหานคร เทา 13/09/2557 อ/ว/CD/ม/ - 85,000 7% 1,605 107 C 2C11
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 215 MERCEDES-BENZ E 200 NGT A 1.8 07 07 3กร-5957 กรุงเทพมหานคร เทา 25/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 179,173 650,000 7% 2,500 1,070 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 216 HONDA CIVIC A 1.7 03 ษข-3400 กรุงเทพมหานคร เทา 05/08/2558 อ/ 189,598 38,000 7% 1,605 107 I
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 217 CHEVROLET SONIC A 1.6 13 13 กย-987 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 09/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 61,671 200,000 7% 1,926 0 I
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม
3- 218 ISUZU D-MAX CAB 4 A 3.0 09 09 กจ-8161 สระแก้ว ขาว 21/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 169,056 200,000 1,070 0 I 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT|เลขเครื่องยนต์ถูกสนิมกัดกร่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ก่อนโอน
3- 219 HONDA CIVIC A 1.7 03 ขข-3940 ชลบุรี แดง 07/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 188,094 60,000 1,070 0 D 2F12
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง ไม่มีเอกสารใบคุมเครื่อง ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ก่อนโอนฯ|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ถอดอุปกรณ์แก๊สออก ยังไม่แจ้งแก้ไขรายการที่ขนส่ง
3- 220 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 14 13 บษ-4398 สุพรรณบุรี ขาว 12/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 210,000 1,070 0 D 2E08
**หมายเหตุ รวมVAT|รถดัดแปลงช่วงล้อ ต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพปกติหรือต้องมีใบรับรองวิศวะกรประกอบการโอนฯ
3- 221 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB M 2.4 12 12 บจ-4449 สมุทรสงคราม ขาว 08/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 220,325 70,000 1,070 0 I 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีเลขตัวรถ(เลขแชชซีส์เป็นสนิม)|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 251 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 04 บย-8443 สุรินทร์ น้ำเงิน-เทา 06/01/2562 94,580 70,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 252 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 03 ยง-5584 นครราชสีมา เทา 10/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ค 383,723 130,000 7% 0 D
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครราชสีมา
3- 253 TOYOTA ALTIS M 1.6 15 15 ทข-22 บุรีรัมย์ น้ำเงิน-เหลือง 05/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 110,594 405,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|รถป้ายเลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 254 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 11 11 บย-5933 พิษณุโลก ดำ 23/06/2561 อ/ว/ม/ก/ 140,040 315,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.พิษณุโลก
3- 255 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 10 10 กค-7319 ชุมพร น้ำเงิน 11/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 289,505 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ชุมพร
3- 256 TOYOTA HIACE M 3.0 00 นข-2242 น่าน เทา 15/06/2559 282,455 122,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า
3- 257 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 15 15 1ฒธ-9122 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/07/2559 127,200 243,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-
3- 258 TOYOTA ALTIS M 1.6 15 15 ทข-21 บุรีรัมย์ น้ำเงิน-เหลือง 05/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 95,041 405,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|รถป้ายเหลือง
3- 259 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 12 12 กธ-9431 พิษณุโลก เทา 03/05/2561 อ/ว/ม/ก/ 113,580 347,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.พิษณุโลก
3- 260 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 10 10 ผจ-8189 ขอนแก่น เทา 23/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 285,418 291,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
3- 261 HONDA CITY M 1.5 12 12 กง-6405 ชัยภูมิ ดำ 12/11/2560 อ/CD/ก/ABS/ 95,077 213,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
3- 262 TOYOTA CAMRY A 2.0 05 ศธ-1052 กรุงเทพมหานคร เทา 02/03/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 241,227 146,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 263 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 14 14 1ฒช-1765 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 63,335 389,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อยุธยา
3- 264 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 12 กต-3270 กาญจนบุรี เทา 13/12/2561 อ/CD/ม/ก/ 84,293 417,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครสวรรค์
3- 265 TOYOTA YARIS A 1.2 14 14 ขร-4325 เชียงใหม่ ขาว 28/03/2561 ว/ม/ก/ABS/AB 60,556 292,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่
3- 266 MAZDA 3 A 1.6 08 08 กพ-4177 นครศรีธรรมราช แดง 16/01/2562 อ/CD/ม/ก/ 128,733 115,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 267 ISUZU MU-7 3.0 07 07 กม-6527 นครศรีธรรมราช ดำ-เทา 01/06/2561 ABS/ 338,569 312,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 268 TOYOTA ALTIS A 1.6 09 09 ขต-417 นครราชสีมา เทา 21/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 182,174 199,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครราชสีมา
3- 269 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 12 12 กง-5920 ศรีสะเกษ เทา 27/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 180,048 456,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์
3- 270 TOYOTA VIGO CAB M 3.0 12 12 บต-243 ยะลา น้ำตาล 30/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 118,359 334,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา
3- 271 TOYOTA CAMRY A 2.4 10 09 2กต-6560 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 277,238 315,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อยุธยา
3- 272 HONDA CITY A 1.5 13 12 งฉ-4754 เชียงใหม่ ขาว 06/03/2561 ว/ม/ก/ABS/AB 157,312 256,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่
3- 273 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 10 10 กท-2180 พิษณุโลก เทา 14/06/2561 อ/ว/ม/ก/ 214,873 304,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
3- 274 HONDA CITY A 1.5 12 12 กง-5696 ชุมพร เทา 20/09/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 65,020 240,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี
3- 275 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 12 12 บห-2158 นครศรีธรรมราช เทา 23/04/2561 อ/CD/ม/ก/ 159,772 367,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี
3- 276 TOYOTA TIGER CAB D4D 2.5 J M 2.5 02 บพ-6621 อุดรธานี เทา 20/08/2561 อ/CD/ม/ 327,410 80,000 7% 0 I
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องเป็นสนิม(ไม่รับผิดชอบเรื่องเลขเครื่อง)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 277 HINO - บรรทุก 6ล้อ 150แรงม้า M 15 70-2157 สุรินทร์ ขาวเหลืองแดงดำฟ้า 31/12/2558 อ/ว/ 134,659 567,000 7% 0 5000.00 I
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 278 MITSUBISHI - กระบะดั๊มพ์6ล้อ 110แรงม้า M 13 83-1136 เชียงใหม่ ขาว 31/03/2557 222,971 405,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|จดทะเบียนครั้งแรก12กย.2548|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 279 - - IVECO หัวลาก10ล้อ 378แรงม้า M 16 71-6584 สงขลา ขาว 31/12/2559 อ/ว/ก/ 1,215,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา|ค่ามัดจำเล่ม5,000-
3- 280 MITSUBISHI FUSO หัวลาก10ล้อ 380แรงม้า M 15 70-7023 เชียงใหม่ ฟ้า 31/03/2559 230,927 1,377,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-
3- 281 HINO - กระบะคาร์โก้6ล้อ 145แรงม้า M 15 85-2562 ขอนแก่น ขาว-เทา 31/03/2559 อ/ว/AB 198,826 891,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น|ค่ามัดจำเล่ม5,000-
3- 282 HINO - กระบะคาร์โก้6ล้อ 145แรงม้า M 14 82-2494 ศรีสะเกษ ขาว-เทา 31/03/2558 อ/CD/ 456,277 648,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 283 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 12 12 ขฉ-1525 ชลบุรี เทา 09/11/2561 อ/CD/ม/ก/ 114,333 351,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ชลบุรี
3- 284 NISSAN ALMERA A 1.2 12 12 กธ-8088 อุบลราชธานี ขาว 06/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 95,911 194,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี
3- 285 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.8 17 15 บต-657 มุกดาหาร ขาว 31/05/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 58,520 450,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุบลราชธานี
3- 286 CHEVROLET CAPTIVA A 2.0 11 10 ขก-1032 สุราษฎร์ธานี เทา 24/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 168,855 277,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี
3- 287 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.2 12 12 ฒพ-5978 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 251,331 211,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-บ้านบึง
3- 288 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 10 10 บต-1412 ตาก ดำ 26/11/2561 อ/ว/ม/ก/ 102,584 190,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.เพชรบูรณ์
3- 289 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 04 บล-2732 เพชรบูรณ์ เขียว 11/08/2561 อ/ม/ก/ 176,816 142,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เพชรบูรณ์