กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-10-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 FORD FIESTA 1.6 S (5HB) AB/ABS A 1.6 11 11 ญฒ-5065 กรุงเทพมหานคร เทา 21/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 101,176 170,000 7% 107 C 2E28
1- 002 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 VGS (Z) ABS M 2.5 12 12 ผก-1170 เพชรบูรณ์ เทา 15/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 106,025 320,000 7% 967.28 107 C 2E27
**หมายเหตุ (ต่อเฉพาะ พรบ) (KA)
1- 003 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บห-4903 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 21/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 327,189 160,000 7% 107 C 2E26
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
1- 004 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ผฉ-8922 อุดรธานี ดำ 29/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 192,978 200,000 7% 107 C 2E26
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 005 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB/ABS) A 1.5 12 12 กท-1245 ปราจีนบุรี เทา 08/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 134,038 200,000 7% 107 D 2E25
**หมายเหตุ ฆถ-8614|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(368)ตัวรถ(035)
1- 006 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 18 18 บม-4086 เลย ขาว 04/05/2562 อ/ว/CD/ก/คABS/ 7,237 380,000 7% 107 B 2E24
**หมายเหตุ (KA)
1- 007 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 15 15 ผจ-8409 ระยอง เทา 10/11/2561 อ/ว/CD/ก/คABS/ 83,535 270,000 7% 107 C 2E24
**หมายเหตุ (KA)
1- 008 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 12 12 บล-4369 เพชรบูรณ์ ดำ 11/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 145,683 300,000 7% 107 C 2E23
1- 009 ISUZU D-MAX SPARK EX 1.9 S (Ddi) AB M 1.9 17 17 บม-219 เลย เทา 27/06/2561 อ/ว/CD/ก/คABS/ 60,892 270,000 7% 967.28 107 B 2E22
**หมายเหตุ (ต่อเฉพาะ พรบ) (KA)
1- 010 HONDA JAZZ 1.5 V-AT (I-VTEC) AB/ABS A 1.5 10 09 ขข-4209 ระยอง ขาว 12/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 214,064 230,000 7% 107 C 2E21
1- 011 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S (AB) M 2.5 18 17 บม-2849 เลย น้ำตาล 30/01/2562 อ/ว/CD/ก/คABS/ 45,356 340,000 7% 107 B 2E11
**หมายเหตุ (KA)
1- 012 HONDA CITY ZX 1.5 E-AT (I-VTEC) A 1.5 08 08 ขร-5482 นครราชสีมา เทา 12/05/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 17,031 120,000 7% 107 I 2E20
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 013 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 13 13 กท-4253 เพชรบูรณ์ ฟ้า 28/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 86,653 150,000 7% 645.21 107 B 2E20
**หมายเหตุ 2กส-9784|(ต่อเฉพาะ พรบ)
1- 014 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 06 06 กน-4037 จันทบุรี ดำ 27/07/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 188,033 150,000 7% 107 D 2E19
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 015 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 09 09 บม-7923 เพชรบูรณ์ ดำ 21/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 168,391 180,000 7% 107 C 2E19
1- 016 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 16 16 บร-7837 ลพบุรี ขาว 14/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 99,583 280,000 7% 107 C 2E18
**หมายเหตุ (KA)
1- 017 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 07 07 บพ-3477 เลย น้ำตาล 06/12/2561 อ/ม/ก/คABS/ 375,979 160,000 7% 107 C 2E17
1- 018 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 06 05 กธ-7631 ฉะเชิงเทรา ฟ้า 25/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 292,675 160,000 7% 107 I 2E16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 019 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 VGS (AB/ABS) A 3.0 09 09 กม-8337 ระยอง ขาว 16/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 234,250 260,000 7% 107 C 2E16
**หมายเหตุ (KA)
1- 020 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S (Ddi) AB M 1.9 17 17 ผร-8996 ขอนแก่น ขาว 01/11/2561 อ/ว/CD/ก/คABS/ 15,997 340,000 7% 107 A 2E15
**หมายเหตุ (KA)
1- 021 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บห-1513 เพชรบูรณ์ เทา 06/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 190,696 260,000 7% 107 C 2E14
**หมายเหตุ (KA)
1- 022 FORD FOCUS 1.6 (5HB) AB/ABS A 1.6 13 12 1กษ-1265 กรุงเทพมหานคร แดง 21/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 174,777 210,000 7% 2693.83 107 C 2E14
1- 024 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 13 กฉ-5474 สุรินทร์ แดง 22/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 107,129 ถอนการประมูล 7% 107 C 2E27
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดอายัด
1- 025 HONDA CIVIC 1.8 S-AT (I-VTEC) A 1.8 06 06 กย-697 ชลบุรี เทา 04/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 267,421 150,000 7% 107 I 2E27
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 026 TOYOTA AVANZA 1.5 J-MT M 1.5 10 10 กต-4592 กำแพงเพชร ดำ 08/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 452,629 110,000 7% 107 C 2E26
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 027 HONDA ACCORD 2.0 EL-AT (I-VTEC) SUNROOF (AB/ABS) A 2.0 12 12 4กศ-1028 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 108,355 390,000 7% 107 I 2E26
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 028 HONDA JAZZ 1.5 V-AT (I-VTEC) AB/ABS A 1.5 10 10 กน-4481 ภูเก็ต ดำ 05/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 85,882 ถอนการประมูล 7% 107 C 2E25
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดอายัด
1- 029 HONDA CIVIC 1.8 i-VTEC (S) (AB/ABS) A 1.8 07 07 ฉฉ-8185 กรุงเทพมหานคร เทา 12/10/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 280,588 ถอนการประมูล 7% 107 D 2E24
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดอายัด|สีไม่ตรง
1- 030 MAZDA 2 1.3 SKYACTIV (5HB) AB/ABS A 1.3 16 15 ขท-980 ขอนแก่น แดง 25/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 34,440 270,000 7% 107 D 2E23
1- 031 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 09 09 กม-303 พิษณุโลก เทา 25/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 193,945 190,000 7% 107 D 2E23
**หมายเหตุ แอร์แบคคอนโซนซ้ายแตก
1- 032 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-5MT (AB-ABS) M 1.2 13 12 ขก-9985 นครราชสีมา ขาว 03/04/2560 อ/ม/ก/ABS/ 109,955 100,000 7% 107 C 2E22
**หมายเหตุ ริมบ่อ
1- 033 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 08 08 กฉ-6197 ชุมพร เทา 11/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 342,133 270,000 7% 107 C 2E22
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.10)
1- 034 HONDA CITY 1.5 V-AT (I-VTEC) ABS A 1.5 11 11 กม-4212 ลพบุรี เทา 17/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 73,936 240,000 7% 107 I 2E21
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 035 TOYOTA YARIS A 1.5 06 06 กย-837 นครศรีธรรมราช ขาว 14/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 226,246 150,000 7% 107 C 2E21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 036 TOYOTA ALTIS 1.6 E (AB) A 1.6 12 12 1กง-1536 กรุงเทพมหานคร เทา 08/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 133,042 230,000 7% 107 C 2E20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 037 TOYOTA YARIS A 1.2 14 14 กฉ-8312 กาฬสินธุ์ ขาว 20/10/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 89,565 290,000 7% 107 C 2E19
1- 038 TOYOTA FORTUNER 2.7 V (4WD) AB/ABS A 2.7 05 กว-7839 ชลบุรี ดำ 29/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 265,911 290,000 7% 107 D 2E19
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 039 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT (AB) A 1.2 13 13 กม-305 อุดรธานี ขาว 24/07/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 145,632 ถอนการประมูล 7% 107 C 2E18
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดอายัด 24|07|2557 ตช 0019(14)5|8622 สภ.เมืองอุดรธานี จอดรถซ้อนคัน
1- 040 TOYOTA YARIS 1.5 E A 1.5 08 06 กฉ-7156 เพชรบุรี ฟ้า 01/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 162,770 130,000 7% 107 I 2E18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 041 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 15 กฉ-1197 หนองคาย ขาว 07/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 24,581 230,000 7% 2661.08 107 I 2E17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 042 BMW 730LD 3.0 (AB/ABS) A 3.0 13 11 กย-3303 ภูเก็ต เทา 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 96,385 1,680,000 7% 107 I 2E16
**หมายเหตุ ||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้ (KA)
1- 043 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID (NAVI) AB/ABS A 2.4 10 10 กษ-4091 อุดรธานี ดำ 29/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 366,113 320,000 7% 107 C 2E16
**หมายเหตุ กพ-3996 (KA)
1- 044 VOLVO S 60 1.6 (AB/ABS) A 1.6 13 12 1กภ-3149 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 129,271 450,000 7% 2709.98 107 B 2E15
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 045 HONDA CIVIC 1.8 E-AT (I-VTEC) AB/ABS A 1.8 10 10 ขง-8146 ขอนแก่น ดำ 19/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 159,266 170,000 7% 107 I 2E14
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
1- 046 NISSAN MARCH 1.2 S-MT (AB) M 1.2 17 17 ชุดจด2708 - เทา 30/12/2442 อ/ว/CD/ก/ABS/ 3,132 ถอนการประมูล 7% 107 B 2E14
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 047 TOYOTA COROLLA 1.6 GXI A 1.6 00 กฉ-7240 เพชรบุรี เทา 14/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 363,378 12,000 7% 107 I 2B28
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 048 ISUZU DRAGON EYE SPARK EX 2.5 DI M 2.5 01 บว-2605 นครปฐม เขียว 29/05/2560 อ/ว/CD/ก/ABS/ 429,649 40,000 7% 107 I 2E27
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 049 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 DI M 3.0 03 กต-7967 ลพบุรี น้ำตาล 25/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 165,500 100,000 7% 107 I 2B26
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(แผ่นเพลทชำรุด)
1- 050 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 08 08 2กอ-2799 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/09/2557 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 168,102 160,000 7% 107 I 2E26
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 051 HONDA CITY 1.5 V-AT (I-VTEC) AB/ABS A 1.5 12 12 กค-4421 นครพนม ขาว 13/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 84,636 250,000 7% 645.21 107 D 2B25
**หมายเหตุ (ต่อเฉพาะ พรบ)
1- 052 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI (AB-ABS) M 3.0 04 ยง-161 นครราชสีมา เทา 14/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 349,312 140,000 7% 107 I 2B25
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 053 HONDA JAZZ 1.5 E-AT (I-DSI) A 1.5 04 กท-7433 อุบลราชธานี ดำ 02/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 281,667 ถอนการประมูล 7% 107 C 2B24
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 054 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID (NAVI) AB/ABS A 2.4 11 10 กม-3772 พระนครศรีอยุธยา ดำ 21/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 16,541 360,000 7% 107 B 2B23
**หมายเหตุ (KA)
1- 055 HONDA CITY ZX 1.5 A-MT (IDSI) M 1.5 06 06 กค-3237 ร้อยเอ็ด ดำ 27/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 168,377 60,000 7% 107 D 2B23
1- 056 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 DI (ABS) M 3.0 04 กง-258 สุพรรณบุรี น้ำตาล 18/08/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 453,878 150,000 7% 107 C 2B22
1- 057 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บม-3858 ร้อยเอ็ด เทา 26/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 245,348 260,000 7% 107 C 2B21
**หมายเหตุ เสริมแหนบ||ลักษณะไม่ตรง
1- 058 HONDA JAZZ 1.5 E-AT (AS) IDSI A 1.5 06 05 กร-8739 ระยอง เทา 09/03/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 315,251 ถอนการประมูล 7% 107 D 2B21
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 059 HONDA ACCORD 2.3 VTIE (AB/ABS) A 2.3 00 ภย-2740 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 226,738 ถอนการประมูล 7% 107 I 2B20
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 060 NISSAN EXCITER 3.0 ZDI M 3.0 03 กท-7165 นครปฐม น้ำเงิน-เทา 12/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 451,722 50,000 7% 107 D 2B20
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
1- 061 TOYOTA SPORT RIDER 3.0 5L (4WD) AB/ABS M 3.0 00 กค-6449 ระยอง เขียว-เทา 22/02/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 443,675 90,000 7% 107 C 2B19
1- 062 NISSAN SUNNY NEO A 1.8 05 05 กท-2347 เพชรบุรี ดำ 30/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 448,441 30,000 7% 107 C 2B18
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 063 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 04 กว-907 ระยอง น้ำตาล 26/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 219,332 40,000 7% 107 I 2B18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถติดอายัดคดีจราจรแต่ขาดอายุความแล้ว ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขต่อเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) 22|4|59 ตช.0017.94|3794 สภอ.ระยอง|ฝ่ายทะเบียน ใบสั่ง|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 064 HONDA CIVIC 1.8 S-AT (I-VTEC) A 1.8 10 09 1กบ-5483 กรุงเทพมหานคร เทา 26/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 266,191 150,000 7% 107 I 2B17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 065 FORD FOCUS 2.0 S (5HB) SUNROOF (AB/ABS) A 2.0 15 13 กค-5070 อำนาจเจริญ ดำ 18/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 103,887 270,000 7% 107 C 2B16
1- 066 TOYOTA FORTUNER 2.7 V (AT) AB/ABS A 2.700 08 08 ฆอ-7412 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 164,004 250,000 7% 107 I 2B16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)
1- 067 NISSAN TEANA 200 XL 2.0 (AB/ABS) A 2.0 10 09 ฎฉ-6053 กรุงเทพมหานคร เทา 22/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 170,028 250,000 7% 107 C 2B15
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 068 HONDA JAZZ 1.5 E-V-AT (VTEC) ABS A 1.5 05 05 กย-805 พระนครศรีอยุธยา เทา 10/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 211,967 100,000 7% 107 I 2B15
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 069 HONDA CIVIC 1.8 S-AT (I-VTEC) AB/ABS A 1.8 08 08 ฌค-9845 กรุงเทพมหานคร เทา 22/05/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 262,046 170,000 7% 107 C 2B14
**หมายเหตุ แจ้งย้ายออกไว้|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 070 TATA XENON M 2.2 17 15 บล-2111 ลพบุรี ขาว 17/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 61,797 ถอนการประมูล 7% 107 C 2C28
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เสริมแหนบ
1- 071 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 ผจ-562 ระยอง เทา 30/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 180,253 ถอนการประมูล 7% 107 C 2C27
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 072 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) PRESTIGE (AB/ABS) A 2.5 12 12 ผว-7592 ชลบุรี ดำ 20/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 92,650 270,000 7% 2348.78 107 I 2C27
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|วางแผ่นเพลทมาใหม่
1- 073 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 บย-9682 กาฬสินธุ์ เทา 25/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 87,792 260,000 7% 107 I 2C26
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทใหม่|เลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 074 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 12 12 กษ-4803 อุดรธานี เทา 27/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 91,833 260,000 7% 107 C 2C25
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|1กค-5348
1- 075 MITSUBISHI TRITON CAB GL 2.5 DID M 2.5 16 15 บน-2979 สระแก้ว ดำ 10/05/2562 อ/ว/CD/ก/คABS/ 61,767 180,000 7% 107 D 2C25
**หมายเหตุ แอร์แบคแตก2ลูก
1- 076 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 บล-3887 สระบุรี เทา 11/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 289,303 170,000 7% 107 C 2C24
1- 077 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 DID (PLUS) AB/ABS M 2.5 11 11 บห-1716 สุพรรณบุรี ขาว 31/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 253,515 240,000 7% 107 C 2C23
1- 078 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E VVT-i M 2.7 12 12 ฆฉ-9648 กรุงเทพมหานคร เทา 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 137,540 200,000 7% 107 I 2C22
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 079 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 07 07 บร-541 กาฬสินธุ์ ดำ 23/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 302,745 200,000 7% 107 I 2C22
**หมายเหตุ บต-5023|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 080 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (AB-ABS) M 3.0 06 05 บร-8498 บุรีรัมย์ ดำ 31/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 103,704 200,000 7% 107 D 2C21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 081 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 05 05 ผค-3814 นครศรีธรรมราช เทา 01/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 252,528 160,000 7% 107 D 2C20
1- 082 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 บร-3801 ศรีสะเกษ เทา 16/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 62,843 310,000 7% 107 C 2C20
**หมายเหตุ (KA)
1- 083 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.5 DID (PLUS) AB/ABS M 2.5 11 11 กน-6574 ระยอง ดำ 19/07/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 250,000 7% 107 D 2C19
**หมายเหตุ (KA)
1- 084 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 i-TEQ (ABS) M 2.5 06 06 บต-7252 ตรัง เทา 30/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 250,167 ถอนการประมูล 7% 107 C 2C18
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 085 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 08 07 บพ-5287 เลย เทา 07/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 176,120 180,000 7% 107 C 2C17
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
1- 086 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 04 ผก-368 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 08/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 392,947 70,000 7% 107 D 2C17
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 087 CHEVROLET SONIC 1.4 LT (AB/ABS) A 1.4 14 14 กค-3457 อำนาจเจริญ เทา 06/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 86,894 160,000 7% 2523.09 107 C 2C16
**หมายเหตุ รถติดคดีจราจรแต่ขาดอายุความ ผู้ประมูลดำเนินการเอง ตช0018(อจ)45|721 ฝ่ายทะเบียนรถ สภ.อำนาจเจริญ ใบสั่ง
1- 088 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 12 12 ผจ-1591 อุบลราชธานี เทา 30/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 176,297 290,000 7% 107 D 2C16
**หมายเหตุ (KA)
1- 089 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 18 18 ยข-6508 เชียงใหม่ เทา 21/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 803 350,000 7% 107 A 2C15
**หมายเหตุ (KA)
1- 090 NISSAN FRONTIER SINGLECAB 2.5 AE M 2.5 06 06 บห-4324 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน 18/08/2561 อ/ว/CD/ก/คABS/ 161,734 70,000 7% 107 C 2C14
**หมายเหตุ เสริมแหนบ
1- 093 MAZDA BT-50 DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (์NAVI) ABS M 2.2 18 17 กท-2995 บุรีรัมย์ น้ำตาล 05/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 26,130 430,000 7% 107 C 2C28
**หมายเหตุ มีSd Card รับหลังประมูล
1- 094 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT (AB) M 2.5 17 17 ผจ-8564 อุบลราชธานี แดง 03/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 17,006 ถอนการประมูล 7% 107 B 2C27
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 095 ISUZU D-MAX SPARK EX 1.9 S (Ddi) M 1.9 17 17 บร-8188 บุรีรัมย์ เทา 28/12/2561 อ/ว/CD/ก/AB 3,699 ถอนการประมูล 7% 0 D 2C27
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 096 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J VVT-I M 2.7 10 10 ผฉ-3230 อุดรธานี เทา 07/10/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 107,517 90,000 7% 107 D 2C26
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 097 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 10 09 กร-113 อุดรธานี เทา 25/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 190,377 210,000 7% 107 I 2C25
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 098 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 14 14 บร-4582 กาฬสินธุ์ ขาว 29/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 96,471 280,000 7% 107 I 2C25
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 099 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 14 14 ผต-8630 อุดรธานี ขาว 18/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 50,577 270,000 7% 107 I 2C24
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ลักษณะไม่ตรง
1- 100 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 VGS (AB/ABS) M 3.0 11 11 ฒฉ-6210 กรุงเทพมหานคร เทา 03/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 209,211 250,000 7% 107 I 2C23
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|วางแผ่นเพลทมาใหม่
1- 101 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 SE (4WD) M 2.5 11 07 กร-5623 นครสวรรค์ ดำ 07/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ - 240,000 7% 107 D 2C22
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 102 TATA SUPER ACE 1.4 M 1.4 16 15 บพ-7166 เลย แดง 28/11/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 37,849 90,000 7% 107 C 2C22
1- 103 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 11 11 กล-5869 อุดรธานี เทา 26/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 160,891 240,000 7% 107 D 2C21
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง
1- 104 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บธ-2134 พิจิตร ส้ม 20/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 280,433 120,000 7% 107 C 2C20
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 105 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL (AB) M 2.2 17 17 2ฒฆ-8515 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 9,566 ถอนการประมูล 7% 107 D 2C20
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 106 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 14 14 บธ-8374 สระแก้ว เทา 07/08/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 140,365 220,000 7% 107 C 2C19
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 108 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 11 10 ผก-299 อุดรธานี เทา 13/01/2559 อ/ว/CD/ก/คABS/ 125,907 140,000 7% 107 I 2C18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถติดอายัดคดีจราจรแต่ขาดอายุความแล้ว ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขต่อเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) 16|7|57 ตช.0018(จร)5|1915 ฝ่ายทะเบียน|กองกับการ 4 ใบสั่ง
1- 109 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 11 11 ผค-9280 นครปฐม เทา 22/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 100,069 240,000 7% 107 I 2C17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||ลักษณะไม่ตรง
1- 110 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 CALIBER (ABS) M 2.5 10 10 บย-6522 กาฬสินธุ์ ดำ 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 172,691 140,000 7% 107 I 2C16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลท|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 111 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 10 10 บย-7213 สกลนคร เทา 12/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 205,275 150,000 7% 107 I 2C15
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 112 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 14 13 บย-7465 กาฬสินธุ์ ขาว 11/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 85,145 270,000 7% 107 I 2C15
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพจ|แอร์แบคแตก|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 113 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX M 2.4 11 10 บจ-9669 ตราด เทา 09/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 216,719 150,000 7% 107 C 2C14
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม แต่ตัวรถได้ถอดออกแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 114 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E (AB) M 2.5 18 18 ผค-1791 นครสวรรค์ ขาว 27/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 57,317 340,000 7% 107 B 2C28
**หมายเหตุ ก-1836 (KA)
1- 115 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 08 07 ผก-1125 เพชรบูรณ์ เทา 30/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 227,599 230,000 7% 107 C 2C28
1- 116 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ M 3.0 06 05 บม-8127 ชุมพร เทา 18/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 229,909 160,000 7% 107 D 2C27
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|วางแผ่นเพลทมาใหม่
1- 117 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI (ABS) M 2.5 05 บม-3304 ชุมพร น้ำเงิน 13/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 339,567 140,000 7% 107 C 2C26
1- 118 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVT-I M 2.7 13 12 บห-7928 เพชรบูรณ์ เทา 06/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 218,818 180,000 7% 967.28 107 D 2C25
**หมายเหตุ (ต่อเฉพาะ พรบ)|วางแผ่นเพลทมาใหม่|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 119 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 ยค-8687 นครราชสีมา เทา 27/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 158,313 150,000 7% 107 C 2C25
1- 120 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J VVT-I M 2.7 12 12 ฒณ-8033 กรุงเทพมหานคร เทา 12/03/2562 อ/ว/CD/ก/คABS/ 326,784 100,000 7% 107 C 2C24
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 121 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 09 บม-3727 ชัยภูมิ เทา 24/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 171,938 210,000 7% 107 D 2C23
**หมายเหตุ แจ้งย้ายออกไว้
1- 122 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX M 2.4 13 12 ผร-8118 นครราชสีมา เทา 11/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 205,958 200,000 7% 107 C 2C23
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
1- 123 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 บม-9438 สกลนคร เทา 16/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 176,885 230,000 7% 107 D 2C22
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 124 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 AL M 2.5 06 06 ผข-9053 นครสวรรค์ เทา 22/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 131,571 100,000 7% 107 D 2C21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 125 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.4 MIVEC (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 กว-9051 อุดรธานี ดำ 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 40,134 430,000 7% 645.21 107 I 2C21
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|(ไม่มีSd Card)|(ต่อเฉพาะ พรบ)
1- 126 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 L (Ddi) AB M 2.5 15 14 ผก-975 เพชรบูรณ์ เทา 07/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 72,458 320,000 7% 107 D 2C20
1- 127 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 11 11 บน-9741 ยโสธร เทา 09/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 141,789 280,000 7% 107 C 2C19
**หมายเหตุ (KA)
1- 128 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 08 08 กจ-946 เลย ดำ 21/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 140,268 160,000 7% 107 C 2C19
1- 129 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL M 2.4 13 12 บล-3249 ลพบุรี เทา 10/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 276,222 110,000 7% 107 C 2C18
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก
1- 130 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXi A 1.5 00 ขก-6286 เชียงใหม่ น้ำเงิน 07/09/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 252,397 28,000 7% 107 I 2C17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(854)ตัวรถ(075)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 131 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) M 3.0 06 06 บย-9435 กำแพงเพชร เขียว 14/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 205,982 180,000 7% 107 C 2C17
1- 132 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ผก-1924 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน 28/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 159,627 180,000 7% 107 D 2C16
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
1- 133 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 05 05 6กฆ-6839 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 185,139 80,000 7% 107 D 2C15
1- 134 TOYOTA VIOS 1.5 TRD A 1.5 11 11 กข-5888 ตราด ขาว 21/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 164,758 190,000 7% 107 B 2C15
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(228)ตัวรถ(269)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 135 HONDA JAZZ 1.5 V-CVT (I-VTEC) ABS A 1.5 16 15 4กบ-4566 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 18,864 280,000 7% 107 D 2C14
**หมายเหตุ แอร์แบคคู่หน้าแตก
1- 136 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 12 12 ฒพ-3058 กรุงเทพมหานคร เทา 05/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 138,952 300,000 7% 2348.78 107 D 2C14
1- 137 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 บท-3447 นครพนม ขาว 12/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 281,138 150,000 7% 107 I 2I21
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 138 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J M 3.0 12 12 บม-1141 กำแพงเพชร ขาว 18/05/2558 อ/ว/CD/ก/คABS/ 362,423 130,000 7% 107 I 2I21
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|ลักษณะไม่ตรง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เปลี่ยนเพลาท้าย,เสริมแหนบ ลงเล่ม|รถติดอายัดคดีจราจรแต่ขาดอายุความแล้ว ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขต่อเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) 18|6|58 ตช.0019(ลย)(10)6(จปร)|467 ฝ่ายทะเบียน|สภอ.วังสะพุง ใบสั่ง
1- 139 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 บษ-6576 พิษณุโลก ขาว 06/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 192,021 170,000 7% 107 D 2I20
**หมายเหตุ วางแผ่นเพลทมาใหม่|ลักษณะไม่ตรง
1- 140 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 i-TEQ M 2.5 10 10 บว-1395 พิษณุโลก เทา 21/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 529,942 110,000 7% 107 I 2I19
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ดามคัสซี|ลักษณะไม่ตรง
1- 141 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (NAVI) ABS A 3.0 13 12 กธ-413 สกลนคร เทา 15/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 97,603 450,000 7% 107 B 2I18
**หมายเหตุ (KA)
1- 142 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS (Z) ABS M 2.5 12 12 กธ-7562 ฉะเชิงเทรา ขาว 04/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 81,666 360,000 7% 645.21 107 I 2I18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เคยเปลี่ยนสี ลงเล่ม|(ต่อเฉพาะ พรบ)
1- 143 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVT-I M 2.7 12 12 ผค-1370 นครสวรรค์ เทา 06/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 151,285 180,000 7% 967.28 107 C 2I17
**หมายเหตุ (ต่อเฉพาะ พรบ)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 144 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 บน-7815 สระแก้ว อ/ว/CD/ม/ก/ 196,698 ถอนการประมูล 7% 0 D 2I16
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 145 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 10 10 บธ-5005 สระแก้ว เทา 05/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 244,129 ถอนการประมูล 7% 107 C 2I16
**หมายเหตุ ถอนประมูล|โหลดเตี้ย ยังไม่ลงเล่ม
1- 146 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 บว-2440 เพชรบูรณ์ เทา 06/03/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 181,306 ถอนการประมูล 7% 107 D 2I15
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม
1- 147 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 08 07 บย-5660 ระยอง ดำ 16/01/2558 อ/ว/CD/ก/ABS/ 160,705 ถอนการประมูล 7% 107 C 2I14
**หมายเหตุ ถอนประมูล| ติดอายัด|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 148 NISSAN SYLPHY 1.6 E-CVT (AB/ABS) A 1.6 16 13 กอ-194 ระยอง เทา 25/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 88,957 270,000 7% 107 B
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 149 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 (AB/ABS) A 2.4 08 07 ฌน-8047 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 134,662 150,000 7% 107 C 2E21
**หมายเหตุ กค-1148|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 150 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 E/PRE (ABS) M 3.0 08 08 บม-8648 ร้อยเอ็ด เทา 09/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 278,951 210,000 7% 107 D 2C27
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง
1- 151 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 Ddi (Z) PRESTIGE (NAVI) AB/ABS M 3.0 17 17 ขต-8543 ขอนแก่น เทา 28/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 21,419 540,000 7% 107 A
**หมายเหตุ (มีSd Card) รับหลังประมูล (KA)
1- 152 MERCEDES-BENZ S 280 2.8 (AB/ABS) A 2.8 03 กอ-6767 ขอนแก่น ดำ 18/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 148,448 430,000 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
1- 153 NISSAN BIG M KINGCAB M 2.7 97 บง-6551 อำนาจเจริญ น้ำเงิน 08/07/2557 อ/ว/CD/ก/ABS/ 305,173 40,000 7% 107 I 2C28
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถติดอายัดคดีจราจรผู้ซื้อดำเนินการแก้ไขเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) 06|10|60 ตช0018(อจ)95|2554 สภ.ลืออำนาจ
1- 155 ISUZU D-MAX SPACECAB LS 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 06 06 ผจ-1157 อุดรธานี ดำ 20/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 240,785 120,000 7% 107 D 2B37
**หมายเหตุ จอดอยู่บริเวณหลังโพเดี้ยม
1- 156 MERCEDES-BENZ C200 CGI 1.8 (AB/ABS) A 1.8 12 11 5กฐ-6524 กรุงเทพมหานคร เทา 19/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 660,000 7% 107 C 2B37
**หมายเหตุ สตาร์ทเครื่องหมุนแต่ไม่ติด|มีเสียงดัง|จอดอยู่บริเวณหลังโพเดี้ยม (KA)
1- 157 TOYOTA ALTIS 1.6 E (AB/ABS) A 1.6 08 08 กล-4069 พิษณุโลก ดำ 24/09/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 176,002 170,000 7% 107 C 2B37
**หมายเหตุ เร่งไม่ขึ้น(สตาร์ทติดแล้วดับ)|จอดอยู่บริเวณหลังโพเดี้ยม
1- 161 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 G VVT-I A 2.7 10 08 บย-9009 ลำปาง เทา 18/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 241,859 231,000 7% 3,210 107 C 2L12
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 162 ISUZU RODEO CAB LS 3.0 DI M 3.0 01 บห-5713 นครสวรรค์ น้ำตาล 05/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 213,870 110,000 7% 3,210 107 C 2L11
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
1- 163 TOYOTA COMMUTER 2.7 VVTI M 2.7 07 07 ฮง-6962 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/08/2561 อ/ว/ก/ 575,479 353,000 7% 3,210 107 C 2L11
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|รถป้ายฟ้า
1- 164 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 04 บม-1292 จันทบุรี น้ำตาล 27/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 154,116 119,000 7% 1,605 107 C 2L10
1- 165 NISSAN SUNNY NEO A 1.6 03 วว-6844 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 218,074 65,000 7% 107 C 2L09
**หมายเหตุ ติดแก๊ส(009823)ลงเล่มแล้ว
1- 166 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LTZ Z71 A 2.8 14 13 กย-8708 สุราษฎร์ธานี ดำ 19/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 228,518 355,000 7% 3,210 107 C 2L09
1- 167 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 07 15-8895 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 31/12/2559 อ/ว/ 543,139 201,000 7% 107 C 2L08
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนใหม่ 27มค.2558|อายัด27|01|58 ทด.57 ทด.ห้ามโอนตามมติฯ ผู้ประมูลได้ดนก.แก้ไขเอง
1- 168 CHEVROLET SPIN 1.5 LTZ A 1.5 14 13 3กบ-7909 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 233,000 7% 1,070 107 C 2L07
1- 169 CHEVROLET OPTRA A 1.6 09 08 ฌห-7449 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 181,064 117,000 7% 107 C 2L07
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
1- 170 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 ฒผ-8153 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 379,359 246,000 7% 1,070 107 D 2L06
1- 171 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 1กฉ-4543 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/11/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ 48,480 197,000 7% 107 C 2L05
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 172 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 05 05 บน-3127 พิษณุโลก ดำ 05/10/2561 อ/ว/CD/ม/ 319,830 97,000 7% 107 C 2L05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
1- 173 FORD FIESTA A 1.5 14 13 3กล-4354 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/11/2558 อ/CD/ม/ก/ 69,482 ถอนการประมูล 7% 3,210 107 I 2L04
**หมายเหตุ ถอนประมุล
1- 174 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 14 14 1ฒฌ-6611 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/07/2561 อ/CD/ม/ก/ 70,100 ถอนการประมูล 7% 107 C 2L12
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 175 HONDA CIVIC A 1.7 03 กพ-4833 นครสวรรค์ น้ำตาล 26/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 354,280 120,000 7% 3,210 107 C 2L12
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 176 TOYOTA COROLLA M 1.6 00 กข-4446 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 03/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 422,361 51,000 7% 107 C 2L11
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 177 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 14 13 กฉ-6244 เพชรบูรณ์ ขาว 22/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 140,146 258,000 7% 4,280 107 C 2L10
1- 178 HONDA CITY A 1.5 02 กน-9792 นครปฐม เทา 01/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 236,172 56,000 7% 1,926 107 C 2L10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 179 NISSAN SUNNY 1.6 GL A 1.6 05 ญอ-1841 กรุงเทพมหานคร เทา 07/02/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ 227,753 83,000 7% 107 C 2L09
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 180 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 14 13 3กพ-7238 กรุงเทพมหานคร เทา 16/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 44,639 258,000 7% 1,926 107 C 2L08
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 181 FORD FIESTA 1.5 S A 1.5 14 13 ขม-2836 ชลบุรี ส้ม 10/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 73,918 198,000 7% 2,140 107 C 2L08
1- 182 NISSAN MARCH M 1.2 10 10 ฎผ-8046 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/06/2558 อ/CD/ 121,657 ถอนการประมูล 7% 1,605 107 856.00 C 2L07
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 183 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 09 08 บห-3027 นครสวรรค์ ดำ 24/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 168,683 174,000 7% 3,210 107 C 2L07
1- 184 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J D4D M 2.5 05 05 บต-7934 ชุมพร เทา 27/07/2561 อ/ว/CD/ 632,656 115,000 7% 3,210 107 D 2L06
1- 185 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 05 05 กค-9034 กำแพงเพชร ดำ 26/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 223,379 96,000 7% 3,210 107 C 2L05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง
1- 186 NISSAN NV QUEENCAB A 1.6 04 ณท-1559 กรุงเทพมหานคร เทา 17/06/2560 อ/ 166,149 83,000 7% 107 C 2L05
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 187 TOYOTA TIGER DOUBLECAB M 2.5 00 กค-6943 สิงห์บุรี ขาว 03/02/2558 อ/ว/CD/ม/ 381,092 61,000 7% 1,605 107 D 2L04
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) / ค่าภาษีค้างชำระ 10,914
1- 188 HONDA CITY 1.5 E-AT (I-DSI) A 1.5 03 03 กฉ-656 ระยอง ดำ 21/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 262,157 106,000 7% 2,140 107 C 2K09
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|เลขเครื่อง,เลขตัวรถ ตอกมาใหม่ โดยกรมขนส่ง
1- 189 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLX 2.5 DID M 2.5 09 08 กต-5374 นครปฐม เทา 12/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 349,726 221,000 7% 3,210 107 C 2K08
1- 190 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 02 กบ-4340 นครสวรรค์ เทา 11/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 204,775 77,000 7% 3,210 107 C 2K07
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 191 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 14 13 กพ-6691 นครสวรรค์ เทา 30/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 454,027 285,000 7% 1,605 107 C 2K07
1- 192 TOYOTA CAMRY 2.0 E VVT-I A 2.0 05 ศธ-5901 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 390,853 152,000 7% 2,140 107 C 2K06
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 193 CHEVROLET OPTRA 1.8 LS (AB) SEDAN A 1.8 05 กค-5022 พิจิตร ดำ 21/03/2562 อ/ก/ABS/ 205,289 57,000 7% 3,210 107 C 2K05
1- 194 NISSAN TIIDA 1.6 LATIO A 1.6 09 08 ฌห-8938 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 20/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 137,930 141,000 7% 3,210 107 C 2K05
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 195 HONDA CITY 1.5 A-MT (I-DSI) M 1.5 03 กข-7636 สมุทรสาคร เทา 01/05/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ 231,715 70,000 7% 4,280 107 C 2K04
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)