กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-07-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 14 14 กต-3419 กระบี่ ขาว 15/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 133,828 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F28
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 002 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 17 17 บพ-7186 เพชรบุรี ขาว 01/06/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 73,073 ไม่เปิดราคา 107 B 2F28
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 003 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE M 2.4 17 17 บฉ-2721 ระนอง ดำ 06/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 14,689 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 004 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 10 10 ฎธ-3606 กรุงเทพมหานคร เทา 26/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 199,736 ไม่เปิดราคา 107 C 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,115
3- 005 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 กท-3483 เพชรบุรี น้ำเงิน 31/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 14,753 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 006 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB/ABS) A 1.5 13 13 กย-4361 ภูเก็ต เทา 21/05/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 83,415 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 007 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 6กฉ-9630 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 17,843 ไม่เปิดราคา 1,605 107 B 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,231
3- 008 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB/ABS) A 1.5 13 13 กธ-2911 สระบุรี ขาว 29/04/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 130,769 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 009 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 13 3กด-2952 กรุงเทพมหานคร เทา 20/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 74,629 ไม่เปิดราคา 107 C 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,662
3- 010 TOYOTA ALTIS 1.8 ESPORT (CVT) AB/ABS A 1.8 17 16 กต-8278 ปราจีนบุรี ขาว 11/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 18,324 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 2H21
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 011 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (NAVI-ในตัว) ABS M 2.5 13 13 บย-1396 ลพบุรี ขาว 31/10/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 118,545 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C 2H20
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 012 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 บว-154 สระบุรี ดำ 06/10/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 7,152 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2H19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 17 บษ-3005 จันทบุรี เทา 23/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 4,436 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2H19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 014 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 15 15 2ฒช-4412 กรุงเทพมหานคร เทา 08/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 56,833 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B 2H21
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 015 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID (AB/ABS) A 1.8 11 10 ญข-6840 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 83,080 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2H21
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,556
3- 016 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 2กจ-8838 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 93,548 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2H20
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,356
3- 017 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 14 3กศ-3494 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 94,576 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2H19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 018 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) AB/ABS M 2.5 14 14 1ฒฒ-4595 กรุงเทพมหานคร เทา 22/12/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 50,894 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2H19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 019 TOYOTA ALTIS 1.8 E-CVT (AB/ABS) A 1.8 17 16 งค-6128 ชลบุรี เทา 10/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 57,171 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 4,320
3- 020 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J D4D M 2.5 13 13 ฒว-5469 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2562 อ/ว/CD/ 191,332 ไม่เปิดราคา 1,926 107 I 2E20
**หมายเหตุ รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ|เลขตัวรถเป็นสนิม | จอดบริเวณริมบ่อ
3- 021 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 17 15 กษ-68 สุราษฎร์ธานี ดำ 15/06/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 31,722 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,514
3- 022 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE (AB/ABS) M 3.0 11 11 ญท-2170 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 197,115 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 18,845
3- 023 TOYOTA ALTIS 1.8 G-CVT (AB/ABS) A 1.8 10 10 กพ-2218 พิษณุโลก ดำ 02/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 76,245 ไม่เปิดราคา 6,955 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,258
3- 024 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J-VVTI (CNG) M 2.7 13 12 บฉ-4365 นราธิวาส เทา 30/08/2561 อ/ว/CD/ 81,442 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว| จอดบริเวณริมบ่อ
3- 025 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.4 17 16 1ฒอ-5202 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 45,481 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT|รับSd Card หลังประมูล| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,418
3- 026 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 12 12 กม-4762 ภูเก็ต ขาว 06/12/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 119,903 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|อายัด05|06|5 ตช 0024.3.23|1669 ลว. 26|03|57 สภ.สะเดา(รถหาย) มีหนังสือปลดอายัดให้รับได้ที่แผนกทะเบียน| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 6,122
3- 027 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 14 กฉ-4137 สุรินทร์ ดำ 21/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 97,511 ถอนการประมูล 4,280 107 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,695
3- 028 TOYOTA YARIS 1.5 J (AB) A 1.5 13 13 กค-3585 พังงา ขาว 21/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 78,040 ถอนการประมูล 4,815 107 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,511
3- 029 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 16 ผย-1838 ขอนแก่น ขาว 15/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 113,419 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
3- 030 TOYOTA VIOS 1.5 E VVT-I (AB/ABS) A 1.5 13 13 กง-1823 นครนายก แดง 15/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 134,661 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,778
3- 031 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J-VN M 3.0 09 09 ผธ-1844 ชลบุรี เทา 22/09/2560 อ/ว/CD/ 193,955 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 2,205
3- 032 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 บต-5807 นครนายก เทา 04/10/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 59,858 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT|จอดบริเวณริมบ่อ
3- 033 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E D4D M 2.5 11 11 ฒจ-3210 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 224,220 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,082
3- 034 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (4WD) PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 2ฒค-5572 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 47,249 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,350
3- 035 TOYOTA REVO SMART CAB 2.8 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.8 18 17 บท-9579 อุทัยธานี ขาว 08/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 38,192 ไม่เปิดราคา 1,605 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT|รับSDการ์ดห้องนิติ
3- 036 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 09 09 1ฒฐ-8167 กรุงเทพมหานคร เทา 29/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 242,142 ไม่เปิดราคา 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,145
3- 037 TOYOTA VIOS 1.5 G VVT-I (AB/ABS) A 1.5 13 13 กง-273 นครนายก ขาว 23/05/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 153,805 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 6,121
3- 038 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 G/PRE (AB/ABS) M 2.4 17 17 6กษ-8027 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 10,647 ไม่เปิดราคา 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT|เปลี่ยนจอ ไม่มีNavi| จอดบริเวณริมบ่อ
3- 039 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า (HI-ROOF) A 14 30-0940 อุบลราชธานี ขาว 30/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 439,487 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดนก.จดใหม่ ตามระเบียนการขนส่ง| จอดบริเวณริมบ่อ
3- 040 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G (AB/ABS) M 2.4 17 15 บษ-7362 ราชบุรี ขาว 10/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 53,191 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,418
3- 041 TOYOTA VIOS 1.5 S VVT-I (AB/ABS) A 1.5 ชุดจด4646 - ดำ อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 20,322 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ
3- 042 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 บว-7556 จันทบุรี ขาว 29/05/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 65,825 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ
3- 043 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 15 15 กท-1339 ตรัง ขาว 12/11/2561 อ/ว/CD/ก/AB 71,659 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2D13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 044 TOYOTA ALTIS 1.8 E-CVT (AB/ABS) A 1.8 13 12 กธ-3356 สระบุรี ขาว 14/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 124,873 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2C13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,925
3- 045 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (AB) A 1.5 15 15 กท-1691 ตรัง ขาว 14/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 35,343 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2C13
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 046 TOYOTA VIOS 1.5 G-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 16 กร-8680 นครศรีธรรมราช ดำ 14/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 31,724 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2B13
**หมายเหตุ รวมVAT| จอดบริเวณริมบ่อ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,660
3- 047 TOYOTA YARIS 1.5 J (AB) A 1.5 12 12 กบ-713 นครศรีธรรมราช ขาว 20/03/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ 90,441 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2D13
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) / ค่าภาษีค้างชำระ 3,543
3- 048 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 บต-4994 นครนายก เทา 24/08/2560 อ/ว/CD/ 62,238 ไม่เปิดราคา 1,605 107 B 2C13
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง / ค่าภาษีค้างชำระ 2,216
3- 049 TOYOTA YARIS 1.5 E (MT) AB/ABS M 1.5 13 13 กฉ-4250 ร้อยเอ็ด ขาว 10/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 90,607 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2C13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,511
3- 050 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E VVT-i M 2.7 14 12 กม-2182 นครศรีธรรมราช เทา 07/07/2561 อ/ว/CD/ก/ 73,410 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2B13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 5,733
3- 051 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 17 17 6กด-8905 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 17,447 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2D12
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 052 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J-VVTI (AB) M 2.7 14 14 1ฒจ-917 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 350,251 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2C12
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|เสริมแหนบ เพลาลอย / ค่าภาษีค้างชำระ 811
3- 053 TOYOTA VIOS 1.5 E VVT-i (AB/ABS) A 1.5 15 14 3กฬ-4947 กรุงเทพมหานคร เขียว 19/01/2562 อ/ม/ก/ABS/ 51,362 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2B12
**หมายเหตุ รวมVAT|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
3- 054 TOYOTA ALTIS 1.6 E (AB/ABS) A 1.6 14 13 ขพ-153 ชลบุรี ขาว 05/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 123,952 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 3
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 055 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 13 ผว-8825 นครราชสีมา เทา 13/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 149,449 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 3
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 056 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 17 16 ผห-5455 ชลบุรี ขาว 04/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 33,782 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B 3
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
3- 057 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 15 บว-7908 พิษณุโลก เทา 05/01/2562 อ/ว/CD/ABS/ 105,579 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 3
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 058 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 16 บร-8797 ฉะเชิงเทรา เทา 19/07/2561 อ/CD/ก/ 23,383 ไม่เปิดราคา 1,605 107 B 3
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
3- 059 TOYOTA VIOS 1.5 E-CVT (AB/ABS) A 1.5 16 16 5กต-2134 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/06/2561 อ/ว/CD/ม/ 67,292 ไม่เปิดราคา 107 B 3
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,660
3- 060 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 14 1ฒฌ-887 กรุงเทพมหานคร เทา 26/06/2558 อ/ม/ก/ 103,051 ไม่เปิดราคา 107 D 3
**หมายเหตุ รวมVAT|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป(เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ)|ไม่มีเครื่องเล่น CD
3- 061 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 15 14 1ฒณ-1905 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 50,842 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 3
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 062 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (AB) M 2.5 15 14 3กฬ-6784 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 57,903 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 3
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 063 TOYOTA VIOS 1.5 J VVT-I (AB) A 1.5 15 14 กล-5422 ภูเก็ต ขาว 28/01/2561 อ/ว/CD/ก/ 45,403 ไม่เปิดราคา 10,165 107 4815.00 C 3K43
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,728
3- 064 TOYOTA YARIS 1.5 J (AB) A 1.5 13 13 กค-7865 มุกดาหาร ดำ 25/06/2562 อ/ว/CD/ก/AB 67,482 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 3K42
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 065 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 13 13 กฉ-6729 กระบี่ ขาว 30/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 94,949 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 3K42
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 066 TOYOTA YARIS 1.5 J (AB) A 1.5 13 13 ขม-4221 เชียงใหม่ ขาว 08/08/2561 อ/ว/CD/ก/AB 58,454 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 3K43
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 067 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J-VVTI (AB) M 2.7 15 14 บท-1720 อ่างทอง ขาว 16/03/2561 อ/ว/CD/ 287,767 ไม่เปิดราคา 1,605 107 C 3K43
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|เสริมแหรบ ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,092
3- 068 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (VN) AB/ABS M 2.5 15 14 ผข-8127 นครศรีธรรมราช เทา 18/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 10,700 107 4280.00 C 3K42
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
3- 069 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 13 กม-313 เชียงราย เทา 11/06/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 47,491 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 3K43
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 070 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 16 16 ผอ-6507 เชียงใหม่ เทา 09/11/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 173,060 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 3J43
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม
3- 071 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 14 14 กจ-1223 หนองคาย ดำ 31/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 122,005 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 3J42
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,711
3- 072 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 ผจ-3739 เชียงราย เทา 29/05/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 27,032 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 3J42
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 073 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 17 16 ยก-480 เชียงใหม่ ขาว 15/02/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 31,671 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 3J41
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,103
3- 074 TOYOTA FORTUNER 2.4 V NAVI (AB/ABS) A 2.4 18 17 งต-3428 ชลบุรี ขาว 30/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 15,727 ถอนการประมูล 4,815 107 B 3J41
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|รับSd Card หลังประมูล
3- 075 TOYOTA ALTIS 1.8 TRD (AB/ABS) A 1.8 13 13 กบ-3253 อุบลราชธานี ขาว 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 102,003 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 3J40
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 076 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVT-i M 2.7 13 13 1ฒก-5379 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/10/2561 อ/ว/CD/ก/ 114,716 ไม่เปิดราคา 2,140 107 D 3G45
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 077 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 17 ผจ-4603 นครศรีธรรมราช ขาว 11/01/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 54,297 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 3J43
**หมายเหตุ รวมVAT|ดัดแปลงเพลาท้าย,เสริมแหนบ ลงเล่ม (ตู้เย็น)
3- 078 TOYOTA VIOS 1.5 E (MT) AB/ABS M 1.5 13 13 กง-3237 ยโสธร ดำ 30/05/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 93,178 ไม่เปิดราคา 4,815 3743.21 107 C 3J43
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 079 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 16 กฉ-4667 ชุมพร ขาว 31/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 53,631 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 3J42
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,267
3- 080 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 16 14 กพ-9098 พระนครศรีอยุธยา ขาว 18/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 28,661 ไม่เปิดราคา 1,605 107 C 3J42
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 081 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 บพ-8336 เพชรบุรี ขาว 06/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 11,672 ไม่เปิดราคา 2,675 107 B 3J41
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,350
3- 082 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 3กต-8876 กรุงเทพมหานคร เทา 08/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 30,338 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 3J41
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,558
3- 083 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 15 15 1ฒธ-7504 กรุงเทพมหานคร เทา 25/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 62,324 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 3J40
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
3- 084 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กต-5523 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 12/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 20,551 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 3J40
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 085 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 2ฒง-5082 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/09/2561 อ/ว/CD/ABS/ 53,324 ไม่เปิดราคา 1,605 107 B 3J43
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 086 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID (DVD) AB/ABS A 2.4 11 10 ขข-4197 ชลบุรี ขาว 10/06/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 617,210 ไม่เปิดราคา 2,140 107 D 3J43
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 087 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (ABS) M 2.5 13 13 บบ-6690 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 21/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 65,060 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C 3J42
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,560
3- 088 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 14 ผร-8623 ชลบุรี เทา 06/10/2560 อ/ว/CD/ก/ 155,427 ไม่เปิดราคา 1,605 107 D 3J41
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,205
3- 089 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 ขฉ-5089 นครราชสีมา แดง 03/04/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 136,125 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 3J41
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 090 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 15 15 กจ-9436 พัทลุง ขาว 26/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 39,532 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,678
3- 091 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 17 ผก-1405 เพชรบูรณ์ ขาว 19/02/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 11,629 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 092 TOYOTA YARIS 1.5 E (MT) AB/ABS M 1.5 06 06 กล-5761 เชียงใหม่ แดง 30/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 130,549 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 838
3- 093 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J VVT-i M 2.7 14 12 ผค-8633 สุราษฎร์ธานี เทา 02/07/2561 อ/ว/CD/ม/ 103,847 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 795
3- 094 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 13 ขพ-1830 ชลบุรี ขาว 21/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 116,330 ไม่เปิดราคา 4,280 107 4280.00 C
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,728
3- 095 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) 1.5 14 14 3กผ-3224 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/09/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/ 0 ไม่เปิดราคา 2,675 107 4280.00 C
**หมายเหตุ รวมVAT|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(126)ตัวรถ(636) ไม่มีใบเปลี่ยนเครื่อง / ค่าภาษีค้างชำระ 3,850
3- 096 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 11 11 บพ-2273 ฉะเชิงเทรา ดำ 18/03/2562 อ/CD/ม/ก/ 251,133 ไม่เปิดราคา 2,996 107 C 4
**หมายเหตุ รวมVAT|คลัชหมด|จอดประมูลโซน4