กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-06-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 TOYOTA HIACE 3.0 5L GL M 3.0 00 นข-5069 นครศรีธรรมราช เทา 13/09/2559 อ/ม/ก/ABS/ 392,338 80,000 7% 107 D 2B28
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า
1- 002 ISUZU D-MAX CAB 4 3.0 I-TEQ A 3.0 04 กธ-2731 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 17/12/2560 อ/ม/ก/คABS/ 271,095 150,000 7% 107 D 2B27
1- 003 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 02 ขจ-405 สงขลา น้ำตาล 16/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 197,091 34,000 7% 107 C 2B26
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 004 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 02 กว-4755 สุราษฎร์ธานี ดำ 03/09/2561 อ/ม/ก/ABS/ 389,559 32,000 7% 107 D 2B25
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว
1- 006 TOYOTA CORONA 2.0 SEG (AB/ABS) A 2.0 97 ฌฬ-7363 กรุงเทพมหานคร เทา 09/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 435,669 24,000 7% 107 C 2B24
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 007 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 03 บต-48 สิงห์บุรี เทา 29/05/2561 อ/ม/ก/ABS/ 308,825 70,000 7% 107 D 2B24
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 008 TOYOTA VIOS 1.5 J VVT-I A 1.5 04 กพ-4215 พระนครศรีอยุธยา ดำ 14/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 136,132 90,000 7% 107 D 2B23
1- 009 TOYOTA COROLLA 1.6 SEG (AB/ABS) A 1.6 00 กร-9346 ระยอง เขียว 18/09/2560 อ/ว/ม/ก/ABS/ 336,303 36,000 7% 107 C 2B22
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
1- 010 TOYOTA SOLUNA 1.5 GLI A 1.5 99 กฉ-9356 ลพบุรี เทา 05/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 421,108 22,000 7% 107 C 2B22
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 011 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 04 บว-6592 จันทบุรี น้ำตาล 04/03/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 198,884 110,000 7% 107 D 2B20
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 012 NISSAN SUNNY NEO 1.6 GL NEO A 1.6 01 ภษ-7031 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 367,109 40,000 7% 107 C 2B19
1- 013 TOYOTA COROLLA 1.6 GXI M 1.6 98 กค-3042 พระนครศรีอยุธยา เขียว 10/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 325,488 20,000 7% 107 C 2B19
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 014 TOYOTA COMMUTER 3.0 5L GL M 3.0 04 นข-5409 ลพบุรี เทา 30/06/2561 อ/ก/ABS/ 391,735 120,000 7% 107 C 2B19
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
1- 016 TOYOTA TIGER CAB 2.5 J D4D M 2.5 04 บร-2425 สงขลา เทา 22/07/2561 อ/ว/ม/ก/คABS/ 543,085 100,000 7% 107 C 2B18
1- 017 HONDA CR-V 2.0 E-AT (I-VTEC) AB/ABS A 2.0 05 ศณ-924 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 286,371 120,000 7% 107 C 2B17
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 018 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 DI (AB/ABS) M 3.0 03 กธ-1502 สุพรรณบุรี เทา 12/06/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 195,909 140,000 7% 107 D 2B17
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 019 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 DI M 2.5 05 05 6กผ-9580 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 159,494 150,000 7% 107 D 2B16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 020 HONDA CITY TYPE Z A 1.5 00 ภบ-249 กรุงเทพมหานคร เทา 03/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 386,617 30,000 7% 107 D 2B15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 021 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 04 บธ-8639 ปราจีนบุรี น้ำตาล 08/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 177,342 80,000 7% 107 D 2B14
**หมายเหตุ ไม่มีสติ๊กเกอร์ระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ระบุรายละเอียดรถทุกกรณี)
1- 022 MITSUBISHI LANCER 1.5 GLXI M 1.5 99 กค-4138 ระยอง น้ำตาล 26/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 330,554 24,000 7% 107 C 2B14
1- 023 CHEVROLET COLORADO X-CAB 3.0 I-TEQ M 3.0 05 ณร-8893 กรุงเทพมหานคร เทา 16/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 276,953 140,000 7% 107 C 2B13
1- 024 HONDA ACCORD 2.2 VTEC A 2.2 96 กง-5832 สกลนคร น้ำตาล 04/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 435,551 40,000 7% 107 I 2B13
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 026 HONDA JAZZ 1.5 E-AT (AS) I-DSI A 1.5 04 กล-2517 ภูเก็ต เทา 12/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 179,342 100,000 7% 107 I 2B27
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 027 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 DI M 2.5 03 บย-7434 ราชบุรี น้ำเงิน 07/08/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ - 60,000 7% 107 I 2B26
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ
1- 028 HONDA CR-V 2.0 E-AT(AS) I-VTEC A 2.0 04 ขพ-6084 ชลบุรี น้ำตาล 01/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 230,489 130,000 7% 107 C 2B26
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 029 HYUNDAI TIBURON 2.0 COUPE M 2.0 02 ญข-3738 กรุงเทพมหานคร แดง 02/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 233,429 110,000 7% 107 C 2B25
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 030 NISSAN FRONTIER S/C 2.7 TX M 2.7 05 05 บน-4890 หนองคาย แดง 16/06/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 308,111 40,000 7% 107 I 2B24
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)
1- 031 BMW 318I A 2.0 05 04 ฎค-6100 กรุงเทพมหานคร เทา 23/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 292,924 190,000 7% 107 I 2B23
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 032 VOLVO S 80 2.3 (AB/ABS) A 2.3 02 วจ-3634 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 17/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 456,236 70,000 7% 107 I 2B23
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 033 MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 A 3.0 04 กว-4006 ภูเก็ต ดำ-น้ำตาล 27/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 86,299 110,000 7% 107 C 2B22
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 034 TOYOTA TIGER CAB 2.5 (J) D4D M 2.5 04 04 บล-1682 สุราษฎร์ธานี ขาว 17/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 336,173 90,000 7% 107 D 2B21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 035 BMW 323IA 2.4 (AB/ABS) A 2.4 01 3กล-7158 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 222,356 190,000 7% 107 D 2B21
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 036 MERCEDES-BENZ E 240 A 2.4 02 วจ-9111 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 13/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 210,000 7% 107 C 2B20
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(522) ตัวรถ(593)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 037 MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI 2.2 (AB/ABS) A 2.2 01 ภว-1117 กรุงเทพมหานคร เขียว 30/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 184,536 170,000 7% 107 C 2B19
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)
1- 038 MERCEDES-BENZ S 280 AB-ABS A 2.8 03 ขก-8010 ขอนแก่น เทา 11/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 272,988 170,000 7% 107 C 2B18
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 039 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLX-5MT A 1.6 02 วม-2512 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 29/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 178,537 50,000 7% 107 D 2B18
1- 040 NISSAN EXCITER 3.0 ZDI M 3.0 03 กค-6276 สระแก้ว เทา-เทา 29/09/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 311,572 70,000 7% 107 D 2B17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 041 HONDA CR-V 2.0 E I-VTEC (AS) A 2.0 02 วบ-4856 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 20/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 212,548 110,000 7% 107 I 2B16
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องตอกมาใหม่ ลงเล่ม
1- 042 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 05 05 บฉ-9316 ตราด น้ำตาล 25/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 243,890 170,000 7% 107 D 2B16
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 043 TOYOTA CAMRY 2.2 (SEG) (AB/ABS) A 2.2 02 ขต-2510 สงขลา เทา 06/03/2561 อ/ก/ABS/ 393,366 60,000 7% 107 C 2B15
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 044 TOYOTA ALTIS 1.6 M 1.6 03 วว-2170 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 246,730 60,000 7% 107 C 2B15
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(257)ตัวรถ(115)
1- 045 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI M 1.6 00 ภพ-9305 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 288,303 20,000 7% 107 D 2B14
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 046 HONDA ACCORD 2.3 A 2.3 01 กฉ-3845 สกลนคร เทา 22/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 428,382 60,000 7% 107 I 2B13
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม |ไม่มีแผ่นเพจ|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 047 HONDA CIVIC 2.0 I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 04 ศช-3956 กรุงเทพมหานคร เทา 15/12/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 368,490 120,000 7% 107 C 2H12
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 048 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) M 3.0 05 ณม-9032 กรุงเทพมหานคร เทา 11/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 325,642 160,000 7% 107 C 2H11
**หมายเหตุ ย้ายออกไว้
1- 050 MITSUBISHI LANCER 1.8 SEI (AB/ABS) A 1.8 00 ภภ-7291 กรุงเทพมหานคร ม่วง 25/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 278,535 30,000 7% 107 D 2H10
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
1- 051 CHEVROLET OPTRA A 1.6 07 06 กต-271 ระยอง ดำ 04/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 213,321 80,000 7% 107 C 2H09
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว
1- 052 HONDA JAZZ 1.5 E-AT (IDSI) AB/ABS A 1.5 04 กร-3827 ระยอง เทา 22/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 373,515 110,000 7% 107 C 2H08
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 053 HONDA CR-V 2.0 E-AT (I-VTEC) AB/ABS A 2.0 03 วล-7929 กรุงเทพมหานคร แดง 12/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 179,748 110,000 7% 107 C 2H08
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 054 TOYOTA ALTIS 1.8 G (AB/ABS) A 1.8 03 กท-1486 สุพรรณบุรี น้ำตาล 24/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 210,336 80,000 7% 107 C 2H06
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 056 FORD ESCAPE 3.0 V6 XLT A 3.0 04 4กช-7910 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 06/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 253,955 100,000 7% 107 I 2A36
**หมายเหตุ ลากจูง|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)|จอดอยู่หลังเวที
1- 057 VOLVO V40 A 1.9 04 ษว-6314 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 07/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 130,000 7% 107 U 2A35
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ลากจูง|สตาร์ทไม่ติด|เครื่องหมุน ไม่มีกำลังอัด
1- 058 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 บล-4381 นครปฐม น้ำตาล 02/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 337,015 230,000 7% 107 D 2B38
**หมายเหตุ จอดประมูลหลังเวที|สตาร์ทไม่ติด(หม้อน้ำรั่ว ระบบปัมหัวฉีดมีปัญหา)
1- 059 VOLKSWAGEN PASSAT A 1.8 01 วข-5375 กรุงเทพมหานคร แดง 09/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 240,871 40,000 7% 107 C 2B37
**หมายเหตุ จอดอยู่หลังเวที|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 060 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XLT/HI-RIDER (AB/ABS) M 2.2 12 12 บพ-1287 สกลนคร น้ำตาล 07/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 201,539 320,000 7% 107 C 2B36
**หมายเหตุ KA จอดประมูลหลังเวที|สตาร์ทไม่ติด(ไฟเครื่องไม่โชว์ ติดโคช)
1- 061 HONDA CR-V 2.4 EL-AT (I-VTEC) A 2.4 13 12 1กท-3612 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/01/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 144,717 510,000 7% 107 N 2B35
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จอดประมูลหลังเวที|แอร์แบคแตก
1- 062 NISSAN SUNNY 1.6 GL NEO A 1.6 04 ษน-7769 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 12/02/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 397,882 60,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 063 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 1.6 02 กธ-7421 ราชบุรี เทา 28/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 183,392 50,000 7% 107 C 2B23
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 076 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 I-TEQ (VGS) A 3.0 07 07 3กล-1782 กรุงเทพมหานคร เทา 04/04/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 159,794 234,000 7% 4,280 0 C 2B28
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้(สนิมกัดกร่อน)
1- 077 TOYOTA VIOS A 1.5 06 05 กอ-4336 ภูเก็ต เทา 05/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 291,727 108,000 7% 4,280 0 C 2B27
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้วแต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว
1- 078 TOYOTA AVANZA 1.5 S A 1.5 12 11 กธ-3486 นครปฐม ดำ 29/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 152,551 220,000 7% 1,926 0 C 2B26
**หมายเหตุ ติดแก๊สมา ยังไม่ลงเล่ม
1- 080 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 E/PRE M 3.0 07 07 ผค-7893 ระยอง เทา 30/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 231,753 194,000 7% 4,815 0 C 2B25
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 081 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 04 บย-523 ชุมพร เทา 15/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 156,131 104,000 7% 4,280 0 C 2B24
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 082 TOYOTA TIGER CAB 3.0 G/D4D M 3.0 03 ยก-5990 นครราชสีมา น้ำตาล 27/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 127,962 90,000 7% 1,926 0 C 2B24
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายารเต็ม
1- 083 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 07 07 บต-6167 ยโสธร น้ำเงิน 27/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 169,710 136,000 7% 4,280 0 C 2B23
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 084 TOYOTA TIGER CAB 2.5 D4D M 2.5 03 บร-8842 ร้อยเอ็ด น้ำตาล 03/10/2559 อ/ว/ม/ก/ 95,549 90,000 7% 4,280 0 C 2B22
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 085 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 04 04 ผท-8557 สงขลา ฟ้า 03/08/2561 อ/ว/CD/ม/ 314,119 106,000 7% 5,885 0 C 2B21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
1- 086 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 I-TEQ M 3.0 06 06 สอ-9520 กรุงเทพมหานคร เทา 06/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 266,818 182,000 7% 1,070 0 C 2B21
1- 087 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 08 07 ผฉ-2860 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 05/03/2560 อ/ว/CD/ค 157,908 106,000 7% 4,280 0 D 2B20
1- 088 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 08 07 5กท-8772 กรุงเทพมหานคร เทา 21/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 174,645 253,000 7% 1,070 0 C 2B19
1- 089 TOYOTA TIGER CAB 3.0 G D4D M 3.0 04 บบ-6902 นนทบุรี เทา 05/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 274,007 106,000 7% 1,070 0 C 2B19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 090 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 3.0 DI M 3.0 02 บล-1113 ลพบุรี น้ำตาล 15/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 2,075,356 90,000 7% 2,140 0 C 2B18
**หมายเหตุ บจ-9311
1- 091 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 ตย-6069 กรุงเทพมหานคร เทา 06/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 294,700 198,000 7% 1,926 0 C 2B17
1- 092 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 07 07 1ฒฮ-6884 กรุงเทพมหานคร เทา 02/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 176,533 130,000 7% 1,926 0 C 2B17
1- 093 ISUZU D-MAX CAB 4 A 3.0 06 06 กจ-9374 ยะลา เทา 20/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 232,415 178,000 7% 5,885 0 C 2B16
**หมายเหตุ ||ติดอายัดสภาพรถ ลงระบบขนส่งแล้ว||ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 094 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 DI M 3.0 04 ษน-6708 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/02/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 217,325 146,000 7% 1,926 0 C 2B15
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 095 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E D4D M 2.5 04 ณค-5614 กรุงเทพมหานคร เทา 29/01/2559 อ/ว/ม/ก/ 379,550 100,000 7% 1,926 0 C 2B15
1- 096 MITSUBISHI LANCER EX 1.8 GLS A 1.8 13 12 1กญ-225 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 122,882 264,000 7% 1,926 0 C 2B14
1- 097 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ผห-3293 ชลบุรี น้ำเงิน 09/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 190,305 196,000 7% 2,140 0 C 2B13
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 100 TOYOTA ALTIS A 1.8 10 09 กท-2526 สุราษฎร์ธานี ขาว-ดำ 11/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 127,174 143,000 7% 4,280 0 C 2B24
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 101 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 I-TEQ M 3.0 05 4กด-9730 กรุงเทพมหานคร เทา 22/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 236,355 142,000 7% 1,926 0 C 2B24
**หมายเหตุ Car black List ประกันและสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอยการโอนทุกกรณี
1- 102 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G A 3.0 07 06 กฉ-4621 ร้อยเอ็ด เทา 19/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 246,401 232,000 7% 4,280 0 C 2B23
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 103 MITSUBISHI SPACEWAGON 2.4 GT A 2.4 05 05 ศร-660 กรุงเทพมหานคร เทา 04/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 198,304 189,000 7% 4,280 0 C 2B22
**หมายเหตุ ติดเเก๊สมา แจ้งยกเลิกกการใช้แก๊สแล้ว
1- 104 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 11 11 บน-2330 สระแก้ว เทา 11/08/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ - 112,000 7% 7,490 0 856.00 C 2B21
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
1- 105 FORD RANGER CAB 2.5 XL M 2.5 03 บน-5828 สระแก้ว เทา 28/08/2560 อ/ว/CD/ม/ 390,990 72,000 7% 1,070 0 C 2B20
1- 106 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 4WD M 2.8 02 บบ-3286 กระบี่ น้ำเงิน-เทา 27/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 312,667 56,000 7% 4,280 0 C 2B20
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)
1- 107 TOYOTA HILUX VIGO CAB M 2.5 06 06 บธ-9221 พะเยา เทา 18/07/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ 230,759 180,000 7% 4,815 0 C 2B19
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 108 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 บม-8266 มหาสารคาม เทา 08/06/2560 อ/ว/CD/ 176,944 174,000 7% 4,280 0 C 2B19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย
1- 109 TOYOTA SPORT CRUISER M 2.5 03 03 กจ-8915 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 08/08/2561 อ/ม/ก/ABS/ 202,317 100,000 7% 4,280 0 C 2B18
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 110 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 กจ-5671 กาฬสินธุ์ น้ำตาล 04/09/2559 อ/ว/CD/ก/ 149,899 170,000 7% 4,280 0 C 2B17
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว|Car black list ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 111 TOYOTA COMMUTER 3.0 5L GL M 3.0 04 ฮล-5851 กรุงเทพมหานคร เทา 01/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 414,050 129,000 7% 1,605 0 C 2B16
1- 112 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 04 บฉ-9549 สิงห์บุรี เทา 24/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 328,620 119,000 7% 1,605 0 C 2B16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 113 TOYOTA VIOS 1.5 J VVT-I A 1.5 11 10 3กณ-7367 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/09/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 154,343 176,000 7% 1,605 0 C 2B15
**หมายเหตุ ติแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 114 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 บษ-2587 สุพรรณบุรี เทา 10/08/2560 อ/ว/ม/ก/ABS/ 175,717 166,000 7% 1,605 0 C 2B14
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 115 TOYOTA VIOS M 1.5 08 08 กฉ-6213 มหาสารคาม ดำ 03/11/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 159,149 130,000 7% 4,280 0 I 2B14
**หมายเหตุ เคยติดแก๊สมา แจ้งยกเลิกการใช้แก๊สแล้ว
1- 116 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 11 10 ผพ-1667 เชียงใหม่ เทา 29/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 153,344 99,000 7% 9,095 0 C 2B13
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
1- 117 FORD RANGER DOUBLECAB 2.5 XLS M 2.5 07 06 กจ-1653 ร้อยเอ็ด ดำ 21/08/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 193,781 118,000 7% 4,280 0 C 2F20
1- 118 MAZDA 2 A 1.5 11 10 6กจ-4614 กรุงเทพมหานคร เทา 24/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 86,241 140,000 7% 1,926 0 C 2F19
1- 119 HONDA CITY 1.5 S-AT (AS) A 1.5 13 13 กฉ-814 ปราจีนบุรี ดำ 26/11/2560 อ/ว/ม/ก/ABS/ 58,711 253,000 7% 1,070 0 C 2F19
1- 120 MITSUBISHI GRANDIS 2.5 GL M 2.5 04 ษอ-1045 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2561 อ/ว/CD/ 216,341 60,000 7% 0 D 2F18
1- 121 ISUZU SPACECAB SLX 2.8 DI M 2.8 98 ผค-9130 นครปฐม เทา 13/06/2560 อ/ว/ม/ก/ 501,114 50,000 7% 1,926 0 C 2F17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 122 TOYOTA TIGER CAB 2.5 J D4D M 2.5 03 บฉ-7808 กาฬสินธุ์ เทา 29/07/2561 อ/ม/ 269,473 82,000 7% 4,280 0 C 2F17
1- 123 TOYOTA WISH 2.0 Q A 2.0 07 05 ชง-8111 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 240,183 215,000 7% 0 C 2F16
1- 124 HONDA JAZZ M 1.5 07 06 6กย-5328 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 160,280 96,000 7% 0 C 2F16
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้วแต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว|กบ-2144
1- 125 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 HI-RACER M 2.5 10 10 บน-7559 สระแก้ว ดำ 14/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 197,547 180,000 7% 0 C 2F15
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 126 HONDA JAZZ A 1.5 07 06 กง-7122 เลย เทา 27/02/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ 119,524 126,000 7% 2,140 0 C 2F14
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 127 NISSAN SUNNY A 1.8 06 05 ชค-9473 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/11/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 222,356 69,000 7% 1,070 0 C 2F14
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 128 TOYOTA TIGER CAB 2.5 J D4D M 2.5 03 บฉ-8628 บุรีรัมย์ น้ำเงิน 04/07/2560 อ/ว/CD/ 344,532 53,000 7% 8,025 0 C 2F13
1- 129 TOYOTA AVANZA 1.5 S A 1.5 12 11 4กต-3424 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/07/2559 อ/ว/ม/ก/ABS/ 97,857 240,000 7% 0 C 2G20
1- 130 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 06 06 สว-9291 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 154,365 106,000 7% 0 C 2G20
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 131 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVTI M 2.7 12 12 บพ-9996 ฉะเชิงเทรา เทา 17/08/2560 อ/ว/CD/ก/ 121,158 128,000 7% 0 D 2G19
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 132 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 05 05 ผฉ-8199 สุราษฎร์ธานี ดำ 25/11/2560 อ/ว/CD/ก/ 155,425 170,000 7% 4,280 0 C 2G18
1- 133 NISSAN URVAN M 3.0 05 05 นข-3684 กาฬสินธุ์ เทา 20/10/2558 อ/ 258,989 100,000 7% 4,280 0 C 2G17
1- 134 NISSAN FRONTIER SINGLE CAB 2.5 AE M 2.5 06 06 บร-1992 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน 21/12/2560 อ/ 304,416 64,000 7% 4,280 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 135 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 04 บษ-4976 สุพรรณบุรี แดง 08/04/2560 อ/ม/ก/ABS/ 196,710 58,000 7% 1,605 0 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 136 TOYOTA YARIS M 1.5 10 09 กต-3565 ร้อยเอ็ด ขาว 20/01/2558 อ/ว/ม/ก/AB 163,086 94,000 7% 6,955 0 1926.00 U
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี
1- 151 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S (Ddi) M 2.5 13 13 1กว-6934 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2562 อ/CD/ก/ 83,385 420,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I21
1- 152 TOYOTA COMMUTER M 2.5 13 12 ฮม-946 กรุงเทพมหานคร เทา 15/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 253,547 710,000 7% 3,000 1,070 0 C 2I21
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 153 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S (Ddi) M 2.5 13 13 1กว-6898 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2561 อ/CD/ก/ 71,128 420,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I20
1- 154 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 S (Ddi) M 2.5 12 12 ฒฒ-4375 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2558 อ/CD/ก/ 213,870 370,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I19
1- 155 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G A 3.0 10 10 กน-4299 ฉะเชิงเทรา เทา 04/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 165,737 365,000 7% 107 C 2I19
1- 156 HONDA CIVIC A 1.8 11 11 กท-2517 สุรินทร์ ขาว 20/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 82,193 220,000 7% 0 I 2I18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(ไม่รับคืนรถทุกกรณี)|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป เนื่องจากรถซ่อมแซมแก้ไขมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุ|คัดเล่มใหม่แทนเล่มเดิม
1- 157 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 13 1กว-6922 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 69,737 420,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I17
1- 158 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 12 ฒว-6948 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 306,238 340,000 1,070 0 2140.00 C 2I16
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
1- 159 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 13 1กว-6903 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2561 อ/CD/ก/ - 420,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I16
1- 160 TOYOTA AVANZA 1.5 E A 1.5 09 08 กค-3644 กาฬสินธุ์ เทา 12/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 98,707 190,000 7% 0 U 2I15
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|เกียร์เข้าไม่ได้
1- 161 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 Ddi M 2.5 15 15 1ฒน-4978 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/07/2561 อ/CD/ 415,005 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2I14
**หมายเหตุ เสริมแหนบ
1- 162 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 08 08 บร-3301 ระยอง ดำ 07/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 153,562 250,000 7% 2,140 0 C 2K12
1- 163 FORD RANGER OPEN CAB M 2.5 12 11 บษ-2536 ระยอง ฟ้า 17/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 106,618 240,000 7% 2,140 0 C 2K12
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
1- 164 HONDA CITY M 1.5 07 06 กฉ-8976 บุรีรัมย์ น้ำตาล 15/05/2561 อ/ว/CD/ก/ 232,113 100,000 4,280 107 I 2K11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 165 HONDA JAZZ 1.5 I-DSI A 1.5 05 05 กข-9741 สุรินทร์ เหลือง 21/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 259,789 85,000 7% 4,280 107 I 2K10
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 166 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 04 บฉ-8270 สุรินทร์ เขียว 08/01/2562 อ/ว/CD/ก/ - 90,000 7% 4,280 107 C 2K10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 167 TOYOTA HILUX VIGO CAB M 2.5 07 07 ถก-2846 กรุงเทพมหานคร เทา 19/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 229,121 210,000 1,926 107 I 2K09
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
1- 168 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 13 13 ผค-3439 สุราษฎร์ธานี เทา 23/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 111,810 290,000 7% 5,885 0 C 2K08
1- 169 TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I A 1.5 12 12 กค-2922 สตูล ขาว 17/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 75,891 260,000 7% 5,885 0 C 2K07
1- 170 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLX 2.5 DID M 2.5 06 05 กค-388 สกลนคร เขียว 21/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 389,938 150,000 7% 4,280 0 C 2K07
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 171 CHEVROLET OPTRA 1.6 LT A 1.6 07 07 ชภ-4686 กรุงเทพมหานคร เทา 24/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 165,949 70,000 7% 3,210 107 C 2K06
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว
1- 172 FORD ESCAPE A 2.3 05 4กย-2339 กรุงเทพมหานคร ดำ-น้ำตาล 28/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 208,124 80,000 107 I 2K06
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 173 TOYOTA TIGER DOUBLECAB 2.5 GL M 2.5 02 กธ-704 สุราษฎร์ธานี ขาว 28/08/2560 อ/ว/CD/ม/ 310,656 120,000 4,815 107 I 2K05
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น(บัตรประชาชนไม่ชัด)
1- 174 ISUZU DRAGON EYE CAB 4 M 3.0 01 ขว-6053 ชลบุรี ฟ้า 12/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 411,173 80,000 7% 1,605 107 C 2K04
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 175 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 G M 3.0 04 บบ-3044 ศรีสะเกษ น้ำตาล 20/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 410,681 150,000 7% 1,605 107 C 2K04
1- 176 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 2.7 10 08 ฮม-9999 กรุงเทพมหานคร เทา 07/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 86,126 350,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I12
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|จอดอยู่บริเวณริมบ่อ||ลักษณะไม่ตรง
1- 177 ISUZU MU-7 3.0 VGS (4WD) A 3.0 12 12 1กฉ-6023 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 200,286 650,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I11
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ
1- 178 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 99 บร-3984 นครสวรรค์ เทา 17/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 416,397 95,000 4,280 107 C 2I11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 179 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ M 3.0 06 บพ-6678 ระยอง น้ำตาล 06/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 155,351 211,000 7% 4,815 0 5000.00 I 2I10
**หมายเหตุ |รถจอด สำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-
1- 180 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บษ-7335 ระยอง เทา 27/07/2560 อ/ว/CD/ม/ 208,594 207,000 7% 2,140 0 5000.00 C 2I09
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000-|แจ้งหยุดการใช้รถไตลอดไป
1- 181 ISUZU MU-7 3.0 VGS (4WD) A 3.0 12 12 ฆฒ-7345 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 252,932 580,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I09
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ
1- 182 ISUZU MU-7 3.0 VGS A 3.0 12 12 ฆฮ-7146 กรุงเทพมหานคร เทา 25/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 197,651 580,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I08
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ
1- 183 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 1ฒพ-4138 กรุงเทพมหานคร เทา 10/11/2561 อ/ว/CD/ABS/ 171,050 ไม่เปิดราคา 2,500 5,350 0 C 2I07
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 185 TOYOTA VIOS A 1.5 14 14 3กถ-3783 กรุงเทพมหานคร เทา 15/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 365,996 ไม่เปิดราคา 2,500 5,350 0 I 2I06
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 186 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1171 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 241,638 730,000 7% 3,000 1,070 0 C 2I05
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 187 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1151 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 202,124 730,000 7% 3,000 1,070 0 C 2I04
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 189 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 12 ฮม-1005 กรุงเทพมหานคร เทา 15/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 187,820 730,000 7% 3,000 1,070 0 C 2I12
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 190 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 12 ฮม-967 กรุงเทพมหานคร เทา 15/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 169,783 710,000 7% 3,000 1,070 0 C 2I11
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 191 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 1.6 05 04 ศม-7578 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 213,526 80,000 7% 0 C 2I11
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 192 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.5 03 บล-7801 สระบุรี น้ำตาล 04/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 317,410 110,000 7% 1,926 107 I 2I10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ)|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)
1- 193 HONDA CITY TYPE Z A 1.5 00 กข-9758 สมุทรสาคร เขียว 04/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 270,879 25,000 7% 1,926 107 C 2I09
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง
1- 194 MITSUBISHI MEGA CAB M 2.5 98 บต-6595 พัทลุง ดำ 08/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 394,390 50,000 4,815 107 I 2I09
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ)|ยกสูง ลงเล่ม
1- 195 TOYOTA YARIS A 1.5 12 12 กร-6285 ขอนแก่น แดง 28/06/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 117,887 270,000 7% 4,815 0 C 2I08
1- 197 TOYOTA VIOS 1.5 J VVTI M 1.5 07 07 กธ-7732 ฉะเชิงเทรา เทา 26/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 176,776 120,000 1,605 107 I 2I07
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 198 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 05 ณว-2103 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 23/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 293,240 80,000 1,926 107 I 2I06
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
1- 199 MAZDA 2 1.3 17 17 7กช-9482 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 17/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 17,327 375,000 7% 0 B 2I06
1- 200 TOYOTA COMMUTER 2.7 VVTI M 2.7 12 12 ฮภ-1525 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/09/2561 อ/ว/ก/ 180,275 600,000 7% 3,000 1,070 0 C 2I05
**หมายเหตุ บริษัทดำเนินการโอนให้|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
1- 201 TOYOTA CAMRY A 2.0 08 08 ฌฎ-8523 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 134,412 390,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|บริษัทดำเนินการโอนให้|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้วแต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว
1- 202 NISSAN SUNNY A 1.6 00 ขก-9886 ชลบุรี น้ำตาล 25/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 195,273 30,000 1,605 107 I 2J19
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว
1- 203 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S (Ddi) M 2.5 12 12 ฆฮ-3278 กรุงเทพมหานคร เทา 25/10/2561 อ/ว/CD/ก/ 225,893 430,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 204 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 ถล-3962 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำตาล 27/01/2561 อ/ว/CD/ 489,945 260,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 205 TOYOTA COMMUTER 2.7 VVTI M 2.7 10 10 ฮท-7274 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/05/2561 อ/ว/CD/ก/ 339,883 580,000 7% 3,000 1,070 0 C 2J09
**หมายเหตุ บริษัทดำเนินการโอนให้|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
1- 206 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 S M 2.5 12 12 ฒพ-2503 กรุงเทพมหานคร เทา 24/10/2561 อ/ว/CD/ก/ 182,203 400,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 207 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 02 บฉ-3898 กาฬสินธุ์ น้ำตาล 14/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 319,875 110,000 1,926 107 I 2J08
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
1- 208 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 06 06 บล-6925 ราชบุรี เทา 10/10/2556 อ/ม/ 201,141 100,000 7% 1,926 0 D 2J07
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 209 HONDA ACCORD 2.4 EL (AS) A 2.4 05 05 ษล-5858 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 23/08/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 191,341 170,000 7% 0 C 2J07
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
1- 210 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S (Ddi) M 2.5 12 12 ฆฮ-3250 กรุงเทพมหานคร เทา 24/10/2561 อ/ว/CD/ก/ 234,424 430,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 211 TOYOTA COMMUTER M 2.7 12 12 ฮภ-1619 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/09/2561 อ/ว/ก/ 160,526 600,000 7% 3,000 1,070 0 C 2J05
**หมายเหตุ บริษัทดำเนินการโอนให้|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
1- 212 BMW 730i A 3.0 13 10 2กถ-4599 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/10/2557 อ/ว/CD/ม/ 66,508 1,200,000 7% 0 34240.00 5350.00 I 3B40
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 213 PORSCHE CAYENNE A 3.0 10 10 ญน-8999 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/10/2559 ม/ABS/ 72,360 3,300,000 7% 0 5000.00 I 3B40
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่่องไม่ได้|ค่ามัดจำเล่ม 5,000.-
1- 214 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 05 05 บท-5958 สุโขทัย เทา 29/07/2558 อ/ว/CD/ม/ 289,914 95,000 4,280 107 C 3A40
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|แจ้งย้ายออกไว้ ผู้ประมูลได้ดนก.ยกเลิกและดนก.ต่อเอง
1- 215 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL M 2.7 04 บว-1514 อุบลราชธานี น้ำตาล 04/11/2560 อ/ว/CD/ก/ - 18,000 7% 4,815 0 C 6
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ไดร์ทไม่ชาต|จอดประมูลริมบ่อ
1- 216 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE (AT) A 2.4 15 15 1ฒผ-6934 กรุงเทพมหานคร เทา 14/10/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 61,955 ไม่เปิดราคา 2,500 0 B
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 217 HONDA CITY 1.5 S-CVT (AS) A 1.5 15 15 4กพ-7158 กรุงเทพมหานคร เทา 12/10/2561 อ/CD/ก/ABS/ 112,965 ไม่เปิดราคา 2,500 0 B
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 218 TOYOTA ALTIS 1.6 E VVT-I (AB/ABS) A 1.6 05 05 กท-2335 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 20/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 359,796 80,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สระบุรี
1- 219 CHEVROLET COLORADO X-CAB LS 2.5 I-TEQ M 2.5 07 06 บย-8184 นครศรีธรรมราช แดง 08/06/2561 อ/ว/CD/ม/ 290,096 140,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชุมพร
1- 220 FORD EVEREST 2.5 (AB/ABS) A 2.5 07 07 ชพ-7201 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 214,614 230,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชุมพร
1- 221 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB GLS 2.5 DID (PLUS) AB/ABS A 2.5 07 07 กง-7378 ยะลา เทา 28/08/2556 อ/CD/ม/ก/ 240,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|โอน2ต่อฯ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สงขลา-หาดใหญ่
1- 222 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J D4D M 2.5 05 05 บจ-1196 สมุทรสาคร เทา 04/07/2558 อ/ว/ม/ 262,114 90,000 7% 107 D
**หมายเหตุ เสริมแหนบ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|โอนฯ2ต่อ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครปฐม
1- 223 MERCEDES-BENZ C 180 A 2.0 02 กง-3223 ตรัง ดำ 01/08/2555 อ/ม/ก/ 240,000 7% 107 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปรถจอดอยู่ จ.สงขลา|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 224 FORD FIESTA 1.4 A 1.4 11 กท-8840 นครปฐม เทา 18/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 213,321 140,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามรูปรถจอดอยู่ จ.นครปฐม
1- 225 NISSAN MARCH A 1.2 11 11 ฆง-7157 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/07/2561 อ/ว/ก/ 207,481 160,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
1- 226 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 11 11 บว-6421 ระยอง ดำ 10/05/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 170,375 340,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|โอน2ต่อฯ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ระยอง
1- 227 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 11 11 บษ-5870 นครปฐม เทา 27/04/2561 อ/ว/CD/ 381,823 150,000 7% 107 D
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สระบุรี
1- 228 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 16 16 บย-272 มหาสารคาม ดำ 14/11/2560 อ/ว/ม/ก/AB 48,470 530,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ร้อยเอ็ด
1- 229 TOYOTA VIOS 1.5 11 10 กท-6547 สกลนคร ดำ 10/05/2561 อ/ก/ 259,013 220,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครสวรรค์
1- 230 HONDA CITY A 1.3 96 กร-429 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 08/10/2561 อ/CD/ม/ก/ 469,707 25,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี|ในชุดโอนเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนหมดอายุ)|
1- 231 DFM MINI TRUCK M 1.0 11 10 ผค-3054 นครศรีธรรมราช ขาว 17/03/2561 อ/CD/ 40,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
1- 232 MITSUBISHI LANCER A 1.5 94 กย-8257 นครศรีธรรมราช เทา 13/10/2559 อ/ม/ก/ 25,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จนครศรีธรรมราช|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 233 NISSAN KINGCAB M 2.7 97 บฉ-5154 ชัยนาท น้ำตาล 02/06/2560 อ/ว/CD/ม/ 70,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (บัตรประชาชนไม่ชัด)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 234 TOYOTA SOLUNA A 1.5 01 กฉ-153 อุดรธานี น้ำตาล 26/06/2559 อ/ว/CD/ม/ 229,346 25,000 107 U
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สกลนคร
1- 235 TOYOTA CAMRY 2.4 V A 2.4 07 07 ชบ-3245 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 265,770 300,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อยุธยา