กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 (ลาน 4) 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
4- 001 HONDA SCOOPY I A 108 18 1กท-1841 บุรีรัมย์ น้ำเงิน-ดำ 22/01/2562 2,861 29,000 7% 0 -
4- 002 HONDA CLICK 125I A 125 17 2กถ-4213 ชลบุรี แดง-ดำ 17/10/2561 9,602 27,000 7% 0 -
4- 003 HONDA WAVE 125 I M 125 17 7กฒ-3410 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 27/10/2561 12,893 23,000 7% 0 -
4- 004 YAMAHA GRAND FILANO A 125 17 1กต-5909 บุรีรัมย์ เขียว-เทา 07/08/2561 - 25,000 7% 0 -
4- 005 YAMAHA GT 125 A 125 18 1กช-9950 กระบี่ แดง-ดำ 25/01/2562 783 16,000 7% 0 -
4- 006 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กจ-4470 หนองบัวลำภู เทา 18/10/2561 10,227 37,000 7% 0 -
4- 007 HONDA SUPER CUB M 110 18 1กล-8087 ขอนแก่น เขียว-ขาว 11/05/2562 320 35,000 7% 0 -
4- 008 HONDA CLICK 125I A 125 18 7กศ-7409 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 27/02/2562 2,014 25,000 7% 0 -
4- 009 HONDA MSX125SF M 125 17 1กถ-1922 สุราษฎร์ธานี ขาว-เทา 28/02/2561 24,179 23,000 7% 0 C
4- 010 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กถ-9168 สุราษฎร์ธานี ขาว-น้ำเงิน 26/04/2561 29,925 20,000 7% 0 C
4- 011 HONDA MSX125 M 125 16 1กฉ-4017 ประจวบคีรีขันธ์ แดง-ดำ 29/01/2562 35,007 18,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 012 HONDA SCOOPY I A 108 12 ฬษอ-762 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 17/01/2558 19,203 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 013 HONDA ZOOMER-X A 108 17 2กญ-3334 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 01/03/2561 33,108 20,000 7% 0 -
4- 014 YAMAHA M-Slaz M 150 16 1กธ-355 อุดรธานี ดำ 06/09/2560 15,685 35,000 7% 0 -
4- 015 HONDA MSX125SF M 125 17 1กม-3943 อุดรธานี แดง-ดำ 10/11/2561 4,532 31,000 7% 0 -
4- 016 HONDA DREAM M 110 17 1กม-1986 อุดรธานี แดง-ขาว 30/10/2561 7,194 24,000 7% 0 -
4- 017 HONDA CLICK 125I A 125 17 7กณ-7342 กรุงเทพมหานคร เขียว-ดำ 07/11/2561 5,666 22,000 7% 0 -
4- 018 HONDA SCOOPY I A 108 15 1กด-1523 ระยอง ดำ 31/08/2560 9,153 18,000 7% 0 -
4- 019 HONDA WAVE 125 I M 125 17 1กถ-779 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-ดำ 22/02/2562 15,127 25,000 7% 0 C
4- 020 HONDA MSX125SF M 125 18 1กช-7616 ปราจีนบุรี ดำ-ชมพู 22/01/2562 4,792 31,000 7% 0 -
4- 021 HONDA MSX125SF M 125 16 1กต-2557 สุราษฎร์ธานี เหลือง-เทา 19/12/2560 16,901 25,000 7% 0 B
4- 022 YAMAHA GRAND FILANO A 125 17 2กฒ-3705 ชลบุรี ดำ 08/06/2561 17,040 23,000 7% 0 -
4- 023 YAMAHA M-Slaz 1กช-3822 เลย 3,691 43,000 7% 0 -
4- 024 HONDA DREAM M 110 16 1กส-7654 ชลบุรี น้ำเงิน-ขาว 25/01/2560 78,379 17,000 7% 0 -
4- 025 GPX DEMON M 125 17 6กธ-2559 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/04/2561 11,281 14,000 7% 0 -
4- 026 HONDA SCOOPY I A 108 17 6กพ-197 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำตาล 09/05/2561 8,628 22,000 7% 0 -
4- 027 HONDA MSX125 M 125 17 1กต-1655 ราชบุรี แดง-ดำ 22/03/2561 13,837 17,000 7% 0 -
4- 028 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กท-2421 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-ดำ 24/05/2561 8,400 18,000 7% 0 C
4- 029 HONDA CLICK 125I A 125 17 2กท-3037 ชลบุรี ขาว-ดำ 14/11/2561 13,627 23,000 7% 0 -
4- 030 HONDA MOOVE A 108 17 1กถ-8496 สุราษฎร์ธานี ขาว-ดำ 21/04/2561 9,801 21,000 7% 0 C
4- 031 HONDA SCOOPY I A 108 17 6กด-8269 กรุงเทพมหานคร เหลือง 15/03/2561 10,905 22,000 7% 0 -
4- 032 HONDA DREAM M 110 17 1กถ-9348 นครศรีธรรมราช ชมพู-ขาว 14/07/2561 4,327 25,000 7% 0 -
4- 033 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กต-7924 สุราษฎร์ธานี ขาว-ดำ 01/02/2561 15,385 20,000 7% 0 C
4- 034 HONDA MSX125 M 125 16 1กอ-9605 ชลบุรี แดง-ดำ 30/03/2560 10,491 22,000 7% 0 -
4- 035 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กจ-2442 หนองบัวลำภู เหลือง 26/07/2561 29,963 36,000 7% 0 -
4- 036 HONDA MSX125SF M 125 17 2กณ-8326 ชลบุรี ดำ-ชมพู 20/07/2561 7,016 25,000 7% 0 -
4- 037 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กณ-3272 มหาสารคาม น้ำเงิน-ดำ 30/06/2561 10,312 18,000 7% 0 -
4- 038 HONDA MSX125 M 125 16 1กฒ-8109 สกลนคร ขาว-ดำ 28/03/2560 16,418 17,000 7% 0 -
4- 039 HONDA MSX125SF M 125 17 1กน-8201 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-ดำ 29/11/2561 4,360 31,000 7% 0 B
4- 040 YAMAHA QBIX A 125 17 1กธ-1782 สกลนคร เทา-แดง 20/07/2561 2,358 35,000 7% 0 -
4- 041 YAMAHA M-Slaz M 150 17 7กก-3295 กรุงเทพมหานคร เทา 03/08/2561 19,582 34,000 7% 0 -
4- 042 YAMAHA JUPITER RC M 115 17 1กด-5081 ราชบุรี ขาว-ดำ 20/01/2561 21,083 15,000 7% 0 -
4- 043 HONDA MSX125SF M 125 16 1กณ-8396 สุราษฎร์ธานี แดง-เทา 19/08/2560 40,624 20,000 7% 0 C
4- 044 HONDA CLICK 125I A 125 17 1กบ-8836 ขอนแก่น ดำ 30/01/2562 11,050 23,000 7% 0 -
4- 045 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฎ-5370 ระยอง แดง-ดำ 16/01/2560 53,947 15,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 046 HONDA MSX125SF M 125 17 1กฌ-5448 เพชรบุรี น้ำเงิน-ดำ 05/07/2561 5,804 25,000 7% 0 -
4- 047 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กค-3644 อ่างทอง แดง-ดำ 02/10/2559 20,057 13,000 7% 0 -
4- 048 HONDA CLICK 125I A 125 17 6กณ-1763 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 02/03/2561 - 23,000 7% 0 -
4- 049 YAMAHA M-Slaz M 150 18 1กช-3830 เลย ดำ-เขียว 19/01/2562 627 45,000 7% 0 -
4- 050 HONDA DREAM M 110 17 2กฐ-863 ชลบุรี เขียว-ขาว 01/05/2561 29,450 17,000 7% 0 -
4- 051 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กต-1968 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 21/02/2561 19,079 15,000 7% 0 -
4- 052 YAMAHA FINO 125 A 125 17 1กถ-9076 สุราษฎร์ธานี ดำ 26/04/2561 15,688 16,000 7% 0 C
4- 053 HONDA SCOOPY I A 108 17 1กธ-427 สุราษฎร์ธานี เหลือง 20/07/2561 8,918 21,000 7% 0 C
4- 054 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฉ-6629 สระแก้ว แดง-ดำ 20/09/2561 5,716 22,000 7% 0 -
4- 055 HONDA WAVE 125 I M 125 17 2กต-5730 ชลบุรี ดำ-แดง 20/09/2561 3,268 30,000 7% 0 -
4- 056 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กอ-5326 กรุงเทพมหานคร เทา-น้ำเงิน 20/07/2561 22,664 20,000 7% 0 -
4- 057 YAMAHA GRAND FILANO A 125 16 5กษ-8671 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 21/10/2560 46,299 23,000 7% 0 -
4- 058 YAMAHA QBIX A 125 17 7กญ-9242 กรุงเทพมหานคร เทา-ดำ 09/10/2561 29,997 30,000 7% 0 -
4- 059 YAMAHA SPARK LX M 115 17 1กฒ-4792 ตรัง แดง 19/10/2561 9,908 12,000 7% 0 -
4- 060 HONDA DREAM M 110 17 1กจ-9983 สระแก้ว เขียว-ขาว 25/04/2561 16,531 18,000 7% 0 -
4- 061 HONDA SUPER CUB M 110 18 1กบ-3675 สกลนคร แดง-ขาว 26/02/2562 2,856 34,000 7% 0 -
4- 062 HONDA CLICK 125I A 125 13 1กษ-2569 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 26/09/2561 32,718 16,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 063 HONDA MSX125SF M 125 16 1กณ-2760 สุราษฎร์ธานี ดำ-เทา 29/06/2560 27,530 15,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
4- 064 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กฒ-8189 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-เทา 25/05/2560 40,030 18,000 7% 0 C
4- 065 HONDA SCOOPY I A 108 17 1กท-2859 สุราษฎร์ธานี แดง-ดำ 26/05/2561 15,763 21,000 7% 0 C
4- 066 HONDA SCOOPY I A 108 17 1กน-19 สุราษฎร์ธานี ดำ-น้ำตาล 27/09/2561 14,220 24,000 7% 0 C
4- 067 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 17 7กน-5969 กรุงเทพมหานคร แดง 19/12/2561 397 25,000 7% 0 -
4- 068 HONDA MSX125 M 125 17 1กถ-2403 นครศรีธรรมราช ขาว-ดำ 25/05/2561 9,456 23,000 7% 0 -
4- 069 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กจ-2833 หนองบัวลำภู ดำ-ส้ม 21/08/2561 10,804 35,000 7% 0 -
4- 070 HONDA DREAM M 110 16 1กด-820 สุราษฎร์ธานี แดง-ขาว 07/09/2561 25,898 18,000 7% 0 B
4- 071 HONDA SCOOPY I A 108 17 1กท-414 สุราษฎร์ธานี เหลือง 11/05/2561 17,759 20,000 7% 0 C
4- 072 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กด-8231 บุรีรัมย์ ขาว-ดำ 29/05/2561 9,389 15,000 7% 0 -
4- 073 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กต-4101 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 18/07/2558 26,726 10,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 074 HONDA SCOOPY I A 108 17 1กฒ-1880 นครปฐม ดำ 18/08/2561 16,932 20,000 7% 0 -
4- 075 HONDA SCOOPY I A 108 15 1กล-7219 ชลบุรี เทา 26/08/2561 3,996 17,000 7% 0 -
4- 076 RYUKA CLASSIC M 107 18 7กพ-3867 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/01/2562 2,583 6,000 7% 0 -
4- 077 YAMAHA FINO FI A 115 15 3กย-3068 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว-ดำ 18/03/2559 38,059 10,000 7% 0 -
4- 078 HONDA MSX125SF M 125 17 1กช-5253 ปราจีนบุรี แดง-ดำ 23/11/2561 1,187 32,000 7% 0 -
4- 079 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฐ-7919 อุดรธานี น้ำเงิน-เทา 21/05/2560 57,930 17,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป | ไม่มีกุญแจ
4- 080 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กฌ-3958 สมุทรสาคร ดำ-แดง 24/05/2560 21,393 19,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ไม่มีเลขเครื่องยนต์
4- 081 HONDA SCOOPY I A 108 17 7กก-4054 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ขาว 04/08/2561 3,688 27,000 7% 0 -
4- 082 HONDA ZOOMER-X A 108 17 1กฉ-5001 ปราจีนบุรี ม่วง-ดำ 28/04/2561 15,883 23,000 7% 0 -
4- 083 GPX LEGEND 200 M 197 17 6กม-8291 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2561 - 14,000 7% 0 -
4- 084 HONDA DREAM M 110 16 1กฐ-3386 มหาสารคาม ชมพู-ขาว 25/10/2560 18,371 14,000 7% 0 -
4- 085 HONDA WAVE 125 I M 125 17 1กฐ-5222 สมุทรสาคร ขาว-แดง 24/07/2561 13,183 24,000 7% 0 -
4- 086 HONDA MSX125 M 125 14 1กฆ-4847 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 18/07/2558 4,569 13,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 087 HONDA WAVE 110 I M 110 10 ขคล-850 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำเงิน-ดำ 14/07/2555 58,139 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 088 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กจ-8900 เลย ดำ-แดง 21/03/2561 14,689 22,000 7% 0 -
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กช-3488 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว-น้ำเงิน 29/07/2560 32,775 17,000 7% 0 -
4- 090 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฆ-803 ปราจีนบุรี ดำ-แดง 25/02/2559 43,823 11,000 7% 0 -
4- 091 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กจ-1020 ชุมพร แดง-ดำ 02/12/2561 28,372 14,000 7% 0 -
4- 092 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กช-6969 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำเงิน-ดำ 28/09/2560 20,856 13,000 7% 0 -
4- 093 HONDA CBR300R M 286 16 1กน-5532 อุดรธานี ส้ม-ขาว 26/12/2560 6,133 35,000 7% 0 -
4- 094 HONDA SCOOPY I A 108 18 7กภ-7931 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 22/01/2562 2,844 24,000 7% 0 -
4- 095 YAMAHA FINO A 114 11 ฬบฬ-423 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 22/07/2556 40,907 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 096 HONDA MSX125SF M 125 17 1กฉ-5014 ปราจีนบุรี ดำ-ชมพู 28/04/2561 12,746 29,000 7% 0 -
4- 097 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กช-7358 เพชรบุรี น้ำเงิน-ดำ 21/02/2561 10,577 16,000 7% 0 -
4- 098 HONDA ZOOMER-X A 108 17 6กฐ-1405 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 20/02/2562 11,922 24,000 7% 0 -
4- 099 HONDA CB 150 M 150 17 1กช-5256 ปราจีนบุรี ดำ 23/11/2561 6,133 51,000 7% 0 -
4- 100 HONDA DREAM M 110 17 2กฒ-9521 ชลบุรี เขียว-ขาว 22/06/2561 9,680 22,000 7% 0 -
4- 101 GPX LEGEND 200 M 197 16 1กฎ-5099 พระนครศรีอยุธยา ดำ 08/12/2560 28,967 20,000 7% 0 -
4- 102 HONDA DREAM M 110 17 1กญ-1210 เพชรบุรี น้ำเงิน-ขาว 10/10/2561 3,780 22,000 7% 0 -
4- 103 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กค-3813 ตราด แดง-ดำ 28/02/2561 32,369 18,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 104 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กญ-1251 หนองคาย ดำ-แดง 27/11/2561 9,004 25,000 7% 0 -
4- 105 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กช-1781 ปราจีนบุรี ดำ-แดง 13/09/2561 9,922 23,000 7% 0 -
4- 106 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กถ-8031 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-ดำ 19/04/2561 30,561 13,000 7% 0 -
4- 107 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฌ-3602 ประจวบคีรีขันธ์ แดง-ดำ 06/02/2561 24,488 21,000 7% 0 -
4- 108 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กผ-5990 ขอนแก่น ขาว-น้ำเงิน 21/03/2561 14,625 22,000 7% 0 -
4- 109 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กก-9450 เพชรบุรี น้ำเงิน-ขาว 05/11/2558 29,486 12,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 110 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฌ-6424 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ-แดง 27/03/2561 16,146 14,000 7% 0 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 111 HONDA PCX 150 A 150 17 1กย-1010 ระยอง ดำ-ส้ม 31/08/2561 - 33,000 7% 0 -
4- 112 HONDA DREAM M 110 17 1กถ-3752 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-ขาว 14/03/2561 36,247 18,000 7% 0 C
4- 113 YAMAHA FINO FI A 115 15 1กญ-7361 นครศรีธรรมราช ขาว-ฟ้า-น้ำเงิน 17/08/2559 11,132 13,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 114 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กด-6397 สุราษฎร์ธานี ดำ 26/10/2560 28,944 12,000 7% 0 -
4- 115 HONDA SCOOPY I A 108 14 1กฉ-6763 ระยอง เทา 01/05/2558 26,454 16,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 116 HONDA CB 150 M 150 17 1กย-4884 ขอนแก่น ดำ 30/11/2561 - 48,000 7% 0 1605.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 1,605.-
4- 117 HONDA ZOOMER-X A 108 16 5กฉ-6275 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 03/05/2561 24,384 21,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 118 YAMAHA YZF-R15 M 155 17 1กจ-5374 หนองบัวลำภู แดง 14/11/2561 4,513 48,000 7% 0 -
4- 119 HONDA DREAM M 110 17 1กฎ-5770 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล-ขาว 07/02/2561 12,324 23,000 7% 0 -
4- 120 HONDA MSX125SF M 125 17 2กต-6653 ชลบุรี แดง-ดำ 25/09/2561 12,752 26,000 7% 0 321.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 121 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กน-7535 สุราษฎร์ธานี แดง-ดำ 27/11/2561 8,423 16,000 7% 0 C
4- 122 HONDA MSX125 M 125 16 2กก-3140 ชลบุรี แดง-ดำ 17/05/2561 6,218 14,000 7% 0 -
4- 123 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กฌ-1371 ปราจีนบุรี ขาว-ดำ 30/03/2562 7,900 18,000 7% 0 -
4- 124 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กผ-9570 อุดรธานี ดำ-แดง 30/05/2561 14,101 14,000 7% 0 -
4- 125 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฉ-6514 ชุมพร ดำ-ส้ม 30/10/2561 8,693 22,000 7% 0 -
4- 126 HONDA WAVE 110 I M 110 17 7กน-1451 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 18/12/2561 10,927 23,000 7% 0 -
4- 127 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กภ-1020 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 26/08/2560 56,344 15,000 7% 0 321.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 128 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กจ-1989 หนองบัวลำภู เหลือง 19/07/2561 10,705 38,000 7% 0 -
4- 129 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กม-9257 อุดรธานี เทา-น้ำเงิน 18/12/2561 7,227 22,000 7% 0 -
4- 130 HONDA MSX125 M 125 17 1กฉ-4328 ปราจีนบุรี ขาว-ดำ 20/04/2561 17,622 6,000 7% 0 321.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 131 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กจ-3713 เลย ขาว-น้ำเงิน 25/11/2560 16,793 21,000 7% 0 -
4- 132 HONDA MSX125SF M 125 17 2กท-2639 ชลบุรี แดง-ดำ 13/11/2561 5,437 29,000 7% 0 -
4- 133 HONDA ZOOMER-X A 108 15 1กล-1981 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 10/08/2561 15,534 17,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 134 HONDA CBR 150 R M 150 16 1กท-7653 ขอนแก่น แดง-ดำ 07/06/2560 16,846 30,000 7% 0 -
4- 135 HONDA DREAM M 110 17 2กฐ-1096 ชลบุรี น้ำเงิน-ขาว 02/05/2561 25,876 16,000 7% 0 -
4- 136 GPX DEMON-150GN M 149 17 1กท-4678 นครศรีธรรมราช ขาว 11/09/2561 - 16,000 7% 0 -
4- 137 LIFAN LF110-26H M 110 17 1กธ-4729 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-ดำ 15/11/2561 2,859 3,000 7% 0 -
4- 138 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 6กฎ-7038 กรุงเทพมหานคร ขาว 16/02/2561 - 20,000 7% 0 -
4- 139 HONDA CLICK 125I A 125 17 1กฉ-6985 เลย แดง-ดำ 21/08/2561 15,130 26,000 7% 0 -
4- 140 HONDA CB 150 M 150 17 1กช-100 สระแก้ว เทา-ดำ 15/12/2561 3,493 48,000 7% 0 1605.00 -
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 1,605.-
4- 141 HONDA PCX 150 A 150 18 1กล-2501 ระยอง ขาว-ดำ 30/01/2562 - 55,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
4- 142 HONDA WAVE 110 I M 110 17 7กฆ-9795 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 30/08/2561 - 17,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
4- 143 SUZUKI GSX-R150 M 147 17 6กส-2002 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/07/2561 - 8,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ| ไม่มีกุญแจ
4- 144 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กณ-5790 ฉะเชิงเทรา น้ำเงิน-ดำ 05/03/2562 - 6,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
4- 145 HONDA DREAM M 110 17 1กญ-9919 สุพรรณบุรี น้ำเงิน-ขาว 24/04/2561 17,164 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
4- 146 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กฒ-4083 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-ดำ 07/04/2560 14,232 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ| ไม่มีกุญแจ
4- 147 YAMAHA GT 125 A 125 17 6กภ-3184 กรุงเทพมหานคร เทา-ดำ 18/05/2561 - 9,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
4- 148 HONDA SCOOPY I A 108 15 1กฉ-416 สมุทรสาคร ขาว 28/05/2559 - 2,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ| ไม่มีกุญแจ |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 149 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 2กช-3004 ชลบุรี น้ำเงิน 27/12/2560 - 20,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
4- 150 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กฉ-3313 ชุมพร ดำ-เขียว 30/08/2561 - 10,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ไม่มีกุญแจ
4- 151 HONDA SCOOPY I A 108 10 1กค-2540 พระนครศรีอยุธยา ดำ-น้ำตาล 09/02/2561 8,697 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 152 HONDA CLICK 125I A 125 13 1กก-6834 ชัยภูมิ แดง-ดำ 14/02/2559 41,430 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 153 HONDA SCOOPY I A 108 12 ขฉษ-474 กำแพงเพชร ชมพู-ดำ 25/12/2559 38,908 14,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 154 YAMAHA MIO 125 A 125 10 ขธพ-383 ร้อยเอ็ด ดำ-แดง-ขาว 17/05/2560 18,516 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 155 YAMAHA MIO A 115 09 ขทษ-795 เพชรบูรณ์ แดง-ขาว 19/03/2561 26,004 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 156 HONDA WAVE 110 I M 110 11 กพง-164 ชัยนาท แดง-ดำ 01/11/2559 87,046 12,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ไม่มีกุญแจ
4- 157 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 กพฉ-511 หนองบัวลำภู ชมพู-ดำ 23/09/2558 71,153 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 158 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 ขตย-477 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 27/01/2558 41,548 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 159 YAMAHA FINO A 114 11 จวร-803 ชลบุรี ม่วง-ขาว 29/11/2560 20,620 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 160 HONDA WAVE 100 S M 100 05 ขจต-26 กำแพงเพชร น้ำเงิน-ดำ 14/10/2557 66,467 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 161 HONDA WAVE 125 X M 125 08 ขทค-642 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน-ดำ 14/03/2557 75,792 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 162 HONDA WAVE 100 S M 100 08 ขขข-727 ชัยภูมิ ดำ 26/11/2560 64,866 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 163 HONDA CLICK 125I A 125 12 ขจน-146 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ขาว 28/09/2558 22,991 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 164 HONDA WAVE 100 S M 100 03 กมข-992 กำแพงเพชร แดง-ดำ 09/01/2562 34,200 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 165 YAMAHA MIO A 115 07 1กญ-1833 นครสวรรค์ ดำ 04/06/2560 10,000 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 166 HONDA SCOOPY I A 108 10 ขกฉ-518 สุโขทัย ขาว-น้ำตาล 17/02/2561 62,807 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 167 HONDA WAVE 125 I M 125 12 กมจ-571 หนองบัวลำภู ดำ 30/10/2559 24,060 14,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 168 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 ขทว-939 ลพบุรี น้ำเงิน-เทา 03/11/2557 48,034 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 169 HONDA WAVE 100 S M 100 06 ขฉพ-567 พิษณุโลก แดง-ดำ 28/06/2560 23,368 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว
4- 170 HONDA WAVE X M 100 07 กษธ-631 กำแพงเพชร แดง-ดำ 27/07/2554 125 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 171 HONDA CZ-I M 110 08 ขพย-418 นครสวรรค์ ขาว-แดง 26/11/2555 46,938 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 172 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กง-9572 นครสวรรค์ แดง-ดำ 25/02/2561 60,238 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 173 HONDA WAVE 100 S M 100 08 กษก-672 พิจิตร น้ำเงิน-ดำ 06/02/2554 38,074 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
4- 174 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กญ-8585 พิษณุโลก ขาว-แดง 09/03/2561 20,006 12,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 175 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 ขธฉ-117 เพชรบูรณ์ แดง-เทา 22/02/2559 33,583 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 176 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 1กข-9025 กำแพงเพชร แดง-ขาว 24/10/2559 71,141 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
4- 177 HONDA WAVE 100 M 100 06 ขฉย-974 ชัยภูมิ น้ำเงิน-ดำ 11/09/2559 45,754 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว
4- 178 SUZUKI SMASH M 110 07 ขตล-636 สุพรรณบุรี แดง-ดำ 26/09/2561 20,003 4,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 179 HONDA CLICK 125I A 125 13 1กอ-925 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 18/10/2558 68,190 14,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 180 HONDA AIR BLADE A 108 06 ขทล-545 นครสวรรค์ ขาว-ดำ 29/12/2560 35,071 5,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 181 YAMAHA FINO A 114 12 1กฆ-8544 เพชรบูรณ์ ดำ-น้ำตาล 20/08/2559 21,248 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 182 KAWASAKI KSR M 111 12 อรง-645 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ดำ 06/11/2558 5,617 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 183 YAMAHA MIO 125 A 125 11 ฬยต-963 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 19/09/2559 42,302 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
4- 184 SUZUKI SMASH M 110 06 ปราจีนบุรี ฟ้า-ดำ ABS/ 500 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายเพื่อเป็นอะไหล่ ไม่มีเล่มทะเบียนและชุดโอนฯ
4- 185 HONDA CLICK A 108 ยมม-530 กรุงเทพมหานคร เขียว-ดำ 1,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ขายเพื่อเป็นอะไหล่ ไม่มีเล่มทะเบียนและชุดโอนฯ
4- 186 YAMAHA MIO A 115 06 อุดรธานี ดำ ABS/ 500 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายเพื่อเป็นอะไหล่ ไม่มีเล่มทะเบียนและชุดโอนฯ
4- 187 SUZUKI SMASH M 113 05 ฉะเชิงเทรา แดง-ดำ ABS/ 500 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายเพื่อเป็นอะไหล่ ไม่มีเล่มทะเบียนและชุดโอนฯ
4- 188 YAMAHA FINO A 115 XXX-XXX - - ABS/ 500 7% 0 -
**หมายเหตุ ขายเพื่อเป็นอะไหล่ ไม่มีเล่มทะเบียนและชุดโอนฯ