กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30-05-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 บพ-637 สุรินทร์ ขาว 29/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ - ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT|สีไม่ตรง / ค่าภาษีค้างชำระ 981
1- 002 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 14 ผข-3978 นครศรีธรรมราช ขาว 22/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 003 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 J-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 ขต-792 ขอนแก่น ขาว 11/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 14,590 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,644
1- 004 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 J (AB) A 1.5 14 13 กร-4111 ภูเก็ต ขาว 28/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 73,306 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F19
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,695
1- 005 TOYOTA ALTIS (NEW) 1.8 ESPORT (OPTION) AB/ABS A 1.8 ชุดจด1020 - ดำ อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 4,151 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 006 TOYOTA YARIS 1.5 J (AB) A 1.5 13 13 กน-474 ลำปาง ขาว 03/12/2558 อ/ว/CD/ก/ 34,776 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT|รถคันแรก ปลดล๊อคภายใน 60วัน / ค่าภาษีค้างชำระ 5,825
1- 007 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 ผก-3631 นครปฐม ขาว 14/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 72,254 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
1- 008 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.5 14 14 บน-5347 พะเยา เทา 29/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 81,899 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT|รับSD การ์ดห้องนิติ
1- 009 TOYOTA ALTIS 1.6 E (AB) CNG A 1.6 10 10 ฎส-2360 กรุงเทพมหานคร เทา 11/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 365,866 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
1- 010 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 13 13 กย-5236 ภูเก็ต ขาว 07/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 106,620 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,481
1- 011 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (PLUS) AB/ABS M 2.8 17 16 บย-2269 มหาสารคาม ขาว 22/03/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 57,649 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
1- 012 TOYOTA YARIS (NEW) 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 16 กต-8382 สุรินทร์ ดำ 16/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 14,102 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2F14
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
1- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 บย-4189 มหาสารคาม ดำ 10/08/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 14,139 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2G21
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
1- 014 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 ขต-5853 ขอนแก่น ขาว 10/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 24,863 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2G20
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 015 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 บร-630 กาฬสินธุ์ ขาว 20/07/2561 อ/ว/CD/AB 14,245 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2G20
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,350
1- 016 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 บฉ-2563 อำนาจเจริญ เทา 29/06/2561 อ/ว/CD/คABS/ 68,130 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2G19
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
1- 017 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 บพ-7718 เพชรบุรี ขาว 20/07/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 31,978 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
1- 018 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 14 13 ขน-7072 ชลบุรี ขาว 03/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 197,133 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 019 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 E-CVT (AB/ABS) A 1.5 16 16 5กม-6849 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 26,811 ไม่เปิดราคา 107 C 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,759
1- 020 TOYOTA ALTIS 1.6 E-CVT (AB/ABS) A 1.6 14 14 กฉ-5473 บุรีรัมย์ ขาว 17/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 64,297 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
1- 021 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB) M 2.5 15 14 บม-4530 กาฬสินธุ์ ดำ 22/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 131,233 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 022 TOYOTA YARIS (NEW) 1.2 TRD (CVT) AB/ABS A 1.2 16 16 5กน-1646 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 58,744 ไม่เปิดราคา 1,605 107 C 2G15
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,196
1- 023 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB/ABS) A 1.5 13 13 กจ-2538 มหาสารคาม เทา 29/04/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 153,948 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,496
1- 024 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 15 14 ขท-3265 สงขลา เทา 26/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 74,644 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,620
1- 025 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 J (AB) A 1.5 14 14 กต-1667 กระบี่ ขาว 16/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/AB 74,187 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,488
1- 027 TOYOTA CAMRY 2.0 G (EXTREMO) NAVI (AB/ABS) A 2.0 15 15 กย-1035 นครศรีธรรมราช ดำ 09/07/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 31,668 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มี Sd การ์ด / ค่าภาษีค้างชำระ 6,102
1- 028 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 กย-6183 ภูเก็ต น้ำตาล 25/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 114,263 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,481
1- 029 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 บร-9641 ฉะเชิงเทรา เทา 20/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 7,630 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 032 TOYOTA YARIS (NEW) 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 ชุดจด9768 - ขาว อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 46,661 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 033 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 13 บน-5685 ภูเก็ต เทา 17/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 55,791 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT|สีไม่ตรง
1- 035 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 15 ผค-3171 ระยอง ขาว 25/02/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 37,844 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 036 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 16 1ฒส-2205 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/09/2560 อ/ว/CD/ก/ 15,681 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,134
1- 039 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 15 15 ขธ-7404 สงขลา ขาว 18/12/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 47,715 ไม่เปิดราคา 5,885 107 C 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,653
1- 040 TOYOTA YARIS (NEW) 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 16 6กฆ-3760 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 5,358 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2G14
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
1- 041 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 15 2ฒฉ-3346 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 35,031 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,092
1- 042 TOYOTA YARIS (NEW) 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 ขฉ-8935 สงขลา แดง 31/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 35,031 ไม่เปิดราคา 5,885 107 D 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
1- 043 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 13 13 บห-6588 อุบลราชธานี ดำ 27/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 37,867 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2H17
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 044 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 J (AB) A 1.5 15 14 กจ-8483 พัทลุง ดำ 26/01/2559 อ/ว/CD/ก/AB 35,947 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 5,726
1- 045 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 J (AB) A 1.5 16 15 กต-3770 เพชรบูรณ์ ดำ 26/02/2560 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 65,473 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,587
1- 046 TOYOTA YARIS (NEW) 1.2 J ECO (CVT) AB/ABS A 1.2 17 15 6กฒ-4032 กรุงเทพมหานคร เทา 23/06/2561 อ/ว/ 24,558 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,196
1- 047 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J (CNG) AB M 2.7 14 14 1ฒฉ-4023 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/05/2561 อ/ว/CD/ 197,347 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 788
1- 048 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 2ฒข-28 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/05/2561 อ/ว/CD/ABS/ 100,297 ไม่เปิดราคา 2,675 107 B 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,350
1- 049 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (AB/ABS) A 3.0 10 08 ฎช-6502 กรุงเทพมหานคร เทา 02/02/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 204,428 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) / ค่าภาษีค้างชำระ 20,484
1- 050 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J-VVTI (AB) M 2.7 17 15 2ฒก-1044 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 59,345 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2H17
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 788
1- 051 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 12 1กผ-8804 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 54,902 ไม่เปิดราคา 107 C 2H17
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 5,555
1- 052 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 17 17 6กฉ-8887 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 24,139 ไม่เปิดราคา 107 B 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT|รับSD การ์ดห้องนิติ / ค่าภาษีค้างชำระ 4,517
1- 053 TOYOTA ALTIS 1.6 E-CVT (AB) A 1.6 16 15 1มก-7493 กรุงเทพมหานคร เขียว-เหลือง 11/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 250,645 ไม่เปิดราคา 107 C 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ครบ9ปี หมดสภาพการเป็นรถรับจ้าง
1- 054 TOYOTA INNOVA 2.0 G (OPTION) AB/ABS A 2.0 14 12 กม-5835 นครศรีธรรมราช ขาว 27/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 170,768 ไม่เปิดราคา 107 C 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 055 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 13 13 บย-2733 ลพบุรี ขาว 16/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 232,206 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ
1- 056 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 17 17 บท-5686 ชัยนาท ดำ 19/10/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 12,201 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 057 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J-VVTI M 2.7 14 13 บต-9613 อ่างทอง เทา 05/03/2562 อ/ว/CD/ 341,913 ไม่เปิดราคา 1,605 107 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว(แต่ตัวรถเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นแก๊สLPG )|ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนัก โดยการเสริมแหนบ ลงเล่มแล้ว
1- 058 TOYOTA YARIS (NEW) 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 15 4กอ-4961 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 48,226 ไม่เปิดราคา 107 B 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 059 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 15 15 นง-8290 เชียงใหม่ เทา 16/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 55,524 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2H17
**หมายเหตุ รวมVAT|รถเป็นป้ายฟ้า|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.03) / ค่าภาษีค้างชำระ 1,632
1- 060 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (ABS) M 2.5 12 12 1กฆ-8837 กรุงเทพมหานคร เทา 29/10/2561 อ/CD/ก/ABS/ 145,498 ไม่เปิดราคา 107 B 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 061 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.4 17 15 2ฒค-6420 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 23,846 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT|รับSD การ์ดห้องนิติ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,350
1- 062 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J VVT-I (CNG) AB M 2.7 15 15 ผว-5479 ชลบุรี ขาว 28/12/2560 อ/ว/CD/ 93,634 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว / ค่าภาษีค้างชำระ 827
1- 063 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 บห-1073 อุบลราชธานี เทา 18/06/2561 อ/ว/CD/ก/ 274,094 ไม่เปิดราคา 1,605 107 C 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
1- 064 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) M 2.5 14 บธ-6153 อุตรดิตถ์ ดำ 26/02/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 77,555 ไม่เปิดราคา 4,280 107 D 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) / ค่าภาษีค้างชำระ 3,906
1- 065 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 16 ผษ-3890 ชลบุรี ดำ 15/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 64,342 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2F13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
1- 066 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 2.4 17 15 2ฒฆ-5794 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 17,402 ไม่เปิดราคา 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd การ์ดห้องนิติ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,350
1- 067 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (AB/ABS) A 2.5 15 14 ขย-9469 ชลบุรี ดำ 16/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 34,819 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 10,825
1- 068 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G (AB/ABS) M 2.4 16 15 บว-623 จันทบุรี เทา 03/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 125,441 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ
1- 069 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 14 บย-1381 ฉะเชิงเทรา เทา 20/05/2558 อ/ว/CD/ก/AB 81,205 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) / ค่าภาษีค้างชำระ 4,956
1- 070 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 16 1ฒษ-8197 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/09/2560 อ/ว/CD/ก/ABS/ 23,189 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2G13
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,145
1- 071 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 13 1ฒฉ-9145 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/06/2560 อ/ว/CD/ม/AB 118,668 ไม่เปิดราคา 8,025 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ||ปั้มชำรุด||น้ำมันรั่ว||จอดโซน3 / ค่าภาษีค้างชำระ 1,908
1- 072 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (PLUS) AB/ABS A 2.4 18 17 บม-223 เพชรบุรี ขาว 09/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 18,188 ไม่เปิดราคา 2,675 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 073 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB/ABS) M 1.5 13 13 กบ-7863 นครศรีธรรมราช ดำ 14/05/2560 อ/CD/ก/ABS/ 84,926 ไม่เปิดราคา 4,815 107 U 3
**หมายเหตุ รวมVAT|ลากจูง|ระบบเชื้อเพลิง(ปั๊มติ๊กเสีย)||จอดโซน3 / ค่าภาษีค้างชำระ 3,324
1- 074 CHEVROLET OPTRA A 1.6 04 ชว-6328 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 270,304 61,000 7% 107 D 2I12
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 075 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 14 13 ขพ-8323 ชลบุรี ม่วง 30/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 32,387 207,000 7% 2,140 107 C 2I11
1- 076 VOLVO S 80 A 2.0 13 13 6กค-5263 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/10/2560 อ/ว/CD/ม/ 79,596 780,000 7% 107 I 2I10
1- 077 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 13 13 ฒษ-9087 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 15/05/2561 อ/ว/CD/ 191,499 271,000 7% 107 5350.00 I 2I10
1- 078 CHEVROLET CRUZE A 1.8 13 12 2กภ-4943 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/10/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 59,697 264,000 7% 107 C 2I9
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม
1- 079 MAZDA 2 A 1.5 14 13 กจ-9880 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 09/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 116,092 186,000 7% 107 C 2I9
1- 080 NISSAN SUNNY NEO A 1.6 03 วว-6844 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 218,074 67,000 7% 107 I 2I8
**หมายเหตุ ติดแก๊ส(009823)ลงเล่มแล้ว
1- 081 HONDA CITY A 1.5 02 กน-9792 นครปฐม เทา 01/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 236,172 66,000 7% 1,926 107 I 2I7
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 082 VOLVO S 80 2.0 /AT A 2.0 13 13 2กณ-5221 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 62,508 800,000 7% 107 I 2I7
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้
1- 083 VOLVO S 80 2.0 A 2.0 13 13 2กท-7401 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 68,835 800,000 7% 107 D 2I6
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้
1- 084 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 13 13 1กฮ-431 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 96,994 415,000 7% 1,070 107 C 2I5
1- 085 SUZUKI SWIFT M 1.2 14 13 กฉ-4570 สุรินทร์ ขาว 19/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 88,149 205,000 7% 107 D 2I5
1- 086 TOYOTA COMMUTER M 2.5 13 13 ฮม-3156 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2562 อ/ว/CD/ก/ 34,158 640,000 7% 1,070 107 C 2I4
1- 088 TOYOTA COMMUTER M 2.5 13 13 ฮม-3160 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 46,311 640,000 7% 1,070 107 C 2I12
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า
1- 089 TOYOTA COMMUTER M 2.5 12 12 ฮภ-2663 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/ว/CD/ก/ 110,031 614,000 7% 1,070 107 C 2I11
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า
1- 090 TOYOTA COROLLA M 1.6 00 กข-4446 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 03/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 422,361 68,000 7% 107 C 2I11
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 091 HONDA ACCORD A 2.3 00 ฎผ-8985 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/05/2557 อ/ว/CD/ม/ - 81,000 7% 107 I 2I10
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว(00439)|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีหัวเกียร์
1- 092 HONDA JAZZ A 1.5 04 2กล-4838 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/06/2561 อ/ว/CD/ม/ 250,488 123,000 7% 107 I 2I9
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว
1- 093 NISSAN FRONTIER M 2.5 06 06 ผค-6173 ชลบุรี แดง 21/04/2561 อ/ว/CD/ 186,654 127,000 7% 2,140 107 D 2I9
1- 094 MITSUBISHI LANCER A 1.6 02 วม-4718 กรุงเทพมหานคร เทา 31/10/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 208,876 61,000 7% 8,560 107 I 2I8
**หมายเหตุ / ค่าภาษีค้างชำระ 2,949
1- 095 TOYOTA TIGER DOUBLECAB M 2.5 00 กค-6943 สิงห์บุรี ขาว 03/02/2558 อ/ว/CD/ม/ 381,092 82,000 7% 1,605 107 I 2I8
**หมายเหตุ / ค่าภาษีค้างชำระ 10,914
1- 096 TOYOTA COMMUTER M 2.5 13 13 ฮม-3157 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ - 639,000 7% 1,070 107 C 2I7
1- 097 NISSAN CEFIRO A 2.0 97 กจ-6313 สกลนคร น้ำเงิน 28/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 425,351 45,000 7% 8,025 107 I 2I6
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(572)ตัวรถ(806)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
1- 098 HONDA CITY 1.5 A I-DSI M 1.5 03 กข-7636 สมุทรสาคร เทา 01/05/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ 231,715 83,000 7% 4,280 107 I 2I6
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 099 TOYOTA WISH 2.0 Q A 2.0 04 กธ-7772 ลพบุรี น้ำตาล 10/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 299,999 184,000 7% 1,605 107 C 2I5
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(885)ตัวรถ(667) มีใบเปลี่ยนเครื่อง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 100 NISSAN CEFIRO - A 2.0 00 ขง-5336 นครราชสีมา น้ำเงิน 15/08/2559 อ/ว/ม/ก/ABS/ 440,816 68,000 7% 1,926 107 D
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 101 HONDA CR-V 4WD I-VTEC A 2.0 13 13 ขน-4857 ชลบุรี ขาว 27/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ - 537,000 7% 1,605 107 C 2I12
1- 117 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 12 12 ฆฐ-4310 กรุงเทพมหานคร ขาวฟ้าดำ 23/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 243,885 360,000 7% 107 C 2E11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
1- 118 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 12 ฒว-6948 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 306,238 340,000 1,070 0 2140.00 C 2E11
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
1- 119 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 13 1กว-6922 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 69,737 440,000 7% 2,500 1,070 0 C 2E10
1- 120 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S M 2.5 13 13 1กว-6909 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2561 อ/ว/CD/ก/ 29,670 440,000 7% 2,500 1,070 0 C 2F12
1- 121 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G A 3.0 13 13 กน-3755 ฉะเชิงเทรา ขาว 25/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 131,988 450,000 7% 107 C 2F11
1- 122 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 12 12 ฆอ-839 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 99,812 ไม่เปิดราคา 7% 2,000 0 I 2F11
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 123 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G A 3.0 10 10 กน-4299 ฉะเชิงเทรา เทา 04/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 165,737 370,000 7% 107 C 2F10
1- 124 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บษ-7335 ระยอง เทา 27/07/2560 อ/ว/CD/ม/ 208,594 207,000 7% 2,140 0 5000.00 C 2F9
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000-|แจ้งหยุดการใช้รถไตลอดไป
1- 125 TOYOTA XTRACAB 2L GL M 2.5 95 95 บย-3662 ระยอง เทา 25/10/2560 อ/ว/CD/ม/ 744,729 55,000 4,280 107 D 2F12
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 126 NISSAN KINGCAB M 2.5 96 บร-3055 ลพบุรี เทา 14/02/2561 อ/ม/ 454,875 60,000 4,280 107 I 2F12
**หมายเหตุ 6ฒ-6833|ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี ||ลักษณะไม่ตรง
1- 127 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 13 1กว-6902 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2561 อ/ว/CD/ก/ 149,429 440,000 7% 2,500 1,070 0 C 2F11
1- 128 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 13 1กว-6936 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2561 อ/ว/CD/ก/ 131,246 440,000 7% 2,500 1,070 0 C 2F10
1- 129 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 13 13 ฮม-904 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2561 อ/ว/CD/ก/ 64,604 385,000 7% 2,500 1,070 0 I 2F9
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|เลขเครื่องไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)
1- 130 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 13 1กว-6925 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2561 อ/ว/CD/ก/ 197,075 440,000 7% 2,500 1,070 0 C 2F12
1- 131 NISSAN KINGCAB M 2.5 94 บจ-3675 นครสวรรค์ เขียว 05/01/2561 อ/ว/CD/ม/ 815,005 65,000 4,280 107 D 2F11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
1- 132 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 05 05 บท-5958 สุโขทัย เทา 29/07/2558 อ/ว/CD/ม/ 289,914 105,000 4,280 107 C 2F11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|แจ้งย้ายออกไว้ ผู้ประมูลได้ดนก.ยกเลิกและดนก.ต่อเอง
1- 133 TOYOTA XTRACAB 2L GL M 2.5 94 94 บฉ-7882 สิงห์บุรี น้ำเงิน 21/07/2559 อ/ว/CD/ม/ - 45,000 4,280 107 D 2F10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 134 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 11 11 บฉ-8511 นราธิวาส ดำ 01/09/2560 อ/CD/ม/ก/ 130,179 330,000 7% 5,885 0 C 2F9
1- 135 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 12 11 บพ-4638 เพชรบุรี ดำ 27/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 220,458 ไม่เปิดราคา 7% 1,391 0 I 2G12
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป(เนื่องจากสูญหาย)|รถโอนฯผ่านบริษัทประกันภัย|โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม(หน้าบันทึกเจ้าหน้าที่)
1- 136 TOYOTA XTRACAB M 2.5 96 บพ-5695 ลพบุรี แดง 28/08/2561 อ/ 179,901 48,000 4,280 107 D 2G11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|บธ-8221
1- 137 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 99 บร-3984 นครสวรรค์ เทา 17/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 416,397 100,000 4,280 107 C 2G11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 138 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 13 13 ฮม-924 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2560 อ/ว/CD/ก/ 81,823 385,000 7% 2,500 1,070 0 C 2G10
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า
1- 139 TOYOTA XTRACAB 2L GL M 2.5 92 บค-1877 อุทัยธานี ขาว 24/08/2557 อ/ว/CD/ 374,105 40,000 4,280 107 D 2G9
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 140 NISSAN NAVARA SINGLE CAB 2.5 XE M 2.5 12 11 บจ-3387 มุกดาหาร ขาว 11/01/2561 อ/ว/CD/ 158,407 170,000 7% 4,815 0 C 2G12
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 141 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ M 3.0 06 บพ-6678 ระยอง น้ำตาล 06/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 155,351 211,000 7% 4,815 0 5000.00 I 2G11
**หมายเหตุ |รถจอด สำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-
1- 142 TOYOTA SOLUNA A 1.5 01 กง-7134 อุทัยธานี เทา 28/09/2558 อ/ว/CD/ม/ 351,431 50,000 4,280 107 C 2G11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
1- 143 TOYOTA AVANZA 1.5 E A 1.5 09 08 กค-3644 กาฬสินธุ์ เทา 12/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 98,707 210,000 7% 0 C 2G10
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ
1- 144 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 S M 2.5 13 13 ฒว-5766 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/03/2561 อ/ว/CD/ก/ 53,688 385,000 7% 2,500 1,070 0 C 2G9
1- 145 TOYOTA XTRACAB 2L GL M 2.5 94 บต-4035 ชัยภูมิ แดง 19/05/2560 อ/ม/ 578,379 50,000 4,280 107 D 2G8
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 146 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1160 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 221,371 720,000 7% 3,000 1,926 0 C 2H12
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 147 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1163 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 260,913 720,000 7% 3,000 1,926 0 C 2H11
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 148 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1139 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2562 อ/ว/CD/ก/ 245,570 720,000 7% 3,000 1,926 0 C 2H11
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|บริษัทดำเนินการโอนให้
1- 149 NISSAN ALMERA 1.2 VL A 1.2 12 12 ฆฉ-5891 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/04/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 210,000 7% 0 C 2H10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 150 HYUNDAI H-1 2.5 DELUXE A 2.5 10 10 ฮท-5898 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/03/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 400,000 7% 9,630 0 1605.00 C 2H9
**หมายเหตุ ฮธ-2801|รถเป็นป้ายฟ้า|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 151 TOYOTA ALPHARD 2.4 HYBRID E-FOUR A 2.4 13 13 1กว-9708 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 115,658 1,700,000 7% 2,500 0 C 2H11
**หมายเหตุ มีBOOK SERVICE รับที่ห้องทะเบียน
1- 152 HONDA CITY 1.5 V-AT (AS) A 1.5 14 13 กย-4119 สุราษฎร์ธานี ขาว 04/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 73,048 310,000 7% 107 C 2H11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 153 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 14 14 3กญ-4833 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 7% 2,000 0 C 2H10
1- 154 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒศ-6333 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/04/2559 อ/ว/CD/ก/ 244,262 ไม่เปิดราคา 7% 2,000 0 C 2H9
1- 155 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 08 07 5กธ-9107 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/01/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/ 171,493 ไม่เปิดราคา 7% 0 C 2H12
**หมายเหตุ ติดcar blacklist|ไม่มีหัวเกียร์
1- 156 PROTON SAGA A 1.3 11 10 กพ-9702 นครสวรรค์ ขาว 24/03/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 64,129 85,000 4,280 107 C 2H11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด||สีไม่ตรง
1- 157 HONDA CIVIC 1.7 VTIE (AB/ABS) A 1.7 01 01 กฉ-1710 พิษณุโลก น้ำตาล 08/01/2554 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 348,178 50,000 7% 4,815 0 I 2H11
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|เลขเครื่องไม่ตรง(สำเนา683 ตัวรถ348)|สีไม่ตรง|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนนทุกกรณี
1- 158 TOYOTA TIGER S/C 2.5 J/D4D M 2.5 04 บบ-1624 ระยอง เขียว 10/02/2558 อ/ว/CD/ม/ 258,951 65,000 7% 2,140 0 5000.00 I 2H10
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม 5,000-|เลขเครื่องไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)|ลักษณะไม่ตรง||ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 159 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 CALIBRE M 2.5 12 11 ญฮ-6124 กรุงเทพมหานคร เทา 05/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 224,778 340,000 7% 2,500 1,070 0 C 2H9
1- 160 PORSCHE CAYENNE A 3.0 10 10 ญน-8999 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/10/2559 ม/ABS/ 72,360 3,300,000 7% 0 5000.00 I 3B40
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่่องไม่ได้|ค่ามัดจำเล่ม 5,000.-
1- 161 BMW 730i A 3.0 13 10 2กถ-4599 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/10/2557 อ/ว/CD/ม/ 66,508 1,400,000 7% 0 34240.00 5350.00 I 3B40
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 162 TOYOTA VIGO M 2.5 14 14 1ฒฉ-5796 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/05/2562 อ/ว/CD/ 455,231 ไม่เปิดราคา 7% 4,000 1,070 107 D 2
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
1- 163 TOYOTA VIGO M 2.5 14 14 1ฒฉ-4484 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/05/2562 อ/ว/CD/ 187,003 ไม่เปิดราคา 7% 4,000 1,070 107 C 2
1- 164 TOYOTA VIGO M 2.5 14 14 1ฒฉ-4630 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/05/2562 อ/ว/CD/ 165,311 ไม่เปิดราคา 7% 4,000 1,070 107 C 2
1- 165 TOYOTA VIGO M 2.5 14 14 1ฒฉ-5794 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/05/2562 อ/ว/CD/ 235,915 ไม่เปิดราคา 7% 4,000 1,070 107 I 2
1- 166 TOYOTA VIGO M 2.5 14 14 1ฒฉ-4483 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/05/2562 อ/ว/CD/ 173,534 ไม่เปิดราคา 7% 4,000 1,070 107 C 2
1- 167 TOYOTA VIGO M 2.5 14 14 1ฒฉ-5797 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/05/2562 อ/ว/CD/ 351,576 ไม่เปิดราคา 7% 4,000 1,070 107 C 2
1- 168 TOYOTA VIGO M 2.5 14 14 1ฒฉ-4482 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/05/2562 อ/ว/CD/ 158,054 ไม่เปิดราคา 7% 4,000 1,070 107 C 2
1- 169 MITSUBISHI GRANDIS M 2.8 04 ศข-7081 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 09/09/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 205,790 135,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 170 HONDA JAZZ 1.5 V-AT A 1.5 11 10 4กฌ-3581 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 138,321 190,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(ไม่รับคืนรถทุกกรณี)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 171 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 ชุดจด4157 - เทา อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 12 350,000 7% 1,926 0 B
**หมายเหตุ รถโอนผ่านบริษัทประกันภัย
1- 172 MITSUBISHI GRANDIS 2.5 GL M 2.5 02 วจ-5670 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 21/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 407,878 50,000 1,605 0 C
**หมายเหตุ ยกเว้นVAT
1- 176 MITSUBISHI MEGA CAB M 2.8 03 ผม-6513 ชลบุรี น้ำตาล 17/12/2559 อ/ม/ก/ 427,753 71,000 7% 3,210 107 I 3A48
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้|จอดประมูลโซน3|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 177 NISSAN CEFIRO A 2.0 96 ฐว-7384 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 220,754 42,000 7% 2,140 107 I 3A48
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|รถขับเคลื่อนไม่ได้|จอดประมูลโซน3
1- 178 MAZDA PROTEGE A 1.6 04 ษศ-1662 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/06/2560 อ/CD/ม/ก/ 253,512 72,000 7% 1,605 107 I 3A48
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้|จอดประมูลโซน3
1- 179 TOYOTA VIOS M 1.5 11 11 กอ-7455 สงขลา ดำ 29/09/2560 อ/CD/ม/ก/ 180,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 180 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 05 ฮก-5645 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 235,326 125,000 7% 0 D 2H08
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(039)ตัวรถ(849)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 181 HONDA CITY A 1.3 96 กร-429 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 08/10/2561 อ/CD/ม/ก/ 469,707 30,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี|ในชุดโอนเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนหมดอายุ)|
1- 182 MITSUBISHI LANCER A 1.5 94 กย-8257 นครศรีธรรมราช เทา 13/10/2559 อ/ม/ก/ 25,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จนครศรีธรรมราช|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 183 DFM MINI TRUCK M 1.0 11 10 ผค-3054 นครศรีธรรมราช ขาว 17/03/2561 อ/CD/ 40,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
1- 184 MITSUBISHI LANCER A 1.8 98 กข-1461 บึงกาฬ เขียว 30/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 40,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สกลนคร|ในชุดโอนเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม