กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24-05-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 HONDA CIVIC 1.7 VTi-E A 1.7 02 ขล-626 เชียงใหม่ น้ำตาล 19/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 134,932 70,000 7% 107 D 2C28
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 002 HONDA CIVIC 2.0 VTIE A 2.0 03 กจ-4291 นครศรีธรรมราช เทา 01/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 252,362 100,000 7% 107 D 2C28
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|แอร์แบคแตก
1- 003 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 05 กษ-4474 ระยอง ดำ 18/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 208,530 100,000 7% 107 C 2C27
1- 004 HONDA ACCORD 3.0 V6 A 3.0 02 วจ-6774 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 243,005 50,000 7% 107 C 2C26
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 005 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 03 กค-3053 ตราด น้ำตาล 27/02/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ 408,765 ถอนการประมูล 7% 107 C 2C26
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 006 TOYOTA TIGER CAB 3.0 E/D4D M 3.0 03 บต-6646 สระแก้ว น้ำตาล 08/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 326,937 130,000 7% 107 C 2C25
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 007 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 04 กบ-6114 ชลบุรี ดำ 04/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 263,953 80,000 7% 107 D 2C25
1- 008 HONDA JAZZ 1.5 E-AT A 1.5 04 ขษ-5180 เชียงใหม่ แดง 08/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 172,243 120,000 7% 107 C 2C24
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 009 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 01 ภศ-2355 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 29/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 180,122 80,000 7% 107 D 2C23
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 010 TOYOTA VIOS 1.5 E (MT) M 1.5 03 กอ-8930 เชียงใหม่ น้ำตาล-ดำ 19/09/2558 อ/ว/ม/ก/ABS/ 434,662 70,000 7% 107 C 2C23
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|เลขตัวถังเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 011 BMW 323IA A 2.4 03 ขร-9611 เชียงใหม่ เทา 11/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 150,000 7% 107 C 2C22
**หมายเหตุ ไมล์เสีย|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้|ย้ายออกปลายทาง จ.ระนอง ผู้ซื้อต้องไปแจ้งยกเลิกการแจ้งย้ายเอง
1- 012 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 05 1ฒบ-3981 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2559 อ/ว/ม/ก/ABS/ 165,726 70,000 7% 107 C 2C22
**หมายเหตุ ไม่มีเลขเครื่องยนต์
1- 013 NISSAN FRONTIER DOUBLECAB 3.0 ZDi M 3.0 02 กน-8503 ภูเก็ต เทา 28/02/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 97,902 60,000 7% 107 D 2C21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
1- 014 NISSAN FRONTIER S/C 2.7 TL M 2.7 04 บม-5833 นครปฐม น้ำตาล 02/03/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ - 60,000 7% 107 D 2C20
1- 015 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 00 กต-3221 นครสวรรค์ นํ้าตาล 01/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 204,995 46,000 7% 107 D 2C20
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 016 HONDA JAZZ 1.5 S-AT (IDSI) A 1.5 05 ขก-3774 เชียงใหม่ ดำ 21/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 298,628 120,000 7% 107 D 2C19
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(แต่ไม่ได้ระบุหน้าเจ้าหน้าที่) แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้วผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเอง
1- 018 HONDA CR-V 2.0 E-AT (AS) I-VTEC (AB/ABS) A 2.0 02 4กช-9975 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 30/10/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 250,718 110,000 7% 107 D 2C18
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 019 TOYOTA TIGER CAB 3.0 SGL M 3.0 01 บฉ-7464 อ่างทอง น้ำตาล 08/01/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 475,641 80,000 7% 107 C 2C17
1- 020 BMW 318I A 2.0 05 04 ฎค-6100 กรุงเทพมหานคร เทา 23/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 292,925 220,000 7% 107 D 2C17
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 021 MAZDA FIGHTER DOULBLECAB 4WD (AB2/ABS) M 2.5 05 กว-1490 สุราษฎร์ธานี ดำ-เทา 30/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 208,224 120,000 7% 107 C 2C16
**หมายเหตุ ศม-3866
1- 022 NISSAN FRONTIER SINGLECAB 2.7 M 2.7 02 02 บษ-6248 สุราษฎร์ธานี แดง 26/08/2555 อ/ว/ก/ABS/ - 60,000 7% 107 D 2C15
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 023 ISUZU ADVENTURE 3.0 Di A 3.0 01 กค-5466 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำตาล 18/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 175,893 110,000 7% 107 C 2C14
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 026 NISSAN CEFIRO V6 2.0 (AB2/ABS) A 2.0 03 กข-7398 ตรัง ดำ 04/07/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 205,577 70,000 7% 107 C 2B28
**หมายเหตุ เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 027 TOYOTA TIGER CAB 3.0 G/D4D (AB/ABS) M 3.0 03 บธ-6834 เลย ดำ 07/07/2560 อ/ว/ม/ก/ABS/ 215,982 90,000 7% 107 D 2B27
1- 028 TOYOTA VIOS 1.5 J M 1.5 04 04 ษศ-9203 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/05/2561 อ/ม/ก/ABS/ 571,312 60,000 7% 107 D 2B27
1- 029 NISSAN SUNNY 1.5 EX SALOON A 1.5 96 กฉ-8510 พระนครศรีอยุธยา ฟ้า 28/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 212,665 16,000 7% 107 I 2B26
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
1- 030 HONDA JAZZ 1.5 E-AT (AS) IDSI (AB/ABS) A 1.5 04 4กญ-3934 กรุงเทพมหานคร แดง 16/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 202,410 110,000 7% 107 I 2B25
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว
1- 031 TOYOTA CORONA 1.6 GLI M 1.6 95 กค-2359 สตูล เขียว 24/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 432,456 14,000 7% 107 D 2B25
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 032 BMW 323IA 2.4 (AB/ABS) A 2.4 01 3กล-7158 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 222,356 230,000 7% 107 D 2B24
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 033 NISSAN CEFIRO A 2.0 00 ภน-3071 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 24/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 372,424 40,000 7% 107 C 2B24
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊ส ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 034 NISSAN ALMERA 1.8 YOUNG (AB/ABS) A 1.8 02 วณ-7800 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 11/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 268,444 50,000 7% 107 C 2B23
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 035 HONDA ACCORD A 2.2 96 กง-7710 ตรัง แดง 09/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 322,382 20,000 7% 107 D 2B22
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม||เลขเครื่องไม่ตรง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 036 TOYOTA HIACE 3.0 5L GL M 3.0 01 ฮร-4150 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/06/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 256,311 40,000 7% 107 C 2B22
**หมายเหตุ รถเป็นป้ายฟ้า|สีไม่ตรง|ลักษณะไม่ตรง
1- 037 VOLVO S 80 2.3 (AB/ABS) A 2.3 02 วจ-3634 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 17/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 456,236 110,000 7% 107 I 2B21
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 038 TOYOTA VIOS 1.5 E (MT) M 1.5 04 กบ-2294 ราชบุรี น้ำตาล 05/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 446,480 70,000 7% 107 D 2B21
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว|แก้ไขเลขตัวรถ ลงเล่ม
1- 039 MITSUBISHI LANCER 1.5 GLX A 1.5 99 กว-9216 ระยอง น้ำเงิน 17/09/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 20,000 7% 107 C 2B20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 040 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 DI (AB/ABS) M 3.0 04 ษท-1130 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 354,679 140,000 7% 107 D 2B19
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
1- 041 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 M 2.7 04 ผษ-2362 นครราชสีมา น้ำตาล 16/02/2562 อ/ว/ก/ABS/ 152,688 90,000 7% 107 D 2B19
**หมายเหตุ เสริมแหนบ
1- 042 HONDA CITY TYPE Z 1.5 Li M 1.5 02 ขฉ-9257 เชียงใหม่ น้ำตาล 25/02/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 247,118 30,000 7% 107 D 2B18
1- 043 HONDA CITY 1.5 S-AT (IDSI) AB/ABS A 1.5 05 กล-9467 ชลบุรี เทา 28/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 268,876 80,000 7% 107 I 2B17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 044 TOYOTA VIOS 1.5 E VVT-I A 1.5 05 ขพ-5408 นครราชสีมา ดำ 25/03/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 184,932 90,000 7% 107 D 2B17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 045 HONDA CIVIC 1.6 VTIE A 1.6 99 2กพ-4985 กรุงเทพมหานคร เทา 18/01/2559 อ/ว/ม/ก/ABS/ 211,452 40,000 7% 107 C 2B16
1- 047 MERCEDES-BENZ E 240 A 2.4 02 วจ-9111 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 13/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 250,000 7% 107 C 2B15
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(522) ตัวรถ(593)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 048 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 02 วภ-2460 กรุงเทพมหานคร เทา 01/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 109,227 40,000 7% 107 C 2B14
1- 051 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 บท-902 นครพนม น้ำตาล 31/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 194,591 160,000 7% 107 D 2B37
**หมายเหตุ ลางจูง|สตาร์ทไม่ติด(ระบบไฟมีปัญหา)|ปั้มไม่ทำงาน
1- 052 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ (AB) M 2.5 07 07 บม-1684 ราชบุรี ฟ้า 24/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 430,700 220,000 7% 107 C 2B37
**หมายเหตุ ลากจูง|สตาร์ทไม่ติด|กล่องECUมีปัญหา
1- 053 TOYOTA CAMRY 2.2 GXI A 2.2 96 กน-7268 ระยอง น้ำตาล 19/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 394,786 14,000 7% 107 D 2B36
**หมายเหตุ ลากเข้าประมูล|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊ส ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 054 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 ผจ-6193 ระยอง ดำ 11/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 227,780 80,000 7% 107 C 2B36
**หมายเหตุ ลากจูง|(ไดร์ชำรุด,ระบบไฟมีปัญหา)
1- 055 CHEVROLET OPTRA A 1.8 05 04 สช-1072 กรุงเทพมหานคร เทา 10/11/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 120,861 40,000 7% 107 I 2B35
**หมายเหตุ จอดหลังเวที
1- 056 HONDA CR-V - A 2.4 13 12 1กท-3612 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/01/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 144,717 550,000 7% 107 N 2B36
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จอดประมูลหลังเวที
1- 057 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 06 06 บบ-5807 พระนครศรีอยุธยา ดำ 18/08/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 165,920 140,000 7% 107 C 2B37
**หมายเหตุ จอดประมูลหลังเวที
1- 058 HONDA CITY 1.5 S-AT (AS) IDSI (AB/ABS) A 1.5 03 กธ-7320 จันทบุรี เทา 18/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 267,917 80,000 7% 107 C 2F26
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 076 ISUZU D-MAX SPACECAB HI--LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 บน-3622 ยโสธร ดำ 17/10/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 173,552 200,000 7% 4,280 0 C 2B28
1- 077 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 บย-2072 พระนครศรีอยุธยา เทา 21/06/2558 อ/ว/ม/ก/ 406,325 180,000 7% 1,605 0 C 2B27
1- 078 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLT M 2.5 03 บล-3103 สระบุรี เทา 10/01/2558 อ/ว/CD/ก/ABS/ 230,612 70,000 7% 4,280 0 C 2B26
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 079 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 08 08 ถต-7564 กรุงเทพมหานคร เทา 11/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 180,113 150,000 7% 1,926 0 D 2B25
1- 080 TOYOTA CAMRY 2.4 Q A 2.4 04 กน-4613 ระยอง น้ำเงิน 15/09/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 307,567 122,000 7% 1,605 0 C 2B25
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 081 HONDA CITY 1.5 EXI A 1.5 01 กธ-1979 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 03/07/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 142,117 27,000 7% 1,605 0 C 2B24
1- 082 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 บต-8480 ปัตตานี น้ำเงิน 12/11/2560 อ/ว/CD/ 247,671 140,000 7% 5,885 0 C 2B23
1- 083 HONDA JAZZ 1.5 E VTEC A 1.5 07 07 กจ-6280 ปัตตานี ดำ 06/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 172,897 136,000 7% 5,885 0 C 2B23
1- 084 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 05 บษ-6524 สุพรรณบุรี เทา 02/11/2560 อ/ม/ก/ 560,933 80,000 7% 1,926 0 C 2B22
1- 085 TOYOTA TIGER CAB 2.5 D4D M 2.5 03 บร-5213 ศรีสะเกษ น้ำตาล 06/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 365,029 100,000 7% 4,815 0 C 2B21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 086 MITSUBISHI STRADA 2.5 GL M 2.5 04 บว-9138 อุบลราชธานี เทา 16/12/2558 อ/ว/CD/ 235,137 46,000 7% 4,815 0 C 2B20
1- 088 TOYOTA TIGER CAB 5L SGL M 3.0 01 บต-136 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 31/01/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 286,062 84,000 7% 3,210 0 C 2B19
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถไม่ตรง1ตัว สำเนา(LN90) ตัวรถ(LNF90)
1- 089 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XLS/HI-RIDER M 2.5 11 10 ผก-6719 อุดรธานี น้ำตาล 06/12/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ค 107,189 200,000 7% 4,815 0 C 2B19
1- 090 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 V M 2.5 09 08 บจ-9842 สมุทรสงคราม เทา 22/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 161,278 134,000 7% 1,926 0 C 2B18
1- 091 CHEVROLET OPTRA A 1.8 05 กง-9189 ปัตตานี เทา 16/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 175,436 54,000 7% 5,885 0 I 2B17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 092 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 G M 2.5 07 07 บร-8733 พระนครศรีอยุธยา เทา 18/07/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 144,042 196,000 7% 4,815 0 C 2B17
**หมายเหตุ บจ-5559
1- 093 HONDA CR-V A 2.0 03 กพ-8061 นครสวรรค์ เทา 04/02/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 283,192 105,000 7% 4,815 0 C 2B16
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 094 FORD RANGER CAB M 2.5 09 08 ผจ-5523 สุราษฎร์ธานี ดำ 14/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 182,617 180,000 7% 4,280 0 C 2B15
1- 095 NISSAN FRONTIER 2.5 AE M 2.5 06 06 บม-6854 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน 04/12/2560 อ/ว/CD/ 237,738 64,000 7% 4,280 0 C 2B15
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 096 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 3.0 03 บท-5564 ภูเก็ต น้ำตาล 24/07/2559 อ/ม/ก/ 118,572 60,000 7% 4,280 0 C 2B14
1- 097 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 11 10 บม-795 ชัยภูมิ น้ำตาล 18/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 155,236 210,000 7% 4,280 0 C 2B14
1- 098 TOYOTA VIOS A 1.5 08 08 งฉ-1715 เชียงใหม่ เทา 18/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 97,553 148,000 7% 4,815 0 C 2B25
1- 099 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 01 กบ-8443 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 19/09/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 252,344 27,000 7% 1,605 0 C 2B24
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 100 SSANGYONG KYRON A 2.0 09 08 5กง-2329 กรุงเทพมหานคร เทา 09/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 192,608 ถอนการประมูล 7% 2,675 0 D 2B23
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 101 CHEVROLET COLORADO S-CAB 2.5 LS M 2.5 13 13 บร-5270 ศรีสะเกษ ดำ 16/05/2561 อ/ว/CD/ค 497,614 161,000 7% 4,815 0 C 2B23
**หมายเหตุ ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนัก โดยการเสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่มแล้ว|Car black list ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนนทุกกรณี
1- 102 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 10 09 บย-8813 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน 10/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 109,429 114,000 7% 5,350 0 C 2B22
**หมายเหตุ ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนัก,ระบบกันสะเทือน,โหลดต่ำ ลงเล่มแล้ว|เคยแจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|จดทะเบียนใหม่ 10|4|2560|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 103 NISSAN NAVARA DOUBLECAB SPORTS VERSION 2.5 (LE) 4WD A 2.5 12 11 กจ-1125 บุรีรัมย์ ดำ 30/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 215,835 244,000 7% 4,280 0 C 2B21
**หมายเหตุ สำเนาเลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 104 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 07 06 บห-4593 เพชรบูรณ์ ดำ 15/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 230,535 130,000 7% 4,280 0 C 2B21
1- 105 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 CNG M 2.4 11 10 1ฒศ-2023 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 379,239 134,000 7% 1,605 0 I 2B20
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
1- 106 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 G M 3.0 06 บธ-459 ภูเก็ต เทา 07/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 292,779 ถอนการประมูล 7% 4,815 0 C 2B19
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 107 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 ตค-7840 กรุงเทพมหานคร เทา 24/08/2556 อ/ว/CD/ 214,176 98,000 7% 4,280 0 C 2B19
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเลขเครื่อง ลงเล่มแล้ว
1- 108 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 3.0 04 บย-8443 บุรีรัมย์ น้ำตาล 16/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 176,147 67,000 7% 2,140 0 C 2B18
**หมายเหตุ บบ-2748
1- 109 CHEVROLET OPTRA 1.6 LT A 1.6 07 06 ชป-7664 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 265,607 60,000 7% 1,605 0 C 2B17
1- 110 ISUZU D-MAX CAB 4 SX 2.5 DI M 2.5 04 กว-7331 นครราชสีมา ฟ้า 21/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 217,008 132,000 7% 2,675 0 C 2B16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง (สำเนา110 ตัวรถ973)|สีไม่ตรง
1- 111 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 DI M 3.0 04 กม-9058 พระนครศรีอยุธยา เทา 01/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 204,095 161,000 7% 1,605 0 C 2B16
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.02)
1- 112 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 05 บบ-1348 ยโสธร เขียว-เทา 29/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 304,985 84,000 7% 4,280 0 C 2B15
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 113 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 2ฒข-4890 กรุงเทพมหานคร เทา 23/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 181,275 176,000 7% 4,280 0 C 2B14
1- 114 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 07 07 ผม-388 ขอนแก่น เทา 18/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 289,887 218,000 7% 4,280 0 C 2B14
1- 115 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 1ฒษ-6960 กรุงเทพมหานคร เทา 15/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 202,132 184,000 7% 1,070 0 C 2H19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 116 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 06 06 สอ-734 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 21/08/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 213,901 118,000 7% 1,070 0 C 2H19
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 117 TOYOTA VIOS 1.5 GT STREET A 1.5 09 09 ฌษ-8911 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 140,802 150,000 7% 1,926 0 C 2H18
1- 118 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 03 บน-2300 สุพรรณบุรี แดง-เทา 03/12/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ 332,488 60,000 7% 1,070 0 D 2H17
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 119 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 04 บบ-5876 สุโขทัย ขาว 15/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 226,245 130,000 7% 1,070 0 D 2H17
1- 120 HONDA CITY - 1.5 13 13 1กน-469 กรุงเทพมหานคร ้ขาว 21/05/2558 อ/ม/ก/ABS/ 44,416 263,000 7% 0 C 2H16
1- 121 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 04 ษฐ-7287 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 03/03/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 169,688 80,000 7% 1,070 0 C 2H15
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 122 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 ตน-3245 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ 267,562 ถอนการประมูล 7% 0 C 2H15
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 123 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 05 ขฉ-6314 ขอนแก่น น้ำตาล 09/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 210,187 90,000 7% 4,280 0 I 2H14
1- 124 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 04 2ฒจ-8591 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 19/05/2561 อ/ว/CD/ม/ 317,424 156,000 7% 1,070 0 C 2H19
1- 125 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 1ฒห-5816 กรุงเทพมหานคร เทา 17/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 278,072 188,000 7% 1,070 0 C 2H19
1- 126 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 03 บม-6020 ชัยภูมิ ฟ้า 25/11/2560 อ/ว/CD/ม/คABS/ 131,185 128,000 7% 2,675 0 C 2H18
1- 127 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 DI M 3.0 03 กท-2754 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 02/10/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 235,481 144,000 7% 1,070 0 D 2H17
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.02)
1- 128 TOYOTA SPORT CRUISER A 2.5 03 กค-8157 พังงา น้ำเงิน-เทา 12/09/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 384,853 110,000 7% 4,815 0 C 2H17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 129 TOYOTA SPORT CRUISER 2.5 E/D4D M 2.5 02 กค-3338 ฉะเชิงเทรา เทา 03/01/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 368,673 90,000 7% 1,070 0 C 2H16
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 130 HONDA ACCORD A 2.4 11 10 ญญ-3982 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 206,608 416,000 7% 1,070 0 C 2H15
1- 131 TOYOTA VIOS A 1.5 03 3กว-661 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 174,399 68,000 7% 1,070 0 D 2H15
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 132 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E/D4D M 2.5 04 1ฒฬ-3248 กรุงเทพมหานคร เทา 23/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 227,027 106,000 7% 1,070 0 C 2H14
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 133 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 05 04 บพ-4132 กระบี่ เทา 21/06/2561 อ/ว/ม/ 239,044 80,000 7% 4,280 0 C 2H18
1- 134 NISSAN FRONTIER SINGLE CAB 2.7 TX M 2.7 06 05 บร-3998 บุรีรัมย์ เทา 20/01/2560 อ/ว/ - 60,000 7% 4,280 0 C 2H17
1- 135 FORD RANGER CAB 2.5 XL M 2.5 05 บย-3320 มหาสารคาม เทา 15/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 165,240 80,000 7% 4,280 0 C 2H16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ผพ-1964
1- 136 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS A 1.6 09 09 4กบ-8045 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/09/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 218,837 70,000 7% 1,605 0 C 2H16
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
1- 137 FORD RANGER SUPER CAB 2.5 XLS M 2.5 02 บล-2666 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน 18/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 413,044 56,000 7% 4,280 0 C 2H15
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 138 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 04 ณม-150 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/11/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ 300,951 68,000 7% 1,605 0 C 2H14
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 139 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 HI-RACER M 2.5 12 11 บล-933 ลพบุรี น้ำเงิน 16/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 217,883 210,000 7% 2,675 0 C 2H14
1- 140 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E/D4D M 2.5 03 03 บพ-5089 เลย น้ำตาล 25/11/2559 อ/ว/CD/ม/ 236,751 90,000 7% 4,280 0 C 2G21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 141 ISUZU SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 02 ผย-2430 ขอนแก่น ฟ้า 04/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 211,788 100,000 7% 4,280 0 C 2G21
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย
1- 142 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 04 ผข-5039 นครสวรรค์ ดำ 23/06/2560 อ/ว/CD/ม/ 261,903 70,000 7% 1,605 0 C 2G20
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|บธ-7656
1- 143 HONDA CITY M 1.5 00 งค-6802 เชียงใหม่ น้ำตาล 01/02/2556 อ/ว/ม/ก/ 285,540 25,000 7% 4,815 0 C 2G19
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 144 TOYOTA SPORT CRUISER 2.5 EFI M 2.5 01 กร-8756 ขอนแก่น น้ำตาล 01/08/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 272,563 68,000 7% 4,280 0 C 2G19
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ)|สีไม่ตรง|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 145 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 05 บล-5913 สระบุรี ขาว 01/02/2560 อ/ว/CD/ม/ 284,211 172,000 7% 0 C 2G18
1- 146 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 02 1ฒภ-2324 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 192,585 148,000 7% 0 C 2G17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 147 TOYOTA HILUX VIGO CAB 3.0 G M 3.0 05 05 1ฒฮ-8112 กรุงเทพมหานคร เทา 23/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 162,698 188,000 7% 0 C 2G17
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ)
1- 148 CHEVROLET AVEO 1.4 LS A 1.4 09 08 ฌษ-6581 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/07/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ - 42,000 7% 2,675 0 D 2G16
1- 159 TOYOTA MIGHTY X M 2.5 98 บน-370 ศรีสะเกษ เขียว 22/05/2559 อ/ว/CD/ม/ 342,832 20,000 4,815 0 I 2B20
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
1- 160 TOYOTA MIGHTY X M 2.5 96 รท-4301 กรุงเทพมหานคร เขียว 08/08/2561 อ/ว/CD/ม/ 167,591 50,000 7% 1,926 107 C 2I21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 161 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 03 บพ-492 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 04/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 267,670 110,000 2,140 107 I 2I21
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
1- 162 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB A 2.5 97 ตห-172 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/07/2561 อ/ว/CD/ม/ 590,372 20,000 7% 1,926 107 D 2I20
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 163 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 02 กต-7635 สงขลา เทา 13/06/2561 อ/ว/ม/ก/ 349,718 130,000 5,885 107 I 2I19
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)
1- 164 NISSAN CEFIRO A 2.0 00 ภภ-3684 กรุงเทพมหานคร เทา 07/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 169,640 40,000 7% 0 C 2I19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 165 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E/D4D M 2.5 04 ณท-3662 กรุงเทพมหานคร เทา 21/06/2561 อ/ม/ก/ 288,193 90,000 1,926 107 I 2I18
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
1- 166 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 07 07 กต-8865 กระบี่ น้ำตาล 02/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 127,696 90,000 7% 4,815 107 C 2I17
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 167 HONDA CITY TYPE Z M 1.5 00 กย-2886 สุราษฎร์ธานี แดง 21/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 240,268 30,000 7% 3,210 107 C 2I17
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
1- 168 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 04 04 บจ-3673 สตูล เทา 17/09/2560 อ/ว/ม/ก/ 359,642 50,000 7% 4,815 107 C 2I16
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 169 TOYOTA TIGER 2.5 J/D4D M 2.5 03 บล-7220 สุพรรณบุรี เทา 10/02/2561 อ/ว/CD/ 266,052 70,000 7% 1,605 107 C 2I15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 170 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 05 05 กง-9433 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 08/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 103,238 70,000 1,605 107 I 2I15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
1- 171 MITSUBISHI STRADA M 2.5 97 บร-1831 ฉะเชิงเทรา ดำ 18/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 602,134 25,000 7% 1,605 107 D 2I14
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|เลขตัวรถไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)
1- 172 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 LE M 2.5 07 07 กต-2215 ระยอง น้ำตาล 19/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 272,633 170,000 2,140 107 I 2I21
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น(เปลี่ยนชื่อมีใบเปลี่ยนชื่อ)
1- 173 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 ปษ-8687 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ 388,806 ถอนการประมูล 0 C 2I20
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มีVAT
1- 174 ISUZU CAMEO M 2.5 96 กง-273 สงขลา เขียว 05/02/2560 อ/ว/ม/ก/ 534,112 30,000 5,885 107 I 2I20
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 175 TOYOTA MIGHTY X SINGLE CAB 2.4 M 2.4 97 บธ-9619 บุรีรัมย์ ขาว 30/07/2561 อ/ว/ม/ 265,126 30,000 4,280 107 I 2ร19
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
1- 176 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB M 2.5 08 07 กง-352 ฉะเชิงเทรา เขียว 18/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 118,772 120,000 1,605 107 C 2I18
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (บัตรประชาชนไม่ชัด)|สีไม่ตรง
1- 177 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL M 2.7 05 ณย-2445 กรุงเทพมหานคร เทา 17/01/2561 อ/ว/ม/ 172,030 70,000 7% 1,926 107 D 2I18
1- 178 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 11 11 ผค-7010 สงขลา ดำ 18/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 198,093 270,000 7% 4,280 107 C 2I17
1- 179 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บต-1672 ชัยนาท เทา 01/11/2561 อ/ว/CD/ 492,445 140,000 7% 1,926 107 D 2I16
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
1- 180 HONDA JAZZ 1.5 V-AT (AS) A 1.5 11 11 ญฬ-617 กรุงเทพมหานคร เทา 03/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 240,900 260,000 7% 1,926 107 C 2I16
1- 181 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 03 บต-351 บุรีรัมย์ น้ำตาล 22/12/2560 อ/ว/ม/ก/ 356,597 120,000 7% 1,926 107 C 2I15
1- 182 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 04 ผก-454 ชลบุรี เทา 26/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 267,990 130,000 7% 4,280 107 C 2I14
1- 183 PORSCHE CAYENNE A 3.0 10 10 ญน-8999 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/10/2559 ม/ABS/ 72,360 3,300,000 7% 0 5000.00 I 3B40
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่่องไม่ได้|ค่ามัดจำเล่ม 5,000.-
1- 184 BMW 730i A 3.0 13 10 2กถ-4599 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/10/2557 อ/ว/CD/ม/ 66,508 1,400,000 7% 0 34240.00 5350.00 I 3G30
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 185 HYUNDAI H-1 2.5 DELUXE A 2.5 10 10 ฮท-5898 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/03/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 400,000 7% 9,630 0 1605.00 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
1- 186 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 11 11 บฉ-8511 นราธิวาส ดำ 01/09/2560 อ/CD/ม/ก/ 130,179 330,000 7% 5,885 0 C
1- 187 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 05 ฮก-5645 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 235,326 140,000 7% 0 C 2H08
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(039)ตัวรถ(849)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 188 TOYOTA AVANZA 1.5 E A 1.5 09 08 กค-3644 กาฬสินธุ์ เทา 12/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 98,707 215,000 7% 0 C 2I19
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ
1- 189 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 11 10 กจ-32 ร้อยเอ็ด เทา 24/03/2557 163,351 160,000 4,815 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 200 NISSAN MARCH A 1.2 11 11 ฆง-7157 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/07/2561 อ/ว/ก/ 207,481 160,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
1- 201 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 08 07 ถฐ-1497 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/07/2553 อ/CD/ม/ก/ 200,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ถท-9805|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สงขลา-หาดใหญ่
1- 202 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 E/PRE M 3.0 07 07 กค-4396 เลย เทา 11/05/2557 อ/CD/ม/ก/ 146,881 270,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|โอน2ต่อฯ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-พัทยา
1- 203 HONDA CITY A 1.5 04 04 กง-4748 สุราษฎร์ธานี เทา 24/06/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 80,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
1- 204 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 11 11 บว-6421 ระยอง ดำ 10/05/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 170,375 340,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|โอน2ต่อฯ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ระยอง
1- 205 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 11 11 บษ-5870 นครปฐม เทา 27/04/2561 อ/ว/CD/ 381,823 150,000 7% 107 D
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สระบุรี
1- 206 BMW 323IA A 2.4 04 กย-323 สงขลา เทา 23/03/2554 อ/CD/ม/ก/ 130,000 7% 107 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา
1- 207 CHEVROLET AVEO A 1.4 12 กค-4513 นครพนม ดำ 21/06/2560 อ/ว/CD/ก/ 81,510 80,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามรูปรถจอดอยู่ จ.สกลนคร
1- 208 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 08 กบ-9110 อุดรธานี เทา 28/02/2557 อ/CD/ม/ก/ABS/ 201,990 150,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปรถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
1- 209 FORD FIESTA A 1.4 11 กท-8840 นครปฐม เทา 18/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 213,321 160,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามรูปรถจอดอยู่ จ.นครปฐม
1- 210 MERCEDES-BENZ C 180 A 2.0 02 กง-3223 ตรัง ดำ 01/08/2555 อ/ม/ก/ 260,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปรถจอดอยู่ จ.สงขลา|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 211 CHEVROLET AVEO M 1.4 08 กง-4735 สกลนคร ดำ 07/05/2554 อ/ว/CD/ม/ก/ 118,526 60,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-พัทยา
1- 212 HONDA CITY A 1.3 96 กร-429 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 08/10/2561 อ/CD/ม/ก/ 469,707 30,000 107 D
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี|ในชุดโอนเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนหมดอายุ)|
1- 213 MITSUBISHI LANCER A 1.5 94 กย-8257 นครศรีธรรมราช เทา 13/10/2559 อ/ม/ก/ 25,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จนครศรีธรรมราช|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 214 MITSUBISHI LANCER A 1.8 98 กข-1461 บึงกาฬ เขียว 30/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 40,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สกลนคร|ในชุดโอนเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 215 TOYOTA VIOS M 1.5 11 11 กอ-7455 สงขลา ดำ 29/09/2560 อ/CD/ม/ก/ 180,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 216 DFM MINI TRUCK M 1.0 11 10 ผค-3054 นครศรีธรรมราช ขาว 17/03/2561 อ/CD/ 40,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
1- 217 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 กค-5467 กำแพงเพชร น้ำตาล 10/06/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 313,413 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอด จ.พิษณุโลก
1- 218 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 05 04 บล-2507 สงขลา เทา 22/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 170,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา